Byla 2-4514-392/2012
Dėl bankrutuojančios UAB „Baldų rojus“ kreditorių komiteto priimto nutarimo panaikinimo, tretieji asmenys – AB „Parex bankas“, AS „UniCredit Bank“, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, AB Šiaulių bankas, UAB „AGVA“, R. Z

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, išnagrinėjęs R. J. G. skundą dėl bankrutuojančios UAB „Baldų rojus“ kreditorių komiteto priimto nutarimo panaikinimo, tretieji asmenys – AB „Parex bankas“, AS „UniCredit Bank“, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, AB Šiaulių bankas, UAB „AGVA“, R. Z.

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2009-09-03 nutartimi UAB ,,Baldų rojus“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Insolvensa“.

3Teisme gautas ieškovo R. J. G. skundas (ieškinys) atsakovui BUAB „Baldų rojus“, kuriuo ieškovas teismo prašė panaikinti BUAB „Baldų rojus“ 2012-04-10 kreditorių komiteto posėdžio nutarimo 2 punktą dalyje dėl neišieškotos skolos iš debitoriaus BUAB „OWL Klaipėda“ pardavinėjimo laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą.

4R. J. G. skunde nurodė, kad jis yra pirmos eilės kreditorius, turintis 83 457,85 Lt finansinio reikalavimo teisę, taip pat bendrovės akcininkas bei buvęs administracijos vadovas. 2012-04-10 vyko BUAB „Baldų rojus“ kreditorių komiteto posėdis, kurio metu buvo priimti nutarimai – 1 punktu nutarta, kad kreditorių komiteto posėdžio protokolą surašo ir pasirašo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo V. K.; 2 punktu nutarta neišieškotas skolas iš debitorių (tame tarpe iš BUAB „OWL Klaipėda“) pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą, apie pardavimą skelbti www.skelbiu.lt. Kreditorius teigia, kad minėto susirinkimo nutarimo 2 punktas dalyje dėl debitoriaus BUAB „OWL Klaipėda“ skolos pardavinėjimo laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą, pažeidžia BUAB „Baldų rojus" kreditorių teises, todėl yra naikintinas. Pažymėjo, kad kreditorius pateikė BUAB „Baldų rojus“ administratoriui prašymą sušaukti BUAB „Baldų rojus“ kreditorių komitetą bei pateikė kreditorių komitetui nutarimo projektą: „visas debitorių skolas, išskyrus BUAB „OWL Klaipėda“, pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą. Debitoriaus BUAB „OWL Klaipėda“ skolos pardavimą sustabdyti iki kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas BUAB „OWL Klaipėda“ atžvilgiu. Tokį nutarimo projektą kreditorius teikė, kadangi yra didelė tikimybė, kad BUAB „OWL Klaipėda“ 645 000 Lt skola bus priteista iš buvusio BUAB „OWL Klaipėda“ direktoriaus A. R.. BUAB „Baldų rojus“ administratorius yra pateikęs 645 000 Lt dydžio civilinį ieškinį kaltinamajam A. R. baudžiamojoje byloje, kurioje A. R. yra įtariamas nusikalstamu bankrotu pagal BK 209 str. bei taip pat veikų, numatytų BK 281 str., 300 str. padarymu. BUAB „Baldų rojus“ prašomus priteisti nuostolius 645 000 Lt sudaro esama BUAB „OWL Klaipėda“ skola BUAB „Baldų rojus", kadangi įmonė tapo nemokia ir nebegalėjo atsiskaityti su savo kreditoriumi dėl tyčinių BUAB „OWL Klaipėda“ vadovo veiksmų – įmonės privedimo prie bankroto. Šiuo atveju BUAB „Baldų rojus“ kreditorių susirinkimas, nepaisant nurodytų aplinkybių, nusprendė visas debitorių skolas pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą, apie pardavimą skelbiant www.skelbiu.lt. BUAB „Baldų rojus“ pardavinėdama debitorių skolas laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą, galimai reikalavimą BUAB „OWL Klaipėda“ parduos už mažą kainą. BUAB „Baldų rojus“ pardavus savo reikalavimą BUAB „OWL Klaipėda“ trečiajam asmeniui, pastarajam pereis visos teisės, susijusios su 645 000 Lt BUAB „OWL Klaipėda“ skola, tame tarpe ir teisė reikšti ieškinį bankrutuojančios įmonės buvusiam vadovui dėl nuostolių, susidariusių dėl BUAB „OWL Klaipėda“ 645 000 Lt skolos, atlyginimo. Tokiu atveju BUAB „Baldų rojus“ pardavinėjant laisvame pardavime neišieškotą skolą iš debitoriaus BUAB „OWL Klaipėda“ bei ją pardavus, nukentės visų BUAB „Baldų rojus“ kreditorių interesai, nes galimai skola debitoriui bus parduota už labai mažą kainą ir BUAB „Baldų rojus“ praras bet kokią galimybę išsiieškoti iš BUAB „OWL Klaipėda“ vadovo nuostolius dėl susidariusios BUAB „OWL Klaipėda“ 645 000 Lt skolos.

5BUAB „Baldų rojus“ administratorius, susipažinęs su skundu, nurodė, kad jis siekdamas išlikti objektyvus, negali vertinti skundžiamo nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo klausimo, todėl nepasisako dėl 2012 m. balandžio 24 d. skundo ir prašo, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 str. numatytais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, išspręsti iškilusį ginčą savo nuožiūra.

6Kreditorių komiteto nariai atsiliepimų į skundą nepateikė

7Skundas netenkintinas.

8Vilniaus apygardos teismo 2009-09-03 nutartimi UAB ,,Baldų rojus“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Insolvensa“.

92010-01-15 teismo nutartimi patvirtintas BUAB ,,Baldų rojus“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, tarp jų ir 83 457,85 Lt dydžio R. J. G. kreditorinis reikalavimas.

102012 m. vasario 25 d. BUAB „Baldų rojus“ kreditorių susirinkimas išrinko BUAB „Baldų rojus“ kreditorių komitetą, kurį sudaro 6 nariai – AS „Parex banka“, AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius, VĮ Turto bankas, AB „Šiaulių bankas“, UAB „AGVA“, darbuotojų atstovė – R. Z..

11Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 25 d. nutartimi BUAB „Baldų rojus“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtino įmonės kreditorių sąrašą.

122012 m. balandžio 10 d. įvyko BUAB „Baldų rojus“ kreditorių komiteto posėdis, kurio metu buvo svarstomas klausimas dėl debitorių skolų pardavimo. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pasiūlė tris nutarimo projektus:

13I. Nutarimo projektas – Neišieškotas skolas iš debitorių (tame tarpe ir BUAB „OWL Klaipėda“ skolą) pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą (apie pardavimą skelbti www.skelbiu.lt), nepardavus per 20 (dvidešimt) dienų turtą nurašyti. Už pirmą nutarimo projektą balsavo: „Už“ – nėra; „Prieš“ – 2 (du) nariai (AS „UniCredit“ Lietuvos skyrius, AB „Šiaulių bankas“); „Susilaikė“ – nėra. Nutarimas nebuvo priimtas.

14II. Nutarimo projektas – Neišieškotas skolas iš debitorių (tame tarpe ir BUAB „OWL Klaipėda“ skolą) pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą (apie pardavimus skelbti www.skelbiu.lt). Už antrą nutarimo projektą balsavo: „Už“ – 4 (keturi) nariai (AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius, VĮ Turto bankas, AB „Šiaulių bankas“, R. Z.); „Prieš“ – nėra, „Susilaikė“ – nėra. Nutarimas buvo priimtas.

15III. Nutarimo projektas – Neišieškotas skolas iš debitorių (išskyrus BUAB „OWL Klaipėda“) pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą (apie pardavimą skelbti www.skelbiu.lt). Debitoriaus BUAB „OWL Klaipėda“ skolos pardavimą sustabdyti iki kol pasibaigs ikiteisminis tyrimas BUAB „OWL Klaipėda“ atžvilgiu. Už trečią nutarimo projektą balsavo: „Už“ – 2 (du) nariai (AS „Parex banka“, UAB „AGVA“); „Prieš“ – 2 (du) nariai (AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius, AB „Šiaulių bankas“); „Susilaikė“ – nėra. Nutarimas nebuvo priimtas.

16Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Minėtas įstatymas suteikia teisę kreditoriams kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų ir apskųsti juos įstatymo nustatyta tvarka (ĮBĮ 21 str. 2 p., 24 str. 5 d.). Tokią pat teisė turi ir bylos baigtimi suinteresuoti tretieji asmenys, bankrutuojančios įmonės laiduotojai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 „Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ 15 punkte nurodyta, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų būtina patikrinti, ar tie nutarimai priimti nepažeidžiant įstatymu nustatytos jų priėmimo tvarkos. Kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 1 d.). 2012 m. balandžio 10 d. kreditorių komiteto posėdžio metu priimtas nutarimas yra teisėtas, atitinkantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 25 str. 4 d. reglamentuotas nuostatas, nes susirinkime buvo kvorumas, raštu balsavo visi kreditorių komiteto nariai, nutarimas priimtas balsų dauguma – už nutarimo projektą balsavo keturi iš šešių nariai. Be to, kreditorių komiteto posėdžio metu priimtas nutarimas atitinka ir turto pardavimo tvarką, nustatytą LR ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 p. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad kreditorių komiteto posėdžio metu priimtas nutarimas atitinka įstatymų keliamus reikalavimus, numatytus tiek LR ĮBĮ 25 str., tiek LR ĮBĮ 33 str.

17Bankroto proceso paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko, nebegalinčio tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų ir visų kreditorių teises ir interesus, t. y. tenkinti kreditorių reikalavimus bankrutuojančios įmonės turtu, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo.

18Pareiškėjas teigia, kad BUAB „OWL Klaipėda“ skola neturėtų būti parduota, nes pardavus savo reikalavimą BUAB „OWL Klaipėda“ trečiajam asmeniui, pastarajam pereis visos teisės, susijusios su 645 000 Lt BUAB „OWL Klaipėda“ skola, tame tarpe ir teisė reikšti ieškinį bankrutuojančios įmonės buvusiam vadovui dėl nuostolių, susidariusių dėl BUAB „OWL Klaipėda“ 645 000 Lt skolos, atlyginimo. Tokiu atveju nukentės visų BUAB „Baldų rojus“ kreditorių interesai, nes galimai skola debitoriui bus parduota už labai mažą kainą ir BUAB „Baldų rojus“ praras bet kokią galimybę išsiieškoti iš BUAB „OWL Klaipėda“ vadovo nuostolius dėl susidariusios BUAB „OWL Klaipėda“ 645 000 Lt skolos.

19Tokia pareiškėjo pozicija yra nepagrįsta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 7 dalis numato, kad jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimu turi būti nurašytas. Taigi, įstatymas numato ganėtinai trumpą įmonės likvidavimo procedūros terminą, t. y. dvejus metus, per kurį turi būti realizuojamas įmonės turtas ir tokiu būdu tenkinami įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai. Šis terminas gali būti pratęstas tik dėl svarbių priežasčių. Kaip minėta BUAB „Baldų rojus“ bankroto procesas vyksta nuo 2009 metų. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra ne kartą pažymėjęs, kad vienas iš bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvesnis bankroto procedūrų vykdymas ir užbaigimas, nes to reikalauja viešasis interesas, kuris tokio pobūdžio santykiuose laikytinas prioritetiniu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-07-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1034/2010). Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju patenkinus kreditoriaus skundą ir panaikinus ginčijamą nutarimą iš esmės būtų itin ilgam bei neapibrėžtam laikui sustabdytas BUAB „Baldų rojus“ turto pardavimo procesas bei sutrikdyta bankroto eiga, nes reikėtų laukti baudžiamosios ir civilinės bylų BUAB „OWL Klaipėda“ buvusio vadovo atžvilgiu išnagrinėjimo, o tai nepagrįstai suvaržytų kreditorių, kurių finansiniai reikalavimai jau yra patvirtinti BUAB „Baldų rojus“ bankroto byloje, teises.

20Todėl, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas netenkintinas.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., teismas

Nutarė

22R. J. G. skundo netenkinti.

23Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, išnagrinėjęs R.... 2. Vilniaus apygardos teismo 2009-09-03 nutartimi UAB ,,Baldų rojus“ iškelta... 3. Teisme gautas ieškovo R. J. G. skundas (ieškinys) atsakovui BUAB „Baldų... 4. R. J. G. skunde nurodė, kad jis yra pirmos eilės kreditorius, turintis 83... 5. BUAB „Baldų rojus“ administratorius, susipažinęs su skundu, nurodė, kad... 6. Kreditorių komiteto nariai atsiliepimų į skundą nepateikė... 7. Skundas netenkintinas.... 8. Vilniaus apygardos teismo 2009-09-03 nutartimi UAB ,,Baldų rojus“ iškelta... 9. 2010-01-15 teismo nutartimi patvirtintas BUAB ,,Baldų rojus“ kreditorių ir... 10. 2012 m. vasario 25 d. BUAB „Baldų rojus“ kreditorių susirinkimas išrinko... 11. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 25 d. nutartimi BUAB „Baldų rojus“... 12. 2012 m. balandžio 10 d. įvyko BUAB „Baldų rojus“ kreditorių komiteto... 13. I. Nutarimo projektas – Neišieškotas skolas iš debitorių (tame tarpe ir... 14. II. Nutarimo projektas – Neišieškotas skolas iš debitorių (tame tarpe ir... 15. III. Nutarimo projektas – Neišieškotas skolas iš debitorių (išskyrus... 16. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių... 17. Bankroto proceso paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko, nebegalinčio... 18. Pareiškėjas teigia, kad BUAB „OWL Klaipėda“ skola neturėtų būti... 19. Tokia pareiškėjo pozicija yra nepagrįsta Lietuvos Respublikos įmonių... 20. Todėl, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., teismas... 22. R. J. G. skundo netenkinti.... 23. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali...