Byla 2-317-941/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-135-344/2013 pagal ieškovės UAB „Metaco“ ieškinį atsakovei UAB „Vėtrūna“

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Rimkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Vėtrūna“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-135-344/2013 pagal ieškovės UAB „Metaco“ ieškinį atsakovei UAB „Vėtrūna“,

Nustatė

2ieškovė UAB „Metaco“ 2013-01-021 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Vėtrūna“ 65651,31 Lt skolą, 2251,43 Lt delspinigius, 6 procentų palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės reikalavimų įvykdymo užtikrinimui Telšių rajono apylinkės teismo 2013-01-03 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės — areštuotas UAB „Vėtrūna“ priklausantis nekilnojamasis, kilnojamasis turtas, o jų nesant ar esant nepakankamai, piniginės lėšos ar turtinės teisės ieškinio reikalavimų ribose — už 67902,74 Lt (c.b., b.l. 33-34). Telšių rajono apylinkės teismo 2013-01-04 preliminariu sprendimu ieškovės ieškinys tenkintas, 2013-04-02 galutiniu sprendimu 2013-01-04 preliminarus sprendimas paliktas galioti (c.b., b.l. 37-38, 63-64).

3UAB „Vėtrūna“ prašo panaikinti 2013-01-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-135-344/2013 taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir leisti nutartį vykdyti skubiai. Nurodo, kad UAB „Vėtrūna“ Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla ir 2013-10-03 nutartimi patvirtintas restruktūrizavimo planas.

4Prašymas tenkintinas.

5Iš su prašymu pateiktų dokumentų bei teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad UAB „Vėtrūna“ Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla Nr. B2-3124-160/2013, 2013-10-03 nutartimi patvirtintas RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo planas bei UAB „Metaco“ kreditorinis reikalavimas, kurį sudaro 79115,14 Lt skola ir 3270,43 Lt palūkanos.

6Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą (toliau ĮRĮ), restruktūrizavimo proceso tikslas — sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas; antstolis ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos perduoda įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus bei praneša apie tai turto saugotojui ir išieškotojui; kreditoriaus reikalavimai, kurių nepatenkino antstolis, tenkinami ĮRĮ nustatyta tvarka (ĮRĮ 8 str. 3 p.). LR CPK 626 str. 1 d. 3 p. taip pat nustato, jog skolininkui iškėlus restruktūrizavimo antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą ir persiųsti restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui vykdomuosius dokumentus.

7Patvirtinus restruktūrizavimo planą, jis tampa privalomu ir restruktūrizuojamos įmonės veikla reglamentuojama jame numatytais veiksmais bei ĮRĮ, kitų įmonės veiklą reglamentuojantys įstatymai taikomi tiek, kiek ĮRĮ įstatymas nenustato kitaip. Pagal suformuotą teismų praktiką, siekiant netrukdyti įgyvendinti teisių disponuoti įmonės turtu ir lėšomis, efektyviai ruošti ar įgyvendinti restruktūrizavimo planą, vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, paprastai yra naikinamos visos anksčiau bet kurio teismo ar kitų įstaigų, institucijų restruktūrizuojamos įmonės turtui, piniginėms lėšoms, esančioms banko įstaigose, taikytos laikinosios apsaugos priemonės dar iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo (LR CPK 149 str. 1 d., ĮRĮ 9 str. 3 d.). Nuo įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos visi jos įsipareigojimai vykdomi ĮRĮ nustatyta tvarka, t. y. pagal kreditorių patvirtintą restruktūrizavimo planą. Dėl nurodytos priežasties netenka prasmės ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal finansinius reikalavimus, pareikštus kitose civilinėse bylose, nes iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą visiems egzistuojantiems restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams, atsižvelgiant į pagrindinius restruktūrizavimo proceso principus, kreditorių lygiateisiškumą bei jų reikalavimų proporcingą patenkinimą, nepriklausomai nuo to ar kreditorinius reikalavimus jie pareiškė restruktūrizavimo byloje ar kitose civilinėse bylose, turi būti sudaromos vienodos galimybės reikalavimų užtikrinimui bei patenkinimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1603/2013).

8Atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo planas yra patvirtintas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo nutartimi, ieškovės UAB „Meco“ finansinis reikalavimas yra patvirtintas restruktūrizavimo byloje ir bus tenkinamas pagal restruktūrizavimo plane nustatytą tvarką, konstatuotina, jog tolimesnis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra tikslingas. Be to, pažymėtina, kad iš pateikto UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo plano matyti, jog UAB „Vėtrūna“ kreditoriai nutarė parduoti bendrovės turtą, pinigines įplaukas panaudojant atsiskaitymui su kreditoriais (Restruktūrizavimo plano IX.IV dalis). Akivaizdu, kad nepanaikinus turto arešto, minėta restruktūrizavimo plano dalis visiškai negalės būtį įvykdyta. Pažymėtina, kad kreditorių susirinkime ir teismo patvirtinto restruktūrizavimo plano vykdymas yra privalomas, nes tik tokiu būdu gali būti pasiekti restruktūrizavimo įstatyme nustatyti tikslai, teismo nutartis, kuria patvirtinamas restruktūrizavimo planas, yra galutinė ir neskundžiama (ĮRĮ 14 str. 6 d.). Šioje byloje taikytas turto areštas, įmonei iškėlus restruktūrizavimo bylą, nereikalingai varžo restruktūrizuojamos įmonės veiklą ir atsiskaitymus. Tolesnis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo įgyvendinant teises bei taikant įstatymus principams. Esant tokioms aplinkybėms, teisiniam reglamentavimui ir teismų praktikai, 2013-01-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-135-344/2013 UAB „Vėtrūna“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

9Atsižvelgiant į tai, kad skubus areštuotų lėšų panaudojimas yra būtinas kreditorių interesų tenkinimui bei restruktūrizuojamos įmonės veiklos vykdymui, restruktūrizavimo planas yra patvirtintas ir jam pritarė didžioji dauguma RUAB „Vėtrūna“ kreditorių, taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia visų kreditorių interesus, nes komplikuoja atsiskaitymą su jais, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdytina skubiai (ĮRĮ 14 str. 3 d., CPK 283 str. 1 d. 4 p.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 149 str., 283 str. 1 d. 4 p.

Nutarė

11panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2013-01-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-135-344/2013 taikytas laikinąsias apsaugos priemones - UAB „Vėtrūna“, į. k. 180315137, turto areštą.

12Leisti nutartį vykdyti skubiai.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai