Byla B2-1634-479/2017
Dėl nutraukimo bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, T. K., S. K., B. A. B., A. D., H. Š

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius,

2sekretoriaujant Daliai Kryžinauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei V. P., atsakovės atstovui M. M., trečiųjų asmenų atstovui advokato padėjėjui D. J., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos ieškinį atsakovei bankrutuojančiai uždarajai bendrovei „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ dėl nutraukimo bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, T. K., S. K., B. A. B., A. D., H. Š.

3Teismas

Nustatė

41. Klaipėdos apygardos teisme priimta nagrinėti civilinė byla pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos ieškinį atsakovei UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka nutraukimo, bankroto bylos teisme iškėlimo. Ieškovė nurodė, kad 2017-06-21 ji gavo atsakovės administratorės pranešimą, jog ieškovė iki

52017-07-13 turi teisę pateikti kreditinį reikalavimą atsakovės bankroto procese. Ieškovė nustatė, kad 2017-04-25 atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimu atsakovei taikomas bankrotas ne teismo tvarka. Atsakovės bankrotas ne teismo tvarka yra vykdomas neteisėtai, nes 2012-11-12 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu, 2016-06-28 Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu ieškovei iš atsakovės buvo priteista 706,834 Eur dydžio skola. 2016-07-18 ieškovei buvo išduotas vykdomasis raštas dėl skolos išieškojimo. Vykdomasis raštas nebuvo pateiktas vykdyti, nes 2016-07-22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi skolos išieškojimas buvo sustabdytas iki bus išnagrinėti kasaciniai skundai baudžiamojoje byloje. Nors atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo metu, tai yra 2017-04-25, vykdomasis dokumentas negalėjo būti vykdomas priverstinai, tačiau apie vykdomojo dokumento išdavimą atsakovei buvo žinoma. Dėl išduoto vykdomojo dokumento atsakovė negalėjo pradėti bankroto ne teismo tvarka. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovės bankroto procesas ne teismo tvarka buvo pradėtas pažeidžiant imperatyvias bankroto įstatymo normas ir turi būti nutrauktas, atsakovei turi būti iškeliama bankroto byla teisme. 2. Atsiliepime į ieškinį atsakovės administratorė UAB „Angorela“ nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas. Ieškovė pateikė skundą dėl 2017-04-25 įvykusio atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo praėjus 4,5 mėnesio terminui nuo susirinkimo nutarimų priėmimo, 3 mėnesių terminui nuo sužinojimo apie ginčijamus nutarimus dienos. Tuo ieškovė be svarbios priežasties praleido terminą skundui paduoti ir ieškovės teisės negali būti ginamos. 3. Atsakovė atsiliepime patvirtino, jog ieškovė yra atsakovės kreditorė, ieškovė turi teisę pasinaudoti kreditorei suteiktomis teisėmis ir ieškovės teisės nėra pažeidžiamos. 4. Atsakovė tvirtina ir tai, kad ieškovė ginčijamo kreditorių susirinkimo metu nebuvo atsakovės kreditore, nes skolos išieškojimas buvo sustabdytas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi. 5. Trečiasis asmuo VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepime į skundą nurodė, kad skundas yra pagrįstas ir turi būti tenkinamas. 6. Tretieji asmenys T. K., S. K., B. A. B., A. D., H. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė nepagrįstai siekia užvilkinti atsakovės bankroto procedūras, ieškovės teisės bankroto procese nėra pažeidžiamos ir ieškovės ieškinys turi būti atmetamas. 7. Ieškovės atstovė V. P. teismo posėdyje palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė teismo ieškinį patenkinti. 8. Atsakovės administratoriaus įgaliotas asmuo M. M., trečiųjų asmenų, buvusių atsakovės darbuotojų atstovas adv. pad. D. J. prašė ieškinį atmesti. Ieškinys tenkinamas iš dalies. 9. Ieškovė byloje įrodinėja tai, kad atsakovės bankroto procesas ne teismo negali būti vykdomas, nes bankroto procesas pradėtas pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas. Su šiomis ieškovės nuostatomis teismas sutinka. Įmonių bankroto įstatymo (toliau-ĮBĮ) 12 straipsnyje nurodyta, kad bankroto procesas ne teismo tvarka gali būti vykdomas, jeigu iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų išduotus vykdomuosius dokumentus. 10. Ieškovė pateikė teismui 2016-07-18 Klaipėdos apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą, kuriuo iš atsakovės UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ valstybei priteista 706 834 Eur. Byloje taip pat pateikta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-07-22 nutartis, kuria sustabdytas 706 834 Eur skolos išieškojimas iš atsakovės. CPK 626 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas turi sustabdyti vykdymo veiksmus, o išnykus sustabdymo pagrindui, vykdymo veiksmai atnaujinami (CPK 628 straipsnis). 11. Akivaizdu, kad atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimas dėl bankroto proceso ne teismo tvarka priimtas 2017-04-25, tai yra tuo metu, kai vykdymo veiksmai dėl skolos išieškojimo valstybei negalėjo būti atliekami. 2017-05-02 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi 2012-11-12 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis, 2016-06-28 Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis palikti galioti. Teismas konstatuoja, jog vykdymo veiksmų sustabdymas nepanaikino ieškovei išduoto vykdomojo rašto. Šios bylos aplinkybės patvirtina, kad atsakovės nutarimas dėl bankroto proceso ne teismo tvarka buvo priimti galiojant teismo sprendimui dėl skolos priteisimo iš atsakovės, nes ieškovei buvo išduotas galiojantis vykdomasis dokumentas. Taigi bankroto proceso vykdymas ne teismo tvarka negalėjo būti pradėtas. 12. Teismas konstatuoja ir tai, kad ieškovei nebuvo pranešta apie 2017-04-25 atsakovės kreditorių susirinkimą ir ieškovė dėl svarbios priežasties praleido terminą apskųsti atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimus. Dėl tos priežasties atnaujinamas terminas ieškovei apskųsti atsakovės kreditorių susirinkimo, įvykusio 2017-04-25, nutarimus. 13. Teismas konstatuoja ir tai, kad bylos medžiaga patvirtina apie 2017-08-23 įvykusį atsakovės kreditorių susirinkimą bei jame priimtus nutarimus. Kadangi atsakovės bankroto procesas yra vykdomas neteisėtai, yra pagrindas šiuos nutarimus taip pat pripažinti negaliojančiais. Tokią išvadą galima padaryti, nes kreditorių susirinkimo nutarimai dėl bankroto proceso ne teismo tvarka pažeidė kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą, o šios nuostatos užtikrinimas yra teismo pareiga (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Teismo pareigą ginti viešąjį interesą bankroto bylose formuoja ir teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 3K-3-106/2014, 3K-3-56-421/2015). 14. Teismas nesutinka su atsakovės bei trečiųjų asmenų, buvusių atsakovės darbuotojų, nuostatomis dėl nepagrįsto bankroto procedūrų užvilkinimo ieškinio patenkinimo atveju. Akivaizdu yra tai, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė yra nemoki įmonė. Taigi bankroto procedūrų pakeitimas gali nulemti ilgesnį bankroto procesą, bet bankroto procedūrų teisėtumas yra esminis proceso principas ir šio principo negali paneigti faktinės bylos aplinkybės dėl jau vykdomų bankroto procedūrų (CPK 6 straipsnis). 15. Teismas nesutinka su atsakovės, trečiųjų asmenų, atsakovės darbuotojų, nuostatomis, jog bankroto procedūrų vykdymas ne teismo tvarka atitinka ieškovės teisėtus interesus. ĮBĮ 12 straipsnis nustato sąlygas, kurioms esant gali būti pradedamas bankroto procesas ne teismo tvarka. Taigi nesilaikant įstatymo reikalavimų bankroto procedūrų vykdymas nėra galimas (CPK 3 straipsnis). Dėl to neturi teisinės reikšmės atsakovės bei trečiųjų asmenų nuostatos dėl to, jog ieškovė gali tinkamai naudotis procesinėmis teisėmis bankroto procese, vykdomame ne teismo tvarka. 16. Teismas nesutinka su atsakovės nuostata, jog atsakovės bankroto procesas negali būti nutraukiamas. ĮBĮ normos nustato konkrečius bankroto bylos nutraukimo pagrindus (ĮBĮ 27 straipsnis). Atsakovei bankroto byla nėra iškelta, todėl nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo taikyti teisės normas, reglamentuojančias bankroto bylos nutraukimą. Kadangi bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimas nėra griežtai reglamentuotas, galima sutikti su ieškovės nuostata, jog viešojo intereso gynimas, imperatyvių įstatymo normų pažeidimas nulemia būtinumą nutraukti atsakovės bankroto procedūras. 17. Ieškovė pateikė reikalavimą atsakovei iškelti bankroto bylą. Teismas konstatuoja, kad galiojantys teisės aktai nenumato teismo teisės nutraukti bankroto procesą ne teismo tvarka ir tuo pat metu iškelti atsakovei bankroto bylą. Tokios nuostatos laikosi ir formuojama teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr. 2A-1798/2013). Taigi reikalavimas dėl bankroto bylos iškėlimo negali būti tenkinamas.

6Vadovaudamasis CPK 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

7patenkinti ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos reikalavimą dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo agentūra“, įmonės kodas 141591198, buveinė Pilies g. 8, Klaipėdoje, bankroto ne teismo tvarka pripažinimo neteisėtu ir nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ bankroto procedūras.

8Panaikinti uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 2017-04-25 kreditorių susirinkime.

9Panaikinti uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 2017-08-23 kreditorių susirinkime.

10Netenkinti ieškovės reikalavimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai