Byla 2S-3017-794/2018
Dėl antstolės Marijos Gaivenės veiksmų, suinteresuotas asmuo AB Luminor Bank

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (apelianto) A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. S. skundą dėl antstolės Marijos Gaivenės veiksmų, suinteresuotas asmuo AB Luminor Bank.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti 2018-08-16 patvarkymą (arba stabdyti patvarkymo vykdymą) dėl parduoto iš varžytinių turto, atlikti parduoto iš varžytinių turto vertės nustatymo ekspertizę, pavedant ją atlikti nepriklausomam turto vertintojui, stabdyti vykdymo veiksmus iki bus nustatyta reali ir pagrįsta skolininkui priklausančio turto vertė.

72.

8Skunde nurodė, jog 2018-07-16 ir 2018-08-16 buvo paskelbtas 97/86 dalių žemės sklypo, 0,1116 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), buto, unikalus Nr. ( - ), 69,04 kv. m. ploto, esančių ( - ), kurie nuosavybės teise priklauso A. S., pardavimas iš varžytinių. Pradinė turto pardavimo iš varžytinių kaina 37560 EUR. Varžytines laimėjo pirkėjas pasiūlęs 37560 EUR kainą. 2018-08-16 antstolė M. Gaivenė surašė patvarkymą dėl parduoto iš varžytinių turto (toliau – Patvarkymas). Dėl pasikeitusių objektyvių faktinių aplinkybių (pakitusio patalpos baigtumo procento ir patalpos ploto padidėjimo) Patvarkymas - naikintinas. Pareiškėjas nurodė, kad 2018-08-16 įvykusiose varžytinėse skolininkui A. S. nuosavybės teise priklausantis turtas buvo įkainotas remiantis 2017-07-27 dienos UAB korporacija „Matininkai“ atliktu turto vertinimo ekspertizės aktu, kuriame nustatyta, kad skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto vertė yra 62 600 EUR. Varžytinių metu, turto vertinimo ekspertizes akte nustatyta kaina buvo sumažinta iki 60 procentų nustatytos turto vertės – iki 37 560 EUR. Taigi išvaržomas nekilnojamasis turtas, atliekant turto įvertinimą buvo vertinamas remiantis 2011 metų kadastriniais duomenimis, kuriuose nurodyta, kad skolininkui priklausančios pastato dalies – buto baigtumas yra 64 proc., o bendras plotas 69,04 kv. m. Pareiškėjo teigimu, šie duomenys sąlygojo tai, kad vertinamas nekilnojamas turtas buvo įkainotas ir parduodamas varžytinėse nepagrįstai maža ir rinkos sąlygų neatitinkančia verte, tokiu būdu pažeidžiant tiek išieškotojo, tiek skolininko teisėtus interesus, kadangi šiuo metu aplinkybės yra pakitusios. 2018-07-31 (tai yra iki varžytinių pabaigos 2018-08-16) atestuotas matininkas pagal 2018-07-27 dienos kadastrinių matavimų duomenis atliko skolininkui priklausančio iš varžytinių parduodamo nekilnojamojo turto naujus kadastrinius matavimus ir patalpos (buto) įkainojimą, ir šių matavimų pagrindu nustatė, kad buto baigtumo procentas yra 90 (ne 64 proc., kaip buvo nurodyta atliekant turto įkainavimą), bendras patalpos plotas yra 131,22 kv. m., (ne 69,04 kv. m.) Naujų kadastrinių matavimų pagrindu buvo nustatyta ir nekilnojamojo turto – buto vidutinė rinkos vertė 2018-07-31 dienai– 80 300 EUR. Žemės sklypas nebuvo vertinamas, tačiau jo rinkos vertė 2018-07-31 dienai sudarytų 8000 – 10 000 EUR. Taigi skolininko nekilnojamojo turto vertė yra žymiai didesnė nei turto vertės nustatymo ekspertizės metu.

93.

10Antstolė M. Gaivenė 2018-09-11 patvarkyme atsisakyti tenkinti skundą dėl antstolio veiksmų nurodė, kad 2018-07-16 13:09 val. - 2018-08-16 13:14 val. buvo paskelbtos A. S. priklausančio turto antrosios varžytynės. Varžytynių Nr. 157166. Pradinė turto pardavimo kaina 37560 EUR. Varžytynes laimėjo maksimalią kainą 37560 EUR pasiūlęs pirkėjas J. P.. 2018-08-16 surašytas patvarkymas dėl parduoto iš varžytynių turto. Turto vertė buvo nustatyta pagal 2017-07-27 gautą UAB korporacijos „Matininkai“ vertintojo atliktą turto ekspertizės aktą, kuriame nustatyta, kad A. S. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertė 2017-07-10 yra 62 600 EUR. Antstolė taip pat nurodė, kad skolininkas skundžia turto įvertinimą, o ne 2018-08-16 patvarkymą dėl parduoto turto. 2018-05-03 buvo surašytas antstolės patvarkymas tęsti vykdymo veiksmus ir dėl turto vertės nustatymo, kuriame nurodyta, kad skolininkui priklausančio hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertė 62600 EUR. Turto vertė nustatyta pagal 2017-07-27 gautą UAB korporacijos .,Matininkai“ vertintojo atliktą turto ekspertizės aktą, kuriame nurodyta, kad buto statybos baigtumas 80 proc., o ne kaip skolininkas skunde mini, kad buvo vertinama 64 proc. Vertinimo ataskaitoje pažymėta, kad vertinimo metu antro aukšto patalpos kadastriniai matavimai nebuvo atlikti ir patalpos bendras plotas nustatyta tvarka įregistruotas Nekilnojamojo turto registre nebuvo, todėl atliekant vertės skaičiavimus buvo naudojamas įregistruotas buto plotas, t.y. 69,04 kv.m. Be to, šio patvarkymo skundimui jau yra suėjęs naikinamasis terminas. Antstolė pažymėjo, kad turtas parduodamas nuo 2014 metų, tačiau varžytynės neįvyksta remiantis CPK 717 str. 1 p. nedalyvavus nė vienam varžytynių dalyviui. Neįvykusios antrosios varžytynės paprastai reiškia, kad parduodamas turtas rinkoje yra nepaklausus. Varžytynėse nedalyvavo nė vienas dalyvis, tai rodo, kad pirkėjams parduodamo turto kaina yra per aukšta. Nekilnojamasis turtas vykdymo proceso eigoje buvo vertintas keletą kartų. Patikrinus Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko registro išrašo duomenis 2018-09-10 dienai nustatyta, kad skunde minimo buto baigtumo procentas yra 80, bei bendras plotas 69,04 kv. m., t. y. duomenys yra nepasikeitę nuo turto vertinimo ataskaitoje vertinamų duomenų. Be to, skolininkas nepasinaudojo CPK 704 straipsnyje suteikta teise iki varžytinių pasiūlyti areštuoto turto pirkėją.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartimi pareiškėjo A. S. skundo dėl antstolės M. Gaivenės veiksmų netenkino.

145.

15Teismas pažymėjo, jog remiantis UAB korporacijos „Matininkai“ vertintojų atlikto turto ekspertizės aktu, 2018-05-03 buvo surašytas antstolės patvarkymas tęsti vykdymo veiksmus ir dėl turto vertės nustatymo. Šiuo patvarkymu antstolė nurodė, jog vadovaujantis ekonomiškumo principu, siekiant nedidinti vykdymo išlaidų, Nekilnojamojo turto vertė nustatoma vadovaujantis UAB „Matininkai“ nustatyta turto verte, t. y. 62600 EUR. Taip pat šiuo patvarkymu skolininkui buvo išaiškinta jo teisė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, bei pasiūlyta CPK 704 straipsnio tvarka skolininkui pačiam susirasti areštuoto turto pirkėją. Teismas nustatė, jog patvarkymas CPK 682 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nebuvo skundžiamas. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog 2018-05-03 patvarkymas buvo įteiktas pareiškėjui 2018-05-07 per jo šeimos narį (sutuoktinę). Taigi, šio patvarkymo skundimui jau yra suėjęs naikinamasis 90 dienų terminas. Teismas sutiko su antstolės pozicija, jog skolininkas skundą antstolei pateikė tik sužinojęs apie parduotą iš varžytynių turtą, nors kadastriniai matavimai buvo atlikti 2018-07-31. Be to, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko registro išrašo 2018-09-10 duomenimis, buto baigtumo procentas yra 80, bei bendras plotas 69,04 kv. m. Duomenys yra nepasikeitę nuo turto vertinimo ataskaitoje vertinamų duomenų. Atsižvelgdamas į šias išdėstytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo dėl antstolės 2018-08-16 patvarkymo dėl parduoto iš varžytinių turto.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

176.

18Pareiškėjas A. S. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 22 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo A. S. skundą dėl antstolės veiksmų tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

196.1.

20Nebuvo objektyvaus pagrindo skųsti 2018-05-03 antstolės patvarkymą, kadangi tuo metu, kai buvo surašytas patvarkymas, buvo remtasi kadastriniais turto matavimais, kurias buvo nustatyta, jog skolininkui priklausančio turto plotas yra 69,04 kv. m., baigtumas – 64 procentai. Tačiau 2018-07-31 atlikus naujus skolininkui priklausančio turto kadastrinius matavimus ir nustačius, kad buto plotas ir baigtumas padidėjęs, pagrindas teikti prieštaravimus dėl vertės nustatymo atsirado, tačiau jau buvo suėjęs naikinamasis 90 dienų terminas, todėl toks skundas nebuvo teiktas. Be to, 2018-07-31 atlikti kadastriniai matavimai apeliantui buvo įteikti tik 2018-08-14. 2018-08-16 antstoliui priėmus patvarkymą dėl turto parduoti iš varžytinių, atsirado pagrindai, numatyti CPK 682, 512, 510 straipsniuose, teikti prieštaravimus ir skundą dėl antstolio veiksmų

216.2.

22VĮ Registrų centras vykdo žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimą, tai yra patvirtina pateiktus juridinius faktus, todėl teismo minimos aplinkybės, kad Nekilnojamojo turto centriniame duomenų banke įregistruotas turto baigtumas yra 64 procentai, o bendras plotas 69,04 kv., nepaneigia faktinių duomenų, kad pagal 2018-07-31 kadastrinius matavimus skolininko nekilnojamojo turto statybos baigtumas yra 90 procentų, o buto plotas – 131,22 kv. m. ir šio objektyvaus fakto įregistravimas yra tik laiko klausimas, kuris dėl ilgai trunkančios registravimo procedūros iki šiol nėra atliktas.

236.3.

24Antstolė, turėdama objektyvių įrodymų, kad skolininko turtas buvo realizuojama akivaizdžiai neatitinkančia rinko verte, turėtų ištaisyti trūkumus bei imtis veiksmų, kad turtas, paaiškėjus naujoms aplinkybėms būtų įkainotas maksimaliai artimai analogiško rinkoje parduodamo turto kainomis, tokiu būdu užtikrinant tiek išieškotojo, tiek skolininko turtinius interesus.

257.

26Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė M.Gaivenė prašo Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-10-02 nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

277.1.

28Skolininkas skundžia turto įvertinimą, o ne 2018-08-16 patvarkymą dėl parduoto turto. 2018-05-03 buvo surašytas antstolės patvarkymas tęsti vykdymo veiksmus ir dėl turto vertės nustatymo, kuriame nurodyta, kad skolininkui priklausančio hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertė 62600 EUR. Turto vertė nustatyta pagal 2017-07-27 gautą UAB korporacijos .,Matininkai“ vertintojo atliktą turto ekspertizės aktą, kuriame nurodyta, kad buto statybos baigtumas 80 proc., o ne kaip skolininkas skunde mini, kad buvo vertinama 64 proc. Vertinimo ataskaitoje pažymėta, kad vertinimo metu antro aukšto patalpos kadastriniai matavimai nebuvo atlikti ir patalpos bendras plotas nustatyta tvarka įregistruotas Nekilnojamojo turto registre nebuvo, todėl atliekant vertės skaičiavimus buvo naudojamas įregistruotas buto plotas, t.y. 69,04 kv.m. Be to, šio patvarkymo skundimui jau yra suėjęs naikinamasis terminas.

297.2.

30Turtas parduodamas nuo 2014 metų, tačiau varžytynės neįvyksta remiantis CPK 717 str. 1 p. nedalyvavus nė vienam varžytynių dalyviui. Neįvykusios antrosios varžytynės paprastai reiškia, kad parduodamas turtas rinkoje yra nepaklausus. Varžytynėse nedalyvavo nė vienas dalyvis, tai rodo, kad pirkėjams parduodamo turto kaina yra per aukšta. Nekilnojamasis turtas vykdymo proceso eigoje buvo vertintas keletą kartų. Patikrinus Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko registro išrašo duomenis 2018-09-10 dienai nustatyta, kad skunde minimo buto baigtumo procentas yra 80, bei bendras plotas 69,04 kv. m., t. y. duomenys yra nepasikeitę nuo turto vertinimo ataskaitoje vertinamų duomenų.

318.

32Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB Luminor Bank prašo Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-10-02 nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

338.1.

34Sutiktina su teismo išvada, jog pareiškėjas iš esmės ginčija turto įkainojimą ir šiuo atveju yra praleidęs CPK 512 str. nustatytus terminus skundui paduoti.

358.2.

36Pareiškėjas pateikė skundą, kuriame teigia, kad neteisingai yra įkainotas turtas ir prašo skirti ekspertizę turto vertei nustatyti, t. y. kvestionuoja antstolės 2018-05-03 patvarkymą. Akivaizdu, kad skundžiamas antstolės veiksmas atliktas daugiau nei prieš devyniasdešimt dienų.

378.3.

38Antstolė privalėjo remtis viešojo registro duomenimis apie namo plotą bei baigtumą, kadangi viešojo registro duomenys yra teisingi ir išsamūs, kol nenuginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Duomenų apie tai, jog duomenys būtų pasikeitę – nėra pateikta.

398.4.

40Pareiškėjui nesiėmus veiksmų tinkamai ir savalaikiai įregistruoti pasikeitusius duomenis apie turtą (jeigu šie duomenys yra pasikeitę), jis turi prisiimti riziką dėl tokio savo neveikimo.

41Teismas

konstatuoja:

42IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

43Atskirasis skundas atmestinas. Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

449.

45Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

4610.

47Absoliučių skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nustatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 338 straipsnis).

4811.

49Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolės Marijos Gaivienės kontoroje vykdomas skolos išieškojimas iš skolininkų A. S. ir V. S. išieškotojo Nordea Bank AB naudai pagal 2013-12-10 Vilniaus m. notarų biuro notaro R. K. vykdomąjį įrašą Nr. 1-7213. Išieškotojui hipotekos lakštu įkeistas skolininkams priklausantis nekilnojamasis turtas: 97/186 dalys žemės sklypo, turinčio 0,1116 ha bendro ploto, unikalus Nr. ( - ) su 69,04 kv. butu, nebaigtos statybos, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ).

5012.

51Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Byloje kilo teisinis ginčas dėl skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto vertės, skolininkui skundžiant antstolės 2018-08-16 priimtą patvarkymą dėl parduoto turto iš varžytinių.

52Dėl atskirojo skundo argumentų

5313.

54Apeliantas kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą nurodo, jog 2018-07-31 atlikus naujus skolininkui priklausančio turto kadastrinius matavimus ir nustačius, kad buto plotas ir baigtumas padidėjęs, atsirado pagrindas teikti prieštaravimus dėl turto vertės nustatymo, tačiau jam buvo suėjęs naikinamasis 90 dienų terminas, todėl skundas nebuvo paduotas. Apelianto nuomone, 2018-08-16 antstolei priėmus patvarkymą dėl parduoto iš varžytinių turto, atsirado pagrindai numatyti CPK 682, 512, 512 straipsniuose, teikti prieštaravimus ir skundus dėl antstolio veiksmų, tada skundas ir buvo pateiktas. Tačiau su tokia apelianto dėstoma pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka šioje nutartyje nurodomų argumentų pagrindu.

5514.

56Antstolis vykdymo veiksmus, tarp jų ir turto įkainojimą, atlieka vadovaudamasis įstatymu (konkrečiomis teisės normomis), o teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

5715.

58Šiame kontekste taip pat svarbu pažymėti, jog CPK 681 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). Išieškotojui ar skolininkui pareiškus motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui (CPK 682 straipsnio 2 dalis).

5916.

60Remiantis byloje pateikta vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, jog pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti 2018-08-16 patvarkymą (arba stabdyti patvarkymo vykdymą) dėl parduoto iš varžytinių turto. Minėtame antstolės patvarkyme nurodyta, kad 2018-07-16 13:09 val. – 2018-08-16 13:14-59 val. buvo paskelbtas 97/186 žemės sklypo su 69,04 kv. m. buto, nuosavybės teise priklausančio pareiškėjui pardavimas iš antrųjų varžytinių. Pradinė turto pardavimo iš varžytinių kaina 37 560 EUR. Varžytines laimėjo maksimalią kainą, t. y. 37 560 EUR pasiūlęs pirkėjas. Tačiau kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos, iš skolininko pateikto skundo dėl antstolės veiksmų turinio matyti, kad pareiškėjas iš esmės ginčija jam priklausančio nekilnojamojo turto vertę, teigdamas, jog 2018-07-31 (tai yra iki varžytinių pabaigos 2018-08-16) atestuotas matininkas pagal 2018-07-27 dienos kadastrinių matavimų duomenis atliko jam priklausančio iš varžytinių parduodamo nekilnojamojo turto naujus kadastrinius matavimus ir patalpos (buto) įkainojimą, ir šių matavimų pagrindu nustatė, kad buto baigtumo procentas yra 90 (ne 64 proc., kaip buvo nurodyta atliekant turto įkainavimą), bendras patalpos plotas yra 131,22 kv. m., (ne 69,04 kv. m.). Naujų kadastrinių matavimų pagrindu buvo nustatyta ir nekilnojamojo turto – buto vidutinė rinkos vertė 2018-07-31 dienai– 80 300 EUR. Žemės sklypas nebuvo vertinamas, tačiau jo rinkos vertė 2018-07-31 dienai sudarytų 8000 – 10 000 EUR. Taigi, akivaizdu, jog apeliantas kvestionuoja antstolės 2018-05-03 priimtą patvarkymą tęsti vykdymo veiksmus ir dėl turto vertės nustatymo, kuriame antstolė konstatavo, kad skolininkui priklausančio hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto, esančio adresu Svirplių g. 12, Naujojo Lentvario k., Lentvario sen., Trakų raj., rinkos vertė 62 600 EUR. Turto vertė nustatyta pagal 2017-07-27 gautą UAB korporacijos „Matininkai“ vertintojo atliktą turto atliktą turto ekspertizės aktą. Šiuo patvarkymu taip pat skolininkui buvo išaiškinta jo teisė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, bei pasiūlyta CPK 704 straipsnio tvarka skolininkui pačiam susirasti areštuoto turto pirkėją. Patvarkymas CPK 682 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nebuvo skundžiamas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, CPK 510 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. CPK 512 straipsnyje numatyta, kad skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Šiuo atveju 90 dienų terminas yra naikinamasis, neatnaujintinas, todėl jį praleidęs asmuo praranda teisę paduoti skundą. Pažymėtina, kad bylos duomenys patvirtina, kad 2018-05-03 patvarkymas buvo įteiktas pareiškėjui 2018-05-07 per jo šeimos narį (sutuoktinę), apeliantas taip pat neginčija aplinkybės, jog jis buvo informuotas apie turto įkainojimą, jam buvo suteikta galimybė teikti motyvuotus prieštaravimus dėl turto įkainojimo, kurių, kaip matyti iš bylos medžiagos, jis neteikė, todėl pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad šio patvarkymo skundimui jau yra suėjęs naikinamasis 90 dienų terminas. Taigi apelianto argumentai, jog 2018-08-16 antstolei priėmus patvarkymą dėl parduoto iš varžytinių turto, atsirado pagrindai numatyti CPK 682, 512, 512 straipsniuose, teikti prieštaravimus ir skundus dėl antstolio veiksmų, atmetami kaip neteisėti ir nepagrįsti.

6117.

62Kritiškai vertintinas ir apelianto teiginys, jog VĮ Registrų centras patvirtina pateiktus juridinius faktus, todėl teismo minimos aplinkybės, kad Nekilnojamojo turto centriniame duomenų banke įregistruotas turto baigtumas yra 64 procentai, o bendras plotas 69,04 kv., nepaneigia faktinių duomenų, kad pagal 2018-07-31 kadastrinius matavimus skolininko nekilnojamojo turto statybos baigtumas yra 90 procentų, o buto plotas – 131,22 kv. m. ir šio objektyvaus fakto įregistravimas yra tik laiko klausimas, kuris dėl ilgai trunkančios registravimo procedūros iki šiol nėra atliktas.

6318.

64Kaip jau buvo minėta, šioje vykdomojoje byloje, siekiant pašalinti abejones dėl parduodamo iš varžytinių apeliantui nuosavybės teise priklausančio turto, antstolės 2017-02-09 patvarkymu buvo paskirta ekspertizė nekilnojamojo turto vertei nustatyti. Ekspertizę pavesta atlikti UAB korporacijai „Matininkas“, kuri turto vertę nustatė remdamasi oficialiais Nekilnojamojo turto registro duomenimis. UAB korporacijos „Matininkas“ turto ekspertizės akte nurodyta, jog buto statybos baigtumas yra 80 procentai, o ne kaip skundė nurodė apeliantas, kad buvo vertinama 64 procentai. Be to, minėtame turto ekspertizės akte pažymėta, kad vertinimo metu antro aukšto patalpos kadastriniai matavimai nebuvo atlikti ir patalpos bendras plotas nustatyta tvarka įregistruotas Nekilnojamojo turto registre nebuvo, todėl atliekant vertės skaičiavimus buvo naudojamas įregistruotas buto plotas, t. y. 69,04 kv. m. Jeigu turto vertę nustato ekspertas, tai areštuoto turto vertė laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 str. 4 d.). Taigi antstolė, nustatydama skolininko turto vertę, pagrįstai rėmėsi 2017 m. liepos 24 d. UAB korporacijos „Matininkai" Turto ekspertizės akte nustatyta turto verte.

6519.

66Pažymėtina, jog LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje numatyta, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. To paties įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo daikto įregistravimu nekilnojamojo turto registre yra laikomas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka to daikto duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 straipsnio 1 dalis), o Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalis). Tai reiškia, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo, siekdamas išsiaiškinti registruotino daikto statusą, dydį, savininką, taikomus suvaržymus ir kt., turi teisę vadovautis viešojo registro duomenimis ir preziumuoti, jog jie yra teisingi. Ką nagrinėjamu atveju ir padarė antstolė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, antstolė patikrinusi Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko registro išrašo duomenis 2018-09-10 dienai ir nustačiusi, kad pareikėjo skunde dėl antstolės veiksmų minimo buto baigtumas yra 80 procentų, bei bendras plotas 69,04 kv. m., t. y. duomenys yra nepasikeitę nuo turto vertinimo ataskaitoje vertinamų duomenų, pagrįstai rėmėsi oficialiais Nekilnojamojo turto registro duomenimis apie buto plotą ir baigtumą. Taigi, nesant duomenų ir įrodymų, jog Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys apie apeliantui priklausantį turtą, yra pakeisti ar nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, antstolė privalėjo remtis (ką ji nagrinėjamu atveju ir padarė) viešojo registro duomenis, o ne apelianto su skundu dėl antstolės veiksmų pateikta nauja 2018-07-31 matininkės J. L. parengta Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla.

6720.

68Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismo vertinimu svarbu pažymėti ir tai, jog vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (CPK 396 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010).

6921.

70Remiantis byloje pateikta vykdomosios bylos medžiaga matyti, jog dar 2017-08-03 antstolei pateiktame skunde dėl antstolės veiksmų apeliantas buvo nurodęs, kad siekiant visapusiškai ir objektyviai įvertinti išieškomo turto vertę, jis yra sutaręs su kadastrinius matavimus atliekančios įmonės darbuotojai, kad iki 2017-08-22 bus atlikti nauji apeliantui priklausančio nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir įsipareigojo juos iki 2017-08-31 įregistruoti VĮ Registrų centre. Tačiau remiantis byloje pateiktais Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko registro išrašo duomenimis matyti, jog apeliantas jokių veiksmų neatliko, t. y. nėra įregistravęs jokių pasikeitusių duomenų apie jam priklausantį turtą. Apeliacinės instancijos teigimu, apeliantui nesiėmus veiksmų tinkamai ir savalaikiai įregistruoti pasikeitusius duomenis apie jam priklausantį turtą (jeigu šie duomenys yra pasikeitę), jis turi prisiimti riziką dėl tokio savo neveikimo. Tuo tarpu apelianto argumentai, jog šio objektyvaus fakto įregistravimas yra tik laiko klausimas, kuris dėl ilgai trunkančios registravimo procedūros iki šiol nėra atliktas, neeliminuoja antstolės pareigos remtis oficialiais Nekilnojamo turto registro duomenimis, kurie yra laikomi teisingais ir išsamiais, kol nėra nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka.

7122.

72Taigi, atsižvelgiant į tai, kad visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat į tai, kad Nekilnojamojo turto registro duomenys nėra pasikeitę nuo turto vertinimo ataskaitoje vertinimų duomenų, bei apeliantui nepateikus jokių duomenų apie tai, kad Nekilnojamojo turto registro duomenys būtų pasikeitę, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto argumentai apie tai, kad Nekilnojamojo turto centriniame duomenų banke įregistruotas turto baigtumas yra 64 procentai, o bendras plotas 69,04 kv., nepaneigia faktinių duomenų, kad pagal 2018-07-31 kadastrinius matavimus skolininko nekilnojamojo turto statybos baigtumas yra 90 procentų, o buto plotas – 131,22 kv. m., yra nepagrįsti, neteisėti ir deklaratyvūs, todėl atmestini.

7323.

74Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės cituojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kurioje ne kartą pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus; interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, kaina, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto kainai. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

7524.

76Tačiau šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kaip matyti iš byloje esančios pateiktos vykdomosios bylos, apeliantui priklausantis turtas yra parduodamas nuo 2014 metų, bet varžytynės neįvyksta remiantis CPK 717 str. 1 p. nedalyvavus nė vienam varžytynių dalyviui. CPK 718 str. nurodo, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto pradinė kaina sudaro 80 procentų nuo nustatytos turto kainos. CPK 722 str. nurodo, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto pradinė kaina sudaro 60 procentų nuo nustatytos turto kainos. Kaip teisingai pastebėjo antstolė atsiliepime į atskirąjį skundą, neįvykusios antrosios varžytynės paprastai reiškia, kad parduodamas turtas rinkoje yra nepaklausus. Varžytynėse nedalyvavo nei vienas dalyvis, tai rodo, kad pirkėjams parduodamo turto kaina yra per aukšta. Nekilnojamasis turtas vykdymo proceso eigoje buvo vertintas keletą kartų. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog 2018-07-16 19:09 val. – 2018-08-16 13:14 val. buvo paskelbtos apeliantui priklausančio turto antrosios varžytinės. Pradinė turto pardavimo kaina – 37560 EUR. Varžytines laimėjo maksimalią kainą 37560 EUR pasiūlęs pirkėjas J. P.. Taigi, akivaizdu, jog dėl šio turto nebuvo varžomasi ir turtas nupirktas už pradinę kainą, kas apeliacinės instancijos teismo vertinimu taip pat įrodo, kad turtas nėra paklausus ir įvertintas tinkamai. Be to, kaip jau aukščiau buvo minėta, vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą.

7725.

78Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas apelianto teiginį, jog antstolė, turėdama objektyvių įrodymų, kad skolininko turtas buvo realizuojamas akivaizdžiai neatitinkančia rinko verte, turėtų ištaisyti trūkumus bei savo iniciatyva imtis veiksmų, kad turtas, paaiškėjus naujoms aplinkybėms būtų įkainotas maksimaliai artimai analogiško rinkoje parduodamo turto kainomis taip pat atmeta kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

7926.

80Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Dėl procesinės bylos baigties

8127.

82Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenustatė pagrindo abejoti antstolės veiksmų teisėtumu ir pagrįstumu, priimant 2018-08-16 patvarkymą dėl parduoto iš varžytinių turto. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pagrįstos teismo nutarties. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, skundžiama pirmosios instancijos teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

83Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

84Pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti.

85Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

86Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė... 7. 2.... 8. Skunde nurodė, jog 2018-07-16 ir 2018-08-16 buvo paskelbtas 97/86 dalių... 9. 3.... 10. Antstolė M. Gaivenė 2018-09-11 patvarkyme atsisakyti tenkinti skundą dėl... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartimi pareiškėjo... 14. 5.... 15. Teismas pažymėjo, jog remiantis UAB korporacijos „Matininkai“ vertintojų... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. 6.... 18. Pareiškėjas A. S. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus... 19. 6.1.... 20. Nebuvo objektyvaus pagrindo skųsti 2018-05-03 antstolės patvarkymą, kadangi... 21. 6.2.... 22. VĮ Registrų centras vykdo žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų... 23. 6.3.... 24. Antstolė, turėdama objektyvių įrodymų, kad skolininko turtas buvo... 25. 7.... 26. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė M.Gaivenė prašo Vilniaus regiono... 27. 7.1.... 28. Skolininkas skundžia turto įvertinimą, o ne 2018-08-16 patvarkymą dėl... 29. 7.2.... 30. Turtas parduodamas nuo 2014 metų, tačiau varžytynės neįvyksta remiantis... 31. 8.... 32. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB Luminor Bank prašo... 33. 8.1.... 34. Sutiktina su teismo išvada, jog pareiškėjas iš esmės ginčija turto... 35. 8.2.... 36. Pareiškėjas pateikė skundą, kuriame teigia, kad neteisingai yra įkainotas... 37. 8.3.... 38. Antstolė privalėjo remtis viešojo registro duomenimis apie namo plotą bei... 39. 8.4.... 40. Pareiškėjui nesiėmus veiksmų tinkamai ir savalaikiai įregistruoti... 41. Teismas... 42. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 43. Atskirasis skundas atmestinas. Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir... 44. 9.... 45. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 46. 10.... 47. Absoliučių skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties negaliojimo... 48. 11.... 49. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolės Marijos Gaivienės kontoroje... 50. 12.... 51. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 2... 52. Dėl atskirojo skundo argumentų... 53. 13.... 54. Apeliantas kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą... 55. 14.... 56. Antstolis vykdymo veiksmus, tarp jų ir turto įkainojimą, atlieka... 57. 15.... 58. Šiame kontekste taip pat svarbu pažymėti, jog CPK 681 straipsnio 1 dalyje... 59. 16.... 60. Remiantis byloje pateikta vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, jog... 61. 17.... 62. Kritiškai vertintinas ir apelianto teiginys, jog VĮ Registrų centras... 63. 18.... 64. Kaip jau buvo minėta, šioje vykdomojoje byloje, siekiant pašalinti abejones... 65. 19.... 66. Pažymėtina, jog LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje... 67. 20.... 68. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismo vertinimu svarbu pažymėti ir... 69. 21.... 70. Remiantis byloje pateikta vykdomosios bylos medžiaga matyti, jog dar... 71. 22.... 72. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad visi Nekilnojamojo turto registre esantys... 73. 23.... 74. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės cituojama Lietuvos... 75. 24.... 76. Tačiau šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kaip matyti iš... 77. 25.... 78. Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos... 79. 26.... 80. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 81. 27.... 82. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos... 83. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 84. Pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti.... 85. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartį palikti... 86. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....