Byla 2A-555-154/2012

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Laisvės Aleknavičienės, Jolantos Badaugienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Mechanika“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-598-772/2012, iškeltoje pagal ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovui UAB „Mechanika“, tretiesiems asmenims bankrutuojančiai UAB „Šilna“ (bankroto administratorius UAB „Valeksa“), UAB „Statybinių konstrukcijų gamykla“, UAB „Surenkamos statybos konstrukcijos“, antstolei S. Ž. dėl kilnojamojo daikto grąžinimo iš neteisėto valdymo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą UAB „Mechanika“ per 10 (dešimt) dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ natūra turto dalį, t. y. SWF 10 tonų krovininį vežimėlį dvisijam kranui, kurio likutinė vertė 67 418,43 Lt, esantį neteisėtame UAB „Mechanika“ valdyme, o jeigu vykdant sprendimą paaiškėtų, kad šio turto nėra, priteisti turtą natūra, nurodant turto vertę, kuri turi būti išieškoma iš atsakovo UAB „Mechanika“. Taip pat prašė priteisti Ieškovui iš atsakovo UAB „Mechanika“ bylinėjimosi išlaidas bei 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki galutinio sprendimo priėmimo.

5Nurodė, kad UAB „Mechanika“ ir UAB „Šilna“ 2007 m. vasario 19 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 05/424 (toliau „Rangos sutartis“), pagal kurią UAB „Mechanika“ įsipareigojo užsakovui UAB „Šilna“ pagaminti vieną atraminį dvisijį tiltinį elektrinį kraną (toliau –Turtas), kurio techniniai duomenys ir sudedamosios dalys nurodyti Rangos sutarties priede Nr. 2, o taip pat įvykdyti kitus Rangos sutartyje nurodytus įsipareigojimus, t.y., kad UAB „Šilna“ priims Turtą ir sumokės už jį pagal Rangos sutartyje numatytas sąlygas.

6UAB „Šilna“, siekdama įsigyti Turtą, dėl finansavimo gavimo kreipėsi į ieškovą UAB „Swedbank lizingas“, 2007 m. rugpjūčio 14 d. buvo sudaryta grįžtamojo lizingo sutartis Nr. LT058296 (kai turto pardavėjas ir lizingo gavėjas tas pats asmuo) (toliau „Lizingo sutartis“), pagal kurią ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ įsipareigojo iš UAB „Šilna“ įsigyti savo nuosavybėn Turtą – 2007 metais pagamintą vieną dvisijį kraną, kurio viena neatskiriamų sudedamųjų dalių yra 10 tonų krovininis vežimėlis (toliau „Turto dalis“), bei perduoti Turtą naudotis ir valdyti UAB „Šilna“ (kaip lizingo gavėjui) Lizingo sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka, o UAB „Šilna“ įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti lizingo bendrovei UAB „Swedbank lizingas“ Lizingo sutartyje nustatytas įmokas ir vykdyti kitus įsipareigojimus.

7Vykdydamas Lizingo sutarties įsipareigojimus, ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ 2007 m. rugpjūčio 14 d. pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. LT058296/PPS (toliau „Pirkimo - pardavimo sutartis“) iš UAB „Šilna“ įsigijo savo nuosavybėn 2007 metais pagamintą naują vieną dvisijį kraną. Nurodė, kad UAB „Šilna“, parduodama ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ dvisijį kraną, pateikė nuosavybės teisę įrodančius dokumentus, t. y. PVM sąskaitą - faktūrą Nr. MEH 0706025, pagal kurią UAB „Šilna“ pagal Rangos sutartį įsigijo Turtą iš atsakovo UAB „Mechanika“, nurodė, kad kranas yra UAB „Šilna“ dispozicijoje.

82007 m. rugpjūčio 14 d. Turto priėmimo - perdavimo aktu ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ vieną naują dvisijį kraną, pagamintą 2007 metais, perdavė UAB „Šilna“ jį valdyti ir juo naudotis. Pažymi, kad po Pirkimo -pardavimo sutarties sudarymo ir Turto perdavimo lizingo gavėjui UAB „Šilna“, Turto savininku ir toliau išliko ieškovas UAB „Swedbank lizingas“.

9Pagal Lizingo sutarties sąlygas UAB „Šilna“ įsipareigojo mokėti ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ sutartines įmokas, tačiau nuolat vėluodavo, todėl susidarė įsiskolinimas. Ieškovas 2009 m. sausio 5 d. išsiuntė UAB „Šilna“ pretenziją, reikalaudamas sumokėti susidariusį įsiskolinimą, bei nurodė, kad šio reikalavimo neįvykdžius, Lizingo sutartis bus vienašališkai nutraukta. UAB „Šilna“ per minėtoje pretenzijoje nustatytą terminą neįvykdžius reikalavimo sumokėti susidariusią skolą, ieškovas 2009 m. vasario 9 d. pranešimu vienašališkai nutraukė Lizingo sutartį ir pareikalavo nedelsiant nutraukti Turto eksploataciją ir ne vėliau kaip iki 2009 m. vasario 20 d. Turtą perduoti ieškovo įgaliotam atstovui UAB „Baltijos realizacijos centras“ neatlygintinai saugoti, kol ieškovas (ar jo įgalioti atstovai) tinkamai jį priims.

10Ieškovas nurodė, kad UAB „Šilna“ ne tik Ieškovui negrąžino lizinguojamo turto, tačiau UAB „Šilna“ dukterinė įmonė UAB „Statybinių konstrukcijų gamykla“ 2009 m. kovo 2 d. sudarė Tiekimo sutartį Nr. 4/477 (toliau „Tiekimo sutartis“) su UAB „Mechanika“, kuria UAB „Mechanika“ įsipareigojo parduoti jai nepriklausantį 10 tonų 67 418,43 Lt vertės krovininį vežimėlį, kurį ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ 2007-08-14 Pirkimo - pardavimo sutartimi buvo įsigijęs iš UAB „Šilna“ ir Lizingo sutarties bei 2007-08-14 Turto priėmimo - perdavimo aktu perdavęs UAB „Šilna“. Kadangi UAB „Statybinių konstrukcijų gamykla“ už krovininį vežimėlį neatsiskaitė, UAB „Mechanika“ ieškiniu kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą, prašydama nutraukti Tiekimo sutartį ir taikyti restituciją. Marijampolės r. apylinkės teismas 2009-11-02 nutartimi civ. byloje Nr. 2-7174-302/2009 pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, o šią nutartį vykdžiusi antstolė S. Ž., 2009-11-13 surašė Turto aprašą ir 2009-11-13Turto priėmimo-perdavimo aktu Nr. 76/09-02697, dalyvaujant UAB „Mechanika“ įgaliotam asmeniui ir BUAB „Šilna“ atstovui, paėmė iš UAB „Statybinių konstrukcijų gamyklos“ „10 t. krovininį vežimėlį” 67 418,43 Lt vertės bei perdavė įmonei UAB „Mechanika“. Ieškovas teigia, kad tokiu būdu krovininis vežimėlis buvo „nukabintas“ nuo ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybės teise priklausančio dvisijo krano. Pažymėjo, kad pagal Lizingo sutartį, ginčo objektas, t.y. krovininis vežimėlis, yra neatskiriama ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybės teise priklausančio Turto dalis, todėl prašo teismo išreikalauti ieškovui nuosavybės teise priklausančią Turto dalį iš svetimo neteisėto atsakovo UAB „Mechanika“ valdymo.

11Atsakovas UAB „Mechanika“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko.

12Nurodė, kad atsakovas UAB ,,Mechanika“ nieko nežinojo, jog ginčo turtas yra lizinguojamas, nes nė vieno karto UAB ,,Šilna“ nemokėjo per lizingą. Pažymėjo, kad prie 2007-02-19 Rangos sutarties Nr. 05/424, sudarytos tarp UAB ,,Mechanika“ ir UAB ,,Šilna“ , buvo sudaryti du papildomi Susitarimai: 2007 m. balandžio 23 d. Susitarimas dėl 4.1.1 punkto, kad dviejų atraminių viensijų elektrinių tiltinių kranų įvedimo į eksploataciją data - 2007 metų 21 savaitė. 2007 m. gegužės 22 d. Susitarimu šalys pakeitė Sutarties 4.1.2. punktą taip: „Vieną atraminį dvisįjį tiltinį kraną (įvesti į eksploataciją) - 2007 metais. Tikslią montavimo darbų pradžią ir pardavimo datą Užsakovas nurodo raštišku pranešimu Rangovui prieš 4 savaites“. Sutarties 4.3. punktą pakeitė taip: Užsakovas per 10 kalendorinių dienų sumoka Rangovui 198 403,80 Lt po dviejų viensijų tiltinių kranų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo bei pridavimo TPT ir 168 217,90 Lt per 10 dienų po vieno dvisijo tiltinio krano bei krano maitinimo sistemos (KBK) pristatymo į Marijampolę, Stoties g. 8. Galutinį atsiskaitymą, t.y. 66 612 Lt, Užsakovas įvykdo per 10 kalendorinių dienų po vieno dvisijo atraminio tiltinio lauko krano sumontavimo, perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir pridavimo Technikos priežiūros tarnybai (toliau „TPT“).

13Atsakovas nurodė, kad du viensijai tiltiniai kranai buvo priduoti Techninės priežiūros tarnybai (TPT), o dvisijis atraminis tiltinis kranas liko, nes buvo matyti, kad UAB ,,Šilna“ nebus pajėgi galutinai atsiskaityti. Pagal rangos sutartį Nr. 05/424(2007-02-19) darbų vertė be PVM turėjo būti 524 496,00 Lt, tačiau dėl neatsiskaitymo, be krovininio vežimėlio darbų vertė buvo 467 841,86 Lt. Skirtumas 56 654,14 Lt (be PVM). Matosi, kad liko neįvykdyta rangos sutartis Nr.05/424(2007-02-19). Teigia, kad UAB ,,Šilna“ nuosavybėje ginčo vežimėlis niekada nebuvo, todėl ir ieškovas neturi jokių teisių į jį. Be to, Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu vežimėlis grąžintas UAB „Mechanika“.

14Trečiasis asmuo bankrutuojanti UAB „Šilna“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad pagal UAB „Šilna“ valdymo organų administratoriui perduotus dokumentus nėra galimybės nustatyti, ar 2007-02-19 sudarytos Rangos sutarties Nr. 05/424 pagrindu UAB ,,Šilna“ dvisijį atraminį elektrinį tiltinį kraną iš UAB „Mechanika“ įsigijo komplekte su SWF 10 tonų krovininiu vežimėliu ar be jo. Pažymėjo, kad įvertinus pateiktus įrodymus, negalima daryti išvados, jog SWF krovininis 10 t vežimėlis iš tiesų yra ieškovui nuosavybės teise priklausančio krano neatskiriama dalis.

15Trečiasis asmuo antstolė S. Ž. pateikė atsiliepimą ir nurodė, kad UAB „Mechanika“ jai pateikė vykdyti 2009 m. lapkričio 2 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartį, priimtą civ. byloje Nr. 2-7174-802/2009, dėl UAB „Statybinių konstrukcijų gamyklai“ priklausančio kilnojamojo daikto - 10 t. krovininio vežimėlio arešto, uždraudžiant ji perleisti kitiems asmenims, krovininio vežimėlio saugojimą ir priežiūrą pavedant UAB „Mechanika“, leidžiant jiems krovininį vežimėlį parsigabenti į gamyklos teritoriją, esančią Šiaulių m., Liejyklos g. 1A. Krovininis vežimėlis buvo areštuotas, surašant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos Turto aprašą ir perduotas saugoti UAB „Mechanika“.

16Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 9 d. sprendimu ieškinį patenkino. Įpareigojo atsakovą UAB „Mechanika“ per 10 (dešimt) dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti ieškovui UAB „Swedbank lizingas” nuosavybės teise priklausantį 2007 metų gamybos vieną SWF (Vokietija) 10 tonų krovininį vežimėlį dvisijam atraminiam elektriniam kranui, kurio vertė 67418,43 litai. Priteisė ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ iš atsakovo UAB „Mechanika“ 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo 67 418,43 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-11-15, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 2023,00 Lt žyminį mokestį bei 600 Lt būtinų išlaidų. Priteisė į valstybės biudžetą iš atsakovo UAB „Mechanika“ 64,95 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

17Teismas nustatė, kad tarp atsakovo (rangovo) UAB „Mechanika“ ir trečiojo asmens (užsakovo) UAB „Šilna“ buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. 05/424, pagal kurią Rangovas įsipareigojo pagaminti ir vieną atraminį dvisijį elektrinį tiltinį kraną, o Užsakovas priimti nurodytą turtą ir už jį sumokėti sutartyje sutartą sumą. Pažymėjo, kad vėliau šalys dviem susitarimais patikslino sutarties sąlygas, tačiau tik dėl darbų atlikimo ir atsiskaitymo terminų. Rangovas pagal pagamintos produkcijos pridavimo - priėmimo aktus pagamintą ir sutartyje nurodytą turtą perdavė Užsakovui. Konstatavo, kad atsakovas UAB „Mechanika“ turėjo reikalavimo teisę į užsakovą UAB „Šilna“ ir iki apmokėjimo už atliktą darbą momento, tačiau šia teise jis turėjo pasinaudoti dar iki daikto perdavimo momento, o to nepadaręs turi prisiimti visas iš to kylančias teisines pasekmes ir atsiradusią riziką (CK 6.656 str.). Todėl atmetė atsakovo argumentas, kad UAB „Šilna“ nebuvo įgijusi nuosavybės teisių į SWF 10 t krovininį vežimėlį dvisijam elektriniam tiltiniam kranui. Tuo pačiu atmetė ir kitą atsakovo argumentą, kad nurodyto vežimėlio nuosavybės teisę atsakovui patvirtino Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 17 d. sprendimas už akių, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-648-802/2010. Tokią išvadą teismas padarė, atsižvelgdamas į tai, jog ginčas nurodytoje byloje vyko tik tarp atsakovo UAB „Mechanika“ ir trečiojo asmens UAB „Statybinių konstrukcijų gamykla“. Pažymėjo, kad nurodytoje civilinėje byloje teismas tik formaliai vertino šalies pateiktus įrodymus ir visiškai nesprendė vežimėlio nuosavybės klausimo, tik nutraukė tarp šalių 2009-03-02 sudarytą Tiekimo sutartį ir taikė restituciją - šalis grąžino į pirminę padėtį, nes pagal Tiekimo sutarties 6.2. punktą UAB „Mechanika“ turėjo teisę susigrąžinti perduotą daiktą. Teismas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 17 d. sprendimo už akių nelaikė prejudicinę reikšmę turinčiu nagrinėjamoje byloje, todėl nurodė, kad nėra teisinio pagrindo juo remtis sprendžiant šalių ginčą šioje byloje. Konstatavo, kad UAB „Šilna“ įgijo nuosavybės teisę į vieną atraminį dvisijį elektrinį kraną pilnos komplektacijos, kuris bendrovei buvo perduotas 2007-06-21 pagal priėmimo perdavimo aktą.

18Teismas pažymėjo, kad tačiau lizingo gavėjas turi teisę valdyti ir naudoti Lizingo sutarties dalyku esantį daiktą, bet jis neturi teisės disponuoti daiktu ar jo dalimi. Nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Šilna“ už jam ieškovo perduotą vieną atraminį dvisijį elektrinį kraną visą kainą Ieškovui turėjo sumokėti iki 2012-08-30, tačiau nesumokėjęs įmokos, buvo pripažintas pažeidusiu Lizingo sutartį, dėl ko Ieškovas pagrįstai ją nutraukė ir paprašė UAB „Šilna“ grąžinti jam nepriklausantį visos komplekcijos atraminį dvisijį elektrinį kraną. Konstatavo, kad nors trečiasis asmuo UAB „Šilna“ pagal 2009-12-21 turto perdavimo - priėmimimo aktą perdavė ieškovui lizingo sutarties pagrindu gautą turtą, tačiau faktiškai perdavė šį turtą be ginčo objekto – SWF 10 t krovininio vežimėlio. Teismas pripažino, kad ieškovas pagrįstai 2009-02-09 nutraukė su UAB „Šilna“ sudarytą Lizingo sutartį ir įgijo teisę reikalauti iš pastarojo sugrąžinti pagal priėmimo perdavimo aktą perduotą kilnojamąjį daiktą. Pažymėjo, kad LR CK 6.574 str. numato, kad kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas (UAB „Swedbank lizingas“) turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties objektą. Kadangi lizingo davėjas (ieškovas) iš trečiojo asmens UAB „Šilna“ susigrąžino ne visos komplektacijos vieną atraminį dvisijį elektrinį kraną, tai yra be 10 t krovinio vežimėlio tiltiniam kranui, kurio UAB „Šilna“ jau nevaldo, ir kuris be teisėto pagrindo užvaldė atsakovas UAB „Mechanika“, tai teismas pripažino, jog ieškovas įgijo teisę reikalauti jį susigrąžinti iš neteisėto valdytojo (atsakovo).

19Teismas nurodė, kad reiškiant vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti šias faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes: 1) ieškovas turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą; 2) savininkas daikto valdymo teisę prarado be savo valios; 3) daiktą valdo atsakovas; 4) daiktą atsakovas valdo neteisėtai; 6) daiktas yra natūra; 7) bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai. Konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas įrodė, kad yra kilnojamojo daikto (10 t krovinio vežimėlio) savininkas; vežimėlį kartu su vienu atraminiu dvisiju elektriniu kranu jis įsigijo iš UAB „Šilna“; kilnojamojo daikto valdymą ieškovas prarado prieš savo valią; daiktą iki šiol neteisėtai valdo atsakovas, kuris laikomas pastarojo teritorijoje ir ginčo šalių (ieškovo ir atsakovo) nesieja ir nesiejo jokie prievoliniai teisiniai santykiai.

20Teismas, atsižvelgdamas į Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nustatė, kad 10 t krovinis vežimėlis yra pas atsakovą ir ten laikomas (saugomas). Todėl pripažino, kad ieškovas asmeniui, pas kurį natūra yra 10 t krovinis vežimėlis, skirtas dvisijam elektriniam tiltiniam kranui, pagrįstai ir teisėtai reiškia vindikacinį reikalavimą. Dėl to teismas atmetė atsakovo atsikirtimus į ieškovo ieškinį, kad pastarasis neturi reikalavimo teisės į atsakovą, konstatavo, kad yra teisinis pagrindas tenkinti ieškinio reikalavimą, apginant ieškovo, kaip ginčo daikto savininko, teises CK 4.95 str. pagrindu.

21Atsakovas UAB „Mechanika“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimą ir ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas.

22Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Nesutinka su Teismo išvadą, kad UAB „Šilna“ nuo 2007 m. birželio 21 d., kai buvo surašytas pagamintos produkcijos pridavimo-priėmimo aktas, tapo ginčo vežimėlio savininke, nes tarp šalių 2007 m. vasario 19 d. buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 05/424, pagal kurios 2 dalį „Sutarties objektas“ rangovas įsipareigojo: 2.2 Pagaminti vieną atraminį dvisįjį tiltinį elektrinį kraną, kurio techniniai duomenys nurodyti priede Nr. 2; 2.3. Pristatyti į Marijampolę du viensijus ir vieną dvisįjį tiltinius kranus ir atlikti jų montavimą; 2.4. Pateikti ir sumontuoti ceche uždaro tipo trolėjas per 100 m pokraninio kelio; 2.5.Pateikti ir sumontuoti kabelinę krano maitinimo sistemą per 120 m pokraninio kelio; 2.6. Demontuoti ceche du senus kranus (k/g 5t., anga 16,5 m) ir sumontuoti juos kitoje angoje; 2.7.Atlikti kranų paleidimo-derinimo darbus, kranus priduoti Technikos priežiūros tarnybai (TPT); 2.8 Išlaidas, susijusias su kranų pridavimu ekspertui, apmoka Užsakovas.

24Tai reiškia, kad šalys susitarė, jog pagal Rangos sutartį Rangovas laikomas įvykdžiusiu sutartį tik po to, kai kranas bus priduotas TPT, nes tik tada kranas tampa kranu, o ne atskirų detalių rinkiniu. Šalių sudarytoje Rangos sutartyje aiškiai yra nurodyta, kad Rangovas privalo paruošti kranus eksploatacijai, o Užsakovas, t. y. UAB „Šilna“ pilnai su rangovu atsiskaityti. 2007 metais sutartis nebuvo įvykdyta, todėl sandoris dėl tokio daikto pirkimo-pardavimo yra niekinis (CK 1.80 str. 1 d.).

252. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvados, jog pagal Rangos sutartį ir prie jos esantį priedą Nr. 2 ginčo vežimėlis (būtent 2007 m. gamybos SWF (Vokietija) 10 tonų krovininis vežimėlis dvisijam atraminiam elektriniam kranui, kurio vertė 67418,43 litai, perėjo UAB„Šilna“ nuosavybėn, yra klaidingas. Pažymi, kad nei Rangos sutartyje, nei produkcijos pridavimo-priėmimo akte, nei Priede Nr.2 tokio dalyko nėra. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas prašė, jog ieškovas ar trečiasis asmuo pateiktų įrodymus, jog ginčo turtas buvo apskaitytas UAB „Šilna“ buhalterinėje apskaitoje, tačiau tokių įrodymų šalys nepateikė. 2009 m. vasario 23 d. buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra Serija MEH Nr. 0902016, kurioje nurodyta 10 t + 10 t dvisijo tiltinio krano montavimo ir pridavimo darbai (rangos sutartis Nr. 05/424), iš kurios matosi, kad rangos santykiai tęsėsi ir 2009 metais. Taigi, teismas nežinia kokiu pagrindu padarė neteisingas išvadas, dėl ko priimtas neteisingas teismo sprendimas.

263. Teigia, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-648-802/2010 yra visi rašytiniai dokumentai, kurie patvirtina, kad UAB „Mechanikai“ teismas grąžino ginčo vežimėlį ir atsakovas yra teisėtas jo savininkas, todėl Teismas neteisingai nusprendė, jog UAB „Mechanika“ ir UAB „Statybinių konstrukcijų gamykla“ jokių nuosavybės teisę perleidžiančių dokumentų tarpusavyje nesudarė ir į bylą nepateikė.

274. Ieškovas tvirtina, jog ginčo vežimėlį įsigijo pagal lizingo sutartį Nr. LT058296 ir pagal 2007 m. rugpjūčio 14 d. pirkimo-pardavimo sutartį, po to kai buvo pasirašytas pagamintos produkcijos pridavimo-priėmimo aktas Nr. /T-058296/PPS; kad UAB „Šilna“, parduodama Turtą Lizingo bendrovei, pateikė nuosavybės teisę įrodančią PVM sąskaitą-faktūrą Nr. MEH 0706025, pagal kurią UAB „Šilna“ pagal Rangos sutartį įsigijo turtą iš UAB „Mechanika“; kad ieškovas UAB „Swedbank lizingas“, sudaręs pirkimo-pardavimo sutarti ir įsigijęs Turtą, tapo teisėtu Turto savininku ir 2007 m. rugpjūčio 14 d. Turto priėmimo-perdavimo aktu Turtą perdavė UAB „Šilna“ jį valdyti ir juo naudotis. Tačiau UAB „Mechanika“ nieko nežinojo, kad ginčo turtas lizinguojamas, nes nė vieno karto UAB „Šilna“ nemokėjo per lizingą.

285. Teigia, kad Ieškovo buvo akivaizdžiai aplaidus pirkdamas lizinguojamą turtą jo nepatikrinęs. Iš ieškovo 2009 m. gruodžio 21 d. Turto priėmimo-perdavimo akto, kur vieną dvisįjį kraną perduoda UAB „Šilna“, o priima ieškovas UAB „Swedbank lizingas“, parašyta, jog turto būklė priėmimo-perdavimo metu netikrinta, o grafa „Turtas laikomas perduotas su šiais priedais“ iš viso tuščia; akivaizdu, jog ieškovas veikė ne kaip rimtas verslininkas, nes tik PVM sąskaita – faktūra Turto nuosavybės neįrodo; neaišku, kaip ieškovas galėjo pirkti kraną, nepriduotą TPT, todėl atsakovas UAB „Mechanika“ neprivalo atsakyti už ieškovo darbuotojų padarytas klaidas. Teigia, kad toks turto pirkimas-pardavimas yra niekinis, nes nebuvo objekto, kurį nusipirko ieškovas.

296. Teismas sprendime padarė neteisingą išvadą, kad ieškovas įrodė, jog jis yra teisėtas ginčo vežimėlio savininkas, kad jį jis įsigijo iš UAB „Šilna“, kad jį jis prarado prieš savo valią, kad atsakovas ginčo turtą neteisėtai valdo, nes Teismas visiškai nekreipė dėmesio į papildomai pateiktus rašytinius įrodymus iš Kauno apygardos teismo, iš kurių matyti, kad ieškovas 2009 m. rugsėjo 1 d. raštu teikė patikslinimus dėl finansinių reikalavimų, kuriuose įvardino Sutartį Nr. LT058296 ir nurodė, kad skolininkas UAB „Šilna“ sugrąžino turtą, todėl mažina finansinius reikalavimus.

30Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

321. Pagal rangos sutartį UAB „Mechanika“ (rangovas) įsipareigojo pagaminti vieną atraminį dvisijį elektrinį tiltinį kraną (Turtą), kurio techniniai duomenys nurodyti rangos sutarties priede Nr.2, o taip pat įvykdyti kitus rangos sutartyje nurodytus įsipareigojimus, tuo atveju, jeigu UAB „Šilna“ (užsakovas) rangos sutartimi priims Turtą ir sumokės už jį pagal rangos sutartyje numatytas sąlygas. Nuosavybės teisė į rangovo pagamintą Turtą pereina užsakovui tik nuo jo perdavimo užsakovui momento. Rangovas UAB „Mechanika“ pagal 2007-06-21 perdavimo-priėmimo aktą Turtą perdavė užsakovui UAB „Šilna“. Nesutinka su Atsakovo argumentu, kad iki pagaminto Turto pridavimo Technikos priežiūros tarnybai (TPT) Atsakovui išliko nuosavybės teisę į Turtą. Pažymi, kad pagal CK 6.645 str. 1 d. ir 2 d. nuosavybės teisę patvirtinančiu dokumentu yra pagaminto Turto perdavimas užsakovui, o ne kitos aplinkybės. Rangos sutartimi šalys susitarė, kad į Užsakovo užsakymo sudėtį įeina ir Turto įteisinimas TPT, tačiau tai nelaikytina nuosavybės teisės perėjimo momentu civilinių teisinių santykių prasme. Atsakovas UAB „Mechanika turėjo reikalavimo teisę į atlyginimą už užsakymo sudėties atlikimą iki apmokėjimo už atliktą užsakymą momento, tačiau šia teise jis turėjo pasinaudoti dar iki Turto perdavimo momento, o to nepadaręs, turi prisiimti visas iš to kilusias pasekmes bei atsiradusią riziką.

332. Nurodo, kad Rangos sutartis yra galiojanti sutartis, Atsakovas atskiru ieškiniu ar priešieškiniu neginčija jos nuostatų, taigi, sudaryta sutartis šalims turi įstatymo galią. Be to PVM sąskaita-faktūra Nr. MEH 0706025, pagal kurią UAB „Šilna“ pagal Rangos sutartį įsigijo Turtą iš UAB „Mechanika“, patvirtina faktą, kad UAB „Šilna“ apmokėjo ir priėmė užsakymą bei tapo teisėtu Turto savininku.

343. Nesutinka su apelianto argumentu, kad Turto nuosavybės teisę atsakovui UAB „Mechanika“ patvirtina Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-05-17 d. sprendimas už akių (civ. byla Nr. 2-648-802/2010), nes minėtoje byloje Marijampolės rajono apylinkės teismas tik formaliai įvertino šalies pateiktus įrodymus ir visiškai neanalizavo Turto nuosavybės klausimų, minėtos bylos šalys UAB „Mechanika“ ir UAB „Statybinių konstrukcijų gamykla“ jokių nuosavybės teisę perleidžiančių dokumentų tarpusavyje nesudarė ir į nurodytą bylą nepateikė.

354. Ieškovui nuosavybės teise priklausantis Turtas įmonei UAB „Šilna“ valdyti ir naudotis buvo perduotas Lizingo sutarties pagrindu. Šio Turto atžvilgiu UAB „Šilna“ turėjo tik Lizingo sutartyje nustatytas teises, t. y. Turtą valdyti ir juo naudotis. Pagal faktinius nagrinėjamos bylos duomenis UAB „Šilna“ Turtą neteisėtai buvo perdavusi dukterinei įmonei UAB „Statybinių konstrukcijų gamyklai“, nes pagal Lizingo sutarties 4.2.3 punktą UAB „Šilnai“ tai daryti buvo draudžiama, nesant Turto savininko sutikimo. Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ niekuomet nedavė sutikimo perduoti Turtą ir/ar Turto dalį valdyti ir naudotis kitam fiziniam ir/ar juridiniam asmeniui, išskyrus BUAB „Šilna“, todėl toks Turto dalies perdavimas buvo neteisėtas ir pažeidžiantis Lizingo sutarties sąlygas bei lizingo bendrovės UAB „Swedbank lizingas“ teises ir interesus. Kadangi pagal Lizingo sutartį ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ iš UAB „Šilna“ susigrąžino ne visos komplektacijos Turtą, t. y. be Turto dalies, kurio UAB „Šilna“ jau nebevaldo, tai mano, kad ieškovas turi teisę reikalauti negrąžintą Turto dalį iš neteisėto valdytojo - atsakovo UAB „Mechanika“.

365. Nesutinka su atsakovo argumentais dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo, kadangi Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 7d. nutartimi patvirtino tik debitorinį įsiskolinimą pagal lizingo sutartis, t. y. 334 966,84 Lt, t. y. UAB „Šilna“ neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras.

37Apeliacinis skundas atmestinas.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

39Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

40Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, teisingai įvertino šalių pateiktus įrodymus, teisingai taikė materialines ir procesines teisės normas, todėl priėmė teisingą ir pakankamai motyvuotą sprendimą, kurį naikinti ar keisti pagal apeliacinio skundo argumentus nėra pagrindo.

41Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ atsakovui UAB „Mechanika“ LR CK 4.95 straipsnio pagrindu pareiškė vindikacinį ieškinį, siekdamas susigrąžinti jam nuosavybės teise priklausantį turtą iš svetimo, t. y. UAB „Mechanika“, neteisėto valdymo.

42Kaip teisingai sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas, reiškiant vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti šias faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes: 1) ieškovas turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą; 2) savininkas daikto valdymo teisę prarado be savo valios; 3) daiktą valdo atsakovas; 4) daiktą atsakovas valdo neteisėtai; 6) daiktas yra natūra; 7) bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai.

43Pirmosios instancijos teismo sprendime labai plačiai yra išanalizuotos ir išdėstytos visos aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės bei teisiniai argumentai, teisėjų kolegija su jomis sutinka ir nebekartoja.

44Kaip jau yra nustatyta byloje, tarp UAB „Šilna“ (nuo 2009-05-14 bankrutuojanti UAB „Šilna, šiuo metu bankrutavusi UAB „Šilna“) ir UAB „Mechanika“ 2007 m. vasario 19 d. buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. 05/424, pagal kurią UAB „Mechanika“ užsakovui UAB „Šilna“ (be kitų objektų) pagamino vieną atraminį dvisijį tiltinį elektrinį kraną, kurio techniniai duomenys ir sudedamosios dalys buvo nurodyti Rangos sutarties priede Nr. 2, ir kurio viena iš sudedamųjų dalių buvo būtent 2007 m. gamybos SWF (Vokietija) 10 tonų krovininis vežimėlis dvisijam atraminiam elektriniam kranui, kurio vertė 67418,43 litai (t.1, b. l.7-9, 11,12, 13,14). Byloje nėra ginčo, kad minėtas krovininis vežimėlis buvo dvisijio tiltinio elektrinio krano sudėtinė dalis, atsakovas UAB „Mechanika“ ginčija tik tai, kad šis krovininis vežimėlis nebuvo galutinai perduotas rangovui UAB „Šilna“, todėl nebuvo UAB „Šilna“ nuosavybe, o tuo pačiu negalėjo būti parduotas ir perduotas ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ Lizingo sutarties pagrindu, t. y. negalėjo tapti jo nuosavybe, todėl krovininis vežimėlis yra įmonei UAB „Mechanika“ priklausantis turtas.

45Teisėjų kolegija, kaip ir pirmosios instancijos teismas, atmeta šiuos UAB „Mechanika“ argumentus, nes byloje esantis abiejų Rangos sutarties šalių pasirašytas 2007-06-21 „Pagamintos produkcijos pridavimo-priėmimo aktas Nr. 07/06-30, kuriame nurodyta, kad UAB „Mechanika“ pagal Rangos sutartį Nr. 05/424 perduoda „dvisijį kraną (1 vnt.) pilnai pagamintą ir pristatytą užsakovui“, o UAB „Šilna“ patvirtina, kad pagal Rangos sutartį Nr. 05/424 „Užsakovui pristatyta pilna dvisijo krano komplektacijai“ (t.1, b. l. 97), pirmosios instancijos teisme trečiojo asmens UAB „Surenkamosios konstrukcijos“ atstovo S. Ž. patvirtinimas, kad UAB „Mechanika“ į UAB „Šilna“ bazę buvo atvežusi „kraną pilnoje komplektacijoje, tik beliko užkelti ir paleisti“, „kad buvo abu vežimėliai“ (t.1, b. l. 170-174), patvirtina, kad „pilnos komplektacijos dvisijis kranas“ nuo 2007-06-21 tapo UAB „Šilna“ nuosavybe. Rangos sutarties objekto perdavimas Užsakovui patvirtina, kad rangovas UAB „Mechanika“ nepasinaudojo sulaikymo teise, numatyta LR CK 6.656 str., nors ir jausdamas, kad su juo gali būti neatsiskaityta, šio Akto pagrindu UAB „Mechanika“ užsakovui UAB „Šilna“ 2007-06-21 išrašė PVM sąskaitą faktūrą serija MEH Nr. 0706025 (t.1, b. l. 96). Atsakovo UAB „Mechanika“ argumentai, kad jis tiesiog neįvykdė Rangos sutarties dalies dėl krovininio vežimėlio pagaminimo, kad krovininis vežimėlis netapo UAB „Šilna“ nuosavybe, nes dvisijis kranas (taip pat ir krovininis vežimėlis) nebuvo „priduotas“ Techninės priežiūros tarnybai (TPT) (t.1, b. l. 90-92), yra visiškai nepagrįsti, nes pagal bylos duomenis vežimėlis buvo pagamintas ir perduotas Užsakovui, o dvisijo krano „nepridavimas“ Techninės priežiūros tarnybai nekeičia šio rangos objekto ir jo sudedamosios dalies – krovininio vežimėlio- nuosavybės, nes tokiu atvejų iškiltų klausimas dėl viso dvisijo krano nuosavybės, tačiau toks klausimas byloje apskritai nėra iškilęs. Teisėjų kolegija sutinka su Ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentais, kad rangovas UAB „Mechanika“, nepridavęs dvisijo krano TPT tik neįvykdė dalies savo pareigų pagal Rangos sutartį.

46Lietuvos Aukščiausiasis teismas, aiškindamas dėl atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo akto reikšmės yra konstatavęs, kad statybos darbų perdavimo–priėmimo aktu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas dokumentas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis). Atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą, tačiau juo nekeičiamos sutarties sąlygos, jeigu rangos sutartyje šalys to nenumatė, atliktų darbų priėmimas nesiejamas su atliktų darbų kaina. Šiuo dokumentu šalys patvirtina realią faktinę situaciją – konkrečius rangovo atliktus ir užsakovui perduodamus darbus, jų apimtį, užsakovo pastabas dėl kokybės ir pan. Šio akto reikšmės ir turinio nekeičia tai, perduodami visi rangos sutartyje sulygti atlikti darbai (visas objektas) ar tam tikra jų dalis (darbų etapo rezultatas, tarpiniai darbai ar pan.), nes tokio dokumento paskirtis yra fiksuoti užsakovui perduodamą konkretų atliktų darbų rezultatą, kartu fiksuojant tiek perdavimo ir priėmimo faktus, tiek perduodamų darbų būklę, atitiktį kokybės reikalavimams ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 22 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-46/2012).

47Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais ir Ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ argumentais, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas, 2010-05-17 priimdamas sprendimą už akių civ. byloje Nr. 2-648-802/2010 dėl 2009-03-02 Tiekimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Mechanika“ ir UAB „Statybinių konstrukcijų gamykla“ dėl vieno SWF (Vokietija) krovininio vežimėlio tiltiniam kranui 10 t. „užmontavimo ant tiltinio krano, paleidimo-derinimo darbų atlikimo“, nutraukimo ir restitucijos taikymo, tik formaliai įvertino UAB „Mechanika“ pateiktus įrodymus ir visiškai nesprendė krovininio vežimėlio, dėl kurio yra kilęs ginčas šioje byloje, nuosavybės klausimo.

48Byloje nustatyta, kad UAB „Šilna“ nuo 2007-06-21 įgijo nuosavybės teisę į jai faktiškai perduotą pilnos komplektacijos vieną dvisijį kraną. UAB „Šilna“ teisėtai 2007 m. rugpjūčio 14 d. su UAB „Swedbank lizingas“ sudarė Lizingo sutartį Nr. LT058296 (t.1, b. l. 16-25), pagal kurią ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ įsipareigojo iš UAB „Šilna“ įsigyti savo nuosavybėn 2007 metais pagamintą vieną dvisijį kraną, bei jį perduoti naudotis ir valdyti UAB „Šilna“ Lizingo sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka, o UAB „Šilna“ įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti UAB „Swedbank lizingas“ Lizingo sutartyje nustatytas įmokas ir vykdyti kitus įsipareigojimus. Minėtos Lizingo sutarties pagrindu ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ 2007 m. rugpjūčio 14 d. pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. LT058296/PPS iš UAB „Šilna“ įsigijo savo nuosavybėn 2007 metais pagamintą naują vieną dvisijį kraną ir 2007 m. rugpjūčio 14 d. Turto priėmimo - perdavimo aktu šį „naują dvisijį kraną, pagamintą 2007 metais“, perdavė UAB „Šilna“ valdyti ir juo naudotis pagal Lizingo sutarties sąlygas, likdamas perduoto turto savininku, nes taip numatė Lizingo sutartis ir LR CK 6.567 str. 1 dalis, kurioje nurodyta kad lizingo gavėjui nuosavybė į lizinguojamą daiktą gali atsirasti tik įvykdžius Lizingo sutartį. Lizingo sutarties UAB „Šilna“ neįvykdė, UAB „Swedbank lizingas“ 2009 m. vasario 9 d. pranešimu sutartis buvo nutraukta, todėl lizinguojamo turto savininku liko ieškovas UAB „Swedbank lizingas“.

49Byloje nėra duomenų, kad 2007-08-14 Lizingo sutartis ar lizinguojamo daikto, t. y. dvisijo krano, 2007-08-14 pirkimo-pardavimo sutartis bei 2007-08-14 perdavimo sutartis buvo panaikintos ar pakeistos, todėl jos yra galiojančios.

50Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“, nustatęs, kad lizingo gavėjas UAB „Šilna“, grąžindamas lizinguojamą turtą negrąžino šio turto dalies, t. y. 67 418,43 Lt vertės SWF 10 tonų krovininio vežimėlio, bei nustatęs, kad šis turtas yra pas atsakovą UAB „Mechanika“, pagrįstai pareiškė vindikacinį ieškinį dėl turto grąžinimo savininkui (LR CK 4.95 str.).

51Atsakovas teismui nepateikė įrodymų, kad UAB „Šilna“ iki turto pardavimo lizingo davėjui UAB „Swedbank lizingas“ būtų grąžinusi atsakovui UAB „Mechanika“ krovininį vežimėlį ar kitų teisėtu būdu UAB „Mechanika“ būtų įgijusi šį turtą. Apelianto argumentai, kad ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ nepakankamai rūpinosi savo turtu, jo laiku neapžiūrėjo ar nesuskaičiavo, kad kranas nebuvo įregistruotas Darbo inspekcijoje ar nebuvo patikrintas TPT, negali būti pagrindu pripažinti, kad UAB „Swedbank lizingas“ nėra šio turto savininkas. Kartu pažymėtina, kad tiek pagal Rangos sutartį, tiek pagal kitus byloje esančius įrodymus matyti, jog krovininis vežimėlis yra dvisijo krano priklausinys, kurio likimas yra susietas su pagrindinio daikto, t. y. dvisijo krano likimu (CK 4.14 str.). Trečiojo asmens UAB „Surenkamosios konstrukcijos“ atstovas S. Ž. pirmosios instancijos teisme nurodė, kad 2009 metais buvo atvažiavęs UAB „Mechanika“ atstovas su antstole, dėl ko buvo „nukeltas“ vienas vežimėlis ir UAB „Mechanika“ jį išsivežė (t.1, b. l. 173). Antstolė S. Ž. vykdė Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-11-02 nutartį, kurios pagrindu reikėjo areštuoti UAB „Statybinių konstrukcijų gamyklos“, esančios Stoties g. 8 Marijampolėje, teritorijoje esantį 10 t krovininį vežimėlį ir perduoti jį saugoti UAB „Mechanika“, leidžiant jį parsigabenti į įmonės teritoriją, esančią Liejyklos g. 1A Šiauliuose; Teismo nutartis 2009-11-13 įvykdyta, turtas buvo perduotas saugojimui UAB „Mechanika“ atstovui I. T. (t.1, b. l. 46). Tokiu būdu įgytas turtas negali būti laikomas UAB „Mechanika“ nuosavybe.

52Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstais Apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismas savo sprendime visiškai nekreipė dėmesio į atsakovo papildomai pateiktus rašytinius įrodymus iš Kauno apygardos teismo apie UAB „Swedbank lizingas“ 2009 m. rugsėjo 1 d. raštu patikslintus finansinius reikalavimus, nes, Kolegijos nuomone, tai nekeičia šio ginčo esmės. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad krovininis vežimėlis buvo perduotas atsakovui UAB „Mechanika“, todėl visi finansiniai klausimai, susiję su BUAB „Šilna“ bankroto byloje pareikštais kreditoriniais reikalavimais, turi būti išspręsti būtent toje byloje ir vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis. Už tai, kad iš bankrutavusios UAB „Šilna“ kreditorius UAB „Swedbank lizingas“ neišieškotų daugiau nei jam priklauso, yra atsakingas bankroto administratorius. UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepime dėl apeliacinio skundo nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 7d. nutartimi patvirtino debitorinį įsiskolinimą pagal lizingo sutartis, t. y. 334 966,84 Lt, t. y. už UAB „Šilna“ neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras.

53Reziumuodama teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas įrodė, kad yra kilnojamojo daikto (10 t krovinio vežimėlio) savininkas; vežimėlį kartu su vienu atraminiu dvisiju elektriniu kranu jis įsigijo iš UAB „Šilna“; kilnojamojo daikto valdymą ieškovas prarado prieš savo valią; daiktą iki šiol neteisėtai valdo atsakovas, kuris laikomas pastarojo teritorijoje ir ginčo šalių (ieškovo ir atsakovo) nesieja ir nesiejo jokie prievoliniai teisiniai santykiai.

54Dėl išdėstyto, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

55Duomenų apie apeliacinėje instancijoje ieškovo ar trečiųjų asmenų ieškovo pusėje turėtas bylinėjimosi išlaidas, nepateikta.

56Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės... 5. Nurodė, kad UAB „Mechanika“ ir UAB „Šilna“ 2007 m. vasario 19 d.... 6. UAB „Šilna“, siekdama įsigyti Turtą, dėl finansavimo gavimo kreipėsi... 7. Vykdydamas Lizingo sutarties įsipareigojimus, ieškovas UAB „Swedbank... 8. 2007 m. rugpjūčio 14 d. Turto priėmimo - perdavimo aktu ieškovas UAB... 9. Pagal Lizingo sutarties sąlygas UAB „Šilna“ įsipareigojo mokėti... 10. Ieškovas nurodė, kad UAB „Šilna“ ne tik Ieškovui negrąžino... 11. Atsakovas UAB „Mechanika“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu... 12. Nurodė, kad atsakovas UAB ,,Mechanika“ nieko nežinojo, jog ginčo turtas... 13. Atsakovas nurodė, kad du viensijai tiltiniai kranai buvo priduoti Techninės... 14. Trečiasis asmuo bankrutuojanti UAB „Šilna“ pateikė atsiliepimą, kuriame... 15. Trečiasis asmuo antstolė S. Ž. pateikė atsiliepimą ir nurodė, kad UAB... 16. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 9 d. sprendimu ieškinį... 17. Teismas nustatė, kad tarp atsakovo (rangovo) UAB „Mechanika“ ir trečiojo... 18. Teismas pažymėjo, kad tačiau lizingo gavėjas turi teisę valdyti ir naudoti... 19. Teismas nurodė, kad reiškiant vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo... 20. Teismas, atsižvelgdamas į Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m.... 21. Atsakovas UAB „Mechanika“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 22. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 23. 1. Nesutinka su Teismo išvadą, kad UAB „Šilna“ nuo 2007 m. birželio 21... 24. Tai reiškia, kad šalys susitarė, jog pagal Rangos sutartį Rangovas laikomas... 25. 2. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvados, jog pagal Rangos sutartį... 26. 3. Teigia, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.... 27. 4. Ieškovas tvirtina, jog ginčo vežimėlį įsigijo pagal lizingo sutartį... 28. 5. Teigia, kad Ieškovo buvo akivaizdžiai aplaidus pirkdamas lizinguojamą... 29. 6. Teismas sprendime padarė neteisingą išvadą, kad ieškovas įrodė, jog... 30. Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 31. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 32. 1. Pagal rangos sutartį UAB „Mechanika“ (rangovas) įsipareigojo pagaminti... 33. 2. Nurodo, kad Rangos sutartis yra galiojanti sutartis, Atsakovas atskiru... 34. 3. Nesutinka su apelianto argumentu, kad Turto nuosavybės teisę atsakovui UAB... 35. 4. Ieškovui nuosavybės teise priklausantis Turtas įmonei UAB „Šilna“... 36. 5. Nesutinka su atsakovo argumentais dėl kreditorinio reikalavimo... 37. Apeliacinis skundas atmestinas.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 39. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 40. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, apeliacinio skundo... 41. Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ atsakovui UAB „Mechanika“ LR CK 4.95... 42. Kaip teisingai sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas, reiškiant... 43. Pirmosios instancijos teismo sprendime labai plačiai yra išanalizuotos ir... 44. Kaip jau yra nustatyta byloje, tarp UAB „Šilna“ (nuo 2009-05-14... 45. Teisėjų kolegija, kaip ir pirmosios instancijos teismas, atmeta šiuos UAB... 46. Lietuvos Aukščiausiasis teismas, aiškindamas dėl atliktų statybos darbų... 47. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo... 48. Byloje nustatyta, kad UAB „Šilna“ nuo 2007-06-21 įgijo nuosavybės teisę... 49. Byloje nėra duomenų, kad 2007-08-14 Lizingo sutartis ar lizinguojamo daikto,... 50. Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“, nustatęs, kad lizingo gavėjas UAB... 51. Atsakovas teismui nepateikė įrodymų, kad UAB „Šilna“ iki turto... 52. Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstais Apelianto argumentus, kad... 53. Reziumuodama teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas... 54. Dėl išdėstyto, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d.... 55. Duomenų apie apeliacinėje instancijoje ieškovo ar trečiųjų asmenų... 56. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 57. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti...