Byla 2-677/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 17 d. nutarties, kuria nutarta netenkinti pareiškėjos Č. S. prašymo patvirtinti jos finansinį reikalavimą uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Ingo Baltic“ bankroto byloje Nr. B2-674-258/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Č. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 17 d. nutarties, kuria nutarta netenkinti pareiškėjos Č. S. prašymo patvirtinti jos finansinį reikalavimą uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Ingo Baltic“ bankroto byloje Nr. B2-674-258/2012.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi draudimo uždarajai akcinei bendrovei „INGO Baltic“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Jupoga“.

52011 m. gruodžio 9 d. pareiškėjos Č. S. atstovas pateikė UAB „Ingo Baltic“ bankroto bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui prašymą atnaujinti terminą Č. S. pareikšti finansinį reikalavimą ir patvirtinti jos 172 640 Lt dydžio finansinį reikalavimą UADB „Ingo Baltic“ bankroto byloje.

6Prašyme nurodė, jog Č. S. vyras I. S. dirbo UAB „Polius“ vairuotoju-ekspeditoriumi, UAB „Ingo Baltic“ įmonėje jis buvo apdraustas būtinosios medicininės pagalbos užsienyje išlaidų ir nelaimingų atsitikimų draudimu 50 000 eurų suma (atitinkamai – 172 640 Lt). I. S. 2004 m. birželio 15 d. išvyko į reisą ir tą pačią dieną dingo Latvijos Respublikoje. 2008 m. rugsėjo 9 d. Rezeknes rajono Taudejanu miške buvo surastos I. S. kūno liekanos ir asmens dokumentai. Oficialus mirties patvirtinimas iš Lietuvos policijos gautas tik 2010 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius 2010 m. rugpjūčio 25 d. surašė nelaimingo atsitikimo darbe aktą. VSDFV Vilniaus skyrius 2011 m. vasario 24 d. nelaimingą atsitikimą darbe pripažino draudiminiu įvykiu. Taip pat pažymėjo, kad kreiptis į draudiką dėl draudimo išmokos bei į bankroto administratorių su prašymu patvirtinti finansinį reikalavimą laiku negalėjo, nes pareiškėja nebuvo gavusi žinių apie vyro mirtį, bankroto byla buvo iškelta dar iki jo mirties ir šio fakto pripažinimo draudiminiu įvykiu. Todėl terminas pareikšti finansinį reikalavimą turi būti atnaujintas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 17 d. nutartimi netenkino Č. S. prašymo dėl 172 640 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo UADB „Ingo Baltic“ bankroto byloje ir nutarė iš ieškovės Č. S. atsakovui BUADB „Ingo Baltic“ priteisti 1500 Lt teisinių paslaugų išlaidų.

8Teismas, įvertinęs tai, kad I. S. mirties faktas Lietuvoje užregistruotas 2010 m. kovo 20 d., Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 18 d. sprendimu konstatavo juridinį faktą, kad Č. S. priėmė I. S. palikimą, faktiškai pradėdama jo turtą valdyti, pripažino, kad Č. S. terminą finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo, pareikšti praleido dėl svarbių priežasčių.

9Teismas padarė išvadą, jog iš pateikto draudimo liudijimo nėra pagrindo pripažinti, jog draudimo sutartimi buvo apdrausta draudimo rizika – mirtis/invalidumas. Anot teismo, medicininių išlaidų užsienyje draudimas yra priskirtinas prie nuostolių draudimo sutarčių, pagal kurias draudikas įsipareigoja įvykus draudiminiam įvykiui išmokėti draudimo išmoką, lygią patirtiems nuostoliams (Draudimo įstatymo 76 str. 4 d.). Todėl teismas išaiškino, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, tam, kad draudikui atsirastų pareiga išmokėti draudimo išmoką, apdraustasis turi pareigą įrodyti draudžiamojo įvykio patirtas išlaidas. Teismas pripažino, kad Č. S. nepateikė įrodymų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti, kad yra patirtos medicininės išlaidos užsienyje, kurias privalėtų atlyginti draudikas.

10III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai

11Pareiškėja Č. S. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 17 d. nutartį pakeisti ir jos pareikštą 172 640 Lt dydžio finansinį reikalavimą patvirtinti. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Nėra pateisinama, kad UADB „Ingo Baltic“ 2012 m. kovo 1 d. raštu informavo, jog ši bendrovė negali pateikti draudimo poliso originalo. Pažymi, kad vadovaujantis CK 6.990 straipsniu, draudimo sutartis sudaroma draudikui akceptuojant draudėjo (UAB „Polius“) prašymą arba draudėjui (UAB „Polius“) akceptuojant draudiko pasiūlymą sudaryti sutartį. Byloje esančiame draudimo liudijime (serija MNU Nr. 0003295) nėra draudėjo (ar jo įgalioto atstovo) parašo. Todėl, apeliantės nuomone, buvo sudaryta grupės asmenų draudimo sutartis. Tokio tipo sutartis yra dokumentas, pagrindžiantis mokėjimų atlikimą, todėl, jos nuomone, privalėjo būti saugomas buhalterinės apskaitos dokumentams nustatytą laiką – 10 metų. Atsakovo negalėjimas į bylą pateikti draudimo liudijimo originalo, pasak apeliantės, turi būti laikomas atsakovo nutylėjimu apie draudimo sutartį ir vertinamas, kaip atsakovo nesilaikymas profesinei veiklai keliamų reikalavimų, siekiant išvengti prievolės pagal draudimo sutartį.
  2. Vertinant privalomuosius draudimo liudijimo rekvizitus, labiau tikėtina, kad buvo sudaryta dviejų rūšių draudimo sutartis – būtinosios medicininės pagalbos užsienyje ir nelaimingų atsitikimų draudimas.
  3. Taisyklių Nr. 001 išdavimo I. S. faktas įrodo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutarties sudarymo faktą.

12Atsiliepimu į pareiškėjos Č. S. atskirąjį skundą atsakovas BUADB „Ingo Baltic“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir priteisti iš pareiškėjos atsakovui pastarojo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

  1. 2002 m. birželio 28 d. LR Finansų ministro įsakymas Nr. 204 „Dėl draudimo liudijimų (polisų) apskaitos tvarkos patvirtinimo“ numato, kad draudimo liudijimai (polisai) saugomi 5 metus. Kadangi atsakovui atstovaujančiam bankroto administratoriui nepavyko rasti draudimo liudijimo originalo, atsakovas draudimo liudijimo originalo nepateikė teismui. Pažymėtina, kad draudimo liudijimo originalo nepateikimas teismui neturi įtakos ginčo išsprendimui.
  2. Nepagrįstai apeliantė teigia, jog tarp atsakovo ir UAB „Polius“ buvo sudaryta grupės asmenų draudimo sutartis. Faktas, kad draudimo liudijimo grafos lengvatinis draudimas užpildymas ir grafos grupinis draudimas neužpildymas aiškiai parodo, kad šiuo atveju nebuvo sudaryta grupės asmenų draudimo sutartis.
  3. Nepagrįstai apeliantė teigia, jog buvo sudaryta dviejų rūšių draudimo sutartis – būtinosios medicininės pagalbos užsienyje ir nelaimingų atsitikimų draudimas. Šį faktą patvirtina tai, kad draudimo liudijime buvo užpildytos tik grafos prie draudimo rizikos – medicinos išlaidos užsienyje, jokios kitos grafos, susijusios su kitomis draudimo rizikomis, nebuvo užpildytos, bei kiti byloje esantys įrodymai – draudimo liudijimo išklotinė, iš kurios matyti, kad draudimo sutartimi apdrausta rizika – medicininės išlaidos užsienyje.
  4. Tai, kad draudimo poliso spausdintiniame blanke yra atspausdintas įrašas „Su Medicininės pagalbos užsienyje draudimo taisyklėmis Nr. 004 ir Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklėmis Nr. 001 susipažinau, kopijas gavau, draudimo liudijimą pasirašiau“, nereiškia, kad sudarius draudimo sutartį, nepasirinkus draudimo nuo rizikos mirtis/invalidumas (neužpildžius atitinkamų Draudimo poliso blankų grafų), buvo apdrausta rizika – mirtis/invalidumas. Iš šio įrašo negali būti sprendžiama apie apdraustas rizikas.

13Teisėjų kolegija konstatuoja:

14Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis paliktina nepakeista.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šios taisyklės taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui.

17Byloje kilo ginčas, ar pagrįstai pareiškėja Č. S., kaip I. S. paveldėtoja, reikalauja ją įtraukti į UADB „Ingo Baltic“ bankroto bylą, kaip kreditorę, su 172 640 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, anot jos, kylančiu iš draudimo sutarties.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad 2004 m. sausio 22 d. UAB „Baltic garant“ (pavadinimas pakeistas į UAB „Ingo Baltic“) išdavė draudimo liudijimą Serija MNU Nr. 0003295 (80 b. l., 24 t.), kuriame draudėju nurodytas UAB „Polius“, o naudos gavėju - I. S. (buvęs UAB „Plius“ darbuotojas, 38-39 b. l., 24 t.). Draudimo sutarties galiojimo teritorija - Europa, laikotarpis nuo 2004 m. sausio 23 d. iki 2005 m. sausio 22 d.

192010 m. gruodžio 3 d. Latvijoje buvo užregistruotas I. S. mirties faktas, nurodant datą – 2004 m. birželio 15 d. 2010 m. kovo 20 d. šis faktas užregistruotas Lietuvoje (10, 37 b. l., 24 t.).

202010 m. rugpjūčio 25 d. Nelaimingo atsitikimo darbe aktu buvo nustatyta, kad I. S. mirė darbo metu (komandiruotės metu kelyje, vykdant užduotį, naudojant įmonės suteiktą transportą) (13-16 b. l., 24 t.). Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 18 d. sprendimu (102-104 b. l., 24 t.) nustatė juridinį faktą, kad Č. S. po jos sutuoktinio I. S. mirties pastarojo palikimą priėmė faktiškai pradėdama turtą valdyti.

21Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutarė netenkinti Č. S. prašymo dėl 172 640 Lt finansinio reikalavimo UADB „Ingo Baltic“ bankroto byloje tvirtinimo, pagrįstai konstatavęs, jog iš byloje pateikto draudimo liudijimo nėra pagrindo pripažinti, kad draudimo sutartimi buvo apdrausta draudimo rizika – mirtis/invalidumas.

22Apeliantė teigia, kad vertinant privalomuosius draudimo liudijimo rekvizitus, labiau tikėtina, kad buvo sudaryta dviejų rūšių draudimo sutartis – būtinosios medicininės pagalbos užsienyje ir nelaimingų atsitikimų draudimas. Anot jos, faktą, kad buvo sudaryta draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartis, įrodo Taisyklių Nr. 001 išdavimo I. S. faktas.

23Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog draudimo taisyklės (šiuo atveju Medicininės pagalbos užsienyje išlaidų draudimo taisyklės Nr. 004 ir Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo taisyklės Nr. 001) yra draudimo bendrovės parengtos standartinės sąlygos, prie kurių, sudarydamas draudimo sutartį, prisijungia draudėjas (CK 6.185 str.). Tuo arpu draudimo liudijime įrašomos individualios draudimo sutarties sąlygos, dėl kurių šalys susitaria atskirai.

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad esant sutarties standartinių ir nestandartinių sąlygų prieštaravimams, taikoma CK 6.187 straipsnyje nustatyta contra proferentem sutarties sąlygų aiškinimo taisyklė, pagal kurią pirmenybė tokiu atveju teikiama nestandartinėms, t. y. individualiai šalių aptartoms, sąlygoms (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2008). Vadinasi, draudimo liudijime sandorio šalims atskirai susitarus dėl individualių sutarties sąlygų, visi ginčai, kilę dėl draudimo sutarties vykdymo, turi būti aiškinami, pirmenybę teikiant individualioms sąlygoms, šiuo atveju sutartoms draudimo liudijime Serija MNU Nr. 0003295 (27 b. l., 24 t.).

25Kaip matyti iš byloje esančio draudimo liudijimo Serija MNU Nr. 0003295, kuriuo pareiškėja įrodinėja savo pareikšto reikalavimo pagrįstumą, jame yra trys grafos, kuriose nurodomi trys skirtingi draudimo variantai, kuriuos gali apsidrausti draudėjas (medicininės išlaidos užsienyje, trauma, mirtis/invalidumas). Taigi draudėjas, tardamasis dėl individualių sutarties sąlygų, gali pasirinkti apdrausti vieną, kelias, ar visas numatytas draudimo rizikas, ties kiekviena draudžiama rizika nurodant draudimo sumą, įmoką ir galiausiai nurodoma bendra įmoka už visas draudžiamas rizikas. Kaip matyti iš nagrinėjamoje byloje pateikto draudimo liudijimo, draudimo suma (50 000 eurų) ir draudimo įmoka (190,00) yra nurodyta tik ties viena draudimo rizika, o būtent ties medicinos išlaidų užsienyje draudimu. Šios aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog draudimo sutartimi buvo susitarta tik dėl vienos rizikos apdraudimo – medicininių išlaidų užsienyje. Faktą, jog buvo apdraustos tik medininės išlaidos užsienyje, patvirtina ir atsakovo byloje pateikta draudimo liudijimo išklotinė iš buhalterinės apskaitos programos (79 b. l., 24 t.).

26Teisėjų kolegija sprendžia, jog vien tas faktas, jog draudimo liudijime nurodyta, kad draudėjas susipažino ne vien tik su Medicininės pagalbos užsienyje draudimo taisyklėmis Nr. 004, bet ir su Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklėmis Nr. 001, savaime nesudaro pagrindo teigti, jog draudimo sutartimi (draudimo liudijimas Serija MNU Nr. 0003295) buvo apdrausta tiek būtinosios medicininės pagalbos užsienyje, tiek nelaimingų atsitikimų rizika, nes toks aiškinimas neatitiktų šiame liudijime atskirai aptartų individualių draudimo sutarties sąlygų, kurios turi pirmenybę prieš standartines sutarties sąlygas. Šiuo atveju nėra pagrindo nesutikti su atsakovu, jog susipažinimo su abejomis draudimo taisyklėmis faktas įtvirtintas draudimo liudijime, kaip atspausdinto blanko dalis, kuris nėra koreguojamas.

27Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pažymėjo, jog byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių užsienyje faktiškai patirtas medicinines išlaidas, kurias privalėtų atlyginti draudikas. Šios pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės apeliantė atskirajame skunde neginčija, todėl teisėjų kolegija dėl jos atskirai nepasisako ir laiko ją nustatyta.

28Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantės argumentai, susiję su tuo, kad atsakovas nepateikė draudimo liudijimo originalo ir kad draudimo liudijime nėra draudėjo (ar jo įgalioto atstovo) parašo, savaime nelemia skundžiamos teismo nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo, nes šiuo atveju svarbu tai, kad atsakovas neneigia, jog tokia sutartis buvo sudaryta ir kad jis, įvykus draudiminiam įvykiui, turi pareigą išmokėti draudimo sumą. Taip pat teisingam bylos išnagrinėjimui neturi teisinės reikšmės, ar buvo sudaryta grupės asmenų draudimo sutartis, ar ne. Šiuo atveju esminę reikšmę turi tai, kad nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog I. S. mirtis nepatenka į draudimo liudijime Serija MNU Nr. 0003295 sutartą draudiminį įvykį (draudimo riziką). Taigi, pareiškėja neturi teisinio pagrindo reikalauti draudimo sumų. Kita vertus, draudimo liudijime yra pažymėta, jog yra sudarytas ne grupinis, o lengvatinis draudimas.

29Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir įvertino faktines bylos aplinkybes, reikšmingas klausimo išsprendimui, ir tinkamai taikė bei aiškino materialines teisės normas, reglamentuojančias draudimo santykius, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą procesinį sprendimą.

30Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo iš pareiškėjos priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurių dydį įrodinėja, pateikdamas 2012 m. gruodžio 5 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 12/200 (145 b. l., 24 t.) ir 2012 m. gruodžio 4 d. vietinio mokėjimo nurodymą (146 b. l., 24 t.).

31Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.15 punkte nustatyta, jog už atskirojo skundo ar kito dokumento, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, surašymą neturėtų būti priteisiama daugiau kaip 0,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos. Todėl teisėjų kolegija iš pareiškėjos Č. S. atsakovui priteisia tik dalį prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidų sumos – t. y. 425 Lt (CPK 98 str.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

33Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 17 d. nutartį nepakeistą.

34Priteisti iš pareiškėjos Č. S. atsakovui BUAB „ingo Baltic“ 425 Lt (keturis šimtus dvidešimt penkis litus) apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi draudimo... 5. 2011 m. gruodžio 9 d. pareiškėjos Č. S. atstovas pateikė UAB „Ingo... 6. Prašyme nurodė, jog Č. S. vyras I. S. dirbo UAB „Polius“... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 17 d. nutartimi netenkino Č. S.... 8. Teismas, įvertinęs tai, kad I. S. mirties faktas Lietuvoje užregistruotas... 9. Teismas padarė išvadą, jog iš pateikto draudimo liudijimo nėra pagrindo... 10. III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Pareiškėja Č. S. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 12. Atsiliepimu į pareiškėjos Č. S. atskirąjį skundą atsakovas BUADB „Ingo... 13. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 14. Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 17. Byloje kilo ginčas, ar pagrįstai pareiškėja Č. S., kaip I. S.... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2004 m. sausio 22 d. UAB „Baltic garant“... 19. 2010 m. gruodžio 3 d. Latvijoje buvo užregistruotas I. S. mirties faktas,... 20. 2010 m. rugpjūčio 25 d. Nelaimingo atsitikimo darbe aktu buvo nustatyta, kad... 21. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 22. Apeliantė teigia, kad vertinant privalomuosius draudimo liudijimo rekvizitus,... 23. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog draudimo taisyklės (šiuo atveju... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad esant sutarties... 25. Kaip matyti iš byloje esančio draudimo liudijimo Serija MNU Nr. 0003295,... 26. Teisėjų kolegija sprendžia, jog vien tas faktas, jog draudimo liudijime... 27. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pažymėjo, jog byloje... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantės argumentai, susiję su tuo, kad... 29. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų... 30. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo iš pareiškėjos priteisti... 31. Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 33. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 17 d. nutartį nepakeistą.... 34. Priteisti iš pareiškėjos Č. S. atsakovui BUAB „ingo Baltic“ 425 Lt...