Byla 2S-2558-413/2016
Dėl antstolio S. U. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0034/16/00970, suinteresuotas asmuo V. K. – K

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Kauno miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-20391-717/2016 pagal pareiškėjos Kauno miesto savivaldybės administracijos skundą dėl antstolio S. U. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0034/16/00970, suinteresuotas asmuo V. K. – K..

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
  1. Antstolis S. U. 2016 m. liepos 11 d. patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0034/16/00970 priėmė vykdyti Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-2943-402/2016, kuria laikinai sustabdytas ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalis, kuria jo priedo Nr. 1 45-oje pozicijoje nusprendžiama Kauno P. M. pradinėje mokykloje nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. neformuoti priešmokyklinio ugdymo grupių, galiojimas (vykd. bylos b. l. 1-5).
  2. 2016 m. liepos 20 d. antstolio kontoroje gautas pareiškėjos Kauno miesto savivaldybės administracijos skundas dėl antstolio S. U. veiksmų, prašant panaikinti 2016 m. liepos 11 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-16-34-11256, panaikinti 2016 m. liepos 11 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-16-34-11257 ir nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0034/16/00970. Pareiškėjos nuomone, antstolis priverstinį vykdymą galėjo pradėti tik gavęs Kauno apygardos administracinio teismo išduotą vykdomąjį dokumentą, o ne priimti vykdyti Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-2943-402/2016, kadangi minėta nutartis nėra vykdomasis dokumentas. Pažymėjo, kad Kauno miesto savivaldybė vykdo Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartį, priimtą administracinėje byloje Nr. I-2943-402/2016, ir iš dalies pakeistą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. birželio 29 d. nutartimi, kuria panaikinta nutarties rezoliucinės dalies antrasis punktas, įpareigojantis Kauno miesto savivaldybės tarybą ir Kauno miesto savivaldybės administraciją skubiai vykdyti nutartį. Byloje nėra duomenų apie tai, kad Kauno miesto savivaldybės administracija nevykdo Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutarties, tokio nevykdymo nėra konstatavęs teismas, joks vykdomasis dokumentas nėra išduotas.
  3. Antstolis S. U. 2016 m. liepos 27 d. patvarkymu skundą atsisakė tenkinti ir perdavė jį toliau nagrinėti Kauno apylinkės teismui. Patvarkyme antstolis nurodė, kad pagal CPK 584 straipsnio 1 dalies 1 punktą, nutartis dėl reikalavimų užtikrinimo taikymo yra vykdytinas dokumentas ir tai patvirtina Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutarties Nr. 1-2943-402/2016 rezoliucinė dalis, kurioje yra nurodyta, kad pareiškėjas yra įpareigojamas vykdyti nutartį. Nutartyje nenurodyta nutarties vykdymo tvarka, todėl nutartis vykdoma remiantis civilinio proceso kodekso normomis, reglamentuojančiomis vykdymą, bei sprendimų vykdymo instrukcija. Todėl antstolis, gavęs 2016 m. balandžio 26 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartį Nr. 1-2943-402/2016, ir nenustatęs kliūčių, dėl kurių turėtų atsisakyti priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, 2016 m. liepos 11 d. pagrįstai priėmė patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. S-16-34-11256, o surašydamas raginimą skolininkui, vykdymo proceso normų nepažeidė.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Kauno apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartimi pareiškėjos Kauno miesto savivaldybės administracijos skundą dėl antstolio veiksmų atmetė.
  2. Vykdomosios bylos Nr.0034/16/00970 duomenimis teismas nustatė, kad antstolio S. U. kontorai pateikta vykdyti Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartis, kuria sustabdytas ginčijamo akto Nr. T-114 dalies vykdymas. Vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti tam teisę turinčio asmens – pareiškėjos V. K. - K. Antstolis CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų akivaizdžių kliūčių nenustatė, todėl 2016 m. liepos 11 d. priėmė patvarkymą priimti pateiktą vykdomąjį dokumentą ir raginimą įvykdyti sprendimą. Minėto vykdomojo dokumento pagrindu buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0034/16/00970.
  3. Teismas atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjos argumentus, kad antstolis galėjo vykdymą pradėti tik gavęs Kauno apygardos administracinio teismo išduotą vykdomąjį dokumentą, o ne priimti vykdyti Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-2943-402/2016, nes nutartis nelaikytina vykdomuoju dokumentu. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju buvo priimta teismo nutartis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, t. y. ginčijamo akto Nr. T-114 dalies sustabdymo, todėl ši nutartis laikytina vykdomuoju dokumentu CPK 587 straipsnio prasme. Kartu teismas nurodė, kad nutartis dėl reikalavimų užtikrinimo yra skubaus vykdymo dokumentas (ABTĮ 70 straipsnio 6 dalis), kuris pradedamas vykdyti dar jai neįsiteisėjus, o jos apskundimas nutarties vykdymo nesustabdo (CPK 282 straipsnio 1 dalis). Įstatymas neįpareigoja antstolio tikrinti vykdomųjų dokumentų teisėtumo ir pagrįstumo, tai yra teismo prerogatyva. Tokiems veiksmams atlikti antstolis neturi galimybių, minėtų veiksmų atlikimas būtų vertinamas kaip antstolio kompetencijos viršijimas.
  4. Atsižvelgęs į aukščiau aptartas įstatymines nuostatas, įvertinęs pareiškėjos pateiktus argumentus bei vykdomojoje byloje Nr. 0034/16/00970 esančius dokumentus, teismas sprendė, kad pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti ir pradėdamas vykdymo veiksmus, juos atliko neteisėtai. Nenustatęs vykdymo proceso metu antstolio padarytų esminių Civilinio proceso kodekso pažeidimų, teismas atmetė skundą kaip nepagrįstą (CPK 513 straipsnis).
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai
  1. Atskiruoju skundu pareiškėja Kauno miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
   1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, iš viso nenagrinėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos pateiktų argumentų apie itin specifinį ginčo nagrinėjimo dalyką, kad santykiai, iš kurių kilo administracinis ginčas ir kurioje buvo taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, yra susiklostę specifinėje švietimo srityje.
   2. Skundžiama teismo nutartis negali būti laikoma vykdomuoju dokumentu, todėl antstolis negalėjo jos priimti vykdymui. Tokiu būdu skundžiamą nutartį priėmęs Kauno apylinkės teismas netinkamai aiškino CPK 586 bei 587 straipsnių nuostatas ir be jokio teisinio pagrindo sprendė, jog antstolis tinkamai pradėjo vykdymo veiksmus, nors vykdymas nesant vykdomojo dokumento yra draudžiamas.
   3. Apeliantė pažymi, kad nutartį dėl sprendimo vykdymo sustabdymo ji vykdo geranoriškai. Įrodymų, kurie pagrįstų, kad pareiškėja yra priėmusi sprendimą, kuriuo būtų pažeidžiama teismo taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė, byloje nepateikta, todėl nėra pagrindo nutartį vykdyti priverstine tvarka.
  2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis S. U. prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:
   1. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad antstolis galėjo pradėti vykdymo veiksmus tik gavęs Kauno apygardos administracinio teismo išduotą vykdomąjį dokumentą, o ne priimti vykdyti Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartį, priimtą administracinėje byloje Nr. 1-2943-402/2016. Pažymi, kad teismo nutartis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, t. y. ginčijamo akto T-l 14 dalies sustabdymo, laikytina vykdomuoju dokumentu CPK 587 straipsnio prasme. Be to, įstatymas neįpareigoja antstolio tikrinti vykdomųjų dokumentų teisėtumo ir pagrįstumo, tai yra teismo prerogatyva. Nutartyje nenurodyta nutarties vykdymo tvarka, todėl nutartis vykdoma remiantis civilinio proceso kodekso normomis, reglamentuojančiomis vykdymą, bei sprendimų vykdymo instrukcija. Todėl antstolis pagrįstai priėmė 2016 m. balandžio 26 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartį Nr. 1-2943-402/2016 vykdyti.
   2. Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti ir pradėdamas vykdymo veiksmus, juos atliko neteisėtai. Gavęs teismo nutartį, antstolis nenustatė kliūčių, dėl kurių turėtų atsisakyti priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, ir 2016 m. liepos 11 d. pagrįstai priėmė patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. S-16-34-11256. Antstolis taip pat nepažeidė vykdymo proceso normų surašydamas raginimą skolininkui. Todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad antstolis, priimdamas vykdyti V. K.-K. pateiktą vykdomąjį dokumentą, nepažeidė procesinių teisės normų.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
  1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).
  2. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
  3. Nagrinėjamos bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0034/16/00970 duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-2943-402/2016 taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė ir laikinai sustabdytas ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalis, kuria jo priedo Nr. 1 45-oje pozicijoje nusprendžiama Kauno P. M. pradinėje mokykloje nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. neformuoti priešmokyklinio ugdymo grupių, galiojimas (vykd. bylos b. l. 1-5).
  4. Suinteresuotam asmeniui V. K. – K. minėtą nutartį pateikus vykdyti antstoliui, 2016 m. liepos 11 d. patvarkymu Nr. S-16-34-11256 antstolis S. U. pateiktą nutartį priėmė vykdyti. Tą pačią dieną antstolis priėmė ir raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-1634-11258 (vykdomosios bylos b. l. 14-15), kurį išsiuntė pareiškėjai.
  5. Kauno miesto savivaldybės administracija, kurios atžvilgiu užvesta vykdomoji byla Nr. 0034/16/00970, skundžia antstolio veiksmus, teigdama, kad antstolis nepagrįstai pradėjo vykdymo veiksmus, kadangi pateikta vykdyti nutartis nelaikytina vykdomuoju dokumentu. Antstolis su pareikštu skundu nesutiko ir jį pateikė Kauno apylinkės teismui, kuris pareiškėjos skundą taip pat atmetė.
  6. Administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką nustato Administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau - ABTĮ), (šiuo atveju taikytina įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2015 m. gruodžio 3 d. iki 2016 m. birželio 9 d.). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą administraciniame procese reglamentuoja ABTĮ 71 straipsnis, kurio 6 dalyje nustatyta, kad šiame straipsnyje nurodytos nutartys vykdomos teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Sprendimų vykdymo tvarką reglamentuojantis ABTĮ 97 straipsnis nustato, kad įsiteisėjus teismo sprendimui, <...> jo nuorašas nusiunčiamas vykdyti administravimo subjektui, kurio veiksmai ar neveikimas buvo apskųsti, taip pat pareiškėjui. Jeigu per penkiolika dienų ar teismo nustatytą terminą sprendimas neįvykdomas, pareiškėjo prašymu atitinkamas administracinis teismas išduoda jam vykdomąjį raštą kartu nurodydamas jį vykdyti antstoliui pagal atsakovo buveinės vietą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
  7. Vadovaujantis minėtu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad administraciniame procese nutartis dėl reikalavimo užtikrinimo nelaikytina vykdomuoju dokumentu, kuris gali būti tiesiogiai vykdomas CPK 587 straipsnio 4 punkto pagrindu. Antstoliui vykdyti administraciniame procese turi būti pateiktas teismo išduotas vykdomasis raštas, priimtas šiuo atveju Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutarties pagrindu. Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, nei, kad pareiškėja nesilaiko taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nei, kad minėtos nutarties pagrindu būtų išduotas vykdomasis dokumentas.
  8. Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 16 d. nutartis, priskirtina nutarčių, draudžiančių imtis tam tikrų veiksmų kategorijai ir jos vykdymo ypatumus reglamentuoja CPK 149 straipsnis, 771 straipsnis. Ginčo atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės priverstinai vykdyti nereikia, nes teisinį poveikį turi daryti pats priimtas procesinis sprendimas ir šias priemones pagal jų pobūdį gali įgyvendinti tik pats asmuo, kurio atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos, priešingu atveju, pažeidus draudimą, kaltiems asmenims teismo nutartimi gali būti skiriama bauda, o šalis turi teisę išsiieškoti iš tų asmenų nuostolius, atsiradusius dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių nevykdymo (CPK 149 straipsnis, 771 straipsnis, LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 7 dalis). Pagal procesines nuostatas nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo siunčiama ją vykdyti įgaliotam subjektui, nagrinėjamu atveju Kauno miesto savivaldybės administracijai ir Kauno miesto savivaldybės tarybai (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-80-619/2012).
  9. CPK 651 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris dienas, o skubaus vykdymo atvejais nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. CPK 651 straipsnio 2 dalyje išvardytos akivaizdžios kliūtys, kuriai bent vienai esant, antstolis atsisako vykdomąjį dokumentą priimti ir vykdyti.
  10. Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, kad antstolis, spręsdamas pateikto vykdyti dokumento priėmimo klausimą, netinkamai taikė ABTĮ įstatymo nuostatas, nepatikrino, ar jam pateiktas dokumentas atitinka vykdomojo dokumento sąvoką administraciniame procese, todėl nepagrįstai pradėjo vykdymo veiksmus pagal nutartį, kuri nėra vykdomasis dokumentas. Kartu minėtų aplinkybių nepatikrino ir pirmosios instancijos teismas, spręsdamas skundo dėl antstolio veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo klausimą. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė administracinio proceso normas (ABTĮ 71 straipsnio 6 dalį, 97 straipsnį), Civilinio proceso kodekso normas (CPK 586 straipsnį, 587 straipsnį), Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 punktą. Todėl yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjos skundą tenkinti iš dalies – panaikinti antstolio patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir raginimą skolininkui įvykdyti nutartį. Vadovaujantis CPK 630 straipsnio 1 dalies nuostatomis, dėl vykdomosios bylos nutraukimo teismas nesprendžia, kadangi klausimą dėl vykdomosios bylos nutraukimo turi išspręsti antstolis patvarkymu.

6Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

7Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos Kauno miesto savivaldybės administracijos skundą tenkinti iš dalies ir panaikinti vykdomojoje byloje Nr. 0034/16/00970 2016 m. liepos 11 d. antstolio patvarkymą Nr. S-16-34-11256 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei 2016 m. liepos 11 d. antstolio raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-16-34-11257.

8Likusioje dalyje skundą atmesti.

9Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai