Byla e2-1192-944/2019
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Aušra Barškietytė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BC Finance“ ieškinį atsakovui K. Z. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 75,30 Eur skolą, 271,80 Eur delspinigius, 35,45 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti viešo paskelbimo būdu pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio reikalavimus. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė (CPK 142 straipsnis).

6Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkinamas iš dalies.

9Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų: 2010-03-24 Vartojimo kredito sutarties bendrųjų ir specialiųjų sąlygų (e. b. l. 10–13, 15), raginimo (e. b. l. 14), 2010-03-24 mokėjimo nurodymo (e. b. l. 18), 2018-08-01 pretenzijos (e. b. l. 24), vertinimą, nustatyta, kad ieškovė 2010-03-24 Vartojimo kredito sutarties pagrindu suteikė atsakovui 57,92 Eur (200 Lt) kreditą, kurį atsakovas įsipareigojo grąžinti per 28 dienas ir sumokėti 17,38 Eur (60 Lt) kredito mokestį. Atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsniai). Atsižvelgiant į nurodytas materialinės teisės normas ir į šalių sutartimi sutartas sąlygas bei ieškovės pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškove tinkamai ir laiku neįvykdė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 75,30 Eur skola, 35,45 Eur palūkanos, apskaičiuotas taikant 12,24 proc. dydžio metinė palūkanų normą nuo 2010-04-21 iki 2015-04-20 (CK 6.2 straipsnis, 1.136 straipsnio l dalis, 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.189 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.870 straipsnis, 6.873–6.874 straipsniai, 6.886 straipsnis).

11Netesybos (delspinigiai, bauda) atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies. Taigi netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai ir neprotingai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Teismas, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

12Spręsdamas delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungęs elektroninio ryšio priemonėmis pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (271,80 Eur) yra 3,5 karto didesni nei skolos suma bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio didelio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, o ne kompensuojamais, todėl vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini iki 0,2 proc. dydžio ir skaičiuotini už 180 dienų (CK 6.258 straipsnis, 1.5 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistina 27,11 Eur delspinigių suma (75,30 x 0,2 proc. x 180 d.), kuri laikytina pakankama atlyginti ieškovės nuostolius, o likusi reikalavimo dėl delspinigių priteisimo dalis atmestina kaip nepagrįsta (CK 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, CPK 178 straipsnis).

13Iš atsakovo, laiku neatsiskaičiusio su ieškove, priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo priteistinas minimalus mokėtinas žyminis mokestis – 15,00 Eur (CPK, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei iš atsakovo nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b. l. 2).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo K. Z., asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „BC Finance“, juridinio asmens kodas 302303593, buveinė Maironio g. 28, 44249 Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, 75,30 Eur (septyniasdešimt penkių eurų 30 ct) skolą, 35,45 Eur (trisdešimt penkių eurų 45 ct) palūkanas, 27,11 Eur (dvidešimt septynių eurų 11 ct) delspinigius, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (137,86 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-12-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

19Sprendimą už akių įteikti atsakovui viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbiant pranešimą:

20„Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose 2019-01-31 priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-1192-944/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BC Finance“ ieškinį atsakovui K. Z. dėl skolos priteisimo. Atsakovo K. Z., gim. ( - ), faktinės gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl jai 2019-01-31 sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-1192-944/2019 įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių jam laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną (2019-01-31). Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Informacijos teirautis tel. 837 466262“.

21Atsakovas sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų (dvidešimt dienų) nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė sprendimą per 20 dienų (dvidešimt dienų) apeliacine tvarka gali skųsti Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Aušra Barškietytė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 75,30 Eur skolą, 271,80 Eur... 5. Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 6. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių,... 7. Teismas... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 9. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų: 2010-03-24 Vartojimo kredito... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 11. Netesybos (delspinigiai, bauda) atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant... 12. Spręsdamas delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į kasacinio... 13. Iš atsakovo, laiku neatsiskaičiusio su ieškove, priteistinos 5 proc. dydžio... 14. Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo priteistinas minimalus mokėtinas... 15. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei iš atsakovo... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo K. Z., asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei... 19. Sprendimą už akių įteikti atsakovui viešo paskelbimo būdu specialiame... 20. „Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose 2019-01-31 priimtas sprendimas už... 21. Atsakovas sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jis turi teisę... 22. Ieškovė sprendimą per 20 dienų (dvidešimt dienų) apeliacine tvarka gali...