Byla 3K-3-341/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas), Janinos Januškienės ir Gintaro Kryževičiaus (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens antstolio D. S. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 8 d. nutarties ir 2007 m. sausio 8 d. atskirosios nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Aibės mažmena“ skundą dėl antstolio D. S. veiksmų; suinteresuotas asmuo – bankrutavusi A. K. privati firma „Jurga“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Prašymo esmė

4Pareiškėjas UAB „Aibės mažmena“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti antstolio D. S. 2006 m. rugsėjo 28 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0032/06/01010 ir įpareigoti antstolį grąžinti 593,83 Lt vykdymo išlaidų. Šiuo patvarkymu antstolis areštavo ir nurodė AB bankui „Hansabankas“ pervesti į depozitinę sąskaitą pareiškėjo sąskaitoje esančią 2684,99 Lt sumą, kurią sudaro 2271,16 Lt skola ir 593,83 Lt vykdymo išlaidos. Pareiškėjas nurodė, kad jis, 2006 m. spalio 3 d., gavęs šį antstolio patvarkymą, sužinojo apie jį ir atliktus vykdymo veiksmus. Pareiškėjas, vykdydamas Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. išduotą teismo įsakymą, 2006 m. rugsėjo 8 d. jau pervedė 2271,16 Lt skolą kreditoriaus bankrutavusios A. K. privačios firmos „Jurga“ naudai. Antstolis pareiškėjui vykdymo išlaidų negrąžino, motyvuodamas, kad vykdė 2006 m. rugsėjo 4 d. gautą Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą dėl 2271,16 Lt skolos išieškojimo ir 2006 m. spalio 2 d. priėmė patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo bei vykdomąją bylą baigė, o pranešimą apie skolininko jau sumokėtą skolą gavo 2006 m. spalio 2 d. jau po vykdomosios bylos užbaigimo.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

6Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2006 m. spalio 30 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Teismas konstatavo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas įsiteisėjo 2006 m. rugpjūčio 28 d. Skolininkas UAB „Aibės mažmena“ skolą sumokėjo 2006 m. rugsėjo 8 d., t. y. įsiteisėjus teismo įsakymui. Antstolis atliko vykdymo veiksmus ir 2006 m. spalio 2 d. vykdomąją bylą užbaigė, todėl įgijo teisę į vykdymo išlaidų atlyginimą. Pagal CPK 610 straipsnį įvykdžius sprendimą, vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Apie tai, kad skolininkas sumokėjo skolą geruoju, antstolis sužinojo tik užbaigęs vykdomąją bylą.

7Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. sausio 8 d. nutartimi Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2006 m. spalio 30 d. nutartį panaikino, pripažino antstolio D. S. atsisakymą grąžinti 593,83 Lt vykdymo išlaidas nepagrįstu ir įpareigojo antstolį šią sumą grąžinti pareiškėjui. Kolegija nurodė, kad pagal CPK 611 straipsnio 1 dalį antstolis dėl vykdymo išlaidų išieškojimo turi nusiųsti skolininkui raštišką siūlymą, siūlydamas per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Skolininkui šios sumos nepervedus, antstolis pareiškimu kreipiasi į teismą, prašydamas tas sumas priteisti. Antstolis, nepateikęs skolininkui tokio pasiūlymo, pažeidė skolininko teisę gera valia sumokėti vykdymo išlaidas arba ginčyti reikalavimą jas apmokėti ar jų dydį.

8Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. sausio 8 d. priėmė atskirąją nutartį, kuria informavo teisingumo ministrą P. B. ir Lietuvos antstolių rūmų prezidiumą apie antstolio D. S. neteisėtus veiksmus, vykdant išieškojimą iš skolininko UAB „Aibės mažmena“.

9III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

10Kasaciniu skundu suinteresuotas asmuo antstolis D. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 8 d. nutartį, 2007 m. sausio 8 d. atskirąją nutartį ir palikti galioti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2006 m. spalio 30 d. nutartį bei priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas.

11Kasatorius savo prašymą motyvuoja šiais argumentais:

121. Apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo teismų praktikos, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos 2005 m. gegužės 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2005, kurioje nurodyta, kad atvejais, kai antstolis vykdomąjį dokumentą yra įvykdęs, jo veiksmai nebegali būti skundžiami CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka, bet gali būti ginčijami specialia tvarka.

132. Antstolis D. S., priimdamas jam pateiktą vykdyti įsiteisėjusį teismo įsakymą, pradėdamas jį vykdyti, nustatė, kad tam nėra akivaizdžių kliūčių. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. sausio 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007, nurodė, kad antstolis, gavęs kreditoriaus pateiktą įsiteisėjusį teismo įsakymą, teisėtai pradėjo priverstinį jo vykdymą, todėl skolinininkas turi pareigą atlyginti teismo įsakymo vykdymo išlaidas.

143. Skolininkas teismo įsakymu priteistą sumą sumokėjo jau po įsakymo priėmimo vykdyti. Antstolis apie sumokėjimą informuotas tik 2006 m. spalio 2 d., t. y. tą pačią dieną, kai baigė vykdomąją bylą.

15Atsiliepimu į kasacinį skundą pareiškėjas UAB „Aibės mažmena“ prašo kasacinį procesą nutraukti, o teismui nusprendus, kad kasacinis procesas nenutrauktinas – skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 8 d. nutartį palikti nepakeistą bei priteisti iš kasatoriaus išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

16Pareiškėjas savo prašymą motyvuoja šiais argumentais:

171. Kasatorius nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 23 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2005, nes šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas ne dėl antstolio patvarkymo, bet dėl turto pardavimo iš varžytynių akto apskundimo, t. y. bylos faktinės aplinkybės skiriasi nuo aplinkybių, nustatytų nagrinėjamoje byloje. Be to, pateiktos nutarties teksto ištraukos neatskleidžia bendro jos konteksto.

182. Aiškinimas, kad vykdomosios bylos užbaigimas užkerta kelią antstolio veiksmų apskundimui, prieštarauja CPK 5 straipsnyje įtvirtintam pažeistų teisių teisminės gynybos prieinamumo principui.

193. Apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį, konstatavęs, kad antstolis nesilaikė CPK 611 straipsnyje nustatytos vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos. Kasatorius šio nutarties panaikinimo pagrindo kasaciniame skunde nekvestionuoja, bet pateikia argumentus dėl antstolio teisės į vykdymo išlaidų atlyginimą, nors šiuo klausimu skundžiamoje nutartyje teismas nepasisakė.

204. Ši byla iš esmės yra dėl turtinio ginčo. Vadovaujantis CPK 341 straipsnio 2 punktu, šioje byloje kasacija negalima dėl mažesnės nei minimali būtina kasacijai turtinio ginčo sumos, todėl kasacinis procesas nutrauktinas.

21IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

22CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir nutartis teisės taikymo aspektu. Kasacinio nagrinėjimo ribas lemia kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, taip pat atsiliepimo į jį pagrindai.

23Remdamasi nurodytomis proceso nuostatomis, kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija šioje byloje pasisako dėl CPK nustatyto vykdymo išlaidų išieškojimo teisinio reguliavimo bei antstolio veiksmų, kuriais išieškomos tokios išlaidos, apskundimo tvarkos, taip pat dėl pareiškėjo atsiliepime į kasacinį skundą nurodytų argumentų, susijusių su CPK 341 straipsnio 2 punkto taikymu.

24Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai - skolininkas, išieškotojas ir antstolis - privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija yra suformulavusi taisykles, pagal kurias, jeigu skolininkas įvykdo teismo sprendimą gera valia, per įstatyme, vykdomajame dokumente ar raginime nustatytą terminą, jis neturi mokėti atlyginimo antstoliui. Tačiau jeigu skolininkas neįvykdo sprendimo geruoju ir pradedamas priverstinis teismo sprendimo vykdymas, skolininkas turi suvokti, kad priverstinis sprendimo vykdymas sukels jam papildomų neigiamų turtinių padarinių. Tokie neigiami padariniai skolininkui už vykdymo procesą reglamentuojančių normų netinkamą vykdymą nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, 52 punkte: skolininkas, įvykdęs sprendimą pasibaigus raginime arba siūlyme nustatytam terminui, turi atlyginti visas vykdymo išlaidas. Ši nuostata reiškia, kad tokiu atveju iš skolininko išieškomos ne tik administravimo ir atskirų vykdymo veiksmų išlaidos, bet ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento ar jo dalies įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje antstolė A.S. v. S.M. turistinė įmonė „Vilnis“, bylos Nr. 3K-7-1-2007).

25Pažymėtina, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 straipsnis), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą. Šioje byloje nustatyta, kad antstolis atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą gavo įvykdžius jo patvarkymą dėl skolos bei vykdymo išlaidų sumų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, nors CPK 611 straipsnyje nustatyta kitokia vykdymo išlaidų išieškojimo tvarka. CPK 611 straipsnyje nustatyta, kad dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Jeigu skolininkas šių sumų neperveda, antstolis pareiškimu, nurodydamas apskaičiuotas išieškotinas sumas, kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą prašydamas tas sumas priteisti. Šios procesinės nuostatos suponuoja, kad vykdymo išlaidos antstoliui gali būti sumokamos arba paties skolininko gera valia, arba teismo nutarties, priimtos dėl antstolio pareiškimo, pagrindu. Vykdymo išlaidų atlyginimo išieškojimas kitaip nei nustatyta CPK 611 straipsnyje reiškia neteisėtus ultra vires veiksmus, todėl apeliacinės instancijos teismas, įpareigodamas antstolį grąžinti pareiškėjui 593,83 Lt vykdymo išlaidų, priėmė teisėtą nutartį.

26Nepagrįsti kasacinio skundo argumentai, kad antstolio veiksmai dėl vykdymo išlaidų neskundžiami CPK XXXI skyriuje įtvirtintų proceso normų pagrindu.

27CPK 510 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad XXXI skyriuje nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti. Antstolio atliekami procesiniai veiksmai, remiantis CPK 634 straipsnio 1 dalimi, yra šio kodekso 587 straipsnyje nurodytų vykdomųjų dokumentų vykdymo veiksmai, faktinių aplinkybių konstatavimas teismo pavedimu, teismo šaukimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimas teismo pavedimu. Vykdymo išlaidų atlyginimo išieškojimo antstolio patvarkymo dėl pinigų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą pagrindu teisės CPK, jau minėta, neįtvirtinta, tačiau antstolis tokį neteisėtą veiksmą atliko kaip sudėtinę procesinio veiksmo išieškoti skolą pagal vykdomąjį dokumentą dalį, todėl skundas dėl tokių neteisėtų antstolio veiksmų pagrįstai nagrinėtas CPK XXXI skyriuje įtvirtintų normų nustatyta tvarka.

28Šioje byloje remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje L. R. v. antstolis V. D., bylos Nr. 3K-7-262/2005, suformuluota CPK XXXI skirsnio normų taikymo taisykle nėra teisinio pagrindo dėl esminių bylos faktinių aplinkybių ir teisinio kvalifikavimo skirtingumų.

29Pareiškėjas atsiliepime į kasacinį skundą nurodydamas, kad kasacinis procesas nutrauktinas CPK 341 straipsnio 2 punkto pagrindu, neteisingai vertina ginčo pobūdį. Šioje byloje kilęs ginčas dėl teismo įsakymo vykdymo procese antstolio atliktų veiksmų teisėtumo, o ne dėl skolinių įsipareigojimų dydžio, todėl toks ginčas nepriskirtinas prie turtinių, kuriems taikytinas kasacijos ribojimas pagal CPK 341 straipsnio 2 punktą.

30Byloje pateikti įrodymai rodo, kad pareiškėjas už atsiliepimo į kasacinį skundą parengimą advokatui sumokėjo 500 Lt, todėl išlaidos advokato pagalbai apmokėti, remiantis CPK 98 straipsniu, priteisiamos iš antstolio D. S.

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Iš antstolio D. S. pareiškėjui UAB „Aibės mažmena“ (duomenys neskelbtini) priteisti 500 Lt.

34Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Prašymo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „Aibės mažmena“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 6. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2006 m. spalio 30 d. nutartimi... 7. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m.... 8. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m.... 9. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 10. Kasaciniu skundu suinteresuotas asmuo antstolis D. S. prašo panaikinti... 11. Kasatorius savo prašymą motyvuoja šiais argumentais:... 12. 1. Apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo teismų praktikos, Lietuvos... 13. 2. Antstolis D. S., priimdamas jam pateiktą vykdyti įsiteisėjusį teismo... 14. 3. Skolininkas teismo įsakymu priteistą sumą sumokėjo jau po įsakymo... 15. Atsiliepimu į kasacinį skundą pareiškėjas UAB „Aibės mažmena“ prašo... 16. Pareiškėjas savo prašymą motyvuoja šiais argumentais:... 17. 1. Kasatorius nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių... 18. 2. Aiškinimas, kad vykdomosios bylos užbaigimas užkerta kelią antstolio... 19. 3. Apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo... 20. 4. Ši byla iš esmės yra dėl turtinio ginčo. Vadovaujantis CPK 341... 21. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 22. CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas... 23. Remdamasi nurodytomis proceso nuostatomis, kasacinės instancijos teismo... 24. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 25. Pažymėtina, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš... 26. Nepagrįsti kasacinio skundo argumentai, kad antstolio veiksmai dėl vykdymo... 27. CPK 510 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad XXXI skyriuje nustatyta tvarka gali... 28. Šioje byloje remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus... 29. Pareiškėjas atsiliepime į kasacinį skundą nurodydamas, kad kasacinis... 30. Byloje pateikti įrodymai rodo, kad pareiškėjas už atsiliepimo į kasacinį... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m.... 33. Iš antstolio D. S. pareiškėjui UAB „Aibės mažmena“ (duomenys... 34. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...