Byla 2-1062-666/2013
Dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės A. R. Žičkuvienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims, skolininkui ir išieškotojui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, ir

Nustatė

32013-07-25 antstolė A. R. Žičkuvienė Kretingos rajono apylinkės teisme pateikė pareiškimą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, kuriuo nurodo, kad antstolė vykdo Kretingos rajono apylinkės teismo 2011-07-27 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-904-3252/2011 dėl įpareigojimo skolininkui K. J. per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir LR statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus išieškotojo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos naudai,

4Nurodo, kad teismo įpareigojimas nėra įvykdytas. 2012-08-30 surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas. 2013-03-12 pakartotinai surašytas aktas apie teismo sprendimo neįvykdymą. Kreiptasi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą dėl skolininko nubaudimo ir sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo. 2013-05-21 Klaipėdos miesto apylinkės teismas nutartyje konstatavo, jog 2011-06-27 teismo sprendime neįvykdymo pasekmės nurodytos nepilnai, nes nėra galimybės nustatyti termino, per kurį teismo sprendimas turi būti visiškai įvykdytas. Antstolė prašo spręsti klausimą dėl 2011-07-27 teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.2-904-325/2011 vykdymo tvarkos pakeitimo.

5Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM pateiktu atsiliepimu į antstolės pareiškimą nurodo, kad Kretingos rajono apylinkės teismas 2011-06-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-904-325/2011 įpareigojo K. J. per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir LR Statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją, ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Šio reikalavimo neįvykdžius per nustatytą terminą atsakovas įpareigotas savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti pastatytus I ir II grupės nesudėtingus statinius - dvi malkines (užstatymo plotai apie 27 m2 ir 20 m2), stoginę (užstatymo plotas apie 26 m ), pavėsinę su sandėliu (užstatymo plotas apie 23 m ), vasaros virtuvę (užstatymo plotas apie 10 m2), garažą su pavėsine (užstatymo plotas apie 57 m2) ir vandentiekio įvado duobę, esančius valstybinėje žemėje adresu K g. , Kretinga ir sutvarkyti statybvietę. Taip pat Kretingos rajono apylinkės teismo 2011-06-27 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-904-325/2011 numatyta tai, kad jei minėtų įpareigojimų atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys -leisti ieškovui nugriauti pastatytus I ir II grupės nesudėtingus statinius - dvi malkines (užstatymo plotai apie 27 m2 ir 20 m2), stoginę (užstatymo plotas apie 26 m2), pavėsinę su sandėliu (užstatymo plotas apie 23 m2), vasaros virtuvę (užstatymo plotas apie 10 m2), garažą su pavėsine (užstatymo plotas apie 57 m2) ir vandentiekio įvado duobę, esančius valstybinėje žemėje adresu K, Kretinga ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovo K. J..

6Nurodo, kad Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2012-07-10 su prašymu Nr. 2D-10159 (16.38) kreipėsi į antstolę A. R. Žičkuvienę dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2011-06-27 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-904-325/2011 vykdymo. Antstolė vykdomojoje byloje Nr. 75-0596/12 surašė 2012-08-30 ir 2013-03-12 Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktus ir konstatavo, kad atsakovas K. J. nėra įvykdęs Kretingos rajono apylinkės teismo 2011-06-27 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-904-325/2011 įpareigojimų. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-05-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5422-777/2013 netenkino Antstolės pareiškimo suinteresuotiems asmenims K. J., Inspekcijai dėl sprendimo nevykdymo, pasisakydamas, jog terminas, per kurį statiniai turėjo būti nugriauti, teismo sprendimu nebuvo nustatytas.

7Pažymi, kad savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimus reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis, kurio 7 dalyje numatyta teismo teisė priimti alternatyvius sprendimus, nustatant konkrečiais terminais apibrėžtus įpareigojimus. Nagrinėjamu atveju Kretingos rajono apylinkės teismas 2011-06-27 priimdamas sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-904-325/2011 ir įpareigodamas K. J. per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir LR Statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją, ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, taikė Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punktą. Tuo tarpu teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytas įpareigojimas statinius nugriauti, vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, teismo buvo taikomas kaip sprendimo - įpareigojimo įteisinti statybą, neįvykdymo pasekmė, kuri taikytina iš karto po to, jei neįvykdomas teismo įpareigojimas statinius įteisinti. Šiuo atveju Statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje teismui taikančiam tokias sprendimo neįvykdymo pasekmes nėra nustatoma pareiga dar numatyti ir papildomą terminą jų įvykdymui. Todėl tokio termino nenustatymas savaime nereiškia, kad nebuvo numatytos teismo sprendimo neįvykdymo pasekmės.

8LAT yra pasisakęs, kad Teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas - tai kitokios sprendimo įvykdymo tvarkos nustatymas, palyginti su teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyta jo įvykdymo tvarka ar įprastine tam tikros rūšies sprendimų vykdymo tvarka. Teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas užtikrina įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą ir vykdytinumą, bylos šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teisėtų interesų apsaugą. Kadangi prašymas pakeisti sprendimo vykdymo tvarka nagrinėjamas šiam įsigaliojus, tai, spręsdamas toki klausima, teismas yra saistomas sprendimo rezoliucinėje dalyje išdėstyto patenkinto materialiojo reikalavimo turinio ir negali keisti sprendimo esmės. CPK 284 straipsnyje įtvirtintas teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo institutas nėra skirtas įsiteisėjusio teismo sprendimo peržiūrėjimui (LAT civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2013).

9Pažymi, kad galimybė pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarka sietina su situacija, kai atsakovas sprendimu įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, o teismo sprendime nenurodyti jo neįvykdymo padariniai (LAT civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-02-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-29/2006). Šiuo atveju sprendimo neįvykdymo pasekmės teismo sprendime buvo numatytos, t.y. atsakovas K J. S. įstatymo nustatyta tvarka per teismo nustatyta 9 mėn. terminą neparengęs projektinės dokumentacijos ir negavęs statybą leidžiančių dokumentų, savo lėšomis turėjo nugriauti pastatytus I ir II grupės nesudėtingus, esančius valstybinėje žemėje adresu, Kretinga ir sutvarkyti statybvietę. Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu, Inspekcija klausimą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2-904-325/2011 palieka spręsti Teismo nuožiūra.

10Skolininkas K. J. pateiktu atsiliepimu nurodė, kad Kretingos rajono apylinkės teismas 2011-06-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-904-325/2011 įpareigojo jį per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir LR statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, buvo įpareigotas savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius -nugriauti pastatytus I ir II grupės nesudėtingus statinius, esančius valstybinėje žemėje, adresu, Kretinga, ir sutvarkyti statybvietę. Taip pat Kretingos rajono apylinkės teismo 2011-06-27 sprendime civilinėje byloje numatyta tai, jog jei jis neįvykdys minėtų įpareigojimų - leisti ieškovui nugriauti pastatytus I ir II grupės nesudėtingus statinius, esančius valstybinėje žemėje, adresu, Kretinga ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovo K. J..

11Nurodo, kad 2013-03-29 pareiškėja antstolė A. R. Žičkuvienė kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą prašydama spręsti klausimą dėl baudos skyrimo išieškotojo naudai bei leisti taikyti teismo sprendime nurodytas neįvykdymo pasekmes arba, atsižvelgiant į tai, kad skolininkas siekia įvykdyti teismo sprendimą, nustatyti naują terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius, LR statybos įstatyme nustatyta tvarka parengti techninę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus. Klaipėdos miesto apylinkės teismas antstolės pareiškimo netenkino, nes Kretingos rajono apylinkės teismas 2011-06-27 sprendime nenurodė termino, per kurį neparengus techninės dokumentacijos ir negavus statybą leidžiančių dokumentų, K. J. įpareigojamas nugriauti statinius. K. J. prašo nustatyti naują terminą įteisinti savavališkus statybos statinius, esančius, Kretingos mieste, ir LR statybos įstatymo numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą dėl žemiau išdėstytų priežasčių: 1. 2012-03-08 buvo sudaryta projektavimo darbų sutartis su UAB „Kartografiniai projektai“, kurie įsipareigojo pateikti derinimui žemės sklypo planą prilyginamą detaliajam teritorijų planavimo dokumentui ir pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą iki 2012-03-22. 2012-04-10 UAB „Kartografiniai projektai pranešimu Nacionalinei žemės tarnybai prie LR žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriui informavo, jog sutartimi yra įsipareigota pateikti derinimui žemės sklypo planą prilyginamą detaliajam teritorijų planavimo dokumentui iki 2012-04-30.

122012-03-08 K. J. pateikė prašymą išduoti sutikimą dėl statinių, esančių nesuformuotoje valstybinėje žemėje statybai. 2012-03-08 gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyriaus atsakymas Nr. 14SD-(14.14.104.)-673, jog leidimas malkinės statybai nebus išduotas, nes nėra suformuotas žemės sklypas ir nemokami mokesčiai už naudojamą valstybinę žemę. 2012 metų kovo mėnesį Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriui buvo pateiktas prašymas išduoti pritarimą įteisinti jau atliktą savavališką statybą. 2012-04-16 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyrius raštu Nr. 14SD-(14.14.104.)-819 informavo, jog pritarimas savavališkai statinių įteisinimui bus išduotas tik tada, kai skyriui bus pateiktas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, ir statytojas žemės sklypo, kuriame savavališkai pastatyti statiniai, įteisins naudojimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais. 2012-04-03 gauta žemės nuomos mokesčio deklaracija ir iki 2012-04-23 buvo įpareigoti susimokėti 332 Lt. Žemės nuomos mokestis sumokėtas nedelsiant - 2012-04-04.

132012-12-20 buvo pateiktas bendraturtės prašymas užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir 2013-01-09 gautas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro išrašas apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą. 2013-03-27 UAB „Kartografiniai projektai“ pateikė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui prašymą suderinti žemės sklypo, esančio K, Kretingoje, planą su savivaldybei priklausančia kelio dalimi, tačiau 2013-04-19 gautas atsakymas, jog Kretingos rajono savivaldybės administracija negali suderinti pateikto žemės sklypo plano, kadangi minimas sklypas ribojasi su valstybine žeme, kuri nėra perduota patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybei.

14K. J. aiškina, kad žemės nuomos mokestį jau moka (mokėtas ir už 2012 metus), tačiau iki 2013-08-23 dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių - tarpusavio ginčų, Klaipėdos gatvės Kretingos mieste rekonstrukcijos, biurokratinio aparato nelankstumo nebuvo suderinę žemės sklypo plano. Tačiau pabrėžia, kad aktyviai siekė pašalinti savavališkos statybos padarinius ir LR statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

15Nurodo, kad 2012-07-23 prašymu buvo kreiptasi ir į Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės inspekcijos prie LR aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių su prašymu sustabdyti antstolių veiksmus vykdomojoje byloje dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tačiau 2012-08-07 informuota, jog nesant duomenų, kada bus įvykdytas įsiteisėjęs 2011-06-27 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-904-325/2011, prašymas sustabdyti antstolių veiksmus civilinėje byloje netenkinamas. Tačiau dar kartą pažymi, jog siekė įteisinti savavališką statybą, tačiau dėl jau minėtų įvairiausių trukdžių to nepavyko padaryti per Kretingos rajono apylinkės teismo duotą terminą.

162013-08-23 K. J. sudarė žemės nuomos sutartį Nr. 14SZN-(14.14.55)-93 (toliau - Sutartis) su Lietuvos Respublikos Valstybe, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus V. L. įgalioto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus vedėju D. V.. Sutartyje 4.1 punkte nurodyta, jog jam sudaroma galimybė žemės sklype statyti naujus statinius ar įrenginius ir rekonstruoti esamus, jei tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentu nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui. Daro išvadą, jog 2011-06-27 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimą įvykdė - gavo žemės sklypo savininko (valdytojo, naudotojo) raštišką sutikimą statyti I grupės bei II grupės nesudėtingus statinius. Vadinasi, įvykdė Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 1 priedo bendrųjų pastabų 1 ir 2 lentelėms 1 punkte nustatytą reikalavimą - I grupės nesudėtingiems statiniams, statomiems žemės sklype, nepriklausančiame statytojui nuosavybės teise, taip pat I grupės nesudėtingiems pastatams, statomiems ar rekonstruojamiems (kai didinamas jų užstatymo plotas ar gabaritai) mieste, taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai, t.y. I ir II grupės nesudėtingiems statiniams, statomiems nepriklausančiame statytojui nuosavybės teise žemės sklype, reikalingas žemės sklypo savininko (valdytojo, naudotojo) raštiškas sutikimas. Remdamasi išdėstytu prašo patenkinti antstolės prašymą dėl 2011-06-27 teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-904-325/2011 vykdymo tvarkos pakeitimo ir nustatyti naują terminą įteisinti savavališkos statybos statinius gaunant LR statybos įstatyme statybą leidžiančius dokumentus.

17Pareiškimas pagrįstas, todėl tenkintinas.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-06-27 Kretingos rajono apylinkės teismo priimtu sprendimu buvo patenkintas ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinys atsakovui K. J. ir atsakovas K. J., a.k. ( - ) gyv., Kretinga, įpareigotas per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir LR Statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją, ir gauti statybą leidžiančius dokumentus. Šio reikalavimo neįvykdžius per nustatytą terminą, atsakovas įpareigotas savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti pastatytus I ir II grupės nesudėtingus statinius – dvi malkines (užstatymo plotai apie 27 m2 ir 20 m2), stoginę (užstatymo plotas apie 26 m2), pavėsinę su sandėliu (užstatymo plotas apie 23 m2), vasaros virtuvę (užstatymo plotas apie 10 m2), garažą su pavėsine (užstatymo plotas apie 57 m2) bei vandentiekio įvado duobę, esančius valstybinėje žemėje, , Kretinga ir sutvarkyti statybvietę.

19Jei šių įpareigojimų atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – leista ieškovui nugriauti pastatytus I ir II grupės nesudėtingus statinius – dvi malkines (užstatymo plotai apie 27 m2 ir 20 m2), stoginę (užstatymo plotas apie 26 m2), pavėsinę su sandėliu (užstatymo plotas apie 23 m2), vasaros virtuvę (užstatymo plotas apie 10 m2), garažą su pavėsine (užstatymo plotas apie 57 m2) bei vandentiekio įvado duobę, esančius valstybinėje žemėje, Kretinga ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovo K. J., a.k. ( - ) gyv. -, Kretinga (civilinė byla Nr. 2-904-325/2011). Sprendimas įsiteisėjo 2011-07-28.

20Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0075/12/00596 matyti, kad 2012-07-13 antstolės patvarkymu buvo priimtas vykdyti išieškotojo pateiktas vykdomasis dokumentas Nr. 2-904-325/2011. Iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų matyti, kad 2012-03-08 K. J. su UAB „Kartografiniai projektai“ sudarė projektavimo sutartį, pagal kurią vykdytojas įsipareigojo parengti žemės sklypo, esančio, Kretingoje, planavimo sąlygas ir kitus dokumentus, leidžiančius vykdyti darbus. Iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų, patvirtinančių K. J. susirašinėjimą su Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kretingos skyrium dėl pastatytų statinių įteisinimo ir žemė sklypo suformavimo (v.b.l. 18, 19, 20), matyti, kad K. J., aktyviais veiksmais siekė įvykdyti teismo sprendimą.

21Iš pateiktos žemės sklypo, esančio Kretinga, kadastrinių matavimų bylos matyti, kad 2012-12-11 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AI-876, buvo patvirtintas 0,5625 ha ploto žemės sklypo, esančio, Kretinga, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Iš pateiktos 2013-08-23 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 14SŽN-(14.14.55.)-93 matyti, kad K. J. buvo išnuomota 01631 ha ploto žemės sklypo dalis iš 05625 ha žemės sklypo, kadastro Nr. (unikalus Nr.) Kretingos k.v., esanti Kretinga.

22CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Konkretūs teismo sprendimo įvykdymo tvarka ir terminai gali būti nustatomi, jeigu teismo sprendimas turi būti įvykdytas kitokia tvarka negu paprastai, pavyzdžiui, kai atsakovas, įpareigojamas atlikti ar nutraukti tam tikrus veiksmus. Galimybė pakeisti teismo sprendimo įvykdymo tvarką užtikrina įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą ir vykdytinumą bei išieškotojo interesų apsaugą, jeigu skolininkas elgiasi nesąžiningai, t. y. vengia įvykdyti teismo sprendimą – neatlieka veiksmų, kuriuos jis buvo įpareigotas atlikti teismo sprendimu. Taip pat galimybė pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarką sietina su situacija, kai atsakovas sprendimu įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, o teismo sprendime nėra nurodyti jo neįvykdymo padariniai.

23Nagrinėjamu atveju, teismas daro išvadą, kad K. J., siekdamas įvykdyti 2011-06-27 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo įpareigotas per 9 mėnesių laikotarpį nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir LR Statybos įstatyme nustatyta parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus, ėmėsi aktyvių veiksmų: sudarė sutartį dėl žemės sklypo suformavimo ir kadastrinės bylos sudarymo, žemės nuomos. Šią projektinę dokumentaciją, dėl objektyvių priežasčių ir nuo K. J. nepriklausančių aplinkybių (dėl ilgų žemės sklypo projektavimo ir tvirtinimo procedūrų), K. J. pavyko sudaryti po 2011-06-27 sprendimu nustatyto termino suėjimo. Esant šioms aplinkybėms, siekiant įgyvendinti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimą, teismas laiko, kad yra pagrindas vadovaujantis CPK 284 str. 1 d. pakeisti 2011-06-27 priimto sprendimo vykdymo tvarką, nustatant papildomą šešių mėnesių terminą priimto sprendimo įvykdymui bei atsakovui nustatant terminą likviduoti savavališkos statybos padarinius.

24Vadovaudamasis CPK 284 str., 290-292, str., teismas

Nutarė

25Prašymą patenkinti.

26Pakeisti 2011-06-27 Kretingos rajono apylinkės teismo priimto sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-904-325/2011 vykdymo tvarką ją išdėstant taip:

27K. J., a.k. ( - ) gyv., Kretinga, įpareigoti per 6 (šešis mėnesius) mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir LR Statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus. Šio reikalavimo neįvykdžius per nustatytą terminą, atsakovas įpareigotinas savo lėšomis per 3 (trijų) mėnesių laikotarpį likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti pastatytus I ir II grupės nesudėtingus statinius – dvi malkines (užstatymo plotai apie 27 m2 ir 20 m2), stoginę (užstatymo plotas apie 26 m2), pavėsinę su sandėliu (užstatymo plotas apie 23 m2), vasaros virtuvę (užstatymo plotas apie 10 m2), garažą su pavėsine (užstatymo plotas apie 57 m2) bei vandentiekio įvado duobę, esančius valstybinėje žemėje, , Kretinga ir sutvarkyti statybvietę.

28Likusi 2011-06-27 priimto sprendimo vykdymo tvarka nekeičiama.

29Grąžinti antstolei vykdomąją bylą Nr., K. J. grąžinti Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą Nr. ir Žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą.

30Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės A.... 3. 2013-07-25 antstolė A. R. Žičkuvienė Kretingos rajono apylinkės teisme... 4. Nurodo, kad teismo įpareigojimas nėra įvykdytas. 2012-08-30 surašytas... 5. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM pateiktu... 6. Nurodo, kad Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 7. Pažymi, kad savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimus... 8. LAT yra pasisakęs, kad Teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas - tai... 9. Pažymi, kad galimybė pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarka sietina su... 10. Skolininkas K. J. pateiktu atsiliepimu nurodė, kad Kretingos rajono apylinkės... 11. Nurodo, kad 2013-03-29 pareiškėja antstolė A. R. Žičkuvienė kreipėsi į... 12. 2012-03-08 K. J. pateikė prašymą išduoti sutikimą dėl statinių,... 13. 2012-12-20 buvo pateiktas bendraturtės prašymas užregistruoti patvirtintą... 14. K. J. aiškina, kad žemės nuomos mokestį jau moka (mokėtas ir už 2012... 15. Nurodo, kad 2012-07-23 prašymu buvo kreiptasi ir į Klaipėdos teritorijų... 16. 2013-08-23 K. J. sudarė žemės nuomos sutartį Nr. 14SZN-(14.14.55)-93... 17. Pareiškimas pagrįstas, todėl tenkintinas.... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-06-27 Kretingos rajono apylinkės teismo... 19. Jei šių įpareigojimų atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys –... 20. Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0075/12/00596 matyti, kad 2012-07-13... 21. Iš pateiktos žemės sklypo, esančio Kretinga, kadastrinių matavimų bylos... 22. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 23. Nagrinėjamu atveju, teismas daro išvadą, kad K. J., siekdamas įvykdyti... 24. Vadovaudamasis CPK 284 str., 290-292, str., teismas... 25. Prašymą patenkinti.... 26. Pakeisti 2011-06-27 Kretingos rajono apylinkės teismo priimto sprendimo... 27. K. J., a.k. ( - ) gyv., Kretinga, įpareigoti per 6 (šešis mėnesius)... 28. Likusi 2011-06-27 priimto sprendimo vykdymo tvarka nekeičiama.... 29. Grąžinti antstolei vykdomąją bylą Nr., K. J. grąžinti Nekilnojamojo... 30. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui,...