Byla e2-14152-854/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Vitai Grušienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Transvelas“ atstovui vadovui Z. Č.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Transvelas“ ieškinį atsakovui UAB „Diessman Freight“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 5174,50 Eur skolą, 6 proc. procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 1 d. ir 6 d. bei rugsėjo 18 d. ieškovas ir atsakovas sudarė krovinio pervežimo sutartis. Pagal sutartis atsakovas įsipareigojo pateikti, o ieškovas priimti ir pervežti krovinius sutartu maršrutu. Ieškovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartis, t. y. pristatė krovinius į nurodytas vietas. Ieškovas už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras. Atsakovas pagal PVM sąskaitas-faktūras atsiskaitė iš dalies – sumokėjo 550 Eur, liko skolingas 5174,50 Eur.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškinį atmesti, įpareigoti ieškovą pateikti į bylą visus ginčo CMR važtaraščių originalus. Nurodė, kad atsakovas patvirtina, jog šalys sudarė sutartis. Atsakovo teigimu, ieškovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų - nepateikė atsakovui CMR važtaraščių originalų. Ieškovui nepateikus CMR važtaraščių originalų, atsakovas neturi pareigos mokėti ieškovui pagal sudarytas sutartis.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus. Paaiškino, kad visus dokumentus, tame tarpe ir CMR važtaraščių originalus išsiuntė atsakovui paštu, todėl teismui vieno iš CMR važtaraščių originalo pateikti negali, nes šio turėjo tik vieną originalų egzempliorių, kurį išsiuntė atsakovui, savo buhalterijai pasiliko tik kopiją. Atsakovas niekada nesikreipė į ieškovą, nesakė, kad kažko negavo ar kažko jam trūksta, ieškovas būtų nedelsdamas nuvežęs jam turėtus antruosius CMR važtaraščių originalus. Įmonės tarpusavyje bendradarbiavo ir anksčiau, iki šio atvejo jokių problemų nebuvo kilę.

7Atsakovo, kuriam apie teismo posėdį pranešta tinkamai, atstovas į teismo posėdį neatvyko, byla išnagrinėta jam teismo posėdyje nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 str.).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Byloje nekilo ginčo dėl to, kad ieškovas atsakovo užsakymu atliko tarptautinius vežimus (krovinių pervežimo sutartys: 2018-08-01 Nr. DY0119 (DK31225), 2018-08-06 Nr. DY0202 (DK31312), 2018-09-18 Nr. DY0964 (DK31956) – el.b.l. 24-26; CMR važtaraščiai – el.b.l. 19, 21, 23).

10Ieškovas atsakovui 2018-08-13 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą TR064869 3025 Eur sumai (el.b.l. 18), 2018-08-28 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą TR065145 1149,50 Eur sumai (el.b.l. 20), 2018-09-24 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą TR065519 1550 Eur sumai (el.b.l. 22). Kiekvienoje jų nurodyta, jog sąskaita turi būti apmokėti per 2 mėnesius nuo jos išrašymo. Atsakovas pagal nurodytas sąskaitas yra skolingas 5174,50 Eur. Šios aplinkybės atsakovas taip pat byloje neginčija.

11Byloje nekilo ginčo nei dėl paslaugos atlikimo fakto, nei dėl jos kokybės, galimų nuostolių ar pan., o surinktų įrodymų visumos analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad ieškovas, kaip vežėjas, įvykdė savo sutartines prievoles pagal ieškinyje įvardytas tris vežimo sutartis, t. y. pervežė atsakovo užsakytus krovinius, perdavė juos gavėjams (CPK 176 str. 1 d., 185 str.). Krovinių pagal nurodytas sutartis pervežimo faktą, be kita ko, patvirtina CMR važtaraščių 24 grafose esantys krovinių gavėjų parašai ir antspaudai apie krovinių gavimą (el. b. l. 19, 21, 23).

12Ieškovui pervežus atsakovo užsakytus krovinius, atsakovui atsirado pareiga vykdyti priešpriešinę sutartinę prievolę, t.y. sumokėti sutartą vežimo užmokestį sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

13Atsakovas nurodo, kad jam nėra suėjęs terminas su ieškovu atsiskaityti, nes jis iki šiol nėra gavęs iš ieškovo CMR važtaraščių originalų.

14Šalių sudarytose sutartyse iš tiesų nurodyta, kad apmokėjimo terminas: 60 kalendorinių dienų po PVM sąskaitos-faktūros ir važtaraščio su krovinio gavimo data ir gavėjo vardu, pavarde, parašu originalų gavimo (el.b.l. 24-26).

15Ieškovas pateikė į bylą AB „Lietuvos paštas“ duomenis, kad ieškovas 2018-08-14, 2018-08-29, 2018-09-25 siuntė atsakovui registruotąsias mažąsias korespondencijos siuntas (el.b.l. 71-76). Į teismo posėdį atvykęs ieškovo atstovas, pateikęs teismui dviejų CMR važtaraščių originalus, paaiškino, kad pastarųjų turėjo po du originalius egzempliorius, po vieną išsiuntė atsakovui, teismui pateikė tą, kuris buvo likęs pas ieškovą, vieno iš ginčo CMR važtaraščių originalų pateikti negali, nes vienintelis turėtas originalus egzempliorius buvo išsiųstas atsakovui.

16Į bylą taip pat pateiktas šalių elektroninis susirašinėjimas, iš kurio matyti, kad dar 2018-11-06 ieškovui pasiteiravus, kada atsakovas apmokės nurodomas sąskaitas, tame tarpe ir tas, iš kurių kildinamas reikalavimas šioje byloje, atsakovas tą pačią 2018-11-06 nurodė sąskaitas apmokėsiąs šią savaitę, jokių pastabų apie tai, kad jam nepateikti reikalingi dokumentai, nenurodė (el.b.l. 67-68).

172019-01-17 elektroniniu laišku atsakovo atstovė, atsakydama į ieškovo reikalavimą apmokėti sąskaitas, nurodė, kad atsakovas ginčo sąskaitas apmokėti planuoja iki 2019-01-25, 2019-02-01, 2019-02-08. Jokių pretenzijų dėl esą negautų dokumentų taip pat nėra pareikšta (el.b.l. 69-70).

18Įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visumą, teismas sprendžia, kad labiau tikėtina, kad ieškovas yra pateikęs atsakovui visus reikiamus dokumentus, įskaitant CMR važtaraščių originalus dar 2018 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. siųstais registruotais laiškais (CPK 176, 178, 185 str.), todėl daro išvadą, kad terminas atsiskaityti už vežimus yra praleistas.

19Be to, teismas pažymi, kad pareiga sumokėti pervežimo kainą atsiranda pervežimo paslaugos suteikimo pagrindu. CMR važtaraščio ir sąskaitos–faktūros originalų nepateikimas nepanaikina pareigos atsiskaityti už krovinio pervežimą ir neatleidžia nuo šios pareigos vykdymo. Šalių sudarytų sutarčių sąlygų turinio analizė neteikia pagrindo daryti išvadą, jog CMR važtaraščių ir sąskaitų-faktūrų originalų pateikimas yra esminė sąlyga, kurią pažeidęs ieškovas prarastų teisę į užmokestį už atliktą vežimą (CK 6.193 straipsnio 1, 4, 5 dalys). Nagrinėjamu atveju teismas pabrėžia, kad atsakovas su ieškovu sudarytose vežimo sutartyse įsipareigojo už krovinių pervežimo paslaugas sumokėti sulygtą vežimo užmokestį, todėl, elgdamasis kaip sąžiningas ir rūpestingas verslininkas, turėjo bendradarbiauti su ieškovu, kad atsiskaitytų už suteiktas pervežimo paslaugas. Manydamas, jog ieškovas nepateikė visų dokumentų, reikalingų mokėjimams atlikti, atsakovas galėjo kreiptis į ieškovą dėl tokių dokumentų pateikimo, tačiau bylos duomenimis to nedarė.

20Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, taip pat CK 6.808 straipsnio 1 dalimi, 6.813 straipsnio 1 dalimi, be to, CK 6.38, 6.200 straipsnių nuostatomis, įpareigojančiomis šalis vykdyti sutartis sąžiningai, bendradarbiauti ir kooperuotis, vykdyti sutartis kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu, o taip pat ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas konstatuoja, kad atsakovas neatsiskaitė su ieškovu už suteiktas krovinių pervežimo paslaugas pagal ieškinyje įvardytas tris sutartis, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo nesumokėtą vežimo užmokestį - 5174,50 Eur, yra teisėtas ir pagrįstas.

21Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 5174,50 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. sausio 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

22Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistina 116 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

23Vadovaujantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 9,97 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitus reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 269-270, 279, 307 straipsniais,

Nutarė

25patenkinti ieškinį visiškai.

26Priteisti ieškovui UAB „Transvelas“, juridinio asmens kodas 174973757, iš atsakovo UAB „DIESSMAN FREIGHT“, juridinio asmens kodas 302920064, 5174,50 Eur (penkis tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt keturis eurus 50 ct) skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 6 5174,50 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. sausio 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 116 Eur (vieną šimtą šešiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti iš atsakovo UAB „DIESSMAN FREIGHT“, juridinio asmens kodas 302920064, 9,97 Eur (devynis eurus 97 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

28Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 5174,50 Eur skolą, 6 proc.... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškinį... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje išdėstytus... 7. Atsakovo, kuriam apie teismo posėdį pranešta tinkamai, atstovas į teismo... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Byloje nekilo ginčo dėl to, kad ieškovas atsakovo užsakymu atliko... 10. Ieškovas atsakovui 2018-08-13 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą TR064869 3025... 11. Byloje nekilo ginčo nei dėl paslaugos atlikimo fakto, nei dėl jos kokybės,... 12. Ieškovui pervežus atsakovo užsakytus krovinius, atsakovui atsirado pareiga... 13. Atsakovas nurodo, kad jam nėra suėjęs terminas su ieškovu atsiskaityti, nes... 14. Šalių sudarytose sutartyse iš tiesų nurodyta, kad apmokėjimo terminas: 60... 15. Ieškovas pateikė į bylą AB „Lietuvos paštas“ duomenis, kad ieškovas... 16. Į bylą taip pat pateiktas šalių elektroninis susirašinėjimas, iš kurio... 17. 2019-01-17 elektroniniu laišku atsakovo atstovė, atsakydama į ieškovo... 18. Įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visumą, teismas sprendžia, kad labiau... 19. Be to, teismas pažymi, kad pareiga sumokėti pervežimo kainą atsiranda... 20. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, taip pat CK 6.808 straipsnio 1 dalimi,... 21. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi,... 22. Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistina 116 Eur žyminio... 23. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 25. patenkinti ieškinį visiškai.... 26. Priteisti ieškovui UAB „Transvelas“, juridinio asmens kodas 174973757, iš... 27. Priteisti iš atsakovo UAB „DIESSMAN FREIGHT“, juridinio asmens kodas... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...