Byla e2-1413-911/2016
Dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Serdiukienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Danske Bank A/S, veikiančios per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui V. V. dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 1684,33 Eur negrąžintos paskolos, 536,28 Eur palūkanų, 4401,69 Eur delspinigių, 4,34 Eur už pranešimų siuntimą, 11 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo pranešimo specialiame interneto tinklalapyje paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2016-01-08 viešo paskelbimo būdu. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad, pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2007-10-04 ieškovė ir atsakovas sudarė Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį, pagal kurią šalys susitarė, kad ieškovė suteiks atsakovui 8000 Lt (t.y. 2316,96 Eur) kreditą, 24 mėnesių terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis mokant 24 mėnesius mėnesines įmokas po 368,00 Lt (t.y. po 106,58 Eur). Ieškovas nurodo, kad atsakovas negrąžino 1684,33 Eur kredito, taip pat nesumokėjo 9,9 procentų dydžio metinių palūkanų, kurios sudaro 536,28 Eur, todėl ieškovas paskaičiavo atsakovui 4401,69 Eur dydžio delspinigius. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs iš sutarties kylančias prievoles ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos, palūkanų priskaičiavimo, byloje nėra.

7Konstatuotina, kad šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu tarp ieškovės ir atsakovės atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (Civilinio kodekso 6.2 straipsnis, 6.881 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir suteikė atsakovui kreditą. Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė, paskolos negrąžino, todėl laikytina, kad pažeidė prievolę.

8Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkinamas, iš atsakovo priteisiama 1684,33 Eur skola (LR CK 6.38, 6.57, 6.59, 6.63 straipsniai, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200, 6.256, 6.870, 6.886 straipsniai).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės palūkanas, t.y. 536,28 Eur susidariusias nuo negrąžintos paskolos sumos. Sudarydamos kredito sutartį šalys susitarė, jog už negrąžintą paskolos sumą bus skaičiuojamos palūkanos, nustatant 9,9 procentų metinę jų normą. Atsakovas, laiku ir tinkamai nevykdė piniginės prievolės, todėl privalo mokėti ieškovei palūkanas (CK 6.872 str. 1 d.). Atsakovas laikomas pažeidęs savo prievolę, todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 536,28 Eur palūkanos.

10Šalys Kredito limito sutarties 9 punktu susitarė, kad atsakovui laiku nesumokėjus mėnesio įmokos, atsakovas moka ieškovei 30 metinių procentų dydžio delspinigius nuo sumos, kurių mokėjimo terminas yra praleistas. Ieškovas paskaičiavo 4401,69 Eur delspinigių. Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Vadovaudamasi CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006). Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių dydžio, atsižvelgia į tai, kad tarp šalių susiklostę vartojimo teisiniai santykiai, ieškovė yra verslo subjektas, užsiimanti komercine veikla, siekianti pelno, o atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė. Teismas vertina ir tai, kad ieškovė ilgai nesikreipė į teismą. Teismas mano, kad ieškovo reikalavimo dalis dėl 4401,69 Eur delspinigių priteisimo yra aiškiai nepagrįsta ir neatitinkanti protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų, prašoma priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelė, todėl ji mažintina iki 0,05 procento, kas sudaro 199,85 Eur (2220,61 x 0,05 /100 x 180) delspinigių sumos, kuri laikytina pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, o ieškovės reikalavimas dėl likusios delspinigių dalies priteisimo atmetamas kaip nepagrįstas (6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 11 procentų metinių palūkanų. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių sudarytos kredito sutarties 23 punkte šalys sutarė dėl 11 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pagal CK 6. 37 str. 2 d. skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šalys sutartimi buvo sutarusios dėl 11 procentų dydžio metinių palūkanų skaičiavimo. Dėl šių priežasčių iš atsakovo ieškovės naudai priteisiamos 11 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 4,34 Eur išlaidas už priskaičiuotų ir nesumokėtų pranešimų apie įsipareigojimų nevykdymą siuntimą. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas siuntė atsakovui pranešimus dėl nevykdomų įsipareigojimų. Ieškovui iš atsakovo priteisiamos 4,34 Eur išlaidos už pranešimų siuntimą (CPK 88 str. 1 d. 9 p.).

13Ieškovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias patvirtins pateiktais įrodymais. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovė sumokėjo 149,00 Eur žyminį mokestį. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 93 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Teismui patenkinus ieškinį iš dalies (patenkinta 37 procentai reikalavimų), iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 55,13 Eur žyminio mokesčio (149 Eur x 37 proc./100 proc.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 286 str.,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo V. V., a.k. ( - ) 1684,33 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų aštuoniasdešimt keturių eurų 33 centų) skolą, 536,28 Eur (penkių šimtų trisdešimt šešių eurų 28 centų) palūkanas, 199,85 Eur (vieno šimto devyniasdešimt devynių eurų 85 centų) delspinigius, 11 procentų metines palūkanas nuo priteistos 2420,46 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo dienos (2015-12-21) sprendimo visiško įvykdymo, 4,34 Eur (keturių eurų 34 centų) išlaidas už pranešimų siuntimą ir 55,13 Eur (penkiasdešimt penkių eurų 13 centų) žyminį mokestį ieškovės Danske Bank A/S, veikiančios per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, į. k.301694694, naudai.

17Kitą ieškinio dalį atmesti.

18Atsakovas V. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė Danske Bank A/S, veikianti per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai