Byla 2-135-344/2013
Dėl skolos priteisimo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,

2sekretoriaujant Liudmilai Baranauskienei,

3teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Metaco“ ieškinį atsakovui UAB „Vėtrūna“ dėl skolos priteisimo.

4Teismas n u s t a t ė :

5Telšių rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 4 d. preliminariu sprendimu buvo patenkintas ieškovo ieškinys ir iš atsakovo priteista 65 651,31 Lt skola, 2 251,43 Lt delspinigiai, 6 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013 m. sausio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 1 019,00 Lt bylinėjimosi išlaidos. Ieškinyje ieškovas UAB „Metaco“ nurodė, jog tarp šalių buvo sudarytos 2011 m. vasario 22 d. statybos subrangos sutartis Nr. 830-158, (toliau Sutartis Nr. 830-158), 2011 m. gegužės 12 d. buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 860-121 (toliau Sutartis Nr. 860-121 ) ir 2011 m. liepos 25 d. buvo pasirašytas susitarimas Nr. 1 (toliau Susitarimas Nr. 1) dėl papildomų subrangos darbų prie statybos rangos sutarties Nr. 860-121, pagal kurias ieškovas įsipareigojo atlikti statybos darbus, o atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 29 d. iki 2011 m. gruodžio 23 d. ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo ir liko skolingas ieškovui 79 115,14 Lt. 2011 m. vasario 22 d. sudarytos statybos rangos sutarties 9.2. p. šalys susitarė, kad atsakovas iš kiekvienos ieškovui mokamos sumos sulaiko 5 proc., todėl sulaikyta suma yra 13 463,83 Lt ir galutinė atsakovo skola ieškovui yra 6 5651,31 Lt. Remiantis tarp šalių sudarytomis statybos rangos sutartimis atsakovui už delsimą atsiskaityti paskaičiuota 2 251,44 Lt delspinigių.

6Atsakovas UAB „Vėtrūna“ pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, kuriuose nurodė, kad ieškovo ieškinys negali būti tenkinamas pilna apimtimi, o preliminarus sprendimas keistinas dėl to, kad reikalaujama priteisti delspinigių suma yra pernelyg didelė. Šalis siejo sėkmingi verslo santykiai, dalį prievolių atsakovas yra įvykdęs ir tik dėl stambiausios atsakovo darbų užsakovo piktybinio atsisakymo mokėti už atliktus darbus, nepavyko laiku ir pilnai atsiskaityti su ieškovu, todėl vadovaujantis LR CK 6.193 str. 4 d. pagrindu, delspinigių suma turėtų būti mažinama iki 1000 Lt.

7Ieškovas UAB „Metaco“ pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, kuriame nurodė, kad nėra jokio pagrindo mažinti delspinigių, nustatytų tarp ieškovo ir atsakovo sudarytose sutartyse, dydį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl sutartinių netesybų, yra nurodęs, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Atsakovas prievolės sumokėti už suteiktas paslaugas pagal ieškovo išrašytas sąskaitas – faktūras neįvykdymo fakto neginčija, todėl privalo mokėti tarp šalių sudarytomis sutartimis sulygtus delspinigius, nes šalims susitarus dėl tam tikro netesybų dydžio, skolininkas negali vėliau jo ginčyti. Be to sudarytose sutartyse nustatytų 0,02 proc. delspinigių jokiu būdu negalima laikyti per dideliais, nes verslo praktikoje yra laikomi minimaliais, todėl mažinti nėra jokio pagrindo.

8Preliminarus sprendimas paliktinas galioti.

9Iš pateiktų įrodymų matyti, kad šalys sudarė statybos subrangos Sutartį Nr. 830-158, Sutartį Nr. 860-121 ir Susitarimą Nr. 1, pagal kurias ieškovas įsipareigojo atlikti statybos darbus, o atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka (4-9;13;14-19 b. l.). Ieškovo pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų: serija VET5765 kreditinė, serija MTC Nr. 0003100, serija MTC Nr. 0003148, serija MTC Nr. 0003307, serija MTC Nr. 0002974, serija MTC Nr. 0003147, serija MTC Nr. 0003072, serija MTC Nr. 0003006, serija MTC Nr. 0002928, serija MTC Nr. 0002844 (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 b. l.) atsakovas neapmokėjo, todėl ieškovas paskaičiavo už prievolės neįvykdymą ar netinkamą vykdymą šalių aptartus delspinigius, numatytus sutartyse, skaičiuojant po 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (32 b. l.).

10Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažintina, kad atsakovas pagal jam pateiktas sąskaitas ieškovui nesumokėjo už atliktus darbus, tokiais veiksmais pažeisdamas jam sutarties pagrindu atsiradusią prievolę. Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (LR CK 6.38 str. 1 d.). Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas – baudą, delspinigius (LR CK 6.258 str. 1 d.). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai atsiskaitęs pagal sudarytas su ieškove rangos sutartis, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p.).

11Teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys preliminariu sprendimu patenkintas teisėtai, nes atsakovas nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų naikintinas minėtas preliminarus sprendimas, su ieškovu neatsiskaityta iki šiol, todėl vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., ieškovui priklauso 6 proc. metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013 m. sausio 3 d. iki visiško sprendimo įvykdymo.

12Priimant preliminarių sprendimą ieškovui iš atsakovo buvo priteista 1 019,00 Lt žyminio mokesčio. Po preliminaraus sprendimo priėmimo nei ieškovas, nei atsakovas papildomų įrodymų, pagrindžiančių turėtas papildomas bylinėjimosi išlaidas, nepateikė, todėl papildomų bylinėjimosi išlaidų nepriteistina.

13Iš atsakovo priteistinos teismo turėtos išlaidos už korespondencijos siuntimą 17,31 Lt (LR CPK 92 str.).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., 430 str. 6 d.,

Nutarė

15Telšių rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 4 d. preliminarų sprendimą, kuriuo iš atsakovo UAB ,,Vėtrūna“, kodas 180315137, buveinė Telšių g. 2k, Rainių k., Telšių r., ieškovo UAB ,,Metaco“, kodas 252656680, buveinė Draugystės g. 17, Kaunas, a. s. Nr. LT29 7044 0600 0572 3352, AB SEB bankas, naudai priteista 65 651,31 Lt (šešiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt vienas Lt 31 ct) skola, 2 251,43 Lt (du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt vienas Lt 43 ct) delspinigiai, 6 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013 m. sausio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 1 019,00 Lt (vienas tūkstantis devyniolika Lt ) bylinėjimosi išlaidos, palikti galioti.

16Priteisti iš atsakovo UAB ,,Vėtrūna“, kodas 180315137, 17,31 Lt (septyniolika Lt 31 ct) teismo turėtas išlaidas už korespondencijos siuntimą valstybės naudai į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, banko kodas 73000, ,,Swedbank“, AB“ (įmokos kodas 5660).

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai