Byla 2-855-154/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų, vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Betono gaminių pirkimas“, panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Lietrusa“ ieškinį atsakovui Valstybės įmonei (VĮ)„Šiaulių regiono keliai“, tretiesiems asmenims UAB „Betono mozaika“ ir UAB „Jupojos statybinės medžiagos“, byloje esant patrauktai išvadą teikiančiai institucijai - Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų, vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Betono gaminių pirkimas“, panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Lietrusa“ 2013 m. gegužės 7 d. Šiaulių apygardos teisme pareiškė ieškinį, atsakovui VĮ „Šiaulių regiono keliai“bei tretiesiems asmenims UAB „Betono mozaika“ ir UAB „Jupojos statybinės medžiagos“, kuriuo prašė:

4- pripažinti, kad supaprastintas atviras konkursas „Betono gaminių pirkimas“ įvyko pažeidžiant VPĮ normas ir Konkurso sąlygas, o jame priimti sprendimai dėl 1-os bei 2-os vietų laimėtojų yra neteisėti;

5- sugrąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, t. y. į pasiūlymų svarstymo etapą;

6- priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas UAB „Lietrusa“ nurodė, kad 2013 m. balandžio 8 d. Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Betono gaminių pirkimas“ (pirkimo numeris 126817/135009), kuriam ieškovas UAB „Lietrusa“ 2013-04-15 pateikė savo pasiūlymą.

82013-04-19 raštu Nr. 5-462(9.2) „Dėl viešojo betono gaminių pirkimo pasiūlymų eilės sudarymo“ atsakovas (perkančioji organizacija) VĮ „Šiaulių regiono keliai“ informavo ieškovą, kad nustatyta tokia pasiūlymų eilė: 1 vieta - UAB „Betono mozaika“ pasiūlymas; 2 vieta - UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pasiūlymas; 3 vieta - UAB „Lietrusa“ pasiūlymas ir t. t. Ieškovas su tuo nesutiko, todėl 2013-04-30 Perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją.

9Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2013-05-03 raštu Nr. 5-510(9.2) „Dėl pretenzijos“ atmetė ieškovo pretenziją, tačiau ieškovas su tuo kategoriškai nesutinka.

10Ieškovas UAB „Lietrusa“ ieškinyje nurodė, kad nesutinka su atsakovo Viešojo pirkimo komisijos sprendimu dėl pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo paskelbimo ir pretenzijos atmetimo, nes konkurso laimėtojas UAB „Betono mozaika“ neatitiko skelbto viešojo konkurso sąlygų 3 priedo (Minimalių kvalifikacinių reikalavimų deklaracija) 4 dalies reikalavimo, kad Tiekėjas privalo būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, nes tiekėjas UAB „Betono mozaika“ vokų su pasiūlymais atplėšimo dieną (2013-04-19) buvo skolingas VSD fondo biudžetui („Sodrai“) 0,02 Lt. Teigia, kad Perkančioji organizacija, nepašalinusi iš konkurso tiekėjo UAB „Betono mozaika“, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 3 straipsnyje įtvirtintus pagrindinius viešųjų pirkimų principus.

11Be to, tiekėjų UAB „Betono mozaika“ ir UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pasiūlymuose nurodytos pasiūlymų kainos buvo akivaizdžiai neįprastai mažos, tačiau iš šių perkančiųjų organizacijų atsakovas (Perkančioji organizacija) nepareikalavo pagrįsti šias kainas. Teigia, kad tokiu būtu atsakovas (Perkančioji organizacija) pažeidė VPĮ nuostatas bei teisminę praktiką dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos įvertinimo, taip pat pažeidė Konkurso sąlygų 57 punktą, kuriame nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo tiekėjo CPV IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Jeigu dalyvis nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas.

12Ieškovas taip pat nurodė, kad vadovaujantis Konkurso sąlygų 22 punktu, tiekėjas UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ turėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad šiam tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį, tačiau tokių dokumentų minėtas tiekėjas nepateikė, todėl ieškovas mano, kad vadovaujantis Konkurso sąlygų 58.2. punktu, šio tiekėjo pasiūlymas privalėjo būti atmestas.

13Be to, tiekėjas UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ netinkamai užpildė Konkurso sąlygų 3 priedo grafą „Tiekėjo deklaruojamas atitikimas reikalaujamiems kriterijams“, nes nurodė, kad jo kvalifikacijos kriterijai „Neatitinka“ reikalavimų (neužbraukta), todėl toks pasiūlymas ir šiuo pagrindu turėjo būti atmestas vadovaujantis Konkurso sąlygų 58.2. punktu.

14Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ atsiliepime į UAB „Lietrusa“ ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti (t. 1, b. l. 82-92).

15Atsakovas nurodė, kad 2013-04-08 paskelbtame viešajame pirkime be jokių išankstinių nuostatų pagal mažiausios kainos kriterijų konkurso laimėtoja buvo paskelbta UAB „Betono mozaika“, antrąja pripažinta UAB „Jupojos statybinės medžiagos“, trečiąja – UAB „Lietrusa“. Ieškovo nurodyta tiekėjo UAB „Betono mozaika“ 0,02 Lt skola „Sodros“ biudžetui vokų atplėšimo dieną (2013-04-19) perkančiajai organizacijai nesutrukdė įsitikinti, kad šis tiekėjas yra patikimas ir pajėgus laiku bei tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.

16Teigia, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, perkančiajai organizacijai, atsižvelgiant į VPĮ reikalavimus bei konkrečias aplinkybes, t. y. rinkos kainas, analogiškas sutartis ir pan., yra suteikta teisė spręsti, ar pasiūlymo kaina yra neįprastai maža. Būtent pagal rinkos kainas ir analogiškas sutartis (pvz., analogiškas 2011 ir 2012 m. sutartis su UAB „Jupojos statybinės medžiagos“) šiame konkrečiame viešajame pirkime perkančioji organizacija įsitikino, kad UAB „Betono mozaika“ pasiūlymo kaina nėra neįprastai maža. Nurodė, kad teismų praktikoje yra susiformavusi taisyklė, jog neįprastai maža pasiūlymo kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti ir tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą.

17Dėl tiekėjo UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pajėgumo įvykdyti sutartį atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ nurodė, kad pagal UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ įstatus ji turi teisę verstis didmenine ir mažmenine prekyba, ir įvertinus šios įmonės patirtį bei ankstesnį bendradarbiavimą su Perkančiąja organizacija, abejoti jos pajėgumu ir teikiamų paslaugų kokybe, perkančioji organizacija neturėjo jokio pagrindo, nes yra žinoma ir neginčijama, kad ši įmonė užsiima būtent prekyba statybinėmis medžiagomis ir būtent tai yra jos tiesioginė veikla. Be to, šios įmonės tinklapyje esančiame prekių kataloge yra pateikiama gausybė betono gaminių su nurodytomis kainomis, yra nurodyti šios bendrovės partneriai: „Weber“, „Knauf“ ir kiti, kas taip pat patvirtina, kad įmonė turi šių gaminių, turi ilgalaikio bendradarbiavimo patirtį su įvairiais statybinių medžiagų tiekėjais ir tai buvo viena iš priežasčių nereikalauti papildomos dokumentacijos dėl neįprastai mažos kainos patvirtinimo.

18Perkančioji organizacija UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ netinkamai užpildytą Konkurso sąlygų 3 priedo grafą „Tiekėjo deklaruojamas atitikimas reikalaujamiems kriterijams“, vertino kaip klaidą, todėl nepripažino, jog šis tiekėjas dėl to neatitinka kvalifikacinių reikalavimų.

19Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ papildomame paaiškinime nurodė (t. 1, b. l. 82-92), kad Konkurso sąlygų 57 punkto nuostatos reiškia, jog kai tiekėjas pasiūlo neįprastai mažą kainą, perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. gegužės 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010 yra konstatavęs, kad būtent perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nuspręsti, kokie, jos manymu, pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ir skaičiavimai turi būti pagrįsti. Kadangi šiuo atveju pirkimo objektas yra elementarus – betono gaminiai, Perkančioji organizacija nusprendė neįprastai mažai kainai pagrįsti vadovautis rinkos kainos kriterijumi, atsižvelgiant į anksčiau sudarytas panašias betono gaminių pirkimo sutartis, t.y. pati Perkančioji organizacija sudarytų sutarčių pagrindu turėjo įrodymus, kad tiekėjo UAB „Betono mozaika“ siūloma kaina yra reali, todėl nebereikalavo šio tiekėjo pateikti įrodymus dėl pasiūlytos kainos pagrindimo ir įvertino ją kaip realią pirkimo kainą.

20Atsakovas mano, kad nėra numatytas privalomas reikalavimas pagrįsti neįprastai mažą kainą, nes neįprastai mažos kainos instituto tikslas – išsiaiškinti, ar tiekėjų pasiūlymuose nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina yra pagrįsta.

21Trečiasis asmuo UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ savo atsiliepime nurodė (t.1, b.l. 61-64), kad palaiko ieškovo reikalavimą pripažinti neteisėtu sprendimą dėl 1-os vietos laimėtojo ir sugrąžinti šalis į pasiūlymų svarstymo etapą. Kitų ieškovo reikalavimų ir argumentų nepalaiko ir jiems prieštarauja. Prašo priteisti trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas.

22Nurodė, kad pritaria ieškovo UAB „Lietrusa“ nuomonei, jog 1-os vietos laimėtojas tiekėjas UAB „Betono mozaika“ neatitiko Konkurso sąlygų 3 priedo 4 dalies reikalavimų, nes vokų atplėšimo dieną (2013-04-19) buvo skolingas „Sodros“ biudžetui.

23Mano, kad nors UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pasiūlymo kaina yra daugiau nei 15 procentų mažesnė už aritmetinį visų pasiūlymų kainų vidurkį, tai savaime nereiškia, kad šio pasiūlymo kaina yra neįprastai maža. Jei vadovautis tokiu ieškovo formaliu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009-09-30 įsakymo Nr. 18-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ nuostatų dėl neįprastai mažos kainos aiškinimu, būtų galima sutrikdyti bet kurį konkursą, jei kuris nors tiekėjas pasiūlo neproporcingai didelę kainą, taip sukeldamas kainų vidurkį. Nurodo, kad UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ turimi kontaktai ir sutartys su gamintojais bei jų atstovais, leidžia šiai įmonei siūlyti palyginti mažas konkurencingas kainas nepatiriant nuostolių ir turint pelną. Teigia, kad jei Perkančioji organizacija būtų pareikalavusi, tiekėjas UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ būtų galėjusi pagrįsti savo pasiūlytą kainą.

24Teigia, kad ieškovas UAB „Lietrusa“ neteisingai supranta ir neteisingai aiškina Konkurso sąlygų 22 punktą, nes reikalavimas pateikti įrodymus dėl galimybės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais galioja tik tada, kai tiekėjas jais remiasi savo pasiūlyme. UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ savo pasiūlyme nenurodė, kad remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais, todėl neprivalėjo pateikti sutarčių su gamintojais ar jų atstovais. Mano, kad ieškovo argumentas jog UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ nėra gamintojas, tinka ir pačiam ieškovui, kuris taip pat nėra gamintojas ir nėra pateikęs jokių įrodymų, kad turi sutartis su kitais ūkio subjektais, kurie jam tieks prekes.

25UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pripažino, kad Perkančiajai organizacijai per klaidą pateikė Konkurso sąlygų 3 priedą, kuriame nebuvo išbrauktas žodis „Neatitinka“, tačiau nesutinka, kad tai reiškia, jog tiekėjas UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pati deklaruoja, kad neatitinka kvalifikaciniams pasiūlymams, nes žodis „Atitinka“ deklaracijoje taip pat nėra išbrauktas. Visi kiti pateikti dokumentai patvirtina, kad tiekėjas UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Taip yra supratusi ir Perkančioji organizacija.

26Pažymėjo, kad ieškovas klaidingai nurodo, jog tokiu atveju tiekėjo UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pasiūlymas turėtų būti atmestas vadovaujantis Konkurso sąlygų 58.2 punktu, nes šiuo atveju galėtų būti taikomas Konkurso sąlygų 58.1 punktas, tačiau dėl aukščiau išvardintų argumentų ir dėl to, kad Perkančioji organizacija neprašė patikslinti domenis apie kvalifikaciją, atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ pagrįstai šiuo pagrindu pasiūlymo neatmetė.

27Trečiasis asmuo UAB „Betono mozaika“ savo atsiliepime nurodė (t.1, b.l. 177-180), kad su ieškiniu nesutinka, pritaria atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ atsiliepime išdėstytiems argumentams.

28Nurodė, kad tiekėjo UAB „Betono mozaika“, pateikusio pasiūlymą su mažiausią kainą, pašalinimas iš konkurso dėl 0,02 Lt nesumokėto mokesčio „Sodros“ biudžetui ir konkurso laimėtoju paskelbus ieškovą UAB „Lietrusa“, pasiūliusį ženkliai didesnę pasiūlymo kainą, kaip tik ir būtų pagrindinio viešojo pirkimo tikslo, racionaliai panaudoti lėšas, pažeidimas. Pažymėjo, kad pats ieškovas UAB „Lietrusa“ vokų atplėšimo dieną (2013-04-19) buvo skolingas biudžetui 0,39 Lt.

29Dėl UAB „Betono mozaika“ neįprastai mažos kainos pasiūlymo nurodė, kad 1-os ir 2-os vietų laimėtojų pasiūlymų kainos nebuvo neįprastai mažos, priešingai, ieškovo UAB „Lietrusa“ ir kitų paskesniųjų eilėje konkurso dalyvių pasiūlymų kainos buvo neįprastai didelės.

30Trečiasis asmuo UAB „Betono mozaika“ visiškai sutinka su atsakovo (Perkančiosios organizacijos) argumentais, kad Perkančiosios organizacijos prerogatyva yra spręsti, ar pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, nes Perkančioji organizacija gali, bet neprivalo remtis nacionaliniame įstatyme nurodytais neįprastai mažos kainos pagrįstumo vertinimo kriterijais. Atkreipė dėmesį, kad teisės norma, numatanti perkančiosios organizacijos pareigą patikrinti neįprastai mažą kainą ir atmesti pasiūlymą dėl jos nepagrindimo, nėra imperatyvaus pobūdžio, kad neįprastai maža kaina nėra pagrindas besąlygiškai atmesti tiekėjo pasiūlymą. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009-09-30 įsakymu Nr. 18-96 nustatyta, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina pripažintina neįprastai maža tuo atveju, „kai perkančioji organizacija vertina ją kaip nepakankamą viešojo pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti“. Šio pirkimo atveju dėl tiekėjo UAB „Betono mozaika“ pasiūlymo kainos Perkančiajai organizacijai nekilo jokių abejonių. VPĮ 40 str. 1 dalis numato, kad pasiūlymas gali būti atmestas tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos. UAB „Betono mozaika“ yra pasirengusi bet kada pateikti savo pasiūlymo kainos pagrįstumo įrodymus.

31Ieškovas UAB „Lietrusa“ savo rašytiniame paaiškinime nurodė (t. 2, b. l. 33), kad palaiko ieškinyje išdėstytus reikalavimus ir argumentus, taip pat nurodė, kad ieškovas UAB „Lietrusa“, priešingai nei savo atsiliepime nurodė trečiasis asmuo UAB „Betono mozaika“, vokų atplėšimo dieną (2013-04-19) skolų „Sodros“ biudžetui neturėjo.

32Trečiasis asmuo UAB „Betono mozaika“ savo rašytiniame paaiškinime nurodė (t. 2, b. l. 52-53), kad 0,02 Lt nesumokėta skola „Sodros“ biudžetui 2013-04-19 susidarė dėl to, kad AB „Swedbankas“ nuo 2013-04-02 pakeitė banko paslaugų ir operacijų įkainį, todėl atliekant eilinį mokėjimą VSD fondui nuo pervedamos sumos Bankas nuskaitė didesnį mokestį, kas lėmė 0,02 Lt nepriemokos susidarymą, kuri nedelsiant buvo likviduota. Mano, kad tiekėjo UAB „Betono mozaika“, pasiūliusio mažiausią pirkimo kainą – 213 572, 26 Lt (įskaitant PVM), pašalinimas iš konkurso dėl 0,02 Lt skolos biudžetui, pažeistų ne tik pagrindinius viešojo pirkimo tikslus, bet ir bendruosius teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus bei VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 8 punkto reikalavimus, kad „Pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas“. Pateikė VSDFV Šiaulių skyriaus 2013-05-27 raštą Nr. (7.81) S-23838, adresuotą UAB „Betono mozaika“ į pastarosios 2013-05-09 raštą Nr. SR-55/2 „Dėl duomenų pateikimo apie UAB „Lietrusa“, kuriame nurodyta, kad „UAB „Lietrusa“ (juridinio asmens kodas 302571545) 2013 m. balandžio 19 d. Lietuvos Rrespublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įsiskolinimo neturi, nes 2013 m. balandžio 16 d. susidariusį valstybinio socialinio draudimo įmokų skola 0,39 Lt buvo sumokėta 2013-04-18“.

33Išvadą teikianti Viešųjų pirkimų tarnyba 2013-06-12 pateikė išvadą (t. 2, b. l. 81-82).

341. Dėl teikėjo UAB „Betono mozaika“ 0,02 Lt įsiskolinimo biudžetui vokų atplėšimo dieną, Viešųjų pirkimų tarnyba teigia, kad viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra nustatyta, kad tiekėjas, turintis mažareikšmį įsiskolinimą VSD fondui, būtų laikytinas jam neįsiskolinusiu. Kadangi Pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 lentelės 4 punkte buvo įtvirtintas minimalus kvalifikacijos reikalavimas, kad tiekėjas neturėtų įsiskolinimo VSD fondui, tai Pirkimo komisija, vadovaudamasi Taisyklių 47.1 punktu ir Pirkimo sąlygų 58.1 punktu, privalėjo atmesti tiekėjų, kurie pasiūlymų Pirkimui pateikimo dieną buvo įsiskolinę VSD fondui, pasiūlymus. Atkreipė dėmesį, kad jog VSDF valdybos 2013-04-18 rašte Viešųjų pirkimų tarnybai Nr. (9.7)I-2505 „Dėl skolos fondui vertinimo vykdant viešuosius pirkimus“ nurodyta, jog „<...> pagal galiojančius teisės aktus skolų Fondui, ne didesnių negu 50 Lt, išieškojimas atsižvelgiant į jo ekonominį neefektyvumą, nėra vykdomas“. Pažymėjo, kad klausimai, ar trečiasis asmuo UAB „Betono mozaika“ ir ieškovas UAB „Lietrusa“ pasiūlymų Pirkimui pateikimo metu buvo įsiskolinę VSD fondui yra fakto klausimas, dėl kurio Viešųjų pirkimų tarnyba nepasisako.

352. Nurodė, kad vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis bei suformuota teismų praktika dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos vertinimo (tame tarpe Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-17 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010), skirtingai nei savo atsiliepimuose teigia atsakovas (Perkančioji organizacija) VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ir trečiasis asmuo tiekėjas UAB „Betono mozaika“, Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje įstvirtintos nuostatos, įpareigojančios perkančiąją organizaciją vykdant supaprastintus viešuosius pirkimus, pareikalauti, kad tiekėjai, pasiūlę kainą, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, pagrįsti Pirkimui siūlomas kainas, yra imperatyvios ir perkančiosios organizacijos neturi diskrecijos jų nesilaikyti (VPĮ 85 str. 1 d.).

36UAB „Lietrusa“ ieškinys tenkintinas.

37Byloje nustatyta.

38Ginčas tarp ieškovo UAB „Lietrusa“ (toliau - Ieškovo) ir atsakovo Valstybės įmonės (VĮ) „Šiaulių regiono keliai“ (toliau - Atsakovo) kilo dėl supaprastinto atviro konkurso „Betono gaminių pirkimas“, pirkimo numeris 126817/135009, apie kurį buvo paskelbta Europos Sąjungos oficialiame leidinyje „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2013 m. balandžio 4 d. (t.1, b.l. 118). Pirkimo objektas – betono bortai, betono trinkelės, lenkti gatvės bortai posūkiams; pirkimas yra neskirstomas į dalis, visam prekių kiekiui įsigyti sudaroma viena pirkimo sutartis; Konkursui pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (t. 1, b. l. 23-24,28).

39Šeši Viešajam pirkimui pateikti ir kitais pagrindais neatmesti pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (t. 1, b. l. 121-122 ).

40VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Viešųjų pirkimų komisija 2013 m. balandžio 19 d. įvertino tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir nustatė tokią pasiūlymų eilę:

  • UAB „Betono mozaika“, pasiūlymo kaina 213 572,26 Lt;
  • UAB „Jupojos statybinės medžiagos“, pasiūlymo kaina 214 465,24 Lt;
  • UAB „Lietrusa“, pasiūlymo kaina 300 384,32 Lt;
  • UAB „LB Baltic“, pasiūlymo kaina 323 929,10;
  • UAB „Bipa“, pasiūlymo kaina 372 207,50 Lt;
  • UAB „Sentios“, pasiūlymo kaina 421 536,78 Lt.

41Perkančioji organizacija VĮ „Šiaulių regiono keliai“ konkurso nugalėtoju pripažino UAB „Betono mozaika“, pasiūlymą pagal mažiausią pasiūlymo kainą (t. 1, b. l. 22-23, t. 2, b. l. 1-2).

422013-04-19 Perkančioji organizacija informavo tiekėjus apie pasiūlymų eilės sudarymą ir UAB „Betono mozaika“ pripažinimą laimėjusiu viešąjį pirkimą (t. 1, b. l. 43, 44 - 45).

432013-04-30 UAB „Lietrusa“ pateikė atsakovui VĮ „Šiaulių regiono keliai“ pretenziją ( t. 1, b. l. 46, 47-49), kuria reikalavo:

44- panaikinti sprendimą, kuriuo UAB „Betono mozaika“ pripažinta Konkurso nugalėtoja ir jos pasiūlymą atmesti, kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų;

45- panaikinti sprendimą, kuriuo UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pripažinta Konkurso 2-os vietos laimėtoja ir jos pasiūlymą atmesti, kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų;

46- sugrąžinti tiekėjus į Konkurso pasiūlymų svarstymo etapą;

47- pripažinti Konkurso „Betono gaminių pirkimas“ nugalėtoja tiekėją UAB „Lietrusa“.

48Pretenzijoje nurodė, kad:

491) tiekėjo UAB „Betono mozaika“ kvalifikacija 2013-04-19 neatitiko Konkurso sąlygų 3 priedo (Minimalių kvalifikacinių reikalavimų deklaracija) 4 dalies reikalavimo, nes šis tiekėjas buvo skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) biudžetui 0,02 Lt;

502) tiekėjas UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ netinkamai užpildė Konkurso sąlygų 3 priedo grafą „Tiekėjo deklaruojamas atitikimas reikalaujamiems kriterijams“, nes nurodė, kad jo kvalifikacijos kriterijai „Neatitinka“ reikalavimų (neužbraukta);

513) tiekėjų UAB „Betono mozaika“ ir UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pasiūlymuose nurodytos pasiūlymų kainos buvo akivaizdžiai neįprastai mažos, tačiau iš šių tiekėjų atsakovas nepareikalavo pagrįsti neįprastai mažas kainas;

524) tiekėjas UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad šiam tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

532013-05-03 raštu Nr. 5-510 (9.2) VĮ „Šiaulių regiono keliai“ atmetė ieškovo pretenziją kaip nepagrįstą (t. 1, b. l. 51-52).

542013 m. gegužės 7 d. UAB „Lietrusa“ kreipėsi ieškiniu į teismą.

55Dėl neįprastai mažos pasiūmo kainos nustatymo ir vertinimo.

56Šioje byloje nustatyta, kad pasiūlymus viešajam pirkimui pateikė 7 tiekėjai, tačiau pašalinus iš viešojo pirkimo tiekėją UAB „Ermitažas“, kuris nepateikė jo kvalifikaciją įrodančių dokumentų, buvo pereita prie 6 likusių pasiūlymų vertinimo stadijos pagal mažiausios kainos kriterijų. VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Viešųjų pirkimų komisija 2013 m. balandžio 19 d. nutarimu nustatė pasiūlymų eilę ir tiekėjo UAB „Betono mozaika“ pasiūlymą pripažino laimėjusiu.

57Pagal vertinamų pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį (307 682,51 Lt) tiekėjų UAB „Betono mozaika“ (pasiūlymo kaina 213 572,26 Lt) ir tiekėjo UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ (pasiūlymo kaina 214 465,24 Lt) daugiau nei 15 procentų buvo mažesnė už minėtą kainų vidurkį, kas reiškia, kad šių tiekėjų pasiūlymų kainos yra neįprastai mažos.

58Neįprastai mažos kainos institutas įtvirtintas Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 40 straipsnyje, neįprastai mažos kainos pasiūlymo kainos instituto aiškinimo ir taikymo taisyklės yra suformuotos Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje VšĮ „Kretingos maistas“ su Akmenės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010.

59Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad neįprastai mažos kainos institutas glaudžiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu ir, kaip papildoma galimybė po to, kai jau įvertina tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis techniniams pirkimo objekto reikalavimams, įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir yra skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo pirmiau išvardintų grėsmių. Kita vertus, šis institutas taikytinas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir įvykdymo realumu. Pagal neįprastai mažos kainos instituto teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija visada privalo pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą. Ar perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą, tinkamai, nepažeisdama viešojo pirkimo principų, įgyvendino VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintas pareigas, spręstina, nustatant, ar ji (Teisingumo Teismo 2001 m. lapkričio 27 d. Sprendimas sujungtose bylose I. L. ir M., C-285/99 ir 286/99, Rink. 2001, p. I-9233): 1) įvertinusi visų dalyvių pateiktus pasiūlymus, identifikavo, kuriuose iš jų nurodytos kainos yra neįprastai mažos; 2) sudarė dalyviams, pasiūliusiems neįprastai mažą kainą, galimybę (pareikalavo raštu per protingą terminą) pateikti paaiškinimus dėl abejonių sukėlusių pasiūlymo elementų (dalių); 3) ištyrė ir įvertino pateiktus paaiškinimus; 4) priėmė sprendimą – dalyvio, nepagrindusio pasiūlytos neįprastai mažos kainos, pasiūlymą atmesti arba, jeigu dalyvis nurodytą kainą pagrindė, leisti jam toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje. Dėl to, ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan.

60Kaip minėta, neįprastai mažos kainos institutas viešuosiuose pirkimuose yra galimybė perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Todėl turi būti įvertinta, ar objektyviai įmanoma įvykdyti viešojo pirkimo sutartį tiekėjo pasiūlytomis kainomis ir ar toks sutarties vykdymas nesukels tiekėjui sunkumų, dėl kurių jis būtų nepajėgus iki galo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Mažesnę kainą, nei kitų tiekėjų pasiūlyta kaina, lemia ir pasirinktų paslaugų teikimo būdų ekonomiškumas, pasirinkti techniniai sprendimai, siūlomų paslaugų įgyvendinimo originalumas, gebėjimas optimizuoti savo veiklos sąnaudas. Tiekėjo pasirinkti sprendiniai kainai apskaičiuoti yra laikomi tiekėjo rizika ir kiekvienas tiekėjas privalo įvertinti savo galimybes įvykdyti viešojo pirkimo sutartį už pasiūlytą kainą, kuri nebus didinama nepasiteisinus tiekėjo rizikai. Darytina išvada, jog perkančioji organizacija viešųjų pirkimų procedūrose nevertina ir neprivalo vertinti konkretaus tiekėjo rizikų pagrįstumo ar nepagrįstumo bei konkretaus tiekėjo subjektyvių galimybių gauti paslaugas už tam tikrą kainą, o tik privalo įvertinti tiekėjo pasiūlytos kainos ir jos sudedamųjų dalių objektyvų pagrįstumą.

61Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ir trečiasis asmuo UAB „Betono mozaika“ neteisingai aiškino VPĮ 40 str. 1 dalies nuostatas dėl perkančiosios organizacijos reikalavimo tiekėjui pagrįsti neįprastai mažą kainą imperatyvaus pobūdžio; savo procesiniuose dokumentuose netinkamai, išskirdami iš bendro konteksto, citavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos nustatymo bei jos įvertinimo vykdant viešąjį pirkimą.

62Viešųjų pirkimų Tarnyba savo išvadoje, remdamasis teismine praktika, išsamiai nurodė, kad VPĮ 40 straipsnyje įstvirtintos nuostatos, įpareigojančios perkančiąją organizaciją vykdant supaprastintus viešuosius pirkimus, pareikalauti, kad tiekėjai, pasiūlę kainą, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, pagrįsti Pirkimui siūlomas kainas, yra imperatyvios ir perkančiosios organizacijos neturi diskrecijos jų nesilaikyti (VPĮ 85 str. 1 d.), (t.2, b.l. 62-64).

63Teismas visiškai sutinka su šia Viešųjų pirkimų Tarnybos išvada, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šiuo klausimu yra suformavęs aiškią ir vieningą praktiką, tame tarpe atsakovo cituotoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010. Šios praktikos yra nuosekliai laikomasi ir kitose bylose. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. birželio 19 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2A-647/2010, vadovaudamasis minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartimi, nurodė, kad „Pagal neįprastai mažos kainos instituto teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija visada privalo pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą. Teisingumo Teismas, be kita ko, yra pažymėjęs, kad tiekėjų paaiškinimų tikrinimo procedūra turi būti taikoma visais atvejais, kai perkančioji organizacija siekia pašalinti pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos. Dėl to, nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu (perkančiajai organizacija apsibrėžus ar teisės normose nustačius, kokia kaina pripažintina neįprastai maža) atsiranda perkančiosios organizacijos pareiga tikrinti neįprastai mažos kainos pasiūlymus, tiekėjams turi būti užtikrinta, kad jie nebus pašalinti iš konkurso, vykdomo konkurencijos skatinimo sąlygomis, be galimybės paaiškinti jų pasiūlymo rimtumą (Teisingumo Teismo 1989 m. birželio 22 d. Sprendimas F. C./Comune di Milano, 103/88, Rink. 1989, p. 1839)“.<...> “Ar perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą, tinkamai, nepažeisdama viešojo pirkimo principų, įgyvendino VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintas pareigas, spręstina, nustatant, ar ji (Teisingumo Teismo 2001 m. lapkričio 27 d. Sprendimas sujungtose bylose I. L. ir M., C-285/99 ir 286/99, Rink. 2001, p. 1-9233): 1) įvertinusi visų dalyvių pateiktus pasiūlymus, identifikavo, kuriuose iš jų nurodytos kainos yra neįprastai mažos; 2) sudarė dalyviams, pasiūliusiems neįprastai mažą kainą, galimybę (pareikalavo raštu per protingą terminą) pateikti paaiškinimus dėl abejonių sukėlusių pasiūlymo elementų (dalių); 3) ištyrė ir įvertino pateiktus paaiškinimus; 4) priėmė sprendimą – dalyvio, nepagrindusio pasiūlytos neįprastai mažos kainos, pasiūlymą atmesti arba, jeigu dalyvis nurodytą kainą pagrindė, leisti jam toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje“. <...> „VPĮ 40 straipsnio nuostatų taikymo kontekste tai reiškia, kad perkančioji organizacija turi visiems tiekėjams tinkamai ir objektyviai nustatyti, kokie neįprastai mažos kainos pasiūlymai yra įtartini, visus šiuos pasiūlymus vienodai patikrinti ir priimti dėl jų atitinkamus sprendimus, taikant tuos pačius vertinimo kriterijus“.“VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti“.<...> „Taigi, remiantis VPĮ 40 straipsniu, išskirtini du pagrindiniai neįprastai mažos kainos instituto taikymo etapai: neįprastai mažų kainų (įtartinų pasiūlymų) nustatymas ir tokių kainų pagrindimo įvertinimas“.<...> „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija minėtoje nutartyje (2010-05-17) atkreipė dėmesį, kad tiek ankstesnėje VPĮ redakcijoje buvo, tiek dabartinėje VPĮ redakcijoje yra tiesiogiai ar netiesiogiai įtvirtinta pasiūlyme nurodytos neįprastai mažos kainos sąvoka. 2002 m. gegužės 2 d. įstatymo Nr. IX-865 redakcijos (Žin., 2002, Nr. 49-1885) 2 straipsnio 30 dalyje buvo nurodyta, kad labai maža kaina pripažintina pasiūlyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, kuri daugiau kaip 15 procentų mažesnė už visų tiekėjų (rangovų) pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. 2009 m. liepos 22 d. įstatymo Nr. XI-395 redakcijos (Žin., 2009, Nr. 93-3986) 40 straipsnio dalyje nurodyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę apibrėžti pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvoką. Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorius 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S- 96 patvirtino neįprastai mažos kainos sąvoką. Pagal šį teisės aktą pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina pripažintina neįprastai maža tuo atveju, kai perkančioji organizacija vertina ją kaip nepakankamą viešojo pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti (1 punktas). Nurodyto įsakymo punkte įtvirtinta neįprastai mažos kainos prezumpcija, pagal kurią pasiūlyme nurodyta kaina visais atvejais pripažintina neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (2.1 punktas); yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirtų lėšų (2.2 punktas)“.

64Įvertinus visus byloje surinktus įrodymus, konstatuotina, kad atsakovas (Perkančioji organizacija) VĮ „Šiaulių regiono keliai“ netinkamai vykdė imperatyvius VPĮ 40 str. reikalavimus, nes nepareikalavo iš tiekėjų UAB „Betono mozaika“ ir UAB „Jupojos statybinės medžiagos“, pateikusių pasiūlymus, kurių kaina yra neįprastai maža, per Viešųjų pirkimų komisijos nustatytą laiką pagrįsti šią kainą ir pakartotinai ją įvertinti; taip pat pažeidė savo pačios patvirtintų Konkurso sąlygų 57 punktą, kuriame nurodyta, kad, „Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo tiekėjo CVP IS susirašimėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nustatytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kaną, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organiczacija turi įvertinti riziką, ar dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos savokos apibrėžimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-5131). Jeigu dalyvis nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas“ (t.1, b. l. 149).

65Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ savo atsiliepime į ieškinį (t.1, b.l. 82-83) teigdamas, kad tiekėjų UAB „Betono mozaika“ ir UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pasiūlymų kainos nebuvo neįprastai mažos, pats pripažino, kad „teismų praktikoje yra susiformavusi taisyklė, jog neįprastai maža pasiūlymo kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti ir tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą“. Taigi, pripažino, kad spręsti dėl dėl pasiūlymų, kurių kaina yra neįprastai maža, atsakovas (Perkančioji organizacija) galėjo galutinai spręsti tik po to, jei būtų pareikalauta pagrįsti neįprastai mažą kainą, tačiau tiekėjas nebūtų nustatytu laiku pateikęs tokio pagrindimo arba šis pagrindimas nebūtų įtikinęs perkančiąją organizacija, kad būtent tokia kaina bus užtikrintas viešojo pirkimo sutarties įvykdymas.

66Iš 2013-04-19 Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 30-24 (9.2) matyti (t.1, b.l.121-122), kad Perkančioji organizacija (Viešojo pirkimo komisija) apskritai nenustatinėjo, ar pasiūlymų kainos yra neįprastai mažos, šių kainų nevertino net tais aspektais, kuriais vėliau rėmėsi atsakydama į pretenziją ir į ieškinį, pvz. rinkos kainomis, kitomis analogiškomis sutartimis ir pan. Šie Perkančiosios organizacijos argumentai atsirado tik kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo.

67Pagal VPĮ 3 straipsnio, reglamentuojančio pagrindinius pirkimų principus ir jų laikymąsi, 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija užtikrina, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Perkančiosios organizacijos nuoseklus laikymasis viešųjų pirkimų teisės normų ir savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų yra vienas iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų (VPĮ 3 str.) turinio elementų.

68Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje, susijusioje su viešųjų pirkimų principų aiškinimu ir taikymu, yra pažymėjęs, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, jog atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Išvardintų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir bus išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Taigi, viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų VPĮ 3 straipsnio nuostatų laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (Lietuvos A. T. 2009-07- 31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009; 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje 3K-3-425/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03- 08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1167/2012).

69Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir tokio pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Taigi viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, taigi ir tų nuostatų, kurios reglamentuoja viešųjų pirkimų procedūrų eigą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03- 08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1167/2012).

70Vienas iš viešųjų pirkimų principų yra skaidrumo principas, bendriausia prasme suprantamas kaip viešumo užtikrinimas vykdant viešojo pirkimo procedūras. Šio principo pagrindinis tikslas – garantuoti, kad bus pašalinta perkančiosios organizacijos protegavimo ir savavališkų veiksmų grėsmė. Vertinant šį principą paskelbtų viešųjų pirkimų sąlygų kontekste, skaidrumo principo pažeidimu laikytini tokie perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ji nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-582/2010; 2012-03- 08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1167/2012).

71Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pripažinus, jog procedūrų vykdymo nesilaikymas pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, dėl to kylantys neigiami padariniai turi tekti perkančiajai organizacijai. Konstatatavo, kad, nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, ginčo šalys, dėl kurių perkančioji organizacija netinkamai vykdė jai priklausančias funkcijas, grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, tačiau perkančioji organizacija privalo atkurti konkurso procedūrų vykdymo teisėtumą teismo sprendime nagrinėtais pagrindais dėl visų pirkimo dalyvių, įskaitant pareigą iš naujo atlikti bendrojo pobūdžio veiksmus. Tokiai pozicijai įtakos neturi tai, kad perkančioji organizacija dėl iš naujo vykdytinų procedūrų galbūt priims kai kuriuos tapačius sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11- 09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

72Vadovaudamasis išdėstytu, atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. balandžio 19 d. nutarimas, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėtoju pripažintas tiekėjo UAB „Betono mozaika“ pasiūlymas“, panaikintinas ir viešojo pirkimo „Betono gaminių pirkimas“ procedūra grąžintina į pateiktų pasiūlymų vertinimo stadiją.

73Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

74Kaip savo išvadoje teisingai pažymėjo Viešųjų pirkimų tarnyba (t. 2, b.l. 62-64), viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra nustatyta, kad tiekėjas, turintis mažareikšmį įsiskolinimą VSD fondui, būtų laikomas jam neįsiskolinusiu. Kadangi pati Perkančioji organizacija VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 lentelės 4 punkte buvo nustačiusi minimalius kvalifikacijos reikalavimas, tame tarpe reikalavimą neturėti įsiskolinimo VSD fondo biudžetui, tai Viešojo pirkimo komisija ir turėjo spręsti, ar tiekėjo UAB „Betono mozaika“, o galimai ir tiekėjo UAB „Lietrusa“ pasiūlymai vokų atplėšimo metu (2013-04-19) atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus dėl turimų nors ir nedidelių įsiskolinimų VSD fondo biudžetui, tačiau šių klausimų Viešojo pirkimo komisija apskritai nenagrinėjo, o argumentai dėl nedamokos mažareikšmiškumo atsirado atsakovo paaiškinimuose tik kilus ginčui.

75Todėl VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Viešojo pirkimo komisija turėtų spręsti ir dėl šio procedūrinio klausimo.

76Dėl kitų ieškovo nurodytų pažeidimų.

77Teismas nepripažįsta reikšmingu viešojo pirkimo pažeidimu tai, kad tiekėjas UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ netinkamai užpildė Konkurso sąlygų 3 priedo grafą „Tiekėjo deklaruojamas atitikimas reikalaujamiems kriterijams“, nurodęs (neužbraukęs parašyto teksto), kad jo kvalifikacijos kriterijai „Neatitinka“ reikalavimų, nes, kaip vėliau byloje paaiškino trečiasis asmuo UAB „Jupojos statybinės medžiagos“, lygiai taip pat per klaidą liko neužbraukta priešinga grafa „Atitinka“. Suprantama, toks klausimas nebūtų kilęs, jei Viešojo pirkimo komisija būtų pastebėjusi šią klaidą ir įpareigojusi tiekėją ją ištaisyti ar bent įvertinusi protokole kaip klaidą.

78Teismas pripažįsta nepagrįstais ieškovo UAB „Lietrusa“ argumentus, kad vadovaujantis Konkurso sąlygų 22 punktu, tiekėjas UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ turėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad šiam tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį, ir visiškai sutinka su trečiojo asmens UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ atsiliepime dėl ieškinio pateiktais argumentais, kad ieškovas UAB „Lietrusa“ neteisingai supranta ir neteisingai aiškina Konkurso sąlygų 22 punktą, nes reikalavimas pateikti įrodymus dėl galimybės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais galioja tik tada, kai tiekėjas jais remiasi savo pasiūlyme. UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ savo pasiūlyme nenurodė, kad remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais, todėl neprivalėjo pateikti sutarčių su gamintojais ar jų atstovais.

79Dėl bylinėjimosi išlaidų.

80Iš esmės patenkinus UAB „Lietrusa“ ieškinį, ieškovui UAB „Lietrusa“ iš atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 1000 Lt žyminis mokestis (t. 1, b. l. 10-11), (LR CPK 93 str. 1 d.). Duomenų apie kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas ieškovas nepateikė.

81Iš atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ priteistinos Valstybei procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (t.2, b.l. 29).

82Laikinosios apsaugos priemonės byloje netaikytos.

83Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, 4238 straipsniu, teismas

Nutarė

84UAB „Lietrusa“ ieškinį patenkinti.

85Pripažinti negaliojančiu Valstybės įmonės (VĮ) „Šiaulių regiono keliai“ (į.k. 145787276) skelbto supaprastinto atviro konkurso „Betono gaminių pirkimas“ (pirkimo numeris 126817/ 135009), Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. balandžio 19 d. nutarimą, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pripažintas trečiojo asmens UAB „Betono mozaika“ pasiūlymas.

86Įpareigoti atsakovą VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Viešojo pirkimo „Betono gaminių pirkimas“ procedūras vykdyti nuo pateiktų pasiūlymų vertinimo stadijos.

87Priteisti iš atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ (į. k. 145787276, buveinė –Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai) ieškovui UAB „Lietrusa“ (į. k. 302571545, buveinė V. G. g. 20-47, Šiauliai) 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidas.

88Priteisti iš atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ (į. k. 145787276, buveinė –Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai) Valstybei 24,57 litus procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

89Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovas UAB „Lietrusa“ 2013 m. gegužės 7 d. Šiaulių apygardos teisme... 4. - pripažinti, kad supaprastintas atviras konkursas „Betono gaminių... 5. - sugrąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, t. y. į... 6. - priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 7. Ieškovas UAB „Lietrusa“ nurodė, kad 2013 m. balandžio 8 d. Centrinėje... 8. 2013-04-19 raštu Nr. 5-462(9.2) „Dėl viešojo betono gaminių pirkimo... 9. Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2013-05-03 raštu Nr. 5-510(9.2)... 10. Ieškovas UAB „Lietrusa“ ieškinyje nurodė, kad nesutinka su atsakovo... 11. Be to, tiekėjų UAB „Betono mozaika“ ir UAB „Jupojos statybinės... 12. Ieškovas taip pat nurodė, kad vadovaujantis Konkurso sąlygų 22 punktu,... 13. Be to, tiekėjas UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ netinkamai užpildė... 14. Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ atsiliepime į UAB „Lietrusa“... 15. Atsakovas nurodė, kad 2013-04-08 paskelbtame viešajame pirkime be jokių... 16. Teigia, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika,... 17. Dėl tiekėjo UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pajėgumo įvykdyti... 18. Perkančioji organizacija UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ netinkamai... 19. Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ papildomame paaiškinime nurodė... 20. Atsakovas mano, kad nėra numatytas privalomas reikalavimas pagrįsti... 21. Trečiasis asmuo UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ savo atsiliepime... 22. Nurodė, kad pritaria ieškovo UAB „Lietrusa“ nuomonei, jog 1-os vietos... 23. Mano, kad nors UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pasiūlymo kaina yra... 24. Teigia, kad ieškovas UAB „Lietrusa“ neteisingai supranta ir neteisingai... 25. UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ pripažino, kad Perkančiajai... 26. Pažymėjo, kad ieškovas klaidingai nurodo, jog tokiu atveju tiekėjo UAB... 27. Trečiasis asmuo UAB „Betono mozaika“ savo atsiliepime nurodė (t.1, b.l.... 28. Nurodė, kad tiekėjo UAB „Betono mozaika“, pateikusio pasiūlymą su... 29. Dėl UAB „Betono mozaika“ neįprastai mažos kainos pasiūlymo nurodė, kad... 30. Trečiasis asmuo UAB „Betono mozaika“ visiškai sutinka su atsakovo... 31. Ieškovas UAB „Lietrusa“ savo rašytiniame paaiškinime nurodė (t. 2, b.... 32. Trečiasis asmuo UAB „Betono mozaika“ savo rašytiniame paaiškinime... 33. Išvadą teikianti Viešųjų pirkimų tarnyba 2013-06-12 pateikė išvadą (t.... 34. 1. Dėl teikėjo UAB „Betono mozaika“ 0,02 Lt įsiskolinimo biudžetui... 35. 2. Nurodė, kad vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis... 36. UAB „Lietrusa“ ieškinys tenkintinas.... 37. Byloje nustatyta.... 38. Ginčas tarp ieškovo UAB „Lietrusa“ (toliau - Ieškovo) ir atsakovo... 39. Šeši Viešajam pirkimui pateikti ir kitais pagrindais neatmesti pasiūlymai... 40. VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Viešųjų pirkimų komisija 2013 m.... 41. Perkančioji organizacija VĮ „Šiaulių regiono keliai“ konkurso... 42. 2013-04-19 Perkančioji organizacija informavo tiekėjus apie pasiūlymų... 43. 2013-04-30 UAB „Lietrusa“ pateikė atsakovui VĮ „Šiaulių regiono... 44. - panaikinti sprendimą, kuriuo UAB „Betono mozaika“ pripažinta Konkurso... 45. - panaikinti sprendimą, kuriuo UAB „Jupojos statybinės medžiagos“... 46. - sugrąžinti tiekėjus į Konkurso pasiūlymų svarstymo etapą;... 47. - pripažinti Konkurso „Betono gaminių pirkimas“ nugalėtoja tiekėją UAB... 48. Pretenzijoje nurodė, kad:... 49. 1) tiekėjo UAB „Betono mozaika“ kvalifikacija 2013-04-19 neatitiko... 50. 2) tiekėjas UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ netinkamai užpildė... 51. 3) tiekėjų UAB „Betono mozaika“ ir UAB „Jupojos statybinės... 52. 4) tiekėjas UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ nepateikė dokumentų,... 53. 2013-05-03 raštu Nr. 5-510 (9.2) VĮ „Šiaulių regiono keliai“ atmetė... 54. 2013 m. gegužės 7 d. UAB „Lietrusa“ kreipėsi ieškiniu į teismą.... 55. Dėl neįprastai mažos pasiūmo kainos nustatymo ir vertinimo.... 56. Šioje byloje nustatyta, kad pasiūlymus viešajam pirkimui pateikė 7... 57. Pagal vertinamų pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį (307 682,51 Lt)... 58. Neįprastai mažos kainos institutas įtvirtintas Viešųjų pirkimų įstatymo... 59. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad neįprastai mažos kainos... 60. Kaip minėta, neįprastai mažos kainos institutas viešuosiuose pirkimuose yra... 61. Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ir trečiasis asmuo UAB „Betono... 62. Viešųjų pirkimų Tarnyba savo išvadoje, remdamasis teismine praktika,... 63. Teismas visiškai sutinka su šia Viešųjų pirkimų Tarnybos išvada, nes... 64. Įvertinus visus byloje surinktus įrodymus, konstatuotina, kad atsakovas... 65. Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ savo atsiliepime į ieškinį... 66. Iš 2013-04-19 Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 30-24 (9.2)... 67. Pagal VPĮ 3 straipsnio, reglamentuojančio pagrindinius pirkimų principus ir... 68. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje, susijusioje su viešųjų... 69. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios... 70. Vienas iš viešųjų pirkimų principų yra skaidrumo principas, bendriausia... 71. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pripažinus, jog... 72. Vadovaudamasis išdėstytu, atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“... 73. Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.... 74. Kaip savo išvadoje teisingai pažymėjo Viešųjų pirkimų tarnyba (t. 2,... 75. Todėl VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Viešojo pirkimo komisija turėtų... 76. Dėl kitų ieškovo nurodytų pažeidimų.... 77. Teismas nepripažįsta reikšmingu viešojo pirkimo pažeidimu tai, kad... 78. Teismas pripažįsta nepagrįstais ieškovo UAB „Lietrusa“ argumentus, kad... 79. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 80. Iš esmės patenkinus UAB „Lietrusa“ ieškinį, ieškovui UAB... 81. Iš atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ priteistinos Valstybei... 82. Laikinosios apsaugos priemonės byloje netaikytos.... 83. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270... 84. UAB „Lietrusa“ ieškinį patenkinti.... 85. Pripažinti negaliojančiu Valstybės įmonės (VĮ) „Šiaulių regiono... 86. Įpareigoti atsakovą VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Viešojo pirkimo... 87. Priteisti iš atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ (į. k. 145787276,... 88. Priteisti iš atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ (į. k. 145787276,... 89. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...