Byla 3K-3-416/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algirdo Taminsko ir Prano Žeimio, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Marių žvejys“ kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 1 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui UAB „Marių žvejys“ dėl žalos atlyginimo; trečiasis asmuo – A. K.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo į valstybės biudžetą 12 287,96 Lt gamtai padarytai žalai atlyginti; jis nurodė, kad atsakovas turėjo leidimą 2004 m. gruodžio 20 d. nuo 16 iki 20 val. žvejoti verslinės žvejybos įrankiais Kuršių marių 4–7 ir 27–31 žvejybos baruose; nurodytą dieną apie 23 val. buvo patikrinta atsakovo veikla ir nustatyta, kad šis neteisėtai žvejojo 25–26 žvejybos baruose po 20 val.; atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX–2193 redakcija; Žin., 2004, Nr. 73–2527) 7 straipsnio 1 dalį, 11 straipsnio 1, 2, 11 dalis. Be to, atsakovas turėjo sugavęs draudžiamos žvejoti žuvies – žiobrių; taip pažeidė aplinkos ministro 1995 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 105 patvirtintų Žvejybos ir žuvų išteklių apsaugos Lietuvos vandenyse taisyklių (Žin., 1995, Nr. 58–1457) 13.1, 17.1, 39.1 punktų nuostatas; dėl to, kad žvejojo tamsiu paros metu, atsakovas taip pat pažeidė aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 690 „Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kuršių mariose 2004 m.“ (Žin., 2004, Nr. 4–82) 1.8 punktą. Atsakingas už žvejybą atsakovo darbuotojas A. K. pažeidė aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. 180 patvirtintų Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių (Žin., 2000, Nr. 41–1184) 15.1.1, 18.1.1 papunkčiuose ir 22 punkte nustatytus reikalavimus; jis neįrašė žvejybos įrankių tipo, akių dydžio, žvejybos įrankių bendro ilgio, jų pastatymo laiko, taip pat neįrašė į žvejybos žurnalą, kad yra sužvejotų kuojų ir žiobrių, neteisingai nurodė sugautos žuvies svorį. Už administracinio nusižengimo, nustatyto ATPK 874 straipsnio 1 dalyje, padarymą A. K. skirta administracinė 300 Lt bauda, kurią jis sumokėjo. Ieškovas nurodė, kad atsakovas privalo atlyginti gamtai padarytą žalą, kurios dydis nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 360 „Dėl juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, sunaikinus ar sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo“ (Žin., 1999, Nr. 31–892), taip pat aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 723 „Dėl juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, neteisėtai sunaikinus ar neteisėtai sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo indeksuotų įkainių 2004 m. patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 8–194) patvirtintais žalos ir nuostolių skaičiavimo įkainiais.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimų esmė

6Šilutės rajono apylinkės teismas 2006 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad atsakovas 2004 m. gruodžio 20 d. pagal turimą licenciją turėjo vykdyti specialiąją, tačiau vykdė verslinę žvejybą; sužvejota žuvis neviršijo atsakovui nustatytų kvotų, todėl teismas laikė, jog žvejyba buvo teisėta. Teismas taip pat pripažino neįrodytu ieškovo teiginį, kad atsakovas žvejojo draudžiamuose žvejybos baruose; Karinių jūrų pajėgų jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos radarai neidentifikavo atsakovo neteisėtų veiksmų. Nenustatyta ir tos aplinkybės, kad atsakovas žvejojo draudžiamu tamsiu paros metu; pagal aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 690 „Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kuršių mariose 2004 m.“ 1.8 punktą žvejyba traukiamais tinklais leidžiama tik šviesiu paros metu, tačiau žvejybą leidžiama užbaigti saulei nusileidus, bet ne ilgiau kaip 12 val. nuo jos patekėjimo; žvejybos pabaiga laikoma, kai traukiamas tinklas yra sustabdytas, o jo sparnai surinkti į valtis. Teismas rėmėsi bylos rašytiniais įrodymais apie tai, kad 2004 m. gruodžio 20 d. saulė tekėjo 9 val., leidosi 16.06 val., todėl teismas priėjo išvadą, jog žvejyba faktiškai buvo galima iki 21 val. ir kad ieškovas nepaneigė aplinkybės, jog atsakovas žvejojo iki 20 val., t. y. ieškovas neįvykdė CPK 178 straipsnyje nustatyto reikalavimo įrodyti aplinkybes, kuriomis jis grindė savo reikalavimą. Teismo vertinimu, ieškovas reikalavimams pagrįsti rėmėsi netiesioginiais įrodymais ir prielaidomis, todėl jo argumentus apie atsakovo neteisėtais veiksmais padarytą žalą gamtai pripažino nepagrįstais.

7Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, 2007 m. kovo 1 d. sprendimu panaikino Šilutės rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 31 d. sprendimą, ieškinį tenkino. Kolegija laikė, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl bylą išsprendė neteisingai (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas, vadovaujant grandininkui A. K. ir panaudojant du laivus, turėjo vykdyti specialiąją žvejybą traukiamu tinklu pagal specialiosios žvejybos leidimą Nr. 90, tačiau, neatvykus už šią žvejybą atsakingam asmeniui, vykdė žvejybą, kurioje dalyvavo Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos Šilutės skyriaus atstovas S. L.; nurodyti asmenys pripažino, kad žvejyba vyko pagal specialiosios žvejybos leidimą Nr. 90; kolegija pažymėjo, kad Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. kovo 17 d. sprendime yra konstatavęs, jog specialioji žvejyba negalėjo būti vykdoma. Žvejybos žurnale buvo nurodytas mažesnis sužvejotos žuvies kiekis; už žvejybos taisyklių bei žvejybos žurnalo pildymo taisyklių pažeidimą, t. y. už administracinį nusižengimą, pagal ATPK 874 straipsnio 1 dalį atsakovo grandininkui A. K. taikyta administracinė nuobauda. Byloje taip pat nustatyta, kad Karinių jūrų pajėgų jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba, veikianti pagal su ieškovu sudarytą bendradarbiavimo sutartį, techninėmis priemonėmis užfiksavo du laivus, kurie nuo 18 val. 03 min. iki 22 val. plaukiojo ne 27, bet 25–26 žvejybos baruose. Kolegija vertino Karinių jūrų pajėgų jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos darbuotojo liudytojo O. P. parodymus, kad laivai plaukiojo 26 žvejybos bare ir judėjo į 25 baro pusę; kolegija sprendė, kad nėra pagrindo netikėti šio liudytojo parodymais, jis nesuinteresuotas asmuo ir nesusijęs su šalimis. Kolegijos vertinimu, nurodytų įrodymų visuma suponavo išvadą, kad atsakovas žvejojo ne 2004 m. gruodžio 20 d. leidime Nr. 014868 nustatytuose žvejybos baruose, todėl jis pažeidė Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, 11 straipsnio 1, 2, 11 dalis, taip pat aplinkos ministro 1995 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 105 patvirtintų Žvejybos ir žuvų išteklių apsaugos Lietuvos vandenyse taisyklių 13.1, 17.1, 39.1 punktų nuostatas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažino, kad atsakovas nesilaikė aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 690 „Dėl verslinės žvejybos reguliavimo Kuršių mariose 2004 m.“ 1.8 punkte nustatyto draudimo žvejoti tamsiu paros metu; bylos duomenimis, 2004 m. gruodžio 20 d. saulė leidosi 16 val. 06 min., tai reiškė, kad atsakovas pradėjo žvejoti saulei nusileidus. Dėl neteisėtos žvejybos padarytą žuvų ištekliams žalą privalo atlyginti ją padaręs asmuo (CK 6.263 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Apeliacinės instancijos teismas pripažino pagrįstu ieškovo reikalavimą, priteisė iš atsakovo į valstybės biudžetą 12 287,96 Lt žalai atlyginti, taip pat 368,64 Lt žyminio mokesčio ir 35,57 Lt pašto išlaidoms atlyginti.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

9Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 1 d. sprendimą, palikti galioti Šilutės rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 31 d. sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Apeliacinės instancijos teismo argumentai dėl Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. kovo 17 d. sprendime nustatytų faktų galios nagrinėjamoje byloje yra nepagrįsti; iš tikrųjų Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2005 m. kovo 17 d. yra priėmęs nutarimą administracinėje byloje Nr. I-189/2005; nutarime teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir išdėstyti tam tikri argumentai dėl specialiąją žvejybą nustatančių aktų normų turinio ir jų prasmės, tačiau apeliacinės instancijos teismas nemotyvavo, ar administracinio teismo procesiniame sprendime nustatytos aplinkybės gali turėti įrodomosios reikšmės nagrinėjamoje byloje.

112. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis tik formaliais pagrindais, nepagrįstai panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 328 straipsnis); teismas nenurodė materialinės ar procesinės teisės normų, kurių pažeidimas, kolegijos vertinimu, nulėmė neteisėto ir nepagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimą. Kolegijos konstatuota aplinkybė, kad atsakovo darbuotojui A. K. dėl ATPK 874 1 dalyje nustatyto nusižengimo įvykdymo – žvejybos taisyklių bei žvejybos žurnalo pildymo taisyklių pažeidimo – taikyta administracinė 300 Lt bauda, yra prieštaringa; kolegija netinkamai tyrė ir vertino bylos duomenis, todėl nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas šiam darbuotojui surašytas dėl administracinio nusižengimo, nustatyto ATPK 873 straipsnio 2 dalyje.

123. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju pagal CK 6.263 straipsnio 1 dalį atsakingas už žalą yra atsakovas, yra neteisėta ir nepagrįsta; atsakingu už žalą asmeniu pagal pirmiau nurodytą teisės normą gali būti pripažintas tik trečiasis asmuo A. K.; be to, teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad 2004 m. gruodžio 21 d. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. T27-352 nenustatytas žalos padarymo faktas. Be to, nustatyta, kad A. K. pažeidė žvejybos žurnalo pildymo tvarką, už nurodytą nusižengimą jam taikyta 300 Lt administracinė bauda, tačiau šiais veiksmais jis negalėjo padaryti žalos gamtai; aplinkybė apie sumokėtą baudą negali daryti įtakos nei žalos atsiradimui, nei jos dydžiui.

13Atsiliepime į atsakovo kasacinį skundą ieškovas Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo jį atmesti. Ieškovas nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo aplinkybes, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, tinkamai jas įvertino ir taikė materialinės teisės normas. Apeliacinės instancijos teismo priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

16Atsakovas turėjo leidimą 2004 m. gruodžio 20 d. nuo 16 val. iki 20 val. žvejoti verslinės žvejybos įrankiais Kuršių marių 4–7 ir 27–31 žvejybos baruose. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad žvejyba buvo teisėta ir kad ieškovas neįrodė, jog dėl atsakovo neteisėtų veiksmų buvo padaryta žalos gamtai. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad žvejyba buvo neteisėta; atsakovas žvejojo ne leidime nurodytuose žvejybos baruose, tamsiu paros metu, atsakovo darbuotojas A. K. žvejybos žurnale nurodė gerokai mažesnį sužvejotos žuvies kiekį, už šį administracinį nusižengimą jam taikyta administracinė nuobauda; dėl neteisėtos žvejybos padarytą žuvų ištekliams žalą privalo atlyginti atsakovas. Atsakovas teigia, kad jis nelaikytinas už žalą atsakingu asmeniu, žalos gamtai (žuvų ištekliams) padarymo faktas nenustatytas.

17V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad CPK 185 straipsnyje įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, pagal kurią tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas dėl to, kad jis pats nėra ginčijamų teisinių santykių dalyvis ar stebėtojas, konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje G. Š. prieš Knygų prekybos valstybinės firmos „Knyga“ Raseinių filialą, bylos Nr. 3K-3-260; 2002 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prieš J. M., bylos Nr. 3K-3-462, ir kt).

19Apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmė naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino, motyvuodamas, kad atsakovo UAB „Marių žvejys“ du laivai, vadovaujami grandininko A. K., vykdė verslinę žvejybą neleistinoje vietoje ir neleistinu laiku. Teisėjų kolegija laiko, kad apeliacinės instancijos teismas, padarydamas šią išvadą, pagrįstai rėmėsi Karinių jūrų pajėgų Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos radarų duomenimis apie atsakovo laivus ir užfiksuotą jų judėjimo laiką, tinkamai juos įvertino. Radarų duomenimis užfiksuota, kad du laivai 2004 m. gruodžio 20 d. nuo 18 val. 03 min. iki 22 val. 53 min. plaukiojo ne 27 žvejybos bare, kaip įrodinėjo atsakovo atstovai, bet 25–26 žvejybos baruose (b. l. 34–45); taip pat nustatyta, kad kituose žvejybos baruose laivų nebuvo ir kad UAB „Marių žvejys“ 2004 m. gruodžio 20 d. neturėjo teisės žvejoti 25–26 žvejybos baruose. Taigi apeliacinės instancijos teismas vertino byloje kiekvieną įrodymą atskirai ir jų visetą; teismas neturėjo pagrindo netikėti radarų duomenimis, taip pat liudytojo O. P. parodymais, šie įrodymai yra objektyvūs. Teisėjų kolegija laiko, kad apeliacinės instancijos teismo išvada padaryta, nepažeidžiant CPK 185 straipsnyje nustatytų įrodymų įvertinimo reikalavimų; taip pat nėra pagrindo sutikti su kasacinio skundo argumentu dėl netinkamai įvertintų aplinkybių, susijusių su administracinės nuobaudos taikymu atsakovo darbuotojui, ir jų reikšmės ginčui byloje išnagrinėti.

20Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog UAB „Marių žvejys“ žvejojo neleistinoje vietoje ir neleistinu laiku, neturėdamas tam leidimo, t. y. neįgijęs žvejybos teisės, taip pažeidė Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, 11 straipsnio 1, 2, 11 dalis, ir neteisėtais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnį ir 14 straipsnio 3 dalies 1, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytus reikalavimus, todėl privalo atlyginti ieškovui neteisėtais veiksmais padarytą žalą.

21Teisėjų kolegija nenagrinėja kitų kasacinio skundo argumentų, nes jie nereikšmingi sprendžiant šalių ginčą ir neturi įtakos bylos baigčiai.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo į valstybės biudžetą 12 287,96 Lt... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimų esmė... 6. Šilutės rajono apylinkės teismas 2006 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį... 7. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 9. Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 10. 1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai dėl Klaipėdos apygardos teismo... 11. 2. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis tik formaliais pagrindais,... 12. 3. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju pagal CK... 13. Atsiliepime į atsakovo kasacinį skundą ieškovas Aplinkos ministerijos... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 16. Atsakovas turėjo leidimą 2004 m. gruodžio 20 d. nuo 16 val. iki 20 val.... 17. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 19. Apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo... 20. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas padarė... 21. Teisėjų kolegija nenagrinėja kitų kasacinio skundo argumentų, nes jie... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 24. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...