Byla 2SA-80-619/2012
Dėl antstolės Palmos Kiselienės veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Miesto energija“, antstolė P. Kiselienė

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens UAB „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento skundą dėl antstolės Palmos Kiselienės veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Miesto energija“, antstolė P. Kiselienė ir

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės veiksmų, prašydamas panaikinti antstolės 2011-01-27 patvarkymą Nr.0093/11/00311. Nurodė, kad skundžiamą patvarkymą pasirašė antstolės padėjėjas T. J., tačiau prie patvarkymo nebuvo pridėtas įgaliojimas, todėl kyla abejonių, ar toks asmuo kompetentingas pateikti patvarkymą. Ginčijamu patvarkymu antstolė įpareigojo pareiškėją sustabdyti LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-07-01 koreguotos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr.VR-4.7-V-02-U-14 galiojimą, paliekant galioti LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-02-12 koreguoto taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr.VR-4.7-V-02-U-14, išduotą UAB „Miesto energija“ 2006-01-03. Toks antstolės įpareigojimas prieštarauja LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 str. 1 d., 2 d. 3 p. nuostatoms, nes minėto leidimo galiojimo laikinas sustabdymas yra išimtinai teismo taikoma užtikrinimo priemonė. 2011-01-27 patvarkymas yra jau įvykdytas 2010-09-20 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi, todėl pareiškėjui kaip atsakingai institucijai, nėra numatyta teisė sustabdyti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo galiojimą. Nėra aišku, kodėl antstolė pradėjo vykdymo veiksmus, neaišku, kokius veiksmus pareiškėjas atliko ar neatliko, kurie įrodytų, jog buvo nevykdyta ar netinkamai vykdoma teismo nutartis.

3Antstolė atsiliepime (b.l. 24-25) nurodė, kad nesutinka su skundu. Išieškotojas nurodė jai, kad pareiškėjas nepateikė jokio pranešimo ar patvirtino, kad įvykdė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-09-20 nutartį ir sustabdė 2010-07-01 koreguotos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo galiojimą, todėl pareiškėjo skundas nepagrįstas. Antstolio padėjėjas T. J. turėjo teisę pasirašyti patvarkymą, nes pagal įgaliojimą turėjo visus įgalinimus tai daryti, nėra numatyta, kad antstolis privalo pateikti prie patvarkymo įgaliojimo kopiją. Prašė skundą atmesti.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Miesto energija“ atsiliepime (b.l. 28-30) nurodė, kad skolininkas nepagrįstai nurodo, kad antstolės padėjėjas neturėjo teisės pateikti patvarkymo, nes tokias jo teises numato įgaliojimas, o pareigos prie patvarkymo pateikti įgaliojimą teisės aktai antstoliui nenustato. Nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 str. teismas tik gali taikyti, bet ne vykdyti reikiamas užtikrinimo priemones. Todėl vien nutarties priėmimas nėra laikytinas tinkamu jos įvykdymu, todėl minėtą nutartį vykdo antstolis. Prašė skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 26 d. nutartimi skundą tenkino, panaikino 2011-01-27 antstolės Palmos Kiselienės patvarkymą Nr.0093/11/00311 ir priteisė iš antstolės Palmos Kiselienės 16,26 Lt pašto išlaidų valstybės naudai. Teismas konstatavo, kad skundžiamą patvarkymą pasirašė antstolės padėjėjas T. J., kuris tokią teisę turėjo ir tai patvirtina į bylą pateiktas 2011-01-03 įgaliojimo nuorašas (b.l 26-27). Pažymėjo, kad antstolis vykdydamas teismo nutartį dėl užtikrinimo priemonių, neturi teisės viršyti savo įgaliojimų ir nurodyti vykdyti tai, ko nebuvo nurodyta teismo nutartyje. Teismas nurodė sustabdyti leidimo galiojimą, tačiau nutartyje nepasisakė dėl ankščiau galiojusio leidimo galiojimo, todėl antstolė patvarkyme nurodydama ne tik sustabdyti leidimo galiojimą bet ir palikti galioti ankstesnįjį, viršijo savo įgalinimus. Pažymėjo, kad leidimo galiojimas yra sustabdytas jau pačia teismo nutartimi, todėl atlikti papildomų veiksmų pareiškėjui nėra reikalinga. Iš antstolės 2011-01-27 patvarkymo nėra aišku, kokius veiksmus turėtų atlikti pareiškėjas. Pažymėjo, jog išieškotojas UAB „Miesto energija“ į antstolę kreipėsi tik 2011-01-20, savo rašte pats nurodė, kad 2010-09-20 teismui priėmus nutartį, 2010-07-01 išduoto leidimo galiojimas sustabdytas ir galioja 2009-02-12 leidimas, išduotas UAB „Miesto energija“ 2006-01-03. Tokiu būdu nėra aišku, kokiu pagrindu UAB „Miesto energija“ kreipėsi į antstolę. Teismo vertinimu, CPK 589 str. numato antstoliui teisę, esant neaiškiai teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarkai kreiptis į teismą, priėmusį sprendimą, dėl sprendimo vykdymo išaiškinimo. Todėl šiuo atveju, jei antstoliui kyla abejonių dėl teismo nutarties vykdymo, jis turi teisę kreiptis į teismą išaiškinti 2010-09-20 teismo nutarties vykdymą. Teismas konstatavo, kad antstolė neturėjo įstatyminio pagrindo 2011-01-27 priimti patvarkymą ir nurodyti pareiškėjui sustabdyti 2010-07-01 leidimo galiojimą, paliekant galioti ankstesnio leidimo galiojimą.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Miesto energija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmesti. Skunde nurodė, kad antstolė priimdama patvarkymą neviršijo jai suteiktų įgalinimų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje yra vykdytinas dokumentas, o taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė yra konservacinė, kuria siekiama išlaikyti buvusią padėtį iki ginčijamo veiksmo atlikimo akto priėmimo. Remiantis CPK 584 str. 1 d. 1 p. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimta nutartis yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas – CPK 584, 586, 587 str.. Jokių draudimų kreiptis į antstolį, kad būtų įvykdyta nutartis taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, Administracinių bylų teisenos įstatymas neįtvirtina, todėl ši nutartis yra vykdytinas dokumentas CPK nustatyta tvarka, todėl antstolė pagrįstai priėmė patvarkymą, kuriuo įpareigojo pareiškėją vykdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį – sustabdyti Vilniaus RAAD 2010 m. liepos 1 d. koreguoto taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. VR-4.7-V-02-U-14 galiojimą. Teismas neįvertino, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės buvo taikytos siekiant užtikrinti UAB „Miesto energija“ reikalavimą panaikinti skundžiamą aktą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 92 str. skundžiamo akto priėmimas reiškia, jog konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis, vadinasi, teismui sustabdžius skundžiamo leidimo galiojimą, galioja 2009 02 12 d. koreguotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, išduotas UAB „Vilniaus energija“. Todėl antstolė priimdama patvarkymą neviršijo jai suteiktų įgaliojimų, nepažeidė Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 str. reikalavimų, dėl ko teismo priimta nutartis naikintina.

7LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į skundą prašė teismo nutartį palikti nepakeistą, nes teismas tinkamai taikė teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Pažymėjo, kad išieškotojas atskirajame skunde pats pripažįsta, kad teismo nutartimi sustabdytas koreguoto taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo galiojimas. Taip pat akcentuoja tai, kad departamentui nesuprantama, kokiu būdu ir kokius veiksmus jis turėjo atlikti siekdamas įvykdyti skundžiamą antstolės patvarkymą. Galimų tinkamo įvykdymo būdų nesugebėjo įvardyti nei pati antstolė (nors į ją prašant paaiškinimo buvo kreiptasi net kelis kartus), nei pats išieškotojas. Priverstinių veiksmų imamasi tuo atveju, jeigu savanoriškai nevykdomas įsiteisėjęs teismo sprendimas.

8Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

9Apeliacinės instancijos teismo teisėja, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į skundą argumentus, pateiktą civilinės bylos, vykdomosios bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos departamento skundą dėl antstolės P. Kiselienės veiksmų pagrįstai ir teisėtai panaikino ginčijamą patvarkymą. Nagrinėjant atskirąjį skundą nenustatyta absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., taip pat nenustatytos aplinkybės, dėl kurių reikėtų peržengti bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas (CPK 320 str., 338 str.).

10Kadangi pirmosios instancijos teismas skundą dėl antstolio veiksmų nagrinėjo galiojant 2002 m. CPK redakcijai, t. y. iki 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusio Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo priėmimo, apeliacine tvarka nagrinėjant atskirąjį skundą, taikomos procesinio sprendimo priėmimo metu galiojusios proceso teisės normos, reglamentavusios antstolių veiksmų apskundimo bei vykdymo veiksmų atlikimo klausimus.

11Pareiškėjas 2011-02-17 padavė teismui skundą, kuriuo prašė antstolės P. Kisielienės veiksmus, priimant 2011-01-27 patvarkymą Nr. 0093/11/00311 vykdomojoje byloje 311/11 pripažinti neteisėtais ir panaikinti patvarkymą. Nustatyta, kad antstolei 2011-01-20 d. pateiktas UAB „Miesto energija“ prašymas Dėl nutarties pateikimo vykdyti, kuriuo pateikta vykdymui 2010-09-20 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. AS(858)-590/2010, kuria nuspręsta pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Vilniaus RAAD 2010-07-01 koreguotos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr.VR-4.7-V-02-U-14 galiojimą (vyk. b.l. Nr. 0093/1100311 l.1-2). UAB „Miesto energija“ prašyme nurodė, kad jog nėra gavusi iš pareiškėjo jokio pranešimo apie tai, kad galioja iki minėtos teismo nutarties priėmimo galiojęs 2009-02-12 koreguotas taršos integracijos ir kontrolės leidimas, kuris UAB „Miesto energija“ buvo išduotas 2006-01-03, todėl teismo nutartis nėra įvykdyta. Antstolė 2011 01 21 d. patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti, o 2011-01-27 patvarkymu Nr.0093/11/00311 įpareigojo pareiškėją iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-07-01 koreguotos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr.VR-4.7-V-02-U-14 galiojimą, paliekant galioti LR aplinkos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-02-12 koreguotos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr.VR-4.7-V-02-U-14, išduotą UAB „Miesto energija“ 2006-01-03. Kaip matyti iš vykdomosios bylos duomenų, 2011-02-10 pareiškėjas kreipėsi į antstolę su prašymu paaiškinti, kokių veiksmų atlikimo yra reikalaujama iš jo minėtu patvarkymu.

12Apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria panaikintas skundžiamas antstolio patvarkymas, nes remiantis CPK 584 str. 1 d. 1 p. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 09 20 d. nutartis taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584, 586, 587 str.), todėl jokių draudimų kreiptis į antstolį, kad būtų įvykdyta nutartis taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones Administracinių bylų įstatymas taip pat neįtvirtina. Teigia, kad skundžiamo akto galiojimo sustabdymas antstolės patvarkymu buvo pritaikytas siekiant užtikrinti pareiškėjo UAB „Miesto energija“ reikalavimą panaikinti skundžiamą aktą.

13Pagal bendrąsias vykdymo proceso nuostatas teismo sprendimai ir nutartys, priimti civilinėse bylose, taip pat bylose dėl administracinių teisinių santykių, yra priskirtini prie vykdytinų dokumentų, kurie vykdomi pagal CPK VI dalyje išdėstytas taisykles (CPK 584 str. str. 1 d. 1 punktas). Tačiau vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra ne vykdytini dokumentai, bet nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas. Vienu iš vykdomųjų dokumentų yra teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 str. 4 p.). Skunde teigiama, kad nutartis yra vykdytinas dokumentas, todėl nėra jokio draudimo kreiptis į antstolį, kad būtų įvykdyta nutartis. Šiuo aspektu pažymėtina, kad nutartys pagal priverstinio vykdymo būtinumą ne visais atvejais yra vykdytinos priverstinai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2011).

14Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis, kuria iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdytas LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. liepos 1 d. koreguoto taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. VR-4.7-V-02-U-14 galiojimas, t.y. atsakovo LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono AAD atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, draudžiančios jam imtis nutartyje nurodytų veiksmų vykdymo proceso prasme yra priskirtina nutarčių, draudžiančių imtis tam tikrų veiksmų kategorijai ir jos vykdymo ypatumus reglamentuoja LR CPK 149 str., 771 str.. Ginčo atveju pritaikytos teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės priverstinai vykdyti nereikia, nes teisinį poveikį turi daryti pats priimtas procesinis sprendimas ir šias priemones pagal jų pobūdį gali įgyvendinti tik pats asmuo, kurio atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos, priešingu atveju, pažeidus draudimą, kaltiems asmenims teismo nutartimi gali būti skiriama bauda, o šalis turi teisę išsiieškoti iš tų asmenų nuostolius, atsiradusius dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių nevykdymo (CPK 149 str., 771 str., LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 str. 7 d.). Pagal procesines nuostatas nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo siunčiama ją vykdyti įgaliotam subjektui. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad leidimo galiojimas yra sustabdytas jau pačia teismo nutartimi, todėl atlikti pareiškėjui papildomų veiksmų nėra reikalinga, yra pagrįsta. Pati CPK 145 str. 1 d. 6 p. numatytos laikinosios priemonės prigimtis sąlygoja, kad atsakovui nesilaikant draudimo imtis tam tikrų veiksmų, antstolis negalėtų šios nutarties įvykdyti LR CPK nustatyta priverstine sprendimams vykdyti tvarka, atliekant pirminius LR CPK 654 str. numatytus vykdomuosius veiksmus ar taikant CPK 624 str. nustatytas priverstinio vykdymo priemones. Atsakovui pažeidus nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikytą LR CPK 145 str. 1 d. 6 p. draudimą imtis tam tikrų veiksmų, kiltų jo atsakomybės dėl laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimo klausimas. Antstolis tokiu atveju atlieka ne teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, vykdymo funkciją, tačiau užtikrina, kad asmuo, atsakingas už tinkamą nutartimi dėl laikinųjų apsaugos nustatymo uždraudimo įvykdymą atsakytų nustatyta tvarka ir teismas spręstų jo atsakomybės klausimą, o antstolis gali imtis veiksmų šioms aplinkybėms išaiškinti ( CPK 771 str. 1 d.). Byloje nėra konstatuota, kad pareiškėjas nesilaiko taikytos laikinosios apsaugos priemonės, šios aplinkybės neneigia ir apeliantas. Todėl apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismo priimta nutartis, kuria yra panaikintas 2010 m. sausio 27 d. antstolės P. Kisielienės patvarkymas Nr. 0093/11/00311 yra iš esmės teisėta ir pagrįsta, dėl ko paliekama iš esmės nepakeista papildant ją ir kitais motyvais (CPK 328 str.).

15Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337-339 str.,

Nutarė

16Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai