Byla 2-138-804/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, sekretoriaujant Nijolei Blaževič, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Rasai Šimkūnaitei, atsakovės M. P. atstovui advokato padėjėjui Sergejui Milovui, trečiojo asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovui Gintarui Abaravičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei M. P., trečiajam asmeniui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, ir

Nustatė

3ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo įpareigoti atsakovę M. P. per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti gyvenamojo namo priestatą 24.94 kv. m. ir verandą 11.10 kv. m. užstatyto ploto, atstatyti gyvenamojo namo stogą į padėtį buvusią iki rekonstrukcijos bei sutvarkyti statybvietę adresu ( - ) (toliau – Gyvenamasis namas) unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ).

4Ieškovo atstovė Rasa Šimkūnaitė nurodė, kad atsakovė M. P. neturėdama statybą leidžiančių dokumentų - statinio projekto bei statybos leidimo, jai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kadastrinis numeris ( - ), kurio naudojimo būdas gyvenamosios teritorijos, pobūdis mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, esančiame ( - ), Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, savavališkai vykdo gyvenamojo namo rekonstravimo darbus (nugriautas Gyvenamojo namo priestatas iš kiemo pusės, vietoje jo pastatytas naujas gyv. namo priestatas 8.04 x 3.10 m. t.y. 24.94 kv.m. užstatyto ploto, uždengtas naujas Gyvenamojo namo stogas, pradėta statyti nauja veranda, 5.28 x 2.10 m. t.y. 11.10 kv.m. užstatyto ploto). Nurodė, kad savavališkais veiksmai atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 str. 2 d. 2 p., 12 str. 1 d. 4 p., 23 str. 8 d., 20 str. 1 d. 2 p., 23 str. 1 d. 2 p. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis specialistas atsakovei dėl savavališkos statybos darbų surašė 2010-02-22 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-100222-00038, taip pat surašė 2010-02-22 statybos sustabdymo aktą Nr. SSU-100-100222-00021. 2010-02-25 atsakovei buvo surašytas administracinio teises pažeidimo protokolas Nr. ATP-100-100225-00027. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010-03-05 nutarimu Nr. ATN-100-100305-00021 vadovaujantis ATPK 159 straipsnio 3 dalimi atsakovei paskirta 2000 Lt. bauda. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-30 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 11-718-331/2010 konstatavus administracinio teisės pažeidimo padarymą, atsakovei buvo skirta 1000 Lt bauda. Pažymėjo, kad administracinio teisės pažeidimo byloje pati atsakovė pripažino vykdžiusi savavališkus statybos darbus, rekonstravusi Gyvenamąjį namą (pakeitusi stogą) be statybos leidimo. Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010-10-27 reikalavimu Nr. RE-416 iš atsakovės pareikalauta savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius: t.y. pertvarkyti (atstatyti) savavališkai išgriautą Gyvenamojo namo dalį, žemės sklypo kad. Nr. ( - ), į pirminę padėtį ir sutvarkyti statybvietę. Ieškovas atsakovei pateiktą reikalavimą Nr. RE-416 pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą pratęsė iki 2011-07-01. Ieškovo reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo 2011-08-11 aktu Nr. (23.29)-RE-533 nustatyta, kad atsakovė reikalavimo, kuriame nurodyta iki 2011 m. liepos 1 dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius - pertvarkyti (atstatyti) savavališkai išgriautą Gyvenamojo namo dalį į pirminę padėtį ir sutvarkyti statybvietę, neįvykdė. Nurodė, kad savavališka statyba vykdoma Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, kurioje yra taikomi ypatingi reikalavimai.

5Atsakovės M. P. atstovas advokato padėjėjas Sergejus Milovas su ieškovo ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad neginčija savavališkos statybos fakto, tačiau atsakovė neturėjo kitos išeities, kaip tik uždengti sugriuvusį stogą, nes 2009 m. spalio mėn. kilus audrai, griuvo gyvenamojo namo dūmtraukis, o griūdamas sulaužė supuvusias Gyvenamojo namo gegnes ir išvertė didžiąją dalį šiferio stogo dangos. 2009-10-12 atsakovė kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją prašydama pratęsti anksčiau išduotas arba išduoti naujas paminklotvarkos sąlygas, tačiau į prašymą nebuvo sureaguota. 2009-11-11 atsakovė kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją ir pateikė prašymą dėl projektavimo sąlygų išdavimo gyvenamojo namo rekonstravimui, priestato griovimui, priestato statybai prie Gyvenamojo namo. 2010-01-07 ir 2010-01-11 atsakovė pakartotinai kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją su prašymu dėl projektavimo sąlygų išdavimo, tačiau atsakovė negavo nė į vieną atsakymą. Atsakovė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos vilkinimo atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmu. Teismas išnagrinėjęs bylą konstatavo, kad atsakovei į pateiktus prašymus buvo atsakyta. Tačiau iš tikrųjų atsakovė nebuvo gavusi nė vieno atsakymo. Nurodo, kad buvo parengtas projektas be sąlygų ir pateiktas derinimui savivaldybei ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai. Trakų rajono savivaldybės administracija projektui pritarė, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija-atsisakė ir vienas iš motyvų, kad suprojektuota be statybas leidžiančių rekomendacijų ir sąlygų. Atsakovė 2011-09-03 kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją su prašymu parengti specialiąsias sąlygas gyvenamojo namo rekonstravimui, priestato griovimui, priestato statybai, stogo dengimui, tačiau Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsakė, kad jie neišduoda specialiųjų apsaugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų Gyvenamojo namo statybai, kadangi yra teisme pareikštas šis ieškinys. Mano, kad ieškinį tenkinti ir Gyvenamąjį namą gražinti į pradinę padėtį būtų nelogiška nei žmogišku, nei ekonominiu požiūriu. Atsakovė ne piktybiškai, o tiesiog neturėdama kito pasirinkimo pradėjo statybos darbus po gyvenamojo namo dalies griūties, siekdama pašalinti pavojų, grėsusį atsakovės ir jo šeimos narių sveikatai ir gyvybei. Prašo taikyti Statybos įstatymo 28 str. ir leisti atsakovei teisės aktu nustatyta tvarka per 9 mėnesių terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžianti dokumentą.

6Trečiojo asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas Gintaras Abaravičius nurodė, kad atsakovė vykdė savavališkos statybos darbus. Neprieštaravo, kad atsakovei teisės aktų nustatyta tvarka per nustatyta terminą būtų leista parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, tačiau mano, kad 9 mėnesių terminas yra per ilgas.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Atsakovei nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )) (b.l. 17-19).

92010-02-22 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis specialistas atsakovei dėl savavališkos statybos darbų surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-100222-00038, kuriame nurodė, jog atsakovė savavališkai vykdo statybos darbus: yra rekonstruojamas Gyvenamasis namas ir vykdomos pagalbinio pastato statybos, neturint statybos leidimo bei supaprastinto statinio projekto su įgaliotų valstybės tarnautojų raštiškais pritarimais (b.l. 5, 6). 2010-02-25 atsakovei buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr.ATP-100-100225-00027. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-30 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 11-718-331/2010 konstatavus administracinio teisės pažeidimo padarymą, atsakovei buvo skirta 1000 Lt bauda (b.l.10, 11).

102010-10-27 atsakovei buvo surašytas reikalavimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Nr. RE-416, kuriuo iš atsakovės buvo pareikalauta likviduoti savavališkos statybos padarinius, t.y. pertvarkyti (atstatyti ) savavališkai išgriautą Gyvenamojo namo dalį į pirminę padėtį ir sutvarkyti statybvietę (b.l.12). Ieškovas atsakovei pateiktą reikalavimą Nr. RE-416 pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą pratęsė iki 2011-07-01 (b.l.13). 2011-08-11 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akte Nr. (23.29)-RE-533 užfiksuota, kad atsakovė reikalavimo, kuriame nurodyta iki 2011 m. liepos 1 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius - pertvarkyti (atstatyti) savavališkai išgriautą Gyvenamojo namo dalį į pirminę padėtį ir sutvarkyti statybvietę, neįvykdė (b.l.14).

11Atsakovė neginčija, kad nugriautas Gyvenamojo namo unikalus numeris ( - ), priestatas iš kiemo pusės, vietoje jo pastatytas naujas Gyvenamojo namo priestatas, uždengtas naujas Gyvenamojo namo stogas, pradėta statyti nauja veranda neturint statybos leidimo bei parengto projekto, t.y. kad jie pastatyti savavališkai.

12Lietuvos Respublikos CK 4.103 str., numato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Teismas, nagrinėdamas klausimus, susijusius su savavališkos statybos padarinių šalinimu ar statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimu, gali priimti sprendimus, nurodytus statybų santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose (CPK 273 str. 2 d.).

13Savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuojanti Statybos įstatymo 2010-07-02 nauja redakcija, kuri įsigaliojo nuo 2010-10-01. Šios redakcijos statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; arba 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Statybos įstatymo 28 str. 8 d. numato, kad teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą.

14Taigi, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti atsakovą nugriauti statinį ar jo nenugriauti, teismas, visu pirma, įvertina savavališkai pastatytų priestatų įteisinimo galimybes. Žemės sklypui, kuriame yra atsakovės Gyvenamasis namas yra numatytos specialiosios naudojimo sąlygos „Nacionaliniai ir regionai parkai“ (b.l. 20, 21). Bylos nagrinėjimo nustatyta, kad atsakovei priklausantis žemės sklypas yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje.

15Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, fizinių, juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų teises ir pareigas šiame procese Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 24 dalies ir 15 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, saugomų teritorijų ir jų zonų planai (projektai) yra specialiojo planavimo dokumentai, kuriuose nustatomos saugomų teritorijų arba atskirų jų dalių naudojimo ir apsaugos kryptys, funkcinio prioriteto bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų ribos ir reglamentai, konkrečios tvarkymo priemonės.

16Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir 13 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatas, nacionaliniai parkai yra viena iš valstybinių parkų rūšių, turinčių didesnę reikšmę, saugant ir tvarkant nacionalinės svarbos gamtinį ir kultūrinį kraštovaizdį, kurių teritorijose esantys miestai ir miesteliai tvarkomi pagal parengtus ir patvirtintus jų bendruosius bei detaliuosius planus, kurių sprendiniai neprieštarauja valstybinių parkų tvarkymo planų (planavimo schemų) sprendiniams.

17Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 34 dalies, 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja ir saugomų teritorijų, jų zonų ar dalių tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos reglamentai, kurie yra valstybės įgaliotų institucijų patvirtinti teisės aktai, nustatantys šių teritorijų apsaugos, projektavimo ir statybų šiose teritorijose reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus. Trakų istorinio nacionalinio parko individualus apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas) yra patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-436 ir jis nustato specialius šios saugomos teritorijos apsaugos, projektavimo ir statybų joje reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus. Taigi, statybų projektavimas ir vykdymas Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje turi atitikti šio reglamento reikalavimus. Dėl šios priežasties šioje byloje kilusiam ginčui išspręsti yra būtina nustatyti, ar yra galimybė įteisinti savavališkai pastatytus priestatus prie Gyvenamojo namo.

18Reglamento 18.4 punktas nustato, kad namų valdos žemės sklypo maksimalus užstatymo plotas negali viršyti 25 procentų viso žemės sklypo ploto. Taigi, šio žemės sklypo galimas ir maksimaliai leistinas užstatymo plotas yra 375 m2. Reglamento 18.4. p. taip pat numato, kad gyvenamojo namo užstatymo plotas negali viršyti 120 m2, o didžiausio iš priklausinių 96 m2 (jei funkcinio prioriteto zonose nenumatyta kitaip).

19Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas, siekdamas įteisinti savavališkai pastatytus priestatus prie Gyvenamojo namo, 2010-12-30 kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją su prašymu išduoti leidimą Statinio rekonstrukcijai bei pateikė rekonstrukcijos techninį projektą (b.l.93). Atsakovė 2011-02-10 kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją su prašymu išduoti dokumentaciją, pritariančią projekto rengimui (b.l.96). 2011-03-10 Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsakovės prašė pateikti trūkstamus dokumentus, kuriuose atsispindėtų sklypo, kadastrinis ( - ) užstatymo situacija be kurių negalima tinkamai įvertinti esamos padėties, nustatyti faktinio sklypo užstatymo ploto (b.l.144, 145). Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad kadastrinius matavimus atliko UAB „NT matavimai“, kurių duomenys buvo įrašyti 2011-05-30 (b.l.17-19). Atsakovė 2011-09-06 kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją su prašymu parengti specialias sąlygas Gyvenamojo namo rekonstravimui, priestato griovimui, priestato statybai, stogo dengimui (b.l.104, 105). 2011-09-30 Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsisakė išduoti specialiuosius apsaugos reikalavimus Gyvenamojo namo rekonstravimui, priestato griovimui, priestato statybai, stogo dengimui, kol teismas įpareigos tą padaryti (b.l.148-148).

20Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog yra galimybė, įteisinti atsakovo savavališkai Gyvenamojo namo statybas. Kaip matyti iš aukščiau aptartų byloje esančių rašytinių įrodymų, atsakovė ėmėsi veiksmų, kad jos savavališkai pastatyti priestatai prie Gyvenamojo namo ir pakeistas stogas būtų įteisinti ir įteisinimo procesas jau yra pažengęs (atsakovas parengęs techninį projektą, kuris yra pateiktas atitinkamoms institucijoms derinimui, yra kreipusis dėl statybos leidimo išdavimo, pakartotinai kreipėsi dėl Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų), todėl teismas konstatuoja, jog šios aplinkybės sudaro pagrindą atsakovui teismo sprendimu leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

21Statybos įstatymo 28 str. 9 d. numatyta, kad priimdamas vieną iš Statybos įstatymo 28 str. 7 d. nurodytų sprendimų, teismas savo sprendime nurodo, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens lėšomis.

22Iš atsakovės valstybei priteistina 162,66 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. 139,00 Lt žyminio mokesčio ir 23,66 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 88, 96, 98, 176-178, 269, 270 str. str., 273 str. 2 d., teismas

Nutarė

24ieškinį patenkinti iš dalies.

25Leisti atsakovei M. P. teisės aktų nustatyta tvarka per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti gyvenamojo namo, unikalus Nr. unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukcijos projektą bei gauti statybą leidžiantį dokumentą.

26M. P. nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, susijusių su gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), statybos dokumentų tinkamu įforminimu, ir nepadarius reikiamų jo pakeitimų, įpareigoti atsakovę M. P. per 3 (tris) mėnesius nugriauti gyvenamojo namo priestatą 24.94 kv. m. ir verandą 11.10 kv. m. užstatyto ploto, atstatyti gyvenamojo namo stogą į padėtį buvusią iki rekonstrukcijos bei sutvarkyti statybvietę, o to jam nepadarius nustatyti, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija turi teisę atsakovės M. P. lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius.

27Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

28Priteisti iš M. P. 162,66 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 4. Ieškovo atstovė Rasa Šimkūnaitė nurodė, kad atsakovė M. P. neturėdama... 5. Atsakovės M. P. atstovas advokato padėjėjas Sergejus Milovas su ieškovo... 6. Trečiojo asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Atsakovei nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas, esantis ( - )... 9. 2010-02-22 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 10. 2010-10-27 atsakovei buvo surašytas reikalavimas dėl savavališkos statybos... 11. Atsakovė neginčija, kad nugriautas Gyvenamojo namo unikalus numeris ( - ),... 12. Lietuvos Respublikos CK 4.103 str., numato, kad teismas statybos,... 13. Savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuojanti Statybos... 14. Taigi, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti atsakovą nugriauti statinį ar jo... 15. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, fizinių, juridinių asmenų,... 16. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 12 straipsnio 2... 17. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 34... 18. Reglamento 18.4 punktas nustato, kad namų valdos žemės sklypo maksimalus... 19. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas, siekdamas įteisinti... 20. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog yra galimybė,... 21. Statybos įstatymo 28 str. 9 d. numatyta, kad priimdamas vieną iš Statybos... 22. Iš atsakovės valstybei priteistina 162,66 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y.... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 88, 96, 98, 176-178, 269,... 24. ieškinį patenkinti iš dalies.... 25. Leisti atsakovei M. P. teisės aktų nustatyta tvarka per 9 mėnesius nuo... 26. M. P. nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, susijusių su gyvenamojo namo,... 27. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš M. P. 162,66 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...