Byla eA-697-662/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Audriaus Bakavecko (pranešėjas) ir Arūno Dirvono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. P. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, apeliacine tvarka nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjo E. P. skundą atsakovams valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai valstybės įmonės „Regitra“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei „Regitra“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai bei Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Pareiškėjas E. P. (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. gegužės 21 d. teismui pateikė skundą, prašydamas panaikinti atsakovo valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) ,,Regitra“ Telšių filialo 2015 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. 12270706 dėl atsisakymo įregistruoti transporto priemonę „Vauxhall Vectra“, VĮ „Regitra“ 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. (115)-24-1871 „Dėl atsisakymo registruoti transporto priemonę Vauxhall“, įpareigoti atsakovą Lietuvos valstybę, atstovaujamą VĮ „Regitra“ Telšių filialo, įregistruoti Lietuvoje transporto priemonę – 2006 m. laidos automobilį „Vauxhall Vectra“, ( - ) (toliau – ir Automobilis), registruotą Latvijos Respublikoje, atlyginti neturtinę 500 Eur žalą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 10 d. sprendimu pareiškėjo E. P. skundą atmetė.
 3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eA-697-662/2017 Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 10 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą. Pareiškėjo E. P. skundą tenkino iš dalies. Panaikino atsakovo VĮ ,,Regitra“ Telšių filialo 2015 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. 12270706 dėl atsisakymo įregistruoti transporto priemonę „Vauxhall Vectra“ ir VĮ „Regitra“ 2015 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. (115)-24-1871 „Dėl atsisakymo registruoti transporto priemonę Vauxhall“ dalį, kurioje nurodyta, kad transporto priemonė galėtų būti registruojama atlikus transporto priemonės techninę ekspertizę ir kartu su kitais dokumentais pateiktus techninės ekspertizės atlikimą patvirtinantį dokumentą. Įpareigojo atsakovą VĮ „Regitra“ Telšių filialą įregistruoti pareiškėjo E. P. transporto priemonę – 2006 m. laidos automobilį „Vauxhall Vectra“, ( - )– Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Priteisė pareiškėjui E. P. iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“ Telšių filialo, 500 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

6II.

7

 1. Pareiškėjas E. P. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2017 m. gruodžio 11 d. pateikė prašymą priteisti 950 Eur su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių išlaidų, kurias sudaro atskirojo skundo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui parengimas, Šiaulių apygardos administraciniam teismui atsisakius priimti skundą, apeliacinio skundo parengimas, susipažinimas su atsakovo atsiliepimu į apeliacinį skundą, su atsakovo pateiktais papildomais rašytiniais įrodymais (47 lapai) bei atstovavimas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusiame teismo posėdyje ir kelionė. Taip pat prašo priteisti sumokėtą žyminį mokestį.
 2. Atsiliepime į prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas atsakovai Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ „Regitra“, ir VĮ „Regitra“ Telšių filialas prašo pareiškėjo prašymą atmesti.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10

 1. Pareiškėjo E. P. prašymas nagrinėjamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo redakcijos, galiojusios iki 2016 m. liepos 1 d., nustatyta tvarka (2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2399 8 str. 2 d.).
 2. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą.
 3. Nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu pareiškėjo apeliacinį skundą tenkino, pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą. Tokiu būdu sprendimas buvo priimtas pareiškėjo naudai, todėl jis įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (ABTĮ 44 str. 2 d., 6 d.). Pareiškėjas pateikė prašymą atlyginti 950 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. Kartu su prašymu atlyginti 950 Eur bylinėjimosi išlaidų yra pateikta 2017 m. gruodžio 11 d. ataskaita už teisines paslaugas, kurioje nurodoma, kad advokato padėjėjas D. G. administracinėje byloje Nr. eA-697-662/2017 E. P. suteikė šias teisines paslaugas: parengė atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui – 100 Eur (2 val.*50 Eur), parengė apeliacinį skundą – 550 Eur (11 val.*50 Eur), susipažino su atsakovo atsiliepimu į apeliacinį skundą – 100 Eur (2 val.*50 Eur) ir su atsakovo 2017 m. birželio 20 d. pateiktais papildomais rašytiniais įrodymais – 100 Eur (2 val.*50 Eur), atstovavo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusiame teismo posėdyje, dėl ko patyrė ir kelionės išlaidas – 100 Eur (2 val.*50 Eur). Taip pat pateiktas 2017 m. lapkričio 22 d. pinigų priėmimo kvitas serija LAT Nr. 932104, patvirtinantis, kad už pareiškėją E. P. advokato padėjėjui D. G. buvo sumokėta 950 Eur už teisines paslaugas suteiktas administracinėje byloje Nr. eA-697-662/2017 (II t., b. l. 126).
 4. Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Minėtos nuostatos suponuoja, jog proceso šalies teisė į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą siejama ne tik su reikalavimu, jog ši šalis būtų laimėjusi bylą, bet ir iš dalies su procesinio pobūdžio reikalavimu pagrįsti turėtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. proceso šalis, prašanti priteisti jai bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, turi pateikti konkrečius įrodymus, patvirtinančius, jog ji patyrė atitinkamas išlaidas dėl konkrečių procesinių veiksmų, atliktų toje konkrečioje byloje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-135/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-153/2013).
 5. Pažymėtina, kad byloje esanti 2015 m. kovo 27 d. Teisinių paslaugų ir pavedimo sutartis Nr. DG/7/2015 (I t., b. l. 15–16) sudaryta tarp profesinės bendrijos „D. G. ir partnerių juridinė kontora“ ir E. P. patvirtina minėtos profesinės bendrijos atstovo D. G. teisę atstovauti pareiškėją apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad advokato padėjėjas D. G. nagrinėjamoje byloje būtų atstovavęs pareiškėjo interesus, konstatavo, jog kartu su prašymu pateiktas 2017 m. lapkričio 22 d. pinigų priėmimo kvitas ir 2017 m. gruodžio 11 d. ataskaita už teisines paslaugas nėra tinkami ir pakankami įrodymai, pagrindžiantys pareiškėjo patirtas atstovavimo išlaidas. Dėl paminėtų priežasčių Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartimi pareiškėjui buvo nustatytas terminas pateikti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, nagrinėjant administracinę bylą Nr. eA-697-662/2017 apeliacinės instancijos teisme, ir jų apmokėjimą pagrindžiančius įrodymus.
 6. Pareiškėjo atstovas, vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartį, pateikė 2018 m. sausio 26 d. ataskaitą už teisines paslaugas, kurioje detalizuotos atstovo D. G. E. P. administracinėje byloje Nr. eA-697-662/2017 suteiktos teisinės paslaugos už 950 Eur. Taip pat pateikė 2018 m. sausio 26 d. pinigų priėmimo kvitą serija DG Nr. 1/2018, patvirtinantį, kad už pareiškėją E. P. Savadarbių transporto priemonių gamintojų asociacija sumokėjo atstovui D. G. 950 Eur už teisines paslaugas, suteiktas administracinėje byloje Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (toliau – ir LVAT), ir 2016 m. gruodžio 27 d. sutartį dėl bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo, kurioje nurodyta, jog Savadarbių transporto priemonių gamintojų asociacija apmokės visas E. P. bylinėjimosi išlaidas, patirtas už atstovavimą LVAT administracinėje byloje Nr. eA-697-662/2017. Teisėjų kolegija, įvertinusi pateiktus dokumentus, taip pat atkreipusi dėmesį į byloje esančią 2015 m. lapkričio 16 d. sąskaitą faktūrą serija DGK-15 Nr. 018 (I t., b. l. 74), kuria pareiškėjas grindė atstovavimo išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, nustatė, kad 2018 m. sausio 26 d. pinigų priėmimo kvite esantis antspaudas nepatvirtina, jog 950 Eur už pareiškėją E. P. buvo sumokėti D. G. kaip profesinės bendrijos „D. G. ir partnerių juridinė kontora“ atstovui, kuris, kaip jau buvo minėta, tik būdamas šios bendrijos nariu turėjo teisę atstovauti pareiškėją administracinėje byloje Nr. eA-697-662/2017. Atsižvelgdama į paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjas nepateikė tinkamų įrodymų, pagrindžiančių jo atstovavimo išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, todėl pareiškėjo prašymo dalis dėl 950 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestina kaip nepagrįsta.
 7. Iš bylos medžiagos matyti, kad už pareiškėją jo atstovas profesinė bendrija „D. G. ir partnerių juridinė kontora“, teikdama apeliacinį skundą, 2016 m. vasario 23 d. sumokėjo 21 Eur žyminį mokestį (I t., b. l. 168), kurį prašo priteisti iš atsakovo, todėl atsižvelgus į byloje esantį mokėjimo nurodymą, patvirtinantį žyminio mokesčio sumokėjimą, pareiškėjui 21 Eur žyminio mokesčio suma priteistina iš atsakovo.
 8. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant pareiškėjui E. P. iš atsakovo VĮ Registrų centro Telšių filialo 21 Eur išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

12pareiškėjo E. P. prašymą tenkinti iš dalies.

13priteisti pareiškėjui E. P. iš atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialo 21 Eur (dvidešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai