Byla B2-593-368/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ,,Sandrola“

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ,,Sandrola“,

Nustatė

2Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šiaulių skyrius pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Sandrola“.

3Nurodė, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017-01-23 sudarė 7 364,10 Eur, iš jų 6 816,34 EUR– valstybinio socialinio draudimo įmokų, 493,01 Eur valstybinio socialinio draudimo delspinigių ir 54,75 Eur valstybinio socialinio draudimo palūkanų.

4VSDFV Šiaulių skyrius šio draudėjo atžvilgiu taikė visas įstatymo numatytas sankcijas bei ėmėsi visų priemonių, siekiant išieškoti susidariusią skolą. 2017-07-13 buvo priimtas sprendimas dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka ir perduotas vykdyti antstolės E. R. kontorai. Antstolio kontora laikotarpiu nuo 2016-07-13 iki 2017-01-23 piniginių lėšų nepervedė.

5Ieškovas mano, kad įmonė yra nemoki, prašo iškelti atsakovei UAB ,,Sandrola“ bankroto bylą.

6UAB ,,Sandrola“ keltina bankroto byla.

7Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

8ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

9Šiaulių apygardos teismas 2017 m. vasario 10 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB ,,Sandrola“ vadovą per 5 dienas nuo šios nutarties gavimo dienos pateikti teismui įmonės finansinius dokumentus (b. l. 19). Iki šios nutarties priėmimo atsakovė nutarties įpareigojimų neįvykdė ir nepateikė teismui duomenų, kurie yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį ir vertinant įmonės mokumą / nemokumą.

10Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip sąmoningas

11atsakovės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo.

12Tokią teismo poziciją patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika (pvz., 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-479/2011).

13Minėta, kad ieškovas nurodė, kad atsakovė nevykdo finansinių prievolių.

14Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti.

15Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

16,,Sodros“ duomenimis atsakovės skola Valstybinio socialinio fondo biudžetui 2017-01-23 sudarė 7 364,10 Eur.

17Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė UAB ,,Sandrola“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

18Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko administratorių uždarają akcinę bendrovę (toliau – UAB) ,,Rožių slėnis“. Taigi UAB ,,Sandrola“ administratoriumi skirtina UAB ,,Rožių slėnis“, asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA229.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

201. Iškelti bankroto bylą UAB ,,Sandrola“ (įmonės kodas 300050013, buveinės adresas: Vairo g. 6, Šiauliai.

212. Bankrutuojančios UAB ,,Sandrola“ administratoriumi paskirti UAB ,,Rožių slėnis“, asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA229.

223. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB ,,Sandrola“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

234. Uždrausti UAB ,,Sandrola“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti UAB ,,Sandrola“ turtą.

245. Nustatyti terminą UAB ,,Sandrola“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

256. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 5 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

267. Įpareigoti UAB ,,Sandrola“ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

278. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

289. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB ,,Sandrola“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

29Apie iškeltą UAB ,,Sandrola“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, atsakovei UAB ,,Sandrola“.

30Nutartis per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 3. Nurodė, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui... 4. VSDFV Šiaulių skyrius šio draudėjo atžvilgiu taikė visas įstatymo... 5. Ieškovas mano, kad įmonė yra nemoki, prašo iškelti atsakovei UAB... 6. UAB ,,Sandrola“ keltina bankroto byla.... 7. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9... 8. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – įmonės... 9. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. vasario 10 d. nutartimi įpareigojo... 10. Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip... 11. atsakovės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti... 12. Tokią teismo poziciją patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika... 13. Minėta, kad ieškovas nurodė, kad atsakovė nevykdo finansinių prievolių.... 14. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės... 15. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte... 16. ,,Sodros“ duomenimis atsakovės skola Valstybinio socialinio fondo biudžetui... 17. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė UAB ,,Sandrola“... 18. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 20. 1. Iškelti bankroto bylą UAB ,,Sandrola“ (įmonės kodas 300050013,... 21. 2. Bankrutuojančios UAB ,,Sandrola“ administratoriumi paskirti UAB ,,Rožių... 22. 3. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB... 23. 4. Uždrausti UAB ,,Sandrola“ vykdyti visas finansines prievoles,... 24. 5. Nustatyti terminą UAB ,,Sandrola“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 25. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 26. 7. Įpareigoti UAB ,,Sandrola“ valdymo organus per 15 dienas po šios... 27. 8. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių... 28. 9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB ,,Sandrola“ įgyja... 29. Apie iškeltą UAB ,,Sandrola“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos,... 30. Nutartis per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą...