Byla e2-1608-545/2016
Dėl bendrijos gyvenamojo namo savininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu, 41 Eur žyminio mokesčio, 2114,33 Eur advokatės išlaidų priteisimo,-

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė

2sekretoriaujant A. Š.

3dalyvaujant ieškovo ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovei advokatei K. R.

4atsakovės A. J. atstovei advokatei V. R.

5tretiesiems asmenims A. K., I. R., M. L., R. L., M. J.

6vertėjoms I. P., Helenai Žemaitel

7teismo posėdyje išnagrinėjo civilinėę bylą pagal ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovei A. J. su trečiaisiais asmenimis A. K., I. R., M. J., M. L., R. L. dėl 2657,96 Eur skolos, 338,10 Eur delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų, 67 Eur žyminio mokesčio, 1780 Eur advokatės išlaidų priteisimo bei atsakovės A. J. priešieškinį ieškovei ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijai dėl bendrijos gyvenamojo namo savininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu, 41 Eur žyminio mokesčio, 2114,33 Eur advokatės išlaidų priteisimo,-

Nustatė

8ieškovė ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrija, į.k. ( - ), kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydama priteisti iš atsakovės A. J. a.k. ( - ) 2657,96 Eur skolos, 338,10 Eur delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų, 67 Eur žyminio mokesčio, 300 Eur advokatės išlaidų (t. 1 b.l. 16-18).

9Ieškovas ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrija, į.k. 303486464, pateikė teismui ieškinį (t. 1 b.l. 16-18), kuriame nurodė, kad remdamasi 2014-12-30 d. ( - )daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos narių susirinkimo protokolo Nr. l 3 p., gyvenamojo namo bendrijos nariai Nutarė į kaupiamąją sąskaitą iki einamojo mėnesio paskutinės dienos mokėti kaupiamąsias lėšas ( - )daugiabučio gyvenamojo namo remontui ir atnaujinimui, kurių dydis butų 1,5 euro už 1 kvadratinį metrą, nuosavybės teise turimo buto ar kitos patalpos ploto.

10Atsakovė A. J., kuriai nuosavybės teise priklauso parduotuvė, esanti ( - ) ,Vilnius, unikalus Nr. ( - ), ir neįrengta pastogė, esanti ( - ),Vilnius, unikalus Nr. ( - ) turėjo iki einamojo mėnesio paskutinės dienos įnešti kaupiamuosius įnašus gyvenamojo namo remontui ir atnaujinimui. Pagal atsakovės parduotuvės 286,88 kv.m. ir pastogės 107,80 kv.m. plotą vieno mėnesio įnašas sudaro 592,02 Eur. Tačiau atsakovė protokole nustatytu terminu kaupiamųjų įnašų neįnešė ir pagal protokolo 3 p. nustatytą vieno kvadratinio metro kaupiamų lėšų dydį už sausio, vasario, kovo, balandžio mėnesius liko skolinga 2368, 08 Eur.

11Butų ir kilų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 str. 3 d.). Pagal CK 4.82 str. 1 d. bendrosios dalinės nuosavybės teise butų ir kitų patalpų savininkams priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechanine, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d.).

12Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 str. 4 d.), todėl sutinkamai su 2014-12-30 d. ( - ) DNSB narių susirinkimo protokolo Nr. 1 nutarimais bei LR CK 4.82, 4.83 str. nuostatomis iš atsakovės priteistinas susidaręs 2368,08 Eur kaupiamųjų lėšų namo remontui ir atnaujinimui įsiskolinimas.

13Remiantis DNSB protokolo Nr 1. 4 p. buvo nutarta, kad lėšų įsiskolinimo atveju bus skaičiuojami delspinigiai. Butų ir kitų patalpų savininkai turi mokėti 0,3 procentus delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, skaičiuojant už kiekvieną pavėluotą dieną. Už 2015 metų sausio men. nesumokėtas kaupimo lėšas nuo 2015-02-01 iki 2015-04-30 paskaičiuota delspinigių suma yra 158,42 Eur; už vasario men. nesumokėtas kaupimo lėšas delspinigiai paskaičiuoti nuo 2015-03-01 iki 2015-04-30, suma yra 108,58 Eur; už kovo mėn. nesumokėtas kaupimo lėšas delspinigiai paskaičiuoti nuo 2015-04-01 iki 2015-04-30, suma yra 53,40 Eur, bendra delspinigių suma - 320,40 Eur. Bendra kaupimo lėšų įsiskolinimo suma kartu su delspinigiais už 2015 m. sausio-balandžio men. yra 2688,48 Eur.

14Taip pat, atsakovė nesumokėjo už komunalinius patarnavimus ir eksploatacines išlaidas. Įsiskolinimas už vasario men. paslaugas 107,48 Eur, už kovo men. paslaugas 92,40 Eur, delspinigiai už vasario mėnesio neapmokėtas paslaugas paskaičiuoti nuo 2015-04-01 iki 2015-04-30 yra 17,70 Eur. Delspinigiai skaičiuojami remiantis DNSB protokolo Nr. 1. 4 p., kuriuo nutarta skaičiuoti delspinigius ne tik nuo nesumokėtų kaupiamųjų lėšų, bet ir kitų įmokų. Bendra suma už 2015 m. vasario-kovo men. paslaugas kartu su delspinigiais yra 307,58 Eur. Bendra komunalinių patarnavimų ir eksploatacinių išlaidų bei kaupimo lėšų įsiskolinimo suma, įskaitant delspinigius, iki 2015-04-30 d. yra 2996,06 Eur.

15Nors atsakovė savo prieštaravimuose nurodė, kad nesutinka su 2014-12-30 d. ( - )DNSB narių susirinkimo protokolo Nr. 1 nutarimais, tačiau pažymėtina, kad jis yra privalomas visiems bendrijos patalpų savininkams. Kaupiamieji įnašai buvo nustatyti tokio dydžio, kuris butų pakankamas namo bendro naudojimo objektų atnaujinimui. Namas ilgą laiką nebuvo tinkamai prižiūrimas, už kaupiamuosius įnašus būtina tvarkyli laiptine, stogą, atlikti kitus darbus, susijusius su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Tokia atsakovės pareiga yra reglamentuota LR CK 4.82 str. 4 dalyje, nustatančioje, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinu pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

16Šias aplinkybes patvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplinkos ir energetikos departamento energetikos skyriaus 2014-12-09 raštas Nr. 107714/14-( 3.3.10.1-FM4). Šis raštas parengtas dar iki bendrijos name įsteigimo, kai namo administratoriumi buvo UAB "Žirmūnų bustas“. Atlikus patikrinimą, UAB "Žirmūnų būstas" buvo įpareigotas įstatymo nustatyta tvarka spręsti stogo dangos sandarinimo, laiptinės durų įrengimo klausimus. Įkūrus bendriją, šią pareigą perėmė bendrija. Patalpų būklę patvirtina ir pridedamos nuotraukos, namas, esantis ( - ), Vilniuje, yra avarinės būklės.

17Sutinkamai su LR CK 6.37 str. iš atsakovės priteisimos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( LR CK 6.210 str.).

18Atsiliepime į A. J. priešieškinį ieškovas ( - )DNSB (t. 1 b.l. 138-140) nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka bei prašė jį atmesti.

19Nesutikimą su priešieškiniu ieškovas procesiniame dokumente-atsiliepime į priešieškinį (t. 1 b.l. 138-140) grindė tuo, kad apie susirinkimą buvo pranešta DGNSBĮ 11 str. 2 d. nustatyta tvarka tiek paskelbiant namo skelbimo lentoje, tiek raštu. Raštu atsakovė buvo informuota įmetant pranešimą į jos pašto dėžutę bei papildomai jai buvo išsiųstas paprastas laiškas. Atsakovė, kaip rūpestinga turto savininkė ir valdytoja, turi pareigą tikrinti savo pašto dėžutę bent kartą per mėnesį, kadangi į šią pašto dėžutę gali būti įmestos ir sąskaitos ir kt. pranešimai. Nei DGNSBĮ 11 str. 2 d. nei bendrijos Įstatų 48 p. nėra numatyta, kad apie susirinkimą butų ir kitų patalpų savininkams būtų pranešta pasirašytinai arba registruotu laišku, t.y. atsakovė apie susirinkimą buvo informuota tinkamai.

20Atsakovė remiasi bendrijos įstatų 83 p., kuriame nurodyta, kad bendrijos vieši pranešimai ir kita informacija, kurią bendrija privalo paskelbti turi būti skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“, o informacija kreditoriams ir kitiems asmenims, su kuria privalu supažindinti, turi būti pranešama pasirašytinai arba registruotu laišku. Su tuo nesutiko ieškovas, nurodydamas, kad nagrinėjamu atveju taikytinas bendrijos Įstatų 82 p., kuris laikytinas specialia norma nustatanti susirinkimo šaukimo tvarką, detaliai apibrėžta Įstatų 48 p., atitinkanti DGNSBĮ 11 str. 2 d., kuris nenumato, kad ginčo susirinkimas būtų viešas. Viešai skelbiama DGNSBĮ 26 str. nurodyta informacija, CK 2.101 str. nurodyta informacija, šios informacijos paskelbimą ir detalizuoja bendrijos Įstatų 83 p.

21Be to, DGNSBĮ 11 str. 5 d. numato, kad visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali būti priimti sprendimai, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių. Jei kvorumo nėra, laikoma, kad visuotinis susirinkimas neįvyko, ir ne anksčiau kaip po dviejų savaičių turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi svarstyti ir priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinis visuotinis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ¼ bendrijos narių.

22Ieškovas nurodė, kad gyvenamajame name, esančiame ( - ), Vilnius, susirinkimo diena buvo 8 butai, bei kitos patalpos, priklausančios penkiems savininkams. A. K. priklausė 3 butai ir dalis palėpės, unikalus Nr. ( - ); I. R. -1 butas, ir jie dalyvavo susirinkime, laikant, kad dalyvavo 4 butų ir kt. patalpų savininkai. A. P. balsavo raštu, išankstiniu būdu, tokiu būdu, susirinkime dalyvavo butų ir kt. patalpų savininkų dauguma, šia balsų dauguma priimti sprendimai. Sutinkamai su LR CK 4.85 str., sprendimai dėl bendro naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kt. patalpų savininkų balsų dauguma, ir kiekvieno butų ir kt. patalpų savininkas turi vieną balsą, nepaisant to, kad butas gali priklausyti keliems savininkams, o pastarieji turi susitarti dėl vieno balso.

23Atsižvelgiant, kad A. K. ir A. J. turi bendrosios dalinės nuosavybės teise turtą (namo palėpę), jie nėra susitarę dėl atstovavimo, buvo laikoma, kad šiai patalpai neatstovauja nei vienas savininkas. A. P. raštu balsavo „už“ dienotvarkėje nurodytus klausimus. DGNSBĮ 11 str. 4 d. numato, kad A. P., balsavęs iš anksto raštu yra laikomas dalyvavusiu visuotiniame susirinkime, jo balsas registruojamas visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jo balsas įskaitomas į balsavimo rezultatus (Kauno apygardos teismo 2015-07-02 nutartis civ.byloje Nr. 2A-1317-173/2015).

24Susirinkimų sprendimų negalima pripažinti negaliojančiais vien formaliais pagrindais (LAT 2006-02-06 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-91/2006).Ieškovo nuomone, atsakovės motyvai, kad ji nedalyvaudama visuotiniame susirinkime, negalėjo teikti pasiūlymų dėl kaupiamųjų įnašų dydžio, neturi įtakos priimamiems sprendimams, nes sprendimai buvo priimti savininkų balsų dauguma, o atsakovės nurodyti motyvai neesminiai.

25Sprendimų projektai buvo pateikti su pranešimais, įtraukti ir į balsavimo biuletenį raštu.

26DGNSBĮ 11 str. 9 str., CK 4.85 str. kiekvienas savininkas turi tiek balsų, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų tame bendrijai priklausančiame pastate, o balsų skaičių lemia turimų objektų skaičius, nepriklausomai nuo užimamo ploto, todėl atsakovės teiginiai apie 44,27 procentų namo ploto neturi įtakos priimamiems sprendimams. Tačiau kaupiamieji įnašai mokami priklausomai nuo turimo patalpų ploto, o savininkų pareiga kauti tokias lėšas įtvirtinta LR CK 4.82 str. 4 d. Be to, namas avarinis, jam būtina kaupti lėšas atnaujinimui, remontui, ką patvirtina pateikti įrodymai.

27Ieškovas taip pat prašė taikyti LR CK 4.85 str. 9 d. nustatytą ieškinio senaties terminą ginčyti butų ir kt. patalpų savininkų susirinkimo sprendimus, kuri, jo nuomone, atsakovė jį praleido, ir tuo pagrindu ieškinį atmesti. Mokestiniai pranešimai UAB „Admi“ atsakovei siųsti jos deklaruotos gyv.vietos adresu-( - ), o nuo 2015 04 mėn. į pašto dėžutę Vilniuje ( - ).

28Iš esmės ieškinyje bei atsiliepime į atsakovės priešieškinį išdėstytus argumentus teisminio nagrinėjimo metu palaikė ieškovo atstovė.

29Atsakovė A. J. a.k. ( - ) su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

30Nesutikimą su ieškiniu atsakovė procesiniame dokumente- atsiliepime į ( - ) DNSB ieškinį (t. 1 b.l. 57-58) grindė tuo, kad pastatą ( - ), Vilnius, valdo 4 savininkai, jame yra 8 patalpos:

31-6 butai - 407,79 kv.m. jų bendras plotas, iš jų - 4 butai, jų bendras plotas 257,23 kv.m, savininkas A. K., vieno 93,76 kv.m buto savininkė I. R., vieno 56,80 kv.m. buto savininkas M. L.,

  • 286,88 kv.m prekybos paskirties patalpos (parduotuvė), savininkė A. J.;
  • neįrengta ir nepasidalinta pastogė bendroje dalinėje nuosavybėje A.J. 107,8 kv.m ir A. K. 89,1 kv.m.

32Iš bylos dokumentų matyti, kad Kauno miesto UAB „Crumina" ataskaitose rodomų dvejų darbuotojų (įskaitant direktorių) direktorius A. K., įsigijęs aukščiau išvardintus butus, atsakovei neįteikęs jokių dokumentų ir nėra įrodymų, jog teisėtai veikdamas kartus su ( - ), Vilnius savininke I. R. įsisteigė namo savininkų bendriją ir patys save išsirinko A. K. pirmininku, o I. R. buhaltere. Atsakovės nuomone, ieškovas pažeidė Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatas, neteisėtai pakeitė mokėjimų tvarką ir neteisėtai kėsinasi pasipelnyti. Privalomų įvykdyti įstatymų nustatytų veiksmų nei A. K., nei I. R. neįvykdė, su ieškiniu tokių įrodymų nepateikė.

33Ieškovas į bylą nėra pateikęs ieškinyje minimų protokolų, kuriais nustatyta atsakovės prievolė mokėti ieškovo reikalaujamas sumas. Atsakovė nebuvo informuota nei apie bendrijos steigimą, nei apie kokius nors bendrijos susirinkimus ar priimtus sprendimus, kurie jei ir buvo priimti, tai be atsakovės žinios.

34Buto, esančio ( - ), Vilnius, savininkas M. L. nemoka ir nesiruošia mokėti A. K. ir I. R. be teisėto pagrindo norimų gauti neva skolų. Tokiais veiksmais A. K. piktnaudžiauja procesinėmis galimybėmis (LR CPK 95 str.), siekdamas, kad ( - ) patalpų savininkai jam parduotų savo patalpas.

35Priešieškiniu atsakovė A. J. prašo panaikinti ( - ) DNSB visų butų ir patalpų savininkų 2014-12-30 d. sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas-41 Eur žyminio mokesčio (t. 1 b.l. 124-126, 131).

36Procesiniame dokumente - priešieškinyje (b.l. 124-126) atsakovė nurodė, kad 2014-12-01 įvyko ieškovo steigiamasis susirinkimas. 2014-12-15 d. buvo paskelbta apie ieškovo narių ir visų namo ( - )patalpų savininkų susirinkimą, kuris turėjo įvykti 2015-12-30 d. ieškovo patalpose. Skelbime buvo nurodyti darbotvarkės klausimai. Vienas iš darbotvarkės klausimų buvo kaupiamųjų lėšų (įnašų) ( - ) daugiabučio gyvenamajam namui remontuoti ir atnaujinti konkrečiai numatytiems tikslams dydžio nustatymas, jų surinkimo tvarka ir sąlygos. Sprendimų projektai nebuvo pateikti.

372015-12-30 d. įvyko ieškovo narių susirinkimas, kuriame, be kita ko, buvo nutarta nustatyti, kad į kaupiamąją sąskaitą iki einamojo mėnesio paskutinės dienos būtų mokamos kaupiamosios lėšos (įnašai) ( - ) daugiabučio gyvenamajam namui remontuoti ir atnaujinti, kurių dydis būtų 1,5 euro už 1 kvadratinį metrą nuosavybės teise turimo buto ar kitos patalpos ploto („už" 5 balsai). Susirinkimo protokole nurodyta, jog dalyvavo keturių būtų savininkai ir vieno buto savininkas balsavo išankstiniu būdu. Atsakovė apie susirinkimo šaukimą raštiškai nebuvo informuota ir susirinkime nedalyvavo.

38Atsakovės nuomone, susirinkimas buvo sušauktas ir sprendimai priimti pažeidžiant tiek Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau - DGNSB įstatymas) nuostatas, tiek ieškovo įstatų nuostatas, todėl susirinkime priimti sprendimai yra neteisėti ir yra naikintini dėl netinkamo visų būtų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo. DGNSB įstatymo 11 str. 2 d. numatyta, jog jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta priimti šio įstatymo 12 str. 1 dalyje numatytus sprendimus, apie visuotinį susirinkimą raštu pranešama visiems to pastato (tų pastatų), kuriame (kuriuose) įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų savininkams.

39DGNSB įstatymo 12 str. 1 d. nurodyta, jog sprendimai dėl daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar kitos paskirties pastato (pastatų), kuriame (kuriuose) yra įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų bendrų interesų tenkinimo (karšto vandens tiekėjo, šilumos paskirstymo metodo, pastato (pastatų) šildymo būdo, atsiskaitymo tvarkos pasirinkimo, tiekimo vartojimo ribos nustatymo, patalpų (pastatų) savininkų sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymo ar nutraukimo ir pan.), taip pat dėl priemonių, nesusijusių su pastato (pastatų) naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, dėl pastato (pastatų) atnaujinimo, lėšų šiam tikslui kaupimo ar skolinimosi ir kredito sutarčių sąlygų priimami visų to daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar kitos paskirties pastato (pastatų), kuriame (kuriuose) yra įsteigta bendrija, savininkų balsų dauguma, nepažeidžiant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų. 2014-12-30 d. ieškovo narių ir visų ( - )name esančių patalpų savininkų susirinkime buvo sprendžiamas klausimas dėl lėšų kaupimo, atitinkamai visiems ( - )name esančių butų ir patalpų savininkams apie planuojamą susirinkimą turėjo būti pranešta raštu.

40Bendrijos Įstatų 48 str. numatyta, jog jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta priimti LR DGNSB įstatymo 12 str. 1 d. numatytus sprendimus, apie visuotinį susirinkimą raštu pranešama visiems to pastato (tų pastatų), kuriame (kuriuose) įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų savininkams. Taigi, tiek DGNSB, tiek bendrijos Įstatai numato, jog visi pastato, kuriame įkurta ieškovo bendrija gyventojai privalėjo būti supažindinti su planuojamu svarstyti klausimu. Ieškovo bendrijos įstatų 83 straipsnyje numatyta, jog bendrijos vieši pranešimai ir kita informacija, kurią bendrija privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas", informacija, su kuria privalu supažindinti bendrijos kreditorius ar asmenims, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku. Atsakovė yra ( - )name esančių patalpų savininkė. Pagal DGNSB įstatymo nuostatas ir bendrijos įstatus apie šaukiamą visuotinį susirinkimą atsakovė privalėjo būti informuota arba pasirašytinai arba registruotu laišku. Nagrinėjamu atveju atsakovei pranešimas apie planuojamą susirinkimą nebuvo įteiktas nei vienu iš anksčiau paminėtų būdų, atsakovė negavo jokio pranešimo apskritai ir negali būti laikoma tinkamai informuota apie vykusį susirinkimą. Be to, pranešime apie planuojamų visų būtų ar patalpų savininkų susirinkimą būtų pateikti planuojamų sprendimų projektai (DGNSB 11 str. 2 d., Įstatų 41 str.).

41Nagrinėjamu atveju jokie sprendimų projektai taip pat nebuvo pateikti, dėl to atsakovė negalėjo tinkamai pasiruošti susirinkimui.

42Tokie pažeidimai iš esmės pažeidė atsakovės teises, kadangi atsakovei priklauso didžiausia namo, esančio ( - )Vilniuje, dalis, ir atsakovė negali įgyvendinti savininkės teisių. Atsakovė neturėjo galimybės išreikšti nuomonės ir balsuoti visų būtų ir patalpų savininkų susirinkime. Atsakovei nebuvo žinoma koks yra siūlomas lėšų kaupimo dydis. Atsakovė neturėjo galimybės teikti savo pasiūlymų ir t.t., nors 2014-12-30 d. sprendimas turėjo itin didelę finansinę įtaką atsakovei ir lėmė didelių mokėtinų sumų jos atžvilgiu atsiradimą. Po sprendimo priėmimo nei viena sąskaita atsakovei nebuvo siųsta ir ji nežinojo, jog buvo priimtas sprendimas turinti įtakos jos finansinei būklei. Dėl minėtų pažeidimų ( - )būtų ir patalpų savininkų susirinkimo sprendimai laikytini negaliojančiais. DGNSB įstatymo 12 straipsnyje numatyta, jog sprendimas dėl lėšų kaupimo turi būti priimtas nepažeidžiant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų.

43Nagrinėjamu atveju atsakovei name, esančiame ( - ), Vilniuje, priklauso viso 394, 68 kv. m. ploto. t.v. 44,27 % viso ( - )Vilniuje, namo ploto, ir atitinkamai atsakovė yra įpareigojama sukaupti atitinkamą lėšų dalį namo atnaujinimui. Atsakovės manymu, tai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, kurių turi būti laikomasi priimant sprendimus dėl lėšų kaupimo. Visų pirma, atsakovė, valdydama didžiausią plotą ( - ), Vilniuje, name ir turėdama pareigą labiausiai prisidėti prie lėšų kaupimo, nebuvo tinkamai informuota apie planuojamą tokio klausimo sprendimą, neturėjo galimybės pasisakyti dėl planuojamos įmokos dydžio ir taip jos, kaip daugiabučiame name esančių patalpų savininkės teisės buvo akivaizdžiai pažeidžiamos ir sprendimas priimtas nepaisant sąžiningumo ir teisingumo reikalavimų. Bendrijos pirmininkui A. K. name, esančiame ( - ), Vilniuje, viso priklauso 346,36 kv m. patalpų, arba 38,85 % ploto ir viso 4 butai, t.y. bendrijos pirmininkas valdydamas mažesnę namo, esančio ( - )Vilniuje, dalį, turi keturis balsus tiek bendrijos susirinkime ( daugiau nei pusę), tiek visų namo ( - ) gyventojų susirinkime (t.y. pusę), kai tuo tarpu atsakovė turi tik vieną balsą, nors valdo didžiausią namo dalį. Be to, lėšų kaupimo klausimas buvo inicijuotas būtent ieškovo bendrijos vadovo, o sprendimas priimtas visiškai neatsižvelgiant į atsakovės interesus ir jos neinformuojant. Atsakovės nuomone, ieškovo vadovas taip siekia ginti išimtinai tik savo interesus, neatsižvelgdamas į kitų bendrasavininkių poreikius ir taip bandydamas atsakovės sąskaita padengti namo, esančio ( - ) Vilniuje, atnaujinimo išlaidas. Atsakovės nuomone, šie faktai rodo, jog 2014-12-30 d. sprendimas prieštarauja teisingumo principui ir yra naikintinas. Atsakovė prašė atsižvelgti į tai, kad :

44-ieškovas privalėjo informuoti atsakovę apie vykstantį visų namo, esančio ( - ) Vilniuje, patalpų savininkų susirinkimą pasirašytinai arba registruotu laišku, tačiau to nepadarė;

45-planuojamų sprendimų projektai nebuvo pateikti susipažinimui;

46-priimtas sprendimas dėl namo, esančio ( - )Vilniuje, atnaujinimui skirtų lėšų rinkimo nedalyvaujant atsakovei, nors jai priklauso didžiausia namo dalis ir atsakovė būtų įpareigota labiausia prisidėti prie namo atnaujinimo, todėl darytina išvada, jog visų ( - )namo butų ir patalpų savininkų 2014-12-30 d. susirinkimo sprendimas yra neteisėtas ir dėl to naikintinas.

47Tretysis asmuo I. R. a.k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į ( - )DNSB ieškinį bei atsakovės A. J. priešieškinį (t. 1 b.l. 151-152), kuriame nurodė, ( - ) daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos ieškinį patenkinti, o atsakovės A. J. priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

48I. R. nurodė, kad ji yra buto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilniuje, savininkė. Tik įsigijusi minėtą butą nuosavybės teise, ji pastebėjo, kad šildymo sezono metu jame yra labai šalta. Laiptinėje dėl nesandarių langų taip pat labai šalta, o vėliau ji sužinojo, kad ir namo stogas yra kiauras, dėl ko esant lietui ant namo 3 aukšte esančių butų ir laiptinės sienų teka vanduo ir laiptinėje sklinda nemalonus pelėsio kvapas. Ji kreipėsi į atitinkamas institucijas, prašydama atlikti patikrinimą siekiant nustatyti, dėl ko jai nuosavybės teise priklausančiose patalpose yra taip šalta (nors mokesčiai už šildymą yra labai dideli), įvertinti namo būklę ir imtis visų priemonių namo būklei pagerinti. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplinkos ir energetikos departamento Energetikos skyrius 2014-12-09 raštu Nr. A51-107714/14-(3.3.10.1-EM4) ją informavo, kad ( - )namo ,,šlaitinio stogo danga yra avarinės būklės, kraigo vietoje danga nesandari, neuždengti švieslangiai, todėl 3 aukšte drėksta butų lubos. Pastogė neapšiltinta”. Šiame rašte taip pat buvo nustatyta, kad ,,2 ir 4 butuose patalpų temperatūra neatitiko Lietuvos higienos normos HN 42:2009 reikalavimų, 3 buto gyventojai pretenzijų neturėjo, todėl patalpų tikrinimo atsisakė”. Šis raštas yra parengtas dar iki bendrijos įsteigimo, kai namo administratoriumi buvo UAB ,,Žirmūnų būstas“. Atlikus patikrinimą, UAB ,,Žirmūnų būstas“ buvo įpareigotas įstatymo nustatyta tvarka spręsti stogo dangos sandarinimo, laiptinės durų įrengimo klausimus. Įkūrus bendriją, šią pareigą perėmė bendrija. Šiame rašte taip pat buvo konstatuota, kad namo bendro naudojimo objektas yra avarinės būklės. Todėl, kai 2014 m. gruodžio mėnesio pradžioje ( - ) daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkas A. K. pasiūlė inicijuoti visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, siekiant iš šio namo gyventojų surinkti pinigus namo remontui, ji iš karto sutiko.

492014 m. gruodžio pradžioje ( - )namo skelbimų lentoje buvo paskelbta apie šaukiamus visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą ir visuotinį ( - ) daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos narių susirinkimą. Pranešime buvo nurodyta ir vyksiančių susirinkimų vieta, data ir laikas, paskelbtos susirinkimų darbotvarkės, o prie pranešimo nurodyti siūlomų sprendimų projektai ir nurodyta, kaip galima susipažinti su visa informacija. Be to, apie šaukiamą visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą ji buvo informuota ir raštišku pranešimu, kurį rado savo buto pašto dėžutėje. Šiame pranešime taip pat buvo nurodyta vyksiančio susirinkimo vieta, data ir laikas, taip pat jame buvo paskelbta susirinkimo darbotvarkė ir nurodyti svarstytini klausimai bei siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos pirmininkas apie šaukiamą susirinkimą ir jame svarstytinus klausimus bei siūlomus sprendimus mane ne vieną kartą informavo žodžiu, tardamasis dėl nustatytino kaupiamųjų lėšų įnašo dydžio ir jų nemokėjimo atveju nustatytinų delspinigių dydžio.

502014-12-30 19.00 val. ( - ) įvyko visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, kuriame dalyvavau ji, I. R., A. K., M. L. su sutuoktine ir V. P. sūnus P. P.. Be to, prieš susirinkimą bendrijos pirmininkas A. K. buvo užėjęs į M. L. ir V. P. butus, prašydamas jų dalyvauti tame pačiame ( - )namo 4 bute vyksiančiame susirinkime.

51Susirinkimo metu buvo išrinktas susirinkimo pirmininkas A. K. ir sekretorė I. R., patvirtinta susirinkimo darbotvarkė, nustatytas kaupiamųjų lėšų mėnesinis įnašas ( - ) namui remontuoti ir atnaujinti, taip pat kaupiamųjų ir kitų lėšų įsiskolinimo atveju pradedamų skaičiuoti delspinigių dydis. Jame iš 8 butų ir kitų patalpų savininkų dalyvavo 4, o V. P. dar iki susirinkimo buvo nubalsavęs raštu. Priimant visus susirinkimo darbotvarkėje numatytus sprendimus, ji ir A. K. balsavo,,už“, V. P. taip pat raštu buvo nubalsavęs ,,už“. Ji, kaip susirinkimo sekretorė, susumavo visus balsus ir gavosi, kad ,,už“ balsavo 5 butų savininkai. M. L., nors ir dalyvavo susirinkime, tačiau atsisakė balsuoti, o jai paprašius pasirašyti dalyvių sąraše, taip pat atsisakė ir tai padaryti (tai yra pažymėta dalyvių sąraše). Susirinkime vienas iš svarstytinų klausimų buvo nustatyti kaupiamųjų lėšų dydį. Ji, A. K. ir V. P. balsavo už tai, kad dydis būtų 1,5 euro už 1 kvadratinį metro nuosavybės teise turimo buto ar kitos patalpos ploto, atsižvelgiant į tai, kad reikia atlikti skubų namo stogo remontą, pakeisti langus ir sutvarkyti laiptinę, o skolintis pinigų ir mokėti palūkanas, taip prisiimant dar didesnius finansinius įsipareigojimus, visi nenorėjo.

522015-01-19 ( - )namo skelbimų lentoje buvo paskelbtas pranešimas, informuojantis namo butų ir kitų patalpų savininkus apie kiekvienam privalomus mokėti kaupiamųjų įnašų dydžius ir nurodyta banko sąskaita, į kurią reikia padaryti mokėjimo pavedimus. Šiame pranešime buvo nurodytas ir A. J. mokėtinas mėnesinis kaupiamasis įnašas.

53Trečiojo asmens nuomone, 2014-12-30 19.00 val. įvykusio visų ( - ) daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimai yra teisėti ir privalomi vykdyti visiems ( - )namo butų ir kitų patalpų savininkams, t.y. taip pat ir atsakovei A. J., todėl ieškinys yra pagrįstas, o atsakovės priešieškinis atmestinas.

54Atsakovė priešieškinyje prašo teismo pripažinti ( - )daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos 2014-12-30 susirinkime priimtą sprendimą, kuriuo nustatytas kaupiamųjų lėšų dydis, negaliojančiu, motyvuodama tuo, kad priimant šį sprendimą ji nebuvo informuota ir jame nedalyvavo. Tretysis asmuo nurodė, kad 2014 m. gruodžio pradžioje ( - )namo skelbimų lentoje, kuri yra vienintelė visame name, buvo iškabintas pranešimas apie šaukiamą visų ( - ) daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą. Pranešime buvo nurodyta vyksiančių susirinkimų vieta, data ir laikas, taip pat jame buvo paskelbtos susirinkimų darbotvarkės, o prie pranešimo nurodyti siūlomų sprendimų projektai ir nurodyta, kaip galima susipažinti su visa informacija, todėl atsakovės priešieškinio teiginys, kad nebuvo pateikti susirinkime svarstytinų klausimų sprendimų projektai, yra nepagrįstas. Taip pat, I. R. savo buto pašto dėžutėje rado pranešimą apie šaukiamą visų butų ir patalpų savininkų susirinkimą su jo vieta, data, laiku, darbotvarke bei jame svarstytinais klausimais ir siūlomais sprendimais. Bendrijos pirmininkas jai yra minėjęs, kad ir kitiems ( - ) namo savininkams yra įdėjęs analogiškus pranešimus, o A. J., kuri neeksploatuoja name esančių patalpų, jis informavo ir laišku jos gyvenamosios vietos adresu. I. R. daro prielaidą, kad tiek A. J., tiek ir kiti namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai rašytinius pranešimus į savo pašto dėžutes buvo gavę, todėl atsakovės teiginys, kad ji apie susirinkimą nebuvo informuota, yra nepagrįstas.

55Atsakovė priešieškinyje taip pat nurodo, kad jai name, esančiame ( - ), priklauso didžiausia patalpų dalis, t. y. 44,27 % viso namo ploto, todėl ji yra įpareigojama sukaupti didžiausią lėšų dalį namo atnaujinimui. Trečiojo asmens nuomone, atsakovė, turėdama didžiąją dalį namo ploto, turėtų būti labiausiai suinteresuota namo suremontavimu, nes namas yra avarinės būklės. Tačiau atsakovė ne tik nesirūpina namo bendrojo naudojimo objektų būkle, bet ir jos pačios turimomis neekploatuojamomis patalpomis, nes namo pirmame aukšte esančiose patalpose ji yra neteisėtai atjungusi šildymo sistemas, šios patalpos yra apleistos, langai užkalti medžio plokštėmis, dėl ko yra nepatenkinti visi namo gyventojai, kuriems dėl šių neteisėtų atsakovės veiksmų šildymo sezonu metu padidėja išlaidos namo šildymui.

56Atsakovė priešieškinyje nurodo, kad bendrijos pirmininkas A. K. išimtinai gina savo interesus, neatsižvelgdamas į kitų bendrasavininkių poreikius ir taip bando atsakovės sąskaita padengti namo, esančio ( - ), atnaujinimo išlaidas, tačiau su tuo nesutiko I. R., teigdama, kad sprendimui dėl kaupiamųjų lėšų kaupimo pritarė ne tik bendrijos pirmininkas A. K., bet ir ji bei V. P., todėl buvo atsižvelgta į daugumos savininkų nuomonę. A. K. mokamas mėnesinis įnašas yra taip pat didelis, tačiau jis yra rūpestingas namo, esančio ( - ), savininkas, kuriam rūpi suremontuoti avarinės būklės gyvenamąjį namą ir šiuo metu finansiškai labiausiai prie to prisideda. Šiuo metu iš surinktų kaupiamųjų lėšų jau yra pakeisti namo laiptinės langai ir pastatytos lauko durys, sutvarkyta suskilusi laiptinės grindų danga (sudėtas marmuras) ir atliekami stogo remonto darbai, kuriems jau yra išleista daug pinigų. Stogo remonto darbams pabaigti šiuo metu surinktų kaupiamųjų lėšų neužtenka, nes kaupiamuosius įnašus moka ne visi ( - )namo savininkai, todėl ji buvo priversta savo mėnesinį kaupiamąjį įnašą sumokėti į priekį iki 2016 metų. A. K. savo mėnesinį kaupiamąjį įnašą (519,45 Eur) buvo priverstas sumokėti iki 2016 m. pabaigos. Be to, jis bendrijai be jokių palūkanų ir paskolinęs ir savo asmeninių pinigų, kurie buvo būtini skubiems stogo remonto darbams, todėl atsakovės argumentas, kad A. K. išimtinai gina savo interesus, yra nepagrįstas. Tretysis asmuo reguliariai moka kaupiamuosius įnašus, kurių mėnesinė įmoka taip yra ne maža (140,64 Eur). Taip pat atsakovė atsiliepime į ieškinį nepagrįstai nurodo, kad ji išrinkta bendrijos buhaltere. Bendrijos buhalterinę apskaitą tvarko UAB ,,Admi“. Be to, ne kartą buvo aptarta ir tai, kad surinkus pakankamai kaupiamųjų lėšų reikalingiausiems namo remonto darbams atlikti, kaupiamųjų lėšų dydis bus perskaičiuotas.

57Atsakovė priešieškinyje teigia, kad, nors jai ( - ) name priklauso net 394,68 kv. m patalpų, jai balsuojant tiek ( - ) namo visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, tiek ir visuotiniame bendrijos narių susirinkime priklauso tik 1 balsas, kai tuo tarpu A. K. priklauso ,,pusė balsų”. Pati atsakovė pripažįsta, kad ginčijamame susirinkime jai būtų priklausęs tik vienas balsas, kuris net ir jai balsuojant ,,prieš“ kaupiamųjų lėšų rinkimą nebūtų pakeitęs bendrų balsavimo rezultatų, dėl ko nėra pagrindo pripažinti negaliojančiu iš esmės teisėto ir pagrįsto susirinkimo sprendimo. Tai, kad atsakovei priklauso 1 balsas numato įstatymas, taip pat įstatymas numato, kad ginčijamo susirinkimo metu A. K. priklausė 3 balsai, kaip 3 butų savininkui. Kvorumą susirinkime sudarė iš viso 5 balsai, t. y. A. K. 3 balsai, I. R. vienas balsas ir V. P. vienas balsas.

58Atsakovė klaidina teismą, teigdama, kad ir visuotiniame bendrijos narių susirinkime A. K. priklauso tiek balsų, kiek jis nuosavybės teise turi patalpų. Visuotiniame bendrijos narių susirinkime balsuoja tik bendrijos nariai ir kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą, nepaisant to, kiek jam nuosavybės teise priklauso nuosavybės teisės objektų.

59Priešieškinyje taip pat nurodoma, kad atsakovė negavo nei vienos sąskaitos ir nežinojo, jog yra priimtas sprendimas turtintis įtakos jos finansinei būklei. Priimtas ginčijamas sprendimas dėl kaupiamųjų lėšų rinkimo buvo viešai paskelbtas name esančioje vienintelėje skelbimų lentoje, todėl, atsakovė turėjo visas galimybes sužinoti apie priimtą sprendimą. Be to, atsakovė, kaip rūpestinga ir atidi turto savininkė, turėtų kartas nuo karto pasitikrinti tiek jos pašto dėžutę, esančią ( - ), Vilniuje, tiek ir gyvenamosios vietos pašto dėžutę, į kurią jai buvo siunčiami mokestiniai pranešimai. Atsakovė siekia išvengti pareigos tinkamai prižiūrėti ir remontuoti namo, esančio ( - ), bendro naudojimo objektus tam, kad namo remontas būtų atliktas kitų namo gyventojų sąskaita arba todėl, kad jai apskritai nerūpi pačiame Vilniaus centre esantis namas, kuriame ji turi neeksploatuojamas ir apleistas patalpas. Nesuprantama dėl kokių priežasčių atsakovė nemoka ir komunalinių mokesčių, kurie visų daugiabučių namų, net ir neįkūrusių bendrijų, gyventojams yra privalomi. Atsiliepime į ieškinį bei priešieškinį išdėstytus argumentus tretysis asmuo palaikė teisminio nagrinėjimo metu.

60Tretysis asmuo A. K. a.k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į ( - )DNSB ieškinį bei atsakovės A. J. priešieškinį (t. 1 b.l. 154-157), kuriame ( - )daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos ieškinį patenkinti, o atsakovės A. J. priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

61Tretysis asmuo nurodė, kad jis, kaip išrinktas ( - )daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkas, inicijavo visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, siekdamas iš visų šio namo gyventojų (savininkų) surinkti pinigus (kaupimo lėšas) namo remontui, nes namas yra avarinės būklės. Tą patvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplinkos ir energetikos departamento Energetikos skyriaus 2014-12-09 raštas Nr. A51-107714/14-(3.3.10.1-EM4), kuriame buvo nurodyta, kad ( - )namo „šlaitinio stogo danga yra avarinės būklės, kraigo vietoje danga nesandari, neuždengti švieslangiai, todėl 3 aukšte drėksta butų lubos. Pastogė neapšiltinta". Šiame rašte taip pat buvo nustatyta, kad „2 ir 4 butuose patalpų temperatūra neatitiko Lietuvos higienos normos HN 42:2009 reikalavimų, 3 buto gyventojai pretenzijų neturėjo, todėl patalpų tikrinimo atsisakė". Laiptinės langai buvo nekeisti nuo namo pastatymo ir jie neužsidarė, laiptinėje buvo labai šalta, dėl kiauro stogo ant namo 3 aukšte esančių butų ir laiptinės sienų tekėjo ir šiuo metu teka vanduo, laiptinė yra apipelijusi ir joje sklinda klaikus pelėsio kvapas, nesutvarkytas šilumos mazgas, supuvę namo vamzdžiai. Atsižvelgiant į tai, kad namui suremontuoti reikia daug pinigų ir remontą reikia atlikti skubiai (pvz., pakeisti langus ir namo stogą dar iki šalnų), minėto 2014-12-30 susirinkimo sprendimu buvo nustatyta, kad „( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai į gavėjo ( - )daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos į.k. 303486464, kaupiamąją sąskaitą Nr. ( - ) iki einamojo mėnesio paskutinės dienos privalo mokėti kaupiamąsias lėšas (įnašus) ( - )daugiabučio gyvenamojo namui remontuoti ir atnaujinti, kurių dydis būtų 1,5 euro už 1 kvadratinį metrą nuosavybės teise turimo buto ar kitos patalpos ploto."

62A. K. nurodė, kad 2014 m. gruodžio pradžioje, t.y. ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos, ( - )namo skelbimų lentoje pakabino pranešimą apie šaukiamus visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą ir visuotinį ( - )daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos narių susirinkimą. Pranešime taip pat buvo nurodyta vyksiančių susirinkimų vieta, data ir laikas, paskelbtos susirinkimų darbotvarkės, o kartu su juo buvo nurodyti siūlomų sprendimų projektai ir kaip galima susipažinti su visa reikalinga informacija. Be to, apie šaukiamą susirinkimą jis raštu informavo visus ( - )namo butų ir kitų patalpų savininkus, t. y. I. R., V. P., M. L. ir A. J. į jiems priklausančias pašto dėžutes buvo įdėjęs rašytinius pranešimus, kuriuose buvo nurodyta vyksiančių susirinkimų vieta, data ir laikas, susirinkimų darbotvarkės ir nurodyti siūlomų sprendimų projektai, o I. R., V. P. ir M. L. apie šaukiamą susirinkimą dar papildomai informavo ir žodžiu. Dar prieš susirinkimą, jis buvo užėjęs į 2 ir 3 butus ir asmeniškai pakvietė M. L. ir V. P. sūnų P. P. (nors ir V. P. jau buvo nubalsavęs raštu) dalyvauti susirinkime.

63Taigi, 2014-12-30 d. 19.00 val. įvyko visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo A. K. (( - ), ( - )ir ( - )patalpų savininkas), I. R. (( - ) patalpos savininkė), M. L. (( - ) patalpos savininkas) su sutuoktine ir V. P. sūnus P. P. (( - ) patalpos savininko sūnus). Susirinkimo metu buvo išrinktas susirinkimo pirmininkas A. K. ir sekretorė I. R., patvirtinta susirinkimo darbotvarkė, nustatytas kaupiamųjų lėšų mėnesinis įnašas ( - ) namui remontuoti ir atnaujinti, taip pat kaupiamųjų ir kitų lėšų įsiskolinimo atveju pradedamų skaičiuoti delspinigių dydis.

64( - )name ginčijamo susirinkimo metu buvo 8 butų ir kitų patalpų savininkai:

Eil. Nr.SavininkasButo (patalpos) unikalus Nr.
1.A. J.( - )
2.A. J.( - )
 A. K. 
3.A. K.( - )
4.M. L.( - )
5.V. P.( - )
6.I. R.( - )
7.A. K.( - )
8.A. K.( - )

65Už visus pirmiau minėtus sprendimus balsavo 5 ( - )namo butų savininkai, t. y. V. P. (buto unikalus Nr. ( - )savininkas) raštu, jis, kaip 3 butų (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) savininkas ir I. R. (buto unikalus Nr. ( - )savininkė) žodžiu susirinkimo metu.

66Kadangi patalpa (unikalus Nr. ( - )) priklauso 2 bendraturčiams, t. y. jam ir atsakovei A. J. ir nė vienas nebuvo davęs įgaliojimo balsuoti šios patalpos vardu, šios patalpos savininkų balsas negalėjo būti įskaitytas į bendrus balsavimo „už" rezultatus. A. J. (patalpos, unikalus Nr. ( - ) savininkė) susirinkime nedalyvavo, todėl šios patalpos savininkės balsas nebuvo įskaitytas į bendrus balsavimo „už" rezultatus. M. L. (buto, unikalus Nr. ( - ) savininkas), nors ir dalyvavo susirinkime, tačiau atsisakė balsuoti ir pasirašyti dalyvių sąraše, todėl M. L. balsas nebuvo įskaitytas į bendrus balsavimo „už" rezultatus.

672015-01-19 ( - )namo skelbimų lentoje buvo paskelbtas pranešimas, informuojantis namo gyventojus apie kiekvienam privalomus mokėti kaupiamųjų įnašų dydžius. Jame buvo nurodytas ir atsakovės mokėtinas mėnesinis kaupiamasis įnašas už 286,88 kv. m prekybos paskirties patalpos (unikalus Nr. ( - )) plotą (VĮ „Registro centras“ duomenimis) 430,32 eurų ir už kitos paskirties patalpos (unikalus Nr. ( - )) plotą (VĮ „Registro centras“ duomenimis) 161,7 eurų (iš viso 592,02 Eur). Pranešime taip pat buvo pažymėta, kad už sausio mėnesį kaupiamasis įnašas turi būti sumokėtas iki 2015-01-31. Tačiau iki šiol nė vienas mokėjimas nebuvo padarytas, yra nemokamos ir komunalinių patarnavimų bei eksploatacinės išlaidos.

682014-12-30 19.00 val. įvykusio visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimai yra teisėti, todėl privalomi vykdyti visiems ( - ) namo butų ir kitų patalpų savininkams, todėl A. J. privalo sumokėti kaupiamųjų ir kitų komunalinių mokesčių įsiskolinimą bei delspinigius.

69Atsakovė A. J. prašo teismo pripažinti negaliojančiu ( - ) daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos 2014-12-30 susirinkime priimtą sprendimą dėl kaupiamųjų lėšų kaupimo, motyvuodama tuo, kad „apie susirinkimo šaukimą ji nebuvo informuota ir susirinkime nedalyvavo", todėl, anot atsakovės, jis buvo sušauktas „pažeidžiant tiek Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatas, tiek ir Ieškovo įstatų nuostatas." Su prieškieškiniu nesutiko tretysis asmuo, nurodydamas, kad nors atsakovė ir nurodė, kad apie visuotinį susirinkimą pranešama raštu visiems to pastato (tų pastatų), kuriame (kuriuose) įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų savininkams DNSBĮ 11 str. 2 d., tačiau to paties įstatymo 12 str. 1 d. nurodyta, kad sprendimai dėl daugiabučio namo, kuriame įsteigta bendrija, atnaujinimo ir lėšų šiam tikslui kaupimo yra priimami visų to daugiabučio namo savininkų balsų dauguma, nepažeidžiant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų. Analogiškai nurodyta bendrijos Įstatų 48 p. Trečiojo asmens nuomone, apie 2014-12-30 d. susirinkimą, kuriame buvo sprendžiamas lėšų kaupimo klausimas, visiems ( - )namo butų ir kitų patalpų savininkams turėjo būti pranešta raštu.

70Tretysis asmuo nurodė, kad jis 2014 m. gruodžio pradžioje ( - )namo skelbimų lentoje paskelbė apie šaukiamą visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, jame nurodydamas vyksiančio susirinkimų vietą, datą ir laiką, susirinkimo darbotvarkę, sprendimų projektus ir susipažinimo būdą su visa reikalinga informacija. Be to, apie šaukiamą susirinkimą A. J. ir kitus ( - )namo butų ir kitų patalpų savininkus jis informavo rašytiniais pranešimais, kuriuos įdėjo į jiems priklausančias pašto dėžutes ir kuriuose buvo nurodyta vyksiančio susirinkimo vieta, data ir laikas, taip pat jame buvo paskelbta susirinkimo darbotvarkė ir nurodyti siūlomų sprendimų projektai. Trečiojo asmens nuomone, DNSBĮ 11 str. 2 d. bendrijos Įstatų 48 p. nereikalauja, kad apie šaukiamą visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą turi būti pranešama paštu, registruotu laišku arba pasirašytinai, toks rašytinis pranešimas, įdėtas į A. J. pašto dėžutę, laikytinas tinkamu atsakovės informavimu raštu, dėl ko atsakovės argumentas, kad 2014-12-30 susirinkimas buvo sušauktas „pažeidžiant tiek Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatas, tiek ir ieškovo įstatų nuostatas" yra atmestinas kaip nepagrįstas.

71Bendrijos Įstatų 83 p. numato, kad bendrijos vieši pranešimai ir kita informacija, kurią bendrija privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas", informacija, su kuria privalu supažindinti bendrijos kreditorius ar asmenims, kuriems privalu pranešti, pranešama pasirašytinai arba registruotu laišku", kuo remiasi atsakovė, tačiau nagrinėjamu atveju šis reikalavimas netaikytinas. Bendrijos Įstatų 82 p. nurodoma, kad pranešimai apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą ir susirinkimo šaukimo tvarka nurodyta šių įstatų VI str. 41 p.", kuriame nustatyta, kad „pranešimą apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą susirinkimo organizatorius (iniciatorius) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą, laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais." Taigi, A. K. tinkamai įgyvendino bendrijos įstatų XIV skyriaus „Bendrijos skelbimų ir pranešimų skelbimo tvarka" 82 p. nuostatą, nes 2014 m. gruodžio pradžioje ( - ) namo skelbimų lentoje pakabino reikalingą informaciją apie namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, o A. J. informavo ir rašytiniu pranešimu su visa reikalinga informacija, kurį įdėjo į atsakovei priklausančią pašto dėžutę. Be to, A. J. apie vyksiantį susirinkimą su visa kita privaloma pateikti informacija buvo informuota ir paprastu laišku jos gyvenamosios vietos adresu -Sodų g. 32-6, Panevėžys. Dėl to atsakovės argumentas, kad pranešime nebuvo nurodyta visa privaloma informacija, yra nepagrįstas.

72Rašytinio pranešimo pateikimas, įdedant jį į pašto dėžutę, ir išsiunčiant paprastu laišku (neregistruotu laišku) atsakovės deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (Panevėžys, Sodų 32-6) nagrinėjamu atveju laikytinas tinkamu įteikimu atsakovei. Tą patvirtina ir Gyventojų registro tarnybos 2012-02-10 pažyma Nr. 3V-361, kurioje nurodyta, kad „Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis, A. J., gimė 1937-03-28, asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą deklaravo 2003-09-19 adresu: Panevėžys, Sodų 32-6." Kiekvienas buto ar kitos patalpos savininkas privalo būti rūpestingas bei atidus ir bent kartą per mėnesį patikrinti jo butui ar kitai patalpai priklausančią pašto dėžutę, į kurią gali būti įmestos sąskaitos bei kiti pranešimai, taip pat ir deklaruotos gyvenamosios vietos pašto dėžutę, todėl atsakovės argumentas, kad jai pagal Bendrijos įstatų 83 p. apie šaukiamą susirinkimą privalėjo būti pranešta pasirašytinai arba registruotu laišku yra nepagrįstas, nes DNSBĮ ir bendrijos įstatai pranešimą pasirašytinai arba registruotu laišku numato tik viešiems pranešimams ir kitai viešai informacijai, kuri pagal LR CK ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, reguliuojančius atskiras juridinių asmenų teisines formas, juridinio asmens steigimo dokumentus laikytina viešai skelbiama juridinio asmens, taip pat užsienio juridinio asmens filialo ir atstovybės informacija apie Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus su juridiniu asmeniu, užsienio juridinio asmens filialu ir atstovybe, jų veikla, juridinio asmens vertybiniais popieriais susijusius įvykius. Tai pavyzdžiui: juridinio asmens kapitalo mažinimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas, pavadinimo ar įstatų keitimas. Nagrinėjamu atveju pranešimas apie 2014-12-30 šaukiamą visų ( - ) daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą nėra laikytinas viešu pranešimu ar vieša informacija, todėl jis neprivalėjo būti atsakovei įteiktas nei pasirašytinai, nei registruotu laišku, kaip nepagrįstai nurodo atsakovė.

73Atsakovė priešieškinyje taip pat nurodo, kad jai ( - )name priklauso 394,68 kv. m patalpų ploto, t. y. 44,27 % viso ( - )namo ploto, ir atitinkamai ji yra įpareigojama sukaupti didžiausią lėšų dalį namo atnaujinimui. Kadangi toks atsakovės argumentas negali būti pagrįstas teisės aktų nuostatomis, ji apeliuoja į bendruosius teisės principus, teigdama, kad sprendimas dėl kaupiamųjų lėšų kaupimo neva prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Nesutiktina, kad ginčijamas sprendimas naudingas tik A. K., nes sprendimui dėl kaupiamųjų lėšų kaupimo pritarė ne tik pirmininkas, bet ir I. R. bei V. P., vadinasi, buvo atsižvelgta į pastarųjų interesus. A. K. pažymėjo, kad jo mokamas mėnesinis kaupiamasis įnašas yra 519,45 Eur, t. y. tik 72,57 Eur mažesnis už A. J. privalomą mokėti mėnesinį kaupiamąjį įnašą - 592,02 Eur. Tai, kad atsakovei priklauso didžiausia namo dalis dar nereiškia, kad jos sąskaita norima atnaujinti namą. Priešingai, reglamentavimas, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, yra numatytas CK 4.83 str. 3 d. Taigi, pareigą mokėti kaupiamąsias lėšas proporcingai savo daliai turimoje bendrojoje dalinėje nuosavybėje numato įstatymas, o visi bendrasavininkai turi būti suinteresuoti namo atnaujinimu, juolab, kad namas yra avarinės būklės ir jam yra būtinas skubus remontas. Šias aplinkybes patvirtina minėtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplinkos ir energetikos departamento energetikos skyriaus 2014-12-09 raštas Nr. 107714/14-(3.3.10.1-EM4), kuris yra parengtas dar iki bendrijos įsteigimo, kai namo administratoriumi buvo UAB „Žirmūnų būstas". Atlikus patikrinimą, UAB "Žirmūnų būstas" buvo įpareigotas įstatymo nustatyta tvarka spręsti stogo dangos sandarinimo, laiptinės durų įrengimo klausimus. Įkūrus bendriją, šią pareigą perėmė bendrija, kurios vienasmenis valdymo organas yra A. K.. Šiame rašte konstatuota, kad namo bendro naudojimo objektas yra avarinės būklės. Byloje taip pat pateikti namo bendro naudojimo objektų ir konstrukcijų apžiūros aktai, nuotraukos, patvirtinančios namo avarinę bendro naudojimo objektų konstrukcijų būklę. Laiptinės langai buvo nekeisti nuo namo pastatymo ir jie neužsidarė, laiptinėje buvo labai šalta, dėl kiauro stogo ant namo 3 aukšte esančių butų ir laiptinės sienų tekėjo ir šiuo metu teka vanduo, laiptinė yra apipelijusi ir joje sklinda labai klaikus pelėsio kvapas, supuvę namo vamzdžiai. Taigi, Vilniaus centre esantis ( - )namas, kurio bendro naudojimo objektų konstrukcijos nebuvo keistos nuo namo pastatymo, yra avarinės būklės. Ginčijamo 2014-12-30 susirinkimo sprendime nurodyto dydžio kaupiamieji įnašai buvo būtini siekiant atstatyti bendro naudojimo objektų būklę. Šiuo metu iš V. K., I. R. ir buvusio savininko V. P. surinktų kaupiamųjų lėšų jau yra pakeisti namo laiptinės langai ir pastatytos lauko durys (1 040 Eur), sutvarkyta suskilusi laiptinės grindų danga (sudėtas marmuras) ir atliekami stogo sandarinamo darbai (apie 5 000 Eur), kuriems jau yra išleista jau apie 10 000 Eur. Be to, iš tų pačių minėtų savininkų sukauptų lėšų yra mokami ir atsakovei priklausančių patalpų bei M. L. priklausančio buto komunaliniai mokesčiai. Kadangi stogo sandarinimo darbams pabaigti šiuo metu surinktų kaupiamųjų lėšų neužtenka, nes kaupiamuosius įnašus moka ne visi ( - )namo savininkai (A. J. ir M. L. nemoka), A. K., I. R. buvo priversti kaupiamuosius įnašus sumokėti iki priekį, t. y. I. R. kaupiamuosius įnašus yra sumokėjusi iki 2016 metų, o A. K. iki 2016 m. vidurio. Be to, A. K. bendrijai be jokių palūkanų paskolinęs ir savo asmeninių pinigų - 804,44 Eur, kurie buvo būtini labai skubiems stogo darbams. Tokiu būdu, atsakovė išimtinai gina savo interesus, nes ji Vilniaus centre nors ir turi didžiąją dalį namo ploto, tačiau jai nerūpi, kad tas namas yra apleistas, avarinės būklės ir piktybiškai vengia prisidėti prie namo remonto darbų mano, buvusio ( - )buto savininko V. P. ir ( - )4 buto savininkės I. R. sąskaita. Atsakovė nesirūpina ir jos pačios turimomis neekploatuojamomis patalpomis, t. y. ji prekybos patalpose yra neteisėtai atjungusi šildymo sistemas, šios patalpos yra apleistos, langai užkalti medžio plokštėmis, dėl ko apskritai nukenčia ir visas namo estetinis vaizdas, o namo gyventojai šildymo sezono metu yra priversti mokėti daugiau pinigų namo šildymui. Tuomet, kai kaupiamųjų lėšų bus surinka pakankamai skubiausiems ir reikalingiausiems namo remonto darbams atlikti, planuojama sušaukti kitą ( - )namo visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, kurio metu turės būti svarstomas klausimas dėl kaupiamųjų lėšų dydžio sumažinimo. Tačiau šiuo metu to padaryti nėra galimybės, nes kaupiamuosius įnašus moka tuk du savininkai (A. K. ir I. R.), o jų nepakanka atlikti būtiniems remonto darbams.

74Atsakovė priešieškinyje taip pat nurodo, kad, nors jai ( - )name priklauso net 394,68 kv.m patalpų, jai balsuojant tiek ( - ) namo visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, tiek ir visuotiniame bendrijos narių susirinkime nepagrįstai priklauso tik 1 balsas, kai tuo tarpu A. K., turinčiam 346,36 kv. m patalpų (iš viso 4 butai), priklauso „pusė balsų". CK 4.85 str. 1 d. nustatyta, kad sprendimai dėl bendro naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, ir kiekvieno butų ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas, ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą.

75DNSBĮ 11 str. 9 d. nustatyta, kad bendrijos visuotiniame susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą. Visų daugiabučio namo (daugiabučių namų) ir kitos paskirties pastatų savininkų susirinkime kiekvienas savininkas turi tiek balsų, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų tame (tuose) bendrijai priklausančiame (priklausančiuose) pastate (pastatuose).

76Priimant ginčijamą 2014-12-30 d. susirinkimo sprendimą A. K. priklausė ne 4, o 3 butai, todėl vadovaujantis CK 4.85 str.o 1 d. ir DGNSBĮ 11 str. 9 d. A. K. priklausė „ne pusė", o 3 balsai. Kvorumą sudarė dar 2 papildomi kitų savininkų -V. P. (buto unikalus Nr. ( - )savininkas) ir I. R. (buto unikalus Nr. ( - )savininkė) balsai. Taigi, net jeigu atsakovė ir būtų dalyvavusi susirinkime ir balsavusi prieš kaupiamųjų lėšų rinkimą, jos balsas nebūtų pakeitęs balsavimo rezultatų, dėl ko nėra pagrindo pripažinti negaliojančiu iš esmės teisėto ir pagrįsto susirinkimo sprendimo.

77Atsakovė klaidingai interpretuoja DGNSBĮ nuostatas, teigdama, kad ir visuotiniame bendrijos narių susirinkime A. K., kaip kelių butų savininkui, priklauso keli balsai. Visuotiniame bendrijos narių susirinkime balsuoja tik bendrijos nariai, ir kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą, nepaisant to, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų tame bendrijai priklausančiame pastate.

78Priešieškinyje taip pat nepagrįstai teigiama, kad atsakovė negavo nei vienos sąskaitos ir nežinojo jog yra priimtas sprendimas turtintis įtakos jos finansinei būklei. Tai netiesa, kurią paneigia UAB „Admi" atsakovei siunčiami mokestiniai pranešimai jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu Sodų g. 32-6, Panevėžyje, o už 2015 metų balandžio mėnesį ir vėlesni į jos pašto dėžutę Vilniuje, Gedimino pr. 7. Pažymėtina, kad šis adresas UAB „Admi", kuri ir siuntė mokestinius pranešimus, tapo žinomas po telefoninio pokalbio su A. J. sūnumi M. J.. Atsakovė, kaip rūpestinga ir atidi turto savininkė, kaip minėta, bent kartą mėnesyje turėtų pasidomėti į jos pašto dėžutę adresu ( - ), Vilniuje, gaunamais pranešimais. Priimtas ginčijamas sprendimas dėl kaupiamųjų lėšų rinkimo buvo viešai paskelbtas namo skelbimų lentoje, todėl atsakovė turėjo visas galimybes sužinoti apie priimtą sprendimą. Be to, 2015-04-13 (išsiųstas 2015-04-21) atsakovė įteikė laišką, prašydama visas sąskaitas jai siųsti į pašto dėžutę Vilniuje, ( - ). Taigi šis laiškas patvirtina faktą, kad atsakovė sąskaitas buvo gavusi, o jose buvo nurodytas kaupiamųjų įnašų dydis. Todėl atsakovė, kaip rūpestinga ir atidi savininkė, turėjo visas galimybes pasidomėti kokiu pagrindu šie kaupiamieji įnašai yra skaičiuojami. Kadangi 2015-04-21 buvo žinoma apie bendriją, jos pirmininką ir kaupiamųjų įnašų rinkimą, tretysis asmuo prašė taikyti CK 1.125 str. 4 d. nustatytą 3 mėnesių ieškinio senaties terminą ginčyti butų ir kitų patalpų susirinkimo sprendimus, kuris yra praleistas, nes atsakovės priešieškinis yra pateiktas 2015-10-27, ir tuo pagrindu ieškinį atmesti. Atsiliepime į ieškinį bei priešieškinį išdėstytus argumentus tretysis asmuo palaikė teisminio nagrinėjimo metu.

79Kiti tretieji asmenys M. L. a.k. ( - ) R. L. a.k. ( - ) M. J. a.k. ( - ), atsiliepimų į ( - ) DNSB ieškinį bei į atsakovės A. J. priešieškinį nepateikė. Teisminio nagrinėjimo metu M. L., R. L., M. J. su ieškiniu nesutiko, o priešieškinį prašė tenkinti A. J. prosesinėse dokumentuose (atsiliepime į ieškinį, priešieškinyje) nurodytais motyvais.

80Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.

81Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2014-12-09 d. juridinių asmenų registre įregistruota ( - )daugiabučio namo savininkų bendrija, kurios tikslai yra racionaliai ir efektyviai eksploatuoti namą, jo inžinierinę įrangą bei jam priskirtą žemės sklypą, organizuoti valdymą ir priežiūrą. Veikla: lėšų kaupimas namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrai ir atnaujinimui; bendrojo naudojimo objektų ir jiems priskirto žemės sklypo valdymo, priežiūros ir kitokio tvarkymo organizavimas; bendrijos ir jos narių teisių bei ekonominių ir kitų teisėtų interesų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu, saugojimas ir gynimas, operacijos su bendrijai nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamu turtu (t. 1 b.l. 27). Bendrijos organai yra visuotinis narių susirinkimas bei vadovas-pirmininkas A. K. a.k. ( - ) paskirtas -2014-12-01 d., registruotas VĮ „Registrų centras“ nuo 2014-12-09 d., nurodant, jog juridinio asmens vardu veikia vadovas (t. 1 b.l. 27-28, 105). 2014-12-09 d. VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registre buvo įregistruoti ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos Įstatai (t. 1 b.l. 20-26).

82Tokiu būdu, racionaliai ir efektyviai eksploatuoti namą, esantį ( - ), Vilniuje, jo inžinierinę įrangą, namui priskirta žemės sklypą buvo organizuota ( - ) DNSB (Įstatų 8 p.), perėmusi tuo metu buvusio namo administratoriaus UAB „Žirmūnų būstas“ teises ir pareigas. Nurodytos bendrijos įsikūrimo, jos pirmininko paskyrimo teisėtumo byloje nekyla. Atsakovė priešieškinio reikalavimo pripažinti bendrijos įsteigimą negaliojančiu nagrinėjamoje byloje nereiškė.

83Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento energetikos skyriaus 2014-12-09 rašte (t. 1 b. l. 36-37) nurodyta, kad Energetikos skyrius kreipėsi į administratorių (tuo metu UAB „Žirmūnų būstas“) dėl namo I aukšte esančių negyvenamųjų patalpų apžiūros galimybės, tačiau su šių patalpų savininke administratoriui susisiekti nepavyko. Administratorius kreipėsi į policijos departamentą dėl patalpų savininkės suradimo. Apžiūros metu dalyvaujant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento energetikos skyriaus, UAB „Žirmūnų būstas“ ir UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ atstovams pamatavus termovizoriumi I aukšte esančių negyvenamųjų patalpų sienų ir langų varžas buvo nustatytas šilumos pralaidumas. Patalpose pradėti remonto darbai, kur sujungtos su rūsio patalpomis, neuždengta rūsio anga. Laiptinės patalpos šildomos, šildymo prietaisai įrengti visuose aukštuose, tačiau nėra tambūro durų, patalpų temperatūra siekė +16o C. Patikrinus patalpų temperatūrą 3-se butuose, buvo nustatyta, kad 2 i 4 butuose ji neatitiko Lietuvos higienos normos HN 42:2009 reikalavimų, 3 buto gyventojai dėl šildymo pretenzijų neturėjo, patalpų tikrinimo atsisakė. Be to, apžiūros metu buvo nustatyta, kad šlaitinė stogo danga yra avarinės būklės, kraigo vietoje danga nesandari, neuždengti švieslangiai, todėl 3 aukšte drėksta būtų lubos. Pastogė neapšiltinta. Šiuo raštu namo administratorius UAB „Žirmūnų būstas“ buvo įpareigotas per dvi savaites organizuoti namo ( - )bendraturčių susirinkimą spręsti stogo dangos sandarinimo, laiptinės antrųjų durų (tambūro) įrengimo klausimus; įstatymo nustatyta tvarka spręsti I aukšto patalpų sandarinimo ir šildymo problemą. Avarinę namo, esančio ( - )Vilniuje, laiptinės, palėpės, stogo būklę patvirtina ir esantys byloje fotonuotraukos (t. 1 b.l. 29-35).

842014-09-16 UAB „Žirmūnų būstas“ (namo administratoriaus) statinio apžiūros akte (t. 2 b.l. 9-12) nurodoma, kad ant namo, esančio ( - ) Vilniuje, fasado lauko sienų yra įtrūkimų, sienos šaltos, butuose pelija, rekomenduojama ant sienų įtrūkimų uždėti gipsinius markerius, užrašyti datas, stebėti, pasikartojus įtrūkimams kreiptis į ekspertą dėl priežasties nustatymo ir jos pašalinimo; stoge nuplėšta skarda nuo kraigo, sutrūkinėjusios molio ½ dalis čerpių; švieslangis neįstiklintas, vanduo turi galimybę patekti ant sienų ir jas ardyti, taip mažinti pastato ilgaamžiškumą, vanduo gali patekti į pastato vidų per TV antenos tvirtinimo vietas, stogas neapšiltintas, yra šilumos nuostoliai, reikalingas stogo remontas; reikalinga keisti senus nesandarus medinius langus; reikalingas balkonų remontas; reikalingas laiptinės remontas po stogo remonto; reikalinga keisti šalto ir karšto vandentiekio surūdijusius vamzdžius ir juos izoliuoti; įrengti balansinius ventilius, keisti seną apšiltinimą šilumą izoliuojančiais kevalais ar dembliais; remontuoti kaminą bei jį valyti. Tokiu būdu, teismas sprendžia, kad buvo reikalingas nurodytų patalpų remontas.

852014-12-30 d. buvo sušauktas ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas.

86Visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo 2014-12-30 protokole Nr. 1 (t. 1 b. l. 31-32) buvo užfiksuota, kad susirinkimo diena (2014-12-30 d. 19.00 val.) visų ( - )gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų yra 8, iš kurių susirinkime dalyvauja 4 butų ir kitų patalpų savininkai. Išankstinio būdu balsavo 1 narys. Nutarta išrinkti susirinkimo pirmininką A. K., susirinkimo sekretorę I. R.. Svarstant darbotvarkės klausimą dėl privalomųjų kaupiamųjų lėšų (įnašų), buvo nutarta, kad ( - )daugiabučiui gyvenamajam namui remontuoti ir atnaujinti būtų mokamos kaupiamosios lėšos (įnašai), kurių dydis būtų 1,5 Eur už vieną kvadratinį metrą nuosavybės teise turimo buto ar kitos patalpos ploto, o kaupiamųjų ir kitų lėšų įsiskolinimo atveju butų ir kitų patalpų savininkai turi mokėti delspinigius – 0,3 procentus nuo laiku nesumokėtos sumos, skaičiuojant už kiekvieną pavėluotą dieną (t. 1 b.l. 46-47).

87Atsakovė priešieškiniu ginčija Visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo 2014-12-30 protokolą Nr. 1, nurodydama, kad jai apie ginčo susirinkimą nebuvo tinkamai pranešta, o turėjo būti pranešta registruotu laišku arba pasirašytinai, be to, nutarimo priėmimo metu nebuvo kvorumo, ginčo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, nes nebuvo atsižvelgta į pastarosios interesus, todėl naikintinas.

88Svarstant šalių argumentus ir priešieškinio reikalavimus, teismo atsižvelgtina į tai, kad valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenimis susirinkimo diena (2014-12-30), name, esančiame ( - )Vilniuje, yra 6 butai, viena negyvenamoji patalpa-parduotuvė ir viena negyvenamoji patalpa-neįrengta palėpė:

89-negyvenamoji patalpa-286,88 kv.m. ploto parduotuvė, kurios unikalus Nr. ( - ), priklauso nuosavybes teise atsakovei A. J. (t. 1 b.l. 42);

90- negyvenamoji patalpa-196,93 kv.m. ploto neįrengta palėpė, kurios unikalus ( - ), priklauso nuosavybes teise atsakovei A. J. (5474/100000 dalių) bei trečiajam asmeniui A. K. (4526/10000 dalių);

91- butas Nr. 1 su rūsiu 91,80 kv.m., kurio unikalus Nr. ( - ), priklauso nuosavybes teise trečiajam asmeniui A. K.;

92- butas Nr. 2 su rūsiu 56,80 kv.m., kurio unikalus Nr. ( - ), priklauso nuosavybes teise trečiajam asmeniui M. L.;

93- butas Nr. 3 su rūsiu 51,30 kv.m., kurio unikalus Nr. ( - ), priklausė nuosavybes teise V. P.;

94- butas Nr. 4 su rūsiu 93,76 kv.m., kurio unikalus Nr. ( - ), priklauso nuosavybes teise trečiajam asmeniui I. R.;

95- butas Nr. 5 su rūsiu 66,53 kv.m., kurio unikalus Nr. ( - ), priklauso nuosavybes teise trečiajam asmeniui A. K.;

96- butas Nr. 6 su rūsiu 53,60 kv.m., kurio unikalus Nr. ( - ), priklauso nuosavybes teise trečiajam asmeniui A. K. (t. 1 b.l. 444-46).

972015-06-03 dovanojimo sutartimi Nr. TPV-3766 tretysis asmuo M. J. a.k. ( - ) (atsakovės sūnus), įsigijo nuosavybės teisę į 1/100 dalį negyvenamosios patalpos-parduotuvės, esančios ( - )Vilniuje, su bendrasavininke atsakove A. J. (t. 1 b.l. 104).

98Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (DNSBĮ) 11 str. 2 d. numato, kad pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytas susirinkimo organizatorius (iniciatorius) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais.

99Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2014-12-15 bendrijos skelbimas apie numatomą 2014-12-30 d. 19.00 val. susirinkimą ( t. 1 b.l. 96), siūlomų sprendimų 2014-12-15 d. projektas, tame skaičiuje dėl privalomųjų kaupiamųjų lėšų, delspinigių (t. 1 b.l. 145, t. 2 b.l. 45) buvo iškabinti namo skelbimo lentoje, esančioje vienintelėje namo, esančio ( - )Vilniuje, laiptinėje. Apklausti teisminio nagrinėjimo metu A. K., I. R., V. P. tai patvirtino bei papildomai nurodė, kad raštu šie dokumentai buvo įmesti į pašto dėžutes, be to, bendrijos pirmininkas prieš susirinkimą kiekvieną namo gyventoją informavo ir žodžiu, siūlydamas dalyvauti susirinkime.

100DNSBĮ 11 str. 2 d., Įstatų 48 p. nenumato, kad apie susirinkimą butų ir kitų patalpų savininkams turi būti pranešta pasirašytinai ar registruotu laišku. Atsakovės remiasi bendrijos Įstatų 83 p., numatančiu viešus bendrijos pranešimus paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ , o informaciją, su kuria privalo susipažinti, bendrijos kreditorius ar asmenims, kuriems privalo pranešti, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku. Su atsakovės argumentais teismas nesutinka, nes ginčo susirinkimo metu nebuvo svarstomi ir priimami sprendimai, nurodyti Įstatų 47 p., DNSBĮ 11 str. 2 d., t.y. rinkti ar atšaukti bendrijos valdymo organą, keisti bendrijos įstatus ar svarstyti bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus, metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą, ar sprendimai, nurodyti DNSBĮ 26 str., kuomet apie visuotinį susirinkimą bendrijos nariams turėjo būti pranešama raštu. Ginčo susirinkime (2014-12-30) buvo priimti nutarimai dėl privalomųjų kaupiamųjų lėšų (įnašų) dydžio, delspinigių (t. 1 b.l.96-97), todėl pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą galėjo būti paskelbtas bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, jame nurodant susirinkimo vietą, datą ir laiką, paskelbiant susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodant vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais (Įstatų 41 p., 81 p.). Ieškovo pateikti įrodymai (t. 1 b.l. 96, 145, t.2 b.l. 45) bei A. K., I. R., V. P. parodymai patvirtina, kad šios tvarkos buvo laikomasi, ieškovas neprivalėjo atsakovės informuoti apie šaukiamą visuotinį susirinkimą registruotu laišku ar pasirašytinai.

101Pažymėtina ir tai, kad ieškovo bei trečiojo asmens A. K. teiginys, kad atsakovė buvo informuota apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ir paprastu laišku, išsiųstu atsakovės deklaruotu gyvenamosios vietos adresu –Sodų g. 32-6 Panevėžys, nepaneigtas. Nurodytu adresu buvo deklaruota atsakovės gyvenamoji vieta (t. 1 b.l. 144). Ji bendrijos pranešimo 2014-12-17 neatsiėmė Panevėžio pašte (t. 1 b.l. 94). 2014 11 mėn. bendrijos pirmininkas ėmėsi priemonių atsakovę surasti (t. 1 b.l.95, 97), tačiau Gyventojų registro tarnyba tokių duomenų nesuteikė, nes A. J. nesutiko, kad tokie duomenys būtų teikiami. Vėliau, atsakovės deklaruota gyv. vieta buvo Bokšto g. 21-9 Vilnius (t. 1 b.l. 54, 67). Nurodytu adresu procesiniai dokumentai taip pat nebuvo įteikti (t. 1 b.l. 69). 2015-05-24 d. ji Panevėžio teismui nurodė pašto siuntas siųsti p/d 125 Centrinis paštas, Gedimino pr. 7, Vilnius (t. 1 b.l. 12). 2015-09-07 d. Byla buvo persiųsta Vilniaus miesto apylinkės teismui (t. 1 b.l. 60). Tik 2015-04-15 pranešimu atsakovė informavo bendriją apie naują adresą pašto siuntoms: p/d 125 Centrinis paštas, Gedimino pr. 7, Vilnius (t. 1 b.l. 142). Procesiniuose dokumentuose nurodytas būtent šis adresas. Teisminio nagrinėjimo metu tretysis asmuo M. J. nurodė, kad žino atsakovės adresą, tačiau negali duoti parodymų prieš savo artimuosius ir atsakovės gyvenamosios vietos adreso nenurodė. Taigi, tai parodo, kad atsakovė savo procesinėmis teisėmis naudojasi nesąžiningai ir nesiekia, kad byla butų išnagrinėta greitai ir teisingai.

102Negyvenamoji patalpa-286,88 kv.m. ploto parduotuvė, kurios unikalus Nr. ( - ), nuo 2000-12-28 d. priklauso nuosavybes teise atsakovei A. J. (t. 1 b.l. 42), bylos duomenimis nustatyta, kad nuo pirkimo momento parduotuvė veiklos nevykdo, apleista, atsakovės niekada niekas iš gyventojų nematė. Tačiau atsakovė, kaip rūpestinga ir atidi negyvenamųjų patalpų savininkė, turi pareigą tikrinti savo korespondenciją pašto dėžutėje, į kurią buvo patalpintas pranešimas apie šaukiamą susirinkimą. Pašto dėžutės namo, esančio ( - )Vilniuje, laiptinėje įrengtos (t.. 1 b.l. 161-163; t. 2 b.l. 44-45). Jų žymėjimas esminės reikšmės bylai neturi, nes kiekvienas iš patalpų savininkų žino, kokia pašto dėžutė jam priskirta ir be žymėjimo. Tokiu būdu, laikoma, kad ieškovas tinkamai įgyvendino pareigą pranešti apie susirinkimą, tačiau atsakovė netinkamai rūpinasi savo turtu ir įgyvendina savo pareigas, nesidomi gaunama korespondencija.

103DNSBĮ 11 str. 4 d. numato, kad visuotiniame susirinkime dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Bendrijos nariai bendrijos įstatuose nustatyta tvarka gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.

104Ginčo protokole užfiksuota, kad susirinkime buvo skaičiuojami 5 balsai, t.y. susirinkime dalyvavo keturių butų savininkai : A. K., turintis nuosavybės teise tris butus Nr. 1, 5, 6, kuriam priklausė 3 balsai; I. R., turinti nuosavybės teise vieną butą Nr. 4, kuriai priklausė 1 balsas; V. P., turėjęs nuosavybės teise vieną butą Nr. 3, kuriam priklausė 1 balsas, tačiau pastarasis iš anksto balsavo raštu. Bylos nagrinėjimo metu dalyvaujančių asmenų paaiškinimais buvo nustatyta, kad ginčo susirinkime taip pat dalyvavo V. P. sūnus P. P. žiūrovo teisėmis bei buto Nr. 2 savininkai M. L., jo sutuoktinė R. L., tačiau pastarieji atsisakė pasirašyti dalyvavusių susirinkime sąraše (t. 1 b.l. 93, 98). Ginčo susirinkime nedalyvavo A. J. (1 balsas), M. L. (1 balsas) bei palėpės patalpos savininkai A. J. bei A. K. nesitarė dėl darbotvarkės iškeltų klausimų (1 bendras balsas).

105DNSBĮ 11 str. 5 d., 6 d. numato, kad visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių, o visuotinio susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. Nagrinėjamu atveju ginčo susirinkime dalyvavo penkių butų savininkai, viso buvo 5 balsai iš 8 ir kvorumas buvo, todėl priimi sprendimai dėl kaupiamųjų lėšų, delspinigių yra teisėti, nes priimti balsų dauguma.

106DNSBĮ 11 str. 6 d. numato, kad bendrijos visuotiniame susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą. Visų daugiabučio namo (daugiabučių namų) ir kitos paskirties pastatų savininkų susirinkime kiekvienas savininkas turi tiek balsų, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų tame (tuose) bendrijai priklausančiame (priklausančiuose) pastate (pastatuose). Tokiu būdu, nepagrįsti atsakovės teiginiai dėl kitokio balsų skaičiavimo būdo (atsižvelgiant į jos turimą patalpų plotą, procentinę išrašką), nes toks balsų skaičiavimas neparemtas teisiniu reglamentavimu.

107Nors teisminio nagrinėjimo metu M. L. bei jo sutuoktinė R. L. teigė, kad jie apie 2014-12-30 d. susirinkimą nežinojo, pranešimų nematė, jame asmeniškai nedalyvavo, teismas jų parodymus vertina kritiškai. Dalyvavusių susirinkime sąraše pažymėta, kad jie atsisakė pasirašyti (t. 1 b.l. 93). Šią aplinkybę teismo posėdžio metu patvirtino ir liudytojas P. P., tretieji asmenys A. K., I. R.. Pažymėtina, kad Vilniaus apylinkės teismo 2015-11-16 neįsiteisėjusiame sprendime civ.byloje e2-26573-779/2015 buvo konstatuota, kad M. L. 2014-12-30 susirinkime dalyvavo (t. 2 b.l. 26-28), tai patvirtina jo parodymai teisminio nagrinėjimo metu šioje byloje, kurių kompiuterinė laikmena yra prijungta prie bylos (t. 2 b.l. 52). Be to, savo apeliaciniame skunde civ.byloje Nr. 2-26573-779/2015 pastarasis teigė, kad dalyvavo 2014-12-30 d. susirinkime, bet pasišalino (t. 2 b.l. 40). Pažymėtina ir tai, kad Vilniaus apylinkės teismo 2015-11-16 neįsiteisėjusiu sprendimu civ.byloje e2-26573-779/2015 ( - )daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinys M. L. dėl 397,63 Eur skolos, 50,40 Eur delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų buvo patenkintas, o jo priešieškinis dėl bendrijos narių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu buvo atmestas (t. 2 b.l. 26-28).

108Tokiu būdu, pagrindo panaikinti ( - ) DNSB visų butų ir patalpų savininkų 2014-12-30 d. sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas-41 Eur žyminio mokesčio (t. 1 b.l. 124-126, 131) atsakovės nurodytais motyvais nėra.

109Atsižvelgtina ir į tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nėra pagrindo naikinti iš esmės teisėto ir pagrįsto susirinkimo nutarimo vien formaliais pagrindais ar dėl formalių pažeidimų (LAT 2006-02-06 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-91/2006, Kauno apygardos teismo 2015-07-02 nutartis civ.byloje Nr. 2A-1317-173/2015). Atsakovės turimas balsas ginčo sprendimo rezultatų neįtakotų, nes ginčo sprendimai buvo priimti dalyvavusių susirinkime balsų dauguma.

110Be to, atsakovė teigė, kad ieškovo pirkimai iš surinktų kaupiamųjų lėšų neįrodo, kad buvo būtini ir panaudoti namo atnaujinimui, likęs 3756,07 Eur likutis galėjo būti panaudotas namo remontui, įnašo dydis nepagrįstas (t. 2 b.l. 13-14).

111Kaip nustatyta byloje, namo, esančio ( - ) Vilniuje, remonto išlaidas patvirtina PVM sąskaitos faktūros bei kiti remontą, pagrindžiantys dokumentai ( sutartys, darbų atlikimo aktai ir kt. ) (t. 1 b.l. 177-193). Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų šių išlaidų būtinumą ar pagrįstumą, t.y. atsikirtimo į ieškinį neįrodė (LR CPK 178 str. 1 d.). Be to, 2015-05-25 UAB „Admi“ statinio apžiūros aktu (patikslintu) Nr. KA-2258 buvo nustatyta, kad name, esančiame ( - )Vilniuje, bendrojo naudojimo konstrukcijose tokie defektai: cokolo apdailos defektas, ištrupėjimai, reikalingas remontas; smulkūs fasado apdailos defektai (apgadintas fasadas), ištrupėjimai, reikalingas fasado apdailos remontas; medinius langus rekomenduojama keisti naujais; ištrupėjusi balkonų apdaila, reikalingas balkonų apdailos remontas (t. 1 b.l. 114).

1122015-09-01 UAB „Admi“ statinio apžiūros aktu Nr. AT-91 buvo nustatyta, kad name, esančiame ( - ) Vilniuje, privaloma keisti stogo dangą, atlikti stogo konstrukcijų skardinimą, valyti palėpės patalpas, nes ten kaupiamos statybinės ir buitinės atliekos, buvo nustatyta, kad stogo perdenginys permirkęs, matomos vandens žymės, o ant sienų taip pat vandens žymės (t. 1 b.l. 109-110). Taigi, šie įrodymai patvirtina, kad surinktų kaupiamųjų įnašų neužtenka namui atnaujinti, reikalinga remontą tęsti, šalinant nustatytus defektus. Kitą vertus, nagrinėjamoje byloje kaupiamųjų lėšų (įnašų) panaudojimo teisėtumo teismas nesvarsto.

113Be to, ieškovas prašė taikyti šešių mėnesių ieškinio senaties terminą, nurodytą LR CK 4.85 str. 9 d., kuris praleistas ir ieškinį ir šiuo pagrindu atmesti.

114Ieškiniams dėl butų ar kitų patalpų savininkų priimtų nutarimų (sprendimų) apskundimo įstatyme nustatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (LR CK 1.126 str. 2 d.), t.y. nagrinėjamu atveju ieškinio senatį reikalauja taikyti ieškovas bei tretysis asmuo A. K..

115Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos : nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (LR CK 1.127 str. 1 d. ) Nagrinėjamoje byloje ginčo sprendimas priimtas 2014-12-30 d., o priešieškinis teismui pateiktas 2015-10-28 d. per EPP sistemą (t. 1 b.l. 96, 124), ieškinio senaties terminas yra praleistas. Svarstant atsakovės motyvus, kad ji apie ginčo sprendimo nieko nežinojo, pranešimų apie šaukiamą susirinkimą negavo, susirinkime nedalyvavo, atsižvelgtina į tai, kad atsakovė turėjo sužinoti apie 2014-12-30 susirinkimo priimtus sprendimus-2014-12-30 d. ar per protingą terminą, nes teismo sprendime išdėstytais motyvais teismas sprendė, kad atsakovė buvo tinkamai informuota (2014-12-15 d.) apie vykstantį 2014-12-30 susirinkimą, tačiau jame nedalyvavo ir susirinkimo eiga, priimtais sprendimais nesidomėjo, nors turėjo tai padaryti, nes tai liečia pastarosios turtinius interesus. Be to, pastarosios gyvenamosios vietos adresu –Sodų g. 32-6 Panevėžyje, buvo siųsti, pradedant nuo 2015 metų sausio pabaigos, UAB „Admi“ mokėjimo pranešimai (t. 1 b.l. 38-41), duomenų, kad jų atsakovė negavo, teismui nepateikta.

116UAB „Admi“ siuntė A. J. mokamuosius pranešimus neregistruotu paštu adresu Sodų g. 32-6 Panevėžys, o nuo 2015 gegužės mėnesio atsakovės sūnui M. J. paprašius į Gedimino prr. 7, 125 pašto dėžutę, nes A. J. bei jos sūnus dėl kažkokių priežasčių nenorėjo atskleisti savo adreso Vilniuje (t. 1 b.l. 111-113). Iš esmės šiuos parodymus patvirtino apklaustas liudytoju UAB „Admi“ darbuotojas D. V., nurodydamas, kad šiuo metu atsakovė yra skolinga bendrovei ir svarstomas klausimas dėl kreipimosi į teismą skolai priteisti (t. 2 b.l. 21). Tokiu būdu teismas taiko nagrinėjamoje byloje ieškinio senaties terminą ir šiuo pagrindu priešieškinio reikalavimus atmeta.

117LR CK 4.76 str. nustato, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. LR CK 4.84 str. 9 p. nustato, kad administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. CK 4.8 str. 1 d. nustato, kad bendraturčiai turi vienodas teises į bendro daikto (turto) duodamas pajamas atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo solidariai apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms jeigu jie nėra susitarę kitaip ar įstatymai nenustato ko kita.

118Pagal LR CK 4.82 str. 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Pagal LR CK 4.82 str. nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namo atnaujinti. Pagal CK 4.85 str. sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma savininkų susirinkime (ar raštu), kuriame priimti sprendimai galioja visiems butų ir kitų patalpų savininkams.

119Aptariamos bendrosios nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo įgyvendinantis asmuo (LAT 2009-11-27 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-515/2009; 10-07 d. Nr. 3K-3-425/2013). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais yra konstatavęs, kad buto (patalpų) savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su dalinės nuosavybės eksploatavimu (LAT 2004-11-29 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-651/2004; Nr. 3K-7-515/2009). Asmens, kaip bendraturčio, pareiga išlaikant bendrąjį turtą, kyla iš įstatymo (LAT 2013-10-07 d. nutartis civ. byloje 425/2013).

120Privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus numato Aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 patvirtintas statybos techninis reglamentas ( - ) „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka. Minėtas reglamentas nustato, kad gyvenamojo namo priežiūrą organizuoja namo savininkas, bendraturčiai ar pastarųjų įgaliotas atstovas (26 p.). Tai yra būtina nuo gyvenamojo namo priėmimo eksploatuoti pagal paskirtį, siekiant išlaikyti ir užtikrinti pastato, kaip gyvenamojo namo, savybes ir jo eksploatavimo saugumą. Minėtų paslaugų pobūdis bei jų būtinumas saugiam namo funkcionavimui lemia tai, kad šių paslaugų tiekimas negali būti nutrauktas, o gali būti pakeistas tik šias paslaugas teikiantis asmuo (to nebuvo ir nėra padaryta). Tokiu būdu, ( - ) daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo nutarimas dėl privalomųjų kaupiamųjų lėšų (įnašų) namui atnaujinti, delspinigių, privalomas ir atsakovei.

121CK 6. 38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str. 2 d.).

122Kaip nustatyta byloje, atsakovei A. J. nuosavybės teise priklauso 286,88 kv.m. parduotuvės patalpos bei 107,80 kv.m. palėpės dalis, todėl vieno mėnesio kaupiamųjų lėšų (įnašo) suma sudaro 592,02 Eur (394,68 kv.m. x 1,5 Eur), o už keturis mėnesius (2015 metų sausio-balandžio) pastaroji įsiskolino 2368,08 Eur. Už UAB „ADMI“ komunalinius patarnavimus 2015 02 mėn. -197,48 Eur; už 2015 03 mėn. -92,40 Eur, viso įsiskolinimo suma yra 2657,96 Eur (2368,08 Eur+197,48 Eur+92,40 Eur), kuri ir priteistina iš atsakovės. Ginčo dėl nurodytų sumų dydžio ar pagrįstumo byloje neiškilo, nes nesutikimą mokėti įmokas atsakovės atstovė grindė tuo, kad atsakovės nuomone, bendrija įsteigta neteisėtai, atsakovė negavo mokėjimo pranešimu, nesutinka su UAB „Admi“ administravimo paslaugomis, patalpas įsigijo investavimo tikslais (t. 1 b.l.83-84, 86).

123Atsakovės turtinė padėtis leidžia mokėti nurodyto dydžio įmokas, nes A. J. nuosavybės teise priklauso 14 nekilnojamojo turto vienetų, 207078 Eur vertės, (t. 1 b.l. 193-194).

124Ieškovas 2014-12-30 DNSB protokolo Nr 1. 4 p. pagrindu paskaičiavo atsakovei 0,3 procentus delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, skaičiuojant už kiekvieną pavėluotą dieną: taip, už 2015 01 mėn. nesumokėtas kaupimo lėšas nuo 2015-02-01 iki 2015-04-30 paskaičiuota 158,42 Eur delspinigių; už 2015 02 men. nesumokėtas kaupimo lėšas delspinigiai paskaičiuoti nuo 2015-03-01 iki 2015-04-30 - 108,58 Eur; už 2015 03 mėn. delspinigiai paskaičiuoti nuo 2015-04-01 iki 2015-04-30- 53,40 Eur, bendra delspinigių suma - 320,40 Eur. Taip pat, atsakovė nesumokėjo už komunalinius patarnavimus ir eksploatacines išlaidas. Įsiskolinimas už 2015 02 men. paslaugas 197,48 Eur, už 2015-03 men. paslaugas 92,40 Eur, delspinigiai už vasario mėnesį paskaičiuoti nuo 2015-04-01 iki 2015-04-30 ir sudaro 17,70 Eur. Viso delspinigiai sudaro 338,10 Eur, kurie priteistini iš atsakovės ieškovo naudai (b.l. 49). Viso priteistina suma sudaro 2996,06 Eur ( 2657,96 Eur+338,10 Eur) (CK 4.76 str., 4.82 str. 3 d.).

125Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str. 1 d.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis - skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją - procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (LAT 2011-05-02 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-283/2012 ir kt.). Todėl iš atsakovės ieškovo naudai yra priteistinos 5 % dydžio procesinės palūkanos, skaičiuojant nuo 2996,06 Eur nuo bylos iškėlimo teisme (2015-04-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

126DNSBĮ 23 str. 3 d. numato, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai (išskyrus juridinius asmenis) ir bendrija, kreipdamiesi į teismą dėl visų reikalavimų, susijusių su bendrijos veikla, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

127Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovės į valstybės biudžetą. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl valstybei iš atsakovės buvo priteistina 67 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 str.1 d.), o ieškovo sumokėtas 67 Eur žyminis mokestis jam grąžintinas (LR CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

128Lietuvos CPK 87 str. 3 d. numato, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi.

129Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

130Ieškovo duomenimis, advokatės išlaidos byloje sudaro: 150 Eur surašant pareiškimą, 150 Eur ieškinį (t. 1 b.l. 4, 19, t. 2 b.l. 2-3), 200 Eur atsiliepimą į prašymą (t. 1 b.l. 108), 180 Eur už atstovavimą (t. 1 b.l. 115), 400 Eur surašant priešieškinį (t. 1 b.l. 143, 146), 350 Eur už atstovavimą (t. 2 b.l. 2, 4); 350 Eur už atstovavimą (t. 2 b.l. 42-43), viso 1780 Eur

131Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintos Lietuvos advokatų Tarybos 2004-03-26 nutarimu bei LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85, numato maksimalaus dydžio darbo užmokestį advokatams, advokato padėjėjams.

132Teismas, atsižvelgiant į tai, kad byla sudėtinga, susideda iš dviejų tomų, trukmę, ieškinys priimtas 2015-04-16, byla nagrinėjama iki šiol 2016-02-12, t.y. apie metus, byloje buvo daug posėdžių (virš 7), į tai, kad ieškinio suma yra 2996,06 Eur, byloje yra pareikštas priešieškinis, yra daug dalyvaujančių asmenų, procesinių dokumentų, priteisia iš atsakovės ieškovo advokatės išlaidas 1780 Eur, kurių dydis neviršija nustatyta Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus (Lietuvos CPK 88 str. 1 d. 6 p., 94 str. 1 d.).

133Atsakovės turėtų 2114,33 Eur advokatės išlaidų (544,50 Eur+250 eur+242 Eur+533,33 Eur+544,50 Eur; t. 1 b.l. 87-89, 120-122, 159-160; t. 2 b.l. 6-8, 46-48) bei 41 Eur žyminio ieškinio už priešieškinį teismas nepriteisia, nes priešieškinis atmestas, o ieškinys patenkintas visiškai.

134Patenkinus ieškinį visiškai, valstybei iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 18,50 Eur (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p. ir 96 str. 1 d.).

135Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 259, 268, 270 str. teismas,

Nutarė

136( - )daugiabučio namo savininkų bendrijos į.k. 303486464, ieškinį patenkinti visiškai, A. J. a.k. ( - ) priešieškinį atmesti.

137Priteisti iš atsakovės A. J. a.k. ( - ) 2657,96 Eur (du tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt septynis Eur 96 ct) skolos, 338,10 Eur (tirs šimtus trisdešimt aštuonis Eur 10 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo 2996,06 Eur, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2015-04-16 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1780 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus aštuoniasdešimt Eur) išlaidų advokato pagalbai apmokėti ( - )daugiabučio namo savininkų bendrijos į.k. 303486464, naudai.

138Grąžinti ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijai į.k. 303486464, 67 Eur (šešiasdešimt septynis Eur) žyminio mokesčio,

139Priteisti iš atsakovės A. J. a.k. ( - ) 18,50 Eur (aštuoniolika Eur 50 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, 67 Eur (šešiasdešimt septynis Eur) žyminio mokesčio į valstybės pajamas. Šios sumos turi būti įmokėtos Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbankas“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

140Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė... 2. sekretoriaujant A. Š.... 3. dalyvaujant ieškovo ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovei... 4. atsakovės A. J. atstovei advokatei V. R.... 5. tretiesiems asmenims A. K., I. R., M. L., R. L., M. J.... 6. vertėjoms I. P., Helenai Žemaitel... 7. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinėę bylą pagal ( - ) daugiabučio namo... 8. ieškovė ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrija, į.k. ( - ), kreipėsi... 9. Ieškovas ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrija, į.k. 303486464,... 10. Atsakovė A. J., kuriai nuosavybės teise priklauso parduotuvė, esanti ( - )... 11. Butų ir kilų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus... 12. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio... 13. Remiantis DNSB protokolo Nr 1. 4 p. buvo nutarta, kad lėšų įsiskolinimo... 14. Taip pat, atsakovė nesumokėjo už komunalinius patarnavimus ir eksploatacines... 15. Nors atsakovė savo prieštaravimuose nurodė, kad nesutinka su 2014-12-30 d. (... 16. Šias aplinkybes patvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 17. Sutinkamai su LR CK 6.37 str. iš atsakovės priteisimos 5 procentų dydžio... 18. Atsiliepime į A. J. priešieškinį ieškovas ( - )DNSB (t. 1 b.l. 138-140)... 19. Nesutikimą su priešieškiniu ieškovas procesiniame dokumente-atsiliepime į... 20. Atsakovė remiasi bendrijos įstatų 83 p., kuriame nurodyta, kad bendrijos... 21. Be to, DGNSBĮ 11 str. 5 d. numato, kad visuotinis susirinkimas yra teisėtas... 22. Ieškovas nurodė, kad gyvenamajame name, esančiame ( - ), Vilnius,... 23. Atsižvelgiant, kad A. K. ir A. J. turi bendrosios dalinės nuosavybės teise... 24. Susirinkimų sprendimų negalima pripažinti negaliojančiais vien formaliais... 25. Sprendimų projektai buvo pateikti su pranešimais, įtraukti ir į balsavimo... 26. DGNSBĮ 11 str. 9 str., CK 4.85 str. kiekvienas savininkas turi tiek balsų,... 27. Ieškovas taip pat prašė taikyti LR CK 4.85 str. 9 d. nustatytą ieškinio... 28. Iš esmės ieškinyje bei atsiliepime į atsakovės priešieškinį... 29. Atsakovė A. J. a.k. ( - ) su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti,... 30. Nesutikimą su ieškiniu atsakovė procesiniame dokumente- atsiliepime į ( - )... 31. -6 butai - 407,79 kv.m. jų bendras plotas, iš jų - 4 butai, jų bendras... 32. Iš bylos dokumentų matyti, kad Kauno miesto UAB „Crumina" ataskaitose... 33. Ieškovas į bylą nėra pateikęs ieškinyje minimų protokolų, kuriais... 34. Buto, esančio ( - ), Vilnius, savininkas M. L. nemoka ir nesiruošia mokėti... 35. Priešieškiniu atsakovė A. J. prašo panaikinti ( - ) DNSB visų butų ir... 36. Procesiniame dokumente - priešieškinyje (b.l. 124-126) atsakovė nurodė, kad... 37. 2015-12-30 d. įvyko ieškovo narių susirinkimas, kuriame, be kita ko, buvo... 38. Atsakovės nuomone, susirinkimas buvo sušauktas ir sprendimai priimti... 39. DGNSB įstatymo 12 str. 1 d. nurodyta, jog sprendimai dėl daugiabučio namo... 40. Bendrijos Įstatų 48 str. numatyta, jog jeigu susirinkimo darbotvarkėje... 41. Nagrinėjamu atveju jokie sprendimų projektai taip pat nebuvo pateikti, dėl... 42. Tokie pažeidimai iš esmės pažeidė atsakovės teises, kadangi atsakovei... 43. Nagrinėjamu atveju atsakovei name, esančiame ( - ), Vilniuje, priklauso viso... 44. -ieškovas privalėjo informuoti atsakovę apie vykstantį visų namo, esančio... 45. -planuojamų sprendimų projektai nebuvo pateikti susipažinimui;... 46. -priimtas sprendimas dėl namo, esančio ( - )Vilniuje, atnaujinimui skirtų... 47. Tretysis asmuo I. R. a.k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į ( - )DNSB... 48. I. R. nurodė, kad ji yra buto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilniuje,... 49. 2014 m. gruodžio pradžioje ( - )namo skelbimų lentoje buvo paskelbta apie... 50. 2014-12-30 19.00 val. ( - ) įvyko visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo... 51. Susirinkimo metu buvo išrinktas susirinkimo pirmininkas A. K. ir sekretorė I.... 52. 2015-01-19 ( - )namo skelbimų lentoje buvo paskelbtas pranešimas,... 53. Trečiojo asmens nuomone, 2014-12-30 19.00 val. įvykusio visų ( - )... 54. Atsakovė priešieškinyje prašo teismo pripažinti ( - )daugiabučio... 55. Atsakovė priešieškinyje taip pat nurodo, kad jai name, esančiame ( - ),... 56. Atsakovė priešieškinyje nurodo, kad bendrijos pirmininkas A. K. išimtinai... 57. Atsakovė priešieškinyje teigia, kad, nors jai ( - ) name priklauso net... 58. Atsakovė klaidina teismą, teigdama, kad ir visuotiniame bendrijos narių... 59. Priešieškinyje taip pat nurodoma, kad atsakovė negavo nei vienos sąskaitos... 60. Tretysis asmuo A. K. a.k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į ( - )DNSB... 61. Tretysis asmuo nurodė, kad jis, kaip išrinktas ( - )daugiabučio gyvenamojo... 62. A. K. nurodė, kad 2014 m. gruodžio pradžioje, t.y. ne vėliau kaip prieš 14... 63. Taigi, 2014-12-30 d. 19.00 val. įvyko visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo... 64. ( - )name ginčijamo susirinkimo metu buvo 8 butų ir kitų patalpų... 65. Už visus pirmiau minėtus sprendimus balsavo 5 ( - )namo butų savininkai, t.... 66. Kadangi patalpa (unikalus Nr. ( - )) priklauso 2 bendraturčiams, t. y. jam ir... 67. 2015-01-19 ( - )namo skelbimų lentoje buvo paskelbtas pranešimas,... 68. 2014-12-30 19.00 val. įvykusio visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų... 69. Atsakovė A. J. prašo teismo pripažinti negaliojančiu ( - ) daugiabučio... 70. Tretysis asmuo nurodė, kad jis 2014 m. gruodžio pradžioje ( - )namo... 71. Bendrijos Įstatų 83 p. numato, kad bendrijos vieši pranešimai ir kita... 72. Rašytinio pranešimo pateikimas, įdedant jį į pašto dėžutę, ir... 73. Atsakovė priešieškinyje taip pat nurodo, kad jai ( - )name priklauso 394,68... 74. Atsakovė priešieškinyje taip pat nurodo, kad, nors jai ( - )name priklauso... 75. DNSBĮ 11 str. 9 d. nustatyta, kad bendrijos visuotiniame susirinkime... 76. Priimant ginčijamą 2014-12-30 d. susirinkimo sprendimą A. K. priklausė ne... 77. Atsakovė klaidingai interpretuoja DGNSBĮ nuostatas, teigdama, kad ir... 78. Priešieškinyje taip pat nepagrįstai teigiama, kad atsakovė negavo nei... 79. Kiti tretieji asmenys M. L. a.k. ( - ) R. L. a.k. ( - ) M. J. a.k. ( - ),... 80. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas. ... 81. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2014-12-09 d. juridinių asmenų... 82. Tokiu būdu, racionaliai ir efektyviai eksploatuoti namą, esantį ( - ),... 83. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 84. 2014-09-16 UAB „Žirmūnų būstas“ (namo administratoriaus) statinio... 85. 2014-12-30 d. buvo sušauktas ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų... 86. Visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų... 87. Atsakovė priešieškiniu ginčija Visų ( - )daugiabučio gyvenamojo namo... 88. Svarstant šalių argumentus ir priešieškinio reikalavimus, teismo... 89. -negyvenamoji patalpa-286,88 kv.m. ploto parduotuvė, kurios unikalus Nr. ( -... 90. - negyvenamoji patalpa-196,93 kv.m. ploto neįrengta palėpė, kurios unikalus... 91. - butas Nr. 1 su rūsiu 91,80 kv.m., kurio unikalus Nr. ( - ), priklauso... 92. - butas Nr. 2 su rūsiu 56,80 kv.m., kurio unikalus Nr. ( - ), priklauso... 93. - butas Nr. 3 su rūsiu 51,30 kv.m., kurio unikalus Nr. ( - ), priklausė... 94. - butas Nr. 4 su rūsiu 93,76 kv.m., kurio unikalus Nr. ( - ), priklauso... 95. - butas Nr. 5 su rūsiu 66,53 kv.m., kurio unikalus Nr. ( - ), priklauso... 96. - butas Nr. 6 su rūsiu 53,60 kv.m., kurio unikalus Nr. ( - ), priklauso... 97. 2015-06-03 dovanojimo sutartimi Nr. TPV-3766 tretysis asmuo M. J. a.k. ( - )... 98. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų... 99. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2014-12-15 bendrijos skelbimas apie numatomą... 100. DNSBĮ 11 str. 2 d., Įstatų 48 p. nenumato, kad apie susirinkimą butų ir... 101. Pažymėtina ir tai, kad ieškovo bei trečiojo asmens A. K. teiginys, kad... 102. Negyvenamoji patalpa-286,88 kv.m. ploto parduotuvė, kurios unikalus Nr. ( - ),... 103. DNSBĮ 11 str. 4 d. numato, kad visuotiniame susirinkime dalyvaujantys... 104. Ginčo protokole užfiksuota, kad susirinkime buvo skaičiuojami 5 balsai, t.y.... 105. DNSBĮ 11 str. 5 d., 6 d. numato, kad visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir... 106. DNSBĮ 11 str. 6 d. numato, kad bendrijos visuotiniame susirinkime kiekvienas... 107. Nors teisminio nagrinėjimo metu M. L. bei jo sutuoktinė R. L. teigė, kad jie... 108. Tokiu būdu, pagrindo panaikinti ( - ) DNSB visų butų ir patalpų savininkų... 109. Atsižvelgtina ir į tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nėra... 110. Be to, atsakovė teigė, kad ieškovo pirkimai iš surinktų kaupiamųjų... 111. Kaip nustatyta byloje, namo, esančio ( - ) Vilniuje, remonto išlaidas... 112. 2015-09-01 UAB „Admi“ statinio apžiūros aktu Nr. AT-91 buvo nustatyta,... 113. Be to, ieškovas prašė taikyti šešių mėnesių ieškinio senaties... 114. Ieškiniams dėl butų ar kitų patalpų savininkų priimtų nutarimų... 115. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo... 116. UAB „Admi“ siuntė A. J. mokamuosius pranešimus neregistruotu paštu... 117. LR CK 4.76 str. nustato, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo... 118. Pagal LR CK 4.82 str. 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 119. Aptariamos bendrosios nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra... 120. Privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus numato Aplinkos... 121. CK 6. 38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 122. Kaip nustatyta byloje, atsakovei A. J. nuosavybės teise priklauso 286,88 kv.m.... 123. Atsakovės turtinė padėtis leidžia mokėti nurodyto dydžio įmokas, nes A.... 124. Ieškovas 2014-12-30 DNSB protokolo Nr 1. 4 p. pagrindu paskaičiavo atsakovei... 125. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už... 126. DNSBĮ 23 str. 3 d. numato, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai... 127. Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas... 128. Lietuvos CPK 87 str. 3 d. numato, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė... 129. Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos... 130. Ieškovo duomenimis, advokatės išlaidos byloje sudaro: 150 Eur surašant... 131. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar... 132. Teismas, atsižvelgiant į tai, kad byla sudėtinga, susideda iš dviejų... 133. Atsakovės turėtų 2114,33 Eur advokatės išlaidų (544,50 Eur+250 eur+242... 134. Patenkinus ieškinį visiškai, valstybei iš atsakovės priteistinos... 135. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 259, 268, 270 str. teismas,... 136. ( - )daugiabučio namo savininkų bendrijos į.k. 303486464, ieškinį... 137. Priteisti iš atsakovės A. J. a.k. ( - ) 2657,96 Eur (du tūkstančius šešis... 138. Grąžinti ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijai į.k. 303486464, 67 Eur... 139. Priteisti iš atsakovės A. J. a.k. ( - ) 18,50 Eur (aštuoniolika Eur 50 ct)... 140. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...