Byla 2YT-10911-998/2019
Dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, antstolė B. T

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Bučienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. C. (A. C.) skundą dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, antstolė B. T..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas A. C. kreipėsi į antstolę B. T. prašydamas skubiai, vėliausiai iki 2019-09-27, panaikinti jo piniginių lėšų – banko sąskaitos areštą ir grąžinti jam iš banko sąskaitos 2019-09-06 nuimtus visus pinigus, įskaitant 2019-09-02 iš Norvegijos gautus 109,99 Eur vaiko pinigus bei kompensuoti su priverstiniu lėšų nurašymu susijusias išlaidas. Pareiškėjas nurodo, kad antstolė neteisėtai 2019-09-06 areštavo jo sąskaitą (Luminor Bank AS) nuėmė visus sąskaitoje buvusius pinigus (apie 700,00 Eur) ir užrezervavo nuėmimui dar 4232,75 Eur. Pažymi, jog vykdymo veiksmai yra neteisėti, nes jam nėra įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą. Tokio raginimo nėra ir tinklapyje www.antstoliai.lt. Teigia, kad išieškotojas AB „Klaipėdos energija“ neturėjo pagrindo kreiptis dėl priverstinio skolų išieškojimo, nes sprendimą jis (pareiškėjas) yra pradėjęs vykdyti geruoju, sumokėjęs 421,62 Eur. Pareiškėjas nurodo, kad į areštuotą banko sąskaitą jis gauna darbo užmokestį, apie 1890,00 Eur per mėnesį ir kadangi jis dirba Norvegijos darbdaviui, kas mėnesį iš Norvegijos gauna vaiko pinigus, apie 110,00 Eur. Teigia, kad areštuoti visus pinigus sąskaitoje yra neteisinga. Skolininkas pažymi, kad turi įsipareigojimų Luminor Bank AS, kiekvieną mėnesį iš sąskaitos nurašoma po 385,00 Eur būsto kredito grąžinimui. Iš uždirbamų pajamų jis turi išlaikyti save ir savo šeimos narius: bedarbę žmoną, mažametį sūnų, moksleivę dukrą. Be to, turi apmokėti buto išlaikymo išlaidas. Pareiškėjas nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 668 straipsnio 1 dalį išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA). Be to, išieškojimas negali būti nukreiptas į išmoką vaikui (CPK 739 straipsnio 4 punktas). CPK 736 straipsnis nustato išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio tvarką ir galimybę mažinti išskaitas, atsižvelgus į išlaikytinių skaičių, kurių, minėta, skolininkas turi tris.

5Antstolė B. T. 2019-09-17 patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo ir vadovaudamasi CPK 510 straipsnio 2 dalimi, skundą perdavė apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Antstolės patvarkyme nurodoma, kad kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. (duomenys neskelbtini) dėl 3392,61 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. C. išieškotojos AB „Klaipėdos energija“ naudai pagal Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019-06-27 vykdomąjį raštą Nr. e2-4954-1067/2018. 2019-07-31 gavo AB „Klaipėdos energija“ prašymą Nr. R-09-70 priimti vykdomuosius dokumentus vykdyti. Prie prašymo buvo pridėtas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019-06-27 vykdomasis raštas Nr. e2-4954-1067/2018. Išieškotoja AB „Klaipėdos energija“ 2019-07-31 prašyme nurodė, jog teismo priteista suma yra 3814,23 Eur, o išieškotinos skolos likutį sudaro 3392,61 Eur. Antstolė pažymėjo, jog nenustatė CPK 651 straipsnyje nurodytų akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, todėl 2019-07-31 ir 2019-08-01 vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) buvo priimti pirminiai procesiniai dokumentai: patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas. Antstolė nurodo, kad pateiktame vykdomajame dokumente skolininko A. C. gyvenamoji vieta nurodyta – (duomenys neskelbtini). Priimti priminiai procesiniai dokumentai skolininkui A. C. išsiųsti registruotąja pašto siunta, adresu (duomenys neskelbtini). 2019-08-19 į antstolės kontorą grąžini A. C. išsiųsti procesiniai dokumentai. Patikrinus Lietuvos Respublikos gyventojų registre esančius duomenis, nustatyta, kad skolininko A. C. deklaruota gyvenamoji vieta yra (duomenys neskelbtini), todėl 2019-08-19 raginimas įvykdyti sprendimą paskelbtas specialiame interneto tinklalapyje www.antstoliai.lt. Antstolė pažymi, kadangi skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą imperatyvų terminą teismo priteistų sumų gera valia nesumokėjo, pradėtas priverstinis skolos išieškojimo procesas. 2019-09-06 priimtas nurodymas Nr. (duomenys neskelbtini) priverstinai nurašyti pinigines lėšas, kuriuo areštuotos visos skolininko vardu atidarytos banko sąskaitos, arešto mastą nustatant 4231,73 Eur. Patikrinus Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre esančius duomenis, nustatyta, kad skolininkas A. C. niekur nedirba ir jokių išmokų prilyginamų darbo užmokesčiui negauna. Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje taip pat nėra duomenų apie asmeniui paskirtas socialines išmokas.

6Antstolė patvarkyme nurodo, kad iki šios dienos iš skolininko A. C. nėra išieškota jokių piniginių lėšų. Nors pareiškėjas teigia, kad ji (antstolė) nuo skolininko sąskaitos nurašė apie 700,00 Eur sumą, tačiau šios aplinkybės nepagrindžia jokiais įrodymas.

7Antstolės teigimu, vykdant vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini), priverstinis skolos išieškojimas nėra nukreiptas į skolininko gaunamą darbo užmokestį, t. y. į skolininko A. C. darbovietę nėra išsiųstas patvarkymas dėl skolos išieškojimo, todėl skunde išdėstytos aplinkybės apie išlaikomus šeimos narius neturi jokios įtakos šio skundo nagrinėjimui. Prie pateikto skundo pridėtas įeinantis 109,99 Eur mokėjimas, kuris, kaip nurodo pareiškėjas, - „tai vaiko pinigai mokami Norvegijos“. Piniginių lėšų apribojimo informacinės sistemos (PLAIS) duomenimis skolininko A. C. vardu yra atidarytos keturios banko sąskaitos, iš kurių trys atidarytos banke Luminor Bank AS. Pareiškėjas nenurodo, į kurią banko sąskaitą pervedama ši išmoka. Antstolė nurodo, kad jeigu piniginės lėšos iš pareiškėjo banko sąskaitos būtų nurašytos, piniginių lėšų suma neviršijanti 1 MMA būtų grąžinta skolininkui. Toks grąžinimas yra vienkartinio pobūdžio ir kiekvieną mėnesį nėra taikomas. Šiuo atveju jokios piniginės lėšos iš skolininko A. C. banko sąskaitos nėra nurašytos. Antstolės patvarkyme nurodoma, kad vykdant priverstinį skolos išieškojimą, skolų dengimui skiriamos ne visos skolininko gaunamos pajamos.

8Suinteresuotas asmuo AB „Klaipėdos energija“ atsiliepimo į skundą teismui nepateikė.

9Teismas

konstatuoja:

10remiantis vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė B. T. vykdo vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini), pradėtą pagal 2019-06-27 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų vykdomąjį raštą Nr. e2-4954-1067/2018 dėl 3392,61 skolos ir 265,35 Eur palūkanų išieškojimo iš skolininko A. C. išieškotojos AB „Klaipėdos energija“ naudai. 2019-07-31 AB „Klaipėdos energija“ pateikė antstolei vykdyti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019-06-27 vykdomąjį raštą Nr. e2-4954-1067/2018. Išieškotoja AB „Klaipėdos energija“ nurodė, jog teismo priteista suma yra 3814,23 Eur, o išieškotinos skolos likutį sudaro 3392,61 Eur. Antstolė 2019-07-31 priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. (duomenys neskelbtini), 2019-08-01 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2019-08-01 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. (duomenys neskelbtini), kurie registruota pašto siunta išsiųsti skolininkui A. C. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu: (duomenys neskelbtini). Dokumentai grąžinti į antstolės kontorą neįteikus skolininkui, grąžinimo priežastis – neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą. 2019-08-19 raginimas įvykdyti sprendimą paskelbtas specialiame interneto tinklalapyje www.antstoliai.lt. 2019-09-06 antstolė priėmė nurodymą Nr. (duomenys neskelbtini) priverstinai nurašyti pinigines lėšas, kuriuo areštuotos visos skolininko vardu atidarytos banko sąskaitos, arešto mastą nustatė 4231,73 Eur.

11Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų (CPK 585 straipsnio 4 dalis), laikytis CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos. Antstolių įstatymas įpareigoja antstolį vykdant vykdomuosius dokumentus imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus ir nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

12Pareiškėjo teigimu, vykdymo veiksmai yra neteisėti, išieškotojas neturėjo teisės kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo, kadangi sprendimą jis yra pradėjęs vykdyti geruoju, sumokėjęs 421,62 Eur.

13CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Vadovaudamasis CPK 651 straipsniu, antstolis gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmas pradėti. Sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, patikrinama: 1) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (CPK 650 straipsnis); 2) ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (CPK 590 straipsnis); 3) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (CPK 646 straipsnio 5 dalis); 4) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino (CPK 606 straipsnis); 5) jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; 6) jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; 7) ar Valstybinė mokesčių inspekcija administracinių nusižengimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; 8) ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Gali būti ir kitokių, t. y. neišvardytų šio straipsnio 1–7 punktuose, kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Tai reiškia, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo įsitikinti, ar nėra pagrindų šį dokumentą atsisakyti priimti, ir tik nustatęs, jog vykdomieji veiksmai gali būti pradėti, įgyja teisę ir pareigą atlikti tolimesnius veiksmus vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų tvarka. Nenustatęs šio straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti. Teismas pažymi, kad pagal CPK 651 straipsnį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti.

14Nagrinėjamu atveju antstolė nenustatė jokių akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti. Pažymėtina, kad antstoliui nesuteikta prerogatyva spręsti išieškotojo teisės (apsisprendimo) pateikti vykdyti vykdomąjį dokumentą, kiek tai susiję su kreditoriaus ir skolininko tarpusavio interesais, tarpusavio santykiais dėl skolos dengimo. Taigi, pareiškėjo teiginiai, kad vykdymo veiksmai yra atliekami neteisėtai, nes išieškotojas neturėjo teisės kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo, kadangi sprendimą pareiškėjas yra pradėjęs vykdyti geruoju ir sumokėjęs 421,62 Eur, yra teisiškai nepagrįstas. Antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, tik patikrina, ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo, tačiau kitų išieškotojo teisių (valios išraiškos, pasirinkimo) pateikiant vykdyti vykdomąjį dokumentą nekvestionuoja.

15Pareiškėjo teigimu, vykdymo veiksmai yra neteisėti, jam nėra įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą.

16Pagal bendrąją taisyklę vykdymo veiksmai prasideda nuo raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo skolininkui. Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 straipsnio 1 dalis). CPK 655 straipsnio norma yra imperatyvaus pobūdžio. Šios normos reikalavimo vykdymas yra viena iš skolininko teisių ir teisėtų interesų garantijos formų, nes skolininkui, nors ir žinančiam, kad dėl jo yra priimtas sprendimas, turintis įpareigojamojo ar draudžiamojo pobūdžio elementų, pranešama apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodytų veiksmų skolininkas per antstolio nustatytą terminą neįvykdys, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2005; 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2012; 2015 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2015). Taigi, raginimas įvykdyti sprendimą yra informacinio pobūdžio. Taip skolininkas yra informuojamas apie pradėtą vykdymo procesą, kartu suteikiant jam galimybę per nustatytą terminą įvykdyti reikalavimą ir taip išvengti priverstinio vykdymo priemonių ir jų lemiamų papildomų išlaidų (Kauno apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-381-221/2015). Vadovaujantis CPK 657 straipsnio 1 dalimi, raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui išsiunčiamas registruotąja pašto siunta su pranešimu apie įteikimą arba įteikiamas skolininkui asmeniškai. Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas specialiame interneto tinklalapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka (CPK 660 straipsnio 1 dalis). Raginimo paskelbimo CPK 660 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu diena laikoma raginimo įteikimo diena (CPK 660 straipsnio 2 dalis). Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. (duomenys neskelbtini), antstolės kontoroje buvo pateiktas 2019-06-27 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų vykdomasis raštas Nr. e2-4954-1067/2018 dėl skolos išieškojimo iš A. C.. Vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, paskaičiuotos vykdymo išlaidos, surašytas raginimas skolininkui įvykdyti sprendimą. Antstolė, priėmusi vykdyti vykdomąjį dokumentą, atliko būtinus parengiamuosius veiksmus, reikalingus operatyviam ir efektyviam išieškojimui (CPK 654 straipsnis).

17Patvarkymu priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, dokumentai skolininkui buvo išsiųsti jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu – (duomenys neskelbtini). Pažymėtina, kad, kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, A. C. buvo paliktas pranešimas apie antstolės siųstą siuntą, tačiau jis jos neatsiėmė. Siųsti dokumentai grįžo neįteikti su spaudu „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“ (v. b. l. 20), todėl buvo paskelbtas raginimas įvykdyti sprendimą internetinėje svetainėje www.antstoliai.lt (v. b. l. 26). Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad antstolė faktiškai įvykdė CPK 655 straipsnyje įtvirtintą antstolio pareigą išsiųsti skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą ir taip įgyvendino raginimo informacinę paskirtį. Laikytina, kad raginimas skolininkui įteiktas tinkamai, todėl pareiškėjo teiginys, jog antstolės vykdymo veiksmai yra neteisėti, nes jam nėra įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą, yra visiškai nepagrįstas.

18Pareiškėjas prašo panaikinti jo piniginių lėšų – banko sąskaitos areštą, teigdamas, kad antstolė neteisėtai 2019-09-06 areštavo jo sąskaitą.

19CPK 624 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradeda jį vykdyti priverstinai. Viena iš priverstinių vykdymo priemonių yra išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių (CPK 624 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

20Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas išieškotinos skolos gera valia nesumokėjo. Taip pat remiantis vykdomojoje byloje esančiais VSDFV duomenimis, skolininkas niekur nedirba ir jokių išmokų prilyginamų darbo užmokesčiui negauna. Vykdant priverstinį išieškojimą, antstolė priėmė skundžiamą 2019-09-06 nurodymą Nr. (duomenys neskelbtini) priverstinai nurašyti pinigines lėšas, (arešto mastas 4231,73 Eur). Pažymėtina, kad nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas savo turiniu ir esme atitinka antstolio patvarkymą areštuoti pinigines lėšas. Taigi, skolininkui negrąžinus skolų geruoju buvo pradedamas priverstinis vykdymas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad skolininkas savanoriškai neatsiskaitė su kreditoriumi, į tai, kad vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, kad skolininkas dirbtų ar turėtų kitokių darbinių pajamų, pagrindo, pripažinti, jog antstolė neteisėtai priėmė nurodymą Nr. (duomenys neskelbtini) ir jį naikinti, nėra.

21Pareiškėjas nurodo, kad iš Norvegijos gauna vaiko pinigus, į kuriuos negali būti nukreiptas išieškojimas. Taip pat nurodo, kad turi įsipareigojimų Luminor Bank AS, kiekvieną mėnesį iš sąskaitos nurašoma po 385,00 Eur būsto kredito grąžinimui. Turi išlaikyti bedarbę žmoną, mažametį sūnų, moksleivę dukrą.

22Turto areštas – įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti išieškojimą. Disponavimo piniginėmis lėšomis, esančiomis kredito, mokėjimo ar kitose įstaigose atidarytose sąskaitose apribojimą reglamentuoja CPK 689 straipsnis. Išieškojimą iš piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje (sąskaitose), arba disponavimo tokioje sąskaitoje (sąskaitose) laikomomis piniginėmis lėšomis apribojimą antstolis vykdo elektroninių ryšių priemonėmis per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (toliau – PLAIS) (CPK 689 straipsnio 1 dalis). Antstolis, vykdydamas išieškojimą, elektroninių ryšių priemonėmis per PLAIS informacinę sistemą pateikia kredito įstaigai nurodymą apriboti disponavimą skolininko piniginėmis lėšomis arba priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas skolai ir vykdymo išlaidoms padengti (CPK 689 straipsnio 2 dalis). Kaip jau minėta, nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas savo turiniu ir esme atitinka antstolio patvarkymą areštuoti pinigines lėšas bei šias lėšas pervesti į antstolio sąskaitą. Sprendimų vykdymo instrukcijos 71 punkte numatyta, jog antstoliui nustačius, kad tokios išmokos, į kurias negali būti nukreipiamas išieškojimas yra skiriamos, ir (ar) turėdamas kitų duomenų, kad kredito įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje yra arba į sąskaitą bus pervedamos lėšos, į kurias negalima nukreipti išieškojimo, antstolis nurodyme priverstinai nurašyti pinigines lėšas nurodo piniginių lėšų sumą, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį, lygią išmokų ir (ar) kitų lėšų, į kurias negalima nukreipti išieškojimo, sumai.

23Kaip jau konstatuota, pareiškėjas jam priteistos skolos gera valia nesumokėjo, todėl vykdant priverstinį išieškojimą buvo areštuotos jo piniginės lėšos, esančios bankų sąskaitose. Atkreiptinas dėmesys, jog 2019-09-06 nurodyme Nr. (duomenys neskelbtini) antstolė skolininkui išaiškino, jeigu šiuo nurodymu nurašytos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba nurašytos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos CPK nustatyta tvarka, skolininkas turi teisę per 14 dienų nuo šio nurodymo išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui nurašytų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus. Nors skolininkas prie skundo pateikė įeinantį 109,99 Eur mokėjimą, kuris galimai yra vaiko pinigai mokami iš Norvegijos, tačiau iš nurodymo nėra aišku, į kokią sąskaitą buvo atliktas pavedimas, todėl antstolė neturėjo pakankamai duomenų, kad galėtų nustatyti į kurias lėšas ir kurioje sąskaitoje negali būti nukreiptas išieškojimas bei nustatyti laisvai disponuojamų pinigų sumą. Taigi, skolininkui nevykdant sprendimo geruoju buvo pradedamas priverstinis teismo sprendimo vykdymas, kuris neišvengiamai sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių ar kitokio pobūdžio suvaržymų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai kad skolininkas savanoriškai neatsiskaitė su kreditoriumi, į tai kad skolininkas antstolei neteikė išsamių duomenų apie pinigines lėšas, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, ir kurioje sąskaitoje yra tos piniginės lėšos, pagrindo pripažinti, jog antstolė negali nukreipti išieškojimo į tariamai iš Norvegijos gaunamus vaiko pinigus, nėra.

24Pareiškėjo argumentai, kad jis moka paskolą bankui, taip pat turi bedarbę žmoną ir išlaikomus vaikus, atmestini ir neturi reikšmingos įtakos šio skundo nagrinėjimui. Aplinkybė, jog skolininkui nevykdančiam teismo sprendimo gera valia yra pradedamas priverstinis teismo sprendimo vykdymas, kuris, logiška, sukelia skolininkui ir jo artimiesiems papildomų neigiamų turtinių padarinių ar kitokio pobūdžio suvaržymų yra adekvati susiklosčiusiai situacijai, kurią sąlygojo būtent pačio skolininko veiksmai.

25Pareiškėjas taip pat prašo grąžinti jam iš banko sąskaitos 2019-09-06 nuimtus visus pinigus, įskaitant 2019-09-02 iš Norvegijos gautus 109,99 Eur vaiko pinigus, bei kompensuoti su priverstiniu lėšų nurašymu susijusias išlaidas.

26Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad jokie veiksmai, susiję su skolininko lėšų pervedimu į antstolės depozitinę sąskaitą, nebuvo atliekami. Įvertinus nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo įpareigoti antstolę sugrąžinti skolininkui priklausančias lėšas, o taip pat kompensuoti su priverstiniu lėšų nurašymu susijusias išlaidas, nes veiksmai, susiję su neteisėtu skolininkui priklausančių lėšų pervedimu į antstolės depozitinę sąskaitą, nebuvo atliekami. Atkreiptinas dėmesys, kad išieškojimas taip pat nebuvo nukreipiamas ir į pinigų sumą, neviršijančią MMA (CPK 668 straipsnio 1 dalis), kadangi, kaip jau minėta, jokios piniginės lėšos iš skolininko A. C. banko sąskaitos nebuvo ir nėra nurašytos.

27Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis konstatuotina, kad teismas nenustatė pareiškėjo teisių ir vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, skundžiami antstolės veiksmai yra teisėti ir pagrįsti, nenustatyta jokio teisinio ir faktinio pagrindo pripažinti antstolės veiksmus neteisėtais ir naikinti skundžiamą nurodymą Nr. (duomenys neskelbtini) bei grąžinti pinigus ar kompensuoti išlaidas, todėl pareiškėjo skundas atmestinas.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

29pareiškėjo A. C. (A. C.) skundą dėl antstolės B. T. veiksmų atmesti.

30Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini) grąžinti antstolei B. T..

31Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Bučienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas A. C. kreipėsi į antstolę B. T. prašydamas skubiai,... 5. Antstolė B. T. 2019-09-17 patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo ir... 6. Antstolė patvarkyme nurodo, kad iki šios dienos iš skolininko A. C. nėra... 7. Antstolės teigimu, vykdant vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini),... 8. Suinteresuotas asmuo AB „Klaipėdos energija“ atsiliepimo į skundą... 9. Teismas... 10. remiantis vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė B. T. vykdo... 11. Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis... 12. Pareiškėjo teigimu, vykdymo veiksmai yra neteisėti, išieškotojas neturėjo... 13. CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas... 14. Nagrinėjamu atveju antstolė nenustatė jokių akivaizdžių kliūčių... 15. Pareiškėjo teigimu, vykdymo veiksmai yra neteisėti, jam nėra įteiktas... 16. Pagal bendrąją taisyklę vykdymo veiksmai prasideda nuo raginimo įvykdyti... 17. Patvarkymu priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, dokumentai skolininkui buvo... 18. Pareiškėjas prašo panaikinti jo piniginių lėšų – banko sąskaitos... 19. CPK 624 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu skolininkas per raginime įvykdyti... 20. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas išieškotinos skolos gera valia... 21. Pareiškėjas nurodo, kad iš Norvegijos gauna vaiko pinigus, į kuriuos negali... 22. Turto areštas – įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas... 23. Kaip jau konstatuota, pareiškėjas jam priteistos skolos gera valia... 24. Pareiškėjo argumentai, kad jis moka paskolą bankui, taip pat turi bedarbę... 25. Pareiškėjas taip pat prašo grąžinti jam iš banko sąskaitos 2019-09-06... 26. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad jokie veiksmai, susiję... 27. Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis konstatuotina, kad teismas nenustatė... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510, 513... 29. pareiškėjo A. C. (A. C.) skundą dėl antstolės B. T. veiksmų atmesti.... 30. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini)... 31. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...