Byla e2S-1345-855/2019
Dėl netesybų dydžio sumažinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Renata Volodko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 20 d. nutarties, kuria atsakovo M. A. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkintas iš dalies, civilinėje byloje pagal ieškovės A. S. ieškinį atsakovui M. A. dėl netesybų dydžio sumažinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė A. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui M. A. ir prašė sumažinti šalių sudarytoje 2017-08-24 paskolos sutartyje įtvirtintas 0,5 procentų už kiekvieną uždelstą dieną netesybas (delspinigius) iki 0,1 procentų per dieną. Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdomąją bylą, kurioje vykdomas išieškojimas atsakovui pagal paskolos sutartį, nes užtikrinant ginčo paskolos sutartį įkeistas nekilnojamasis turtas yra parduodamas varžytynėse, šį turtą pardavus, ieškinio patenkinimo atveju ieškovei būtų padaryta negrįžtama žala.

52.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 21 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir sustabdė išieškojimą vykdymo procese iš ieškovei priklausančio nekilnojamojo turto: žemės sklypo, ūkio pastato ir sodo pastato, esančių ( - ), Vilniuje.

73.

8Atsakovas 2019 m. birželio 13 d. pateikė teismui prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones ir panaikinti išieškojimo sustabdymą vykdymo procese iš ieškovės nekilnojamojo turto ir uždrausti antstoliui išmokėti 14 350,00 Eur, gautus pardavus ieškovei priklausantį nekilnojamąjį turtą (CPK 144, 145, 148 straipsniai).

93.1.

10Atsakovas nurodė, kad ieškovės nekilnojamasis turtas buvo parduotas iki teismui pritaikant laikinąsias apsaugos priemones, už turtą gauti 33 029,00 Eur yra saugomi antstolio depozitinėje sąskaitoje. Atsižvelgdamas į ginčo pobūdį ir apimtį, atsakovas teigė, kad nebeliko teismo nutartyje nurodytos pagrindinės priežasties viso išieškojimo proceso sustabdymui ir tokios apimties laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

114.

12Ieškovė atsiliepimu į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo prašė atsakovo prašymą atmesti.

134.1.

14Nurodė, kad atsakovo prašomas laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas suvaržytų ieškovės teises ir galimybę jas ginti. Atsakovas reikalauja, kad teismas de facto pripažintų turto išvaržymo teisėtumą net tuo atveju, jei pasikeistų ieškinio reikalavimo suma. Ieškovė turi teisę ginti varžytynių metu pažeistas savo teises ir kelti klausimą dėl varžytynių akto teisėtumo, tačiau prioritetu laiko ieškinį, kuriuo siekia sumažinti delspinigius. Teismui pakeitus laikinąsias apsaugos priemones taip, kaip prašo atsakovas, būtų pripažintas teisėtu vykdomasis aktas, kuriame įrašyta 35 000 Eur suma. Teismui patenkinus ieškinį dėl delspinigių sumažinimo atsakovas turėtų gauti kitą vykdomąjį raštą su mažesne suma, kas suponuotų iš būsimo teismo sprendimo išplaukiantį varžytynių neteisėtumą.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartimi nutarė atsakovo M. A. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkinti ir panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 21 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdymo procese iš ieškovei A. S. priklausančio nekilnojamojo turto (žemės sklypo, ūkio pastato, sodo pastato, esančių ( - ), Vilniuje) sustabdymą bei pritaikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti antstoliui Gintui Badikoniui išmokėti 17 500 Eur, gautų pardavus ieškovei A. S. priklausiusį nekilnojamąjį turtą (žemės sklypą, ūkio pastatą ir sodo pastatą, esančius ( - ), Vilniuje), likusią sumą leidžiant paskirstyti ir išmokėti įstatymų nustatyta tvarka.

186.

19Teismas pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo iš nekilnojamojo turto sustabdymas – buvo taikytos laikantis proporcingumo principo ir siekiant užtikrinti, kad nebūtų perleistas ieškovei priklausantis turtas, tačiau dar iki teismo nutarties priėmimo įvyko ieškovei priklausančio turto varžytynės, turto pirkėjas laiku sumokėjo už turtą ir buvo surašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas. Taigi, nespėjus pritaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei priklausantis nekilnojamasis turtas buvo perleistas. Už jį gauta suma – 33 029 Eur – saugoma antstolio depozitinėje sąskaitoje. Teismas konstatavo, kad teismo 2019 m. gegužės 21 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis siekta užkirsti kelią turto perleidimui, tapo beprasmės ir nebeatlieka funkcijos užtikrinti būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą bei įgyvendinti proporcingumo principą. Dėl to prašymą jas panaikinti pakeičiant kitomis pripažino pagrįstu.

207.

21Atsižvelgdamas į tai, kad ieškiniu ginčijamas 17 500 Eur delspinigių dydis ir prašoma juos sumažinti, o pati paskolos suma – 17 500 Eur – nėra ginčijama, teismas sprendė, kad atsakovo prašymas taikytas laikinąsias apsaugos priemones sieti su ieškiniu ginčijama suma yra pagrįstas. Tačiau įvertinęs, kad ginčas kilęs dėl 17 500 Eur delspinigių, teismas laikė, jog nagrinėjamu atveju proporcingumo principus ir laikinųjų apsaugos priemonių tikslus bei paskirtį atitiktų šių priemonių taikymas delspinigių sumai – 17 500 Eur, nes, neišnagrinėjus bylos iš esmės, nėra galimybės spręsti dėl galimai patenkinamos ieškinio reikalavimo dalies.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

238.

24Atskiruoju skundu ieškovė A. S. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 20 d. nutartį ir palikti galioti seniau pritaikytąsias laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

258.1.

26Pakeitus laikinąsias apsaugos priemones ir turtui perėjus naujam savininkui, galimybė neprarasti savo nekilnojamojo turto iš apeliantės būtų atimta, nes naujasis sodo sklypo ir namo savininkas jau būtų teisėtas įgijėjas, kurio teisės taip pat yra ginamos.

278.2.

28Patenkinus ieškinį ir išieškomai sumai sumažėjus, apeliantė įgautų realias galimybes išpirkti turtą ir atsiskaityti su atsakovu. Atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkinimas užkerta tokį kelią apeliantei.

299.

30Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas M. A. prašo jį atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

319.1.

32Byloje ieškinys pareikštas dėl sutartinių delspinigių mažinimo iki 0,1 % už vieną uždelstą dieną, t. y. ieškiniu reiškiamo reikalavimo suma aiškiai apibrėžta ginčijamų delspinigių suma. Jokie reikalavimai dėl varžytinių teisėtumo byloje nėra pareikšti, todėl ieškovės reikalavimas sustabdyti visą išieškojimo procesą, įskaitant ir atlikimą tų vykdymo proceso veiksmų, kurie niekaip nėra susiję su pareikštu ieškiniu, yra aiškiai neproporcingas ir pažeidžiantis kitų vykdymo proceso šalių (išieškotojo bei turto įgijėjo) teises. Būsimi ieškovės ketinimai kitose bylose ginčyti varžytinių teisėtumą nėra pagrindas šioje byloje taikyti iš esmės platesnes, nei pareikštam reikalavimui užtikrinti reikalingas laikinąsias apsaugos priemones.

339.2.

342019 m. birželio 20 d. nutartimi teismas visiškai užtikrino ieškovės pareikšto ieškinio įvykdymą – buvo uždrausta antstoliui išmokėti sumą, kuri yra ginčijama ieškiniu, likusią sumą leidžiant išmokėti išieškotojui.

359.3.

362019 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis jau yra įvykdyta, t. y. išieškotojui išmokėta ieškiniu neginčijama iš įkeisto turto pardavimo gauta suma.

37IV. Apeliacininės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Atskirasis skundas atmestinas.

3910.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d., 338 str.).

4111.

42Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

4312.

44Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas tenkino atsakovo M. A. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4513.

46Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

4714.

48Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra tik numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012).

4915.

50Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas 2019 m. gegužės 21 d. nutartimi tenkindamas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, todėl sustabdė išieškojimą vykdymo procese iš ieškovei priklausančio nekilnojamojo turto (žemės sklypo, ūkio pastato ir sodo pastato, esančių ( - ), Vilniuje). Teismas be kita ko pažymėjo, jog vykdymo proceso sustabdymas yra betarpiškai susijęs su ieškovės pareikštais reikalavimais ir sprendė, kad netaikant tokio pobūdžio laikinųjų apsaugos priemonių, ginčo sutarčiai užtikrinti įkeistas turtas galėtų būti perleistas, o varžytynėse realizavus skolininkės turtą, ieškinio tenkinimo atveju, materialinių ir laiko išlaidų gali patirti tiek vykdymo proceso šalys, tiek turto pirkėjai, galimybė išreikalauti varžytynėse realizuotą turtą iš sąžiningų pirkėjų būtų minimali. Tai reiškia, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones bylą nagrinėjęs teismas pagal byloje esančius duomenis pagrįstai laikė, kad ieškovės reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti (ką patvirtina pirmosios instancijos teismo 2019 m. liepos 24 d. sprendimas, kuriuo ieškovės ieškinio reikalavimai buvo patenkinti iš dalies), bei kad egzistuoja grėsmė, kad tokių priemonių netaikius, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5116.

52Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo taikomos nepranešus atsakovui, teismui negalėjo būti žinoma, jog 2019 m. balandžio 26 d. įvykus antrosioms skolininkei priklausančio turto varžytynėms Nr. 169771, jas laimėjo dalyvis pasiūlęs didžiausią kainą t. y. 33029,00 Eur, o pirkėjui laiku sumokėjus visą sumą, praėjus 20 dienų terminui po varžytynių pabaigos 2019 m. gegužės 17 d. buvo surašytas ir laimėtojui persiųstas turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. S-19-40-3678. Nurodytas aplinkybes patvirtina atsakovo pateiktas elektroninis susirašinėjimas su antstolio Ginto Badikonio padėjėju K. P.. Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys taip pat rodo, jog žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), ir sodo pastatas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), Vilniuje, dar 2019 m. gegužės 21 d. Turto pardavimo iš varžytynių 2019 m. gegužės 17 d. akto Nr. S-19-40-3678 pagrindu Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti kito asmens vardu.

5317.

54Atsižvelgdamas į tai, kad skolininkei priklausantis nekilnojamasis turtas (žemės sklypas, ūkio pastatas ir sodo pastatas, esantys ( - ), Vilniuje) taikant laikinąsias apsaugos priemones varžytinėse jau buvo realizuotas, o laikinosiomis apsaugos priemonėmis pirmiausiai buvo siekiama užkirsti kelią skolininkės A. S. turto pardavimui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad šios laikinosios apsaugos priemonės taikymas tapo beprasmis, kadangi jos taikymas būsimo galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymo niekaip neužtikrina. Taip pat matyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju nebūtų nei proporcingas, nei protingas.

5518.

56Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad atskirojo skundo argumentai, jog patenkinus ieškinį ir išieškomai sumai sumažėjus, apeliantė įgautų realias galimybes išpirkti turtą ir atsiskaityti su atsakovu, jog turtui perėjus naujam savininkui, galimybė neprarasti savo nekilnojamojo turto iš apeliantės būtų atimta, yra pavėluoti, kadangi turtas jau ieškinio pateikimo dieną buvo parduotas varžytinėse. Be to, byloje apskritai nėra jokių įrodymų, kad apeliantė ginčijo ar iš tiesų ketino ginčyti pačių varžytinių teisėtumą, nors turtas išieškomas jau ilgą laiką, antrosios varžytinės įvyko dar 2019 m. balandžio 26 d., o iki pat turto perleidimo 2019 m. gegužės 17 d. apeliantė jokių veiksmų, kad išsaugotų savo turtą apskritai nesiėmė. Kita vertus, tiek esamos faktinės aplinkybės, tiek šioje byloje taikytos/keistos laikinosios apsaugos priemonės bet kuriuo atveju neužkreta kelio ieškovei, manančiai, jog visas išieškojimo procesas ar konkrečios varžytinės buvo neteisėtos, jog buvo vienaip ar kitaip galimai pažeistos jos teisės, šias teises ginti įstatymų nustatyta tvarka naujame (naujuose) teismo procese (procesuose), pareiškiant atitinkamus materialius teisinius reikalavimus.

5719.

58Galiausiai, nagrinėjamu atveju taip pat svarbu ir tai, kad pakeisdamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismas maksimaliai atsižvelgė į ieškovės ieškinio reikalavimus ir uždraudė antstoliui Gintui Badikoniui išmokėti 17 500,00 Eur sumą gautą pardavus apeliantei priklausiusį nekilnojamąjį turtą. Tokiu būdu bylą nagrinėjęs teismas apeliantės ieškinio reikalavimus, atsižvelgiant į aptartą situaciją dėl nekilnojamojo turto pardavimo, pilnai užtikrino, kadangi šioje civilinėje byloje reikalavimai dėl varžytinių teisėtumo, kaip jau minėta, nebuvo pareikšti.

5920.

60Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog įstatymuose nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog sutikti su pirmosios instancijos teismo motyvais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje išdėstytais motyvais, todėl dėl kitų deklaratyvių apeliantės atskirojo skundo argumentų plačiau nepasisako.

6121.

62Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo, todėl apeliantės atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

6322.

64Šalims nepateikus bylinėjimosi išlaidas apeliaciniame procese patvirtinančių įrodymų, teismas šių bylinėjimosi išlaidų tarp šalių nepaskirsto.

65Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

66Atsakovės A. S. atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Renata Volodko,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė A. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui M. A. ir prašė... 5. 2.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 21 d. nutartimi ieškovės... 7. 3.... 8. Atsakovas 2019 m. birželio 13 d. pateikė teismui prašymą pakeisti... 9. 3.1.... 10. Atsakovas nurodė, kad ieškovės nekilnojamasis turtas buvo parduotas iki... 11. 4.... 12. Ieškovė atsiliepimu į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 13. 4.1.... 14. Nurodė, kad atsakovo prašomas laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartimi nutarė... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo iš... 20. 7.... 21. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškiniu ginčijamas 17 500 Eur delspinigių dydis... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 8.... 24. Atskiruoju skundu ieškovė A. S. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 25. 8.1.... 26. Pakeitus laikinąsias apsaugos priemones ir turtui perėjus naujam savininkui,... 27. 8.2.... 28. Patenkinus ieškinį ir išieškomai sumai sumažėjus, apeliantė įgautų... 29. 9.... 30. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas M. A. prašo jį atmesti,... 31. 9.1.... 32. Byloje ieškinys pareikštas dėl sutartinių delspinigių mažinimo iki 0,1 %... 33. 9.2.... 34. 2019 m. birželio 20 d. nutartimi teismas visiškai užtikrino ieškovės... 35. 9.3.... 36. 2019 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis jau yra... 37. IV. Apeliacininės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. Atskirasis skundas atmestinas.... 39. 10.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. 11.... 42. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 43. 12.... 44. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 45. 13.... 46. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 47. 14.... 48. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios... 49. 15.... 50. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas 2019 m. gegužės 21 d.... 51. 16.... 52. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo... 53. 17.... 54. Atsižvelgdamas į tai, kad skolininkei priklausantis nekilnojamasis turtas... 55. 18.... 56. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad atskirojo skundo... 57. 19.... 58. Galiausiai, nagrinėjamu atveju taip pat svarbu ir tai, kad pakeisdamas... 59. 20.... 60. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog įstatymuose nustatyta teismo... 61. 21.... 62. Remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 63. 22.... 64. Šalims nepateikus bylinėjimosi išlaidas apeliaciniame procese... 65. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 66. Atsakovės A. S. atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės...