Byla 2S-554-513/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Eurodoma“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-10-06 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Maritenas“ ieškinį atsakovui UAB „Eurodoma“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Maritenas“ su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Eurodoma“ 2 417 Lt skolos, 138,62 Lt palūkanų, 8,49 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir žyminio mokesčio priteisimo. Teismo sprendimo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo UAB „Eurodoma“ turtą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-09-19 nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir areštavo atsakovo UAB „Eurodoma“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankamai – pinigines lėšas, turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas jį arba trečiuosius asmenis, neviršijant

42 555,62 Lt ieškovo reikalavimų sumos, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitoje esančių piniginių lėšų atsakovui leidžiant atlikti pinigines operacijas, susijusias su privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams bei atsiskaityti su ieškovu UAB „Maritenas“.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-10-06 nutartimi 2011-09-19 nutartį patikslino ir areštavo atsakovo UAB „Eurodoma nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant 2 555,62 Lt sumos, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, iš sąskaitose esančių piniginių lėšų leidžiant išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, taip pat mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu UAB „Maritenas“. Teismas nustatė, kad 2011-09-19 nutartyje nenurodė leidimo atsakovui iš areštuotų lėšų atsiskaityti su darbuotojais. Draudimas atsiskaityti su įmonės darbuotojais, apsunkina ne tik pačios įmonės veiklą ir gali būti susijęs su papildomais finansiniais įsipareigojimais – pareiga už pavėluotą atsiskaitymą mokėti delspinigius, bet susijęs ir su trečiųjų asmenų esmine teise – darbuotojų teise už atliktą darbą laiku gauti atlyginimą.

6Atsakovas UAB „Eurodoma“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-10-06 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas nesigilino į atsakovo veiklos specifiką bei formaliai išnagrinėjo ieškovo pateiktą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas neišsprendė atsakovo nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo. Teismas nutartyje vadovaujasi ieškovo pateikta nuomone, kad atsakovas yra nesąžiningas. Byloje nėra pateikta jokių patvirtinančių įrodymų, kad teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

7Ieškovas UAB „Maritenas“ Klaipėdos apygardos teismui pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-10-06 nutartį palikti nepakeistą.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

11Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirojo skundo ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis), reiškia, jog, pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų sprendimo dalių, kurios nėra skundžiamos. Antra, ši norma reiškia, kad apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus.

12Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad pats savaime teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrina tinkamo jo pažeistų teisių ir/ar teisėtų interesų atstatymo teismo tvarka. Esant realiam pavojui, kad ieškovo teisės priverstinai vykdant teismo sprendimą gali būti pažeistos, laikinųjų apsaugos priemonių dėka siekiama išlaikyti tokią padėtį, kuri leistų ieškovui, priėmus jo naudai teismo sprendimą, tikėtis, kad sprendimas bus įvykdytas, nepriklausomai nuo galimai pasikeisiančios situacijos. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas orientuotas užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų įtakoti būsimo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį, tinkamą įvykdymą. Pažymėtina, kad CPK nedetalizuoja, kokios būtent aplinkybės rodo galimą teismo sprendimo neįvykdymo arba apsunkinto įvykdymo pavojų.

13Šiuo atveju ginčas yra iš 2010 m. tarptautinio vežimo sutarties, ieškovas reikalavimą pagrindė tikėtinai, o įrodymų apie turtinę atsakovo padėtį nėra. Konstatuotina, kad ieškinio užtikrinimo priemonės taikytos neperžengiant ieškovo pareikštų piniginių reikalavimų sumos ribų. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesustabdo įmonės įprastinės veiklos ir netrikdo įmonės įsipareigojimų vykdymo bei atsiskaitymų su darbuotojais. Turto areštas nėra susijęs su draudimu naudotis ir valdyti areštuotą turtą – areštuoto turto savininko disponavimo teisė apribojama tiek, kiek reikia ieškiniu pareikštų reikalavimų įvykdymui užtikrinti. Pažymėtina, kad atsakovas turi teisę sumokėti reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą arba pateikti įrodymus, kad už jį laiduojama, tuomet teismas galėtų netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 148 str. 2 d.).

14Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad apelianto argumentų, susijusių su ieškinio dalyku, išdėstymas atskirajame skunde, nėra susijęs su teismo laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ar su skundžiamos nutarties teisėtumo vertinimu. Visas aplinkybes, susijusias su ieškinio pagrįstumu, pirmosios instancijos teismas vertins bylos nagrinėjimo metu. Teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nenagrinėja tarp šalių susiklosčiusių materialiųjų teisinių santykių.

15Atkreiptinas dėmesys, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja klausimus, kurie buvo nagrinėti pirmosios instancijos teisme, vertindamas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai išsprendė atitinkamą klausimą. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi patikslino 2011-09-19 nutarties dalį, tačiau nesprendė dėl atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo ir atsakovas apskritai tokio prašymo pirmosios instancijos teismui neteikė, todėl apeliacinės instancijos teismas šio apelianto prašymo nenagrinėja ir dėl nuostolių atlyginimo taikymo pagrįstumo nepasisako. Manydamas, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patirs nuostolius, atsakovas turi teisę pirmosios instancijos teismui pateikti motyvuotą prašymą taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą (CPK 146 str. 1 d.).

16Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teismas

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-10-06 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai