Byla 2-5422-777/2013
Dėl sprendimo nevykdymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės A. R. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims K. J., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl sprendimo nevykdymo,

Nustatė

2pareiškėja antstolė A. R. Ž. kreipėsi į teismą prašydama spręsti klausimą dėl baudos skyrimo K. J. išieškotojo naudai bei leisti taikyti teismo sprendime nurodytas neįvykdymo pasekmes arba, atsižvelgiant į tai, kad skolininkas siekia įvykdyti teismo sprendimą, nustatyti naują terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius ir LR statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus. Nurodė, kad vykdo Kretingos rajono apylinkės teismo 2011-07-27 vykdomąjį dokumentą Nr.2-904-325/2011 dėl įpareigojimo K. J. per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir LR statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus išieškotojo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos naudai. 2012-08-30, 2013-03-12 surašyti aktai apie teismo sprendimo neįvykdymą. K. J. antstolei nurodė, kad teismo sprendimo negali įvykdyti dėl objektyvių aplinkybių.

3Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad atsakovas per 9 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepašalino savavališkos statybos padarinių, fiskuotų savavališkos statybos 2010-08-02 akte Nr.SSA-30-100802-00041, Statybos įstatymo nustatyta tvarka negavo statybą leidžiančio dokumento, nenugriovė pastatytų I ir II grupės nesudėtingų statinių – dviejų malkinių, stoginės, pavėsinės su sandėliu, vasaros virtuvės, garažo su pavėsine ir vandentiekio įvado duobę, esančių valstybinėje žemėje, adresu ( - ), ir nesutvarkė statybvietės, todėl turi būti taikomos sprendime numatytos pasekmės, nustatytos LR CPK 771 str. 5 d. (inspekcija sutinka su antstolės pareiškimo 1 dalimi). Antstolės pareiškime nurodytas klausimas dėl naujo termino pašalinti savavališkos statybos padarinius nustatymo skolininkui, kuris siekia įvykdyti teismo sprendimą, pagal CPK 771 straipsnio nuostatas sprendimo nevykdymo pasekmių taikymo procese yra negalimas. Pažymėjo, kad naujo termino pašalinti savavališkos statybos padarinius nustatymas reikštų Kretingos rajono apylinkės teismo 2011-06-27 sprendimo civilinėje byloje

4Nr.2-904-325/2011 keitimą. Todėl inspekcija nesutinka su antstolės pareiškimo 2 dalimi ir siūlo teismui šią dalį atmesti.

5K. J. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad 2012-03-08 buvo sudaryta projektavimo darbų sutartis su UAB „Kartografiniai projektai“, kurie įsipareigojo pateikti derinimui žemės sklypo planą prilyginamą detaliajam teritorijų planavimo dokumentui ir pasirašyti darbų perdavimo - priėmimo aktą iki 2012-03-22. 2012-04-10 UAB „Kartografiniai projektai“ pranešimu Nacionalinei žemės tarnybai prie LR žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriui informavo, jog sutartimi yra įsipareigota parteikti derinimui žemės sklypo planą prilyginamą detaliajam teritorijų planavimo dokumentui iki 2012-04-30. Tačiau sutartis iki šiol nėra įvykdyta dėl nuo užsakovo priklausančių aplinkybių - vykdytos Klaipėdos gatvės, esančios Kretingos mieste rekonstrukcijos, biurokratinių kliūčių. 2012-03-08 pateikus prašymą išduoti sutikimą dėl statinių, esančių nesuformuotoje valstybinėje žemėje statybai, 2012-03-08 gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyriaus atsakymas Nr.14SD-(14.14.104.)-673, jog leidimas malkinės statybai nebus išduotas, nes nėra suformuotas žemės sklypas ir nemokami mokesčiai už naudojamą valstybinę žemę. 2012 metų kovo mėnesį Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriui buvo pateiktas prašymas išduoti pritarimą įteisinti jau atliktą savavališką statybą. 2012-04-16 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyrius raštu Nr. 14SD-(14.14.104.)-819 informavo, jog pritarimas savavališkai statinių įteisinimui bus išduotas tik tada, kai skyriui bus pateiktas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, ir statytojas žemės sklypo, kuriame savavališkai pastatyti statiniai, įteisins naudojimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais 2012-04-03 gauta žemės nuomos mokesčio deklaracija ir iki 2012-04-23 buvome įpareigoti susimokėti 332 Lt. Žemės nuomos mokestis sumokėtas nedelsiant - 2012-04-04. 2012-12-20 buvo pateiktas bendraturtės prašymas užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir 2013-01-09 gautas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro išrašas apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą. 2013-03-27 UAB „Kartografiniai projektai“ pateikė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui prašymą suderinti žemės sklypo, esančio Klaipėdos g. 84, Kretingoje, planą su savivaldybei priklausančia kelio dalimi, tačiau 2013-04-19 gautas atsakymas, jog Kretingos rajono savivaldybės administracija negali suderinti pateikto žemės sklypo plano, kadangi minimas sklypas ribojasi su valstybine žeme, kuri nėra perduota patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybei. Žemės nuomos mokestį jau moka (mokėtas ir už 2012 metus), tačiau iki šiol dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių - tarpusavio ginčų, Klaipėdos gatvės Kretingos mieste rekonstrukcijos, biurokratinio aparato nelankstumo nėra suderintas žemės sklypo planas. Tačiau siekia pašalinti savavališkos statybos padarinius ir LR statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. 2012-07-23 prašymu buvo kreiptasi ir į Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės inspekcijos prie LR aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių su prašymu sustabdyti antstolių veiksmus vykdomojoje byloje dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tačiau 2012-08-07 informuota, jog nesant duomenų, kada bus įvykdytas įsiteisėjęs 2011-06-27 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2-904-325/2011, prašymas sustabdyti antstolių veiksmus civilinėje byloje netenkinamas. Prašo nustatyti naują terminą pašalinti savavališkus statybos padarinius, esančius Klaipėdos g. 84, Kretingos mieste, ir LR statybos įstatymo numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

6Pareiškimas netenkintinas.

7Jeigu sprendime yra nurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, numatytos šio Kodekso 273 straipsnyje, surašytas aktas perduodamas antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui, o šis priima nutartį taikyti sprendime nurodytas pasekmes, kadangi skolininkas neatliko tam tikrų veiksmų (CPK 771 str. 2 d.).

8Nustatyta, kad Kretingos rajono apylinkės teismas 2011-06-27 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-904-325/2011 įpareigojo K. J. per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir LR statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Minėtame sprendime taip pat nurodyta, kad neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, atsakovas įpareigojamas savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti pastatytus I ir II grupės nesudėtingus statinius - dvi malkines (užstatymo plotai apie 27 m2 ir 20 m2), stoginę (užstatymo plotas apie

926 m2), pavėsinę su sandėliu (užstatymo plotas apie 23 m2), vasaros virtuvę (užstatymo plotas apie 10 m2), garažą su pavėsine (užstatymo plotas apie 57 m2) ir vandentiekio įvado duobę, esančius valstybinėje žemėje, adresu ( - ), ir sutvarkyti statybvietę. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtoje sprendimo dalyje terminas, per kurį K. J. privalo nugriauti išvardintus statinius, nenurodytas. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuoti, kad K. J., negavęs statybą leidžiančių dokumentų ir nenugriovęs atitinkamų statinių, šiuo konkrečiu atveju, neįvykdė teismo sprendimo nėra pagrindo, nes terminas, per kurį statiniai turėjo būti nugriauti, teismo sprendimu nustatytas nebuvo. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, pareiškėjos antstolės A. R. Ž. pareiškimas netenkintinas.

10Jeigu sprendime nenurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, surašytasis aktas perduodamas priėmusiam sprendimą teismui, o šis išsprendžia sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą pagal šio Kodekso 284 straipsnyje numatytas taisykles (CPK 771 str. 3 d.). Šiuo atveju konstatuojant, kad Kretingos rajono apylinkės teismo 2011-06-27 sprendime, įpareigojančiame K. J. atlikti tam tikrus veiksmus, sprendimo neįvykdymo pasekmės nurodytos nepilnai, nes nėra galimybės nustatyti termino, per kurį teismo sprendimas turi būti visiškai įvykdytas, antstolei išaiškintina teisė kreiptis į sprendimą priėmusį Kretingos rajono apylinkės teismą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 771 str. 3 d., teismas,

Nutarė

12antstolės A. R. Ž. pareiškimo suinteresuotiems asmenims K. J., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl sprendimo nevykdymo, netenkinti.

13Antstolei A. R. Ž. išaiškinti teisę kreiptis į Kretingos rajono apylinkės teismą dėl 2011-06-27 sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo.

14Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0075/12/00596 grąžinti antstolei A. R. Ž.

15Nutarčiai įsiteisėjus Žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą Nr. 1341 grąžinti K. J..

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai