Byla 2YT-6395-571/2017
Dėl antstolio veiksmų. Teismas

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (skolininko) V. A., atstovaujamo advokato J. S., skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Artūrui Augliui ir Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, dėl antstolio veiksmų. Teismas

Nustatė

2pareiškėjas (skolininkas) kreipėsi su skundu dėl antstolio Artūro Auglio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolio Artūro Auglio patvarkymą, kuriuo paskelbtos varžytinės Nr. ( - ). Pareiškėjas nurodė, jog nesutinka su antstolio patvarkymu dėl turto iš varžyynių pardavimo. Taip pat pareiškėjas nurodė, jog 2017 m. kovo 29 d. Kalvarijos sav. notaro biuras išdavė vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl 13738,63 Eur skolos išieškojimo priverstinai parduodant iš varžytynių hipoteka įkeistą turtą. 2017 m. liepos 13 d. patvarkymu Nr. ( - ) antstolis paskyrė pareiškėjui priklausančio nekilnojamojo turto - žemės sklypo, b. pl. 10,9574 ha., žemės ūkio paskirties, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ) (toliau – Turtas), ekspertizę rinkos vertei nustatyti. Ekspertizę atlikti buvo pavesta VĮ „Registrų centras“. 2017 m. rugpjūčio 2 d. VĮ „Registrų centras“ pateikė nekilnojamojo turto vertinimo atskaitą Nr. ( - ), pagal kurią Turto rinkos vertė yra 17000 Eur. 2017 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymu Nr. ( - ) „Dėl turto įkainojimo“ antstolis, be kita ko, įkainojo Turtą 17000 Eur. Minėtu patvarkymu taip buvo įkainotas kitas pareiškėjui priklausantis sklypas, tačiau jis kol kas nepardavinėjamas varžytinėse. Pareiškėjo teigimu, jam nebuvo įteiktas antstolio patvarkymas dėl Turto pardavimo iš varžytynių, kuriuo buvo nustatyta 13600 Eur pradinė Turto pardavimo kaina. Dėl neįteikimo fakto pareiškėjas nežinojo apie paskelbtas varžytines ir neturi galimybės nurodyti patvarkymo priėmimo datos bei numerio. Pareiškėjo teigimu, Turtas pardavinėjamas už pradinę kainą, prieštaraujančią įstatymams. Minėtas turtas pirmosiose varžytynėse parduodamas už 13600 Eur, tačiau tikroji rinkos vertė yra bent 43840 Eur, t. y. kelis kartus didesnė. Taip pat pareiškėjas vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. sausio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-85-469/2015, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika (Kanala v. Slovakia, no. 57239/00, 10 July 2007). Pareiškėjo nuomone, antstolis, priimdamas ginčijamą patvarkymą ir nurodydamas Turto pardavimo kainą (t. y. 13600 Eur), pažeidė reikalavimą įkainoti varžytynėse parduodamą turtą objektyviai ir maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai, kadangi žemės ūkio paskirties žemė Kalvarijos savivaldybėje, kur yra Turtas, ir aplinkinėse vietovėse yra pardavinėjama keleriopai brangiau. Anot pareiškėjo, pavyzdžiui, antstolio nustatyta 1 aro Turto pardavimo kaina yra 12,41 Eur (13600 Eur / 1096 arai), kas atitinka 1241 Eur už hektarą. Pareiškėjo teigimu, tuo tarpu pridedami duomenys patvirtina, jog žemės ūkio paskirties žemės kaina Kalvarijos savivaldybėje ir aplinkiniuose rajonuose daugiausia svyruoja nuo 30-60 Eur už arą. Taip pat pareiškėjas pažymėjo, kad tam tikrais atvejais kaina siekia net 80-90 Eur už žemės ūkio paskirties arą. Pasak pareiškėjo, AB ( - ) (buvusi AB ( - )) atstovai siūlė pareiškėjui įsigyti Turtą 2018 metais už 4000 Eur už hektarą (kas atitinka 40 Eur už arą). Pareiškėjo teigimu, palyginus skelbimų ir potencialaus Turto pirkėjo pasiūlymą matyti, kad 40 Eur už arą kaina atitinka skelbimuose nurodomą žemės ūkio paskirties sklypų kainos vidurkį. Kitaip tariant, pirkėjas pasiūlė realią ir rinkos dėsnius atitinkančią kainą, atsižvelgdamas į tokias aplinkybes, kaip Turto buvimo vieta, žemės našumas, turto išdėstymas (parduodamas vientisas „krūvoje esantis“ 10,96 ha sklypas) ir kt. Potencialiam pirkėjui negalint įsigyti Turto, 2017 m. buvo susitarta su pareiškėju dėl Turto nuomos. Pasak pareiškėjo, pirkėjo pasiūlymas ir pateikti skelbimai dėl sklypų kainų patvirtina vienas kitą ir pagrindžia, kad antstolio paskelbtose varžytinėse pardavinėjamo Turto kaina yra kelis kartus mažesnė nei tikroji Turto rinkos vertė. Pareiškėjo nuomone, antstoliui neteisėtai nustačius nepagrįstai mažą Turto vertę ir pradinę Turto pardavimo kainą yra pažeidžiamos pareiškėjo teisės ir apsunkinama galimybė realizuoti Turtą už optimalią kainą, dėl ko pareiškėjo nuostoliai gali nepagrįstai ir neproporcingai padidėti. Anot pareiškėjo, pagal teisminę praktiką, šios priežastys suponuoja, jog egzistuoja pagrindas atšaukti paskelbtas varžytines ir tinkamai įvertinti Turtą, kas leistų pardavinėti Turtą už maksimaliai artimą esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainą. Antstolis Artūras Auglys nesutikdamas su pareiškėjo skundu, 2017 m. spalio 30 d. priėmė patvarkymą Nr. ( - ), kuriuo skundo netenkino, skundą su vykdomąja byla Nr. ( - ) ir Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitomis Nr. ( - ), Nr. ( - ) perdavė nagrinėjimui Marijampolės rajono apylinkės teismui ir prašo nagrinėjant pareiškėjo skundą vadovautis ta medžiaga, kuri kartu su skundu buvo pateikta antstoliui. Netenkindamas skundo antstolis Artūras Auglys nurodė, jog kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamosios vietos ar kitu nurodytu procesinių dokumentų įteikimo adresu ar darbo vietoje, procesinis dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.), išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o jeigu ir jų nėra – darbovietės administracijai. Procesinio dokumento įteikimo diena laikoma jo įteikimo darbovietės administracijai diena. Jeigu procesinis dokumentas įteikiamas ne pačiam adresatui, priėmęs procesinį dokumentą asmuo privalo esant pirmai galimybei perduoti jį adresatui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis, 5 dalis). Antstolio teigimu, kadangi žinomais adresais skolininko gyvenamosios vietos adresais raginimas ir kiti procesiniai dokumentai neįsiteikė, 2017 m. gegužės 31 d. raginimas įvykdyti sprendimą su kitais procesiniais dokumentais išsiųstas į skolininko darbovietę UAB „Nest Baltija“, dokumentai 2017 m. birželio 2 d. įteikti darbovietės buhalterei A. S.. 2017 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymas Nr. ( - ) dėl turto įkainojimo 2017 m. rugpjūčio 18 d. įteiktas skolininko darbovietės UAB „Nest Baltija“ administratorei D. S.. 2017 m. rugsėjo 26 d. patvarkymai Nr. ( - ), Nr. ( - ) dėl žemės sklypų pirmųjų varžytynių paskelbimo 2017 m. rugsėjo 29 d. įteikti skolininko darbovietės UAB „Nest Baltija“ administratorei D. S.. Pasak antstolio, darytina išvada, jog procesiniai dokumentai skolininkui įteikti tinkamai. Antstolio teigimu, prieštaravimą dėl turto vertės skolininkas pirmą kartą pateikė 2017 m. spalio 16 d. Prašymas išnagrinėtas 2017 m. spalio 13 d. antstolio patvarkymu Nr. ( - ). 2017 m. spalio 20 d. skundu dėl antstolio veiksmų skolininko atstovas skundžia, jo manymu, neteisingai nustatyta turto rinkos vertę, todėl darytina išvada, jog skolininkas iš esmės skundžia turto įkainojimą, kuris atliktas 2017 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymu Nr. ( - ). Anot antstolio, nors skundas pateiktas praleidus terminą motyvuotiems prieštaravimams dėl turto įkainojimo pareikšti, antstolis, siekdamas išsklaidyti bet kokias abejones dėl nustatytos žemės sklypų rinkos vertės, pasisako dėl žemės sklypų įkainojimo. Antstolio teigimu, CPK 682 straipsnio 2 dalis įpareigoja vykdomosios bylos šalis, nesutinkant su ekspertizės išvada, pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados. Ši nuostata reiškia, jog pagrindu paskirti pakartotinę ekspertizę gali būti tik motyvuoti prieštaravimai būtent dėl ekspertizės išvados, o ne dėl nustatytos kainos bendrąja prasme, t. y. turi būti išdėstyti konkretūs motyvai, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie neteisingą ekspertizės išvadą (kainos nustatymą). Pagal CPK 682 straipsnio 3 dalį skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Anot antstolio, iki šios dienos skolininkas tokių piniginių lėšų nėra parvedęs. Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ pateiktomis nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitomis Nr. ( - ), Nr. ( - ), 2017 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymu Nr. ( - ) dėl turto įkainojimo skolininkui priklausantis žemės sklypas, b. p. 10,9574 ha, unikalus Nr. ( - ), įkainotas 17000 Eur, o žemės sklypas, b. pl. 0,3689 ha, unikalus Nr. ( - ), įkainotas 590 Eur. Pasak antstolio, skolininkas gavęs patvarkymą Nr. ( - ) dėl turto įkainojimo, per įstatymų nustatytą terminą jokių prieštaravimų dėl nustatytos žemės sklypų vertės nereiškė, todėl laikytina, kad su nustatyta turto verte sutiko. Taip pat antstolis nurodė, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad turto vertinimas, atliktas asmens, turinčio turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą, bei atliktas individualiai, jį apžiūrėjus vietoje, atsižvelgiantį jo faktinį nusidėvėjimą ir esamą būklę, yra tikslesnis, nei turto vertinimo duomenys, įrašyti VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registre, atlikti masinio vertinimo būdu (Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-254-276/2014). Antstolis pažymėjo, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Be to antstolis nurodė, jog skolininko skundas dėl netinkamai nustatytos turto rinkos vertės grindžiamas išrašais iš internetinių skelbimų portalo, kurie antstoliui prie skundo nėra pridedami, bei trečiojo asmens siūlymu už pardavinėjamą sklypą sumokėti ženkliai didesnę kainą, kurio pareiškėjas prie skundo taip pat neprideda. Antstolio nuomone, antstolis neturi pagrindo suabejoti ekspertizės išvados objektyvumu vien tik vadovaujantis skolininko nurodytais, tačiau antstoliui nepateiktais, kitų nekilnojamojo turto objektų skelbimais ar menamais trečiųjų asmenų pasiūlymais. Todėl skolininko teiginiai dėl didesnės turto vertės vertintini kaip deklaratyvūs bei nepagrįsti. Kadangi skolininkas antstoliui nepateikia skundo 2 punkte nurodytų dokumentų, taip pat neprideda potencialaus pirkėjo pasiūlymo dėl žemės sklypų pirkimo, antstolis skundą nagrinėja skundo pateikimo metu turimais duomenimis. Antstolio teigimu, pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos (CPK 718 straipsnis). Pasak antstolio, 2017 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymu Nr. ( - ) dėl turto įkainojimo skolininkui priklausantis žemės sklypas, b. p. 10,9574 ha., unikalus Nr. ( - ), įkainotas 17000 Eur, žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), įkainotas 590 Eur. 2017 m. rugsėjo 26 d. patvarkymu Nr. ( - ) dėl varžytynių paskelbimo nustatyta pradinė žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pardavimo kaina 13600 Eur, t. y, aštuoniasdešimt procentų nuo turto įkainojimo (17000 Eur – 20 proc. = 13600 Eur). 2017 m. rugsėjo 26 d. patvarkymu Nr. ( - ) nustatyta pradinė turto pardavimo kaina 472 Eur, t. y. aštuoniasdešimt procentų nuo turto įkainojimo (590 Eur – 20 proc. = 472 Eur).

3Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, kuriame nurodė, kad ar pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės dėl antstolio veiksmų yra pagrįstos palieka spręsti teismo nuožiūra.

4Apie rašytinį procesą dalyvaujantys byloje asmenys buvo informuoti paskelbiant CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka interneto tinklapyje www.teismai.lt pranešimą.

5Skundas netenkinamas.

6Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė įteisėtus šalių interesus ir atliekamo veiksmo padarinius. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl proceso dalyviai, tiek antstolis, tiek ir skolininkas, išieškotojas privalo laikytis nustatytos vykdymo proceso eigos ir tvarkos.

7Civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. ( - ), duomenimis nustatyta, jog antstolio Artūro Auglio kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal Kalvarijos sav. notaro biuro 2017 m. kovo 29 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl 13738,63 Eur skolos išieškojimo priverstinai parduodant iš varžytynių hipoteka įkeistą turtą iš skolininko V. A., išieškotojai Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (vykd. b. l. 1). Atliekant pradinius priverstinio vykdymo veiksmus antstolis Artūras Auglys 2017 m. balandžio 14 d. surašė Turto arešto aktą Nr. ( - ), kuriuo areštavo skolininkui V. A. priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ) (vykd. b. l. 5-20). Nepavykstant skolininkui įteikti pradinių priverstinio vykdymo procesinių dokumentų žinomais skolininko gyvenamosios vietos adresais, antstoliui nustačius, jog skolininkas yra dirbantis asmuo, jie išsiųsti į skolininko darbovietę UAB „( - )“ ir įteikti 2017 m. birželio 2 d. darbovietės buhalterei A. S. pasirašytinai (vykd. b. l. 21-50, 52-55). Taip pat raginimas skolininkui įvykdyti sprendimą 2017 m. gegužės 31 d. paskelbtas viešai (vykd. b. l. 51). Antstolis 2017 m. liepos 13 d. patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti Nr. ( - ), paskyrė nekilnojamajam turtui – žemės sklypui, b. pl. 10,9574 ha, žemės ūkio paskirties, unikalus Nr. ( - ), esančiam adresu ( - ), ekspertizę rinkos vertei nustatyti, kurią pavedė atlikti VĮ „Registrų centras“ Marijampolės filialui bei įpareigojo turto savininką sudaryti sąlygas ekspertui apžiūrėti vertinamą turtą (vykd. b. l. 56). 2017 m. rugpjūčio 2 d. antstolio kontoroje gautos 2017 m. liepos 31 d. nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos: Nr. ( - ) pagal kurią 10,9574 ha žemės sklypo, esančio adresu ( - ), nustatyta rinkos vertė yra 17000 Eur, ir Nr. ( - ) pagal kurią 0,3689 ha žemės sklypo, esančio adresu ( - ), nustatyta rinkos vertė yra 590 Eur. 2017 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. ( - ), antstolis Artūras Auglys įkainojo žemės sklypą, b. pl. 10,9574 ha, žemės ūkio paskirties, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), 17000 Eur, o žemės sklypą, b. pl. 0,3689 ha, žemės ūkio paskirties, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), 590 Eur (vykd. b. l. 62). Minėtas patvarkymas įteiktas 2017 m. rugpjūčio 18 d. skolininko darbovietės UAB „Nest Baltija“ administratorei D. S. pasirašytinai (vykd. b. l. 63). 2017 m. rugsėjo 26 d. antstolis priėmė skundžiamą patvarkymą dėl žemės sklypo, b. pl. 10,9574 ha, pirmųjų varžytinių paskelbimo Nr. ( - ), kuriuo paskelbė turto - žemės sklypo, b. pl. 10,9574 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), priklausančio V. A., pirmąsias varžytines ir nustatė pradinę šio turto pardavimo kainą 13600 Eur (vykd. b. l. 76-77). Tą pačią dieną antstolis Artūras Auglys priėmė skundžiamą patvarkymą dėl žemės sklypo, b. pl. 0,3689 ha, pirmųjų varžytinių paskelbimo Nr. ( - ), kuriuo paskelbė turto - žemės sklypo, b. pl. 0,3689 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), priklausančio V. A., pirmąsias varžytines ir nustatė pradinę šio turto pardavimo kainą 472 Eur (vykd. b. l. 74-75). Minėti patvarkymai įteikti 2017 m. rugsėjo 29 d. skolininko darbovietės „Nest Baltija“ administratorei D. S. pasirašytinai (vykd. b. l. 78). 2017 m. spalio 16 d. antstolio Artūro Auglio kontoroje gautas skolininko 2017 m. spalio 16 d. prašymas, kuriuo prašo pakeisti žemės pardavimo kainą po 4000 Eur už 1 ha vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir nurodė, jog su nustatyta pardavimo kaina po 1360 Eur už 1 ha kategoriškai nesutinka, nes tokių kainų rinkoje nėra (vykd. b. l. 86). Antstolis 2017 m. spalio 23 d. patvarkymu dėl 2017 m. spalio 16 d. skolininko prašymo Nr. ( - ) netenkino (vykd. b. l. 87). 2017 m. spalio 23 d. antstolio Artūro Auglio kontoroje gautas skolininko 2017 m. spalio 20 d. skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolio Artūro Auglio patvarkymą, kuriuo paskelbtos varžytinės Nr. ( - ) (b. l. 4-7). 2017 m. spalio 30 d. antstolis Artūras Auglys priėmė patvarkymą dėl 2017 m. spalio 20 d. skolininko skundo Nr. ( - ), kuriuo skolininko skundo netenkino ir skundą su vykdomąja byla Nr. ( - ) ir Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitomis Nr. ( - ), Nr. ( - ) persiuntė nagrinėjimui Marijampolės rajono apylinkės teismui (vykd. b. l. 1-3).

8Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas, kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą. Vykdydamas CPK 587 straipsnyje nurodytus vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, jog sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, bei aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus (CPK 584 straipsnis, 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

9Kaip matyti iš skunde nurodytų aplinkybių, pareiškėjas nesutinka su antstolio Artūro Auglio patvarkymu dėl žemės sklypo, b. pl. 10,9574 ha, pirmųjų varžytinių paskelbimo Nr. ( - ), kuriuo nustatyta pradinė turto pardavimo kaina - 13600 Eur.

10CPK vykdymo normos numato, kad, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones, o skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba kilus abejonių antstoliui dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 dalis). Jei CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). CPK 718 straipsnyje nustatyta, jog pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos.

11Šiuo atveju varžytinėse parduodamo turto – 10,9574 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir 0,3689 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), priklausančių V. A. rinkos vertes, t. y. atitinkamai 17000 Eur ir 590 Eur, nustatė ekspertai, o 2017 m. rugpjūčio 10 d. antstolio Artūro Auglio patvarkymu dėl turto įkainojimo minėtas turtas tokiomis sumomis ir įkainotas. Nekilnojamojo turto – 10,9574 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pardavimo pirmosiose varžytynėse kaina yra 80 procentų nustatytos turto kainos, t. y. (17000 Eur x 80 proc. = 13600 Eur), todėl darytina išvada, kad pradinė turto pardavimo kaina pirmosiose varžytinėse yra teisinga ir antstolio veiksmuose CPK 681 straipsnio bei 718 straipsnio pažeidimų nenustatyta. Pažymėtina, kad pareiškėjas neginčija patvarkymu dėl žemės sklypo, b. pl. 0,3689 ha, pirmųjų varžytinių paskelbimo Nr. ( - ) nustatytos pradinės turto pardavimo kainos – 472 Eur. Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjas nurodo, jog prie skundo kaip 1-2 priedus prideda: skelbimo apie varžytines dėl Turto pardavimo Nr. 144258 kopiją, skelbimų iš internetinių portalų aruodas.lt, domoplius.lt, skelbiu.lt kopiją, tačiau skundą nagrinėjusiam antstoliui ir nagrinėjančiam teismui tokie priedai prie skundo nėra pateikti. Pareiškėjo nurodyti argumentai, jog tikroji Turto rinkos vertė yra bent 43840 Eur, taip pat tai, kad žemės ūkio paskirties žemė Kalvarijos savivaldybėje ir aplinkinėse vietovėse yra pardavinėjama keleriopai brangiau, taip pat tai, kad žemės ūkio paskirties žemės kaina Kalvarijos savivaldybėje ir aplinkiniuose rajonuose daugiausia svyruoja nuo 30-60 Eur už arą, o tam tikrais atvejais kaina siekia net 80-90 Eur už žemės ūkio paskirties arą, taip pat tai, kad AB ( - ) (buvusi AB ( - )) atstovai siūlė pareiškėjui įsigyti Turtą 2017 metais už 4000 Eur už hektarą, t. y. siūlė įsigyti visą Turtą už bendrą 43840 Eur sumą, nesant byloje rašytinių įrodymų patvirtinančių šias aplinkybes, vertintini kaip deklaratyvaus pobūdžio, nors CPK 178 straipsnis numato, kad būtent pareiškėjas turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Taip pat pažymėtina, jog tokių duomenų vykdomojoje byloje taip pat nėra. Be to, pažymėtina, kad pareiškėjas (skolininkas) nenurodė jokių aplinkybių ar objektyvių priežasčių, dėl kurių jis savalaikiai – iki varžytinių paskelbimo nereiškė antstoliui prašymo dėl papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo, o jo nepasinaudojimas savo teise teikti prieštaravimus dėl kainos nustatymo yra jo pačio pareigos domėtis vykdymo eiga nevykdymo rezultatas, už kurį atsakingas tik pats pareiškėjas, juolab, kad vykdomojoje byloje esantys duomenys patvirtina, kad antstolio Artūro Auglio siųsti 2017 m. gegužės 31 d., 2017 m. rugpjūčio 10 d., 2017 m. rugsėjo 26 d. skolininkui procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai – per darbdavį (CPK 123 straipsnio 3 dalis, 5 dalis, 185 straipsnis, 644 straipsnio 4 punktas, 682 straipsnis). Kitos pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės esminės reikšmės teisingam skundo išsprendimui neturi, todėl teismas dėl jų nepasisako. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui ir nustatytoms bylos aplinkybėms, pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų yra nepagrįstas ir dėl to netenkinamas (CPK 513 straipsnis).

12Nutarčiai įsiteisėjus, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ), įskaitant antstolio Artūro Auglio patvarkymu paskelbtų varžytinių Nr. ( - ) vykdymą, panaikinti.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsniu, 513 straipsniu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

14pareiškėjo V. A., atstovaujamo advokato J. S., skundo dėl antstolio Artūro Auglio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), netenkinti.

15Nutarčiai įsiteisėjus, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ), įskaitant antstolio Artūro Auglio patvarkymu paskelbtų varžytinių Nr. ( - ) vykdymą, panaikinti.

16Nutarties patvirtintas kopijas siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

17Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - ) ir Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas Nr. ( - ), Nr. ( - ) grąžinti antstoliui Artūrui Augliui.

18Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai