Byla 2A-311-275/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,

3kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Algirdo Auruškevičiaus,

4sekretoriaujant L.Jasiulionienei,

5dalyvaujant ieškovo atstovui adv. I.Dobilui, atsakovams A.Bandžiui, A.Štopui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos“ ieškinį atsakovams UAB „Kriptonika“, A.Bandžiui, A.Štopui, N.Stukui, L.Sesickui, J.Masiokui ir P.Markovui bei trečiajam asmeniui A. S. dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius realią grėsmę žalai atsirasti.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8I.Ginčo esmė

9Ieškovas UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos“ kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu, kuriuo prašė uždrausti atsakovams advokatams toliau neteisėtai atstovauti UAB „Kriptonika“, kad ateityje būtų išvengta žalos padarymo tiek tiesiogiai UAB „Kriptonika“, tiek pačiam ieškovui. Nurodė, kad ieškovas yra atsakovo UAB „Kriptonika“ 50 procentų akcijų, suteikiančių 50 procentų balsų visuotiniame UAB „Kriptonika“ akcininkų susirinkime, savininkas. Atsakovas UAB „Kriptonika“ su atsakovu advokatu A.Bandžiumi 2005-04-08 sudarė teisinių paslaugų sutartį, kurios pagrindu atsakovas A.Bandžius 2006-08-24 perįgaliojo atsakovus advokatus A.Štopą, N.Stuką, L.Sesicką, J.Masioką ir P.Markovą atstovauti UAB „Kriptonika“ interesus. Advokatų kontora Bernotas ir Dominas Glimstedt, kurioje advokatais dirba atsakovai A.Štopas, N.Stukas, L.Sesickas, J.Masiokas ir P.Markovas, 2005-10-13 su atsakovu UAB „Kriptonika“ sudarė atstovavimo sutartį. Nurodė, kad atsakovų veiksmai prieštarauja tiek UAB „Kriptonika“, tiek ieškovo interesams ir pažeidžia ieškovo, kaip atsakovo UAB „Kriptonika“ akcininko, teises. Ieškovas nurodė, kad teismo nutartimi buvo nustatytas atsakovo UAB „Kriptonika“ turto administravimas, todėl tik paskirtasis administratorius turi teisę spręsti dėl tolimesnio atsakovo UAB „Kriptonika“ atstovavimo. Atsakovas A.Bandžius 2006-10-23 informuotas apie paskirtojo administratoriaus sprendimą panaikinti įgaliojimus veikti UAB „Kriptonika“ vardu, kiekybinis atstovavimas veikiant UAB „Kriptonika“ vardu nustatytas UAB „Kriptonika“ akcininkų 2005-04-28 sprendimu ir Vilniaus apygardos teismo 2006-12-06 nutartimi, todėl tolesnis atsakovo A.Bandžiaus ir atsakovų A.Štopo, N.Stuko, L.Sesicko, J.Masioko ir P.Markovo atstovavimo veiksmų tęsimas yra neteisėtas, o jie, būdami advokatais, negali nesuvokti savo veiksmų neteisėtumo. Atsakovo UAB „Kriptonika“ vadovas, tretysis asmuo A. S. veikia išimtinai kito UAB „Kriptonika“ akcininko UAB „Kapitalo valdymo grupė“ interesais, nevykdo akcininkų sprendimo dėl kiekybinio atstovavimo ir šio sprendimo įregistravimo juridinių asmenų registre. Sutartis tarp UAB „Kriptonika“ ir advokato A.Bandžiaus galimai suklastota, nes nebuvo panaudojama iki 2005-11-17, kai teismas nutarė taikyti akcininkų sprendimo dėl kiekybinio atstovavimo nuostatas ir advokatų atstovavimui teisme. Atsakovas A.Bandžius ėmėsi teisme atstovauti UAB „Kriptonika“ byloje prieš UAB „Kapitalo valdymo grupė“, kai toje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl lėšų, perduotų advokatų kontorai Bernotas ir Dominas Glimstedt priteisimo, nors pats tuo metu atstovavo šios advokatų kontoros advokatus kitoje, susijusioje byloje, ir, būdamas UAB „Kriptonika“ atstovu, visiškai sutiko su ieškiniu, taip neišvengė advokatui pagal įstatymą draudžiamo interesų konflikto. Tai parodo atsakovų nesąžiningumą ir piktnaudžiavimą savo teisėmis, sąmoningą veikimą prieš atstovaujamojo UAB „Kriptonika“ interesus. Nurodė, kad atsakovai – fiziniai asmenys, būdami advokatais, sudarydami sutartis tiesiogiai arba perįgaliojimo pagrindu, įsipareigojo teikti UAB „Kriptonika“ teisinio atstovavimo paslaugas, t.y. efektyviai, remdamiesi profesinės etikos standartais, ginti UAB „Kriptonika“ teises ir teisėtus interesus santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Atsakovams buvo žinoma apie UAB „Kriptonika“ akcininkų susirinkimo sprendimą nustatyti kiekybinį atstovavimą šios įmonės sprendimų jos veikloje priėmimui ir apie teismo nutartį, kuria atsakovo UAB „Kriptonika“ vadovui uždrausta veikti vienasmeniškai, numatant šiam atsakovo valdymo organui sprendimų priėmimo galimybę tik veikiant kartu su akcininko – UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos“ paskirtu asmeniu. Žinodami esant nustatytiems draudimams veikti vien pagal UAB „Kriptonika“ vadovo A. S. nurodymus, atsakovai advokatai ignoravo tokius draudimus ir veikė neteisėtai. Be to, kiekvienas atsakovo UAB „Kriptonika“ vadovo A. S. nurodymas atstovaujantiems pagal atstovavimo sutartis advokatams yra sandoris savaime, kadangi tai yra veiksmas, kuriuo siekiama sukurti ir sukuriamos teisės bei pareigos atstovavimo sutarties šalims. Būtent sandorių vienasmeniu valdymo organo direktoriaus sprendimu sudarymas yra uždraustas teismo. Atsakovams atliekant veiksmus, kurie gali nepagrįstai arba abejotinai teisėtai didinti atsakovo UAB „Kriptonika“ turtines prievoles kreditoriams, pažeidžiamos ieškovo, kaip UAB „Kriptonika“ akcininko, teisės.

10II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

11Vilniaus miesto 3-asis apylinkės teismas 2007-12-11 sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad 2005-04-08 atstovavimo sutartis sudaryta iki to momento, kai ieškovas nurodo ir įrodinėja kiekybinio atstovavimo nustatymą. 2005-04-28 akcininkų susirinkimo sprendimas nepatvirtinamas UAB „Kapitalo valdymo grupė“, kaip vieno iš akcininkų, be kurio valios pareiškimo akcininkų nutarimo priėmimas neįmanomas, taip pat toks akcininkų sprendimas nepatvirtinamas UAB „Kriptonika“ vienasmenio valdymo organo, be to, toks sprendimas neįregistruotas Juridinių asmenų registre, o pačiame akcininkų sprendime nėra raštiško kito akcininko UAB „Kapitalo valdymo grupė“ patvirtinimo apie šio akcininko dalyvavimą minimame akcininkų susirinkime ir jo sprendimų priėmime, tokių patvirtinimų nėra ir jokiame kitame ieškovo pateikiamame rašytiniame įrodyme. Ieškovo pateiktas rašytinis įrodymas apie įvykusį akcininkų susirinkimą ir jo sprendimų priėmimą šiuo atveju prilygsta jo pareiškimui apie tokį įvykusį faktą, nesant absoliučiai jokių kitų įrodymų, šį faktą patvirtinančių. Nesant kito akcininko arba įmonės vadovo A. S. patvirtinimui (nei tiesiogiai susirinkimo protokole, nei vėliau kokia nors kita forma) apie tokio susirinkimo sprendimų priėmimą, įrodinėjimo pareiga tenka ieškovui. Esant tokioms aplinkybėms, teismas nevertino ieškovo pateikto 2005-04-28 akcininkų susirinkimo protokolo kaip įrodymo, patvirtinančio UAB „Kriptonika“ direktoriaus teisės ribojimą veikti vienasmeniškai įmonės vardu. Dėl šios priežasties ir 2005-10-13 atstovavimo sutartis, ir 2006-08-24 perįgaliojimas negali būti laikomi sandoriais, sudarytais esant kokiu nors būdu specialiai apribotai UAB „Kriptonika“ vadovo kompetencijai veikti savo nuožiūra. Visuose ieškovo nurodomuose sandoriuose, pagal kuriuos ieškiniu reikalaujama uždrausti atlikti atstovavimo veiksmus, jau jų sudarymo metu buvo numatytos visos esminės ir būtinos sąlygos, pakankamos, kad šie sandoriai būtų laikomi sudarytais. Todėl teismas laikė, kad nepagrįstas ieškovo tvirtinimas, jog pagal atstovavimo sutartis ir perįgaliojimą atsakovai advokatai po 2005-04-28 veikė UAB „Kriptonika“ vardu, atstovaudami įmonę teismo procesuose ir konsultuodami, neteisėtai. Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kuriais šis siekia pagrįsti Vilniaus apygardos teismo 2006-12-06 nutartimi nustatytą draudimą atsakovams advokatams pagal atstovavimo sutartis, nurodytas ieškinyje, teisme atstovauti atsakovą UAB „Kriptonika“. Atsakovo teisė į efektyvią teisminę savo teisių gynybą (CPK 5 str. 1 d.) apima ir teisę į kvalifikuotos teisinės pagalbos turėjimą. UAB „Kriptonika“ ir ieškovas, kaip UAB „Kriptonika“ akcininkas, yra vienas prieš kitą pradėję gausybę teisminių ginčų (bylos duomenimis apie 70-80), todėl UAB „Kriptonika“ teisė turėti efektyvią teisinę pagalba turi būti ginama, o tokios pagalbos poreikis yra akivaizdus. Aiškinant Vilniaus apygardos teismo 2006-12-06 nutartį taip, kaip ją aiškina ieškovas, būtų iš esmės paneigta atsakovo UAB „Kriptonika“ teisė į teisminę savo teisių gynybą, nes ieškovui tampant atsakovo atstovu, būtų atimta atsakovo teisė turėti kvalifikuotą ir efektyvią teisinę pagalbą. Ieškovo reikalaujamas atstovavimo būdas neatitinka atstovavimo instituto prigimties, be to - prieštarauja įstatymui (CK 3.134 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-04-20 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2007, pasisakė dėl Vilniaus apygardos teismo 2006-12-06 nutarties taikymo ribų, nurodydamas, kad šia teismo nutartimi nenustatytas draudimas advokatams atstovauti atsakovą UAB „Kriptonika“ teisme pagal įmonės vadovo nurodymus, tokiai vadovo teisei nesant suvaržytai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pateikto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apimties išaiškinimo nuosekliai laikytasi vėlesniuose teismų sprendimuose – Vilniaus apygardos teismo 2007-06-11 nutartyje, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos 2007-05-05 nutartyje (Administracinė byla Nr. AS2–259/2007). Svarbu ir tai, kad paminėti teismų sprendimai priimti vėliau, nei tie teismo sprendimai, kuriais remiasi ieškovas, įrodinėdamas, kad teismai draudžia vienasmenį atstovavimą. Vėlesni teismų sprendimai priimti įvertinus daugiau faktinių aplinkybių (turint objektyviai didesnę galimybę jas vertinti platesniame įvykių kontekste). Pavyzdžiui Vilniaus apygardos teismo 2007-06-11 nutartis priimta panaikinant savo anksčiau paskelbtą nutartį, kuria buvo pripažintas kiekybinio atstovavimo nustatymas. Be to, atsakovų teisė vykdyti atstovavimo sutartis be ieškovo dalyvavimo ginama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, šią teismo nutartį būtina vertinti atsižvelgiant į CPK 4 str. nuostatas, vertinant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-20 nutartį kaip turintį reikšmę ginčo santykiui precedentą. Papildomai teismas konstatavo, kad šiuo atveju atstovavimas teisme negali būti suprantamas siaurai – kaip dalyvavimas atstovo teisėmis tik teismo posėdžiuose arba tik nagrinėjamuose teisme ginčuose. Atstovavimas apima ir konsultacijas, teikiamas atstovo iki ginčo iškėlimo teisme, o taip pat – po teismo sprendimų priėmimo, iki jų įvykdymo, t.y. nuo teisinio ginčo arba teisinės problemos atsiradimo iki jos visiško pasibaigimo. Nustatęs tokias aplinkybes, teismas atmetė ieškovo argumentus dėl UAB „Kriptonika“ vadovo teisės duoti bet kokius pavedimus atsakovams advokatams, kai tie pavedimai susiję su atstovavimo sutarčių vykdymu, ribojimu. Nustačius, kad nei 2005-04-28 UAB „Kriptonika“ akcininkų susirinkimo nutarimu, nei Vilniaus apygardos teismo 2006-12-06 nutartimi atsakovams nebuvo apribota jų teisė vykdyti sudarytas tarpusavio atstovavimo sutartis, teismas konstatavo, kad ieškovo nurodomais pagrindais nenustatytas atsakovų veiksmų neteisėtumas vykdant šias atstovavimo sutartis. Ieškovas, pateikdamas įrodymus, patvirtinančius atsakovo advokato A.Bandžiaus atstovavimą UAB „Kriptonika“ teisme nagrinėjant bylą prieš UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ir tuo pačiu metu esant atsakovų L.Sesicko ir N.Stuko atstovu, neįrodė, kad šiomis aplinkybėmis atsakovas advokatas A.Bandžius veikė interesų konflikto sąlygomis. Ieškovas UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos“ ieškinį, kuriuo ginčijama UAB „Kriptonika“ ir UAB „Kapitalo valdymo grupė“ sudaryta laidavimo sutartis, teisme pareiškė tik 2006-11-14, t.y. jau po to, kai Vilniaus apygardos teismas 2006-10-10 paskelbė sprendimą, kuriuo iš UAB „Kriptonika“ CK 6.83 str. 1 d. pagrindu buvo priteista 493 932 Lt UAB „Kapitalo valdymo grupė“ naudai, atsakovui advokatui A.Bandžiui ieškinį atsakovo UAB „Kriptonika“ vardu pripažinus. Atsakovai L.Sesickas ir N.Stukas, nesant teisme pareikšto ieškinio dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, neturėjo tiesioginio suinteresuotumo šios (kilusios dėl 493 932 Lt) bylos baigtimi, todėl atsakovo A.Bandžiaus įvykdytų Advokatūros įstatymo 5 str. ir 25 str. 2 d. bei Lietuvos advokatų etikos kodekso 2 str. 3 d. 1 p. ir 3 str. 1 d. pažeidimų nenustatyta. Nenustatęs atsakovų neteisėtų veiksmų, teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė esant sąlygoms, kuriomis gali būti tenkinamas prevencinis ieškinys (CPK 178 str.). Ieškinys dalyje dėl prievolių pagal 2006-08-24 perįgaliojimą vykdymo netenkinamas dar ir dėl to, kad perįgaliojimo terminas pasibaigė 2007-08-24.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

13Ieškovas UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2007-12-11 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškovo UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos“ ieškinį tenkinti. Taip pat iš atsakovų priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, UAB „Kriptonika“ akcininkų sprendimais ir teismų nutartimis nustatytus apribojimus bendrovės atstovavimui bei pažeidė CPK 270 str. 4 d. 2005-04-28 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo galiojimo, savo ruožtu, jo kaip įrodymo vertinimas, klausimas yra atskiros civilinės bylos nagrinėjimo dalykas. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2007-04-19 sprendimu ieškovo UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ieškinį dėl 2005-04-28 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo pripažinimo negaliojančiu atmetė. Byla nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme apeliacine tvarka, civ. byla Nr. 2A-2-467/2008. Nepaisant nurodytų aplinkybių, skundžiamame sprendime dėstomi motyvai dėl 2005-04-28 protokolo kaip įrodymo nevertinimo tuo pažeidžiant teismo ir teisėjo nepriklausomumo principą (CPK 21 str.). Kol nėra teismo sprendimo pripažįstančio 2005-04-28 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą negaliojančiu, jokių abejonių dėl protokolo teisėtumo ir galiojimo negali kilti. Atstovavimo santykiai yra tęstiniai teisiniai santykiai, todėl tai, kad 2005-04-08 atstovavimo sutartis sudaryta iki 2005-04-28 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo pasirašymo niekaip negali įtakoti sprendimo dėl nagrinėjamoje byloje pareikšto reikalavimo priėmimo bei pateisinti 2005-04-28 protokolu nustatytos atstovavimo tvarkos nesilaikymo. Teismo išvada, kad 2005-04-28 akcininkų susirinkimo sprendimas nepatvirtinamas UAB „Kapitalo valdymo grupė“, kaip vieno iš akcininkų, yra visiškai nepagrįstas ir įrodo tik faktą, kad teismas netinkamai įvertino įrodymus (CPK 185 str.). 2005-04-28 susirinkime dalyvavusių akcininkų sąraše pasirašė susirinkime UAB „Kapitalo valdymo grupė“ atstovavęs asmuo A. S. Abipusiu UAB „Kriptonika“ akcininkų sutarimu susirinkimo sekretorius nebuvo renkamas, todėl vadovaujantis CK 2.91 str. 1 d. protokolas buvo pasirašytas akcininkų susirinkimo pirmininkės - A. D. Dėl šių priežasčių, sprendime dėstomi motyvai dėl to, kad pateiktas rašytinis įrodymas apie įvykusį akcininkų susirinkimą ir jo sprendimų priėmimą šiuo atveju prilygsta ieškovo pareiškimui apie tokį įvykusį faktą, nesant absoliučiai jokių kitų įrodymų, šį faktą patvirtinančių, yra nepagrįstas, pažeidžia teismo nepriklausomumo principą ir visiškai be jokio pagrindo perkelia ieškovui įrodinėjimo naštą dėl akcininkų susirinkimo protokolo galiojimo. 2005-04-28 akcininkų susirinkimo sprendimas Nr. 7 dėl bendrovės kiekybinio atstovavimo nustatymo niekaip nepažeidžia pačios bendrovės ar jos akcininko UAB „Kapitalo valdymo grupė“ interesų. Byloje dėl protokolo pripažinimo negaliojančiu, UAB „Kapitalo valdymo grupė“ bando įrodyti, kad toks sprendimas neva nebuvo priimtas, nors šis sprendimas iš tikrųjų buvo priimtas, ir tai susiję tik su ieškovo, kaip akcininko turinčio 50 proc. UAB „Kriptonika“ balsų, teisių įgyvendinimu, niekaip nepažeidžiant nei kito akcininko, nei A. S. teisių ir įstatymo saugomų interesų. Kiekybinio atstovavimo taisyklė nėra įregistruota vien dėl to, kad A. S., kuris veikia UAB „Kapitalo valdymo grupė“ interesais atsisako tai padaryti. UAB „Kapitalo valdymo grupė“ veiksmai, ginčijant minėtą akcininkų susirinkimo nutarimą, bei A. S. veiksmai neregistruojant kiekybinio atstovavimo, yra akivaizdžiai nesąžiningi, nukreipti prieš ieškovą, jais siekiama suvaržyti ieškovo teises UAB „Kriptonika“ valdyme. A. S. neregistruojant kiekybinio atstovavimo taisyklės, UAB „Kapitalo valdymo grupė“ faktiškai kontroliuoja UAB „Kriptonika“ bei veikia prieš jos interesus ir veiklos tikslus. Be to, kad protokolu nustatoma UAB „Kriptonika“ kiekybinio atstovavimo taisyklė, taip pat nustatoma, kad tol, kol minėti įstatų pakeitimai nebus įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, visi ir bet kokie UAB „Kriptonika“ vardu sudaromi ar pasirašomi dokumentai bus iš anksto derinami su akcininkais UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos ir UAB „Kapitalo valdymo grupė“, t.y. tvirtinami šių akcininkų įgaliotų atstovų - A. S. ir A. D. parašais. Jokie teisės aktai nedraudžia akcininkams susitarti dėl tokios atstovavimo tvarkos nustatymo iki bus įregistruota kiekybinio atstovavimo taisyklė juridinių asmenų registre. Atstovavimo santykiai ir jų apimtis nėra užfiksuota sudarant 2005-04-08 teisinių paslaugų sutartį, 2005-04-08 atstovavimo sutartį ir 2006-08-24 perįgaliojimą, pavedimai advokatams nuolat teikiami, t.y. atliekami veiksmai, sukeliantys teisines pasekmes UAB „Kriptonika“ - tai reiškia, kad nuolat sudaromi sandoriai, todėl skundžiamo sprendimo motyvacija, kad sutarčių ir perįgaliojimo sudarymo metu buvo numatytos visos esminės ir būtinos sąlygos, pakankamos, kad šie sandoriai būtų laikomi sudarytais, yra nepagrįsta. Be to, 2006-08-24 perįgaliojimo atveju, 2005-04-28 akcininkų susirinkimo sprendimas buvo priimtas ir galiojo. Teismo išvadą dėl UAB „Kriptonika“ 2005-04-28 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo galiojimo vienareikšmiškai paneigia apeliacinės instancijos teismui pateikiamas protokolo variantas, pasirašytas A. S. (Priedas Nr. 2), iš kurio matyti, jog abu UAB „Kriptonika“ akcininkai pritarė sprendimui Nr. 7 ir šis sprendimas buvo priimtas. Įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui būtinybė atsirado atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įrodinėjimo dėl protokolo galiojimo naštą perkėlė ieškovui, nors kol protokolas nepripažintas negaliojančiu, preziumuojama, kad jis galioja (CPK 314 str.). Išvardintų aplinkybių pagrindu laikytina, kad atsakovai advokatai po 2005-04-28 akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo atstovaudami UAB „Kriptonika“ veikė neteisėtai, iš esmės vykdė vieno iš UAB „Kriptonika“ akcininkų UAB „Kapitalo valdymo grupė“ pavedimus. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino UAB „Kriptonika“ teisės į teisminę gynybą apimtį ir nepagrįstai vadovavosi susijusiuose ginčuose priimtais teismų sprendimais. Skundžiamame sprendime nepagrįstai remiamasi kitais teismų sprendimais, kuriuose vienaip ar kitaip aptariamas UAB „Kriptonika“ atstovavimas. Teismas neįvertino aplinkybės, kad nurodytuose teismo sprendimuose neaptariama A. S. teisė UAB „Kriptonika“ vardu samdyti advokatus ir teikti nurodymus atstovauti UAB „Kriptonika“. Antai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-20 nutartyje aptariama tik A. S. kaip administracijos vadovo teisė paduoti teismui atskirus procesinius dokumentus, bet niekaip nelegalizuojamas A. S. vienašališkas pavedimų advokatams atstovauti UAB „Kriptonika“ teikimas ar tokių advokatų samdymas. Iš to seka, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus (CPK 185 str.) bei rėmėsi teismo sprendimu, neturinčio jokios precedentinės reikšmės nagrinėjamai bylai (CPK 4 str.). Pirmosios instancijos teismo sprendime visiškai neįvertinama aplinkybė, kad teisinių paslaugų sutartis ir atstovavimo sutartys su advokatu A.Bandžiumi buvo nutrauktos UAB „Kriptonika“. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 270 str. 4 d. Advokatas A.Bandžius 2006-10-23 buvo informuotas UAB „Kriptonika“ administratoriaus 2006-10-23 pranešimu dėl įgaliojimų panaikinimo (pateikta į bylą) apie jo įgaliojimų veikti UAB „Kriptonika“ vardu panaikinimą iki UAB „Kriptonika“ turto administratorius susipažins su advokato A.Bandžiaus atliktais darbais ir visų UAB „Kriptonika“ bylų eiga bei nuspręs, ar dėl tolimesnio UAB „Kriptonika“ atstovavimo bus kreiptasi į advokatą A.Bandžių, t.y. ar vėl UAB „Kriptonika“ vardu bus sudaryta atstovavimo sutartis ar bus kreiptasi į kitą advokatą. Šis administratoriaus pranešimas A.Bandžiaus buvo ignoruojamas ir atstovavimo veiksmai buvo atliekami toliau nesant tam teisinio pagrindo. Negalima sutikti su sprendime dėstomais motyvais, jog A.Bandžius neįvykdė Advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatų pažeidimo. Kaip nurodoma ieškinyje, A.Bandžius atstovaudamas neva UAB ,,Kriptonika“ interesus byloje pagal UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ieškinį UAB „Kriptonika“ dėl 493 932 Lt skolos priteisimo, kurioje faktiškai advokatų kontora Bernotas ir Dominas Glimstedt per UAB „Kapitalo valdymo grupė“ prisiteisė savo atstovavimo išlaidas iš UAB „Kriptonika“, kartu atstovauja ir šios advokatų kontoros advokatus L.Sesicką ir N.Stuką susijusioje byloje. Ieškovas 2006-11-14 pareiškė įeškinį dėl teisinių paslaugų teikimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Kriptonika“ ir advokatų kontoros Bernotas ir Dominas Glimstedt, pripažinimo negaliojančia. Sprendimo motyvacija, kad atsakovai L.Sesickas ir N.Stukas, nesant teisme pareikšto ieškinio dėl teisinių paslaugų teikimo sutarties pripažinimo negaliojančia, neturėjo tiesioginio suinteresuotumo bylos (kilusios dėl 493 932 Lt) baigtimi, todėl atsakovo A.Bandžiaus įvykdytų pažeidimų nenustatyta, yra nepagrista. Sprendimas byloje pagal UAB ,,Kapitalo valdymo grupė“ ieškinį UAB „Kriptonika“ dėl 493 932 Lt skolos priteisimo yra neįsiteisėjęs iki šiol, o A.Bandžiaus pozicija nagrinėjant šią bylą apeliacinėje instancijoje dėl ieškinio pripažinimo yra nepasikeitusi (byla apeliacinėje instancijoje yra sustabdyta). Dėl nurodytų priežasčių, A.Bandžius įvykdė Advokatūros įstatymo 5 str. ir 25 str. 2 d. bei Lietuvos advokatų etikos kodekso 2 str. 3 d. 1 p. ir 3 str. 1 d. nustatytus pažeidimus. A. S. pavedimų advokatams atsakovams davimas sukelia neigiamas pasekmes UAB „Kriptonika“, nes dėl jau minėtų priežasčių atstovaujami ne UAB „Kriptonika“, bet UAB „Kapitalo valdymo grupė“ interesai pažeidžiant UAB „Kriptonika“ teisę į teisminę gynybą bei tai, kad atstovaujama nemokios UAB „Kriptonika“ sąskaita. Tai reiškia, kad dėl neteisėtų atstovavimo veiksmų UAB „Kriptonika“ atsiranda didžiuliai finansiniai įsipareigojimai, ką patvirtina minėta byla dėl 493 932 Lt skolos priteisimo, A.Bandžiaus į bylą pateiktos sąskaitos faktūros už profesines paslaugas. Tokiu būdu pažeidžiami ne tik UAB „Kriptonika“, bet ir jos kreditorių, akcininkų bei viešasis interesas. Kadangi atstovavimo veiksmai yra tęsiami, egzistuoja realus pavojus, kad ateityje UAB „Kriptonika“ ir ieškovui bus daroma žala.

14Atsakovai A.Bandžius, N.Stukas, L.Sesickas, J.Masiokas, P.Markovas, A.Štopas, UAB „Kriptonika“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2007-12-11 sprendimą nepakeistą, atmesti UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos“ apeliacinį skundą bei priteisti iš ieškovo UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos“ atsakovams apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas yra visiškai teisėtas ir pagrįstas, pirmos instancijos teismas tinkamai ištyrė visas bylos aplinkybes ir teisingai pritaikė šiuos santykius reguliuojančias materialinės teisės normas bei nepažeidė procesinių teisės normų. Apeliacinis skundas yra visiškai nepagrįstas, jame išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16Skundas atmestinas.

17Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodydamas, kad 2005-04-28 UAB „Kriptonika“ akcininkų susirinkimo nutarimu nebuvo apribota atsakovų teisė vykdyti sudarytas tarpusavio atstovavimo sutartis, nedarė išvadų dėl kitos bylos nagrinėjimo dalyko ir pagrindų. Ieškinys dėl uždraudimo atsakovams atlikti atstovavimo veiksmus reiškiamas nagrinėjamoje byloje ir tuo pagrindu, kad 2005-04-28 akcininkų susirinkime nuspręsta nustatyti UAB „Kriptonika“ valdymui kiekybinį atstovavimą bei šiuo tikslu atitinkamai pakeisti UAB „Kriptonika“ įstatus, o kol pakeitimai nebus įregistruoti juridinių asmenų registre, visi UAB „Kriptonika“ vardu sudaromi ir pasirašomi dokumentai bus iš anksto derinami su akcininkais, t.y. tvirtinami jų įgaliotų atstovų V. S. ir A. D. Teismas nedarė išvadų dėl to, ar yra pagrindas pripažinti negaliojančiais 2005-04-28 susirinkime priimtus nutarimus ( b. l. 22-28, t. I), tačiau nurodė, kad šio protokolo, t.y. nutarimų, kurie jame nurodyti kaip priimti, nevertina kaip įrodymo. Iš šio argumento galima daryti išvadą, kad teismas faktiškai atmetė šį protokolą kaip įrodymą, kuriuo grindžiamas reikalavimas pripažinti neteisėtu 2006-08-24 perįgaliojimą (b.l. 12, t. I), kuriuo advokatas A.Bandžius perįgaliojo kitus advokatus atstovauti bendrovei „Kriptonika“. Tai, kad susirinkime buvo nuspręsta nustatyti UAB „Kriptonika“ valdymui kiekybinį atstovavimą, šis nutarimas ir kiti tame susirinkime priimti nutarimai nedarė negaliojančia 2005-04-08 teisinių paslaugų sutarties (b.l.9-10, t. I) ir jos pagrindu sudarytos atstovavimo sutarties (b.l.11, t. I), kuria advokatui A.Bandžiui buvo suteikta teisė perduoti savo įgaliojimus kitam asmeniui. 2006-08-24 perįgaliojimo sutartį sudarė ne UAB „Kriptonika“ vadovas A. S., kuris po 2005-04-28 nutarimo galėjo veikti bendrovės vardu tik su kitos bendrovės atstove A. D. kartu, bet A.Bandžius, kuris turėjo teisę ne „veikti bendrovės vardu“, o tik teikti jai teisinę pagalbą, pagal atskirus susitarimus atstovauti UAB „Kriptonika“ interesus teismuose, valstybinės valdžios ir valdymo įstaigose. Iš susirinkime 7 punktu priimto nutarimo matyti, jog buvo nuspręsta, kaip bus sudaromi sandoriai ir atliekami kitokie veiksmai bendrovės vardu ateityje, tačiau nebuvo sprendžiama apie teisinių paslaugų sutarties tolesnį vykdymą, t.y. ar asmuo, pagal sutartį įgijęs tam tikrų teisių, neteks jų dėl to, kad nustatomas ateičiai bendrovės kiekybinis valdymas. Atsižvelgiant į tai, nebuvo pagrindo daryti išvadai, kad priėmus 2005-04-28 susirinkimo nutarimus, advokatas A.Bandžius neteko teisės sudaryti perįgaliojimo sutartį. Ieškovai šios sutarties, taip pat su A.Bandžiumi sudarytų UAB „Kriptonika“ sutarčių nereikalauja pripažinti negaliojančiomis, todėl teismas neturėjo pagrindo daryti išvadai, kad atsakovas veikė pagal negaliojančią sutartį ir dėl to jos vykdymas ateityje kelia realią grėsmę ieškovo interesams.

18Bendrovė buvo susitarusi su A.Bandžiumi, kad jis atstovaus jos interesams teismuose tik pagal atskirus susitarimus (Teisinių paslaugų sutarties 2.5 p., b.l.5, t. I). Šio susitarimo esmės išaiškinimas ir leistų daryti išvadą, ar A.Bandžiaus perįgalioti advokatai be atskiro susitarimo su UAB „Kriptonika“ turi teisę atstovauti bendrovę atskirose bylose, nagrinėjamose teismuose. Tai, kad teismuose nagrinėjamose bylose tarp ieškovo ir UAB „Kriptonika“ ieškovo atstovai turi galimybę siekti, jog be atskirų susitarimų pateikimo teismas neleistų šios bendrovės atstovauti advokato A.Bandžiaus perįgaliotiems advokatams, ir sudaro galimybę užtikrinti, jog UAB „ Kriptonika“ atstovautų asmenys, turintys reikiamus įgaliojimus atstovauti šią bendrovę. Šias bylas nagrinėjantis teismas kiekvienu atveju sprendžia apie pateiktų įgaliojimų teisėtumą. Tuo atveju, jei būtų nepagrįstai leidžiama atstovauti bendrovę advokatams, neturintiems teisės jos atstovauti ir dėl to atsirastų žala jų atstovaujamai bendrovei, ar būtų nustatyta, kad advokatai veikė priešingai atstovaujamos bendrovės interesams, atsiradusią žalą galėtų atlyginti valstybė ar advokatų veiklą apdraudusios kompanijos. Ieškovas, reikšdamas prevencinį ieškinį, turėtų pateikti įrodymus, kad kyla grėsmė atsirasti žalai, o tai, kad bendrovės UAB „Kriptonika“ nenaudai buvo priimti teismo sprendimai, ją atstovaujant atsakovams, neleidžia daryti išvados, jog atsakovai netinkamai atstovavo šią bendrovę. Tik esant pagrindui daryti išvadai, kad konkrečiose bylose advokatai jau yra netinkamai atstovavę bendrovę, būtų pagrindas daryti išvadai, kad jų atstovavimas kelia grėsmę UAB“Kriptonika“ turtui, ir tuo pačiu ieškovui, kaip jos akcininkui. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad dėl tokio atstovavimo gali atsirasti ieškovui žala ateityje.

19Ieškovas pareikštame prevenciniame ieškinyje nepagrįstai nurodo, jog advokatas A.Bandžius veikė 2006-04-08 atstovavimo sutarties pagrindais (b.l.140-141, t. I), kadangi su advokatu A.Bandžiumi UAB „Kriptonika“ buvo sudariusi tokią sutartį tik 2005-04-08, o ne 2006-04-08.

20Vilniaus apygardos teismo 2008-01-18 nutartimi įsiteisėjo Vilniaus m. antrojo apylinkės teismo 2007-04-19 sprendimas, kuriuo buvo atmestas ieškovo UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ieškinys atsakovams UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos ir UAB „Kriptonika“ dėl UAB „Kriptonika“ 2005-04-28 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo pripažinimo negaliojančiu. Tai leidžia daryti išvadą, kad 2007-12-11 teismo sprendime esančios išvados dėl 2005-04-28 visuotinio akcininkų susirinkimo teisėtumo, nesutrukdė teismui, nagrinėjančiam šio susirinkimo protokolo teisėtumo klausimą, atmesti ieškovo UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ieškinį atsakovams UAB „Penkių kontinentų bankinės technologijos“ ir UAB „Kriptonika“ ir bylą išspręsti UAB „Penkių kontinentų bankinės techmologijos“ naudai.

21Apeliacinės instancijos teismas priėmė byloje pateiktą ieškovo naują įrodymą – Vilniaus apygardos teismo 2008-01-30 sprendimą, kuriuo buvo panaikinti UAB „Kriptonika“ išduoti įgaliojimai R. Č., tačiau nagrinėjamų bylų aplinkybės nėra tapačios, nes šioje byloje nėra reiškiamas ieškinys dėl sutarčių, sudarytų su atsakovu A.Bandžiumi, panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiomis. Skirtingi ieškinio dalykai neleidžia pripažinti, jog civilinėje byloje dėl įgaliojimų, išduotų R. Č. pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais, yra sukurtas precedentas, į kurį turėtų atsižvelgti teismas, nagrinėjantis prevencinį ieškinį, pareikštą UAB “Kriptonika“ atstovavusiems advokatams.

22Ieškovas byloje nereiškė reikalavimo tuo pagrindu, kad su atsakovu A.Bandžiumi buvo nutraukta teisinių paslaugų teikimo ir atstovavimo sutartis, todėl jis ir jo perįgalioti advokatai nebegali atstovauti bendrovės teisme (b.l. 140-145, t. II), todėl Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-65/2008 , kur buvo padaryta išvada apie tai, jog advokato įgaliojimai pasibaigia, turto administratorei pranešus apie įgaliojimo sutarties nutraukimą, nėra precedentu nagrinėjamai bylai.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str.1 d. 1p., , teisėjų kolegija

Nutarė

24Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,... 3. kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Algirdo Auruškevičiaus,... 4. sekretoriaujant L.Jasiulionienei,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. I.Dobilui, atsakovams A.Bandžiui,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. I.Ginčo esmė... 9. Ieškovas UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos“ kreipėsi į... 10. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto 3-asis apylinkės teismas 2007-12-11 sprendimu ieškovo... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 13. Ieškovas UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos“ apeliaciniu... 14. Atsakovai A.Bandžius, N.Stukas, L.Sesickas, J.Masiokas, P.Markovas, A.Štopas,... 15. Teisėjų kolegija... 16. Skundas atmestinas.... 17. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodydamas, kad 2005-04-28 UAB... 18. Bendrovė buvo susitarusi su A.Bandžiumi, kad jis atstovaus jos interesams... 19. Ieškovas pareikštame prevenciniame ieškinyje nepagrįstai nurodo, jog... 20. Vilniaus apygardos teismo 2008-01-18 nutartimi įsiteisėjo Vilniaus m. antrojo... 21. Apeliacinės instancijos teismas priėmė byloje pateiktą ieškovo naują... 22. Ieškovas byloje nereiškė reikalavimo tuo pagrindu, kad su atsakovu... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str.1 d. 1p.,... 24. Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 11 d. sprendimą...