Byla 2-55-844/2017
Dėl skolos priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Kristinai Mikalauskienei, dalyvaujant ieškovui J. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), gyvenančio ( - ), ieškinį atsakovei V. T., asmens kodas ( - ) gimusiai ( - ), gyvenančiai ( - ), dėl skolos priteisimo.

2Teismas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

3Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei V. T. dėl skolos priteisimo, prašydamas priteisti iš atsakovės 695,09 Eur (2400,00 Lt) skolos, 383,69 Eur delspinigių, 217,77 Eur palūkanų, 45,70 Eur bylinėjimosi išlaidas – 39,00 Eur žyminio mokesčio, 6,00 Eur paskolos sutarties vertimo į valstybinę kalbą išlaidų ir 0,70 Eur ieškinio dokumentų paruošimo išlaidų, bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Savo reikalavimus ieškovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu grindė nurodydamas, kad pagal paskolos sutartį atsakovė V. T. ir skolininkė A. D. iš ieškovo pasiskolintus 695,091 Eur (2400,00 Lt) įsipareigojo solidariai grąžinti jam iki 2011 m. spalio 1 d. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.6 straipsnio 4 dalis). Vadovaujantis šia 4 dalimi, ieškinyje atsakovė yra V. T.. Paskolos gavėjos iki šiol jam geranoriškai nėra grąžinusios nė vieno euro (lito) skolos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 pažymėjo, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pažymėjo, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jų ginčyti. Todėl ieškovas už kiekvieną uždelstą skolos grąžinimo dieną už laikotarpį nuo 2016 m. gegužės 12 d. iki 2016 m. lapkričio 11 d. priskaičiavo paskolos sutartyje šalių sutartus delspinigius, kuriuos jis sumažino daugiau kaip tris kartus (nuo 1,0 iki 0,3 procentų), priskaičiavo 383,69 Eur (695,09 Eur x 0,3 procento x 184 d.) delspinigių. Paskolos gavėjo prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik paskolos sumos grąžinimą paskolos davėjui, bet ir palūkanų pagal paskolos sutartį mokėjimą (CK 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis) Už tęstinį paskolos sutarties pažeidimą, kuris vyksta kiekvieną dieną, už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, atsakovė pagal įstatymą privalo mokėti palūkanas, kadangi be ieškovo sutikimo naudojasi jo piniginėmis lėšomis. Pagrindinė palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais (CK 6.872 straipsnio 3 dalis). Todėl už laikotarpį nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gegužės 11 d. ieškovas priskaičiavo 217,77 Eur (695,09 Eur x 6,79 procento x 4 m. + 695,09 Eur x 6,79 procento : 365 d. x 224 d.) 6,79 procentų dydžio metines palūkanas, kadangi 2011 m. spalio 1 d. paskolos sutarties sudarymo metu tokia palūkanų norma buvo Lietuvos banke (CK 6.872 straipsnio 1 dalis). Už ieškinį 2016 m. lapkričio 10 d. pavedimu Nr. 1030 ieškovas sumokėjo 39,00 Eur žyminį mokestį. Už trijų ieškinio egzempliorių atspausdinimą jis turėjo 0,21 Eur (0,07 Eur x 3) išlaidų, už dvi Lietuvos banko palūkanų normų rašto kopijas turėjo 0,14 Eur išlaidų, už dvi paskolos sutarties ir dvi jos vertimo į valstybinę kalbą kopijas turėjo 0,28 Eur išlaidų, už paskolos sutarties vertimo kvito ir kopijavimo čekio kopiją turėjo 0,07 Eur išlaidų, iš viso ieškovas turėjo 0,70 Eur dokumentų paruošimo išlaidų.

5Vadovaudamasis CPK 231 straipsnio 5 dalimi, teismas civilinę bylą išnagrinėjo iš esmės.

6Į teismo posėdį, vykusį 2017 m. sausio 30 d., neatvyko atsakovė V. T., kuri apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuota tinkamai. Atsakovė teismui pateikė pranešimą, kuriame nurodė, kad ji teismo posėdyje nedalyvaus, kadangi sutinka su ieškiniu. Atsižvelgiant į tokią atsakovės poziciją, byla išnagrinėta atsakovei nedalyvaujant. Toks V. T. rašytinis pranešimas vertinamas, kaip rašytinis atsakovės pareiškimas dėl ieškinio pripažinimo (CPK 140 straipsnio 2 dalis).

7Ieškovas J. V. teismo posėdžio metu palaikė savo ieškinio reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti.

8Ieškinys tenkinamas visiškai

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 268 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad tuo atveju, kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus.

10Atsakovė pripažino ieškinį. Todėl teismas, remdamasis CPK 268 straipsnio 5 dalimi, sprendimą grindžia sutrumpintais motyvais.

11Byloje yra 2011 m. rugpjūčio 1 d. sutartis (rusų kalba ir jos vertimas į lietuvių kalbą), kurioje nurodyta, kad A. D., asmens kodas ( - ) ir V. T., asmens kodas ( - ) pasiskolino iš J. V. 2400 (du tūkstančius keturis šimtus) Lt; skolą įsipareigojo grąžinti solidariai iki 2011 m. spalio 1 d., už kiekvieną uždelstą skolos grąžinimo dieną įsipareigojo mokėti vieną procentą delspinigių nuo negrąžintos skolos. Sutartis pasirašyta A. D. ir V. T. (b. l. 3–4).

12Ieškovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad paskolos gavėjos negrąžino jam nė dalies iš pasiskolintos 695,09 Eur (2400 Lt) sumos. Į bylą nėra pateikta duomenų, kad atsakovė grąžino šią skolą ieškovui (CPK 178 straipsnis).

13Ieškovas, remdamasis CK 6.6 straipsnio 4 dalimi, kelia reikalavimą, kad prievolę pagal paskolos sutartį jam įvykdytų V. T.. V. T. ir A. D. įsipareigojo grąžinti skolą ieškovui solidariai. Skolininkių solidarioji prievolė atsirado pagal šalių susitarimą (CK 6.6 straipsnio 1 dalis). CK 6.6 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Todėl ieškovas turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų viena iš solidariųjų skolininkių – V. T..

14CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.59 straipsnyje numatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkte numatyta, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

15Paskolos sutartimi atsakovė pasiskolino iš ieškovo 2400,00 Lt, tai atitinka 695,09 Eur, kuriuos ji įsipareigojo grąžinti iki 2011 m. spalio 1 d. Atsakovė iki sutartyje nurodyto sutarties įvykdymo termino 2400,00 Eur paskolos ieškovui negrąžino. Pripažintina, kad atsakovė pažeidė pirmiau nurodytas CK 6.38 straipsnio 1 dalies, 6.59 straipsnio, 6.873 straipsnio 1 dalies nuostatas, netinkamai vykdė prievolę, praleido terminą (CK 6.63 straipsnio l dalies l ir 2 punktai). Todėl ieškovo reikalavimas priteisti jo naudai iš atsakovės 695,09 Eur skolos yra pagrįstas ir tenkintinas. Iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 695,09 Eur skolos suma.

16CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. CK 6.72 straipsnyje numatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis.

17Paskolos sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovui už kiekvieną uždelstą dieną mokėti 1 procento dydžio delspinigius (CK 6.72 straipsnis). 1 procento delspinigių dydį ieškovas sumažino nuo 1 procento iki 0,3 procentų. Ieškovas paskaičiavo 0,3 procento dydžio delspinigius už 184 dienų laikotarpį nuo 2016 m. gegužės 12 d. iki 2016 m. lapkričio 11 d., iš viso 393,69 Eur delspinigių, ir prašo teismą priteisti šią sumą iš atsakovės. Atsakovė iki sutartyje nurodyto sutarties įvykdymo termino (2011 m. spalio 11 d.) ieškovui paskolos negrąžino. Ieškovo paskaičiuota delspinigių suma yra teisinga. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 393,69 Eur delspinigių yra pagrįstas ir tenkintinas. Iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 393,69 Eur delspinigių suma (CK 6.258 straipsnio 1 dalis).

18CK 6.872 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jei šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu. Straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu paskolos dalykas yra pinigai, preziumuojama, kad paskolos sutartis yra atlygintinė. Lietuvos banko duomenimis, suteiktų paskolų litais vidutinė metų palūkanų norma 2011 m. rugpjūčio mėn., tai yra paskolos suteikimo momentu, buvo 6,79 procentai. Ieškovas paskaičiavo 6,79 procento dydžio palūkanas už laikotarpį nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gegužės 11 d., iš viso 217,77 Eur palūkanų, ir prašo teismą priteisti šią sumą iš atsakovės. Ieškovo paskaičiuota palūkanų suma yra teisinga. Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovės 6,79 procento dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos paskolos (nuo 695,09 Eur) už laikotarpį nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gegužės 11 d. yra pagrįstas ir tenkintinas. Iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 217,75 Eur palūkanų suma.

19Iš atsakovės ieškovo naudai iš viso priteistina 1296,55 Eur suma: 695,09 Eur skolos, 383,69 Eur delspinigių ir 217,77 Eur palūkanų.

20CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. CPK 137 straipsnio 1 dalyje nustato, kad ieškinio priėmimo klausimą teismas išsprendžia priimdamas rezoliuciją. Šis procesinis veiksmas laikomas civilinės bylos iškėlimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad procesinės palūkanos turi būti priteisiamos kreditoriaus naudai tik nuo civilinės bylos pagal tokį ieškinį iškėlimo momento (CK 6.37 straipsnio 2 dalis), nes tik joje buvo pareikštas prašymas jas priteisti. [...] Pagal CPK 137 straipsnio 1 dalies nuostatas civilinės bylos iškėlimo teisme momentu laikomas ieškinio priėmimo klausimo išsprendimas teisėjo priimta rezoliucija, tai yra civilinė byla laikoma iškelta teisme tik nuo teisėjo rezoliucijoje, kuria ieškinys priimtas, nurodytos datos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose: 2014 m. balandžio 11 d. Nr. 3K-3-193/2014, 2013 m. gruodžio 11 d. Nr. 3K-3-636/2013, 2012 m. birželio 8 d. Nr. 3K-3-283/2012). Ieškovo J. V. ieškinys teismui pateiktas 2016 m. lapkričio 11 d. Ieškinys teisėjo rezoliucija priimtas 2016 m. lapkričio 16 d., todėl ši diena laikoma civilinės bylos iškėlimo diena. Remiantis tuo, kas išdėstyta, CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodytos palūkanos ieškovui priteistinos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016 m. lapkričio 16 d., o ne nuo kreipimosi į teismą dienos 2016 m. lapkričio 11 d., kaip prašo ieškovas. Iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1296,55 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2016 m. lapkričio 16 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Ieškinys tenkinamas visiškai, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CK 79 straipsnio 1 dalis).

22Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas už ieškinį 2016 m. lapkričio 10 d. pavedimu sumokėjo 39 Eur žyminį mokestį. Ieškovas už paskolos sutarties vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą turėjo 6 Eur (b. l. 2). Ieškovas už ieškinio dokumentų paruošimą turėjo 0,70 Eur išlaidų (b. l. 2). Iš viso ieškovas turėjo 45,70 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį tenkinus visiškai, šios 45,70 Eur bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės priteistinos ieškovo naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

23Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje yra 5,22 Eur Eur. Šios 5,22 Eur išlaidos iš atsakovės priteistinos valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 (nauja redakcija 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

24Teismas, vadovaudamasis CPK 259–260, 263–265 straipsniais, 268 straipsnio 5 dalimi, 270, 307, 310 straipsniais,

Nutarė

25Ieškinį patenkinti visiškai.

26Priteisti iš atsakovės V. T., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), ieškovo J. V., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), naudai 695,09 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt penkis Eur 09 ct) skolos, 383,69 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt tris Eur 69 ct) delspinigių, 217,77 Eur (du šimtus septyniolika Eur 77 ct) palūkanų, iš viso 1296,55 Eur (vieno tūkstančių dviejų šimtų devyniasdešimt šešių Eur 55 ct) sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1296,55 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. lapkričio 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 39,00 Eur žyminio mokesčio, 6,00 Eur paskolos sutarties vertimo į valstybinę kalbą išlaidų ir 0,70 Eur ieškinio dokumentų paruošimo išlaidų, iš viso 45,70 Eur bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti iš atsakovės V. T., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), 5,22 Eur (penkis Eur 22 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), esanti AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą... 3. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei V. T. dėl skolos... 4. Savo reikalavimus ieškovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu grindė... 5. Vadovaudamasis CPK 231 straipsnio 5 dalimi, teismas civilinę bylą... 6. Į teismo posėdį, vykusį 2017 m. sausio 30 d., neatvyko atsakovė V. T.,... 7. Ieškovas J. V. teismo posėdžio metu palaikė savo ieškinio reikalavimus ir... 8. Ieškinys tenkinamas visiškai... 9. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 268 straipsnio... 10. Atsakovė pripažino ieškinį. Todėl teismas, remdamasis CPK 268 straipsnio 5... 11. Byloje yra 2011 m. rugpjūčio 1 d. sutartis (rusų kalba ir jos vertimas į... 12. Ieškovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad paskolos gavėjos... 13. Ieškovas, remdamasis CK 6.6 straipsnio 4 dalimi, kelia reikalavimą, kad... 14. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 15. Paskolos sutartimi atsakovė pasiskolino iš ieškovo 2400,00 Lt, tai atitinka... 16. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 17. Paskolos sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovui už kiekvieną uždelstą... 18. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos... 19. Iš atsakovės ieškovo naudai iš viso priteistina 1296,55 Eur suma: 695,09... 20. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 21. Ieškinys tenkinamas visiškai, todėl iš atsakovės ieškovo naudai... 22. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas už ieškinį 2016 m.... 23. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje... 24. Teismas, vadovaudamasis CPK 259–260, 263–265 straipsniais, 268 straipsnio 5... 25. Ieškinį patenkinti visiškai.... 26. Priteisti iš atsakovės V. T., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), ieškovo J.... 27. Priteisti iš atsakovės V. T., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), 5,22 Eur... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...