Byla N1-250-161/2014
Dėl ko ji pargriuvo ant žemės ir dėl nukentėjusiajai K. M. kairiojo smilkinio ir lūpų sričių sumušimo padarė nežymų sveikatos sutrikdymą

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Edita Zarembienė, sekretoriaujant L.Dvilevičienei, dalyvaujant prokurorui G.Vaičiūnui, kaltinamajam M. M., jo gynėjai advokatei V.Bradulskienei, nukentėjusiajai K. M., civilinio atsakovo įstatyminiam atstovui P. M., Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei E. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2M. M., a.k. ( - ) gim. ( - ) , LR pilietis, lietuvis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, nedirba, nesimoko, gyv. ( - ) teistas 2014-03-28 Ukmergės rajono apylinkės teismo pagal LR 140 str. 2 d. - 1 m. 4 mėn. laisvės apribojimo,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d., 310 str.,

Nustatė

4Kaltinamasis M. M. žiauriai elgėsi su gyvūnu ir padarė nežymų sveikatos sutrikdymą savo šeimos nariui, o būtent:

52014 m. liepos 14 d., apie 20.02 val., namo, esančio ( - ) kambaryje, M. M., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (1.78 prom.), tyčia du kartus kumščiu sudavė savo seseriai K. M. į veidą bei sugriebęs abejomis rankomis jai už kaklo, tampė ją, o K. M. išsilaisvinus ir išbėgus į lauką, jis pasivijo K. M., kuriai vieną kartą spyrė į nugarą, dėl ko ji pargriuvo ant žemės ir dėl nukentėjusiajai K. M. kairiojo smilkinio ir lūpų sričių sumušimo padarė nežymų sveikatos sutrikdymą.

62014 m. liepos 14 d., apie 20.00 val., namo, esančio ( - ), kambaryje, M. M., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (1.78 prom.), žiauriai elgėsi su gyvūnų, t.y. tyčia ne mažiau trijų kartų užšoko ant miegančio kačiuko galvos, dėl ko kačiukas nugaišo.

7Kaltinamasis M. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2014-07-14 pavakary išgėrė apie 2 litrus, 7.5 laipsnių stiprumo alaus. Namuose tėvas, sesuo K. ir R. K. gėrė alų. Nuėjęs į kambarį, kur buvo K., prie lovos ant grindų pamatė gulintį K. kačiuką, priėjo prie jo ir ant jo pradėjo šokinėti. Kodėl jis taip pasielgė, paaiškinti negali. Kas vyko toliau, dėl girtumo neatsimena. Ar seseriai kumščiu du kartus trenkė į veidą, tampė ją suėmęs už kaklo, prie lauko virtuvės įspyrė į nugarą, pasakyti negali, buvo girtas, neatsimena, tačiau neatmeta, kad taip pasielgti galėjo.

8Be kaltinamojo M. M. prisipažinimo, jo kaltė pilnai įrodyta kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teisme patikrintais įrodymais.

9Nukentėjusioji K. M. parodė, kad 2014-07-14, namuose, ( - ) šventė tėvo P. M. gimtadienį. Būnant kambaryje, į kambarį iš lauko atėjo brolis M., kuris pamatęs ant grindų gulintį kačiuką pasakė, kad dabar jis užmuš kačiuką. M. priėjo prie katino ir jam miegančiam pradėjo trypti ant galvos. Ji gynė savo katiną, o tada M. kumščiu jai du kartus trenkė į veidą, po to griebė ją už kaklo abejomis rankomis ir pradėjo ją tampyti. Ištrūkusi ji išbėgo į lauką, tačiau M lauke ją pasivijo ir vieną kartą įspyrė jai į nugarą, dėl ko ji pargriuvo ant žemės (LR BPK 276 str. 1 d. 2 p., b. l. 19-20).

10Parodymų patikrinimo vietoje metu K. M. patvirtino savo parodymus (b.l. 22-27).

11Liudytojas P. M. parodė, kad 2014-07-14, apie 15-16 val., buvo namuose ir gėrė alų. Vakare, tikslios valandos pasakyti negali, K. nuėjo į namus, o po minutės K. išbėgo iš namo šaukdama “mušė, mušė“. K. lūpa buvo kruvina, nors prieš tai iš jos lūpos kraujas nebėgo. K. pasakė „man davė ir kačiuką sutrypė M.“. Iš paskos K. išėjo ir M.. Jis pamatė, kad prie lauko virtuvės ant žemės guli K., o nuo K. nueidinėja M.. Vėliau K. jam pasakojo, kad M. kumščiu jai trenkė į veidą, bei šokinėjo ant jos kačiuko galvos (LR BPK 276 str. 1 d. 2 p., b. l. 45-46).

12Liudytojas R. K. parodė, kad 2014-07-14, apie 16-15 val. atėjo pas P. M. į namus, nes buvo jo gimtadienis. Jis matė, kai K. stovinčiai prie lauko virtuvės M. vieną kartą spyrė į nugarą, nuo spyrio K. atsitrenkė į lauko virtuvės stulpelį ir pargriuvo ant žemės. Kai jis M. paklausė, ką jis daro, tai M. atsakė „nieko, čia ne aš“. Vėliau K. pasakė, kad M. užmušė jos kačiuką. Kambaryje jis matė ant grindų gulintį negyvą kačiuką (LR BPK 276 str. 4 d., b. l. 48).

13Parodymų patikrinimo vietoje metu R. K. patvirtino savo parodymus (b.l. 49-53).

14Liudytojas A. D. parodė, kad šių metų liepos mėn., pavakaryje, išgirdo, kad jį šaukia P. M., kuris sakė „apramink M.“. Tada jis nuėjo į P. M. namų kiemą ir pamatė, kad ant žemės prie lauko virtuvės guli K. M.. M. stovėjo prie K.. Jis suprato, kad K. sumušė M.. Jis pastūmė M., kuris parkrito ant žemės (LR BPK 276 str. 4 d., b. l. 55).

15Kaip matyti iš Tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje fakto, policiją kvietė K. M. dėl to, kad jos brolis M. M. smurtavo jos atžvilgiu ir užmušė kačiuką (b. l. 3-8).

16Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra ( - ) kambaryje ant grindų tarp lovų yra kraujo dėmės, už ūkinio pastato yra katino gaišena (b.l. 9-15).

17Iš specialisto išvados Nr. G 2449/14(01) matyti, kad K. M. padarytas kairiojo smilkinio ir lūpų sričių sumušimas, pasireiškęs patinimu. Juosmens srities sumušimas vertintinas kaip nepagrįstas, nes jis nepatvirtintas objektyviais požymiais. Sužalojimai padaryti dviem trauminiais poveikiais. K. M. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (b. l. 33-34).

18Iš 2014-07-18 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Ukmergės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rašto Nr. 65S-152 matyti, kad į ( - ) tarp ūkinių pastatų pievoje rasta ir apžiūrėta juodo kačiuko su baltom užpakalinėm letenėlėm ir rusvu pauodegiu gaišena. Nustatyta, kad išnirę žandikauliai, iššokę akys iš akiduobių. Palpuojant nustatyti lūžiai pakaušyje, kaklo slankstelių, dešinės mentės, dešinės alkūnės ir pėdų. Sužalojimai galėjo būti dėl stipraus smūgio pakaušio, kaklo, menčių ir priekinių kojų srityse (b. l. 18).

19Alkotesteriu M. M. nustatytas 1.78 promilių girtumas (b. l. 56).

20M. M. psichikos sveikatos centro stebimų pacientų grupei nepriklauso (b. l. 88).

21Tokiu būdu iš ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teisme patikrintų įrodymų nustatyta, kad kaltinamasis M. M. žiauriai elgėsi su gyvūnu ir ši jo nusikalstama veika pilnai atitinka ir ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuota pagal LR BK 310 str. bei padarė nežymų sveikatos sutrikdymą savo šeimos nariui - seseriai K. M. ir ši jo nusikalstama veika pilnai atitinka ir ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuota pagal LR BK 140 str. 2 d.

22Nusikaltimai yra baigti ir padaryti tiesiogine tyčia.

23Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė 129,83 Lt civilinį ieškinį, jis yra įrodytas rašytiniais įrodymais, jį pripažįsta kaltinamasis M. M. ir jo įstatyminis atstovas P. M., todėl jis yra tenkintinas (LR BPK 115 str.).

24Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veiks ir dėl jų padarymo nuoširdžiai gailisi, jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad nusikalstamas veikas padarė būdamas neblaivus. M. M. padaryti nusikaltimai priskiriami prie nesunkių nusikaltimų (LR BK 11 str. 3 d.). M. M. nusikalto būdamas nepilnamečiu, registruojasi darbo biržoje, susitaikė su nukentėjusiąja K. M., kuri jam dovanojo, todėl jam skirtina su realiu laisvės atėmimu nesusijusi bausmė, kuri kaltinamojo atžvilgiu gali pasiekti bausmės tikslus.

25Vadovaujantis LR BK 66 str. 1 d., M. M. taikytas sulaikymas (b.l. 73, 74) įskaitytinas į paskirtą bausmę, vieną sulaikymo dieną prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms (LR BK 66 str. 2 d.).

26Kadangi M. M. nusikalstamą veiką padarė savo šeimos nariui, todėl vadovaujantis LR BK 67 str. 2 d. 9 p., 67 str. 3 d., 722 str., jam skirtina baudžiamojo poveikio priemonė - dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 420-422 str., teismas

Nutarė

28M. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 310 str., ir nuteisti jį laisvės apribojimu devyniems mėnesiams, pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 140 str. 2 d., ir nuteisti jį laisvės apribojimu vieneriems metams keturiems mėnesiams.

29Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu bausmes subendrinti, prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę ir pakirti subendrintą bausmę-laisvės apribojimą vieneriems metams septyniems mėnesiams.

30Lietuvos Respublikos BK 64 str. 3 d. pagrindu subendrinti šiuo nuosprendžiu ir 2014-03-28 Ukmergės rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtas bausmes, prie griežtesnės šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės iš dalies pridedant 2014-03-28 Ukmergės rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos ir neatliktos bausmės dalį, ir paskirti galutinę subendrintą bausmę-laisvės apribojimą vieneriems metams dešimt mėnesių, paskiriant šiuos įpareigojimus: pradėti dirbti ar tęsti registraciją darbo biržoje, toliau tęsti ir per šešis mėnesius išklausyti visą smurtinį elgesį keičiančios programos kursą, per 6 mėnesius neatlygintinai išdirbti 120 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, taip pat uždrausti vartoti alkoholį.

31Į bausmės laiką įskaityti M. M. sulaikymą ir suėmimą nuo 2014-07-15 iki 2014-07-25, vieną sulaikymo ir suėmimo dieną prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

32Vilniaus teritorinės ligonių kasos 129,83 Lt civilinį ieškinį patenkinti ir priteisti jos naudai iš M. M., o jam neturint lėšų subsidiariai iš jo tėvo P. M. 129,83 (vieną šimtą dvidešimt devynis litus 83 centus).

33Nuosprendis per dvidešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Edita Zarembienė, sekretoriaujant... 2. M. M., a.k. ( - ) gim. ( - ) , LR pilietis, lietuvis, nevedęs, pagrindinio... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d., 310 str.,... 4. Kaltinamasis M. M. žiauriai elgėsi su gyvūnu ir padarė nežymų sveikatos... 5. 2014 m. liepos 14 d., apie 20.02 val., namo, esančio ( - ) kambaryje, M. M.,... 6. 2014 m. liepos 14 d., apie 20.00 val., namo, esančio ( - ), kambaryje, M. M.,... 7. Kaltinamasis M. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2014-07-14... 8. Be kaltinamojo M. M. prisipažinimo, jo kaltė pilnai įrodyta kitais... 9. Nukentėjusioji K. M. parodė, kad 2014-07-14, namuose, ( - ) šventė tėvo P.... 10. Parodymų patikrinimo vietoje metu K. M. patvirtino savo parodymus (b.l.... 11. Liudytojas P. M. parodė, kad 2014-07-14, apie 15-16 val., buvo namuose ir... 12. Liudytojas R. K. parodė, kad 2014-07-14, apie 16-15 val. atėjo pas P. M. į... 13. Parodymų patikrinimo vietoje metu R. K. patvirtino savo parodymus (b.l.... 14. Liudytojas A. D. parodė, kad šių metų liepos mėn., pavakaryje, išgirdo,... 15. Kaip matyti iš Tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje fakto,... 16. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra ( - )... 17. Iš specialisto išvados Nr. G 2449/14(01) matyti, kad K. M. padarytas kairiojo... 18. Iš 2014-07-18 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Ukmergės... 19. Alkotesteriu M. M. nustatytas 1.78 promilių girtumas (b. l. 56).... 20. M. M. psichikos sveikatos centro stebimų pacientų grupei nepriklauso (b. l.... 21. Tokiu būdu iš ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teisme patikrintų... 22. Nusikaltimai yra baigti ir padaryti tiesiogine tyčia.... 23. Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė 129,83 Lt civilinį ieškinį,... 24. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino... 25. Vadovaujantis LR BK 66 str. 1 d., M. M. taikytas sulaikymas (b.l. 73, 74)... 26. Kadangi M. M. nusikalstamą veiką padarė savo šeimos nariui, todėl... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 420-422 str., teismas... 28. M. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 310 str., ir... 29. Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu bausmes subendrinti, prie... 30. Lietuvos Respublikos BK 64 str. 3 d. pagrindu subendrinti šiuo nuosprendžiu... 31. Į bausmės laiką įskaityti M. M. sulaikymą ir suėmimą nuo 2014-07-15 iki... 32. Vilniaus teritorinės ligonių kasos 129,83 Lt civilinį ieškinį patenkinti... 33. Nuosprendis per dvidešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...