Byla e2A-942-934/2019
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Loretos Bujokaitės, Eglės Surgailienės, Žilvino Terebeizos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankroto administratoriaus Sergiejaus Butos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-10 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankroto administratoriaus Sergiejaus Butos ieškinį atsakovui K. P. dėl administravimo išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Bankroto administratorius Sergiejus Buta (toliau – ieškovas) ieškiniu kreipėsi į teismą, kuriuo prašė priteisti ieškovui bankroto administratoriui Sergiejui Butai iš atsakovo K. P. 2 586,24 Eur administravimo išlaidų bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško jvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017-02-28 nutartimi UAB „Aš augu“ iškelta bankroto byla bei paskirtas įmonės bankroto administratorius Sergiejus Buta. Vilniaus apygardos teismo 2017-05-23 nutartimi patvirtintas bankrutuojančios UAB „Aš augu“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas bendrai 3 010,11 Eur sumai, 2017-07-10 BUAB „Aš augu“ kreditorių susirinkimas patvirtino administravimo išlaidų sąmatą, kurią sudarė 2 280,00 Eur dydžio atlyginimas administratoriui bei 2 280,00 Eur dydžio administravimo išlaidos. 2017-07-17 BUAB „Aš augu“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Atsakovas laikotarpiu nuo 2013-11-06 iki 2017-03-30 buvo įmonės vadovas, iškėlus bankroto bylą jis nevykdė nustatytų įpareigojimų perduoti bendrovės turtą, todėl jam teismas skyrė 1 450 Eur baudą. Bankrutuojanti įmonė neturi jokio registruotino turto, finansinių ataskaitų nuo 2012 metų Juridinių asmenų registrui neteikė, pagal paskutinį pateiktą įmonės balansą jau nuo 2012 metų įmonė buvo nemoki, nes įmonės skolos daugiau kaip tris kartus viršijo į jos balansą įrašyto turto vertės, tačiau jos vadovas neinicijavo bankroto bylos iškėlimo, todėl įmonės vadovui taikytina civilinė atsakomybė, tam yra visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėtas neveikimas – įmonės vadovas nevykdė pareigos, numatytos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje; žala pasireiškė bankroto administratoriaus įmonės administravimo metu patirtomis išlaidomis; tarp išlaidų ir neteisėtų veiksmų yra tiesioginis priežastinis ryšys, nes jei atsakovas būtų laiku kreipęsis į teismą, administravimo išlaidos būtų apmokėtos iš lėšų, gautų pardavus įmonės turtą. Ieškovas prašė jo naudai iš atsakovo priteisti 2 280 eurų atlyginimą bankroto administratoriui bei 306,24 eurų faktiškai patirtų išlaidų atlyginimą, viso 2 586,24 Eur bei 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Atsakovas su pateiktu ieškiniu nesutiko, prašė jo netenkinti. Nurodė, kad įmonės valdymą perėmė tuomet, kai buvusi vadovė neinformavusi akcininkės UAB „Paulavičius ir partneriai“ atleido save iš pareigų ir dingo su visu įmonės turtu, dokumentais. Dalį dokumentų pavyko atgauti, įmonė turto neturėjo, išskyrus du kasos aparatus su stalčiais, kurie 2017-04-25 buvo perduoti bankroto administratoriui. Pažymėjo, kad jam vadovaujant jokio turto nebuvo įsigyta, o bankroto administratoriui buvo pranešta, jog iš buvusios direktorės jokio turto nebuvo perimta. Bankroto administratoriaus reikalavimas atlyginti žalą dėl neveikimo nepagrįstas, nes atsakovas tuo metu, kai įmonė 2011 metais tapo nemokia, vadovu nebuvo, iki 2012-12-27 įmonės vadove buvo L. P.. Atsakovo vadovaujama UAB „Paulavičius ir Partneriai“ įsigijo UAB „Aš augu“ akcijas tik 2012-11-08, tačiau netrukus po to įmonės valdoma parduotuvė buvo uždaryta, o įmonės vadovė L. P. neperdavė prekių, pinigų likučių. Atsakovo teigimu, nėra jokio priežastinio ryšio tarp jo vadovavimo ir įmonės bankroto, nes įmonės finansiniai sunkumai kilo vadovaujant S. M., kuri ir turėjo pareigą inicijuoti įmonės bankrotą.

8II. Byloje priimtų teismų procesinių sprendimų esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-09-10 ieškinį atmetė.

114.

12Teismas sprendimą grindė tokiais motyvais:

134.1.

14Teisę reikalauti administravimo išlaidų atlyginimo iš įmonės vadovo turi bankroto administratorius, kuris įmonę administravo pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 ar 3 punkto nuostatas, t. y. supaprastinto bankroto tvarka. Ieškovas, neadministravęs įmonės pagal šias nuostatas, neįgijo teisės ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies pagrindu reikalauti iš atsakovo atlyginti administravimo išlaidas dėl pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymo;

154.2.

16ĮBĮ nenumato bankroto administratoriui garantijų dėl administravimo išlaidų atlyginimo visose bankroto bylose, administratoriaus atlyginimas nustatomas ir administravimo išlaidos patiriamos visose bankroto bylose, nepriklausomai nuo to, kas ir kada iniciavo bankroto bylą, taigi šios išlaidos atsiranda ne kaip neteisėtų įmonės vadovo ar dalyvio veiksmų pasekmė, o iš bankroto bylos, nepaisant to, kas ir kada ją inicijuoja, iškėlimo fakto;

174.3.

18Reikalauti žalos atlyginimo ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies pagrindu turi teisę ne bankroto administratorius, o jo atstovaujama bankrutuojanti įmonė.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

205.

21Ieškovas bankroto administratorius Sergiejus Buta skundžia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-10 sprendimą, prašo jį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinį tenkinti. Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai siejo bankroto administratoriaus teisę į administravimo išlaidų atlyginimą, kai vykdant įmonės administravimą jų negaunama ar gaunama nepakankamai, su vykdomo bankroto proceso rūšimi, tokią teisę priskirdamas tik tokiu atveju, kai vykdoma supaprastinto bankroto procedūra. Pažymėjo, kad pagal ĮBĮ įmonės vadovas bei savininkas turi pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei tapus nemokia neatsižvelgus į tai, kas lėmė įmonės nemokumą. Pažeidus nustatytą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui kyla civilinė atsakomybė kreditoriams atlyginti žalą, atsiradusią dėl nesavalaikio kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas nepagrįstai sprendė, kad teisę į žalos atlyginimą turi ne bankroto administratorius, o jo administruojama įmonė, nevertino kokios teisės normos reglamentuoja bankroto administratoriaus teisę į išlaidų atlyginimą, todėl klaidingai sprendė, kad ieškinys pateiktas netinkamu pagrindu.

226.

23Apeliacinio skundo argumentai, reikšmingi byloje sprendžiamiems klausimams:

246.1.

25Pirmos instancijos teismas nepagrįstai laikė, kad bankroto administratorius neturi teisės į negautų administravimo išlaidų atlyginimą, jeigu jis vykdo įmonės bankroto procedūrą įprasta, o ne supaprastinto proceso tvarka;

266.2.

27Teismas be pagrindo sprendė, kad nėra priežastinio ryšio tarp bankroto administratoriaus bankroto proceso vykdymo metu patirtų išlaidų ir įmonės vadovo nesavalaikio kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo;

286.3.

29Teismas nenurodė kokiu teisiniu pagrindu jis grindė savo išvadą, jog ieškinį dėl bankroto administravimo išlaidų atlyginimo turi teisę paduoti bankrutuojanti įmonė, o ne bankroto administratorius.

307.

31Atsakovas K. P. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Dėl bylos nagrinėjimo ribų

358.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

379.

38Apeliacinis procesas vyksta dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo buvo atmestas bankroto administratoriaus ieškinys atsakovui bankrutuojančios UAB „Aš augu“ vadovui dėl bankroto administratoriaus patirtų administravimo išlaidų, atsiradusių dėl nesavalaikio kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo esant įmonės nemokumui, atlyginimo. Ieškovas nurodo, kad jis turi teisę gauti administravimo išlaidas iš bankrutuojančios įmonės vadovo, nes pastarasis savo neveikimu sukėlė žalą, kurią privalo atlyginti. Atsakovas su tuo nesutinka, nurodydamas, kad žala atsirado ne dėl jo, o dėl kitų, ankstesnių, įmonės vadovų netinkamų veiksmų.

39Dėl bankroto administratoriaus teisės reikalauti administravimo išlaidų atlyginimo iš bankrutavusios įmonės vadovo

4010.

41Byloje nustatyta, kad UAB „Aš augu“ Vilniaus apygardos teisme 2017-02-28 nutartimi iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas Sergiejus Buta (b. l. 5), 2017-07-17 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama (b. l. 12 – 13). 2017-08-02 teismo nutartimi buvusiam įmonės vadovui atsakovui K. P. skirta bauda už teismo įpareigojimų nevykdymą (b. l. 14 – 16). Bankrutuojančios UAB „Aš augu“ 2017-07-10 kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta bankroto administratoriaus 2 280,00 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmata ir 2 280,00 Eur dydžio bankroto administratoriaus atlyginimas (b. l. 32 – 35). Bankroto administratorius patyrė 306,24 Eur administravimo išlaidų, pateikė jas patvirtinančią sąskaitą ir paslaugų bei prekių apmokėjimo kvitus (b. l. 43 – 55). Iš byloje esančių Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad UAB “Aš augu” vadovu nuo 2010-03-10 iki 2012-06-07 buvo S. M., nuo 2012-06-07 iki 2013-01-07 L. P., nuo 2013-11-06 iki 2017-03-30 K. P. (b. l. 17). Įmonės finansinės ataskaitos registrų tvarkytojui paskutinį kartą buvo pateiktos už 2011 metus (b. l. 19).

4211.

43Ieškovas skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimą tuo pagrindu, kad teismas netinkamai aiškino ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies nuostatą ribodamas bankroto administratoriaus teisę kreiptis su ieškiniu į bankrutavusios įmonės vadovą dėl bankroto administratoriaus patirtų išlaidų priteisimo. Teismas sprendė, kad bankroto administratorius neturi teisės reikšti ieškinio dėl administravimo išlaidų atlyginimo ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies pagrindu, nes jis taikomas tik administravimo išlaidoms, patirtoms supaprastinto bankroto proceso metu. Taip pat nurodė, jog teisę paduoti ieškinį dėl administravimo išlaidų atlyginimo pagal ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalį turi ne bankroto administratorius, o bankrutuojanti įmonė. Teisėjų kolegija sprendžia, kad su tokiu teismo sprendimu pagrindo sutikti nėra.

4412.

45ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jei įmonė negali ar negalės atsiskaityti su kreditoriais, ir šie nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriams atsako solidariai.

4613.

47Kreditorius, įmokėjęs pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar bankroto administratorius, prisiėmęs riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai (ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalis). Bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai mokamą atlyginimo dalį (ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis).

4814.

49Iš bylos duomenų nustatyta, kad bankrutuojančios UAB „Aš augu“ kreditorių susirinkimas 2017-07-10 patvirtino bankroto administravimo išlaidas, kurias sudaro 2 280,00 Eur dydžio bankroto administratoriaus atlyginimas ir patirtos 306,24 Eur dydžio faktinės administravimo išlaidos. Ginčo dėl bankroto administratoriaus patirtų išlaidų, jų dydžio, tarp šalių nekilo.

5015.

51Iš bylos duomenų nustatyta, jog bankroto administratorius teikė įmonės bankroto administravimo paslaugas bei prisiėmė riziką dėl galimo nevisiško administravimo išlaidų atlyginimo bankroto procese, todėl laikytina, kad jis įgijo teisę į administravimo išlaidų atlyginimą, kaip nustatyta ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje, 36 straipsnio 3 dalyje. Pažymėtina, kad ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nėra nustatytas draudimas ar apribojimas riziką prisiėmusiam bankroto administratoriui kreiptis dėl visiško administravimo išlaidų atlyginimo atlikus bankroto administravimo veiksmus tik supaprastinto bankroto procese. Teismų praktikoje pažymima, jog tais atvejais, kai įmonėje nėra lėšų arba jų nepakanka administravimo išlaidoms apmokėti, jos gali būti apmokamos ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka. Tokiu atveju, remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies nuostatomis, prisiėmęs riziką administratorius, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų pagal kompetenciją asmenų, įrodžius byloje civilinės atsakomybės sąlygas. Pats bankroto administratorius turi teisę reikšti ieškinį vadovui dėl patirtų išlaidų atlyginimo ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies, 36 straipsnio 1 dalies pagrindu, nepriklausomai nuo to kokia tvarka buvo vykdomos bankroto procedūros, t. y. vykdoma teisminė bankroto procedūra bendra tvarka ar taikytas supaprastintas bankroto procesas (Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1410-603/2018). Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas, kuris sprendė klausimą dėl administravimo išlaidų atlyginimo įmonei taikomo įprastinio (ne supaprastinto) bankroto byloje ir laikė, kad ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies pagrindu atsiranda pažeidusių pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo asmenų atsakomybė prieš kreditorių, įmokėjusį pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą – šis turi teisę reikalauti jo įmokėtos sumos, ir prisiėmusį riziką administratorių – šio turėtų administravimo išlaidų apimtyje, t. y. tokius reikalavimus reiškiantys subjektai yra kreditorius ar administratorius (o ne bankrutuojanti įmonė) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-464-178/2017).

5216.

53Atsižvelgus į aukščiau nurodytą formuojamą teismų praktiką, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies nuostatas, konstatuodamas, jog ieškinį pareiškė netinkamas ieškovas ir tuo pagrindu ieškinį atmetė. Byloje nebuvo tiriamos reikšmingos aplinkybės, nebuvo sprendžiama, ar yra pagrindas taikyti įmonės vadovui civilinę atsakomybę, nebuvo vertinamos aplinkybės, susijusios su įmonės nemokomo nustatymo momentu, kuris reikšmingas sprendžiant klausimą, ar būtent atsakovui kyla pareiga atlyginti administravimo išlaidas, ar kitiems įmonės vadovams, kurių įtraukimo į bylos nagrinėjimą klausimas taip pat nebuvo sprendžiamas, nors atsakovas įrodinėjo, jog nėra jokio priežastinio ryšio tarp atsakovo vadovavimo ir įmonės bankroto, kadangi įmonės finansiniai sunkumai kilo dėl kitų vadovų neteisėtų veiksmų. Visos aukščiau nurodytos aplinkybės iš esmės nebuvo tirtos ir vertintos, todėl spręstina, jog teismas neatskleidė bylos esmės (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

5417.

55Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamo ginčo esmę, spręstinų klausimų pobūdį, tirtinų šioje byloje aplinkybių apimtį, jų pagrindu nustatytinas teisiškai reikšmingas aplinkybes, dėl kurių byla apeliacinės instancijos teisme turėtų būti nagrinėjama iš esmės visa apimtimi, konstatuoja, jog bylos negalima tinkamai ir iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo skundžiamas sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

56Dėl bylinėjimosi išlaidų

5718.

58Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kadangi, sprendimą panaikinus ir bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme atlyginimo klausimas bus išspręstas pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus bylą iš esmės (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

59Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

60Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-09-10 sprendimą panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

61Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Bankroto administratorius Sergiejus Buta (toliau – ieškovas) ieškiniu... 6. 2.... 7. Atsakovas su pateiktu ieškiniu nesutiko, prašė jo netenkinti. Nurodė, kad... 8. II. Byloje priimtų teismų procesinių sprendimų esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-09-10 ieškinį atmetė.... 11. 4.... 12. Teismas sprendimą grindė tokiais motyvais:... 13. 4.1.... 14. Teisę reikalauti administravimo išlaidų atlyginimo iš įmonės vadovo turi... 15. 4.2.... 16. ĮBĮ nenumato bankroto administratoriui garantijų dėl administravimo... 17. 4.3.... 18. Reikalauti žalos atlyginimo ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies pagrindu turi teisę... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 5.... 21. Ieškovas bankroto administratorius Sergiejus Buta skundžia Vilniaus miesto... 22. 6.... 23. Apeliacinio skundo argumentai, reikšmingi byloje sprendžiamiems klausimams:... 24. 6.1.... 25. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai laikė, kad bankroto administratorius... 26. 6.2.... 27. Teismas be pagrindo sprendė, kad nėra priežastinio ryšio tarp bankroto... 28. 6.3.... 29. Teismas nenurodė kokiu teisiniu pagrindu jis grindė savo išvadą, jog... 30. 7.... 31. Atsakovas K. P. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 32. Teisėjų kolegija... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 34. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 35. 8.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 37. 9.... 38. Apeliacinis procesas vyksta dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo... 39. Dėl bankroto administratoriaus teisės reikalauti administravimo išlaidų... 40. 10.... 41. Byloje nustatyta, kad UAB „Aš augu“ Vilniaus apygardos teisme 2017-02-28... 42. 11.... 43. Ieškovas skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimą tuo pagrindu, kad... 44. 12.... 45. ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jei įmonė negali ar negalės... 46. 13.... 47. Kreditorius, įmokėjęs pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas... 48. 14.... 49. Iš bylos duomenų nustatyta, kad bankrutuojančios UAB „Aš augu“... 50. 15.... 51. Iš bylos duomenų nustatyta, jog bankroto administratorius teikė įmonės... 52. 16.... 53. Atsižvelgus į aukščiau nurodytą formuojamą teismų praktiką, teisėjų... 54. 17.... 55. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamo ginčo esmę,... 56. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 57. 18.... 58. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl bylinėjimosi išlaidų... 59. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 60. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-09-10 sprendimą panaikinti ir... 61. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....