Byla e2-3260-939/2019
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo centras“ ieškinį atsakovui E. V. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 231,65 Eur skolą, 83,39 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (elektroninės bylos apyrašo b. l. 1-2).

5Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas E. V. (toliau – ir atsakovas) iš pradinės kreditorės UAB „Valsva“ ir Ko pagal ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) įsigijo prekių už 231,65 Eur, už prekes įsipareigojo apmokėti iki 2013 m. birželio 14 d., be to, įsipareigojo mokėti 0,2 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną, tačiau už prekes nesumokėjo. ( - ) Reikalavimo perdavimo sutartimi UAB „Valsva“ ir Ko reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą perleido naujajam kreditoriui – ieškovei.

6Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. gegužės 1 d. bei apie atsakovo teisę per dvidešimt dienų terminą pateikti atsiliepimą pranešta. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2019 m. gegužės 21 d. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas visiškai.

9Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas pagal ( - ) PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) iš pradinės kreditorės UAB „Valsva“ ir Ko įgijo prekių už 231,65 Eur, už prekes įsipareigojo apmokėti iki 2013 m. birželio 14 d., be to, įsipareigojo mokėti 0,2 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną (elektroninės bylos apyrašo b. l. 7). Atsakovas už prekes nesumokėjo, liko skolingas pradinei kreditorei 231,65 Eur. 2015 m. rugpjūčio 3 d. Reikalavimo pardavimo sutartimi UAB „Valsva“ ir Ko reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą perleido naujajam kreditoriui – ieškovei (elektroninės bylos apyrašo b. l. 4-6).

11Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Ieškovas ieškinyje nurodė, kad apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuota rašytiniu pranešimu, siųstu paštu (elektroninės bylos apyrašo b. l. 3).

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Atsakovas neginčijo įsiskolinimo dydžio ar pagrįstumo, duomenų, kad jis sumokėjo skolą, nepateikė, todėl darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, t. y. nepagrįstai vengia atsiskaityti už gautas prekes, todėl ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovo 231,65 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas.

13Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Nagrinėjamu atveju atsakovas už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną įsipareigojo mokėti ieškovei 0,2 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Įvertinus tai, kad atsakovas laiku neįvykdė prievolės sumokėti už prekes, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 83,39 Eur, t. y. 0,2 procento dydžio delspinigius už laikotarpį nuo 2018 m. spalio 19 d. iki 2019 m. balandžio 17 d. yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.260 straipsnio 1, 2 dalys, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.73 straipsnio 1 dalis).

14Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 dalis).

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-287 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovo E. V., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), ieškovei UAB „Skolų valdymo centras“, juridinio asmens kodas 225516770, buveinės adresas Mėnulio g. 7, Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ( - ), 231,65 Eur (dviejų šimtų trisdešimt vieno euro 65 ct) skolą, 83,39 Eur (aštuoniasdešimt tris eurus 39 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (315,04 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. balandžio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

19Atsakovas negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

20Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai