Byla 2-1158-639/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant E. K., dalyvaujant vertėjai V. R., ieškovo UAB „Valpavita“ direktoriui D. V., atsakovui A. T., jo atstovei advokatei S. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Valpavita“ patikslintą ieškinį atsakovui A. T. (A. T.), dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Valpavita“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui A. T. dėl 2402,00 Lt skolos priteisimo, 98,08 Lt palūkanų, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo (b.l. 22-24). Nurodė, kad 2012-05-14 atsakovas A. T. naudojosi automobilių aptarnavimo centro „Valpavita“ paslaugomis, ieškovas įsipareigojo atlikti remonto darbus atsakovo automobiliui „R. E.“. Atliktų darbų kaina 4402,00 Lt. Atsakovas už suteiktas paslaugas sumokėjo tik 2000,00 Lt, o likusios skolos, tai yra 2402,00 Lt atsakovas nesumokėjo ir prašė pratęsti atsiskaitymo terminą. Atsiskaitymo terminas buvo pratęstas ir pasirašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis 2012-09-28, šiuo vekseliu atsakovas besąlygiškai įsipareigojo iki 2012-11-01 sumokėti ieškovui 2402,00 Lt sumą, tačiau nesumokėjo. Atsakovui buvo pareikštos pretenzijos bei raginimai atsiskaityti, tačiau atsakovas iki šiol į raginimus nereaguoja ir sugrąžinti skolos nesiruošia.

3Ieškovės vadovas teismo posėdyje ieškinį palaikė jame nurodytais pagrindais ir motyvais Taip pat nurodė, kad nesutinka, jog atsakovas 2012-09-28 sumokėdamas 2000 Lt sumokėjo dalį pagal vekselį reikalaujamos sumos. Teigė, kad su susidariusia skola už automobilio remontą. Prašo ieškinį tenkinti.

4Atsakovas A. T. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad turėjo sutartinius santykius su ieškovu dėl automobilio remonto darbų, jokių dokumentų dėl sutarties sudarymo, pinigų gavimo, darbų sąmatos, atliktų darbų, bei automobilio priėmimo-perdavimo akto, garantijų suteikimo dokumentų ieškovas nepateikė.

5Atsakovo atstovė advokatė S. B. teismo posėdyje patvirtino atsiliepime nurodytas aplinkybes ir paaiškino, kad atsakovui automobilio remontas kainavo 2402,00 Lt, jam buvo pasakyta, kad bus įskaičiuoti 2000,00 Lt, atsakovas liko skolingas tik 400,00 Lt, nes 2000,00 Lt jis sumokėjo.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Šalių paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovas UAB „Valpavita“ atliko remonto darbus atsakovo A. T. automobiliui Renault espace, pagal PVM sąskaitą-faktūrą Serija VPV Nr.00169 4402,00 Lt sumai (b. l. 48). Atsakovas A. T. už suteiktas paslaugas 2012-09-28 sumokėjo 2000,00 Lt pagal kasos pajamų orderį Serija Nr.00000023 (b.l. 47). Likusios skolos 2402,00 Lt atsakovas nesumokėjo, tačiau vietoj to tą pačią dieną t.y. 2012-09-28 pasirašė paprastąjį vekselį, kuriuo įsipareigojo besąlygiškai sumokėti UAB „Valpavita“ 2402,00 Lt iki 2012-11-01 (b. l. 5).

8Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (LR CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius reglamentuoja 1999-03-16 Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮAVĮ), vekselių išrašymas, įforminimas ir naudojimas detalizuojamas LR Vyriausybės 1999-09-13 nutarimu Nr. 987 patvirtintose Vekselių naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės). Vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė (LR CK 1.105 str., ĮAVĮ 2 str.), tai reiškia, kad vekselio davėjas vienašaliu sandoriu prisiima mokėjimo prievolę. Paprastai vekselis išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti). Vekselis turi viešo patikimumo savybę, kuri reiškia, kad sąžiningas jo turėtojas gali pasitikėti tuo, kad dokumentas, atitinkantis įstatymo vekseliui nustatytus formalius reikalavimus, patvirtina, kad jis yra teisėtas vekselyje išreikštos teisės subjektas. Dėl to asmuo, kuris yra skolingas pagal vekselį, neturi teisės atsisakyti sumokėti vekselyje nurodytą sumą, remdamasis aplinkybėmis, nenurodytomis jame, tarp jų tuo, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti, arba tuo, kad tas pagrindas negalioja, nebent jis įrodytų, jog, įgydamas vekselį, įgijėjas žinojo arba turėjo žinoti apie nurodytus trūkumus, t.y. buvo nesąžiningas įgijėjas. Vekselio viešo patikimumo savybė suponuoja tai, kad vekselio turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas sąžiningu jo savininku, kuriam priklauso visos teisės pagal šį vertybinį popierių, dėl to vekselio davėjas, šiuo atveju atsakovas, privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2005, civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2007). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad tokiu atveju, kai vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo numatyta ne ginčo tvarka, skolinis įsipareigojimas išlieka, tačiau vekselis tampa skolos raštu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi ir teismui būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-477/2008) t.y. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatytų terminų praleidimas neatima iš vekselio turėtojo galimybės išieškoti skolą iš vekselį išdavusio asmens ginčo teisenos tvarka.

9Atsakovas ginčija ieškovo reikalavimą sumokėti pagal 2012-09-28 paprastajame vekselyje nurodytos sumos neapmokėtą dalį argumentuodamas tuo, kad dalį sumos, t.y. 2000 Lt sumokėjo ir liko nesumokėta pagal vekselį 402,00 Lt.

10Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (LR CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (LR CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

112012-09-28 vekselis buvo surašytas šalims susitarus, laisva valia, aiškios formos. Atsakovas teigė, kad dalį vekselio apmokėjo. Tačiau toks atsakovo aiškinimas nėra įtikinantis. Pirma atsakovas vekselį išrašė 2012-09-28 įsipareigodamas sumokėti ieškovui 2402 Lt iki 2012-11-01 d. Taigi pagal atsakovą 2000 Lt jis sumokėjo ne 2012-11-01 d. bet tą pačią dieną kai ir išrašė vekselį, t.y. 2012-09-28 d. Jei tarp šalių buvo susitarimas dėl 2402 Lt sumos atlyginimo už remonto darbus ir atsakovas turėjo 2000 Lt sumokėti ieškovui, nėra logiška tą pačią dieną išrašyti vekselį 2402 Lt sumai. Antra, pagal LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 41 straipsnio 3 dalį sumokėjęs sumos dalį, vekselio mokėtojas gali reikalauti, kad tai būtų pažymėta vekselyje ir jam būtų išduotas pakvitavimas. Be to net jei vertinti vekselį, kaip paskolos raštą, tai ir šiuo atveju atsakovas sumokėjęs dalį skolos privalėjo prašyti grąžinti vekselį arba reikalauti jį perrašyti. Byloje nustatyta, kad vekselis, surašytas atsakovo yra pas ieškovą ir jame nėra kokių įrašų apie tai, kad dalį skolos atsakovas sumokėjo. Dėl išdėstyto pripažintina, kad atsakovas neįrodė, jam tenkančios įrodinėjimo pareigos pateikti įrodymus apie apmokėtą vekselį. (CPK 176, 177, 185 straipsniai).

12Ieškovas taip pat prašė priteisti 98,08 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki kreipimosi į teismą dienos. Pagal LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, palūkanų norma privalo būti nurodyta vekselyje. Jeigu ji nenurodyta, palūkanų mokėjimo sąlyga negalioja. Atsakovo išrašytame vekselyje nėra nurodoma, kad bus mokamos palūkanos, todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas.

13Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str.).

14Pagal CPK 93 str. 2 d. jeigu ieškinys patenkintas iš dalies bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, atsižvelgiant į tai ieškovui iš atsakovo iš atsakovo priteistina dalis 72,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio ( b.l. 4,20,75) (LR CPK 79 str., 80 str.1 d. 1 p., 93 str. 2 d., 98 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo A. T. (A. T.), 2402,00 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą – 2402,00 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013-09-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 75,00 Lt žyminio mokesčio ieškovo UAB „Valpavita“, naudai.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai