Byla 2A-302-115/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų V. V., Petro Jaržemskio, sekretoriaujant Renatai Anderson, dalyvaujant ieškovo P. R. įstatyminei atstovei T. P., jų atstovei advokatei Jevgenijai Savčenko, atsakovo Vilniaus Vilkpėdės darželio-mokyklos direktorei Linai Banaitienei, trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atstovei Linai Vairė,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų (atsakovo) Vilniaus Vilkpėdės darželio – mokyklos ir trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-113-545/2010 pagal ieškovo P. R. įstatyminės atstovės T. P. ieškinį atsakovui Vilniaus Vilkpėdės darželiui – mokyklai, tretiesiems asmenims Vilniaus apskrities viršininko administracijai, ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, su byloje dalyvaujančiu asmeniu-išvadą teikiančia institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos ir socialinės apsaugos departamento vaikų teisių apsaugos skyriumi dėl neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovo P. R. įstatyminė atstovė T. P. patikslintu ieškiniu prašė pripažinti Vilniaus Vilkpėdės darželio-mokyklos kaltę dėl įvykusio su P. R. nelaimingo atsitikimo pakeliui į mokyklą ir priteisti iš atsakovo 50000 Lt neturtinei žalai atlyginti P. R. naudai (I t.,b.l. 168-172).

5Nurodė, kad 2004-09-01 sudarė su Vilniaus Vilkpėdės darželio-mokykos direktore Lina Banaitiene Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartį Nr. 4, pagal kurios 1.4. p. Švietimo teikėjas (darželis-mokykla) įsipareigojo kurti sveikas ir saugias vaiko ugdymo sąlygas, o pagal Sutarties 1.9. punktą Švietimo teikėjas įsipareigojo suteikti moksleiviui pirmąją medicinos pagalbą, ir apie tai nedelsiant informuoti tėvus. 2005-05-12 apie 8 val. lipant laiptais mokyklos teritorijoje, berniuko koja užsikabino už viršutinio laiptelio, įstrigo į skylę laiptelyje ir vaikas pargriuvo; smarkiai sužeidė veidą, nubrozdino ir sulaužė nosis, nubrozdino lupas, jam nuskilo du priekiniai dantys, sutrenktos smegenys. Mokykloje vaikui medicininės pagalbos niekas nesuteikė. 2005-05-12 apie 8.20 val. klasės vadovė B. M. paskambino iš mokyklos T. P. ir pasakė, kad ji ateitų greičiau pasiimti vaiką, kad jis nukrito ir jam lūžusi nosis, išmušti dantys, kraujuoja, jį reikia vežti į polikliniką. Berniuko įstatyminė atstovė buvo po operacijos, blogai jautėsi, ir norėjo prašyti, kad kviestų greitąją pagalbą, bet mokytoja B. M. toliau nebendravo. T. P. negalėjo po operacijos vaikščioti, todėl vaiką iš mokyklos-darželio buvo pasėmė vyresnioji duktė (mokinė) L. P.. P. R. įstatyminė atstovė iškvietė greitąją medicininę pagalbą 8.33 val., kuri atvyko į namus 8.49 val. Greitosios pagalbos gydytojo diagnozė: galvos smegenų sutrenkimas, nosies kaulų lūžimas, 1 danties lūžimas. Vaikas buvo hospitalizuotas VĮ Vilniaus universiteto Vaikų ligoninėje nuo 2005-05-12 iki 2005-05-16 traumatologiniame skyriuje, o nuo 2005-05-16 iki 2005-05-19 otorinolaringologijos skyriuje. 2005-05-17 d. vaikui buvo atlikta operacija nosikaulių repozicija, uždėtas gipsas. Nurodo, jog vaikas turėjo smegenų sutrenkimą, tačiau mokyklos-darželio darbuotojai ne tik nesuteikė jam pagalbos, bet išvarė jį iš mokyklos-darželio. Be to, 2005-05-12 sudarytame akte dėl nelaimingo atsitikimo neteisingai nurodyta, kad nelaimingas atsitikimas įvyko apie 8.20 val., vaikui vėluojant į pamokas. Klaidingai nurodyta, kad vaikui buvo suteikta pirmoji medicininė pagalbą apie 8.23 val., niekas pirmosios medicinos pagalbos vaikui nesuteikė ir jo neklausė kas jam atsitiko. Akte (10 p.) surašyta, kad vaikui susipynė kojos arba jis užkliuvo. Iš nuotraukų matyti, kad mokyklos-darželio teritorija nesutvarkyta ir laiptai yra pavojingi vaikams. Be to, akto 14 p. buvo pažymėta, kad berniuko įstatyminė atstovė buvo kviesta dalyvauti nelaimingo atsitikimo tyrime, kuris buvo pradėtas 2005-05-12 10 val., t.y. tuo metu, kai ji su vaiku buvo ligoninėje. Teigė, jog 2005-05-12 nelaimingo atsitikimo aktas Nr. 1 surašytas klaidinant faktus, ir įžeidžiant vaiką ir jo motiną. Po traumos vaikui diagnozuota būklė po galvos smegenų sutrenkimo, dešiniojo veidinio nervo nepakankamumas, miego sutrikimas, kraujagysliniai galvos skausmai, svaigimas, skausmai iš dešiniosios ausies, ūžėsis, dūzgimas ausyse. Dėl šių aplinkybių P. R. nuo 2005-09-15 iki 2005-10-11 buvo skirtas sveikatą grąžinantis gydymas sanatorijoje „Pušyno kelias“. P. R. 2006-02-09 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu pripažintas neįgaliu iki 2007-02-09. Atsakovo Nuostatų 31.18 p. nustatyta, kad jo pareiga teikti pirmąją medicinos pagalbą, saugoti nuo fizinių, sveikatą žalojančių poveikių. Tačiau, nepaisant pasirašytos su ieškove sutarties, kur 1.9. punkte švietimo teikėjas ( atsakovas) įsipareigojo suteikti pirmąją medicinos pagalbą- greitosios medicininės pagalbos iškvietimą sužalotam vaikui, atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė. Apie tai, kad atsakovas nedelsiant informuoja tėvus apie vaiko sveikatos stovį, išdėstyta 2004-09-01 sutarties Nr.4 1.9 punkte, tačiau ieškovo įstatyminės atstovės nuomone, pirmiausia turi būti suteikiama medicininė pagalba. Atsakovo Nuostatų 52.5 p. nurodyta, kad direktorius puoselėja palankų ugdymui psichologinį mikroklimatą, tačiau šiuo atveju vaikas buvo paliktas be pagalbos vienas. Atsakovo Nuostatuose nustatyta ir atsakovo atsakomybė (75, 77 punktai) už vaikų sveikatą, saugumą ir gyvybę buvimo darželyje-mokykloje metu, direktoriaus atsakomybė už visą institucijos veiklą. Sutarties 1.4 punkte atsakovas įsipareigojo kurti vaikui sveikas ir saugias ugdymo sąlygas. Nuostatų 31.19 p. numatyta, kad atsakovas privalo rūpintis patalpų ir teritorijos priežiūra. Iš Visuomenės sveikatos saugos patikrinimo aktų matyti, kad 2005-12-05 Nr.31-04-742, 2005-08-19 Nr.31-04-485, 2004-12-14 Nr. 31-04-514, 2003-09-23 Nr.31-04-418, 2002-11-11 Nr. 31-04-387, 2002-08-14 Nr.31-04-219, 2001-09-06 Nr.31-04-165 atsakovo patalpose ir teritorijoje buvo betvarkė. Remiantis Nuostatų 77 p., direktorius atsako už visą institucijos veiklą ir neša už pažeidimus atsakomybę (CK 6.256 str. 1-3 d.). Atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, ir iš to seka kad jo civilinė atsakomybė yra sutartinė, nors yra ir deliktinės atsakomybės požymių (CK 6.245 str. 3,4 d.). Tarp atsakovo neteisėto neveikimo ir padarinių yra priežastinis ryšys (CK 6.247str.), Vadovavosi CK 6.248 str .l d., 3 d. Vaiko sveikata vis blogėja, jis patyrė didelį fizinį skausmą, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, pažeminimą, bendravimo galimybių sumažėjimą, neaišku kas bus su juo sveikata ateityje, ar galės jis, užaugęs mokytis, dirbti pagal jam patinkančią profesiją. Neturtinę žalą įvertino 50000 Lt. Ši suma, ją mokant kas mėnesį nuo žalos padarymo iki vaiko pilnametystės sudaro 520 Lt per mėnesį. Pažymėjo, kad atsakovo veikla yra profesionali.

6Atsakovas Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla atsiliepimu į patikslintą ieškinį (I t.,b.l. 195-201) su ieškiniu nesutiko bei prašė jį atmesti. Nurodė, kad pagal LR CK 6.250 str. neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais, o įstatymai nenumato, kad neturtinė žala galėtų būti atlyginama pažeidus sutartinius įsipareigojimus. Ieškovė neįrodė, kad mokykla pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus. Pagal 2004-09-01 d. sudarytą Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartį Nr. 4, švietimo teikėjas įsipareigoja suteikti pirmąją medicinos pagalbą moksleiviui ir apie tai nedelsiant informuoti tėvus. Nepagrįsti yra ieškovės teiginiai, kad šis sutarties punktas buvo pažeistas. Mokytoja B. M. P. R. nušluostė kraują ir nedelsiant iškvietė tėvus. Nurodė, kad ieškovė neturi specialių medicininių žinių nurodomoms dėl netinkamos medicininės pagalbos suteikimo aplinkybėms pagrįsti; eksperto išvada byloje nėra pateikta, manė, kad pirmoji pagalba ieškovui mokykloje buvo suteikta tinkamai. Mokytoja, mačiusi vaiką iškart po nelaimingo įvykio ir suteikusi pagalbą, mėlynių ir sutynimų pastebėti negalėjo, nes jie dar nebuvo atsiradę. Tai, kad P. R. būklė ir išvaizda iškart po traumos nebuvo bloga, patvirtina ir tas faktas, kad P. R. atėjusi pasiimti sesuo neprašė kviesti gydytoją, o išsivedė P. R. į namus. Vaiko mamai paskambinusi ir apie vaiko traumą informavusi mokytoja žinojo, kad P. R. šeima gyvena visai šalia mokyklos, nukentėjusiojo mama nepasakė, kad ji ar suaugusieji šeimos nariai negali atvykti, greitosios pagalbos iškviesti neprašė. Pagal LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 8 str. sveikatos priežiūra ar slauga nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiama, kai yra jų atstovų sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento interesams, todėl mokytoja šiuo atveju pasielgė teisingai, iškviesdama tėvus. Neteisingas ir patikslinto ieškinio teiginys, kad mokykla pažeidė Sutarties 1.4 p, kuriame nurodyta, kad mokykla įsipareigoja kurti vaikui sveikas ir saugias ugdymo sąlygas. Žodis „kurti“ lingvistikai reiškia procesą, o ne rezultatą. Mokykla nuolat, pagal finansines galimybes, gerina techninę mokymosi aplinką. LR CK 3.155 str. 2 d. numato tėvų pareigą rūpintis savo vaikais, jų sveikata, juos prižiūrėti, išlaikyti ir sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, atsižvelgdami į vaiko protinę ir fizinę būklę. Pagal LR CK 3.165 str., pirmiausia vaikų saugumu, sveikata ir išsilavinimu turi rūpintis tėvai. Teigė, kad P. R. iki nelaimingo atsitikimo jau turėjo sveikatos problemų: mišrių raidos sutrikimų, yra nežymiai protiškai atsilikęs, jo sveikatos grupė dar iki nelaimingo atsitikimo buvo 3. Teigė, kad P. R. tėvai neskyrė pakankamai dėmesio vaiko sveikatai. Jie nepasirūpino, kad raidos sutrikimų turintis vaikas, saugiai ir laiku pasiektų mokyklą. Priežastis, dėl kurios P. R. nukrito, nėra aiški, tai galėjo atsitikti ir dėl kitų priežasčių (užmintas atsirišęs bato raištelis, susvaigusi galva, neatsargus ir/ar greitas lipimas laiptais). Dėl minėtų laiptų per visą mokyklos veiklos laiką mokykla nėra gavusi pastabų ar rekomendacijų, niekas kitas nėra patyręs jokių sužalojimų, o P. R. nelaimingo atsitikimo dieną vėlavo į pamokas, todėl galėjo skubėti ir neatsargiai lipti, vaikas galėjo nukristi dėl priežasčių, nesusijusių su mokyklos laiptų technine būkle. Pažymėjo, kad iš visuomenės sveikatos saugos patikrinimo aktuose įrašytų rekomendacijų matyti, kad mokykloje esantys trūkumai yra nedideli, jų nėra daug. Ieškovė neįrodė, kad kuris nors iš visuomenės sveikatos saugos patikrinimo aktuose užfiksuotų trūkumų būtų sąlygojęs P. R. traumą, todėl laikytina, kad nėra priežastinio tarp žalos, atsiradusios vaiko sveikatai, ir neteisėtų veiksmų (neveikimo). Kalti veiksmai (ar neveikimas), sąlygoję vaiko traumą, taip pat neįrodyti: nėra aišku, dėl kokių priežasčių vaikas nukrito, nėra įrodyta, kad vaikas nukrito užkliuvęs už mokyklos laiptų, taip pat nėra duomenų, kad mokyklos laiptai buvo nesaugūs.

7Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į patikslintą ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti atsakovo Vilkpėdės darželio-mokyklos nurodytais atsilipime į patikslintą ieškinį motyvais (I t., b.l. 206-209) .

8Tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė bylą spręsti teismo nuožiūra (I t.,b.l. 114-116).

9Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento VTAS atsiliepimu į ieškinį (I t.,b.l.119-120) su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad atsakovo administracijos veiksmai, pastebėjus mokyklos teritorijoje susižalojusį moksleivį P. R., buvo visiškai pasyvūs. Nesuteikus skubios medicininės pagalbos, mokyklos administracija sudarė padidintą pavojų nepilnamečio sveikatai, pažeidė susižalojusiojo vaiko teisę gauti skubią medicininę pagalbą ir dėl to nukentėjo sveikatai svarbūs vaiko interesai. Vaikas išgyveno fizinį skausmą, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, nepatogumus, sumažėjo bendravimo galimybės.

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. balandžio 12 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš Vilniaus Vilkpėdės darželio-mokyklos 10.000 Lt neturtinės žalos P. R. naudai, pavedant T. P. disponuoti nurodytomis lėšomis uzufrukto teise. Priteisė iš Vilniaus Vilkpėdės darželio-mokyklos 1225 Lt medicinos ekspertizės atlikimo išlaidų, 1190 Lt statybos ekspertizės atlikimo išlaidų, 825 Lt už teisines paslaugas, viso 3240 Lt į valstybės pajamas. Priteisė iš Vilniaus Vilkpėdės darželio-mokyklos 300 Lt žyminio mokesčio bei 119,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (III t., b.l.159-169).

11Pirmosios instancijos teismas vadovavosi LR Švietimo įstatymo 61 str. 4 d. 3 p.,66 str. 2 d.,67 str.2p.) 2004-09-01 Sutarties Nr. 4 „Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą“ 1.4., 1.9 p., Vilniaus Vilkpėdės darželio-mokyklos nuostatų 67 p., 31.19 p., 75 p., 52.4 p., 56.2 p. ir padarė išvadą, kad švietimo tiekėjas, t.y. atsakovas Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla, yra atsakinga už sveikas ir saugias ugdymo sąlygas, už patalpų ir teritorijos priežiūrą, už vaikų sveikatą, saugumą buvimo darželyje mokykloje metu, tame skaičiuje ir už mokyklos teritorijos esančių laiptų tvarkingumą. Teismas vadovavosi Mykolo Romerio universiteto teismo medicinos instituto Vilniaus skyriaus 2007-11-19 ekspertizės aktu Nr. EKG 169/08(01) ir atmetė ieškovo įstatyminės atstovės motyvą, kad jos sūnui atsakovas nesuteikė tinkamos ir pakankamos pirmosios medicinos pagalbos. Teismas vadovavosi VGTU Statybos fakulteto Statybos technologijos ir vadybos katedros 2009-10-14 ekspertizės aktu, kuriame nurodyta, kad laiptai buvo netvarkingi ir šie faktoriai gali išprovokuoti žmogaus užkliuvimą ir kritimą. Ekspertizė buvo atlikta iš liudytojo V. P. darytų nuotraukų, nes atsakovas kitų vaizdinių mokyklos teritorijos laiptų nuotraukų teismui nepateikė. Teismui abejonių dėl eksperto kvalifikacijos bei išvados nekilo. Atsakovas bei tretysis asmuo nepateikė įrodymų, kad ieškovo P. R. sužalojimo mechanizmas būtų kitoks nei nurodo pats ieškovas bei jo įstatyminė atstovė. Teismas nustatė, kad byloje nesurinkta pakankamų įrodymų, kad P. R. 2005-05-12 vėlavo į mokyklą, kaip nurodyta nelaimingo atsitikimo akte Nr. 1, nes nelaimingo atsitikimo tyrimas buvo pradėtas vėliau, o akte yra netikslumų dėl nelaimingo atsitikimo buvimo vietos ir jame nurodytų aplinkybių. Teismas nurodė, kad net vaikui vėluojant į pamokas, atsakovas nėra atleistas nuo pareigos tinkamai prižiūrėti ir remontuoti avarinius teritorijos laiptus, dėl to atmetė atsakovo motyvą, kad kompetentingų institucijų patikrinimo aktais nebuvo nustatytas būtinumas remontuoti mokyklos teritorijoje esančius laiptus, nes pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos yra įtvirtinta įstatyme (LR CK 6.263 str. 1 d.). Teismas pažymėjo, kad 2003-2005 m. tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė nepakankamai skyrė biudžeto asignavimų mokyklos pastato remonto darbams, statybinėms medžiagoms ir kt., tai įrodo atsakovo pateiktos programų išlaidų sąmatos. Teismas sprendė, kad byloje nustatytinas priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos sveikatai (LR CK 6.247 str.).Teismas vadovavosi Konstitucijos 30 str. 2 d., CK 6.250 str. ir 6.283 str. 1 d., ir nurodė, jog teisė į neturinę žalą sveikatos sužalojimo atveju yra numatyta įstatyme, todėl atsakovo bei trečiojo asmens atstovių teiginį, kad esant tik sutartinei atsakomybei neturtinė žala neatlyginama, atmetė. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovo P. R. sveikatai atsiradusios pasekmės (21 danties viršutinės šaknies trečdalio rezorbcija, 11 danties trauma, nosies kaulų lūžis bei galvos smegenų sukrėtimas) visiškai nepašalintos, todėl padarė išvadą, kad neigiamos pasekmės ieškovo sveikatai truko ilgai, pradedant nuo 2005 m. ir reikalingas tolimesnis ilgalaikis dantų sekimas, kontrolinės radiogramos. Be to, 2007-01-29 vaikas buvo pripažintas neįgaliu, kuriuo išbuvo iki 2009-02-09, jis nuolat serga, o atsakovo kaltė pasireiškė neveikimu-nerūpestingumu, neatidumu. Atsižvelgdamas į teismų praktiką (LAT 2010-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2010), tesimas sprendė, kad ieškovui priteistina neturtinė žala yra 10.000 Lt dydžio.

12Atsakovas Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla pateikė apeliacinį skundą (III t., b.l.183-187), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, jog teismas, konstatuodamas atsakovo neteisėtus veiksmus, vadovavosi vieninteliu įrodymu – VGTU Statybos fakulteto Statybos technologijos ir vadybos katedros 2009-10-14 ekspertizės aktu, nors privalėjo šį įrodymą vertinti visų įrodymų kontekste. Pažymi, jog atsakovas pateikė 2011-02-26 J.R. Š. pažymą dėl 2009-10-14 teismo ekspertizės akto pagrįstumo, kurioje nurodyta, kad ekspertizės išvados neišsamios ir netinkamos. Pažymi, jog šią pažymą surašiusio asmens kvalifikacija tokia pati, kaip ir 2009-10-14 ekspertizės aktą surašiusio asmens, tai patvirtina kvalifikacijos atestatas. Tačiau teismas nevertino šio pateikto įrodymo, pažeidė CPK 185 str. 2 d., 218 str., 270 str. 4 d. 3 p. normas, dėl to sprendimas naikintinas. Vadovaujasi CK 6.253 str. 1 ir 5 d. dėl civilinės atsakomybės netaikymo sąlygų. Nurodo, jog vaikas galėjo susižaloti ir dėl to, jog vėluodamas skubėjo, galėjo neatsargiai lipti laiptais, be to vaikas iki nelaimingo įvykio turėjo sveikatos sutrikimų, tai galėjo sąlygoti nelaimingą atsitikimą, nes tokiam vaikui reikia didesnio tėvų dėmesio ir globos. Nurodo, jog teismas nevertino šių aplinkybių. Teigia, jog ieškovo įstatyminė atstovė įrodinėjo, kad vaikas iki šiol patiria pasekmes, tačiau jis iki nelaimingo atsitikimo jau turėjo sveikatos problemų. Medicininių dokumentų išrašai įrodo, kad vaikas pasveiko, pasekmių nėra konstatuota. Mano, jog šiuo atveju berniuko tėvai nebuvo pakankami rūpestingi. Pažymi, jog apeliacinės instancijos teismas turėtų įvertinti atsakovo finansinę padėtį, viešojo juridinio asmens specifiką ir panaikinti skundžiamą sprendimą.

13Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės taryba pateikė apeliacinį skundą (III t.,b.l. 173-178), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, jog teismas konstatuodamas atsakovo neteisėtus veiksmus, iš esmės rėmėsi vieninteliu įrodymu – VGTU Statybos fakulteto Statybos technologijos ir vadybos katedros 2009-10-14 ekspertizės aktu, kurio neturėjo suabsoliutinti, privalėjo šį įrodymą vertinti visų įrodymų kontekste. Pažymi, jog byloje yra pateiktas kitas rašytinis įrodymas – 2011-02-26 J.R. Š. pažyma dėl 2009-10-14 teismo ekspertizės akto pagrįstumo. Pažymi, jog šią pažymą surašiusio asmens kvalifikacija tokia pati, kaip ir 2009-10-14 ekspertizės aktą surašiusio asmens, tai patvirtina kvalifikacijos atestatas. Tačiau teismas nevertino šio pateikto įrodymo, pažeistos CPK 185 str. 2 d., 218 str., 270 str. 4 d. 3p. normos, dėl to sprendimas naikintinas. Vadovaujasi CK 6.253 str. 1 ir 5 d. dėl civilinė atsakomybės netaikymo sąlygų. Nurodo, jog vaikas galėjo susižaloti ir dėl to, jog vėluodamas į pamokas skubėjo ir galėjo neatsargiai lipti laiptais, be to vaikas iki nelaimingo įvykio turėjo sveikatos sutrikimų, kas taip pat galėjo sąlygoti nelaimingą atsitikimą. Teigia, jog ieškovo įstatyminė atstovė įrodinėjo, kad vaikas iki šiol patiria pasekmes, tačiau jis iki nelaimingo atsitikimo jau turėjo sveikatos problemų, medicininių dokumentų išrašai liudija, kad vaikas pasveiko. Taigi, nėra įrodymų, kiek vaiko dabartinei būklei pakenkė nelaimingas atsitikimas, kiek jo persirgtos ligos. Medikai nustatė, kad šiuo metu reikalingas tik endodontinis gydymas. Pažymi, jog švietimo įstaiga yra biudžetinė ir yra viešasis interesas, todėl net jei ir būtų nustatyta atsakovo kaltė, žalos dydis turėtų būti mažinamas. Pažymi, jog atsakovas yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, o teismas jas nepagrįstai priteisė.

14Atsakovas Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla atsiliepimu į trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą (III t., b.l. 200-201) prašo jį tenkinti ir panaikinti skundžiamą sprendimą.

15Ieškovo P. R. įstatyminė atstovė T. P. atsiliepimu į apeliacinius skundus (III t., b.l. 2002-205) prašo apeliacinius skundus atmesti, palikti skundžiamą sprendimą nepakeistą. Nurodo, jog atsakovas neužtikrino nepilnamečiui vaikui P. R. sveikų ir saugių ugdymo sąlygų bei nesuteikė pirmosios medicinos pagalbos, nors tai buvo numatyta su atsakovu pasirašytoje 2004-09-01 Sutartyje. Pažymi, jog sutartyje ir Vilniaus Vilkpėdės darželio-mokyklos nuostatuose yra numatyta mokyklos darželio direktoriaus atsakomybė už vaikų sveikatą, saugumą ir gyvybę darželio-mokyklos patalpose, atsakovas privalo rūpinti ir darželio-mokyklos patalpų ir teritorijos priežiūra. Pažymi, jog iš atsakovo pateiktų Visuomenės sveikatos saugos patikrinimo aktų matyti, kad atsakovo patalpose ir teritorijoje buvo betvarkė. Teigia, jog atsakovo atsakomybė yra ne tik sutartinė, bet ir deliktinė. Tarp atsakovo veiksmų (neveikimo) ir neveikimo padarinių yra priežastinis ryšys. Statybos ekspertizės aktas patvirtina atsakovo kaltę. Pažymi, jog praėjus 5 metams po įvykio, P. R. būklė yra bloga, tai patvirtina medicininiai dokumentai. Priteistas žalos atlyginimo dydis nėra didelis.

16

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

19Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

20Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

21Apeliantai (atsakovas Vilniaus Vilkpėdės darželis – mokykla ir tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės taryba apeliaciniais skundais nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo iš dalies yra patenkintas ieškovo P. R., atstovaujamo įstatyminės atstovės T. P., ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo.

22Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliantų argumentai atmestini.

23Kolegija pažymi, kad CK 6.283 staipsnio 1 dalis numato, kad jeigu fizinis asmuo yra suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiajam atlyginti visus patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Šiuo atveju deliktinės civilinės atsakomybės institutas yra grindžiamas visuotine pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ar neveikimu nepadarytų žalos kitam asmeniui (CK 6.263 straipsnis). Asmeniui, kuris šią pareigą pažeidžia arba kuris pagal įstatymą yra atsakingas už žalą padariusio asmens veiksmus (netiesioginė civilinė atsakomybė), kyla prievolė atlyginti padarytą žalą. Atsakomybė atsiranda tada, kai nustatytos visos jos sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žalą padariusio asmens kaltė (CK 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 straipsniai).

24Šioje byloje nustatyta, kad ieškovas P. R. lankė Vilniaus Vilkpėdės darželį-mokyklą, kurios teritorijoje 2005-05-12 ryte susižalojo, griuvus lipant betoniniais laiptais, esančiais prie pastato. Ieškovas teigia, kad jis griuvo užstrigus kojai už viršutinio laipto pakopos. Teismas vadovavosi VGTU Statybos fakulteto Statybos technologijos ir vadybos katedros 2009-10-14 ekspertizės aktu, kuriame nurodyta, kad laiptai buvo netvarkingi ir šie faktoriai galėjo išprovokuoti žmogaus užkliuvimą ir kritimą (b.l. 20,t.3). Apeliantai teigia, kad teismas, konstatuodamas atsakovo neteisėtus veiksmus, nevertino pateiktos 2011-02-26 J.R. Š. pažymos dėl 2009-10-14 teismo ekspertizės akto pagrįstumo, kurioje nurodyta, kad ekspertizės išvados neišsamios. Tačiau kolegija šiuos apeliantų argumentus atmeta kaip nepagrįstus, nes iš pridėtų nuotraukų matyti, kad tarp viršutinės laiptų pakopos yra pakankamai nemažas plyšys, o betoninės plytelės aptrupėjusios. Taigi, nėra paneigta ieškovo nurodyta aplinkybė, kad jis griuvo ir susižalojo užkliuvus kojai už aptrupėjusios viršutinės laiptų pakopos, nepriklausomai ar laiptai pripažintini avariniais ar ne. Be to, iš nuotraukų matyti, kad yra išlinkusios ir išsikraipusios kitų pakopų plytelės, o ekspertai nustatė, kad laiptai yra nesaugūs, nes neturi turėklų ir neatitinka kitų STR reikalavimų, kurie keliami tokio pobūdžio statiniams.

25Apeliantai teigia, kad ieškovas galėjo griūti ir skubėdamas ar dėl turimų sveikatos problemų. Tačiau šie argumentai taip pat atmestini, kadangi apeliantai nepateikė įrodymų, kad ieškovas skubėjo ir griuvo dėl savo didelio neatsargumo ar turimų sveikatos problemų. Be to, kad ieškovas turėjo tam tikrų sveikatos problemų atsakovui buvo žinoma. Tai rodo, kad atsakovas turėjo užtikrinti atėjusiam į mokyklą P. R. tinkamą priežiūrą ir sveikas bei saugias sąlygas. Šią aplinkybę patvirtina ir teismo paminėti norminiai aktai bei pasirašyta sutartis (LR Švietimo įstatymo 61 str. 4 d. 3 p.,66 str. 2 d.,67 str.2p., 2004-09-01 Sutarties Nr. 4 „Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą“ 1.4., 1.9 p., Vilniaus Vilkpėdės darželio-mokyklos nuostatų 67 p., 31.19 p., 75 p., 52.4 p., 56.2 p.).

26Pažymėtina ir tai, kad atsakovas pasirašytoje sutartyje jokių papildomų reikalavimų ieškovo pristatymui į mokyklą motinai nekėlė, prie mokyklos jo nepasitikdavo ir faktiškai pripažino, jog tokio poreikio ir nebuvo. Todėl daugiau tikėtina, kad ieškovas griuvo ir susižalojo ne dėl turimų sveikatos problemų ir apeliantų nurodytų kitų aplinkybių, o dėl laiptų trūkumų. T.y. atsakovo kaltės, kadangi jis pažeidė įstatymą (CK 6.263str.1d.), nes nebuvo pakankamai rūpestingas ir laiku nepašalino laiptų trūkumų, o tuo pačiu neužtikrino ieškovui sveikų bei saugių sąlygų, dėl ko yra atsakingas už atsiradusias pasekmes nukentėjusiojo sveikatai. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ieškinį dėl neturtinės žalos priteisimo tenkino pagrįstai (CK 6.250str., 6.283str.1d.), nes yra nustatytos visos tam būtinos sąlygos, o apeliantų argumentai atmestini.

27Apeliantai nesutinka ir su priteistos neturtinės žalos dydžiu. Tačiau kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas priteistinos neturtinės žalos dydį, tinkamai aiškino ir taikė CK 6.250str., nes atsižvelgė į ieškovo P. R. gydimosi trukmę, sveikatai atsiradusios pasekmes (21 danties viršutinės šaknies trečdalio rezorbcija, 11 danties trauma, nosies kaulų lūžis bei galvos smegenų sukrėtimas), kurios yra nurodytos ekspertizės akte, medicininiuose dokumentuose ir faktiškai nėra visiškai pašalintos, kadangi visą gyvenimą yra reikalingas dantų sekimas ir kontrolinės radiogramos. Be to, padaryti sužalojimai, jų pobūdis jauno amžiaus ieškovui neabejotinai sukėlė didelį fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus ir nepatogumus. Tai rodo, kad nėra pagrindo mažinti iš savivaldybės biudžeto finansuojamo juridinio asmens priteistą 10000Lt sumą apeliantų nurodytais argumentais (tam tikslui lėšų nebuvimo, jų skyrimo ir naudojimo pagal paskirtį, esamos sunkios ekonominės padėties valstybėje ir kt.), nes neturtinės žalos dydis faktiškai atitinka teismų praktiką, o taip pat protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5str.).

28Pažymėtina ir tai, kad ieškovas susižalojo 2005 metais, byla iškelta 2006 metais, o geruoju atsakovas nesutiko atlyginti neturtinės žalos visiškai ir nepateikė teismui įrodymų apie esamą jo blogą dabartinę turtinę padėtį, patvirtinančią, jog išmokėjus priteistą 10000Lt sumą, gali būti sutrikdyta mokyklos veikla. Todėl kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti ir atsakovo atstovo prašymo išdėstyti sprendimo vykdymą 2 metams.

29Apeliantai skunduose nurodo, kad CPK 96 str.1d. pagrindu teismas negalėjo pilnai priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų valstybei, nes ieškinys yra patenkintas iš dalies. Tačiau kolegija šiuos argumentus atmeta kaip nepagrįstus, nes ieškinys iš esmės yra patenkintas, o vadovaujantis CK 6.250str.2d. neturtinės žalos dydį nustato teismas. Be to, priteistos bylinėjimosi išlaidos negali būti pripažintos nepagrįstomis ar neprotingai didelėmis.

30Kiti ieškovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

31Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino, taikė įstatymą ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais pagrindo nėra(CPK 326 str.1 d.1 p.).

32Vadovaujantis CPK 88 str.1 d. 3 p.,93, 96, 98 str., iš apeliantų priteistinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinėje tesimo instancijoje, kurias patvirtina byloje pateikti įrodymai. T.y. 440Lt už valstybės ieškovui suteiktą antrinę teisinę pagalbą ir 15,16Lt procesinių dokumentų siutimo išlaidų.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

35Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-113-545/2010 palikti nepakeistą.

36Priteisti iš Vilniaus Vilkpėdės darželio – mokyklos ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos lygiomis dalimis 440,0Lt valstybei už teisines paslaugas ir 15,16Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų apeliacinėje teismo instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovo P. R. įstatyminė atstovė T. P. patikslintu ieškiniu prašė... 5. Nurodė, kad 2004-09-01 sudarė su Vilniaus Vilkpėdės darželio-mokykos... 6. Atsakovas Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla atsiliepimu į patikslintą... 7. Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į patikslintą... 8. Tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. balandžio 12 d. sprendimu... 11. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi LR Švietimo įstatymo 61 str. 4 d. 3... 12. Atsakovas Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla pateikė apeliacinį skundą... 13. Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės taryba pateikė apeliacinį... 14. Atsakovas Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla atsiliepimu į trečiojo... 15. Ieškovo P. R. įstatyminė atstovė T. P. atsiliepimu į apeliacinius skundus... 16. ... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 20. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 21. Apeliantai (atsakovas Vilniaus Vilkpėdės darželis – mokykla ir tretysis... 22. Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad skundžiamas pirmosios... 23. Kolegija pažymi, kad CK 6.283 staipsnio 1 dalis numato, kad jeigu fizinis... 24. Šioje byloje nustatyta, kad ieškovas P. R. lankė Vilniaus Vilkpėdės... 25. Apeliantai teigia, kad ieškovas galėjo griūti ir skubėdamas ar dėl turimų... 26. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas pasirašytoje sutartyje jokių papildomų... 27. Apeliantai nesutinka ir su priteistos neturtinės žalos dydžiu. Tačiau... 28. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas susižalojo 2005 metais, byla iškelta 2006... 29. Apeliantai skunduose nurodo, kad CPK 96 str.1d. pagrindu teismas negalėjo... 30. Kiti ieškovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai reikšmės teisingam... 31. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 32. Vadovaujantis CPK 88 str.1 d. 3 p.,93, 96, 98 str., iš apeliantų priteistinos... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 35. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. sprendimą... 36. Priteisti iš Vilniaus Vilkpėdės darželio – mokyklos ir Vilniaus miesto...