Byla 2-1034/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. G. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždarosios akcinės bendrovės „Adagrus“ bankroto byloje Nr. B2-820-413/2010, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Adagrus“ direktoriaus A. G. ieškinį.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartimi atsakovui UAB „Adagrus“ buvo iškelta bankroto byla ir administratoriumi paskirtas UAB „Valnetas“.

4Pareiškėjas J. G. pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. uždrausti BUAB „Adagrus“ administratoriui šaukti kreditorių susirinkimus bei sustabdyti įmonės turto pardavimą iki Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinėti J. G. atskirieji skundai dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. ir 2010 m. vasario 22 d. nutarčių bei iki bus patvirtinti visų kreditorių finansiniai reikalavimai. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 20 d. nutartimi nutarė patvirtinti BUAB „Adagrus“ įkaito turėtojo, pirmos ir antros eilės kreditorių finansinius reikalavimus, o trečios eilės kreditorių, tame tarpe ir J. G., finansinių reikalavimų, kuriuos bankroto administratorius ginčija, pagrįstumo klausimą nutarė nagrinėti teismo posėdyje. Pareiškėjas dėl šios nutarties padavė atskirąjį skundą, tačiau Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 22 d. nutartimi atskirąjį skundą atsisakė priimti. Šią nutartį pareiškėjas taip pat apskundė atskiruoju skundu. Nors Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartis nėra įsiteisėjusi, bankroto administratorius 2010 m. kovo 2 d. sušaukė kreditorių susirinkimą, kuriame buvo nuspręsta dėl BUAB „Adagrus“ turto pardavimo ir kitų klausimų. Be to, 2010 m. kovo 31 d. šaukiamas dar vienas kreditorių susirinkimas. Pareiškėjo manymu, bankroto administratoriaus veiksmai yra neteisėti ir pažeidžia jo, kaip įmonės kreditoriaus, teises. Pareiškėjas yra pateikęs teismui kreditorinį reikalavimą, kurio suma 420 000 Lt yra antra pagal dydį. Pareiškėjo manymu, nutartis, kuria patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, yra neįsiteisėjusi, todėl kreditorių susirinkimo sušaukimas ir jo metu priimti spendimai yra neteisėti. Dėl šių priežasčių būtina taikyti minėtas laikinąsias apsaugos priemones.

5Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi pareiškėjo J. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad pareiškėjo prašymas nėra tinkamai motyvuotas ir pagrįstas įrodymais. Teismas sprendė, kad uždrausti bankroto administratoriui atlikti Įmonių bankroto įstatymo nustatytas funkcijas nėra pagrindo, nes tai trikdytų bankroto proceso operatyvumą.

6Atskiruoju skundu pareiškėjas J. G. prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį panaikini ir patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

71. Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnis numato, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti visų kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Iki bus patvirtinti ar atmesti visi savalaikiai pateikti kreditorių finansiniai reikalavimai negali būti šaukiamas kreditorių susirinkimas ir sprendžiami kiti Įmonių bankroto įstatyme numatyti klausimai, nes tokiu atveju bus pažeidžiamos kreditorių, kurie savalaikiai pateikė finansinius reikalavimus, tačiau jie nebuvo patvirtinti, teisės. Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartis, kuria patvirtinti kitų kreditorių finansiniai reikalavimai, nėra įsiteisėjusi.

82. Nepatvirtinus pareiškėjo kreditorinio reikalavimo, pareiškėjas negali ginti savo, kaip BUAB „Adagrus“ kreditoriaus, teisių, numatytų Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnyje, t. y. dalyvauti kreditorių susirinkime, priimti sprendimus, susipažinti su įmonės finansine padėtimi. Be to, negali ginčyti kreditoriaus susirinkimo priimtų nutarimų, o pardavus įmonės turtą, gautos piniginės lėšos bus padalintos kreditoriams, kurių reikalavimai bus patvirtinti.

93. Bankroto administratorius nepagrįstai prieštarauja pareiškėjo kreditoriniam reikalavimui.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Adagrus“ prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

111. Įstatymas (CPK 144 str. 1 d.) numato vienintelį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą – jei nesiėmus šių priemonių sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį bankroto byloje priimamas sprendimas tik dėl įmonės pabaigos, kai yra išspręsti visų kreditorių reikalavimų patvirtinimo, jų patenkinimo ir turto pardavimo klausimai. Todėl šioje bankroto byloje galimo spendimo įvykdymas niekaip nepasunkės ar nepasidarys negalimas dėl apelianto prašyme ir atskirajame skunde nurodytų aplinkybių.

122. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nevertina ir nesprendžia dėl ieškovo (pareiškėjo) pagrindinio reikalavimo pagrįstumo. Be to, nagrinėjamoje byloje nėra sprendžiamas bankroto administratoriaus veiksmų teisėtumo klausimas, o sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

133. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gegužės 6 d. nutartimi atmetė apelianto atskirąjį skundą ir Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 22 d. nutartį paliko nepakeistą.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo J. G. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. uždrausti BUAB „Adagrus“ administratoriui šaukti kreditorių susirinkimus ir sustabdyti bankrutuojančios įmonės turto pardavimą iki bus patvirtinti visų kreditorių finansiniai reikalavimai, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

17Bankroto byloje sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti atsižvelgiama į tai, kad bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus numato specialusis teisės aktas – Įmonių bankroto įstatymas. Vienas iš bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvesnis bankroto procedūrų vykdymas ir užbaigimas, nes to reikalauja viešasis interesas, kuris tokio pobūdžio santykiuose laikytinas prioritetiniu. Pareiškėjo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo, proporcingumo, interesų pusiausvyros ir teisingumo principų. Šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tik dėl to, kad dar neišspręstas pareiškėjo J. G. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimas, ir kad asmens, siekiančio būti įtrauktam į kreditorių sąrašą, teisės šiuo metu sprendžiant atitinkamus klausimus bankroto byloje yra ribotos, nesudaro pagrindo taikyti pareiškėjo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Šiomis laikinosiomis priemonės iš esmės būtų stabdomas būtinųjų bankroto procedūrų vykdymas, eliminuojamas visų kreditorių dalyvavimas svarbiausiose bankroto bylos procedūrose, nepagrįstai suvaržomos jų teisės. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju nėra teisinio pagrindo taikyti pareiškėjo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nes šios priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens (asmenų) teises labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra, t. y. pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kitų asmenų teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

18Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gegužės 6 d. paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 22 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo J. G. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutarties.

19Teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto argumentų, kad bankroto administratorius nepagrįstai prieštarauja pareiškėjo kreditoriniam reikalavimui, kadangi tai nėra apeliacijos objektas nagrinėjamoje byloje.

20Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartimi atsakovui UAB... 4. Pareiškėjas J. G. pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi pareiškėjo J. G.... 6. Atskiruoju skundu pareiškėjas J. G. prašo Kauno apygardos teismo 2010 m.... 7. 1. Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnis numato, kad pirmasis kreditorių... 8. 2. Nepatvirtinus pareiškėjo kreditorinio reikalavimo, pareiškėjas negali... 9. 3. Bankroto administratorius nepagrįstai prieštarauja pareiškėjo... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Adagrus“ prašo Kauno... 11. 1. Įstatymas (CPK 144 str. 1 d.) numato vienintelį laikinųjų apsaugos... 12. 2. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 13. 3. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gegužės 6 d. nutartimi atmetė... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 16. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas teismo nutarties, kuria atmestas... 17. Bankroto byloje sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 18. Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog iš Lietuvos teismų informacinės... 19. Teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto argumentų, kad bankroto... 20. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....