Byla 2SA-102-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Aldonos Tilindienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos T. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 16 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4302-833/2010 pagal pareiškėjos T. R. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis D. Š., V. F..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Pareiškėja T. R. pateikė teismui 2010-02-12 skundą, kurį 2010-08-11 patikslino, prašydama:

51) pripažinti antstolio D. Š. veiksmus neteisėtais, priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti, išsiunčiant raginimą ir siūlymą, tuo pažeidžiant LR CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatytas normas ir pripažinti 2009-12-31 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2010-01-04 raginimą ir 2010-01-04 siūlymą vykdomojoje byloje Nr. 0178/09/0300 negaliojančiais ir juos panaikinti ir įpareigoti antstolį atlikti iš naujo tuos veiksmus;

62) pripažinti antstolį D. Š., viršijus jam suteiktus įgaliojimus dalyje dėl turto arešto masto, pripažinti antstolio D. Š. veiksmus dėl turto arešto mąsto neteisėtais ir panaikinti 2010-01-19 patvarkymą „Dėl turto arešto akto“ kaip neteisėtą;

73) panaikinti 2010-01-19 turto arešto aktą;

84) panaikinti 2010-01-19 patvarkymą „Dėl informacijos pateikimo“

95) panaikinti 2010-02-02 antstolio D. Š. siūlymą,

106) panaikinti 2010-02-22 patvarkymą „Dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti skyrimo“;

117) įpareigoti antstolį D. Š. atlikti iš naujo tuos veiksmus, kuriuos teismas pripažintų neteisėtais. Nurodė, kad antstolis D. Š. 2009-12-31 patvarkymu Nr. 0178/09/0300 priėmė vykdymui Vilniaus rajono 2 notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 9635, išduotą 2009-12-21, dėl 25344,33 Lt skolos išieškojimo iš pareiškėjos V. F. naudai. 2010-01-13 pareiškėja pateikė antstoliui prašymą dėl skolos išieškojimo V. F. naudai, prašydama priimti patvarkymą ir prisijungti prie skolų išieškojimų, kuriuos vykdo antstolė I. K.. Antstolis nepatenkino T. R. prašymo, informuodamas ją, jog išieškotojas, nepažeisdamas imperatyviųjų įstatymo nuostatų, turi teisę pasirinkti, kokiam antstoliui pateikti vykdomąjį dokumentą. 2010-01-07 pareiškėja gavo raginimą įvykdyti sprendimą bei siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Ji kreipėsi į antstolį, norėdama susipažinti su vykdomąja byla. Ši galimybė jai nebuvo suteikta. Kadangi išieškotojų yra keli, todėl atskiras vykdomųjų bylų vykdymas gali pažeisti ne tik skolininkės, bet ir pačių išieškotojų teises. Siekiant teisingo ir teisėto išieškojimo, šiuo atveju būtų tikslinga visus išieškojimus sujungti į bendrą vykdomąją bylą, kurioje vykdymo metu išieškotos lėšos būtų paskirstytos visiems išieškotojams. Byloje esančiame antstolio D. Š. 2010-01-04 siūlyme sumokėti vykdymo išlaidas antstolis neteisingai taikė Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytus įkainius ir tokiu būdu siekia iš pareiškėjos išieškoti didesnę nei teisės aktuose nustatytą vykdymo išlaidų sumą. Antstolis D. Š. pažeidė LR CPK 675 str. 2 d., 677 str. 2 d. ir sąmoningai 2010-01-19 turto arešto akte nenurodė areštuoto turto vertės. Tokie veiksmai akivaizdžiai neatitinka vykdomajame įraše Nr. 9635 nurodytos skolos dydžio bei pažeidžia pareiškėjos teises. Viso areštuoto turto vertė ženkliai viršija turto arešto mastą ir areštas turėtų būti panaikintas. Antstolis, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-09-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007). Antstolis siekė areštuoti T. R. sūnaus R. R. sąskaitas DnB Nord banke. Dėl tokių antstolio veiksmų vyksta teisminis bylinėjimasis (LR CPK 585 str. 3 d., 634 str. 2 d., 651 str. 1 d., 2 d. 7 p., 675 str. 2 d., 677 str. 2 d.).

12Antstolis D. Š. pateikė atsiliepimą į skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėja teismui pateikė neteisingus duomenis, jog su vykdomąją byla jai nebuvo leista susipažinti. Pareiškėja buvo atvykusi į antstolio kontorą, ji buvo supažindinta su vykdomosios bylos medžiaga, išaiškintos raginimo sumokėti geruoju neįvykdymo pasekmės. Visos vykdymo išlaidos, įvykužius vykdomąjį dokumentą, išieškomos iš skolininko, nepriklausomai ar išieškotojas buvo atleistas nuo jų sumokėjimo ar jų sumokėjimas buvo atidėtas. Pagal LR CPK 675 str. antstolis turi teisę areštuoti skolininko turtą, siekdamas užtikrinti jo realizavimą tam, kad skolininkas padengtų įsiskolinimą išieškotojui. Atsižvelgiant į vykdomosios bylos medžiagą, skolininkė klaidingai nurodo savo turto vertę. Turto vertės nustatymą reglamentuojančiose teisės normose neįtvirtinta, kad turto rinkos vertė būtinai būtų nustatoma pagal Nekilnojamojo turto registre fiksuotą vertę. Pareiškėjos nurodomų areštuoto turto verčių formaliai pakanka ar net viršija išieškomą sumą, tačiau įvertinus tas aplinkybes, jog skolininkės turtas jau buvo apribotas (vykdomoji byla Nr.178/09/03000, b.l. 9-42), o kito antstolio išieškomos sumos ženkliai didesnės už antstolio D. Š. išieškomą sumą (vykdomoji byla Nr.178/09/03000, b.l. 43-46), antstolis daro išvadą, jog pareiškėja klaidina teismą teiginiu apie neadekvačiai varžomas jos teises. Pareiškėja, gavusi turto arešto aktą, nesikreipė į antstolį, siekdama išaiškinti areštuoto turto vertę, taip pat nepateikė antstoliui savo vertinimų, ar kitokių faktinių duomenų, leidžiančių manyti, jog pažeidžiamas įstatymo imperatyvas, draudžiantis areštuoti iš esmės daugiau turto nei reikia skolai ir vykdymo išlaidoms padengti (LR CPK 510 str., 586 str., 677 str.).

13Suinteresuotas asmuo V. F. nepateikė atsiliepimo į skundą.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010-11-16 nutartimi nutarė skundą atmesti ir panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-02-20 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nustatė, kad išieškotojas V. F., gavęs 2009-12-21 vykdomąjį įrašą, kreipėsi į Antstolių B. P., V. S. ir D. Š. kontorą su prašymu „Dėl vykdomojo dokumento pateikimo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo“. Antstolis D. Š. 2009-12-31 priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir apie tai informavo skolininkę, 2010-01-04 siūlymu pasiūlė skolininkei sumokėti vykdymo išlaidas, 2010-01-04 raginimu paragino įvykdyti sprendimą. Antstolis D. Š. rinko duomenis iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko apie pareiškėjai nuosavybės teise priklausantį turtą, o taip pat duomenis apie kitas vykdomąsias bylas, kuriose pareiškėja T. R. yra skolininkė.

16Pareiškėja taip pat yra skolininkė vykdomojoje byloje Nr. 0139/07/04179, kurioje antstolė I. K. vykdo išieškojimą 187207 Lt sumai (išieškotojas J. K.), vykdomojoje byloje Nr. 0139/08/00668, kurioje antstolė I. K. vykdo išieškojimą 357032 Lt sumai (išieškotojas G. Z.), vykdomojoje byloje Nr. 0139/09/02797, kurioje antstolė I. K. vykdo išieškojimą 216974,48 Lt sumai (išieškotojas J. K.), vykdomojoje byloje Nr. 0139/09/03602, kurioje antstolė I. K. vykdo išieškojimą 199575 Lt sumai (išieškotojas G. Z.). Antstolis pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis apie pareiškėjai nuosavybės teise priklausantį turtą nustatė, kad beveik visas jai priklausantis nekilnojamasis turtas yra suvaržytas ir areštuotas kitų antstolių patvarkymais ar teismų nutartimis, hipoteka.

172010-01-19 surašytas turto arešto aktas, kuriuo antstolis areštavo žemės sklypą, 2 garažus bei rūsio patalpą, esančius ( - ). Surašant turto arešto aktą, T. R. nedalyvavo. Teismas konstatavo, jog išsiaiškinus tikrąją reikalų padėtį, kuomet pareiškėja yra didelių sumų skolininkė kitose vykdomosiose bylose, bei į tai, kad faktiškai visas jai priklausantis nekilnojamasis turtas yra suvaržytas, negalima sutikti su pareiškėjos teiginiais, jog antstolis D. Š., areštavęs pirmiau išvardintą pareiškėjos nekilnojamąjį turtą, viršijo išieškojimo mąstą ir taip pažeidė įstatymų reikalavimus. Antstolis, surinkęs medžiagą vykdomojoje byloje, pagrįstai sprendė, kad turto arešto akte nurodyto turto vertė neviršija sumos, reikalingos skolai ir vykdymo išlaidoms padengti. Teismas nesutiko su pareiškėjos teiginiais, kad antstolis D. Š., gavęs jos 2010-01-13 prašymą, privalėjo savo žinioje esančią vykdomąją bylą prijungti prie antstolės I. K. vykdomųjų bylų ir taip padėti pareiškėjai išvengti papildomų išlaidų. Vadovaujantis CPK VI dalies „Vykdymo procesas“ nuostatomis, antstolio pasirinkimas yra išieškotojo, o ne skolininko prerogatyva, o įstatymuose nenustatyta antstolių pareiga sujungti vykdomąsias bylas, kuriose skolininkas yra tas pats asmuo. Teismo vertinimu, visi nurodyti antstolio veiksmai buvo atlikti vadovaujantis CPK nuostatomis bei laikantis 2005-10-27 Sprendimų vykdymo instrukcijos reikalavimų, todėl pripažinti juos neteisėtais nėra pagrindo (LR CPK 510 str. - 513 str., 675 str.,).

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

18Pareiškėja T. R. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patikslintą skundą tenkinti arba perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad, siekdamas išieškoti iš pareiškėjos apytiksliai 29000 Lt, antstolis areštavo jos turtą, kurio vidutinė rinkos vertė viršija 1025530 Lt. Tai neadekvačiai suvaržo pareiškėjos teises. Antstoliui, kaip viešosios teisės subjektui, suteikti platūs įgaliojimai, leidžiantys nedelsiant sužinoti žmogaus turtinę padėtį, nuosavybės teise valdomą turtą bei jo duomenis. VĮ Registrų centro duomenų bazėje, matydamas bent vieno iš areštuojamųjų pareiškėjos butų vidutinę rinkos vertę, antstolis turėtų padaryti išvadą, kad vieno tokio turtinio vieneto suvaržymo tikrai pakaktų siekiamai išieškoti sumai padengti. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nesprendė, kokia areštuoto turto dalis būtų pakankama patenkinti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, taip pat nesprendė, ar antstolis, nenurodęs bei neįvertinęs areštuojamo turto, pasielgė teisėtai. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepasisakė dėl pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimo, kuriame papildomai prašoma patikslinti antstolio pateiktus administravimo išlaidų paskaičiavimus bei panaikinti papildomus patvarkymus, kurie buvo surašyti po vykdomosios bylos sustabdymo. Teismas, nagrinėdamas bylas, susijusias su sprendimų priverstinių vykdymu, neturi apsiriboti vien formaliu antstolio veiksmų teisėtumo patikrinimu, bet turi išsiaiškinti ir nustatyti faktines aplinkybes, teisiškai įvertinti antstolio įstatymų jam paskirtas pareigas ir pasisakyti, ar antstolis pažeidė jo veiklą, vykdant sprendimą reglamentuojančias teisės normas, taip pat LR CPK 675 str. 2 d. nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-04-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2006). Antstolis D. Š., vykdydamas vykdomąjį raštą, areštavo 28704 Lt sumai pareiškėjos sūnaus sąskaitas, esančias AB DnB NORD banke, nurodydamas, jog tai T. R. sąskaitos. Neatskleista bylos esmė dėl dalies reikalavimų, teismo nutartis dėl antstolio įpareigojimo panaikinti areštą turto daliai, viršijančiai išieškotiną sumą turi būti naikinama ir byla dėl šios reikalavimų dalies perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (LR CK 4.37 str., 4.39 str., 4.98 str., LR CPK 329 str., 330 str., 337 str., 675 str. 2 d., 677 str. 2 d.).

19Antstolis D. Š. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-11-16 nutartį. Įvertinus tas aplinkybes, kad skolininkės turtas jau buvo apribotas, o kito antstolio išieškomos sumos ženkliai didesnės, pareiškėja klaidina teismą apie neadekvačiai varžomas jos teises. Areštuodamas pareiškėjos turtą, antstolis atliko įstatymų įtvirtintą imperatyvią pareigą. Pareiškėja klaidina teismą, kad antstolis areštavo jos sūnui priklausančias sąskaitas. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010-09-20 nutartimi konstatavo, kad R. R. teismo posėdžio metu patvirtino, jog jo sąskaitos nebuvo areštuotos ir R. R. skundą atmetė. Skolininkė neteisingai teigia, kad jai pateiktame siūlyme vykdymo išlaidos neatitinka Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytų dydžių. Antstolis pažymi, kad Sprendimų vykdymo instrukcija reglamentuoja, kad vykdymo išlaidos yra indeksuojamos, atsižvelgiant į vartotojų kainų indeksą (LR CPK 510 str., 609 str. 1 d., 611 str., 634 str.).

20Suinteresuotas asmuo V. F. nepateikė atsiliepimo į atskirąjį skundą.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.). Įstatymas įtvirtina civiliniame procese kooperacijos principą ir nustato teismui pareigą imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta (LR CPK 8 str.).

22Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėja T. R. 2010-02-12 pateikė teismui skundą (b.l. 1 – 4) dėl antstolio veiksmų, 2010-08-11 teismo posėdžio metu T. R. pateikė patikslintą skundą (b.l. 45 - 49), kurį teismas protokoline nutartimi nutarė priimti (b.l. 60-63).

23Pirmosios instancijos teismo priimtu patikslintu skundu pareiškėja pateikė du naujus reikalavimus - panaikinti antstolio D. Š. 2010-02-02 siūlymą ir 2010-02-22 patvarkymą „Dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti skyrimo“, įpareigojant antstolį D. Š. atlikti iš naujo tuos veiksmus, kuriuos teismas pripažintų neteisėtais, bet skundžiamos nutarties aprašomojoje ir motyvuojamojoje dalyje teismas dėl jų nepasisakė ir jų neišnagrinėjo.

24Tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 7 p., 338 str.), nes bylos dalyje dėl šių reikalavimų negalima išskirti CPK 327 str. 2 d. nustatyta tvarka. Šis procesinis pažeidimas sudaro teisinį pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, perduodant bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

25Iš naujo nagrinėdamas bylą, pirmosios instancijos teismas turi pašalinti nurodytą procesinį pažeidimą, kuris negali būti pripažįstamas formaliu pažeidimu, nes yra kliūtis išnagrinėti bylą iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 328 str.), siekiant neriboti procesinių teisių, tame tarpe teisės į apeliaciją. Apeliacinės instancijos teisme nėra galimybės išnagrinėti bylą iš esmės, nes įstatymas draudžia bloginti apeliantės padėtį. Nutarties panaikinimas ir bylos perdavimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui nelaikomas blogesnio sprendimo dėl apeliantės priėmimu (CPK 313 str., 338 str.). Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, nes skundžiama nutartis naikinama pilna apimtimi, ir tik pašalinus apeliacinės instancijos teismo nurodytus procesinius pažeidimus, byla nagrinėtina įstatymų nustatyta tvarka (LR CPK 2 str., 8 str., 13 str., 177 str. - 179 str., 313 str., 320 str., 328 str., 338 str.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

27Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 16 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Pareiškėja T. R. pateikė teismui 2010-02-12 skundą, kurį 2010-08-11... 5. 1) pripažinti antstolio D. Š. veiksmus neteisėtais, priimant vykdomąjį... 6. 2) pripažinti antstolį D. Š., viršijus jam suteiktus įgaliojimus dalyje... 7. 3) panaikinti 2010-01-19 turto arešto aktą;... 8. 4) panaikinti 2010-01-19 patvarkymą „Dėl informacijos pateikimo“... 9. 5) panaikinti 2010-02-02 antstolio D. Š. siūlymą,... 10. 6) panaikinti 2010-02-22 patvarkymą „Dėl ekspertizės skyrimo turto vertei... 11. 7) įpareigoti antstolį D. Š. atlikti iš naujo tuos veiksmus, kuriuos... 12. Antstolis D. Š. pateikė atsiliepimą į skundą, prašydamas jį atmesti.... 13. Suinteresuotas asmuo V. F. nepateikė atsiliepimo į skundą.... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010-11-16 nutartimi nutarė skundą... 16. Pareiškėja taip pat yra skolininkė vykdomojoje byloje Nr. 0139/07/04179,... 17. 2010-01-19 surašytas turto arešto aktas, kuriuo antstolis areštavo žemės... 18. Pareiškėja T. R. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti... 19. Antstolis D. Š. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį... 20. Suinteresuotas asmuo V. F. nepateikė atsiliepimo į atskirąjį skundą. 21. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėja T. R. 2010-02-12 pateikė... 23. Pirmosios instancijos teismo priimtu patikslintu skundu pareiškėja pateikė... 24. Tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 7 p., 338... 25. Iš naujo nagrinėdamas bylą, pirmosios instancijos teismas turi pašalinti... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija... 27. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 16 d....