Byla e2-789-773/2019
Dėl skolos, delspinigių ir nuostolių priteisimo, ir atsakovo AS „Eviko“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Sangaras“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Nasta“ dėl vienašališkai sudaryto perdavimo – priėmimo akto dalies pripažinimo negaliojančia ir nuostolių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei-Kostenko, Ritai Pečiulienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sangaras“ atstovui advokatui Vytautui Dargiui ir direktoriui M. V., atsakovo AS „Eviko“ atstovams advokatams Artūrui Gutauskui ir Robertui Juodkai, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Nasta“ atstovui laikinai einančiam direktoriaus pareigas M. P., nedalyvaujant trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Normetas“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sangaras“ patikslintą ieškinį atsakovui AS „Eviko“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Nasta“ dėl skolos, delspinigių ir nuostolių priteisimo, ir atsakovo AS „Eviko“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Sangaras“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Nasta“ dėl vienašališkai sudaryto perdavimo – priėmimo akto dalies pripažinimo negaliojančia ir nuostolių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41. Ieškovas UAB „Sangaras“ kreipėsi į teismą 2019 m. sausio 4 d. su patikslintu ieškiniu atsakovui AS „Eviko“ ir reikalavo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 17077,16 Eur skolą, 60 491,47 Eur dydžio baudą, 788,32 Eur dydžio delspinigius, 700 Eur ieškovo patirtų tiesioginių išlaidų teisinei pagalbai išieškant skolą ikiteismine tvarkam 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

52. Ieškovas nurodė, kad jis su JSC „Felitas KV“, atstovaujama vadovo T. T., 2017 m. spalio 9 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 01/2017, pagal kurią ieškovas įsipareigojo perduoti ir surinkti produkciją, o JSC „Felitas KV“ įsipareigojo priimti prekes ir už jas sumokėti. JSC „Felitas KV“ sumokėjus pradinę įmoką (29 536,24 Eur), o ieškovui pradėjus produkcijos gamybą bendravimas su JSC „Felitas KV“ nutrūko, JSC „Felitas KV“ nebeatsakydavo į ieškovo laiškus. Ieškovas bandė susisiekti su JSC „Felitas KV“, kadangi dalis sutarties priedų buvo dar nepasirašyti, tačiau savaitę laiko jokių žinių nesulaukė, todėl sustabdė produkcijos gamybą ir tiekimą iki kol bus gautas atsakymas ir pasirašyti sutarties priedai. Ieškovui sustabdžius produkcijos gamybą ir tiekimą, ieškovas buvo informuotas apie bendravimo nutrūkimo priežastis – mirė JSC „Felitas KV“ vadovas T. T., vadovo pareigas perėmė M. T.. Ieškovas sutarties vykdymą derino su naujuoju JSC „Felitas KV“ vadovu, tačiau šis dėl laiko stokos nusprendė verslo santykių su ieškovu netęsti, atsisakė sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SAN 01/2017 ir pranešė, jog iš sutarties kylančias teises ir pareigas perduoda tiesiogiai objekto rangovui AS „Eviko“. Tarp JSC „Felitas KV“, atsakovo bei ieškovo buvo sudarytas trišalis susitarimas, kuriuo šalys susitarė, jog JSC „Felitas KV“ sumokėta pradinė įmoka (29 536,24 Eur) pagal pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 01/2017 yra užskaitoma kaip atsakovo pradinė įmoka ieškovui. Ieškovas su atsakovu 2017 m. gruodžio 21 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 10/2017, pagal kurią ieškovas įsipareigojo perduoti prekes ir suteikti paslaugas, o atsakovas įsipareigojo priimti prekes ir už jas sumokėti pagal sąlygas, numatytas sutarties priede Nr. 1. Atsakovas įsipareigojo sumokėti 65 000 Eur per tris dienas nuo sutarties pasirašymo. JSC „Felitas KV“ 29 536,24 Eur mokėjimas buvo užskaitytas kaip dalinis atsakovo mokėjimas ieškovui, 2017 m. gruodžio 29 d. atsakovas sumokėjo likusius 35 463,76 Eur. Atsakovas sutartimi taip pat įsipareigojo per 2 dienas po kiekvieno prekių pristatymo sumokėti 12 000 Eur, o ieškovui pabaigus darbus sumokėti 5 196,94 Eur. 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties priede Nr. 1 nurodyta apmokėjimo tvarka neatitinka realios sutarties kainos, kadangi buvo padaryta skaičiavimo klaida. Skaičiavimo klaida vertintina atsakovo naudai. Bendrą sutarties kainą sudarė 124 982,93 Eur, dėl jos šalys susitarė ikisutartiniuose santykiuose. Iš viso buvo suplanuoti penki vežimai. Už paskutinį (penktąjį) vežimą atsakovas turėjo ieškovui sumokėti ne 12 000 Eur, o 11982,93 Eur. Be to, paskutinė įmoka, ieškovui pabaigus darbus (5 196,94 Eur) neturėjo būti mokama – visa sutarties kaina turėjo būtų padengta sumokant už prekes per 2 dienas nuo jų atvežimo. Vadovaujantis sutartimi apmokėjimo diena laikoma ta, kurią pinigai atsiduria ieškovo sąskaitoje.

63. Ieškovas nurodė, kad vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, pristatė visas prekes ir teikė paslaugas. Prekės buvo pristatytos 2018 m. vasario 12 d., 2018 m. vasario 15 d., 2018 m. vasario 21 d., 2018 m. vasario 26 d., 2018 m. kovo 1 d. vežimais ir priimtos atsakovo pasirašytinai prekių priėmimo-perdavimo aktais. Atsakovas už 2017 m. vasario 12 d. ir 2017 m. vasario 21 d. pristatytas prekes atsiskaitė laiku, tačiau už 2018 m. vasario 15 d. vežimą atsakovas atsiskaityti vėlavo – atsiskaitė 2018 m. vasario 23 d. Ieškovas dėl mokėjimo vėlavimo atsakovui pretenzijų nereiškė, toliau vykdė darbus. Atsakovas už 2018 m. vasario 26 d. ir 2018 m. kovo 1 d. vežimus su ieškovu neatsiskaitė, nors prekes pasirašytinai priėmė, pastabų prekių kokybei neturėjo. Nepaisant to, jog atsakovas vėlavo atsiskaityti, ieškovas ir toliau teikė sutartyje numatytas paslaugas – vykdė darbus. Atsakovas už pristatytas prekes bei atliktus darbus ir toliau nemokėjo. Ieškovas pažymėjo, kad 2018 m. kovo 20 d. buvo priverstas sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą ir atsakovui išsiuntė pretenziją dėl nevykdomų įsipareigojimų, kurioje pranešė, jog darbai yra sustabdomi iki kol ieškovui nebus sumokėta jam pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį priklausanti suma. Ieškovas pasinaudojo tarp šalių sudarytos sutarties 10 punktu, kuriame numatyta, jog ieškovas turi teisę sustabdyti darbų vykdymą jei atsakovas nesumoka sutartyje numatytų sumų. Atsakovas, ieškovo įsipareigojimų vykdymo sustabdymo metu buvo skolingas ieškovui 23 982,94 Eur. Ieškovas iki įsipareigojimų vykdymo sustabdymo pristatė visas prekes ir atliko visus darbus, išskyrus vidinių plieno struktūrų surinkimo darbus, jų baigtumas šiuo metu vertintinas apie 20 proc. Vadovaujantis darbų užbaigtumo proporcija, bendrą atsakovo ieškovui mokėtiną sumą už pristatytas prekes ir suteiktas paslaugas sudaro 118 077,16 Eur. Ieškovas nurodė, kad atsakovas ieškovui iš viso sumokėjo tik dalį sutarties kainos – 101 000 Eur, todėl liko skolingas ieškovui 17 077,16 Eur. Vadovaujantis 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties priedo Nr. 1 sąlygomis, atsakovas ieškovui turėjo sumokėti visą sutarties sumą iki 2018 m. kovo 3 d. (2 dienos po paskutinio prekių pristatymo). Ieškovas nurodė, kad visos pristatytos prekės yra priimtos atsakovo pasirašytinai, pastabų jų kokybei neišreikšta, atsakovas ieškovo atliktų darbų nepriėmė ir pilnai neapmokėjo, todėl ieškovas atsakovui kartu su 2018 m. balandžio 18 d. pretenzija siuntė prekių ir darbų priėmimo-perdavimo aktą ir prašė atsakovo jį pasirašyti. Atsakovas pastabų prekių ar darbų kokybei neišreiškė, tačiau prekių ir darbų priėmimo-perdavimo akto nepasirašė, todėl ieškovas kartu su 2018 m. balandžio 26 d. pretenzija atsakovui išsiuntė vienašalį prekių bei darbų priėmimo-perdavimo aktą. Su ieškovu nebuvo atsiskaityta. Ieškovas nurodė, kad tarp šalių 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytos sutarties 6 punktu susitarė, jog atsakovas moka 0,05 proc. delspinigius už vėlavimą atsiskaityti su ieškovu už pristatytas prekes ir suteiktas paslaugas, skaičiuojant nuo nesumokėtos sumos, ir ieškinio pareiškimo dieną atsakovas skolingas ieškovui 788,32 Eur delspinigių. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2017 m. gruodžio 21 d. tarp šalių sudarytos sutarties 21.2 punkto pagrindu ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti 50 proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo sutarties sumos, tais atvejais, kai po ieškovo pranešimo atsakovui apie jo netinkamai vykdomą sutartį atsakovas per 3 dienas identifikuotų pažeidimų neištaiso. Ieškovas pažymėjo, kad 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties sumą sudaro 124 982,93 Eur, todėl ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti 62 491,47 Eur dydžio baudą. Ieškovas, atsižvelgdamas į atsakovo priešieškinio aprašytą reikalavimą priteisti patirtus nuostolius už technikos nuomą, sutartines netesybas geranoriškai mažina 2 000 Eur suma. Ieškovas nurodė, kad vadovaujantis 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties 6 punktu atsakovas taip pat įsipareigojo apmokėti visas ieškovo patirtas išlaidas, susijusias su skolos iš atsakovo išieškojimu, bei kompensuoti kitus tiesioginius bei netiesioginius ieškovo patirtus nuostolius, kilusius iš sutarties vykdymo/nevykdymo. Ieškovas dėl neteisėtų atsakovo veiksmų buvo priverstas kreiptis į Advokatų profesinę bendriją „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ dėl teisinės pagalbos ir tokiu būdu patyrė 700 Eur dydžio išlaidas teisinei pagalbai apmokėti. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ieškovo patiriamiems nuostoliams kompensuoti priskiriamos taip pat ir palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Kadangi konkretus procesinių palūkanų dydis CK 6.37 straipsnyje nenurodytas, taikytina CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatytas palūkanų dydis. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes ieškovas iš atsakovo prašo priteisti 17 077,16 Eur skolą, 60 491,47 Eur dydžio baudą, 788,32 Eur dydžio delspinigius bei 700 Eur ieškovo patirtoms tiesioginėms išlaidoms teisinei pagalbai, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

74. Atsakovas AS „Eviko“ pateikė 2019 m. sausio 23 d. atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė ieškovo UAB „Sangaras“ patikslintą ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo atsakovo naudai visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas tinkamai atsiskaitė su ieškovu pagal sutartį ir jos nepažeidė, todėl nėra skolingas ieškovui 17 077,16 Eur sumos, o nesant atsakovo skolos ieškovui – nėra pagrindo reikalauti iš atsakovo 60 491,47 Eur baudos, 788,32 Eur dydžio delspinigių bei 700 Eur ieškovo patirtų tiesioginių išlaidų teisinei pagalbai. Atsakovo nuomone, net ir pripažinus, kad ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sutartyje numatytą baudą ir delspinigius, ieškovo prašomų netesybų dydis yra neprotingas ir mažintinas. Ieškovas laikytinas daugybę kartų pažeidusiu savo sutartinius įsipareigojimus, nes nesilaikė numatytų terminų bei apskritai neatliko jokių montavimo darbų. Atsakovas nurodė, kad jis laimėjo Estijos Respublikos kelių tarnybos organizuotą viešąjį konkursą, pagal kurį atsakovas turėjo pastatyti kelių muziejų. Atsakovas ir Estijos Respublikos kelių direkcija elektroniniu būdu sudarė viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (VPPS), kurios 3.5 punkte buvo numatyti pastato karkaso atlikimo darbai ir aptariamų darbų atlikimo terminas, t. y. ne vėliau nei 2017 m. lapkričio 27 d. Vadovaujantis aukščiau išvardinta sutartimi, kelių muziejaus pastato karkasas turėjo būti pagamintas iš plieno konstrukcijų, todėl atsakovas sudarė sutartį su Felitas KV, o Felitas KV atitinkamai 2017 m. spalio 9 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 01/2017 su ieškovu, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pagaminti, nudažyti, pristatyti ir surinkti kelių muziejaus karkaso plieno konstrukcijas. Remiantis 2017 m. spalio 9 d. sutarties 2.6 punktu, plieno konstrukcijos turėjo būti ieškovo surinktos ne vėliau nei iki 2017 m. lapkričio 20 d.

85. Atsakovas pažymėjo, kad jam buvo ypatingai svarbu, jog ieškovas tinkamai laikytųsi sutartinių terminų, nes plieno konstrukcijų galutiniai montavimo terminai buvo apibrėžti ne tik 2017 m. spalio 9 d. sutartyje ir 2017 m. gruodžio 21 d. sutartyje, bet ir VPPS. Be to, ieškovo darbai buvo tik dalis visų VPPS nurodytų darbų, statybos procese dalyvavo daug bendrovių, kurios darbus galėjo atlikti tik ieškovui atlikus savuosius. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovo ir Felitas KV tarpusavio bendravime pagal 2017 m. spalio 9 d. sutartį nuolatos dalyvavo ir atsakovo atstovai, su kuriais taip pat buvo derinami įvairūs 2017 m. spalio 9 d. sutarties vykdymo klausimai. Tai patvirtina šalių elektroninis susirašinėjimas, kuriame dalyvavo atsakovo atstovas K. S.. Atsakovas pažymėjo, kad dar 2017 m. spalio 9 d. sutarties vykdymo metu ieškovui kilus klausimų dėl prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo, 2017 spalio mėnesį įvyko Felitas KV ir ieškovo atstovų susitikimas atsakovo patalpose, kuriame taip pat dalyvavo ir atsakovo atstovai. Šio susitikimo metu atsakovo ir Felitas KV atstovai pajuto, kad ieškovas, neturėdamas tam pagrįstų priežasčių, ėmė siekti pratęsti savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal 2017 m. spalio 9 d. sutartį, įvykdymo terminą. Atsakovas nurodė, kad nors patikslintame ieškinyje teigiama, kad ieškovas sustabdė produkcijos gamybą ir tiekimą, nes mirus Felitas KV vadovui neva nutrūko ieškovo bendravimas su šia įmone ir dalis 2017 m. spalio 9 d. sutarties priedų buvo nepasirašyti, tačiau atsakovo įsitikinimu, ieškovas paprasčiausiai pasinaudojo susiklosčiusia situacija, turėdamas aiškų tikslą pratęsti savo prievolės įvykdymo terminą. Dar nežinodamas apie Felitas KV vadovo mirtį ieškovas savo elgesiu leido suprasti, kad nespės laiku įvykdyti savo pagal 2017 m. spalio 9 d. sutartį prisiimtų įsipareigojimų. Šią faktinę aplinkybę patvirtina ieškovo 2017 m. lapkričio 3 d. išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame jis prašo pratęsti plieno konstrukcijų surinkimo galutinį terminą daugiau negu mėnesiui, t. y. iki 2017 m. gruodžio 22 d., nors dar prieš 2017 m. spalio 9 d. sutarties sudarymą ieškovas teigė, kad plieno konstrukcijos bus pristatytos ne vėliau negu 2017 m. lapkričio 12 d. Be to, iki Felitas KV vadovo mirties 2017 m. spalio 9 d. sutartis ir jos 3 priedas buvo abiejų šalių tinkamai pasirašyti, o kilus klausimams dėl 2017 m. spalio 9 d. sutarties vykdymo ir negaunant atsakymo iš Felitas KV, ieškovas galėjo ir turėjo tiesiogiai kreiptis į atsakovą. Atsakovas pažymėjo, kad Felitas KV yra Estijos Respublikoje įregistruotas ribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo, todėl net ir mirus Felitas KV vadovui – juridinis asmuo nepasibaigė ir toliau funkcionavo. Praėjus vos kelioms dienoms po T. T. mirties buvo paskirtas naujas Felitas KV vadovas M. T.. Todėl net ir mirus Felitas KV vadovui 2017 m. spalio 9 d. sutartis galėjo ir turėjo būti vykdoma iš ieškovo pusės, todėl ieškovo prievolių vykdymo vienašališkas sustabdymas tebuvo tik nesąžiningas ieškovo veiksmas, siekiant pridengti ieškovui nustatytų 2017 m. spalio 9 d. sutarties terminų pažeidimą.

96. Atsakovas nurodė, kad jis buvo priverstas sudaryti atskirą sutartį su ieškovu, t. y. 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį, nes iki 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties sudarymo plieno konstrukcijos taip ir nebuvo pristatytos ir sumontuotos. Žinodamas, kad terminai, nustatyti VPPS, buvo seniai pradelsti ir atsakovui būtinai reikėjo, kad plieno konstrukcijos kuo greičiau būtų pristatytos ir sumontuotos – ieškovas išnaudojo tai savo derybinei pozicijai stiprinti ir spaudė atsakovą brangesnėmis kainomis sudaryti su juo tiesioginę sutartį. Ieškovas žinojo, kad atsakovas alternatyvų neturi, nes kito pardavėjo paieška ir pasitelkimas automatiškai sąlygotų muziejaus karkaso montavimo termino nukėlimą bei būtų finansiškai nuostolingas atsakovui, nes ieškovui jau buvo pervestas ir avansas pagal 2017 m. spalio 9 d. sutartį (kuris vėliau buvo įskaitytas kaip dalinis apmokėjimas pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį). Dėl to, atsakovas buvo priverstas sudaryti 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį, kurios kaina beveik 27 000 Eur viršijo 2017 m. spalio 9 d. sutarties kainą. Ieškovas, pasinaudodamas šia situacija, pratęsė ir savo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus – remiantis 2017 m. gruodžio 21 d. Sutarties 1 priedo 1 punktu, ieškovas pagal šią sutartį prisiimtus sutartinius įsipareigojimus turėjo visiškai įvykdyti jau iki 2018 m. vasario 20 d.

107. Atsakovas pažymėjo, kad nepaisant šio daugiau nei trimis mėnesiais pailgėjusio ieškovo prievolių įvykdymo termino – ieškovas vis tiek nesugebėjo laiku sumontuoti plieno konstrukcijų. Nesklandumai prasidėjo jau tuomet, kai ieškovas informavo atsakovą, kad jis pakeitė plieno konstrukcijų gamintoją dėl nuo atsakovo visiškai nepriklausančių priežasčių. Nurodė, kad 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties vykdymo metu ieškovas pranešė atsakovui, kad plieno konstrukcijų pristatymui neprireiks 5 vilkikų, o užteks 4, tačiau dėl sumažinto vilkikų skaičiaus pasikeitė krovimo planas ir pirmajam vilkikui pristačius krovinį negalėjo būti iš karto pradedami plieno konstrukcijų montavimo darbai, kadangi buvo pristatytos ne visos darbų pradžiai reikalingos detalės, o visų plieno konstrukcijų pristatymui galiausiai vis vien prireikė 5 vilkikų.

118. Ieškovas akivaizdžiai pažeidė 2017 m. gruodžio 21 d. sutartyje numatytus plieno konstrukcijų pristatymo terminus. Vadovaujantis 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties 1 priedo 1 punktu, visos išorinės plieno konstrukcijos turėjo būti ieškovo pristatytos iki 2018 m. vasario 10 d., o vidinės plieno konstrukcijos – iki 2018 m. vasario 15 d., tačiau pirmasis ieškovo siųstas vilkikas atvyko tik 2018 m. vasario 12 d., antrasis – 2018 m. vasario 15 d., trečiasis – 2018 m. vasario 21 d., ketvirtasis – 2018 m. vasario 26 d., penktasis – 2018 m. kovo 1 d.. Atsakovas pabrėžė, kad paskutinį krovinį ieškovas pristatė tik 2018 m. kovo 1 d., t. y. 14 dienų viršijęs sutartyje nustatytą terminą. Atsakovas dėl ieškovo vienašalio priėmimo – perdavimo akto nurodė, kad 2018 m. balandžio 26 d. ieškovui nutraukus 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį, tą pačią dieną ieškovas sudarė vienašalį priėmimo-perdavimo aktą, nors jokių plieno konstrukcijų montavimo darbų ieškovas neatliko, todėl aptariamas aktas yra ginčijamas atsakovui pareiškiant priešieškinį.

129. Atsakovas dėl jo patirtų nuostolių nurodė, kad ieškovo atstovai, kurie turėjo atlikti montavimo darbus, į objektą, t.y. Estijos kelių muziejų, atvyko be reikiamos technikos, todėl atsakovas buvo priverstas pats išnuomoti statybinę techniką ieškovo darbams. Vadovaujantis 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties nuostatomis plieno konstrukcijų montavimą ieškovas turėjo atlikti visiškai savarankiškai, todėl ieškovas kartu su atsakovu susitarė, kad 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties kaina bus atitinkamai sumažinta išnuomotos technikos nuomos kaina, kurią sumokėjo atsakovas. Atsakovas nurodė, kad jis sumokėjo 6 484,24 Eur sumą už technikos nuomą, tačiau ieškovas taip ir negrąžino aptariamos sumos atsakovui bei neįskaitė visos šios sumos į savo pareikšto ieškinio sumą. Atsakovas nurodė, kad patikslintame ieškinyje ieškovas nepagrįstai nurodė, kad geranoriškai sutinka padengti dalį technikos nuomos kainos, sumažindamas ieškinio dydį (prašomos baudos dydį) 2 000 Eur suma, nes atsakovas neturi prievolės mokėti ieškovui jokios baudos, todėl joks įskaitymas nėra galimas, ieškovas iki šiol jokia dalimi nėra įvykdęs atsakovui prievolės sumokėti 6 484,24 Eur sumą už technikos nuomą. Atsakovas pažymėjo, kad iš viso patyrė 115 816,75 Eur nuostolių dėl ieškovo neteisėtų veiksmų: ieškovui nesugebėjus laiku įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, statybinė technika buvo išnuomota ilgesniam terminui, kas sąlygojo 8 085,18 Eur turtinės žalos atsiradimą atsakovui; dėl ieškovo pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį prisiimtų įsipareigojimų savalaikio nevykdymo buvo paskelbta RMC Ehitus OÜ darbuotojų prastova, dėl ko atsakovas patyrė 31 680 Eur nuostolių; ieškovui pažeidus tarp šalių 2017 m. gruodžio 21 d. sutartyje numatytą terminą pailgėjo galutinis atsakovo darbų atlikimo terminas ir tai sąlygojo 20 441,43 Eur baudinių sankcijų taikymą atsakovo atžvilgiu. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovui netinkamai nudažius dalį plieno konstrukcijų, jis buvo priverstas šalinti šiuos defektus, patirdamas 4 860 Eur nuostolių; ieškovo pristatytos plieno konstrukcijos buvo pažeistos ir nesuvirintos, atsakovas patyrė 17 455 Eur nuostolių šių trūkumų šalinimui; dėl ieškovo kaltės 3 mėnesiais užsitęsus VPPS vykdymui atsakovas patyrė 1 676,05 Eur nuostolių dėl įrangos nuomos ir 23 760 Eur nuostolių dėl ilgesnio darbo jėgos panaudojimo; ieškovo prašymu išnuomojęs statybinę techniką iš CRAMO ESTONIA AS, atsakovas patyrė 6 484,24 Eur nuostolių. Atsakovas nurodė, kad dėl aukščiau paminėtų nuostolių priteisimo atsakovas pateikė į bylą priešieškinį.

1310. Atsakovas pažymėjo, kad sumokėjęs 101 000 Eur sumą atsakovas visiškai apmokėjo už pačias išorines ir vidines plieno konstrukcijas (77 987,19 Eur), jų transportavimą (2 500,00 Eur) bei dažymą (19 137,96 Eur) (kuris buvo atliktas nekokybiškai) – viso 99 625,15 Eur. Atsakovas nurodė, kad jis ne tik kad neliko skolingas, bet ieškovui netgi permokėjo 1 374,85 Eur. Atsakovas dėl tinkamo atsiskaitymo su ieškovu pažymėjo, kad nesutinka su ieškinio teiginiu, kad atsakovas, laiku neatsiskaitydamas su ieškovu, padarė esminį 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties pažeidimą, dėl ko atsakovas kartu su 17 077,16 Eur pagrindine skola taip pat privalo sumokėti ieškovui ir minėtoje sutartyje numatytas 61 279,79 Eur netesybas bei atlyginti 700 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti. Atsakovas pažymėjo, kad 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties 4 punkte yra numatyta, jog pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes ir paslaugas tokia tvarka, kokia yra nurodyta šios sutarties 1 priede. Remiantis tarp šalių 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties 1 priedo 2.2. punktu, pirkėjas sumokės 12 000 Eur sumą per 2 dienas nuo kiekvieno sunkvežimio su prekėmis atvykimo datos, pagal priedą Nr. 2 (viso 5 sunkvežimiai). Atsakovo teigimu, aiškinant mokėjimų, atliktinų pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį tvarką, yra būtina atsižvelgti į ieškovo ir atsakovo verslo praktiką ir elgesį šios sutarties vykdymo metu. Konkrečiu atveju, ieškovas neginčija faktinės aplinkybės, kad 29 536,24 Eur mokėjimas, kurį Felitas KV atliko ieškovui pagal 2017 m. spalio 9 d. sutartį, buvo įskaitytas kaip atsakovo avanso (65 000 Eur) pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį dalis. Likusią avanso pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį dalį (35 463,76 Eur) ieškovas sumokėjo atsakovui iš karto po išankstinės sąskaitos faktūros gavimo. Po ieškovo pirmojo vilkiko su plieno konstrukcijomis atvykimo (2018 m. vasario 12 d.), ieškovas tą pačią dieną išsiuntė atsakovui elektroninį laišką, prie kurio prikabino 2018 m. vasario 12 d. sąskaitą, kurią atsakovas apmokėjo tą pačią dieną. Už antrąjį ir trečiąjį vilkikus ieškovas išrašė atsakovui bendrą sąskaitą, kurią atsakovas gavo 2018 m. vasario 21 d. ir tinkamai apmokėjo 2018 m. vasario 23 d. Atsakovas padarė išvadą, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo susiklosčiusi verslo praktika, pagal kurią atsakovas atlikdavo mokėjimus pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį po ieškovo sąskaitų gavimo, todėl ieškovas yra neteisus, teigdamas, kad už antrąjį vilkiką atsakovas neva nesumokėjo laiku, nes kaip buvo minėta, už antrąjį ir trečiąjį vilkikus buvo išrašyta bendra sąskaita, kurią atsakovas gavo tik 2018 m. vasario 21 d. Atsakovas akcentavo, kad iš karto po ketvirtojo ir penktojo vilkikų atvykimo, ieškovas neišrašė bei nepersiuntė atsakovui jokių sąskaitų, o apmokėjimui už jais atgabentas prekes pilnai pakako atsakovo jau anksčiau sumokėto avanso. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad ieškovo įsipareigojimų pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį sustabdymo momentu 2018 m. kovo 20 d., tiek ieškovo nurodyto 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties vienašališko nutraukimo metu 2018 m. balandžio 26 d., atsakovas neturėjo jokios prievolės mokėti 17 077,16 Eur sumą ieškovui. Dar iki 2018 m. kovo 20 d. atsakovas buvo sumokėjęs ieškovui 101 000 Eur sumą, kurios sumokėjimą pagrindžia mokėjimai ir trišalis susitarimas. Šia atsakovo sumokėta pinigų suma buvo tinkamai apmokėta už pačias išorines ir vidines plieno konstrukcijas (77 987,19 Eur), jų transportavimą (2 500 Eur) bei dažymą (19 137,96 Eur), kuris buvo atliktas nekokybiškai, – viso 99 625,15 Eur.

1411. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovui nevykdant plieno konstrukcijų montavimo darbų, atsakovas buvo priverstas tiesiogiai tartis su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“, kad šis atliktų darbus ir ištaisytų defektus, kurie atsirado ieškovui pristatant konstrukcijas. Todėl atsakovas sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“. Atsižvelgiant į tai, atsakovas trečiajam asmeniui UAB „Nasta“ pervedė 16 000 Eur. Atsakovas negali būti saistomas pareigos dar kartą mokėti ieškovui už plieno konstrukcijų montavimo darbus, kurių ieškovas apskritai neatliko ir dėl šios priežasties, reikalavimas dėl 17 077,16 Eur skolos sumokėjimo yra atmestinas kaip nepagrįstas.

1512. Atsakovas nesutiko su ieškovo reikalavimu priteisti 60 491,47 Eur baudą, kurią ieškovas kildina iš 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties 21.2 punkto, nes atsakovas tinkamai vykdė savo pinigines prievoles pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį, todėl atsakovas jokiu būdu negali būti laikomas iš esmės pažeidusiu šią sutartį. Nesant pagrindo priteisti iš atsakovo skolą bei atsakovo veiksmuose konstatuoti esminį tarp šalių 2017 m. gruodžio 21 d. sudarytos sutarties pažeidimą, nėra pagrindo tenkinti ir išvestinių ieškinio reikalavimų dėl 788,32 Eur delspinigių ir 700 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti.

1613. Atsakovas dėl ieškovo reikalaujamų priteisti netesybų dydžio pažymėjo, kad net ir teismui byloje nustačius, kad ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti 2017 m. gruodžio 21 d. sutartyje numatytą 60 491,47 Eur baudą ir delspinigius, ieškovo prašomų netesybų dydis yra akivaizdžiai neproporcingas, todėl mažintinas. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas savo patikslintu ieškiniu reikalauja iš atsakovo tik 17 077,16 Eur pagrindinės skolos pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį, kas sudaro vos 13,66 proc. bendros minėtos sutarties kainos (124 982,94 Eur) ir 14,46 proc. ieškovo teigimu pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį atliktų darbų, suteiktų paslaugų ir pristatytų prekių vertės (118 077,16 Eur). Tuo tarpu, reikalaujamos priteisti netesybų (61 279,79 Eur) dydis sudaro net 49 proc. nuo 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties kainos ir daugiau nei 3,5 karto viršija patikslintu ieškiniu reikalaujamos pagrindinės skolos pagal šią Sutartį dydį (17 077,16 Eur). Byloje yra neginčijamas faktas, kad šiai dienai atsakovas yra sumokėjęs ieškovui 101 000 Eur sumą, atsakovas būtų laikytinas neįvykdžiusiu tik dalies savo pagrindinės prievolės, kuri sudarytų 17 077,16 Eur arba 14,46 proc. nuo 118 077,16 Eur sumos, tuo tarpu patikslintu ieškiniu prašomų priteisti netesybų dydis atitinkamai sudaro net 51,89 proc. nuo 118 077,16 Eur sumos. Įvertinus 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties nuostatas, darytina išvada, kad „drakoniška“ 50 proc. sandorio vertės bauda yra numatyta tik atsakovui (Sutarties 21.2 punktas), o atitinkamo dydžio baudos ieškovui 2017 m. gruodžio 21 d. sutartis nenumato, todėl buvo akivaizdžiai pažeista šalių interesų pusiausvyra. Atsakovo nuomone, ieškovo prašomų priteisti netesybų dydis yra mažintinas iki CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyto 6 procentų metinių palūkanų dydžio, skaičiuojamo nuo priteistos (jei tokia būtų) pagrindinės skolos pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį dydžio.

1714. Atsakovo įsitikinimu, pats ieškovas yra laikytinas iš esmės pažeidusiu 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį, nes atsakovas ne kartą akcentavo ir ieškovui buvo žinoma, kad tiek pagal 2017 m. spalio 9 d. sutartį, tiek pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį įsigyjamų plieno konstrukcijų pristatymas ir surinkimas sutartyse nustatytais terminais turi ypatingą svarbą atsakovui. Ypatingą termino svarbą atsakovui taip pat iliustruoja 2017 m. gruodžio 18 d. tarp šalių vykęs susirašinėjimas, kur atsakovas netgi siūlė pagaminti vidines konstrukcijas Estijoje, jeigu ieškovas iki 2018 m. vasario 20 d. nespėtų jų sumontuoti. Nors ieškovas eilinį kartą patikino atsakovą, kad iki 2018 m. vasario 20 d. vidinės konstrukcijos bus sumontuotos, tačiau šio prisiimto įsipareigojimo taip ir neįvykdė. Atsakovas pagrįstai prilygino ieškovo elgesį esminiam 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties pažeidimui, dėl ko prarado pasitikėjimą ieškovu ir pasitraukė iš 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties. Atsakovas yra įsitikinęs, kad būtent ieškovas, o ne atsakovas iš esmės pažeidė 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį, todėl ieškovo pareikštas reikalavimas dėl 79 056,95 Eur priteisimo turėtų būti atmestas.

1815. Atsakovas AS „Eviko“ pareiškė 2018 m. lapkričio 27 d. priešieškinį ieškovui UAB „Sangaras“, kuriuo prašė: pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento ieškovo UAB „Sangaras“ 2018 m. balandžio 26 d. vienašališkai sudarytą perdavimo-priėmimo aktą dalyje dėl atliktų plieno konstrukcijų montavimo (surinkimo) darbų; priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 115 816,75 Eur nuostolių; priteisti atsakovo naudai iš ieškovo 8,00 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas dėl nuostolių už statybinės įrangos nuomą ir darbuotojų prastovą nurodė, kad ieškovo atstovai, kurie turėjo atlikti montavimo darbus, į objektą, t.y. Estijos kelių muziejų, atvyko be reikiamos technikos, todėl atsakovas buvo priverstas pats išnuomoti statybinę techniką ieškovo darbams. Vadovaujantis 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties nuostatomis plieno konstrukcijų montavimą ieškovas turėjo atlikti visiškai savarankiškai, todėl ieškovas kartu su atsakovu susitarė, kad 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties kaina bus atitinkamai sumažinta išnuomotos technikos nuomos kaina, už kurią atsakovas sumokėjo 6 484,24 Eur sumą, tačiau ieškovas taip ir negrąžino aptariamos sumos atsakovui bei neįskaitė jos į savo pareikšto ieškinio sumą. Atsakovas darbams, kurie turėjo būti atliekami po ieškovo pristatytų plieno konstrukcijų ir tinkamai atliktų montavimo darbų, išnuomojo statybinę techniką, t.y. 3 vnt. žirklinių keltuvų, pastolius ir „Dino“ keltuvą. Ieškovui viršijus 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties vykdymo terminą ir neatlikus plieno konstrukcijų montavimo darbų, atsakovas buvo priverstas aukščiau paminėtą statybinę techniką nuomotis ilgesnį terminą ir tai sukėlė atsakovui 8 085,18 Eur turtinę žalą. Dėl ieškovo pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį prisiimtų įsipareigojimų savalaikio neįvykdymo buvo paskelbta RMC Ehitus OÜ darbuotojų prastova, dėl ko atsakovas patyrė 31 680 Eur nuostolių. Darbuotojų prastova taip pat lėmė ir kitos įrangos ilgesnį nuomos terminą, kas sąlygojo 297,60 Eur nuostolių atsiradimą atsakovui.

1916. Atsakovas dėl Estijos Respublikos kelių tarnybos pritaikytų baudinių sankcijų ir atsakovo nuostolių nurodė, kad atsakovo ir Estijos Respublikos kelių tarnybos VPPS buvo apibrėžti darbų atlikimo terminai bei baudinės sankcijos už jų nesilaikymą. Ieškovui pažeidus su atsakovu sudarytose sutartyse numatytus plieno konstrukcijų pristatymo terminus, pristačius dalį plieno konstrukcijų su defektais, bei savalaikiai ir kokybiškai neatlikus jų montavimo darbų – 3 mėnesiais pailgėjo galutinis darbų pagal VPPS atlikimo terminas, o tai savo ruožtu sąlygojo baudinių sankcijų taikymą atsakovo atžvilgiu, t.y. užsakovas Estijos Respublikos kelių tarnyba neišmokėjo atsakovui dalies pirkimo-pardavimo sutarties kainos 20 441,43 Eur sumai. Dėl 3 mėnesiais pailgėjusio galutinio darbų pagal VPPS atlikimo termino – atsakovas patyrė ir papildomų 25 436,05 Eur nuostolių, susidedančių iš 1 676,05 Eur nuostolių dėl įrangos nuomos ir 23 760 Eur nuostolių dėl ilgesnio darbo jėgos panaudojimo.

2017. Atsakovas dėl nuostolių, susidariusių dėl ieškovo padarytų defektų šalinimo, nurodė, kad pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties nuostatas, išorinės ir vidinės plieno konstrukcijos turėjo būti nudažytos, tačiau ieškovas laiptus nudažė netinkama spalva, atsakovas buvo priverstas pasitelkti trečiuosius asmenis, kad jie perdažytų laiptus ir tokiu būdu būtų pašalinti ieškovo padaryti defektai. Dėl laiptų perdažymo ieškovas patyrė 4 860 Eur nuostolių. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovo pristatytos plieno konstrukcijos buvo pažeistos ir tinkamai nesuvirintos, atsakovas patyrė 17 455 Eur nuostolių šių defektų šalinimui. Atsakovas dėl santykių su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“ nurodė, kad atsižvelgdamas į susiklosčiusią situaciją, t.y. ieškovui nevykdant plieno konstrukcijų montavimo darbų, atsakovas buvo priverstas tiesiogiai tartis su trečiuoju asmeniu, kad šis atliktų darbus ir ištaisytų defektus, kurie atsirado ieškovui pristatant konstrukcijas. Todėl atsakovas sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu, kuris atliko taip pat su trūkumais – vietoje sutartos 18 000 Eur sumos atsakovas trečiajam asmeniui pervedė 16 000 Eur.

2118. Atsakovas dėl ginčijamo vienašalio priėmimo-perdavimo akto nurodė, kad 2018 m. balandžio 26 d. ieškovui nutraukus 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį, tą pačią dieną ieškovas sudarė vienašalį priėmimo-perdavimo aktą, tačiau jokių plieno konstrukcijų montavimo darbų ieškovas neatliko, todėl šis aktas yra pripažintinas negaliojančiu. Atsakovas pažymėjo, jog aplinkybes, kad ieškovas plieno konstrukcijų montavimo darbų net ir norėdamas negalėjo atlikti patvirtina įrodymai apie netinkamą ieškovo vilkikų pakrovimą, dėl ko kai kurios detalės nebuvo atgabentos ir 2018 m. vasario 15 d. negalėjo būti pradėti plieno konstrukcijų montavimo darbai. Atsakovas nurodė, kad kategoriškai nesutinka su 2018 m. balandžio 26 d. akte nurodytomis plieno konstrukcijų montavimo darbų baigtumo proporcijomis, nes iki sutarties su UAB „Nasta“ sudarymo objekte nebuvo atlikti jokie plieno konstrukcijų montavimo darbai. Atsakovas nurodė, kad remiantis sutarties su UAB „Nasta“ 1 p., šios sutarties dalykas yra plieno konstrukcijos (47 844,9 kg) surinkimo ir surinkimo bei transportavimo metu atsiradusių dažų sluoksnio pažeidimų uždažymo darbai, atliekami ginčo objekte. Minėtos sutarties dalyke nurodytų surenkamų plieno konstrukcijų svoris yra yra 2017 m. gruodžio 21 d. sutartyje nurodytų vidinių plieno konstrukcijų (16 287,20 kg) ir išorinių plieno konstrukcijų (31 557,70 kg) svorių suma. Iš to seka, kad pagal sutartį su UAB „Nasta“, trečiasis asmuo įsipareigojo sumontuoti visas (tiek vidines, tiek išorines) plieno konstrukcijas, todėl ieškovas niekaip negalėjo perduoti atsakovui pilnai atliktų išorinių ir iš dalies atliktų vidinių plieno konstrukcijų montavimo darbų, nes visi aptariami darbai buvo atlikti trečiojo asmens pagal su juo sudarytą sutartį.

2219. Atsakovas dėl akto pripažinimo negaliojančiu nurodė, kad 2017 m. gruodžio 21 d. sutartis yra mišraus pobūdžio, t.y. sutartyje yra pirkimo-pardavimo ir statybos rangos sutarties bruožų. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį, statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. To paties straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad statybos rangos sutartis be kita ko yra sudaroma pastatų ir kitų statinių montavimo darbams atlikti. 2017 m. gruodžio 21 d. sutartimi ieškovas įsipareigojo atlikti vidinių ir išorinių plieno konstrukcijų montavimo darbus. Remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 90 dalimi, montavimo darbai yra statybos darbų rūšis, todėl remiantis tiek šia teisės norma, tiek CK reglamentavimu, 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties daliai dėl plieno konstrukcijų montavimo darbų yra taikytinas CK 6 knygos XXXIII skyriaus trečiame skirsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas. Ieškovui nesumontavus plieno konstrukcijų, atsakovui nebuvo pagrindo pasirašyti akto, bei atitinkamai aktas dalyje dėl plieno konstrukcijų montavimo darbų yra nepagrįstas. Atsakovas atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes padarė išvadą, jog ieškovas neatliko jokių plieno konstrukcijų montavimo darbų ir atitinkamai niekaip negalėjo įvykdyti savo prievolės perduoti darbus. Dėl šios priežasties, atsakovas pagrįstai atsisakė pasirašyti šiuos aktus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes aktas dalyje dėl atliktų plieno konstrukcijų montavimo (surinkimo) darbų yra teismo pripažintinas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento.

2320. Atsakovas dėl sutartinės civilinės atsakomybės taikymo ieškovo atžvilgiu nurodė, kad pažeidė tiek 2017 m. spalio 9 d. sutarties, tiek 2017 m. gruodžio 21 d. sutarties terminus, laiku nepristatydamas plieno konstrukcijų ir jų nesumontuodamas, be to, ieškovo pristatytos plieno konstrukcijos turėjo defektų. Ieškovas taip pat neįvykdė pareigos sumokėti atsakovui 6 484,24 Eur sumą už statybinės įrangos nuomą ir negrąžino 1 374,85 Eur permokos pagal 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį. Taigi, Ieškovas, tinkamai ir laiku neįvykdęs prisiimtų įsipareigojimų, iš esmės pažeidė 2017 m. gruodžio 21 d. sutartį, t.y. veikė neteisėtai (CK 6.246 straipsnis). Ieškovui nevykdant savo įsipareigojimų, atsakovas patyrė atsiliepime į ieškinį nurodytus nuostolius. Nagrinėjamu atveju neabejotinai egzistuoja faktinis priežastinis ryšys, nes tuo atveju, jeigu ieškovas būtų laiku ir tinkamai pristatęs, sumontavęs ir nudažęs plieno konstrukcijas, atsakovas nebūtų patyręs priešieškiniu reikalaujamų nuostolių dėl plieno konstrukcijų montavimo darbų ir defektų šalinimo, Estijos Respublikos kelių tarnyba nebūtų skyrusi atsakovui baudinių sankcijų, statybinė įranga būtų buvusi išnuomota trumpesniam laikotarpiui, atsakovo pasitelkti asmenys nebūtų paskelbę prastovos ir vėliau nebūtų privesti ilgiau vykdyti darbus. Atsakovas yra įsitikinęs, kad išimtinai plieno konstrukcijų pavėluotas pristatymas ir netinkamas nudažymas iš ieškovo pusės lėmė aukščiau aptartų atsakovo nuostolių atsiradimą, todėl žalingi padariniai atsakovui nėra pernelyg nutolę nuo ieškovo neteisėtų veiksmų, todėl yra konstatuotinas teisinis priežastinis ryšys. Atsakovas pažymėjo, kad pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį skolininko kaltė preziumuojama, todėl ir ieškovo kaltė yra preziumuojama. Atsakovo nuomone, egzistuoja visos civilinės atsakomybės ieškovo atžvilgiu taikymo sąlygos.

2421. Atsakovas dėl palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dydžio nurodė, kad CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Palūkanoms apskaičiuoti aptariamoje situacijoje yra taikytinas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Atsakovo nuomone, nagrinėjamu atveju turi būti taikoma nuo 2016 m. kovo 16 d. galiojusi 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu, t. y. 8,00 proc. (0,00 + 8,00).

2522. Ieškovas UAB „Sangaras“ 2019 m. sausio 9 d. atsiliepimu į priešieškinį prašė atmesti atsakovo priešieškinį ir priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad pats atsakovas priešieškinio faktinėse aplinkybėse nurodo, jog atsakovas sudarė sutartį su JSC „Felitas KV“, o JSC „Felitas KV“ 2017 m. spalio 9 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį su ieškovu, todėl atsakovas yra visiškai neteisus teigdamas, jog mirus JSC „Felitas KV“ vadovui ieškovas dėl sutarties vykdymo turėjo kreiptis į atsakovą. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovo ir ieškovo nesaistė jokie teisiniai ar sutartiniai santykiai, ieškovas ne tik kad neturėjo pareigos kreiptis į atsakovą, tačiau neturėjo ir tokios teisės, kadangi pagal sutartį atsakovas įsipareigojo sutartį įvykdyti JSC „Felitas KV“ naudai, o ne atsakovo naudai. Atsakovas yra visiškai neteisus teigdamas, jog ieškovas sutartį galėjo ir turėjo vykdyti tiesiogiai atsakovui. Atsakovas priešieškinyje laikosi klaidingos pozicijos, kad ieškovas yra kaltas dėl to, kad buvo sudaryta nauja sutartis tarp ieškovo ir atsakovo. Ieškovas nurodė, kad plieno konstrukcijos pagal sutartį nebuvo pristatytos ir sumontuotos dėl to, kad JSC „Felitas KV“ nepasirašė dviejų sutarties priedų, kuriais buvo fiksuojami metalinių konstrukcijų brėžinių pakeitimai. Ieškovas savaitę negalėjo susisiekti su savo sutarties kontrahentu JSC „Felitas KV“, todėl sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą iki kol bus gautas raštiškas patvirtinimas dėl metalinių konstrukcijų pakeitimų, t. y., bus pasirašyti sutarties priedai. Be minimų priedų ieškovas negalėjo tiekti konstrukcijų, kadangi ieškovas neturėjo raštiško patvirtinimo, jog konstrukcijų pakeitimai tenkina JSC „Felitas KV“. Toks ieškovo veikimas yra protingas, pagrįstas ir teisėtas.

2623. Ieškovas pažymėjo, kad pats JSC „Felitas KV“ vadovas M. T. atsisakė sutarties vykdymo dėl „laiko stokos“ ir pranešė, jog iš sutarties kylančias teises ir pareigas perduoda tiesiogiai objekto rangovui — atsakovui. Ieškovas nedelsiant kreipėsi į atsakovą ir derino naujos sutarties sudarymą kadangi sutartyje numatyti darbai turėjo būti atlikti ne atsakovo, o JSC „Felitas KV“ naudai. Atsakovas ieškovui siųstame laiške aiškino visiškai suprantantis, kodėl pasikeitė sutarties kaina, todėl atsakovo teiginiai apie ieškovo tariamą nesąžiningumą padidinant sutarties kainą yra nepagrįsti. Naujos sutarties sudarymo būtinybę sąlygojo ne ieškovo, o JSC „Felitas KV“ veiksmai, visos sąlygos atsakovui buvo priimtinos. Sutartis buvo pasirašyta abiejų šalių laisva valia, atsakovo priešieškinyje išdėstyti teiginiai apie ieškovo tariamą nesąžiningumą yra nepagrįsti.

2724. Ieškovas dėl nuostolių už statybinės įrangos nuomą ir darbuotojų prastovą nurodė, kad su atsakovo nurodytomis aplinkybėmis nesutinka iš dalies. Ieškovas sutinka, jog su atsakovu tarėsi dėl įrangos nuomos ir naudojosi atsakovo išnuomotu teleskopiniu keltuvu, tačiau atsakovas sumokėti už įrangos nuomą ieškovo pareikalavo tik priešieškinyje, iki tol atsakovas iš ieškovo jokių nuostolių nereikalavo. Atsakovas įrodymus apie patirtų išlaidų dydį pateikė tik su priešieškiniu, todėl ieškovas tik po atsakovo pateikto priešieškinio sužinojo, kokio dydžio išlaidas patyrė atsakovas ir kad atsakovas jas iš tiesų patyrė.

2825. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad atsakovas įrangos nuomą grindžia pridedamomis sąskaitomis, tačiau dalis sąskaitų yra išrašytos už nuomos laikotarpį, kuriuo ieškovas darbų jau nevykdė, kadangi teisėtai buvo sustabdęs savo įsipareigojimų vykdymą. Ieškovas objekte įranga naudojosi nuo 2018 m. vasario 12 d. iki 2018 m. kovo 20 d., todėl sąskaitos už vėlesnį laikotarpį negali būti priskiriamos ieškovui.

2926. Atsakovas teigė, kad ieškovui suteikta įranga buvo nekokybiška, apie ką ieškovas ne kartą informavo atsakovą. Atsakovo suteiktą teleskopinį krautuvą buvo ypatingai sunku naudoti pagal paskirtį, kadangi teleskopinio krautuvo variklis ir pavarų dėžė buvo itin prastos būklės. Be to, pats atsakovas naudojosi teleskopiniu keltuvu savo darbams atlikti, todėl atsakovo patirtos išlaidos įrangos nuomai atitinkamai turėtų būti paskirstytos tarp šalių per pusę. Ieškovas nesutinka su atsakovo priešieškiniame prašoma priteisti suma teleskopinio krautuvo nuomos kainai padengti.

3027. Ieškovas nurodė, kad su menamais nuostoliais dėl statybinės technikos nuomos ilgesnį terminą ir RMC Ehitus OÜ darbuotojų prastovos kategoriškai nesutinka, nes ieškovui vykdant darbus atsakovas neteikė jokių pretenzijų dėl kitų subrangovų prastovų ar technikos nuomos išlaidų, dėl šių aplinkybių niekada nebuvo kilęs ginčas, ieškovo sutartis nebuvo pilnai įvykdyta dėl pačio atsakovo kaltų veiksmų. Ieškovas pažymi, kad prie priešieškinio pridėti dokumentai apie darbuotojų prastovą ir įrangos nuomą savaime neįrodo, kad prastovą ir įrangos nuomą sąlygojo būtent ieškovo veiksmai. Objekte kartu su ieškovu dirbo pats atsakovas bei kiti atsakovo pasitelkti subrangovai. Ieškovui dirbant ginčo objekte buvo kilę nesklandumų dėl atsakovo darbuotojų ar kitų subrangovų padarytų klaidų, dėl ko ieškovui buvo neįmanoma darbų atlikti nustatytu terminu. Tai iliustruoja prie šio atsiliepimo pridedamas susirašinėjimas, kuriame ieškovas ne kartą pastebi statybų aikštelėje kitų asmenų padarytas klaidas, bei teikia pretenzijas dėl nepakankamos projektinės medžiagos. Pamatų paruošimo darbai buvo atlikti netinkamai, dėl ko ieškovas keletą dienų negalėjo vykdyti darbų, ieškovui nebuvo suteiktas pilnas objekto projektas ir nebuvo aišku kaip ieškovo atliekami darbai turi būti tvirtinami prie jau esančių konstrukcijų, ieškovui suteiktas projektas vietomis neatitiko atsakovo turimam projektui. Ieškovas siekė išspręsti klaidas ir neatitikimus derindamas veiksmų planą su atsakovu, bei geranoriškai prisidėjo prie klaidų taisymo. Ieškovas taip pat reiškė nepasitenkinimą atsakovui, jog sutarties terminas prasitęsia dėl pačio atsakovo kaltės, kad reikia „pastoviai šokinėti nuo vienos projekto dalies prie kitos“ ir kad ieškovas pats patiria nuostolius dėl atsakovo kaltės. Taigi, atsakovo nurodytos išlaidos kilo dėl pačio atsakovo ar kitų subrangovų kaltės.

3128. Ieškovo teigimu, nors jos neatliko darbų iki sutartyje numatyto termino 2018 m. vasario 20 d., tačiau tai savaime nesudaro pakankamo pagrindo atsakovo patirtas išlaidas projekto vystymui priteisti iš ieškovo. Vadovaujantis bendrąja įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (CPK 178 straipsnis), įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia. Atsakovas neįrodė kaip jo patirtos išlaidos dėl RMC Ehitus OÜ darbuotojų prastovos bei įrangos nuomos yra susijusios su ieškovo veiksmais. Minėtos išlaidos galėjo kilti (ir tikėtinai kilo) dėl pačio atsakovo ar dėl kitų asmenų, vykdžiusių darbus objekte, kaltės. Ieškovo nuomone, atsakovo priešieškinio reikalavimai negali būti tenkinami, kadangi atsakovas neįrodė patirtų išlaidų sąsajos su ieškovo veiksmais.

3229. Ieškovas pažymėjo, kad su atsakovo reikalavimu priteisti 20 441,43 Eur netesybų iš ieškovo nesutinka, nes atsakovas priešieškinyje nepateikia jokių įrodymų, jog darbų atlikimo terminas prasitęsė 3 mėnesiais ir kad jis prasitęsė būtent dėl ieškovo veiksmų. Atsakovas užsakovui darbus darbų priėmimo-perdavimo aktu perdavė 2018 m. birželio 8 d., atsakovo pateiktais duomenimis, atlikus objekto apžiūrą buvo užfiksuoti neatlikti darbai ir darbų defektai, todėl darbai buvo nepriimti. Atsakovas neprideda jokių dokumentų (pvz. defektinio akto), kurie parodytų kurie darbai 2018 m. birželio 8 d. buvo neatliki ir kurioje dalyje darbų buvo nustatyti defektai. Ieškovo nuomone, tikėtina, jog užsakovas iš atsakovo darbų nepriėmė dėl priežasčių, nesusijusių su ieškovo veiksmais, defektai ir neatlikti darbai galėjo susidaryti dėl kitų subrangovų ar dėl pačio atsakovo darbuotojų, dirbusių objekte, kaltės. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog jis iš tiesų patyrė 20441,43 Eur dydžio žalą. Ieškovo teigimu, iš užsakovo Estijos Respublikos kelių tarnybos rašto ir išrašytos sąskaitos nėra aišku, ar atsakovas sąskaitoje nurodytą sumą sumokėjo užsakovui Estijos Respublikos kelių tarnybai ir ar iš tiesų patyrė atitinkamas išlaidas netesyboms apmokėti.

3330. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas priešieškiniame nepateikia įrodymų, patvirtinančių, jog darbų atlikimo terminas prasitęsė 3 mėnesiais ir kad jis prasitęsė dėl ieškovo kaltų veiksmų, todėl atsakovo priešieškinio reikalavimai yra nepagrįsti, atsakovas siekia nepagrįstai perkelti savo normalias veiklos sąnaudas ieškovui.

3431. Ieškovas nurodo, kad atsakovas niekada nereiškė pretenzijų dėl netinkamos laiptų spalvos, o jas pareiškė tik su priešieškiniu, be to, atsakovas neprideda jokių įrodymų apie netinkamą laiptų spalvą. Ieškovo nuomone, iš atsakovas pridėtos 4860 Eur dydžio TREK OŪ sąskaitos nėra aišku, kaip šie darbai susiję su tariamai netinkama laiptų spalva, atsakovas nepaaiškina bei neprideda įrodymų, kokia spalva turėjo būti nudažyti laiptai ir kokia spalva jie faktiškai buvo nudažyti. Ieškovo manymu, atsakovas siekia perkelti ieškovui savo veiklos sąnaudas, kurios yra niekaip nesusijusios su ieškovu.

3532. Ieškovas nesutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovo pristatytos plieno konstrukcijos neva buvo pažeistos ir tinkamai nesuvirintos, atsakovas tariamai patyrė 17 455 Eur nuostolių, ir kaip įrodymą atsakovas prideda Lūmina Metall sąskaitą ir atliktų darbų piniginį aktą. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas visas pristatytas plieno konstrukcijas pasirašytinai priėmė prekių perdavimo-priėmimo aktais. Prekių priėmimo-perdavimo aktuose atsakovas nepažymėjo jokių pretenzijų konstrukcijų kokybei. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepateikia jokių įrodymų (pvz. defektinis aktas, foto fiksacija), jog ieškovo pristatytos plieno konstrukcijos buvo nekokybiškos ir kad atsakovas buvo priverstas samdyti trečiuosius asmenis tariamiems defektams pašalinti. Lumina Metall sąskaitoje ir atliktų darbų piniginiame akte nurodyti darbai yra konkrečiai neįvardinti ir nėra aišku, kaip jie susiję su ieškovo tariamai nekokybiškomis plieno konstrukcijomis. Ieškovas mano, jog atsakovas siekia nesąžiningai padidinti savo priešieškinio sumą tariamais nuostoliais.

3633. Ieškovas dėl atsakovo santykių su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“ pažymėjo, jog neatliko dalies darbų, t. y., ieškovas atliktų darbų akte vidinių konstrukcijų užbaigimą pažymėjo 20 proc. ir atitinkamai nereikalavo sumokėti pilnos vidinių konstrukcijų įrengimo kainos, pagal sutartį mokėtiną sumą sumažino 6 905,76 Eur, kuri turi būti išskaityta iš atsakovo 16 000 Eur dydžio reikalavimo. Ieškovas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą vadovaudamasis sutarties 10 punktu dėl atsakovo kaltės, siekė taikiai susitarti su atsakovu, tačiau atsakovas nebendradarbiavo bei grubiai pažeidė sutartį ir dar galiojant sutarčiai nusamdė trečiąjį asmenį ieškovo darbams atlikti. Atsakovo patirtos išlaidos trečiajam asmeniui UAB „Nasta“ yra sąlygotos ne ieškovo, o atsakovo neteisėtais veiksmais. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas nepateikia jokių įrodymų, jog ieškovo atliktų darbų rezultate buvo reikalinga ištaisyti defektus ir kad šie tariami defektai atsirado dėl ieškovo kaltės.

3734. Ieškovas dėl vienašalio priėmimo perdavimo akto pažymėjo, kad 2018 m. balandžio 26 d. ieškovui nutraukus sutartį, ieškovas sudarė vienašalį priėmimo-perdavimo aktą. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad jokių plieno konstrukcijų montavimo darbų ieškovas neatliko, juos neva atliko trečiasis asmuo UAB „Nasta“, todėl šis aktas atsakovo teigimu yra pripažintinas negaliojančiu. 2018 m. kovo 22 d. ieškovas buvo nuvykęs į Estiją tikslu susitikti su atsakovu, tačiau atsakovas su ieškovu susitikti atsisakė, todėl ieškovas 2018 m. kovo 22 d. užfiksavo savo atliktus darbus. Nuotraukoje matomas sniegas, kuris tik patvirtina, kad nuotrauka daryta šaltuoju metų laikotarpiu. Nuotraukoje matoma, jog išorinės konstrukcijos yra pilnai surinktos ir ant jų jau yra įrengtos medinės konstrukcijos „gegnės“. Medinės konstrukcijos, įrengtos ant metalinių konstrukcijų patvirtina, jog išorinės konstrukcijos jau kurį laiką buvo pilnai įrengtos. Ieškovas savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą sustabdė 2018 m. kovo 20 d. Atsakovas sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“ sudarė 2018 m. kovo 22 d., atsakovo teiginys, jog ieškovas jokių konstrukcijų montavimo darbų neatliko, yra klaidingas. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovo teiginius paneigia ne tik pridedama nuotrauka, tačiau ir šalių tarpusavio susirašinėjimas, pateiktas su ieškiniu, kuriame atsakovas prašo ieškovo pratęsti montavimo darbus, o ne juos pradėti.

3835. Ieškovas nurodo, kad prie atsiliepimo pridedami trečiojo asmens UAB „Nasta“ darbų priėmimo - perdavimo aktai ir PVM sąskaitos - faktūros. Šie dokumentai įrodo, jog UAB „Nasta“ dar iki 2018 m. kovo 20 d. atliko didžiąją dalį darbų ir juos perdavė ieškovui, ieškovas šiuos darbus vienašaliu darbų priėmimo - perdavimo aktu perdavė atsakovui. Ieškovo vienašalis aktas yra pagrįstas, o jame nurodyti kiekiai yra teisingi, kadangi atsakovas neįrodė kitaip. Ieškovas neturėjo galimybės perduoti pilnai atliktus darbus atsakovui, kadangi atsakovas dar galiojant sutarčiai sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“, kuris pratęsė ieškovo atliekamus konstrukcijų montavimo darbus. Ieškovas apie pasirengimą perduoti dalį darbų rezultato pranešė kartu su 2018 m. balandžio 18 d. pretenzija išsiųsdamas prekių ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame buvo nurodytos faktiškai perduotos prekės ir faktiškai atlikti darbai. Ieškovas nurodė, kad atsakovas į ieškovo pretenziją, su kuria buvo pranešta apie rangovo pasirengimą perduoti darbus, niekaip nereagavo, todėl būtent atsakovas pažeidė pareigą priimti ieškovo atliktus darbus. Ieškovui neliko nieko kito kaip sudaryti vienašalį prekių ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

3936. Ieškovas nurodo, kad atsakovas neįrodė visų civilinei atsakomybei kilti būtinų sąlygų, dėl ko atsakovo priešieškinio reikalavimai negali būti tenkinami. Ieškovas pažymi, kad pirma sutartis yra niekaip nesusijusi su ieškovo ir atsakovo tarpusavio santykiais, kadangi atsakovas nebuvo šios sutarties šalimi, atsakovas neturėjo jokių teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, sutartis buvo nutraukta JSC „Felitas KV“ vadovo iniciatyva.

4037. Ieškovas nurodo, kad atsakovo teiginys apie ieškovo sutarties tariamą pažeidimą yra klaidingas ir visiškai nesusijęs su nagrinėjamos bylos dalyku. 2017 m. gruodžio 21 d. sutartyje buvo sulygti ieškovo darbų atlikimo terminai, ieškovas darbus turėjo atlikti iki 2018 m. vasario 20 d., tačiau sutarties 17 punktu šalys susitarė, kad jei pirkėjas vėluoja sumokėti sumas, sulygtas šioje sutartyje, iki prekių pristatymo arba paslaugų atlikimo, pardavėjas turi teisę pratęsti prekių perdavimo arba paslaugų atlikimo pirkėjui terminą. Be to, vadovaujantis sutarties 10 punktu pardavėjas turi teisę neperduoti prekių pirkėjui ir neatlikti paslaugų, jei pastarasis nėra sumokėjęs pardavėjui sumų, nustatytų sutartyje per konkretų terminą iki prekių perdavimo momento. Ieškovo nuomone, jis turėjo teisę pratęsti savo įsipareigojimų įvykdymo terminą, nes atsakovas pažeidė sutartyje įtvirtintą pareigą sumokėti ieškovui priklausančias sumas. Sutartyje atsakovas įsipareigojo per 2 dienas po kiekvieno prekių pristatymo sumokėti 12 000 Eur. Už 2018 m. vasario 15 d. vežimą atsakovas atsiskaityti vėlavo – atsiskaitė 2018 m. vasario 23 d., todėl sutarties įvykdymo terminą ieškovas turėjo teisę pratęsti 6 dienomis iki 2018 m. vasario 26 d. Atsakovas už 2018 m. vasario 26 d. ir 2018 m. kovo 1 d. vežimus su ieškovu neatsiskaitė, nors prekes pasirašytinai priėmė, pastabų prekių kokybei neturėjo. Vadovaujantis sutarties 17 punktu, ieškovas turėjo teisę pratęsti sutarties įvykdymo terminą, iki tol kol atsakovas atsiskaitys su ieškovu. Atsakovas taip ir neatsiskaitė su ieškovu, todėl ieškovas negali būti laikomas praleidęs sutarties įvykdymo terminą.

4138. Ieškovas pažymėjo, kad jis 2018 m. kovo 20 d. buvo priverstas sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą ir atsakovui išsiuntė pretenziją dėl nevykdomų įsipareigojimų, kurioje pranešė, jog darbai yra sustabdomi iki kol ieškovui nebus sumokėta jam pagal sutartį priklausanti suma. Vadovaujantis CK 6.206 straipsniu, viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo arba kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka. Taigi, atsakovas grubiai pažeidė sutartyje sulygtas sąlygas, dėl ko ieškovas turėjo teisę pratęsti savo įsipareigojimų vykdymo terminą bei sustabdyti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Ieškovas taip pat nurodė, kad sutarties laiku negalėjo įvykdyti ir dėl atsakovo kaltų veiksmų, ieškovo darbai buvo apsunkinti dėl atsakovo darbuotojų klaidų objekte, nekokybiškos technikos ir nepakankamos dokumentacijos. Ieškovas buvo priverstas taisyti atsakovo darbuotojų padarytas klaidas ir geranoriškai padėti atsakovo darbuotojams, todėl sutartį įvykdyti laiku buvo neįmanoma dėl pačio atsakovo kaltės. Ieškovas pažymėjo, kad visą ginčo laikotarpį jis siekė išspręsti ginčą taikiai, ieškovui įspėjus atsakovą apie įsipareigojimų sustabdymą iki kol bus sumokėtos ieškovui priklausančios sumos, atsakovas 2018 m. kovo 20 d. laišku atsakė, jog yra pasiruošęs sumokėti 6000 Eur kitą dieną, o likusią dalį sumokės ieškovui pabaigus darbus). Ieškovas pažymėjo, kad vadovaujantis CK 6.206 straipsniu, atsakovas negali reikalauti priešieškinio sumų iš ieškovo, kadangi atsakovas yra pats kaltas dėl susidariusių išlaidų. Ieškovas visą sutarties vykdymo laikotarpį vadovavosi tarp šalių sudaryta sutartimi ir veikė atsižvelgdamas į bendradarbiavimo bei kooperavimosi principus. Atsakovas grubiai pažeidė sutartį ir bendradarbiavimo bei kooperavimosi pareigas, kas sąlygojo pačio atsakovo patirtas išlaidas. Ieškovo nuomone, atsakovo priešieškinis atmestinas, kadangi ieškovas neatliko neteisėtų veiksmų.

4239. Vadovaujantis CK 6.206 straipsniu, atsakovas neturi teisės reikalauti savo patirtų išlaidų, kadangi išlaidos susidarė dėl pačio atsakovo veiksmų, atsakovas neįrodė egzistuojant priežastinį ryšį tarp ieškovo prievolės termino pažeidimo ir priešieškiniame nurodytų išlaidų kilimo. Vien tik pateikiami įrodymai apie atsakovo turėtas išlaidas statybų metu negali būti pakankami konstatuojant esant priežastinį ryšį tarp ieškovo veiksmų ir išlaidų kilimo.

4340. Ieškovas dėl pagrindų netaikyti civilinės atsakomybės (CK 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.259 straipsnio 1 dalis) nurodė, kad ieškovas visą sutarties vykdymo laikotarpį bendradarbiavo su atsakovu ir siekė įvykdyti savo sutartiniu įsipareigojimus, tačiau atsakovas grubiai pažeidė sutarties sąlygas ir su ieškovu pagal sutarties sąlygas neatsiskaitė. Atsakovas dar galiojant sutarčiai pasamdė trečiąjį asmenį UAB „Nasta“ ieškovo darbams atlikti, būtent dėl šių priežasčių ieškovas 2018 m. kovo 20 d. sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas atsisakė pasirašyti taikų susitarimą savo pačio pasiūlytomis sąlygomis ir savo ruožtu ieškovui pateikė nesąžiningą pasiūlymą. Atsakovas pasiūlė toliau vykdyti darbus nuo kitos dienos ryto ir pranešė, jog už atliktus darbus atsakovas sumokės tiesiogiai ieškovo subrangovui UAB „Nasta“. Ieškovas nesutiko toliau dirbti objekte, kol nebus pasirašytas taikus susitarimas, kadangi atsakovas nepateikė jokių garantijų, jog už ieškovo atliekamą darbą ieškovui bus sumokėta. Atsakovas atsisakė susitikti ir nutraukė bendravimą su ieškovu. Taigi, sutarties neįvykdymą sąlygojo atsakovo kalti tyčiniai veiksmai, dėl ko atsakomybę už patirtas išlaidas privalo prisiimti pats atsakovas. Ieškovo teigimu, aukščiau aprašytos aplinkybės patvirtina, jog ieškovas bendradarbiavo, siekė ginčą išspręsti taikiai, darė nuolaidas atsakovui, tačiau atsakovas elgėsi nesąžiningai, teikė deklaratyvius ir nesąžiningus ieškovo atžvilgiu pasiūlymus, atsakovo veiksmai aiškiai prieštaravo šalių bendradarbiavimo principui.

4441. Trečiasis asmuo UAB „Nasta“ 2019 m. sausio 7 d. atsiliepimu į priešieškinį prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas pasamdė trečiąjį asmenį atlikti konstrukcijų sumontavimo ir dažymo darbus objekte, kuriame vykdant konstrukcijų montavimo darbus buvo iškilę nesklandumų, perduotoje statybų aikštelėje kitų subrangovų ir atsakovo darbuotojų atliktuose darbuose buvo pastebėtos projektinės klaidos, t. y. darbai buvo atlikti ne pagal ieškovui perduotą projektą. Be to, ieškovui ir trečiajam asmeniui nebuvo perduota visa projektinė medžiaga. Dėl šių priežasčių ieškovo ir trečiojo asmens vykdomi darbai buvo apsunkinti ir nebuvo įmanoma atlikti darbų nustatytu terminu. Trečiasis asmuo nurodė šias pastebėtas ir koreguotas klaidas: buvo reikalinga pakelti kolonas esančias ant inkarinių varžtų, kadangi buvo neteisingai atlikti betonavimo darbai; buvo aptiktos klaidos pamatuose; nei ieškovui, nei trečiajam asmeniui nebuvo perduoti pilni surinkimo brėžiniai, todėl nebuvo pilnos informacijos kaip vartų sija turi būti tvirtinama priėjau stovinčio angaro; stiklo sijų virinimo darbai buvo pristabdyti kelioms dienoms, kadangi atsakovo surinkimo brėžiniai skyrėsi nuo tų, kurie buvo pateikti ieškovui ir trečiajam asmeniui; nei ieškovui, nei trečiajam asmeniui nebuvo perduota informacija, kaip laiptai turi būti jungiami su jau pastatytu angaru; vykdomi darbai buvo kurį laiką pristabdyti, kadangi atsakovo darbuotojai sprendė klausimą dėl trūkstamų detalių pamatuose po kolonomis. Tretysis asmuo nurodė, kad jam vykdant darbus objekte, ieškovas pranešė, jog atsakovas vėluoja atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškovas įspėjo trečiąjį asmenį, jog jis pasinaudos savo sutartinėmis teisėmis ir darbų objekte nevykdys iki kol atsakovas nesumokės ieškovui pagal sutartį priklausančių sumų. Ieškovas informavo trečiąjį asmenį, jog atsakovas nesutinka laikytis sutarties sąlygų ir ieškovui nemokės jam priklausančių sumų iki kol darbai nebus pilnai atlikti. Tokia atsakovo pozicija, trečiojo asmens manymu, buvo nesąžininga ir neteisinga, kadangi tokiu būdu buvo grubiai pažeistos ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties sąlygos.

4542. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad 2018 m. kovo 22 d. į jį tiesiogiai kreipėsi atsakovas ir pasiūlė sudaryti atskirą sutartį bei pabaigti vykdomus darbus. Atsižvelgiant į atsakovo kategoriškumą, trečiasis asmuo buvo įsitikinęs, jog atsakovas ieškovui sutarties sumos nesumokės ir sutartinių santykių nebetęs, todėl trečiasis asmuo sudarė atskirą sutartį ir įsipareigojo pabaigti vykdomus darbus objekte. Trečiasis asmuo jau buvo atlikęs dažymo darbus ir dalį konstrukcijų sumontavimo darbų, už kuriuos dar nebuvo atsiskaityta, todėl siekiant gauti trečiajam asmeniui priklausančią sumą už atliktus darbus, trečiasis asmuo tęsė santykius su atsakovu tiesiogiai. Trečiasis asmuo nurodė, kad pabaigus vykdyti darbus atsakovas trečiajam asmeniui nesumokėjo visos pagal sutartį priklausančios sumos, sumokėjo 16 000 Eur iš pagal sutartį priklausančių 18 000 Eur. Atsakovas jokių pretenzijų dėl konstrukcijų montavimo kokybės ar defektų nepareiškė, defektinių aktų nepateikė.

4643. Trečiasis asmuo pažymėjo, jog atsakovo išnuomotas teleskopinis keltuvas buvo nekokybiškas ir jį pagal paskirtį naudoti buvo ypatingai sunku. Keltuvas buvo apgadintas, keletą kartų dėl keltuvo gedimų buvo neįmanoma vykdyti darbų. Keltuvo bloga kokybė taip pat prisidėjo prie vykdomų darbų termino pailgėjimo. Trečiojo asmens nuomone, prašoma priteisti suma iš ieškovo turėtų būti sumažinta, kadangi atsakovo suteikta technika buvo nekokybiška, o atsakovas pats naudojosi teleskopiniu keltuvu savo darbų daliai atlikti.

4744. Trečiasis asmuo nurodė, kad vykdant su ieškovu sudarytą sutartį iki 2018 m. kovo 20 d. jis atliko visus darbus, išskyrus vidinių plieno konstrukcijų montavimą. Vidinių plieno konstrukcijų montavimo darbų baigtumas buvo apie 20 proc. 2018 m. kovo 22 d. trečiasis asmuo sudarė sutartį tiesiogiai su atsakovu ir pabaigė vykdyti vidinių plieno konstrukcijų montavimo darbus. Trečiojo asmens nuomone, atsakovas yra visiškai neteisus teigdamas, jog ieškovas neatliko jokių konstrukcijų montavimo darbų. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad vykdant sutartį su ieškovu, atsakovas niekada nereiškė jokių pretenzijų dėl konstrukcijų defektų ar netinkamos konstrukcijų spalvos. Trečiasis asmuo pažymi, jog vykdant darbus kartu su ieškovu nebuvo kilę jokių problemų dėl kitų subrangovų prastovų, atsakovas nereiškė jokių pretenzijų, susijusių su prastovomis. Trečiojo asmens manymu, darbų atlikimo terminas prasitęsė ir prastovos buvo paskelbtos ne dėl ieškovo, o dėl pačio atsakovo ir kitų subrangovų, vykdžiusių darbus objekte, kaltės. Trečiasis asmuo su ieškovu buvo priversti dirbti ne pagal planą, kadangi atsakovo nurodymais teko šokinėti nuo vienos projekto dalies iki kitos ir savarankiškai taisyti objekte esančias klaidas.

4845. Trečiasis asmuo UAB „Normetas“ 2019 m. balandžio 3 d. atsiliepime į ieškinį ir priešieškinį paaiškino, kad šioje byloje sprendžiamuose santykiuose jokių sutarčių nei dėl gamybos, nei dėl produkcijos pateikimo, nei dėl kokių nors darbų atlikimo nei su UAB “Sangaras”, nei su AS „Eviko”, nei su UAB “Nasta” ar bet kuria kita įmone ar asmeniu nėra sudarę, jokios produkcijos, gaminių nėra gaminę, jokių darbų nėra dirbę ar atlikę. Dėl byloje pateiktų aplinkybių jokios informacijos neturi ir nežino, todėl pareikšti savo nuomonę dėl sprendžiamų klausimų neturi galimybės.

49Teismas konstatuoja:

50Ieškinys atmestinas

51Priešieškinys tenkintinas iš dalies

5246. Teismas konstatuoja, kad ieškovas UAB „Sangaras“ pareiškė ieškinį atsakovui AS „Eviko“ dėl skolos, delspinigių, baudos pagal sutartį, taip pat procesinių palūkanų priteisimo. Atsakovas AS „Eviko“ atsikirsdamas į ieškinį pareiškė priešieškinį ieškovui UAB „Sangaras“ dėl vienašalio priėmimo-perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu ir nuostolių dėl savalaikiai neatliktų darbų ir dėl darbų defektų šalinimo priteisimo. Civilinėje byloje trečiuoju asmeniu įtraukta UAB „Nasta“, faktiškai atlikusi darbus ir UAB „Normetas“, kuris rangovu buvo nurodytas objekto statybos darbų žurnale. Teismas konstatuoja, kad byloje kilo ginčas dėl tinkamo statybos rangos sutarties vykdymo, sutarties, pagal kurią buvo atlikti darbai, subjekto, atlikusio ir perdavusio darbus, darbų atlikimo savalaikiškumo (terminų), darbų ir medžiagų kokybės, galimų nuostolių atlyginimo, kai šalys ir tretysis asmuo tiems patiems darbams atlikti sudarė kelias statybos rangos sutartis.

53Nustatytos esminės bylos faktinės aplinkybės ir jų vertinimas

5447. Teismas, įvertinęs šalių procesiniuose dokumentuose ir bylos nagrinėjimo metu iškeltus klausimus, tiria ir teisiškai vertina reikšmingas faktines aplinkybes dėl rangos sutarčių sudarymo ir jų vykdymo. Teismas nustatė, kad chronologine tvarka buvo sudarytos žemiau nurodytos statybos rangos sutartys, reikšmingos civilinės bylos nagrinėjimui.

5548. Teismas nustatė, kad užsakovas Estijos Kelių tarnyba, kaip perkančioji organizacija, ir atsakovas AS „Eviko“, kaip rangovas, sudarė Statybos darbų sutartį Nr. 17-00119/120 dėl Estijos Kelių muziejaus ekspozicijos salės rekonstrukcijos ir parodų pastato statybos darbų (toliau – Sutartis Nr. 1; el. b. 2 t., b. l. 83-100);

5648.1. Šia Sutartimi Nr. 1 atsakovas AS „Eviko“ įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus pagal 3 dalyje numatytus tarpinius sutarties vykdymo terminus ir trumpus parengties laipsnio aprašymus, pagal kuriuos pasiekta galutinė parengtis ir išduotas naudojimo leidimas turėjo būti 35 savaitė nuo teisės pakliūti į statybos darbų aikštelę gavimo, maždaug 2018 m. gegužės 7 d. Šios sutarties Bendrųjų sąlygų patikslinimų 12 punkte numatyta, kad teisė patekti į statybų aikštelę yra nuo 2017 m. rugsėjo 4 d. (el. b. 2 t., b. l. 85, 95);

5748.2. Šios Sutarties Nr. 1 4 dalyje nustatytos sutartinės baudos už terminų viršijimą ir kitus sutartinių įsipareigojimų pažeidimus (el. b. 2 t., b. l. 96).

5849. Teismas nustatė, kad atsakovas AS „Eviko“, kaip rangovas, ir UAB „Felitas KV“, kaip subrangovas, 2017 m. spalio mėn. sudarė sutartį, kurios objektas yra Estijos Kelių muziejaus statyba, remiantis 1205 KO projekto dokumentacija, pagal kurią rangovas turi teisę pradėti darbus statybvietėje 2017 m. lapkričio mėn., statybos darbų perdavimo laikas rangovui yra 2017 m. lapkričio 28 d., medžiagų pristatymo terminas – 2017 m. lapkričio 11 d. (toliau – Sutartis Nr. 2; el. b. 2 t., b. l. 107-111);

5950. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Sangaras“, kaip tiekėjas, ir UAB „Felitas KV“, atstovaujama vadovo T. T., kaip pirkėjas, 2017 m. spalio 9 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 01/2017 (toliau – Sutartis Nr. 3; el. b. 1 t., b. l. 34-35), pagal kurią:

6050.1. Ieškovas (tiekėjas) pagamins ir surinks plieno konstrukcijas pagal šios sutarties priedus Nr. 1 ir Nr. 2., o pirkėjas nupirks ir priims pagamintas plieno konstrukcijas, pateikė techninio projekto brėžinius dwg formatais. „Tiekėjas“ parengs brėžinius gamybai (MKD brėžinius) savo sąskaita;

6150.2. Plieno konstrukcijų bendra suma – apytikriai 49.064 kg;

6250.3. Ieškovas (tiekėjas) pagamins, pristatys ir surinks plieno konstrukcijas ne vėliau nei 2017 m. lapkričio 10 d.

6351.1. Atsakovas AS „Eviko“, kaip pirkėjas, ir ieškovas UAB „Sangaras“, kaip pardavėjas, 2017 m. gruodžio 21 d. sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017 (toliau – Sutartis Nr. 4; el. b. 1 t., b. l. 21-23), pagal kurią:

6451.1.1. Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, aprašytas šios Sutarties 1 priede, Pirkėjo nuosavybėn, Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytą kainą pagal šioje Sutartyje sulygtą tvarką (1 punktas);

6551.1.2. Pardavėjas įsipareigoja atlikti paslaugas, nustatytas šios Sutarties 1 priede, Pirkėjas įsipareigoja priimti atliktas paslaugas ir sumokėti už jas kainą, nustatytą Sutartyje pagal šioje Sutartyje sulygtą tvarką (2 punktas);

6651.1.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes ir paslaugas tokia tvarka, kokia yra nurodyta šios Sutarties 1 priede (4 punktas);

6751.1.4. Jei Pirkėjas vėluoja sumokėti sumas, sulygtas šioje sutartyje, iki prekių pristatymo arba paslaugų atlikimo, Pardavėjas turi teisę pratęsti prekių perdavimo arba paslaugų atlikimo Pirkėjui terminą (17 punktas);

6851.1.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško Šalių sutartimi prisiimtų prievolių įvykdymo (30 punktas).

6951.2. Priede Nr. 1 prie sutarties Nr. SAN 10/2017 (el. b. 1 t., b. l. 24) 1 punkte pateikta nurodytos pristatytos prekės ir paslaugos, kiekis, kaina, bendra kaina (viso 124 982,94 Eur), galutinis limitas (terminas), pagal kurią paskutinis prekių ir paslaugų atlikimo terminas vidinių plieno konstrukcijų surinkimas pagal Priedą Nr. 2 – 16287,20 kg 0,53 eur/kg, 8 632,22 Eur turėjo būti įvykdytas 2018 m. vasario 20 d.

7051.2.1. Priede nurodyta, kad pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti šia tvarka:

7151.2.2. Pirkėjas avansu sumoka 65000 Eur sumą per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo datos, bet ne vėliau nei 2017 m. gruodžio 29 d.;

7251.2.3. Pirkėjas sumokės 12 000 Eur sumą per 2 dienas nuo kiekvieno sunkvežimio su prekėmis atvykimo datos, pagal priedą Nr. 2 (viso 5 sunkvežimiai);

7351.2.4. Likusią sumą, t. y. 5196,94 Eur būtina sumokėti per 2 dienas nuo galutinės prekių pristatymo ir surinkimo (sumontavimo) datos, pagal priedą Nr. 2.

7451.2.5. Pirkėjas patvirtino, kad pardavėjas paruošė gaminių brėžinius, kad jie buvo išsiųsti pirkėjui elektroniniu paštu ( - ) ir yra teisingi.

7552. Ieškovas UAB „Sangaras“, UAB „Felitas KV“, ir atsakovas AS „Eviko“ 2017 m. gruodžio 22 d. sudarė Trišalę skyrių užskaitos sutartį Nr. SAN 11 /2017 (toliau – Trišalė sutartis; el. b. 1 t., b. l. 31-32), pagal kurią šalys susitarė įvykdyti prievoles dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo taip:

7652.1. Šalys konstatavo, kad 2-oji šalis UAB „Felitas KV“ yra sudariusi sutartį su 1-ąja šalimi UAB „Sangaras“ dėl plieno konstrukcijų pardavimo pagal pateiktus brėžinius ir pasirašė sutartį SAN 04/2017. 2-oji Šalis UAB „Felitas KV“ yra pervedusi 29 536,24 eurų išankstinį mokėjimą 1-ajai šaliai UAB „Sangaras“;

7752.2. 3-oji šalis AS „Eviko“ yra sudariusi sutartį su 2-ąja šalimi UAB „Felitas KV“ dėl plieno konstrukcijų, kurios bus nupirktos iš 1-osios šalies UAB „Sangaras“, perpardavimo;

7852.3. 1-oji šalis UAB „Sangaras“ susitarė su 2-ąja šalimi UAB „Felitas KV“, kad plieno konstrukcijos turi būti tiesiogiai parduotos iš 1-osios šalies UAB „Sangaras“ 3-ajai šaliai AS „Eviko“;

7952.4. 3-oji šalis AS „Eviko“ yra sudariusi sutartį 2017 su 1-ąja šalimi UAB „Sangaras“ dėl tiesioginių plieno konstrukcijų pardavimo;

8052.5. 2-osios šalies UAB „Felitas KV“ išankstinis mokėjimas , kurio suma 29 536,24 Eur, yra laikomas daliniu išankstiniu 3-osios šalies AS „Eviko“ mokėjimu 1-ajai šaliai UAB „Sangaras“ pagal sutartį SAN 11/2017;

8152.6.8. 1-oji šalis UAB „Sangaras“ nebeskolinga 2-ajai šaliai UAB „Felitas KV“.

8253. Ieškovas UAB „Sangaras“, kaip užsakovas, ir tretysis asmuo UAB „Nasta“, kaip rangovas, 2018 m. sausio 9 d. sudarė Sutartį Nr. 2018-01-09—18-01 (toliau – Sutartis Nr. 5; el. b. 1 t., b. l. 31-32).

8353.1. Šia sutartimi tretysis asmuo įsipareigojo pagal ieškovo pateiktus brėžinius pagaminti metalo konstrukcijas laikantis EN1090 reikalavimų, pateikti brėžiniuose numatytus varžtus ir kitus tvirtinimo elementus ir atlikti konstrukcijų montavimo darbus laikantis LR STR reikalavimų, pagal užsakovo pateiktą užsakymą ir/arba pasirašytą priedą.

8453.2. Ieškovas (užsakovas) už atliktus darbus įsipareigojo apmokėti Rangovui pagal Priede prie sutarties nurodytas sąlygas: avansinis mokėjimas – 28 000 Eur be PVM, 4 mokėjimai per 2 dienas po nuvežimo į Estiją, Varbuse, Kanepi, po 10 000 Eur be PVM, paskutinis mokėjimas po paskutinio atkrovimo per 10 dienų po nuvežimo į Estiją bei konstrukcijų surinkimo – 15 588 Eur be PVM, gamybos terminas – iki 2018 m. vasario 9 dienos.

8554. Ieškovas UAB „Sangaras“, kaip užsakovas, ir tretysis asmuo UAB „Nasta“, kaip rangovas, 2018 m. vasario 5 d. sudarė Sutartį Nr. 2018-01-09—18-01 (toliau – Sutartis Nr. 6; el. b. 1 t., b. l. 88). Sutarties objektas – Maanteemuuseum, sutartyje atliekami darbai – metalinių konstrukcijų dažymas priešgaisrinis ir paviršinis-apsauginis dažymas, darbų pradžia 2018 m. vasario 6 d., planuojama darbų pabaiga – 2018 m. vasario 20 d.

8655. Atsakovas AS „Eviko“, kaip užsakovas, ir tretysis asmuo UAB „Nasta“, kaip rangovas, 2018 m. kovo 22 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 2018/03/22-425R (toliau – Sutartis Nr. 7; el. b. 2 t., b. l. 160), kurioje šalys susitarė dėl šių esminių sąlygų:

8755.1. Sutarties dalykas – plieno konstrukcijos (47 844,9 kg) surinkimo ir surinkimo bei transportavimo metu atsiradusių dažų sluoksnio pažeidimų uždažymo darbai, atliekami objekte, t. y. Estijos kelių muziejuje;

8855.2. Tretysis asmuo UAB „Nasta“, kaip rangovas įsipareigojo surinkti plieno konstrukciją ir uždažyti pažeistas dažų sluoksnio vietas, vadovaudamasis 2018 m. kovo 22 d. komerciniu pasiūlymu, pateiktu K. S. el. paštu ( - ) iš el. Pašto ( - );

8955.3. Bendra sutarties suma 18 000 Eur, iš kurių: 10 000 Eur avansas mokamas prieš pradedant vykdyti darbus ar teikti paslaugas iki 2018 m. kovo 23 d.; antra 5000 Eur įmoka turi būti sumokėta per 1 dieną nuo tos dienos, kai rangovas raštu (el. paštu) informavo užsakovą, kad nurodyti darbai/paslaugos yra atlikti; paskutinė 3000 Eur įmoka turi būti sumokėta per 1 dieną nuo tos dienos, kai rangovas raštu (el. paštu) informavo užsakovą, kad nurodyti darbai/paslaugos yra atlikti;

9055.4. Darbų/paslaugų perdavimas užsakovui įforminamas darbų perdavimo-priėmimo aktu. Užsakovas priima darbą/paslaugas ne vėliau nei per 2 dienas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo. Jei darbų perdavimo-priėmimo aktas nepasirašomas per 2 dienas, šalys susitaria, kad jis laikomas pasirašytu;

9155.5. Sutarties terminas: darbo/paslaugų teikimo pradžia – 2018 m. kovo 22 d. Planuojama darbo/paslaugų teikimo pabaiga:

9255.5.1. plieno konstrukcijos surinkimas – iki 2018 m. kovo 27 d. (priklausomai nuo oro sąlygų);

9355.5.2. pažeistų plieno konstrukcijų dažų sluoksnio sričių uždažymas – iki 2018 m. balandžio 2 d. (priklausomai nuo oro sąlygų);

94Dėl ieškovo UAB „Sangaras“ reikalavimo priteisti iš atsakovo AS „Eviko“ skolą, delspinigius, baudą ir nuostolius

9556. Ieškovas UAB „Sangaras“ prašydamas priteisti iš atsakovo AS „Eviko“ 17 077,16 Eur skolą pagal Sutartį Nr. 4 nurodė, kad atsakovas pastabų dėl prekių ar darbų kokybei neišreiškė, tačiau prekių ir darbų priėmimo-perdavimo akto nepasirašė, todėl ieškovas kartu su 2018 m. balandžio 26 d. pretenzija atsakovui išsiuntė vienašalį prekių bei darbų priėmimo-perdavimo aktą. Ieškovas pažymėjo, kad atsižvelgiant į darbų faktinį baigtumą, atsakovas liko skolingas ieškovui 17 077,16 Eur. Atsakovas AS „Eviko“ nesutikdamas su šiuo reikalavimu nurodė, kad jis tinkamai atsiskaitė su ieškovu pagal sutartį, jos nepažeidė, ne tik kad neliko skolingas ieškovui, bet netgi permokėjo 1 374,85 Eur.

9657. Teismas konstatuoja, kad kaip nustatyta šios nutarties 51.2. pastraipoje pagal Sutarties Nr. 4 Priedą Nr. 1 bendra nurodytos pristatytos prekės ir paslaugos kaina yra 124 982,94 Eur. Atsakovas iš ieškovo kaip dalinį avanso mokėjimą gavo 29 536,24 Eur pagal nutarties 52 pastraipoje nurodytą Trišalę sutartį įskaitant UAB „Felitas KV“ mokėjimą, likusią 35 463,76 Eur sumą atsakovas sumokėjo 2017 m. gruodžio 29 d. Tarptautiniu mokėjimo nurodymu (el. b. 2 t., b. l. 152), 12 000 Eur sumą ieškovas gavo 2018 m. vasario 12 d. Tarptautiniu mokėjimo nurodymu (el. b. 2 t., b. l. 153), 24 000 Eur sumą ieškovas gavo 2018 m. vasario 23 d. Tarptautiniu mokėjimo nurodymu (el. b. 2 t., b. l. 154; 1 t., b. l. 101), viso 101 000 Eur. Ginčo tarp šalių dėl šių sumų sumokėjimo nėra.

9758. Ieškovas teigė, kad atsakovas laiku atsiskaitė už 2017 m. vasario 12 d. ir 2017 m. vasario 21 d. vežimus, tačiau už 2018 m. vasario 15 d. vežimą atsakovas atsiskaityti vėlavo – atsiskaitė 2018 m. vasario 23 d., o už 2018 m. vasario 26 d. ir 2018 m. kovo 1 d. vežimus su ieškovu visiškai neatsiskaitė, nors prekes pasirašytinai priėmė, pastabų prekių kokybei neturėjo. Ieškovas laiko, kad iki įsipareigojimų vykdymo sustabdymo jis pristatė visas prekes ir atliko visus darbus, išskyrus vidinių plieno struktūrų surinkimo darbus, jų baigtumas vertintinas apie 20%, todėl atsakovas turėjo būti apmokėjęs 118 077,16 Eur sumą, apmokėjo 101 000 Eur ir liko skolingas 17 077,16 Eur.

9859. Teismas ištyrė šalių nurodomus teisiškai reikšmingus argumentus ir pateiktus įrodymus, patvirtinančius šalių tarpusavių teisių ir pareigų vykdymą pagal Sutartį Nr. 4, šalių elgesį bendradarbiaujant statybos rangos sutarties vykdymo metu, esmines sutarties sąlygas, sutarties atsisakymo ir nutraukimo bei kitų sutarčių sudarymo aplinkybes. Šių aplinkybių visumos vertinimas yra reikšmingas Statybos teisės prasme sprendžiant šalių bendradarbiavimo principo laikymąsi, kilusį ginčą dėl apmokėjimo už medžiagas (prekes) ir statybos rangos darbus, taip pat netesybų ir galimų nuostolių atlyginimo.

9959.1. Teismas nustatė, kad atsakovas AS „Eviko“ pasirašytinai priėmė prekes pagal 2018 m. vasario 26 d. ir 2018 m. kovo 1 d. vežimus, nurodė, kad visos prekės yra nudažytos tinkamai, patvirtino, kad techninė būklė ir kokybė atitinka sutarties sąlygoms, pirkėjas neturi jokių pretenzijų dėl jų kokybės (el. b. 1 t., b. l. 41-43, 47-51).

10059.2. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Sangaras“ 2018 m. kovo 20 d. atsakovui AS „Eviko“ išsiuntė pretenziją dėl netinkamai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų, kurioje pranešė, kad atsakovas, kaip pirkėjas, neįvykdė Sutartyje Nr. 4 numatyto susitarimo ir laiku nesumokėjo sutartos sumos (tam tikra sumos dalis vis dar yra nesumokėta). Ieškovas pretenzija ragino sumokėti sutartą sumą iki 2018 m. kovo 21 d. 12:00 val. vakaro ir atsiųsti banko pavedimo kopiją, priešingu atveju bus priversti panaudoti sankcijas, kurios yra nurodytos sutartyje. Ieškovas taip pat informavo, kad yra priverstas sustabdyti visus darbus statybų aikštelėje, kol ši pretenzija bus išspręsta. Jei ši pretenzija nebus išspręsta iki aukščiau nustatyto termino, pirkėjas turės kompensuoti pardavėjo darbo prastovos nuostolius (apgyvendinimo, technikos nuomos, darbuotojų ir įrangos transportavimo, kt.), kad pardavėjas toliau tęstų darbą (el. b. 1 t., b. l. 52, 58).

10159.3. Teismas iš byloje pateikto susirašinėjimo nustatė, kad atsakovo AS „Eviko“ atstovas K. S. į ieškovo 2018 m. kovo 20 d. pretenziją atsakė 2018 m. kovo 21 d. 12 val. 03 min. el. paštu, nurodydamas, kad ieškovas UAB „Sangaras“ atsakovą AS „Eviko“ į sudėtingą situaciją įstūmė du kartus, nes atsakovas turėjo kontaktą per Felitas KV – kur darbų atlikimo terminas buvo 2017 m. gruodžio 15 d., tačiau UAB „Sangaras“ sutarties neįvykdė, nors buvo iš anksto sumokėta 30 000 Eur. Pažymėjo, kad AS „Eviko“ buvo priverstas su UAB „Sangaras“ sudaryti naują sutartį, pagal kurią reikalauta 65 000 Eur išankstinio apmokėjimo suma, naują kainą padidinant daugiau nei 10 000 Eur. Pažymėjo ir tai, kad Sutartyje Nr. 4 buvo nurodytas ir naujas darbų atlikimo terminas – 2018 m. vasario 20 d., kuris atsakovui buvo labai kritiškas, tačiau UAB „Sangaras“ per šį terminą darbų neatliko, šiandien dar labai daug darbų neįvykdyta. K. S. pažymėjo, kad iš naujos sutarties kainos 124 982 Eur yra sumokėta 101 000 Eur, be to, apmokėtos sąskaitos už darbo platformas, kurias UAB „Sangaras“ išnuomojo iš Cramo, todėl atsakovo išlaidos yra daug didesnės už tai, kas buvo neįvykdyta per antrą laikotarpį 2018 m. vasario 20 d. K. S. taip pat pažymėjo, kad tai jau trečias kartas kai UAB „Sangaras“ sukuria nenormalią situaciją, nori, kad būtų sumokėta 12 000 Eur arba palieka objektą, ir pateikė pasiūlymą, kad šiandien sumokama 6000 Eur, o likusi suma po to, kai viskas bus paruošta, tačiau jei ieškovas palieka objektą, atsakovui teks pačiam užbaigti darbus. Nurodė, kad tuomet visas atsakovo išlaidas ir nuostolius teks sumokėti ieškovui. Atsakymo lauks iki šios dienos 14 val. (el. b. 1 t., b. l. 57-58).

10259.4. Teismas nustatė, kad ieškovo UAB „Sangaras“ direktorius M. V. 2018 m. kovo 21 d. 15 val. 40 min. el. paštu atsakovo AS „Eviko“ atstovui K. S. be kitų aplinkybių atsakė, kad UAB „Sangaras“ nori bendradarbiauti, siūlo pasirašyti taikos sutartį, kur paskutinis mokėjimas bus padalintas, ir taip ieškovas sutiks su atsakovo pasiūlymu toliau tęsti surinkimą po nedelsiamo 6 000 Eur sumokėjimo, tačiau paprašys sutikti su griežtomis taisyklėmis dėl tolesnių mokėjimų – sumos dalis 1-ąją dieną po visiško surinkimo ir paskutinė dalis – per vieną dieną po sugadinimų perdažymo. Nurodė, kad laukia pasirašytos taikos sutarties ir skubaus 6 000 Eur sumokėjimo, prašo pasirašyti pridedamą dokumentą ir kartu su banko pavedimo nuorašu atsiųsti jį atgal (el. b. 1 t., b. l. 56-57).

10359.5. Teismas nustatė, kad atsakovo AS „Eviko“ atstovas K. S. atsakė, kad yra dvi galimybės: montavimo komanda baigs darbą ir AS „Eviko“ sumokės likusią sumą montavimo komandai (M.). Nurodė, kad K. kalbėjo su M. ir jis sakė, kad UAB „Sangaras“ nieko nesumokėjo. Pirmoji galimybė yra įmanoma, jei montavimo komanda tęs darbą rytoj ryte, ne vėliau kaip 9 val. Jei su tuo nesutinka, tada turės naudoti antrą variantą – atsakovas pats užbaigs plieno konstrukcijų surinkimą. Kitos galimybės nėra įmanomos, nes negali daugiau prarasti pinigų ir laiko (el. b. 1 t., b. l. 71).

10459.6. Teismas nustatė, kad ieškovo UAB „Sangaras“ direktorius M. V. 2018 m. kovo 21 d. 17 val. 38 min. nusiuntė atsakovo atstovui laišką, kad ryt bus Estijoje, Tartu mieste, ir gali susitikti atsakovo biure viską aptarti ir dėl visko galutinai susitarti (el. b. 1 t., b. l. 70).

10559.7. Teismas nustatė, kad atsakovo AS „Eviko“ atstovas K. S. atsakė, kad jei montavimo komanda pratęs savo darbą rytoj ryte, tuomet galima susitikti 14 val. AS „Eviko“ biure, Tartu mieste. Priešingu atveju atšaukia sutartį ir pradeda montavimo darbus patys (el. b. 1 t., b. l. 70). .

10659.8. Teismas nustatė, kad ieškovo UAB „Sangaras“ direktorius M. V. atsakė 2018 m. kovo 21 d. 18 val. 09 min. nurodydamas, kad montavimo komanda gali tęsti savo darbą tik tuo atveju, jei bus susitarimas (sutartis), todėl turi ryt susitikti. Klausė, ar gali ryt susitikti? (el. b. 1 t., b. l. 70).

10759.9. Teismas nustatė, kad atsakovo AS „Eviko“ atstovas K. S. 2018 m. kovo 21 d. atsakė, kad nemato jokios prasmės rytoj susitikti, o M. V., UAB „Sangaras“ direktoriui reikėtų pasikalbėti su M. (el. b. 1 t., b. l. 70).

10859.10. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Sangaras“, atstovaujamas advokato J. Č., 2018 m. balandžio 18 d. atsakovui AS „Eviko“ pateikė pranešimą apie sutarties nutraukimą dėl netinkamo sutartinių prievolių vykdymo. Šiuo pranešimu be kitų aplinkybių ieškovas atsakovo prašė sumokėti 17 077,16 Eur skolą už suteiktas paslaugas ir pristatytas prekes, 446,77 Eur delspinigių, kompensuoti teisinės pagalbos išlaidas – 600 Eur, priimti pristatytas prekes ir suteiktas paslaugas (pasirašyti pristatymo ir priėmimo aktą) ir leisti UAB „Sangaras“ užbaigti vidaus plieno konstrukcijų surinkimą iškart, kai AS „Eviko“ atliks mokėjimus. Ieškovas taip pat informavo, kad jei mokėjimas nebus gautas ir pristatymo bei priėmimo aktas nebus pasirašytas iki 2018 m. balandžio 25 d., UAB „Sangaras“ bus priverstas vienašališkai pasirašyti pristatymo ir priėmimo aktą, nutraukti sutartį ir iškelti bylą teisme, be to, jei UAB „Sangaras“ nebus leista pabaigti paslaugų teikimo, UAB „Sangaras“ pareikalaus iš AS „Eviko“ sumokėti baudą, kurios suma yra 50 proc. prekių ir paslaugų kainos (62 491,47 eurų) pagal sutarties papunkčius 19.1 – 19.4. (el. b. 1 t., b. l. 94-95).

10959.11. Teismas nustatė, kad atsakovo AS „Eviko“ atstovas K. S. ieškovui 2018 m. balandžio 27 d. raštu nurodė, kad ieškovas žinojo, jog atsakovui galutiniai terminai yra labai svarbūs – išorinės plieno konstrukcijos atgabenimo terminas 2018 m. vasario 10 d., vidaus plieno konstrukcijos atgabenimo terminas 2018 m. vasario 20 d., taip pat žinojo, kad šių terminų pažeidimas yra ypač reikšmingas bendrovei AS „Eviko“ ir kad tai sukels bendrovei darbų sutrikimus, sustabdymus bei padarys reikšmingų nuostolių. Nepaisant tokio žinojimo, ieškovas nepristatė prekių laiku ir pristatė plieno konstrukcijas vasario pabaigoje: pirmasis vilkikas atvažiavo 2018 m. vasario 12 d., o paskutinysis 2018 m. vasario 26 d., todėl negalėjo atlikti surinkimo darbų tuo metu, nes svarbios išorinės plieno konstrukcijos dalys atvyko su paskutiniu vilkiku 2018 m. vasario 26 d.

110Atsakovo AS „Eviko“ atstovas K. S. taip pat informavo, kad iki 2018 m. kovo 21 d. kai ieškovas UAB „Sangaras“ nustojo dirbti statybų aikštelėje ir pareikalavo sumokėti už darbą, kurio nepadarėte, atsakovas AS „Eviko“ buvo sumokėjęs UAB „Sangaras“ 101 000 Eur, o bendrovei „Cramo“ apytikriai 5 000 Eur už kranus (nuomojamus ieškovo vardu), viso 106 000 Eur. Be to, AS „Eviko“ iki to laiko patyrė apie 30 000 Eur nuostolių (dėl darbų sustabdymų, prastovų, sutrikdymų, daugelis subrangovų atšaukė savo sutartis ir kt.). Atsakovo AS „Eviko“ atstovas K. S. taip pat informavo, kad norėdama išspręsti situaciją, AS „Eviko“ 2018 m. kovo 22 d. sudarė surinkimo sutartį su bendrove UAB „Nasta“ (sutarties suma buvo 18 000 Eur), apie kurią bendrovė UAB „Sangaras“ žinojo, daugiausia surinkimo darbų yra atlikusi UAB „Nasta“, bet dar reikia atlikti daugybę suvirinimo pataisymų bei turi būti perduoti dokumentai (sertifikatai ir deklaracijos). Atsakovo AS „Eviko“ atstovas K. S. nurodė, kad AS „Eviko“ neturi nieko daugiau sumokėti bendrovei UAB „Sangaras“, kadangi UAB „Sangaras“ nesurinko plieno konstrukcijų. Surinkimo darbams sudaryta nauja sutartis su bendrove UAB „Nasta“, kuriai yra pasirengę sumokėti paskutinius 2 000 Eur. Atsakovo atstovas pakvietė pasirašyti kompromiso sutartį (el. b. 1 t., b. l. 54-55).

11160. Teismas nustatė, kad ieškovo UAB „Sangaras“ advokatas J. Č. 2018 m. balandžio 26 d. pranešimu apie sutarties nutraukimą dėl netinkamo sutartinių prievolių vykdymo atsakovą AS „Eviko“ informavo, kad UAB „Sangaras“ vienašališkai nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį Nr. SAN 10/2017; AS „Eviko“ privalo sumokėti 17 077 eurų skolą už suteiktas paslaugas ir pristatytas prekes; AS „Eviko“ privalo sumokėti 62 491,47 Eur baudą; AS „Eviko“ privalo sumokėti 446,77 Eur delspinigių; AS „Eviko“ privalo padengti UAB „Sangaras“ patirtus tiesioginius nuostolius – 700 eurų už teisinę pagalbą; UAB „Sangaras“ vienašališkai pasirašo pristatymo ir priėmimo aktą (el. b. 1 t., b. l. 122-123).

11261. Teismas nustatė, kad atsakovo AS „Eviko“ atstovas advokatas M. ieškovo advokatui J. Č. 2018 m. gegužės 10 d. išsiuntė raštą dėl ginčo, kuriame nurodė, kad būtų dėkingi, jei galėtų aiškiai informuoti, ar UAB „Sangaras“ ir UAB „Nasta“ nori susitarti dėl kompromiso ir perduoti dokumentus (sertifikatus). Priešingu atveju bendrovė AS „Eviko“ užbaigs suvirinimo darbus pati ir gaus atitinkamus sertifikatus iš Estijos bendrovės (el. b. 1 t., b. l. 107).

11362. Teismas, spręsdamas, ar atsakovas AS „Eviko“ turi prievolę mokėti 17 077,16 Eur skolą ieškovui UAB „Sangaras“, įvertina tai, kad Sutartyje Nr. 4 buvo nustatyta apmokėjimo tvarka, pagal kurią šalys susitarė, kad atsakovas AS „Eviko“ sumokės ieškovui UAB „Sangaras“ 12 000 Eur sumą per 2 dienas nuo kiekvieno sunkvežimio su prekėmis atvykimo datos, pagal priedą Nr. 2 (viso 5 sunkvežimiai). Ištirtas šalių susirašinėjimas patvirtina, kad atsakovas AS „Eviko“ nemokėjo likusios sumos, kadangi ieškovas nesilaikė prekių ir paslaugų atlikimo terminų, nustatytų Sutarties Nr. 4 Priede Nr. 1, pagal kuriuos paskutinis vidinių plieno konstrukcijų surinkimas turėjo būti įvykdytas 2018 m. vasario 20 d., tuo tarpu ieškovas prekių vežimus dar atliko 2018 m. vasario 26 d. ir 2018 m. kovo 1 d. ir plieno konstrukcijų surinkimo darbų nebaigė. Teismas atsižvelgia, kad ieškovas pats pripažino, jog visų statybos rangos darbų ir prekių pristatymo Sutartyje Nr. 4 nustatytais terminais neatliko, ieškovas laiko, kad iki statybos darbų sustabdymo jis atliko apie 20% vidinių plieno struktūrų surinkimo darbų.

11463. Teismas byloje ištyrė pateiktus įrodymus, kad ieškovo UAB „Sangaras“ atlikti statybos darbai nebuvo kokybiški, nes atsakovas AS „Eviko“ turėjo šalinti defektų trūkumus. Byloje yra pateikti įrodymai, kad ieškovas UAB „Sangaras“ buvo netinkamai nudažęs dalį plieno konstrukcijų, taip pat dalis plieno konstrukcijų buvo pažeista ir nesuvirinta. Atsakovas AS „Eviko“ pateikė jo 2018 m. liepos 10 d. 4860 Eur apmokėjimą patvirtinančius dokumentus įmonei Trek Oū už gaisrinio barjero montavimą su papildomais darbais (el. b. 6 t., b. l. 210-211), o taip pat 2018 m. lapkričio 13 d. 17 455 Eur apmokėjimą įmonei Lumina Metall už plieno konstrukcijų sujungimų suvirinimo darbus patvirtinančius įrodymus (el. b. 6 t., b. l. 217-223). Tai, kad ieškovo UAB „Sangaras“ darbai buvo atlikti su trūkumais patvirtina tiek faktas, kad dėl trūkumų taisymo atsakovas AS „Eviko“ sudarė atskirą Sutartį Nr. 7 su trečiuoju asmeniu UAB “Nasta“, tiek į bylą pateiktas trečiojo asmens UAB „Nasta“ direktoriaus 2018 m. balandžio 18 d. el. laiškas, kuriame atsakovas informuojamas, kad tretysis asmuo sumontavo plieno konstrukcijas ir ištaisė plienų konstrukcijų dažymo defektus (el. b. 6 t., b. l. 225). Tai, kad ieškovo UAB „Sangaras“ atlikta darbų kokybė neatitiko Sutarties Nr. 4 sąlygų taip pat patvirtina į bylą pateiktas RMC Ehitus 2019 m. gegužės 31 d. paaiškinimo laiškas „dėl Kelių muziejaus objekto“, kuriame nurodyta, kad plieno konstrukcijų montavimo kokybė buvo labai prasta ir todėl nuolat turėjo atlikti papildomus darbus (el. b. 13 t., b. l. 12). Tai taip pat patvirtino ir atsakovo AS „Eviko“ statybos vadovas A. N., savo rašytiniuose paaiškinimuose nurodęs, kad UAB „Sangaras“ sukėlė AS „Eviko“ 4 mėnesių darbų grafiko vėlavimą ir papildomų suvirinimo bei pataisymo darbų atlikimą, nes laiptai buvo pristatyti neteisingos spalvos, visi darbai nebuvo užbaigti iki galo, dažymo pataisymų ir suvirinimo kokybė neatitiko reikalavimų, todėl AS „Eviko“ buvo priversta užbaigti darbus pagal visus reikalavimus su kitu subrangovu (el. b. 11 t., b. l. 123-130). Teismas pažymi, kad ieškovas UAB „Sangaras“ įrodymų, paneigiančių atsakovo pateiktus ir teismo ištirtus įrodymus nepateikė (CPK 178 straipsnis).

11564. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Sangaras“, atstovaujamas direktoriaus M. V., pagal Sutartį Nr. 4 surašė ir pasirašė 2018 m. balandžio 6 d. priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodė, kad atsakovui AS „Eviko“ prekių ir paslaugų perduoda už 118 077,16 Eur (el. b. 1 t., b. l. 66, 102). Šis aktas atsakovo AS „Eviko“ nebuvo priimtas ir nebuvo pasirašytas.

11665. Ieškovas UAB „Sangaras“, atstovaujamas direktoriaus M. V., pagal Sutartį Nr. 4 surašė ir pasirašė 2018 m. balandžio 26 d. vienašalį priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodė, kad atsakovui AS „Eviko“ prekių ir paslaugų perduoda už 118 077,16 Eur (el. b. 1 t., b. l. 105, 106). Akte nurodoma, kad AS „Eviko“ atsisakė pasirašyti 2018 m. balandžio 6 d. pristatymo ir priėmimo aktą, nenurodė jokių pristatytų prekių ir suteiktų paslaugų defektų. Šį priėmimo-perdavimo aktą UAB „Sangaras“ pasirašė vienašališkai ir jis galioja tol, kol teismas jį pripažins niekiniu (CK 6.694 straipsnis). Teismas sprendžia, kad pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu , jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. Teismas įvertina, kad atsakovus AS „Eviko“ priėmimo-perdavimo akto nepasirašė pagrįstai, nes atsakovas nebuvo atlikęs visų reikiamų darbų, atliktiems darbams buvo nustatyti darbų trūkumai, kuriuos atlikti ir darbų trūkumus pašalinti buvo pavesta trečiajam asmeniui UAB „Nasta“ (CK 6.658 straipsnio 3 dalis).

11766. Teismas iš pateiktų įrodymų nustatė, kad atsakovas AS „Eviko“, siekdamas tinkamai ir laiku įvykdyti su užsakovu Estijos Kelių tarnyba sudarytą Sutartį Nr. 1, nurodytą šios nutarties 48 pastraipoje, po to kai ieškovas UAB „Sangaras“ netinkamai vykdė savo įsipareigojimus ir visiškai nutraukė juos vykdyti 2018 m. kovo 20 d., dėl tų pačių plieno konstrukcijų montavimo darbų atlikimo 2018 m. kovo 22 d. sudarė tiesioginę Sutartį Nr. 7 su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“. Kaip nurodyta nutarties 55 pastraipoje, šia sutartimi atsakovas AS „Eviko“ susitarė, kad UAB „Nasta“ atliks plieno konstrukcijos (47 844,9 kg) surinkimo bei transportavimo metu atsiradusių dažų sluoksnio pažeidimų uždažymo darbus statomame objekte Estijos kelių muziejuje už bendrą 18 000 Eur sumą. Teismas atkreipia dėmesį, kad ir šioje sutartyje buvo nurodyti trumpi statybos darbų atlikimo darbai – plieno konstrukcijos surinkimas iki 2018 m. kovo 27 d., pažeistų plieno konstrukcijų dažų sluoksnio sričių uždažymas – iki 2018 m. balandžio 2 d. Teismas vertina, kad tokie atsakovo AS „Eviko“ veiksmai atitiko statybos rangos sutarčių tinkamo vykdymo principus, buvo pagrįsti prisiimtais įsipareigojimais pagal Sutartį Nr. 1 prieš pagrindinį užsakovą Estijos Kelių tarnybą, atitiko atstovo, kaip verslo subjekto, atidaus, atsakingo, rūpestingo ir sąžiningo elgesio standartus.

11867. Teismas konstatuoja, kad statybos rangos apmokėjimo tvarką reglamentuoja CK 6.655 straipsnis, numatantis, kad jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino. Atsiskaitymą pagal rangos sutartį reglamentuoja ir kitos normos, susijusios su darbų kokybe, savalaikiu ir tinkamu jų atlikimu. CK 6.658 straipsnio 2, 3, 5 dalys numato, kad jeigu rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, užsakovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius. Jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aišku, kad jis nebus tinkamai atliktas, užsakovas turi teisę nustatyti rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti sutarties ir arba reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui darbą pataisyti rangovo sąskaita. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai.

11968. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Sangaras“ netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal su atsakovu AS „Eviko“ sudarytą Sutartį Nr. 4, nes, visų pirma, nesilaikė nei plieno konstrukcijų pristatymo į objektą Estijoje, nei jų surinkimo (sumontavimo) terminų. Kaip nurodyta šios nutarties 62 pastraipoje, paskutinis vidinių plieno konstrukcijų surinkimas turėjo būti įvykdytas 2018 m. vasario 20 d., tuo tarpu ieškovas tik prekių vežimus atliko 2018 m. vasario 26 d. ir 2018 m. kovo 1 d., o plieno konstrukcijų surinkimo darbų nebuvo baigęs net 2018 m. kovo 20 d. Dar daugiau, kaip nurodyta nutarties 59.2. pastraipoje, ieškovas ne tik nesilaikė prekių (medžiagų) pristatymo terminų, atlikimo kokybės, bet ir pats šių darbų vykdymą visiškai nutraukė 2018 m. kovo 20 d. Teismo įsitikinimu, vien šios aplinkybės sudarė pagrindą atsakovui AS „Eviko“ atsisakyti sutarties su ieškovas UAB „Sangaras“ ir kaip generaliniam rangovui imtis priemonių pavedant trečiajam asmeniui UAB „Nasta“, kad statybos rangos darbai būtų užbaigti ir ištaisyti nustatyti statybos darbų trūkumai. Ieškovo UAB „Sangaras“ veiksmai, kuriais jis ne tik esminiai pažeidė sutarties vykdymo terminus, bet iš vis nustojo vykdyti sutartį, neapmokėjo faktiškai darbus pagal Sutartis Nr. 5 ir Nr. 6 vykdžiusiam trečiajam asmeniui UAB „Nasta“, nepriėmė atsakovo AS „Eviko“ siūlymo tęsti darbus kaip nurodyta nutarties 59.3., 59.5., 59.7. pastraipose, atsakovo atstovams elgiantis protingai, atsakingai ir rūpestingai sudarė teisinį ir faktinį pagrindą atsisakyti Sutarties Nr. 4 su ieškovu ir priimti sprendimą sudaryti Sutartį Nr. 7, kuria visus darbus pavedama atlikti trečiajam asmeniui UAB „Nasta“ (CK 6.658 straipsnio 2, 3, 5 dalys).

12069. Teismas įvertina, kad atsakovas AS „Eviko“ ieškovui yra sumokėjęs 101 000 Eur už statybos medžiagas ir faktiškai atliktus plieno konstrukcijų surinkimo darbus, be to, ieškovas iš bendrovės „Cramo“ yra apmokėjęs 5 000 Eur už kranų nuomą ieškovo vardu, taip pat sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“, pagal kuriuos įsipareigojo apmokėti 18 000 Eur už plieno konstrukcijų montavimo ir darbų trūkumų šalinimo darbus, kuriuos turėjo atlikti ieškovas. Teismas taip pat įvertina, kad ieškovas atliko esminius medžiagų pristatymo ir statybos darbų atlikimo terminų pažeidimus, atliktų statybos darbų kokybė nebuvo tinkama, atsakovo samdytiems rangovams reikėjo šalinti statybos darbų trūkumus. Teismas pažymi ir tai, kad ieškovo UAB „Sangaras“, kaip rangovo, veiksmų netinkamumą ir nerūpestingumą statybos rangos santykiuose su atsakovu AS „Eviko“ patvirtina ir tai, kad šiame objekte atsakovas dar pagal Sutartį Nr. 3 buvo įsipareigojęs pagaminti ir surinkti plieno konstrukcijas ne vėliau nei iki 2017 m. lapkričio 10 d., tačiau nei iki šio termino, nei pagal sudarytą naują Sutartį Nr. 4 numatyto 2018 m. vasario 20 d. termino visų plieno konstrukcijų nepristatė ir nesurinko. Teismo įsitikinimu, tai turėjo įtakos atsakovui AS „Eviko“ tinkamai ir savalaikiai vykdant Sutartį Nr. 1 su užsakovu, papildomai patiriant organizacinių ir administracinių išteklių. Teismas įvertina pagrįstus atsakovo atstovų argumentus, kad dar iki 2018 m. kovo 20 d. atsakovas buvo sumokėjęs ieškovui 101 000 Eur sumą, kurios sumokėjimą pagrindžia mokėjimai ir Trišalė sutartis, pagal Sutarties Nr. 4 1 priedo 1 punkte nurodytas vertes atsakovo sumokėta pinigų suma buvo tinkamai apmokėta už pačias išorines ir vidines plieno konstrukcijas (77 987,19 Eur), jų transportavimą (2 500 Eur) bei dažymą (19 137,96 Eur), kuris buvo atliktas nekokybiškai – viso 99 625,15 Eur. Teismas konstatuoja, kad įvertinus visų nustatytų aplinkybių ir ištirtų įrodymų visetą, atsakovas AS „Eviko“ laikytinas visiškai atsiskaitęs su ieškovu UAB „Sangaras“ (101 000 Eur + 5 000 Eur + 18 000 Eur), todėl neturi mokėti prašomos priteisti 17 000 Eur sumos pagal Sutartį Nr. 4. (CK 1.5 straipsnio 1 dalis, 6.655 straipsnio 1 dalis).

12170. Teismas, nustatęs, kad atsakovas AS „Eviko“ ieškovui UAB „Sangaras“ tinkamai ir savalaikiai apmokėjo už pristatytas medžiagas bei atliktus darbus, ir su ieškovu yra visiškai atsiskaitęs, taip pat nustatęs, kad atsakovas su ieškovu pagal įstatymo nuostatas atsiskaitė tarpiniais apmokėjimais atsižvelgiant į Sutarties Nr. 4 vykdymo eigą, sprendžia, kad nepagrįsti yra ir ieškovo reikalavimai atsakovui sumokėti baudą, delspinigius, išlaidas teisinei pagalbai apmokėti, procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgęs į visas nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas teismas sprendžia ieškovo UAB „Sangaras“ ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

122Dėl priešieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento ieškovo vienašališkai sudaryto perdavimo-priėmimo akto dalį

12371. Atsakovas AS „Eviko“ byloje pareikštu priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento ieškovo UAB „Sangaras“ 2018 m. balandžio 26 d. vienašališkai sudarytą perdavimo-priėmimo aktą dalyje dėl atliktų plieno konstrukcijų montavimo (surinkimo) darbų. Atsakovas nurodė, kad 2018 m. balandžio 26 d. ieškovui nutraukus sutartį, tą pačią dieną ieškovas sudarė vienašalį priėmimo-perdavimo aktą, tačiau jokių plieno konstrukcijų montavimo darbų ieškovas neatliko, todėl šis aktas yra pripažintinas negaliojančiu. Atsakovas pažymėjo ieškovo vykdytą netinkamą vilkikų pakrovimą, dėl ko kai kurios detalės nebuvo atgabentos net 2018 m. vasario 15 d., todėl negalėjo būti pradėti ir plieno konstrukcijų montavimo darbai, nors pagal su ieškovu sudarytą sutartį jie turėjo būti baigti 2018 m. vasario 20 d. Atsakovas nurodė, kad ieškovas 2018 m. kovo 20 d. sustabdė savo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir prie 2018 m. balandžio 18 d. pretenzijos atsakovui pridėjo 2018 m. balandžio 6 d. priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodyta, jog išorinės plieno konstrukcijos pilnai sumontuotos (100%), o vidinių plieno konstrukcijų montavimo baigtumą ieškovas įvertino 20%. Tokios pačios plieno konstrukcijų montavimo darbų baigtumo proporcijos vėliau buvo nustatytos ir ginčijamame vienašališkame akte. Atsakovas pažymėjo, kad kategoriškai nesutinka su ginčijamame akte nurodytomis plieno konstrukcijų montavimo darbų baigtumo proporcijomis, nes iki Sutarties Nr. 7 su UAB „Nasta“ sudarymo objekte nebuvo atlikti jokie plieno konstrukcijų montavimo darbai. Ieškovas nesutikdamas su reikalavimu dėl vienašalio priėmimo perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu, nurodė, kad jis 2018 m. balandžio 26 d. nutraukęs sutartį sudarė šį vienašalį priėmimo-perdavimo aktą, nes atsakovas vengė priimti darbus, į 2018 m. balandžio 18 d. pretenziją nereagavo, todėl ieškovui neliko nieko kito kaip sudaryti vienašalį prekių ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Ieškovas neturėjo galimybės perduoti pilnai atliktus darbus atsakovui, kadangi atsakovas dar galiojant sutarčiai sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“, kuris pratęsė ieškovo atliekamus konstrukcijų montavimo darbus.

12472. CK 6.694 straipsnis reglamentuoja statybos rangos darbų perdavimą ir priėmimą. Užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis (1 dalis). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (4 dalis).

12573. Teismas konstatuoja, kad kaip nurodyta šios nutarties 64-65 pastraipose, ieškovas UAB „Sangaras“, atstovaujamas direktoriaus M. V., pagal Sutartį Nr. 4 surašė ir pasirašė 2018 m. balandžio 6 d. priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodė, kad atsakovui AS „Eviko“ prekių ir paslaugų perduoda už 118 077,16 Eur (el. b. 1 t., b. l. 66, 102). Šis aktas atsakovo AS „Eviko“ nebuvo priimtas ir nebuvo pasirašytas, todėl ieškovas surašė ir pasirašė 2018 m. balandžio 26 d. vienašalį priėmimo-perdavimo aktą (el. b. 1 t., b. l. 105, 106). Akte nurodoma, kad AS „Eviko“ atsisakė pasirašyti 2018 m. balandžio 6 d. pristatymo ir priėmimo aktą.

12674. Teismas nustatė, kad ieškovo UAB „Sangaras“ ir atsakovo AS „Eviko“ sudarytos Sutarties Nr. 4 8-9 punktuose numatyta, kad prekės yra perduodamos, o paslaugos yra atliekamos pirkėjui prekių ir paslaugų perdavimo vietoje, nustatytoje šios Sutarties 1 priede; prekių ir paslaugų perdavimas pirkėjui yra įforminamas priėmimo-pristatymo pažymėjimu. Šios sutarties 10 punkte numatyta, kad pardavėjas turi teisę neperduoti prekių pirkėjui ir neatlikti paslaugų, jei pastarasis nėra sumokėjęs pardavėjui sumų, nustatytų šios sutartyje, per konkretų terminą iki prekių perdavimo momento. Jei prekės ir/arba paslaugos neperduodamos pirkėjui laiku dėl jo kaltės, pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui delspinigius, kurių suma 0,05 proc. prekių ir/arba paslaugų kainos (11 punktas). Jei prekės ir/arba paslaugos neperduodamos pirkėjui laiku dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas įsipareigoja sumokėti pirkėjui delspinigius, kurių suma yra 0,05 proc. prekių ir/arba paslaugų kainos (11 punktas).

12775. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas spręsti, jog atsakovas AS „Eviko“ priėmimo-perdavimo akto nepasirašė pagrįstai, nes atsakovas nebuvo atlikęs visų reikiamų darbų, atliktiems darbams buvo nustatyti darbų trūkumai, kuriuos atlikti ir darbų trūkumus pašalinti buvo pavesta trečiajam asmeniui UAB „Nasta“ (CK 6.658 straipsnio 3 dalis). Teismas pažymi, kad ieškovas UAB „Sangaras“ galutinį statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą surašė dar 2018 m. balandžio 6 d., tačiau šie darbai dar nebuvo baigti ir toliau buvo vykdomi UAB „Nasta“. Teismas įvertina ir tai, kad atsakovas AS „Eviko“ buvo sudaręs Sutartį Nr. 7 su realiai plieno konstrukcijų montavimo darbus atlikusiu trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“, pagal kurią būtent tretysis asmuo įsipareigojo surinkti visas plieno konstrukcijas (47 844,9 kg) ir jas atsakovui perduoti darbų perdavimo-priėmimo aktu (šios nutarties 55.4. punktas). Teismas įvertina tai, kad ieškovas UAB „Sangaras“ jokių pretenzijų trečiajam asmeniui UAB „Nasta“ dėl su atsakovu AS „Eviko“ sudarytos sutarties nereiškė ir nereiškia, tuo tarpu atsakovui AS „Eviko“ atsisakius sutarties su ieškovu UAB „Sangaras“, ir statybos darbus pavedus atlikti trečiajam asmeniui UAB „Nasta“, šiam rangovui ir kilo pareiga perduoti statybos darbų rezultatą.

12876. Teismas taip pat įvertina ieškovo UAB „Sangaras“ pagrįstus argumentus ir pateiktus įrodymus, kad dalis plieno konstrukcijų montavimo darbų buvo atlikti dar iki 2018 m. kovo 20 d., kai statybos darbai objekte buvo sustabdyti, tačiau tai nepaneigia atsakovo AS „Eviko“ nurodomo akto nepasirašymo pagrįstumo teismo nurodytais motyvais. Pažymėtina, kad kaip nurodyta šios nutarties 61 pastraipoje, atsakovo AS „Eviko“ atstovas advokatas M. ieškovo advokatui J. Č. 2018 m. gegužės 10 d. išsiuntė raštą dėl ginčo, kuriame nurodė, kad būtų dėkingi, jei galėtų aiškiai informuoti, ar UAB „Sangaras“ ir UAB „Nasta“ nori susitarti dėl kompromiso ir perduoti dokumentus (sertifikatus). Priešingu atveju bendrovė AS „Eviko“ užbaigs suvirinimo darbus pati ir gaus atitinkamus sertifikatus iš Estijos bendrovės (el. b. 1 t., b. l. 107). Tai patvirtina, kad atsakovas AS „Eviko“, nors ir patyręs netinkamą sutarčių vykdymą tiek iš UAB „Sangaras“, tiek ir iš UAB „Nasta“, toliau geranoriškai siekė bendradarbiauti ir išspręsti statybos rangos procese kylančius galutinius statybos darbų perdavimo-priėmimo ir atsiskaitymo klausimus, kvietė pasirašyti kompromiso sutartį, tačiau ieškovas ir tretysis asmuo tokio geranoriško pasiūlymo nepriėmė.

12977. Teismas pažymi, kad statybos ranga turi savo ypatumus, nes jos procesą nuo statybos darbų pradžios iki statybos darbų pabaigos perduodant statybos darbų rezultatą reglamentuoja ne tik privatinės, bet ir viešosios teisės normos. Įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų numatytais atvejais priimant statybos darbų rezultatą dalyvauja atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai, prieš priimant darbų rezultatą gali būti atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais darbai gali būti priimami tik esant teigiamiems bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatams (CK 6.694 straipsnis). Atsižvelgiant į šią specifiką ieškovo UAB „Sangaras“ pateiktą nebaigtų darbų priėmimo-perdavimo 2018 m. balandžio 6 d. aktą atsakovas AS „Eviko“ nepasirašė pagrįstai, nes statybos darbai dar nebuvo baigti.

13078. Teismas sprendžia, kad nustatytos teisiškai reikšmingos aplinkybės ir padarytos teisinės išvados sudaro pagrindą teismui pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento ieškovo UAB „Sangaras“ 2018 m. balandžio 26 d. vienašališkai sudarytą perdavimo-priėmimo aktą dalyje dėl atliktų plieno konstrukcijų montavimo (surinkimo) darbų (CK 6.694 straipsnio 4 dalis).

131Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti iš ieškovo atsakovo naudai nuostolių atlyginimą

13279. Atsakovas AS „Eviko“ pareiškė 2018 m. lapkričio 27 d. priešieškinį ieškovui UAB „Sangaras“, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 115 816,75 Eur nuostolių; priteisti atsakovo naudai iš ieškovo 8,00 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad prašomi priteisti nuostoliai susidarė dėl šių ieškovo neteisėtų veiksmų:

13379.1. Ieškovui nesugebėjus laiku įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, statybinė technika buvo išnuomota ilgesniam terminui, kas sąlygojo 8 085,18 Eur turtinės žalos atsiradimą atsakovui (el. b. 6 t., b. l. 25-101);

13479.2. Dėl ieškovo pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų savalaikio nevykdymo buvo paskelbta RMC Ehitus OÜ darbuotojų prastova, dėl ko atsakovas patyrė 31 680 Eur nuostolių (el. b. 4 t., b. l. 78-113);

13579.3. Ieškovui pažeidus sutartyje numatytą terminą pailgėjo galutinis atsakovo darbų atlikimo terminas ir tai sąlygojo 20 441,43 Eur Kelių direkcijos baudinių sankcijų taikymą atsakovo atžvilgiu (el. b. 4 t., b. l. 107-112; 6 t., b.l. 16; 11 t., b. l. 179-180);

13679.4. Ieškovui netinkamai nudažius dalį plieno konstrukcijų, atsakovas buvo priverstas šalinti šiuos defektus, patirdamas 4 860 Eur nuostolių (el. b. 6 t., b. l. 208-211);

13779.5. Ieškovo pristatytos plieno konstrukcijos buvo pažeistos ir nesuvirintos, todėl atsakovas patyrė 17 455 Eur nuostolių šių trūkumų šalinimui (el. b. 6 t., b. l. 212-223);

13879.6. Dėl ieškovo kaltės 3 mėnesiais užsitęsus VPPS vykdymui atsakovas patyrė 1 676,05 Eur nuostolių dėl įrangos nuomos ir 23 760 Eur nuostolių dėl ilgesnio darbo jėgos panaudojimo (el. b. 6 t., b. l. 113-207);

13979.7. Ieškovo prašymu išnuomojęs statybinę techniką iš CRAMO ESTONIA AS, atsakovas patyrė 6 484,24 Eur nuostolių (el. b. 3 t., b. l. 84-86, 6 t. b. l. 25-77);

14079.8. Atsakovas pagal sutartį permokėjo ieškovui 1 374,85 Eur sumą.

14180. Teismas, ištyrė atsakovo AS „Eviko“ pateiktus įrodymus dėl reikalavimo priteisti iš ieškovo UAB „Sangaras“ 8 085,18 Eur nuostolių atlyginimą dėl ilgesnio statybinės technikos nuomos termino. Atsakovas pateikė bendrovės „Cramo Estonia“AS sąskaitas ir mokėjimo nurodymus už teleskopinio keltuvo nuomą laikotarpiu nuo 2018 m. vasario 15 d. iki 2018 m. kovo 17 d. – 718,88 Eur, bendrovės „Kane Metall“ AS 2018 m. vasario 27 d. ir 2018 m. kovo 5 d. sąskaitas ir mokėjimo nurodymą 40,80 Eur ir 15,10 Eur už metalines detales ir plokštes, bendrovės AS „Krootuse Agro“ 2018 m. balandžio 2 d. sąskaitą ir mokėjimo nurodymą 108 Eur už keltuvo „Class“ naudojimą 2018 m. kovo 28 d. ir kitos statybinės įrangos nuomą (el. b. 6 t., b. l. 25-101).

142Ieškovas UAB „Sangaras“, atsikirsdamas į šią priešieškinio dalį, nurodė, kad dalis sąskaitų yra išrašytos už nuomos laikotarpį, kuriuo ieškovas darbų jau nevykdė, kadangi teisėtai buvo sustabdęs savo įsipareigojimų vykdymą. Ieškovas objekte įranga naudojosi nuo 2018 m. vasario 12 d. iki 2018 m. kovo 20 d., todėl sąskaitos už vėlesnį laikotarpį negali būti priskiriamos ieškovui. Ieškovas nurodė, kad jam suteikta įranga buvo nekokybiška, apie ką ieškovas ne kartą informavo atsakovą: teleskopinio krautuvo variklis ir pavarų dėžė buvo itin prastos būklės, dėl to iš viso buvo neįmanoma vykdyti darbų (el. b. 7 t., b. l. 73-74). Be to, ieškovas nurodė, kad pats atsakovas taip pat naudojosi teleskopiniu keltuvu savo darbams atlikti, todėl atsakovo patirtos išlaidos įrangos nuomai atitinkamai turėtų būti paskirstytos tarp šalių per pusę, ieškovas ieškinio reikalavimus geranoriškai sumažino 2000 EUR suma atsakovo įrangos nuomos išlaidoms padengti.

143Teismas konstatuoja, kad ieškovas UAB „Sangaras“ sutiko su atsakovo AS „Eviko“ patirtais nuostoliais, tačiau nurodytais argumentais ginčijo jų dydį, sutikdamas apmokėti 2000 Eur. Teismas, įvertinęs, kad atsakovas tiksliai nenurodė, kuria išnuomota statybine įranga jis nesinaudojo, iš atsakovo prašomų priteisti nuostolių pašalina apmokėjimą už statybinės įrangos nuomą po to, kai ieškovas nutraukė darbus 2018 m. kovo 20 d., nes toliau šiuos darbus vykdė UAB „Nasta“ pagal Sutartį Nr. 7. Teismas nustatė, kad šiuos už statybinės įrangos nuomos naudojimą po 2018 m. kovo 20 d. apmokėjimą: 108 Eur bendrovei AS „Krootuse Agro“ 2018 m. balandžio 2 d. sąskaitą ir mokėjimo nurodymą už keltuvo „Class“ naudojimą 2018 m. kovo 28 d. (el. b. 6 t., b. l. 37-40), 25,20 Eur, 160,44 Eur, 31,08 Eur, 126 Eur bendrovei Cramo Estonia“ AS už pastolių komplekto nuomą 2018 m. kovo 29 d. – 2018 m. kovo 31 d., 2018 m. balandžio 1 d. – 2018 m. balandžio 15 d., vandens ir dulkių siurblio nuomą 2018 m. balandžio 5 d., kopėčių nuomą 2018 m. balandžio 11 d. – 2018 m. balandžio 15 d., kompresoriaus, spausto oro žarnos, grandininio keltuvo 2018 m. balandžio 13 d. – 2018 m. balandžio 15 d. (el. b. 6 t., b. l. 69-72), pastolių nuoma 2018 m. birželio 1 d. – 2018 m. birželio 15 d. (el. b. 6 t., b. l. 73-76), viso 450,72 Eur. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas sprendžia, kad ieškovas atsakovui turi mokėti 7634,46 Eur (8 085,18 Eur – 450,72 Eur) nuostolių už statybinės įrangos nuomą.

14481. Atsakovas AS „Eviko“ prašė priteisti jo patirtus 31 680 Eur nuostolius dėl ieškovo pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų savalaikio nevykdymo atsiradusios RMC Ehitus OÜ darbuotojų prastovos (el. b. 6 t., b. l. 78-101). Ieškovas laikė, kad šie menami nuostoliai yra neįrodyti, nes ieškovui vykdant darbus atsakovas neteikė jokių pretenzijų dėl kitų subrangovų prastovų ar technikos nuomos išlaidų, ieškovui dirbant ginčo objekte buvo kilę nesklandumų dėl atsakovo darbuotojų ar kitų subrangovų padarytų klaidų, dėl ko ieškovui buvo neįmanoma darbų atlikti nustatytu terminu, atsakovo nurodytos išlaidos kilo dėl pačio atsakovo ar kitų subrangovų kaltės (el. b. 7 t., b. l. 67-74).

145Teismas iš byloje esančių įrodymų nustatė, kad atsakovui AS „Eviko“ bendrovė OŪ „RMC Ehitus“ 2018 m. balandžio 11 d. išrašė sąskaitą dėl 27 928,14 Eur apmokėjimo už atliktus darbus pagal žiniaraštį Nr. 8 2018 m. balandžio 6 d. (el. b. 6 t., b. l. 78-80), byloje pridėtas ir 2018 m. kovo mėn. Atliktų darbų aktas (el. b. 6 t., b. l. 80-81), bei 2018 m. balandžio 17 d. mokėjimo nurodymas Nr. 948, kuriuo apmokėta 10 000 Eur suma (el. b. 6 t., b. l. 86-87), 2018 m. balandžio 12 d. mokėjimo nurodymas Nr. 946, kuriuo apmokėta 10 000 Eur suma (el. b. 6 t., b. l. 88-89), 2018 m. balandžio 25 d. mokėjimo nurodymas Nr. 952, kuriuo apmokėta 7 928,14 Eur suma (el. b. 6 t., b. l. 90-91), viso apmokėta 27 928,14 Eur. Byloje taip pat pateikta atsakovui AS „Eviko“ bendrovės OŪ „RMC Ehitus“ 2018 m. kovo 7 d. išrašyta sąskaita dėl 7 757,04 Eur apmokėjimo už atliktus darbus pagal žiniaraštį Nr. 7 2018 m. vasario mėn. (el. b. 6 t., b. l. 82-83), byloje pridėtas ir 2018 m. vasario mėn. Atliktų darbų aktas Nr. 7 ir 2018 m. kovo 13 d. mokėjimo nurodymas Nr. 937, kuriuo apmokėta 7 757,04 Eur suma (el. b. 6 t., b. l. 84-85, 92-93).

146Teismas pažymi, kad atsakovo AS „Eviko“ pateikti įrodymai yra nepakankami konstatuoti, kad jis realiai patyrė prašomus priteisti nuostolius ir kad šie nuostoliai yra priežastiniame ryšyje su ieškovo UAB „Sangaras“ neteisėtais veiksmais netinkamai ir nesavalaikiai vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį Nr. 4. Byloje nepateikta įrodymų, kad RMC Ehitus OÜ negalėjo atlikti metalinių ir medinių detalių montavimo dėl ieškovo nebaigtų atlikti darbų 2018 m. kovo mėn., kad derinant šių darbų atlikimo eigą nebuvo galima jų atlikti kitu laiku ir kad šie darbai nebuvo atlikti. Teismas taip pat įvertina, kad atsakovas AS „Eviko“ nepateikė įrodymų, kad jis realiai patyrė 31 680 Eur nuostolius, nepateikė įrodymų, kad šių darbų RMC Ehitus OÜ neatliko kitu laiku, kad nurodyti darbai, medžiagos ir statybos įrengimų nuoma pagal apmokėtas sąskaitas iš vis nebuvo atsakovui suteikti. Teismas šių įrodymų nepakankamumą įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, atsižvelgęs, kad atsakovas yra baigęs visus darbus objekte, ir nėra pateikęs įrodymų, kad už šiuos apmokėtus, bet neatliktus darbus būtų dar kartą apmokėjęs, be to, atsakovas dėl šių darbų apmokėjimo nereiškė jokių pretenzijų ieškovui darbų atlikimo metu 2018 m. vasario – balandžio mėn., o reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo pareiškė tik atsikertant į paties ieškovo ieškinį atsakovui 2018 m. lapkričio 27 d. priešieškiniame pareiškime (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnio 1 dalis).

14782. Atsakovas AS „Eviko“ prašė priteisti jo patirtus 20 441,43 Eur nuostolius, kuriuos jis patyrė Kelių direkcijai (kai kur vertimas – tarnyba) pritaikius baudines sankcijas atsakovo atžvilgiu, nes ieškovas pažeidė sutartyje numatytą terminą, dėl kurio pailgėjo galutinis atsakovo darbų atlikimo terminas (el. b. 6 t., b. l. 107-112; 8 t., b.l. 16; 11 t., b. l. 179-180).

148Ieškovas, nesutikdamas su šiuo atsakovo reikalavimu, nurodė, kad atsakovas kaip įrodymą prideda atsakovui adresuotą Estijos Respublikos kelių tarnybos raštą, tačiau iš pridėtų dokumentų galima daryti išvadą, jog atsakovas kelių tarnybai statybos darbus perdavė laiku – 2018 m. birželio 8 d., tačiau darbų priėmimo metu buvo nustatyti defektai, dėl ko darbų perdavimas užsitęsė ir atsakovui buvo pritaikytos baudinės netesybos. Kelių tarnybos 2018 m. birželio 15 d. pastato inspekcijos protokole (el. b. 8 t., b. l. 11-12) nurodyta, jog norint gauti leidimą eksploatuoti pastatą, būtina įrengti visas technines sistemas (ventiliacija, šildymas, šaldymas, elektra, silpna srovė, įskaitant dūmų pašalinimą, apsaugą, automatinę gaisro signalizacijos sistemą (AGS)), kurios turi tinkamai funkcionuoti; visos techninės sistemos turi būti tinkamai parengtos ir saugios naudoti. Pastato inspekcijos protokole užfiksuoti atsakovo ir/ar jo pasitelktai kitų subrangovų netinkamai atlikti darbai yra nesusiję su ieškovo vykdytais metalo konstrukcijų tiekimo ir montavimo darbais. Ieškovo nuomone, atsakovas neįrodė priežastinio ryšio tarp ieškovo veiksmų ir atsakovo neva patirtų nuostolių, todėl atsakovo teiginiai apie dėl ieškovo kaltės patirtus nuostolius yra nepagrįsti ir neteisingi. Atsakovas į bylą nepateikė įrodymų, jog darbų atlikimo terminas prasitęsė 3 mėnesiais ir kad jis prasitęsė būtent dėl ieškovo veiksmų.

149Teismas pažymi, kad atsakovo AS „Eviko“ pateikti įrodymai yra nepakankami konstatuoti, kad jis realiai patyrė 20 441,43 Eur prašomus priteisti nuostolius ir kad šie nuostoliai yra priežastiniame ryšyje su ieškovo UAB „Sangaras“ neteisėtais veiksmais netinkamai ir nesavalaikiai vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį Nr. 4. Teismas ištyrė Kelių direkcijos 2018 m. liepos 23 d. reikalavimą sumokėti netesybas Nr. 17-2/2018/35662-1 (el. b. 6 t., b. l. 107-112), kuriame nurodyta, kad rangovas, t. y. atsakovas AS „Eviko“ sutartimi su užsakovu Estijos kelių direkcija darbus buvo įsipareigojęs atlikti iki 2018 m. gegužės 7 d., buvo suteiktas papildomas terminas sutarčiai įvykdyti iki 2018 m. birželio 8 d., atsakovas šią dieną pateikė darbų perdavimo-priėmimo aktą, tačiau savininko techninė priežiūra 2018 m. birželio 9 d. ir birželio 15 d. atlikus objekto apžiūrą užfiksavo neatliktus darbus, todėl užsakovas darbų nepriėmė. Užsakovas sutiko su rangovo pasiūlymu skirti naują perdavimo ir priėmimo terminą 2018 m. liepos 5 d., kurią darbai buvo priimti su trūkumais, nustatant, kad jie turi būti likviduoti 2018 m. liepos 31 d. Rašte nurodoma, kad rangovas pažeidė sutarties 7.1 punkte nurodytą įsipareigojimą ir neatliko darbų sutartu laiku, todėl pagal sutarties 4 punktą taikomos netesybos 1 514,18 Eur per dieną, už laikotarpį nuo 2018 m. birželio 9 d. iki 2018 m. liepos 5 d. susidariusias 27 dienas reikalaujama netesybų suma yra 20 441,43 Eur. Prašoma sumokėti netesybas per 14 dienų nuo šio reikalavimo išrašymo dienos. Byloje pateikti įrodymai, kad atsakovui AS „Eviko“ Kelių direkcija iš 166 560,11 Eur sumos sumokėjo 146 118,68 Eur, likęs sumokėti balansas – 20 441,43 Eur (11 t., b. l. 179-180).

150Teismas, ištyręs byloje pateiktų įrodymų visumą, sprendžia, kad atsakovo AS „Eviko“ pateikti įrodymai yra nepakankami konstatuoti, kad atsakovo pagal Sutartį Nr. 1 su užsakovu nesavalaikiai atlikti darbai yra būtent dėl ieškovo UAB „Sangaras“ neteisėtų veiksmų netinkamai ir nesavalaikiai vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį Nr. 4. Kaip teisingai nurodė ieškovo UAB „Sangaras“ atstovas, Kelių direkcijos 2018 m. liepos 23 d. reikalavimas sumokėti netesybas Nr. 17-2/2018/35662-1 patvirtina, kad jie nebuvo savalaikiai priduoti dėl nustatytų darbų trūkumų, kuriuos atsakovas įsipareigojo pataisyti, tačiau nepateikti įrodymai ir aplinkybės, kad šie darbų trūkumai yra atlikti būtent ieškovo UAB „Sangaras“, kuris darbus baigė vykdyti 2018 m. kovo 20 d., ir darbus toliau tęsė tretysis asmuo UAB „Nasta“. Dar daugiau, darbų trūkumų nustatymas ir savalaikis jų tvarkymo užtikrinimas yra užsakovo samdomos statybos techninės priežiūros, kaip statybos dalyvio, atsakomybė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas AS „Eviko“ neįrodė, kad tarp ieškovo UAB „Sangaras“ neteisėtų veiksmų, kuriais darbai buvo atlikti iki 2018 m. kovo 20 d. ir Kelių direkcijos pritaikytų sutartinių netesybų yra faktinis ir teisinis priežastinis ryšys, todėl šią priešieškinio dalį nėra pagrindo tenkinti (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnio 1 dalis).

15183. Atsakovas AS „Eviko“ prašė priteisti jo patirtus 4 860 Eur nuostolius, kuriuos jis patyrė šalindamas statybos darbų defektus ieškovui netinkamai nudažius dalį plieno konstrukcijų – laiptus (el. b. 6 t., b. l. 208-211).

152Ieškovas UAB „Sangaras“ su šiuo reikalavimu nesutikdamas visų pirma nurodė, kad atsakovas niekada nereiškė pretenzijų dėl netinkamos laiptų spalvos, o jas pareiškė tik su priešieškiniu. Atsakovas visas ieškovo tiektas metalo konstrukcijas iš ieškovo priėmė pasirašytinai patvirtindamas, jog pretenzijų neturi, be to, neprideda jokių įrodymų apie užfiksuotus defektus, t. y. netinkamą laiptų spalvą. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovo pridėtoje 4860 Eur dydžio TREK OŪ sąskaitoje įforminti darbai — gaisrinio barjero montavimas su papildomais darbais, tačiau nėra aišku, kaip šie darbai susiję su tariamai netinkama laiptų spalva. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepaaiškina bei neprideda įrodymų, kokia spalva turėjo būti nudažyti laiptai ir kokia spalva jie faktiškai buvo nudažyti, atsakovas siekia perkelti ieškovui savo veiklos sąnaudas, kurios yra niekaip nesusijusios su ieškovu.

153Teismas, ištyręs byloje pateiktų įrodymų visumą, sprendžia, kad atsakovo AS „Eviko“ pateikti įrodymai yra nepakankami konstatuoti, kad ieškovas UAB „Sangaras“ netinkamai nudažė plieno konstrukcijų dalį – laiptus. Atsakovo pateikti įrodymai patvirtina, kad bendrovė Trek Ehitus OŪ 2018 m. birželio 25 d. išrašė sąskaitą atsakovui AS „Eviko“ dėl 4860 Eur apmokėjimo už atliktus darbus – gaisrinio barjero montavimą su papildomais darbais, kurią atsakovas apmokėjo (el. b. 6 t., b. l. 208-211). Atsakovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad būtent šie darbai yra ieškovo UAB „Sangaras“ neteisėtų veiksmų pagal Sutartį Nr. 4 rezultatas, kad ieškovas plieno konstrukcijos laiptus nudažė netinkama spalva, kokia spalva jie turėjo būti nudažyti, kokie įrodymai tai patvirtina, ar netinkamos dažų spalvos dažymo darbai buvo fiksuoti statybos darbų žurnale. Priešingai, kaip pagrįstai nurodė ieškovas, atsakovas visas ieškovo tiektas metalo konstrukcijas iš ieškovo priėmė pasirašytinai, patvirtindamas, jog pretenzijų neturi, be to, neprideda jokių įrodymų apie užfiksuotus defektus, t. y. netinkamą laiptų spalvą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas AS „Eviko“ neįrodė, kad ieškovas UAB „Sangaras“ atliko netinkamą plieno konstrukcijų laiptų dažymą, dėl kurių taisymo atsakovas patyrė nuostolius, todėl ir šią priešieškinio dalį nėra pagrindo tenkinti (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnio 1 dalis).

15484. Atsakovas AS „Eviko“ prašė priteisti jo patirtus 17 455 Eur nuostolius, kuriuos jis patyrė, nes ieškovo pristatytos plieno konstrukcijos buvo pažeistos ir nesuvirintos, todėl atsakovas šiems darbų trūkumams tvarkyti pasamdė bendrovę Lumina Metall, kuriai sumokėjo 17 455 Eur šių trūkumų šalinimo darbams apmokėti (el. b. 6 t., b. l. 212-223).

155Ieškovas UAB „Sangaras“, nesutikdamas su šia priešieškinio dalimi, nurodė, kad atsakovas visas pristatymas plieno konstrukcijas pasirašytinai priėmė prekių perdavimo-priėmimo aktais (el. b. 1 t., b. l. 38-43), nepažymėjo jokių pretenzijų konstrukcijų kokybei. Ieškovas pažymėjo, kad sutarties 14 punkte numatyta, jog pastebėjęs prekių arba paslaugų defektus arba neatitikimus jų priėmimo momentu, pirkėjas gali remtis trūkumų arba neatitikimų faktu tik tuo atveju, jei šie trūkumai arba neatitikimai yra nurodyti prekių arba paslaugų priėmimo pareiškime arba bet kuriame kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą. Sutarties 15 punkte numatyta, jog pirkėjas, priėmęs prekes arba paslaugas jų nepatikrinęs per šioje sutartyje nustatytus terminus ir tinkamai nepranešęs apie tai pardavėjui per terminą, sulygtą sutartyje, nebeturi teisės remtis prekių arba paslaugų trūkumų/neatitikimų, kurie būtai galėję būti nustatyti normaliai priimant prekes (akivaizdūs trūkumai), faktu. Vadovaujantis išdėstytu, atsakovo reikalaujami nuostoliai negali būti priteisiami iš ieškovo, kadangi atsakovas priimdamas prekes nepateikė jokių pretenzijų dėl prekių kokybės.

156Teismas įvertina pagrįstą ieškovo argumentą, jog atsakovas nepateikia jokių įrodymų (pvz. defektinio akto, matavimų protokolų), kad ieškovo pristatytos plieno konstrukcijos buvo nekokybiškos ir kad atsakovas buvo priverstas samdyti trečiuosius asmenis tariamiems defektams pašalinti. Teismas atsižvelgia ir į ieškovo argumentą, kad vien atsakovo pateiktame objekto statybos žurnale kaip su metalo konstrukcijomis dirbęs asmuo įrašytas išimtinai tik UAB „Normetas“, Lumina Metall statybos žurnale neįrašytas.

157Teismas išyrė byloje pateiktus įrodymus, iš kurių matyti, kad Lumina Metall 2018 m. liepos 2 d. išrašė atsakovui AS „Eviko“ išrašė sąskaitą Nr. 156A pagal sutartį ir atliktų darbų piniginį aktą apmokėti 17 455 Eur, kuriuos atsakovas apmokėjo 2018 m. lapkričio 13 d. Mokėjimo nurodymu Nr. 170483 (el. b. 6 t., b. l. 212-223). Teismas pažymi, kad iš pateiktų atliktų darbų aktų negalima nustatyti, kad atlikti darbai yra nulemti ieškovo UAB „Sangaras“ plieno konstrukcijų pažeidimų ir netinkamo suvirinimo, o ne kitų rangovų veiksmų, statybos brėžinių ar kitų priežasčių. Teismas įvertina aplinkybes, kad atsakovas darbų suvirinimo darbų kokybei ieškovui pretenzijų nereiškė, darbus pagal Sutartį Nr. 7 pavedė atlikti trečiajam asmeniui UAB „Nasta“, ieškovo UAB „Sangaras“ darbų perdavimo-priėmimo akto nepasirašė, suvirinimo darbų trūkumų nenurodė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas AS „Eviko“ neįrodė, kad ieškovas UAB „Sangaras“ atliko plieno konstrukcijų pažeidimus ir netinkamą suvirinimą, kurie yra priežastiniame ryšyje su Lumina Metall atliktais darbais, todėl ir šią priešieškinio dalį nėra pagrindo tenkinti (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnio 1 dalis).

15885. Atsakovas AS „Eviko“ taip pat prašė priteisti 1 676,05 Eur nuostolius dėl įrangos nuomos ir 23 760 Eur nuostolių dėl ilgesnio darbo jėgos panaudojimo, kurie atsirado dėl ieškovo kaltės 3 mėnesius užsitęsus Sutarties Nr. 1 vykdymą (el. b. 6 t., b. l. 113-207).

159Ieškovas, nesutikdamas su šiuo priešieškinio reikalavimu, nurodė, kad atsakovo išlaidos objekto vadovo, projektų vadovo, darbų vadovo atlyginimams išmokėti ir įrangos nuomai apmokėti yra normalios veiklos sąnaudos, todėl atsakovas privalo įrodyti, kad šios sąnaudos nėra normalios veiklos sąnaudos, ir kad šios sąnaudos yra išimtinai susijusios su ieškovo kaltais veiksmais. Atsakovas byloje nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog darbų atlikimo terminas prasitęsė 3 mėnesiais ir kad jis prasitęsė dėl ieškovo kaltų veiksmų, todėl atsakovo priešieškinio reikalavimai yra nepagrįsti (CPK 178 straipsnis).

160Teismas, ištyręs atsakovo AS „Eviko“ pateiktus įrodymus dėl 1 676,05 Eur nuostolių nuomojant įrangą ir 23 760 Eur nuostolių dėl ilgesnio darbo jėgos panaudojimo, kurie atsirado dėl ieškovo kaltės 3 mėnesius užsitęsus Sutarties Nr. 1 vykdymą (el. b. 6 t., b. l. 113-207), nenustatė, kad šios atsakovo darbo sąnaudos atsirado dėl ieškovo kaltų neteisėtų veiksmų. Atsakovas AS „Eviko“ pagal Sutartį Nr. 1 su užsakovu Estijos Kelių direkcija darbus vykdė iki 2018 m. birželio 8 d., nes kaip jau buvo minėta, buvo nustatyti neatlikti darbai, statybos darbų trūkumai, buvo skirtas naujas perdavimo ir priėmimo terminas 2018 m. liepos 5 d., kurią darbai buvo priimti su trūkumais, nustatant, kad jie turi būti likviduoti 2018 m. liepos 31 d. Teismas pažymi, kad byloje nepateikti įrodymai ir aplinkybės, kad šie darbų trūkumai yra atlikti būtent ieškovo UAB „Sangaras“, kuris darbus baigė vykdyti 2018 m. kovo 20 d., ir darbus toliau tęsė tretysis asmuo UAB „Nasta“ ir atsakovo samdyti kiti rangovai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas AS „Eviko“ neįrodė, kad tarp ieškovo UAB „Sangaras“ nesavalaikių darbų atlikimo iki 2018 m. kovo 20 d. ir Kelių direkcijos nustatytų darbų trūkumo juos priimant yra faktinis ir teisinis priežastinis ryšys, todėl šią priešieškinio dalį taip pat nėra pagrindo tenkinti (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnio 1 dalis).

16186. Atsakovas AS „Eviko“ taip pat prašė iš ieškovo UAB „Sangaras“ priteisti 6 484,24 Eur nuostolius už statybinės įrangos nuomą iš bendrovės Cramo Estonia“ AS (el. b. 3 t., b. l. 84-86, 6 t. b. l. 25-77). Atsakovas dėl sutartinės civilinės atsakomybės taikymo ieškovo atžvilgiu nurodė, kad ieškovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad vadovaujantis sutarties 2.6 punktu, plieno konstrukcijos turėjo būti ieškovo surinktos ne vėliau nei iki 2017 m. lapkričio 20 d., tačiau ieškovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė ir iš esmės pažeidė sutartį. Sudarius naują sutartį ir jos 1 priedo 1 punkte nustačius, kad ieškovas pagal sutartį prisiimtus sutartinius įsipareigojimus turėjo visiškai įvykdyti iki 2018 m. vasario 20 d., ieškovas pažeidė ir šį terminą, laiku nepristatydamas plieno konstrukcijų ir jų nesumontuodamas, be to, ieškovo pristatytos plieno konstrukcijos turėjo defektų. Ieškovas taip pat neįvykdė pareigos sumokėti atsakovui 6 484,24 Eur sumą už statybinės įrangos nuomą ir negrąžino 1 374,85 Eur permokos pagal 2 Sutartį. Taigi, Ieškovas, tinkamai ir laiku neįvykdęs prisiimtų įsipareigojimų, iš esmės pažeidė 2 Sutartį, t.y. veikė neteisėtai (CK 6.246 straipsnis).

162Ieškovas, nesutikdamas su šia priešieškinio dalimi, pažymėjo, kad atsakovas įrangos nuomą grindžia pridedamomis sąskaitomis, tačiau dalis sąskaitų yra išrašytos už nuomos laikotarpį, kuriuo ieškovas darbų jau nevykdė, kadangi teisėtai buvo sustabdęs savo įsipareigojimų vykdymą, įranga naudojosi nuo 2018 m. vasario 12 d. iki 2018 m. kovo 20 d., todėl sąskaitos už vėlesnį laikotarpį negali būti priskiriamos ieškovui. Be to, ieškovui suteikta įranga buvo nekokybiška, apie ką ieškovas ne kartą informavo atsakovą.

163Teismas, ištyręs atsakovo pateiktus įrodymus, kuriais jis grindė savo reikalavimą dėl 6 484,24 Eur nuostolių už statybinės įrangos nuomą iš bendrovės „Cramo Estonia“AS priteisimo, nustatė, kad tai yra tos pačios sąskaitos ir mokėjimo nurodymai, kuriais atsakovas grindė savo reikalavimą dėl 8 085,18 Eur turtinės žalos atlyginimo dėl statybinės įrangos nuomos atsakovui priteisimo (nutarties 79.1., 80 pastraipos). Teismas, spręsdamas nuostolių už statybinės įrangos nuomos, atlyginimo klausimą, iš atsakovo prašomų priteisti nuostolių pašalino apmokėjimą už statybinės įrangos nuomą po to, kai ieškovas nutraukė darbus 2018 m. kovo 20 d., nes toliau šiuos darbus vykdė UAB „Nasta“ pagal Sutartį Nr. 7 ir kiti atsakovo pasamdyti rangovai (nutarties 80 pastraipa) ir sprendė, kad ieškovas atsakovui turi mokėti 7634,46 Eur nuostolių už statybinės įrangos nuomą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes pakartotinai priteisti 6 484,24 Eur nuostolių už statybinės įrangos nuomą iš bendrovės „Cramo Estonia“ AS nėra pagrindo.

16487. Atsakovas AS „Eviko“ taip pat prašė priteisti iš ieškovo 1 374,85 Eur sumą pagal Sutartį Nr. 4 permokėtą ieškovui. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad ieškovo įsipareigojimų pagal Sutartį Nr. 4 sustabdymo momentu 2018 m. kovo 20 d., tiek ieškovo nurodyto sutarties vienašališko nutraukimo metu 2018 m. balandžio 26 d., atsakovas buvo sumokėjęs ieškovui 101 000 Eur sumą, kurios sumokėjimą pagrindžia mokėjimai ir trišalis susitarimas (el. b. t. 1, psl. 21-33 ir 72-84). Šia atsakovo sumokėta pinigų suma buvo tinkamai apmokėta už pačias išorines ir vidines plieno konstrukcijas (77 987,19 Eur), jų transportavimą (2 500 Eur) bei dažymą (19 137,96 Eur), kuris buvo atliktas nekokybiškai, – viso 99 625,15 Eur. Todėl, atsakovo nuomone, jis ieškovui, visiškai neatlikusiam jokių plieno konstrukcijų montavimo darbų, permokėjo 1 374,85 Eur.

165Ieškovas UAB „Sangaras“ laikė, kad ne jis yra skolingas atsakovui, tačiau atsakovas nėra visiškai su juo atsiskaitęs pagal Sutartį Nr. 4. Kaip nurodyta šios nutarties 51.2. pastraipoje atsakovas AS „Eviko“ buvo įsipareigojęs sumokėti ieškovui UAB „Sangaras“ viso 124 982,94 Eur, nustatant, kad atsakovas avansu sumoka 65 000 Eur sumą per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo datos, bet ne vėliau nei 2017 m. gruodžio 29 d.; 12 000 Eur sumą per 2 dienas nuo kiekvieno sunkvežimio su prekėmis atvykimo datos, pagal priedą Nr. 2 (viso 5 sunkvežimiai); likusią sumą, t. y. 5196,94 Eur sumoka per 2 dienas nuo galutinės prekių pristatymo ir surinkimo (sumontavimo) datos, pagal priedą Nr. 2.

166Teismas konstatuoja, kad, kaip nurodyta šios nutarties 69 pastraipoje, atsakovas AS „Eviko“ ieškovui yra sumokėjęs 101 000 Eur už statybos medžiagas ir faktiškai atliktus plieno konstrukcijų surinkimo darbus, be to, ieškovas iš bendrovės „Cramo“ yra apmokėjęs 5 000 Eur už kranų nuomą ieškovo vardu, taip pat sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“, pagal kuriuos įsipareigojo apmokėti 18 000 Eur už plieno konstrukcijų montavimo ir darbų trūkumų šalinimo darbus, kuriuos turėjo atlikti ieškovas. Teismas sprendė, kad įvertinus visų nustatytų aplinkybių ir ištirtų įrodymų visetą, atsakovas AS „Eviko“ laikytinas visiškai atsiskaitęs su ieškovu UAB „Sangaras“ (101 000 Eur + 5 000 Eur + 18 000 Eur), todėl neturi mokėti prašomos priteisti 17 000 Eur sumos pagal Sutartį Nr. 4. (CK 1.5 straipsnio 1 dalis, 6.655 straipsnio 1 dalis). Tačiau teismas taip pat neturi pagrindo spręsti, kad atsakovas AS „Eviko“ ieškovui UAB „Sangaras“ yra permokėjęs 1 374,85 Eur sumą pagal Sutartį Nr. 4, nes atsakovas nors ir pavėlavęs pristatė visus 5 sunkvežimius su prekėmis (statybos medžiagomis), tačiau galutinai surinkimo (sumontavimo) aliuminių konstrukcijų nebaigė. Teismas įvertina, kad šiuos aliuminio konstrukcijų surinkimo (montavimo) darbus pagal tiesioginę su atsakovu sudarytą Sutartį Nr. 7 toliau atliko tretysis asmuo UAB „Nasta“. Byloje nei atsakovas, nei ieškovas nepateikė pakankamų įrodymų ir nenurodė tikslių faktinių aplinkybių, kiek konkrečių aliuminio konstrukcijų surinkimo (montavimo) darbų buvo atlikta paties ieškovo UAB „Sangaras“ iki 2018 m. kovo 20 d. kai jis nutraukė statybos darbus objekte, ir kiek konkrečių statybos darbų atliko tretysis asmuo UAB „Nasta“, todėl teismui spręsti, kad atsakovas ieškovui yra permokėjęs 1 374,85 Eur sumą nėra pagrindo, šis reikalavimas atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnio 1 dalis).

16788. Teismas, apibendrinęs nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas sprendžia patenkinti atsakovo AS „Eviko“ priešieškinio dalį dėl 7634,46 Eur nuostolių už statybinės įrangos nuostolių priteisimo, kitų reikalavimų netenkinti, nes nebuvo įrodytos visos ieškovo UAB „Sangaras“ sutartinės civilinės atsakomybės sąlygos prašomiems nuostolių atlyginimui priteisti (CPK 178 straipsnis, CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 5 dalis, 6.247 straipsnis, 6.249 straipsnis).

168Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti procesines palūkanas

16989. Atsakovas AS „Eviko“ priešieškiniu taip pat prašė priteisti iš ieškovo UAB „Sangaras“ 8,00 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Palūkanoms apskaičiuoti aptariamoje situacijoje yra taikytinas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Atsakovo nuomone, nagrinėjamu atveju turi būti taikoma nuo 2016 m. kovo 16 d. galiojusi 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu, t. y. 8,00 proc. (0,00 + 8,00).

17090. Ieškovas UAB „Sangaras“, atsikirsdamas į šį reikalavimą, pažymėjo, kad atsakovo priešieškinyje nurodytas procesinių palūkanų dydis yra neteisingas, todėl atsakovo priešieškinio reikalavimas priteisti 8,00 proc. dydžio metines procesines palūkanas yra atmestinas. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai nurodo, jog palūkanoms apskaičiuoti byloje turėtų būti taikytinas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas. Atsakovas teismo prašo priteisti iš ieškovo 8,00 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad vadovaujantis šio įstatymo 3 straipsnio 1 punkto nuostatomis, kreditorius turi teisę į komercinėje sutartyje ar šiame įstatyme nustatytas palūkanas be įspėjimo skolininkui, jeigu kreditorius: 1) ir įvykdė komercinėje sutartyje ir (ar) įstatymuose jam nustatytas pareigas, 2) ir laiku negavo jam priklausančios mokėtinos sumos, išskyrus atvejus, kai skolininkas nėra atsakingas už vėlavimą sumokėti. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas savo reikalavimą kildina iš patirtų nuostolių, o ne ieškovo praleisto termino atsiskaityti už teiktas paslaugas ar prekes, ieškovas nėra praleidęs termino atsiskaityti su atsakovu, kadangi ieškovas tokios prievolės pagal sutartį iš viso neturėjo. Taigi, atsakovo reikalavimai ieškovui negali būti prilyginami „pavėluoto mokėjimo“ sampratai, nurodytai įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, todėl negali būti taikoma šiame įstatyme nustatyta palūkanų norma.

17191. Teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo tikslas – nustatyti atsiskaitymo terminus už pagal komercines sutartis perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, nustatyti palūkanų už pavėluotus mokėjimus dydį, jų skaičiavimo tvarką ir kreditoriaus teises, kai sumokama pavėluotai (įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Šis įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai, tačiau netaikomas palūkanoms, susijusioms su mokėjimais nuostoliams atlyginti (įstatymo 1 straipsnio 2 dalis, 3 dalies 3 punktas). Atsižvelgiant į šias įstatymines nuostatas ir tai, kad atsakovas savo turtiniais reikalavimais prašė priteisti iš ieškovo nuostolių atlyginimą, šios įstatymo nuostatos procesinėms palūkanoms apskaičiuoti negali būti taikomos.

17292. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ši norma nustato vadinamąsias procesines palūkanas, kurios priskirtinos kompensuojamosioms palūkanoms. Kita procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo procesą ir teismo sprendimo įvykdymą. Tai, kad bus išieškomos ir tam tikro dydžio palūkanos, mokėtinos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skatina skolininką greičiau įvykdyti teismo sprendimą ar neįvykdytą prievolę, nes priešingu atveju skolininkas gali patirti papildomų turtinių praradimų. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014; 2014 m. balandžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-193/2014; 2015 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-668-915/2015 ir jose nurodytą praktiką). CK 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į šias įstatymines nuostatas ir jų taikymo paskirtį teismas sprendžia atsakovo reikalavimą dėl procesinių palūkanų priteisimo patenkinti iš dalies – priteisti iš ieškovo UAB „Sangaras“ 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

173Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

17493. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. To paties straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Pagal CPK 98 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (straipsnio 1 dalis). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (2 dalis).

17594. Teismas konstatuoja, kad ieškovo UAB „Sangaras“ ieškinys atmestas visiškai, o atsakovo AS „Eviko“ priešieškinys laikytinas patenkintas 56,59 proc., nes visiškai patenkinta neturtinio reikalavimo dalis ir 6,59 proc. turtinio reikalavimo (7634,46 Eur x 100 proc. / 115 816,75 Eur = 6,59 proc.).

17695. Ieškovo UAB „Sangaras“ atstovas advokatas V. Dargis pateikė 2019 m. birželio 12 d. prašymą, kuriuo prašė iš atsakovo AS „Eviko“ priteisti iš viso 8107 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 1300 Eur už ieškinio parengimą (13 val.), 300 Eur už teisinės konsultacijos (3 val.), 300 Eur už patikslinti ieškinio parengimą (3 val.), 1300 Eur už atsiliepimas į priešieškinį parengimą (13 val.), 1200 Eur rašytinių paaiškinimų parengimą (12 val.), 1400 Eur atstovavimą posėdžiuose ir pasirengimą, 900 Eur baigiamųjų kalbų parengimą (el. b. 13 t., b. l. 59-84). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo UAB „Sangaras“ ieškinys atmestas visiškai, teismas ieškovui priteisia už atsakovo AS „Eviko“ atmestą priešieškinio 43,41 proc. (100 proc. - 56,59 proc.) už atsiliepimo į priešieškinį parengimą 564,33 Eur (1300 Eur x 43,41 proc. / 100 proc. = 564,33 Eur), ir 43,41 proc. pusės bylinėjimosi išlaidų už rašytinių paaiškinimų parengimą, atstovavimą posėdžiuose ir pasirengimą, baigiamųjų kalbų parengimą 759,67 Eur (1200 Eur + 1400 Eur + 900 Eur) /2) x 43,41 proc. / 100 proc. = 759,67 Eur), viso ieškovui iš atsakovo priteisiant 1324 Eur advokato teisinei pagalbai ir kitų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

17796. Atsakovo AS „Eviko“ atstovas advokato padėjėjas B. K. pateikė 2019 m. birželio 5 d. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo UAB „Sangaras“ atsakovo naudai priteisti advokato pagalbai apmokėti skirtas iš viso 11 320,63 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad atsakovas jau pateikė į bylą 2019 m. vasario 6 d. prašymą dėl 5 946,22 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir 2019 m. gegužės 3 d. prašymą dėl 4 279,27 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Atsakovas teismui teikia šį prašymą dėl naujai patirtų 1 095,14 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei šias išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas, t.y. 2019 m. balandžio 30 d. sąskaitą Nr. RJPRIMUS2019-122 dėl teisinių paslaugų sąrašo, apmokėjimą patvirtinančio dokumento, kopijos (el. b. 13 t., b. l. 42-47).

17897. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo UAB „Sangaras“ ieškinys atmestas visiškai, o atsakovo AS „Eviko“ patenkinta priešieškinio dalis sudaro 56,59 proc., teismas atitinkamai paskirsto ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

179Teismas, ištyręs atsakovo AS „Eviko“ atstovo advokato A. Gutausko 2019 m. vasario 6 d. prašymą dėl 5 946,22 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir prie jo pridėtus priedus (el. b. 7 t., b. l. 131-149), nustatė, kad atsakovas už priešieškinio parengimą, medžiagos surinkimą, komunikacija ir procesinio dokumento surašymą pagal 2018 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą sumokėjo 2555,77 Eur, todėl iš ieškovo atsakovui priteistina 3390,45 Eur už nepatenkintą ieškinį ir 1446,31 Eur (2555,77 Eur x 56,59 proc. / 100 proc.) už patenkinti priešieškinio dalį, viso 4836,76 Eur.

180Teismas, ištyręs atsakovo AS „Eviko“ atstovo advokato A. Gutausko 2019 m. gegužės 3 d. prašymą dėl 4 279,27 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir prie jo pridėtus priedus (el. b. 11 t., b. l. 162-174), nustatė, kad bylinėjimosi išlaidos patirtos dėl civilinės bylos nagrinėjimo už įvairias advokatų teisines paslaugas byloje, todėl teismas sprendžia pusę jų 2139,63 Eur už atmestą ieškinį patenkinti visiškai, likusią dalį už priešieškinį patenkinti patenkintos dalies apimtyje 1210,81 Eur (2139,63 Eur x 56,59 proc. / 100 proc.), viso iš ieškovo atsakovui priteisiant 3350,45 Eur (2139,63 Eur + 1210,81 Eur).

181Teismas, ištyręs atsakovo AS „Eviko“ atstovo advokato padėjėjo 2019 m. birželio 6 d. prašymu pateiktų 1 095,14 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei šias išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas, t.y. 2019 m. balandžio 30 d. sąskaitą Nr. RJPRIMUS2019-122 dėl teisinių paslaugų sąrašo, apmokėjimą patvirtinančio dokumento, kopijos (el. b. 13 t., b. l. 42-47), nustatė, kad jos yra už teisines paslaugas byloje, todėl pusę jų 547,57 Eur už atmestą priešieškinį patenkina visiškai, likusią dalį patenkina patenkinto priešieškinio apimtyje 309,86 Eur (547,57 Eur x 56,59 proc. / 100 proc.). Teismas sprendžia, kad iš viso iš ieškovo UAB „Sangaras“ atsakovui AS „Eviko“ turėtų būti priteistos 9044,64 Eur išlaidų už advokatų teisinę pagalbą ir kitų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (309,86 Eur + 547,57 Eur + 3350,45 Eur + 4836,76 Eur).

18298. Teismas, įvertinęs tai, kad viso ieškovui UAB „Sangaras“ iš atsakovo AS „Eviko“ turėtų būti priteista 1324 Eur advokato teisinei pagalbai ir kitų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, o iš ieškovo atsakovui 9044,64 Eur bylinėjimosi išlaidų, sprendžia atlikus įskaitymą priteisti iš ieškovo atsakovui 7 720,64 bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys, 98 straipsnio 1 dalis).

18399. Valstybė patyrė 17,35 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, todėl iš ieškovo UAB „Sangaras“ priteisia 13,57 Eur, iš atsakovo 3,78 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 96 straipsnis).

184100. Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartimi ieškovei UAB „Sangaras“ atidėtas 578 Eur dalies žyminio mokesčio už patikslintą ieškinį sumokėjimas iki teismo procesinio sprendimo byloje priėmimo. Priėmus galutinį procesinį sprendimą iš ieškovo priteistina nesumokėto žyminio mokesčio dalis valstybės naudai (CPK 84 straipsnis).

185Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98 straipsniais, 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

186Ieškinį atmesti.

187Priešieškinį tenkinti iš dalies.

188Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento ieškovo UAB „Sangaras“, j.a.k. 304398444, 2018 m. balandžio 26 d. vienašališkai sudarytą perdavimo-priėmimo aktą dalyje dėl atliktų plieno konstrukcijų montavimo (surinkimo) darbų.

189Priteisti iš ieškovo UAB „Sangaras“, j.a.k. 304398444, esančio Kaune, Gedimino g. 47-R1, atsakovo AS „Eviko“, j.a.k. 10321432, esančio Õpetaja 9A, 51003 Tartu, Estijos Respublika, naudai , 7634,46 Eur (septynis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt keturis eurus 46 ct) nuostolių atlyginimo ir 7 720,64 (septynis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt eurų 64 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

190Valstybės naudai priteisti iš ieškovo UAB „Sangaras“, j.a.k. 304398444, esančio Kaune, Gedimino g. 47-R1, 13,57 Eur (trylika eurų 57 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo, ir 578 Eur (penkių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų) dalį žyminio mokesčio.

191Valstybės naudai priteisti iš atsakovo AS „Eviko“, j.a.k. 10321432, esančio Õpetaja 9A, 51003 Tartu, Estijos Respublika, 3,78 Eur (tris eurus 57 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo.

192Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1. Ieškovas UAB „Sangaras“ kreipėsi į teismą 2019 m. sausio 4 d. su... 5. 2. Ieškovas nurodė, kad jis su JSC „Felitas KV“, atstovaujama vadovo T.... 6. 3. Ieškovas nurodė, kad vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, pristatė... 7. 4. Atsakovas AS „Eviko“ pateikė 2019 m. sausio 23 d. atsiliepimą į... 8. 5. Atsakovas pažymėjo, kad jam buvo ypatingai svarbu, jog ieškovas tinkamai... 9. 6. Atsakovas nurodė, kad jis buvo priverstas sudaryti atskirą sutartį su... 10. 7. Atsakovas pažymėjo, kad nepaisant šio daugiau nei trimis mėnesiais... 11. 8. Ieškovas akivaizdžiai pažeidė 2017 m. gruodžio 21 d. sutartyje... 12. 9. Atsakovas dėl jo patirtų nuostolių nurodė, kad ieškovo atstovai, kurie... 13. 10. Atsakovas pažymėjo, kad sumokėjęs 101 000 Eur sumą atsakovas visiškai... 14. 11. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovui nevykdant plieno konstrukcijų... 15. 12. Atsakovas nesutiko su ieškovo reikalavimu priteisti 60 491,47 Eur baudą,... 16. 13. Atsakovas dėl ieškovo reikalaujamų priteisti netesybų dydžio... 17. 14. Atsakovo įsitikinimu, pats ieškovas yra laikytinas iš esmės pažeidusiu... 18. 15. Atsakovas AS „Eviko“ pareiškė 2018 m. lapkričio 27 d.... 19. 16. Atsakovas dėl Estijos Respublikos kelių tarnybos pritaikytų baudinių... 20. 17. Atsakovas dėl nuostolių, susidariusių dėl ieškovo padarytų defektų... 21. 18. Atsakovas dėl ginčijamo vienašalio priėmimo-perdavimo akto nurodė, kad... 22. 19. Atsakovas dėl akto pripažinimo negaliojančiu nurodė, kad 2017 m.... 23. 20. Atsakovas dėl sutartinės civilinės atsakomybės taikymo ieškovo... 24. 21. Atsakovas dėl palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme... 25. 22. Ieškovas UAB „Sangaras“ 2019 m. sausio 9 d. atsiliepimu į... 26. 23. Ieškovas pažymėjo, kad pats JSC „Felitas KV“ vadovas M. T. atsisakė... 27. 24. Ieškovas dėl nuostolių už statybinės įrangos nuomą ir darbuotojų... 28. 25. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad atsakovas įrangos nuomą grindžia... 29. 26. Atsakovas teigė, kad ieškovui suteikta įranga buvo nekokybiška, apie... 30. 27. Ieškovas nurodė, kad su menamais nuostoliais dėl statybinės technikos... 31. 28. Ieškovo teigimu, nors jos neatliko darbų iki sutartyje numatyto termino... 32. 29. Ieškovas pažymėjo, kad su atsakovo reikalavimu priteisti 20 441,43 Eur... 33. 30. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas priešieškiniame nepateikia įrodymų,... 34. 31. Ieškovas nurodo, kad atsakovas niekada nereiškė pretenzijų dėl... 35. 32. Ieškovas nesutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovo pristatytos... 36. 33. Ieškovas dėl atsakovo santykių su trečiuoju asmeniu UAB „Nasta“... 37. 34. Ieškovas dėl vienašalio priėmimo perdavimo akto pažymėjo, kad 2018... 38. 35. Ieškovas nurodo, kad prie atsiliepimo pridedami trečiojo asmens UAB... 39. 36. Ieškovas nurodo, kad atsakovas neįrodė visų civilinei atsakomybei kilti... 40. 37. Ieškovas nurodo, kad atsakovo teiginys apie ieškovo sutarties tariamą... 41. 38. Ieškovas pažymėjo, kad jis 2018 m. kovo 20 d. buvo priverstas sustabdyti... 42. 39. Vadovaujantis CK 6.206 straipsniu, atsakovas neturi teisės reikalauti savo... 43. 40. Ieškovas dėl pagrindų netaikyti civilinės atsakomybės (CK 6.253... 44. 41. Trečiasis asmuo UAB „Nasta“ 2019 m. sausio 7 d. atsiliepimu į... 45. 42. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad 2018 m. kovo 22 d. į jį tiesiogiai... 46. 43. Trečiasis asmuo pažymėjo, jog atsakovo išnuomotas teleskopinis keltuvas... 47. 44. Trečiasis asmuo nurodė, kad vykdant su ieškovu sudarytą sutartį iki... 48. 45. Trečiasis asmuo UAB „Normetas“ 2019 m. balandžio 3 d. atsiliepime į... 49. Teismas konstatuoja:... 50. Ieškinys atmestinas ... 51. Priešieškinys tenkintinas iš dalies... 52. 46. Teismas konstatuoja, kad ieškovas UAB „Sangaras“ pareiškė ieškinį... 53. Nustatytos esminės bylos faktinės aplinkybės ir jų vertinimas... 54. 47. Teismas, įvertinęs šalių procesiniuose dokumentuose ir bylos... 55. 48. Teismas nustatė, kad užsakovas Estijos Kelių tarnyba, kaip perkančioji... 56. 48.1. Šia Sutartimi Nr. 1 atsakovas AS „Eviko“ įsipareigojo atlikti... 57. 48.2. Šios Sutarties Nr. 1 4 dalyje nustatytos sutartinės baudos už terminų... 58. 49. Teismas nustatė, kad atsakovas AS „Eviko“, kaip rangovas, ir UAB... 59. 50. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Sangaras“, kaip tiekėjas, ir UAB... 60. 50.1. Ieškovas (tiekėjas) pagamins ir surinks plieno konstrukcijas pagal... 61. 50.2. Plieno konstrukcijų bendra suma – apytikriai 49.064 kg;... 62. 50.3. Ieškovas (tiekėjas) pagamins, pristatys ir surinks plieno konstrukcijas... 63. 51.1. Atsakovas AS „Eviko“, kaip pirkėjas, ir ieškovas UAB... 64. 51.1.1. Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, aprašytas šios Sutarties... 65. 51.1.2. Pardavėjas įsipareigoja atlikti paslaugas, nustatytas šios Sutarties... 66. 51.1.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes ir paslaugas tokia tvarka,... 67. 51.1.4. Jei Pirkėjas vėluoja sumokėti sumas, sulygtas šioje sutartyje, iki... 68. 51.1.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško... 69. 51.2. Priede Nr. 1 prie sutarties Nr. SAN 10/2017 (el. b. 1 t., b. l. 24) 1... 70. 51.2.1. Priede nurodyta, kad pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti šia... 71. 51.2.2. Pirkėjas avansu sumoka 65000 Eur sumą per 3 dienas nuo sutarties... 72. 51.2.3. Pirkėjas sumokės 12 000 Eur sumą per 2 dienas nuo kiekvieno... 73. 51.2.4. Likusią sumą, t. y. 5196,94 Eur būtina sumokėti per 2 dienas nuo... 74. 51.2.5. Pirkėjas patvirtino, kad pardavėjas paruošė gaminių brėžinius,... 75. 52. Ieškovas UAB „Sangaras“, UAB „Felitas KV“, ir atsakovas AS... 76. 52.1. Šalys konstatavo, kad 2-oji šalis UAB „Felitas KV“ yra sudariusi... 77. 52.2. 3-oji šalis AS „Eviko“ yra sudariusi sutartį su 2-ąja šalimi UAB... 78. 52.3. 1-oji šalis UAB „Sangaras“ susitarė su 2-ąja šalimi UAB... 79. 52.4. 3-oji šalis AS „Eviko“ yra sudariusi sutartį 2017 su 1-ąja šalimi... 80. 52.5. 2-osios šalies UAB „Felitas KV“ išankstinis mokėjimas , kurio suma... 81. 52.6.8. 1-oji šalis UAB „Sangaras“ nebeskolinga 2-ajai šaliai UAB... 82. 53. Ieškovas UAB „Sangaras“, kaip užsakovas, ir tretysis asmuo UAB... 83. 53.1. Šia sutartimi tretysis asmuo įsipareigojo pagal ieškovo pateiktus... 84. 53.2. Ieškovas (užsakovas) už atliktus darbus įsipareigojo apmokėti... 85. 54. Ieškovas UAB „Sangaras“, kaip užsakovas, ir tretysis asmuo UAB... 86. 55. Atsakovas AS „Eviko“, kaip užsakovas, ir tretysis asmuo UAB... 87. 55.1. Sutarties dalykas – plieno konstrukcijos (47 844,9 kg) surinkimo ir... 88. 55.2. Tretysis asmuo UAB „Nasta“, kaip rangovas įsipareigojo surinkti... 89. 55.3. Bendra sutarties suma 18 000 Eur, iš kurių: 10 000 Eur avansas mokamas... 90. 55.4. Darbų/paslaugų perdavimas užsakovui įforminamas darbų... 91. 55.5. Sutarties terminas: darbo/paslaugų teikimo pradžia – 2018 m. kovo 22... 92. 55.5.1. plieno konstrukcijos surinkimas – iki 2018 m. kovo 27 d.... 93. 55.5.2. pažeistų plieno konstrukcijų dažų sluoksnio sričių uždažymas... 94. Dėl ieškovo UAB „Sangaras“ reikalavimo priteisti iš atsakovo AS... 95. 56. Ieškovas UAB „Sangaras“ prašydamas priteisti iš atsakovo AS... 96. 57. Teismas konstatuoja, kad kaip nustatyta šios nutarties 51.2. pastraipoje... 97. 58. Ieškovas teigė, kad atsakovas laiku atsiskaitė už 2017 m. vasario 12 d.... 98. 59. Teismas ištyrė šalių nurodomus teisiškai reikšmingus argumentus ir... 99. 59.1. Teismas nustatė, kad atsakovas AS „Eviko“ pasirašytinai priėmė... 100. 59.2. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Sangaras“ 2018 m. kovo 20 d.... 101. 59.3. Teismas iš byloje pateikto susirašinėjimo nustatė, kad atsakovo AS... 102. 59.4. Teismas nustatė, kad ieškovo UAB „Sangaras“ direktorius M. V. 2018... 103. 59.5. Teismas nustatė, kad atsakovo AS „Eviko“ atstovas K. S. atsakė, kad... 104. 59.6. Teismas nustatė, kad ieškovo UAB „Sangaras“ direktorius M. V. 2018... 105. 59.7. Teismas nustatė, kad atsakovo AS „Eviko“ atstovas K. S. atsakė, kad... 106. 59.8. Teismas nustatė, kad ieškovo UAB „Sangaras“ direktorius M. V.... 107. 59.9. Teismas nustatė, kad atsakovo AS „Eviko“ atstovas K. S. 2018 m. kovo... 108. 59.10. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Sangaras“, atstovaujamas... 109. 59.11. Teismas nustatė, kad atsakovo AS „Eviko“ atstovas K. S. ieškovui... 110. Atsakovo AS „Eviko“ atstovas K. S. taip pat informavo, kad iki 2018 m. kovo... 111. 60. Teismas nustatė, kad ieškovo UAB „Sangaras“ advokatas J. Č. 2018 m.... 112. 61. Teismas nustatė, kad atsakovo AS „Eviko“ atstovas advokatas M.... 113. 62. Teismas, spręsdamas, ar atsakovas AS „Eviko“ turi prievolę mokėti 17... 114. 63. Teismas byloje ištyrė pateiktus įrodymus, kad ieškovo UAB... 115. 64. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Sangaras“, atstovaujamas... 116. 65. Ieškovas UAB „Sangaras“, atstovaujamas direktoriaus M. V., pagal... 117. 66. Teismas iš pateiktų įrodymų nustatė, kad atsakovas AS „Eviko“,... 118. 67. Teismas konstatuoja, kad statybos rangos apmokėjimo tvarką reglamentuoja... 119. 68. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Sangaras“ netinkamai vykdė savo... 120. 69. Teismas įvertina, kad atsakovas AS „Eviko“ ieškovui yra sumokėjęs... 121. 70. Teismas, nustatęs, kad atsakovas AS „Eviko“ ieškovui UAB... 122. Dėl priešieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančia nuo sudarymo... 123. 71. Atsakovas AS „Eviko“ byloje pareikštu priešieškiniu prašė... 124. 72. CK 6.694 straipsnis reglamentuoja statybos rangos darbų perdavimą ir... 125. 73. Teismas konstatuoja, kad kaip nurodyta šios nutarties 64-65 pastraipose,... 126. 74. Teismas nustatė, kad ieškovo UAB „Sangaras“ ir atsakovo AS... 127. 75. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymas pagal vidinį savo... 128. 76. Teismas taip pat įvertina ieškovo UAB „Sangaras“ pagrįstus... 129. 77. Teismas pažymi, kad statybos ranga turi savo ypatumus, nes jos procesą... 130. 78. Teismas sprendžia, kad nustatytos teisiškai reikšmingos aplinkybės ir... 131. Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti iš ieškovo atsakovo naudai... 132. 79. Atsakovas AS „Eviko“ pareiškė 2018 m. lapkričio 27 d.... 133. 79.1. Ieškovui nesugebėjus laiku įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų,... 134. 79.2. Dėl ieškovo pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų savalaikio... 135. 79.3. Ieškovui pažeidus sutartyje numatytą terminą pailgėjo galutinis... 136. 79.4. Ieškovui netinkamai nudažius dalį plieno konstrukcijų, atsakovas buvo... 137. 79.5. Ieškovo pristatytos plieno konstrukcijos buvo pažeistos ir... 138. 79.6. Dėl ieškovo kaltės 3 mėnesiais užsitęsus VPPS vykdymui atsakovas... 139. 79.7. Ieškovo prašymu išnuomojęs statybinę techniką iš CRAMO ESTONIA AS,... 140. 79.8. Atsakovas pagal sutartį permokėjo ieškovui 1 374,85 Eur sumą.... 141. 80. Teismas, ištyrė atsakovo AS „Eviko“ pateiktus įrodymus dėl... 142. Ieškovas UAB „Sangaras“, atsikirsdamas į šią priešieškinio dalį,... 143. Teismas konstatuoja, kad ieškovas UAB „Sangaras“ sutiko su atsakovo AS... 144. 81. Atsakovas AS „Eviko“ prašė priteisti jo patirtus 31 680 Eur... 145. Teismas iš byloje esančių įrodymų nustatė, kad atsakovui AS „Eviko“... 146. Teismas pažymi, kad atsakovo AS „Eviko“ pateikti įrodymai yra nepakankami... 147. 82. Atsakovas AS „Eviko“ prašė priteisti jo patirtus 20 441,43 Eur... 148. Ieškovas, nesutikdamas su šiuo atsakovo reikalavimu, nurodė, kad atsakovas... 149. Teismas pažymi, kad atsakovo AS „Eviko“ pateikti įrodymai yra nepakankami... 150. Teismas, ištyręs byloje pateiktų įrodymų visumą, sprendžia, kad atsakovo... 151. 83. Atsakovas AS „Eviko“ prašė priteisti jo patirtus 4 860 Eur... 152. Ieškovas UAB „Sangaras“ su šiuo reikalavimu nesutikdamas visų pirma... 153. Teismas, ištyręs byloje pateiktų įrodymų visumą, sprendžia, kad atsakovo... 154. 84. Atsakovas AS „Eviko“ prašė priteisti jo patirtus 17 455 Eur... 155. Ieškovas UAB „Sangaras“, nesutikdamas su šia priešieškinio dalimi,... 156. Teismas įvertina pagrįstą ieškovo argumentą, jog atsakovas nepateikia... 157. Teismas išyrė byloje pateiktus įrodymus, iš kurių matyti, kad Lumina... 158. 85. Atsakovas AS „Eviko“ taip pat prašė priteisti 1 676,05 Eur nuostolius... 159. Ieškovas, nesutikdamas su šiuo priešieškinio reikalavimu, nurodė, kad... 160. Teismas, ištyręs atsakovo AS „Eviko“ pateiktus įrodymus dėl 1 676,05... 161. 86. Atsakovas AS „Eviko“ taip pat prašė iš ieškovo UAB „Sangaras“... 162. Ieškovas, nesutikdamas su šia priešieškinio dalimi, pažymėjo, kad... 163. Teismas, ištyręs atsakovo pateiktus įrodymus, kuriais jis grindė savo... 164. 87. Atsakovas AS „Eviko“ taip pat prašė priteisti iš ieškovo 1 374,85... 165. Ieškovas UAB „Sangaras“ laikė, kad ne jis yra skolingas atsakovui,... 166. Teismas konstatuoja, kad, kaip nurodyta šios nutarties 69 pastraipoje,... 167. 88. Teismas, apibendrinęs nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas teisines... 168. Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti procesines palūkanas... 169. 89. Atsakovas AS „Eviko“ priešieškiniu taip pat prašė priteisti iš... 170. 90. Ieškovas UAB „Sangaras“, atsikirsdamas į šį reikalavimą,... 171. 91. Teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal... 172. 92. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 173. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 174. 93. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas... 175. 94. Teismas konstatuoja, kad ieškovo UAB „Sangaras“ ieškinys atmestas... 176. 95. Ieškovo UAB „Sangaras“ atstovas advokatas V. Dargis pateikė 2019 m.... 177. 96. Atsakovo AS „Eviko“ atstovas advokato padėjėjas B. K. pateikė 2019... 178. 97. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo UAB „Sangaras“ ieškinys atmestas... 179. Teismas, ištyręs atsakovo AS „Eviko“ atstovo advokato A. Gutausko 2019 m.... 180. Teismas, ištyręs atsakovo AS „Eviko“ atstovo advokato A. Gutausko 2019 m.... 181. Teismas, ištyręs atsakovo AS „Eviko“ atstovo advokato padėjėjo 2019 m.... 182. 98. Teismas, įvertinęs tai, kad viso ieškovui UAB „Sangaras“ iš... 183. 99. Valstybė patyrė 17,35 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su... 184. 100. Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartimi ieškovei UAB... 185. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 186. Ieškinį atmesti.... 187. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 188. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento ieškovo UAB „Sangaras“,... 189. Priteisti iš ieškovo UAB „Sangaras“, j.a.k. 304398444, esančio Kaune,... 190. Valstybės naudai priteisti iš ieškovo UAB „Sangaras“, j.a.k. 304398444,... 191. Valstybės naudai priteisti iš atsakovo AS „Eviko“, j.a.k. 10321432,... 192. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...