Byla TA-62-27-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens T. P. prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – T. P., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba) padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimu (b. l. 125-130) išnagrinėjo administracinę bylą dėl sprendimo dalies panaikinimo ir pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro (toliau – ir pareiškėjas) skundą tenkino – panaikino Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. 2.5-41-25635 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje pilietei T. P.“ dalį, kuria T. P. atkurtos nuosavybės teisės, grąžinant natūra 0,52 ha ploto valstybinės reikšmės miško žemę, patenkančią į 5,05 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypą, esantį Bieliūnų kaime, Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo T. P. 2010 m. gruodžio 15 d. (b. l. 134-135) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą apeliaciniu skundu.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 16 d. nutartimi (b. l. 136) nustatė T. P. terminą iki 2010 m. gruodžio 30 d. pašalinti apeliacinio skundo trūkumus, kadangi paduotas apeliacinis skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatytų reikalavimų.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 11 d. nutartimi T. P. apeliacinį skundą laikė nepaduotu, kadangi ji nustatytu terminu nepašalino apeliacinio skundo trūkumų.

8Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2011 m. vasario 11 d. buvo gautas T. P. skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuriuo ji skundė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį. Vilniaus apygardos administracinis teismas T. P. skundą laikė atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutarties.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 12 d. nutartimi atsisakė priimti T. P. atskirąjį skundą. Nurodė, kad T. P. praleido terminą atskirajam skundui paduoti ir neprašė jo atnaujinti.

10II.

11T. P. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė atskirąjį skundą ir prašymą atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti (b. l. 152-156). Prašymą atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti motyvuoja tuo, kad įsigilinusi į dokumento prasmę ir sudėtingumą suprato, jog pati neįstengs apskųsti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutarties, nes turi psichinę negalią. Nurodo, kad per vėlai kreipėsi į dukrą, kuri turi įgaliojimą atstovauti jos interesams, ir dukra nespėjo per nustatytą terminą pateikti atskirojo skundo. Taip pat pateikia atskirąjį skundą, kuriame išdėsto apeliacinio skundo argumentus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimo ir prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Prašo atskirąjį skundą tenkinti, kadangi ne dėl jos kaltės nuosavybėn atgautos 5,05 ha žemės ploto sklypo ribos užima 0,52 ha valstybinės reikšmės miško plotą. Prašo, kad miško schema ginčo sklypo dalyje būtų pakoreguota ir 0,52 ha valstybinio miško būtų pripažinta kitos paskirties.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Prašymas netenkintinas.

15ABTĮ 149 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos.

16Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ vidaus pašto siuntų paieškos duomenys patvirtina, kad registruota siunta su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartimi T. P. buvo įteikta 2011 m. sausio 14 d., taigi terminas atskirajam skundui dėl minėtos nutarties paduoti baigėsi 2011 m. sausio 21 d. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad padavusi atskirąjį skundą 2011 m. vasario 11 d. T. P. praleido terminą atskirajam skundui paduoti.

17Vadovaujantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose. Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, esktraordinarios. Spręsdamas, ar termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežastys yra svarbios, teismas vertina, ar minėtos aplinkybės galėjo užkirsti kelią asmeniui laiku ir tinkamai realizuoti šią teisę, ar pareiškimas atnaujinti praleistą terminą paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė asmeniui laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo. Taip pat teismas turi įvertinti ir kitas reikšmingas aplinkybes. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, kad priežastimis, kurių pagrindu gali būti atnaujintas praleistas terminas skundui paduoti, laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo nustatytu laikotarpiu kreiptis į teismą, t. y. nepriklausė nuo jo valios (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-694/2010).

18T. P., paaiškindama atskirojo skundo padavimo termino praleidimą, prašyme nurodo, kad per nustatytą atskirojo skundo padavimo terminą ji atskirojo skundo nepadavė, kadangi per vėlai suprato, jog pati neįstengs apskųsti teismo nutarties, ir per vėlai kreipėsi į jos interesams atstovauti įgaliotą dukrą, kuri per nustatytą terminą pateikti atskirojo skundo nespėjo. Tačiau tokios priežastys apibūdina T. P. subjektyvų situacijos vertinimą, jos pačios apsisprendimą elgtis tam tikru būdu ir negali būti laikomos objektyviomis aplinkybėmis. Tokie pareiškėjos veiksmai vertintini kaip jos pasirinktas elgesio variantas, kuris negali turėti įtakos termino atnaujinimui. Įvertinus pareiškėjos prašymo argumentus, darytina išvada, jog pareiškėja iš esmės nenurodė jokių kitų aplinkybių ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad atskirojo skundo padavimo teismui terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Konstatuotina, jog pareiškėja atskirojo skundo padavimo terminą praleido, toks praleidimas sąlygotas nuo jos valios priklausiusių priežasčių, todėl nėra pagrindo jį atnaujinti.

19Remdamasi išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegija daro išvadą, kad T. P. terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutarties paduoti praleido dėl nesvarbių priežasčių, todėl prašymas atnaujinti terminą netenkintinas (ABTĮ 34 str. 1 d.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 34 straipsnio 1 dalimi teisėjų kolegija

Nutarė

21Trečiojo suinteresuoto asmens T. P. prašymo netenkinti.

22Atsisakyti atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – T. P., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba) padavimo terminą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai