Byla 2-479/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dalyba“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2408-265/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dalyba“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ginčas kilo dėl 22 369 Lt atsakovo ieškovui nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

72010 m. liepos 26 d. ieškovas buvo raštiškai įspėtas, kad per 30 d. negrąžinus skolos, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas skolos negrąžino. Dėl šios priežasties ieškovas kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė iškelti atsakovui bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo kompanija“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 7 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimo kompanija“. Šią nutartį grindė atsakovo įmonės nemokumu, kurį įrodo 2009 m. UAB „Dalyba“ finansinės atskaitomybės duomenys ir aplinkybė, jog atsakovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2408-265/2010. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas atsakovui neįteikė procesinių dokumentų ir tuo suvaržė atsakovo teisę gintis. Konkrečiai pateikti atsikirtimus į ieškovo reikalavimus. Tai nulėmė, jog teismas neištyrė visų bylai reikšmingų aplinkybių ir dėl to priėmė neteisėtą, nepagrįstą nutartį.

132. Pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir nepagrįstai atsakovo įmonę pripažino nemokia, nes teismui nebuvo pateikti dokumentai, kurie leistų tinkamai įvertinti įmonės mokumą. Tai nulėmė neteisėtos ir nepagrįstos skundžiamos nutarties priėmimą.

14Ieškovas pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

151. Ieškovas nusiuntė apeliantui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo apelianto įmonei ir jo priedus. Apeliantas šiuos dokumentus gavo. Tai patvirtina Lietuvos pašto įteikimo pranešimas. Šios aplinkybės lemia, kad apelianto argumentas, jog jam buvo suvaržyta teisė gintis, yra nepagrįstas.

162. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ĮBĮ normas dėl bankroto bylos iškėlimo, pagrįstai iškėlė bankroto bylą atsakovui dėl jo nemokumo, naikinti ar keisti teisėtos ir pagrįstos nutarties remiantis atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

172011 m. vasario 2 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti UAB „Dalyba“ kreditorių sąrašas, debitorių sąrašas, bendrovės finansinė atskaitomybė, įmonės turto sąrašas, įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija, įmonės įstatų kopija.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas - Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ). Šio įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo (nekėlimo) svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

21Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.).

22Ieškovas bankroto bylos kėlimą atsakovui UAB „Dalyba“ grindžia šios įmonės nemokumu. Taigi nagrinėjamoje byloje bus vertinama atsakovo turtinė padėtis, siekiant nustatyti, ar UAB „Dalyba“ yra nemoki ir ar yra pagrindas atsakovui kelti bankroto bylą.

23Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tam, kad teismas nuspręstų, ar įmonė yra (ne)moki, jis turi tinkamai atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, įvertinti kitus įmonės finansinės atskaitomybės duomenis. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi įmonės ne visos skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, jog išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius įmonės finansinius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010).

24Iš byloje esančių VĮ Registrų centrui Klaipėdos filialui pateiktų UAB „Dalyba“ finansinės atskaitomybės už 2009 metus duomenų matyti, kad įmonės turtas sudaro 636 741 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 555 182 Lt (b. l. 27-48). Iš Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktų UAB „Dalyba“ finansinės atskaitomybės už 2010 metus duomenų matyti, kad įmonės turtas sudaro 908 225 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 758 020 Lt. Šie duomenys rodo, kad įmonės turtinė padėtis nėra gera ir atsakovo įmonės situacija negerėja.

25Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. sausio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-479/2011 įpareigojo UAB „Dalyba“ iki 2011 m. vasario 7 d. pateikti Lietuvos apeliaciniam teismui kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos bei atsiskaitymo terminai, paskutiniųjų metų bendrovės finansinę atskaitomybę, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, informaciją apie turimą turtą, jo vertę, taip pat apie įkeistą turtą bei kitus įsipareigojimus, įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas. UAB „Dalyba“ teismui pateikė kreditorių ir debitorių sąrašus, kuriuose nėra nurodyti atsiskaitymo terminai, bendrovės finansinę atskaitomybę, įmonės turto sąrašą, įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, įmonės įstatų kopiją. Nepateikė informacijos apie teismuose iškeltas bylas, išieškojimus ne ginčo tvarka, informacijos apie įkeistą turtą bei kitus įsipareigojimus. Visi UAB „Dalyba“ nepateikti duomenys yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį bei vertinant įmonės mokumą/nemokumą. Dėl šios priežasties atsakovo dokumentų, kuriuos įpareigojo pateikti Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. sausio 20 d. nutartimi, nepateikimas yra vertintinas kaip sąmoningas atsakovo įmonės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo.

26Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

27Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą skundžiamą nutartį ir kad nėra pagrindo jos naikinti atskirajame skunde nurodytų argumentų pagrindu.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

29Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Ginčas kilo dėl 22 369 Lt atsakovo ieškovui nesumokėtos vietinės... 7. 2010 m. liepos 26 d. ieškovas buvo raštiškai įspėtas, kad per 30 d.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 7 d. nutartimi iškėlė bankroto... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m.... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas atsakovui neįteikė procesinių dokumentų ir... 13. 2. Pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir nepagrįstai... 14. Ieškovas pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu... 15. 1. Ieškovas nusiuntė apeliantui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo... 16. 2. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ĮBĮ normas dėl bankroto... 17. 2011 m. vasario 2 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti UAB „Dalyba“... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 21. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu... 22. Ieškovas bankroto bylos kėlimą atsakovui UAB „Dalyba“ grindžia šios... 23. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 24. Iš byloje esančių VĮ Registrų centrui Klaipėdos filialui pateiktų UAB... 25. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. sausio 20 d. nutartimi civilinėje byloje... 26. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 27. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 29. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartį nepakeistą....