Byla e2-4888-960/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. G. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 1000,00 Eur negrąžintą paskolos sumą, 319,15 Eur palūkanų sumą, kurią sudaro fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 243,11 Eur, ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 76,04 Eur, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka viešo paskelbimo buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2015 m. spalio 25 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9843667001, kurios pagrindu atsakovui buvo suteikta 200,00 Eur paskola 2 mėnesių terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą paskolą ir sumokėti palūkanas laikydamasis nustatyto kredito grąžinimo grafiko (toliau – Sutartis). 2015 m. spalio 26 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 300,00 Eur sumai, 2015 m. spalio 28 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 300,00 Eur sumai, o 2015 m. lapkričio 5 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 200,00 Eur sumai. Pagal 2015 m. lapkričio 5 d. Sutarties specialiąsias sąlygas bendra vartojimo kredito suma sudarė 1000,00 Eur, terminas 30 mėnesiams, vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 74,35 proc., bendra Kredito kainos metinė norma – 105,70 proc. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė vartojimo kredito teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Ieškovas ieškinyje nurodo, jog atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovas 2016 m. balandžio 17 d. vienašališkai nutraukė Sutartį. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas grąžino paskolą (CPK 178, 185 straipsniai). Ieškovui nutraukus Sutartį ir atsakovui nevykdant pareigos grąžinti jam suteiktą paskolą, iš jo priteisiama 1000,00 Eur negrąžinta paskolos suma (CK 6.886 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1, 2 dalys, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.874 straipsnio 2 dalis).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 319,15 Eur palūkanas, kurias sudaro fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 243,11 Eur / 839,41 Lt, skaičiuota laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 25 d. iki 2016 m. balandžio 17 d. (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 74,35 %) ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 76,04 Eur / 262,55 Lt, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2016 m. balandžio 18 d. iki 2016 m. gegužės 16 d. (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 105,70 proc.).

10Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1. punkte buvo numatyta, jog už naudojimąsi Kreditu, Kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas išreikštas bendra Kredito kainos metine norma (toliau – Bendra norma) ir kurios procentinė išraiška yra pateikiama šios Sutarties specialiosiose sąlygose. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti ieškovo paskaičiuotas 243,11 Eur palūkanas, kaip mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, tenkintinas (CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 76,04 Eur palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte buvo numatyta, kad Kredito gavėjui praleidus Kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodyta Bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2016 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos nuo visos pradelstos sumokėti sumos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, kurios tikslas kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šio įstatymo nuostatos taip pat taikomos sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi (Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies redakcija nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2016 m. vasario 1 d). Dėl to darytina išvada, kad tokios ieškovo prašomos priteisti palūkanos (105,70 proc.) nepagrįstai didelės, be to pažeidžia Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatas, taikomas mokėjimams, kurie skirti nuostoliams, atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti, todėl atsižvelgiant į Vartojimo kredito įstatymo nuostatas palūkanos mažintinos iki 0,05 proc. per dieną arba iki 18,25 proc. metinių palūkanų (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteisiama 18,03 Eur (1243,11 Eur x 0,05 proc. x 29 d.) tokių palūkanų suma, apskaičiuota taikant 0,05 proc. per dieną nuo negrąžintos kredito bei sutartinių palūkanų sumos (1243,11 Eur) už ieškovo nurodytą laikotarpį nuo 2016 m. balandžio 18 d. iki 2016 m. gegužės 16 d. Tokia palūkanų suma, atsižvelgiant į paties ieškovo nurodomą palūkanų skaičiavimo laikotarpį, laikytina pagrįsta atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl pavėluotų mokėjimų, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl palūkanų, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius, priteisimo atmestina (CK 1.5 straipsnis, 6.37 straipsnio 1, 3 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis).

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1261,14 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016 m. gruodžio 27 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (96 proc.), ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 28,80 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

14Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteisiama 4,17 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo V. G., asmens kodas ( - ) 1000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų 00 ct) negrąžintos paskolos sumą, 243,11 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt trijų eurų 11 ct) palūkanas, kaip mokestį už naudojimąsi pinigais, 18,03 Eur (aštuoniolikos eurų 3 ct) kompensuojamąsias palūkanas, 5 (penkių) proc. metines palūkanas už priteistą sumą (1261,14 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. gruodžio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 28,80 Eur (dvidešimt aštuonių eurų 80 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, naudai.

18Priteisti iš atsakovo V. G., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 4,17 Eur bylinėjimosi išlaidas. Suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

21Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas,... 4. Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 1000,00 Eur... 5. Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 130... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovu... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 319,15 Eur palūkanas, kurias... 10. Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1. punkte buvo numatyta, jog už naudojimąsi... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 76,04 Eur palūkanas, kurios... 12. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 13. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 14. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, iš atsakovo į valstybės biudžetą... 15. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo V. G., asmens kodas 18. Priteisti iš atsakovo V. G., asmens kodas 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 21. Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti... 22. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...