Byla 2A-609/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, ieškovo atstovui E. G. , advokatui Algimantui Antanui Palijanskui, atsakovo atstovui advokatei Linai Darulienei, advokatei Danutei Kietienei, atsakovui L. Š. , viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. G. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 8 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-396-259/2009 pagal ieškovo E. G. ieškinį atsakovams UAB „Papyrus Lietuva“ (buvusi UAB „Schneidersöhne Baltija“), VšĮ „Džiazo galerija“, A. J. ir L. Š. dėl žalos, padarytos fizinio asmens sveikatos sužalojimu, atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas E. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovų UAB „Papyrus Lietuva“, VšĮ „Džiazo galerija“, A. J. , L. Š. solidariai 220,81 Lt dėl ieškovo sveikatos sužalojimo patirtų tiesioginių nuostolių ir 302,65 Lt patirtų netiesioginių nuostolių (negautų pajamų) bei iš atsakovų solidariai 150000 Lt neturtinės žalos. Ieškovas nurodė, kad 2005 m. rugsėjo 9 d. Širvintų rajone esančio „Šešuolėlių dvaro“ teritorijoje vyko UAB „Schneidersohne Baltija“ organizuota šventė, kurios metu, ruošiantis dažasvydžio varžyboms, ieškovas buvo smarkiai sužalotas šūviu į veidą (šovinys pataikė į akies sritį). Ginklą, iš kurio buvo šauta, valdė L. Š. . Šventės organizatoriai UAB „Schneidersohne Baltija“ šventės organizavimą patikėjo VšĮ „Džiazo galerija“, o pastaroji dažasvydžio varžybų organizavimą patikėjo A. J. , dirbusiam pagal verslo liudijimą. Ieškovo nuomone, organizuojant šventės dažasvydžio varžybas, nebuvo tinkamai laikomasi saugumo taisyklių: nebuvo tinkamai instruktuoti žaidimo dalyviai, dalyvauti šioje priemonėje buvo leista nuo alkoholio apsvaigusiems asmenims, žaidimo priemonės - ginklai ir šoviniai - buvo išdalinti žaidimo dalyviams prieš pasiekiant žaidimo vietą, tokiu būdu buvo daugkartiniai pažeistos Lietuvos dažasvydžio federacijos taisyklės, visiškai ignoruotas dalyvių saugumas, dėl ko dar joms neprasidėjus ieškovas buvo sužalotas. Ieškovo teigimu neatsakingai elgėsi ir L. Š. - jo valdomas ginklas buvo nutaikytas į ieškovą ir iš jo buvo iššauta varžyboms dar neprasidėjus bei ieškovui esant visiškai nepasiruošus (neužsidėjus būtinų apsaugos priemonių) ir šūvio nesitikint. Ieškovo nuomone, visi atsakovai pažeidė CK 6.263 str. reikalavimus, todėl yra atsakingi dėl ieškovo sužalojimo. Renginio organizatorius bei užsakovas UAB „Schneidersohne Baltija“ visą renginio organizavimą patikėjo VšĮ „Džiazo galerija“ visiškai neįsitikinusi ir neturėdama jokių garantijų, kad renginys bus organizuotas tinkamai ir šventės dalyvių saugumas bus garantuotas. VšĮ „Džiazo galerija“ renginį organizavo netinkamai, dažasvydžio varžybų organizaciją patikėjo A. J. , neįsitikinusi jo kompetencija ir sugebėjimais tinkamai organizuoti priemonę, nepareikalavus šventės dalyvių saugumo užtikrinimo, buvo sužalotas žmogus. A. J. dažasvydžio varžybas organizavo nekompetentingai, nesilaikydamas būtinų tokiai priemonei saugumo reikalavimų ir nekontroliuodamas, kaip jų laikosi šventės dalyviai, instruktažą dažasvydžio varžybų dalyviams pravedė paviršutiniškai ir netinkamai, leido dažasvydžio varžybose naudojamais ginklais (įrankiais) disponuoti nuo alkoholio apsvaigusiems asmenims, šiuos ginklus šventės dalyviams išdalino dar nepasiekus varžybų vietos (aikštelės), nereagavo į saugumo reikalavimų pažeidimus, kuriuos darė šventės dalyviai. Dėl tokių A. J. kaltų veiksmų (neveikimo) ieškovas buvo sužalotas, dėl ko A. J. , kaip dažasvydžio varžybų organizatorius, profesionalas ir priemonių, reikalingų minėtoms varžyboms vykdyti, valdytojas, turi atsakyti ir už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės paslaugų teikimo (CK 6.292 str. l d., 2 d.) ir už didesnio pavojaus šaltinių padarytą žalą (CK 6.270 str.). Dažasvydžio varžybose naudojami įrankiai yra padidinto pavojaus šaltinis, kadangi veikla vykdoma juos naudojant gali būti pavojinga žmogaus sveikatai bei gyvybei ir žmogus (varžybų dalyvis) negali visiškai šių įrankių kontroliuoti. A. J. , kaip padidinto pavojaus šaltinio valdytojas, turėjo didesnę rūpestingumo pareigą, nei kiti šventės dalyviai. L. Š. , dalyvaudamas dažasvydžio varžybose, dar joms neprasidėjus, tyčia nutaikė dažasvydžio varžyboms skirtą ginklą į ieškovą ir paleido šūvį, nepagydomai sužalodamas ieškovą. Jo veiksmų pasekmėje ieškovas iš dalies neteko regėjimo. Ieškovo nuomone, jeigu nors vienas iš atsakovų būtų tinkamai atlikęs savo pareigas, elgęsis atidžiai ir rūpestingai, ieškovas šventės metu nebūtų sužalotas. Ieškovas nurodė, jog dėl patirtos traumos neteko dalies regėjimo, gydytojų teigimu, yra didelė tikimybė, jog regėjimo negalia progresuos. Dėl patirto sužalojimo ieškovas ilgą laiką neturėjo galimybės dirbti, vairuoti automobilį, buvo priverstas atsisakyti kitų savo planų, stipriai pablogėjo santykiai šeimoje. Kadangi ieškovas dirba įmonės vadovu, jo negalėjimas dirbti gydymosi laikotarpiu neigiamai atsiliepė įmonės planų vykdymui bei turėjo lemiamos įtakos įmonei negaunant dalies tikėtino pelno. Dėl patirto sužalojimo visą likusį gyvenimą ieškovas negalės matyti taip gerai, kaip matė iki šiol, negalės kokybiškai naudotis gero regėjimo suteikiamomis galimybėmis (kokybiškas ir pilnavertis darbas kompiuteriu, automobilio vairavimas ir kt.). Dėl šių priežasčių ieškovas netenka galimybės ateityje dirbti geriau apmokamą darbą. Nuo sužalojimo momento ieškovas jau patyrė 220,81 Lt išlaidų, negavo 302,65 Lt pajamų (mėnesinis atlyginimas UAB „Aurea-Mediocritas“ - 809,27 Lt, mėnesinis atlyginimas UAB „Artrema“ – 704 Lt, viso – 1 513,27 Lt, nedarbingumo laikotarpiu nuo 2005-09-12 iki 2005-10-14 atlyginimas negautas, tačiau VSDFV sumokėjo ieškovui 80 procentų atlyginimo sumos - 1 210,62 Lt. Todėl negauto atlyginimo dalis yra 302,65 Lt. Šūvio sukeltas fizinis skausmas ir sukrėtimas buvo milžiniškas. Po šio sužalojimo ieškovas intensyviai gydėsi beveik du mėnesius, gydosi iki šiol, sužalojimo pasekmes akyje jaučia ir dabar. Gydytojų teigimu, ieškovo regos organų padėtis gali tik blogėti. Specialisto išvadoje nurodyta, kad ieškovas neteko 15% darbingumo, todėl akivaizdu, kad dabar gali uždirbti 15% mažiau pajamų, nei iki patirto sužalojimo. Be to, nepagydomai sužalotas, ieškovas nėra toks konkurencingas darbo rinkoje, koks buvo iki sužalojimo (tai taip pat laikytina reputacijos pablogėjimu). Sužalojimo pasekmės nebuvo momentinės ar vienkartinės, tai - nuolatos ieškovą lydinčios traumos pasekmės, sukeliančios nuolatinius nepatogumus, kurių, netgi naudojant pačius pažangiausius gydymo metodus, ieškovas negali išvengti. Be to, nors sužalojimas ir nebuvo pagrindinė šeimos iširimo priežastis, tačiau ieškovas buvo sužalotas lemtingu momentu, kai santykiai šeimoje buvo labai įtempti. Patyręs sužalojimą, ieškovas kurį laiką negalėjo rūpintis ir įmonės reikalais. Be to, šventėje ieškovo įmonės pavaduotojui A. P. buvo sulaužyta ranka, todėl net du pagrindiniai įmonės darbuotojai buvo nedarbingi. Prarasti kuriam laikui iš karto du vadovaujančius darbuotojus bet kuriai smulkiai įmonei yra didelis nuostolis, kas neigiamai atsiliepė įmonės veiklai. Ieškovo prašomas priteisti neturtinės žalos atlyginimas yra visiškai pagrįstas ir teisingas, ką patvirtina ir LAT praktika.

4Atsakovas UAB „Papyrus Lietuva“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovas tik išvardina tariamas aplinkybes dėl jo dvasinių ir emocinių sukrėtimų, kurių pagrindu reikalauja neturtinės žalos, tačiau šių aplinkybių neįrodinėja. Ieškovas neįrodė, kad jo šeima iširo dėl jo gautos akies traumos, be to, nepagrįstai teigia, kad dėl jo traumos silpsta ir netinkamai veikia įmonė, kuriai jis vadovauja. Be to, akies trauma neatėmė iš asmens galimybės mobiliojo ryšio priemonėmis ar kitomis bendravimo priemonėmis klientams ar su jo vadovaujama įmone bendradarbiaujančioms įmonėms pranešti apie savo nedarbingumą, todėl ieškovas pats elgėsi neprotingai ir nesąžiningai ir savo paties veiksmais, kurie nesusiję su gauta akies trauma, daro įmonei žalą ir ją silpnina. Nors ieškovas teigia, kad buvo gilioje depresijoje, kurios pasekmes jaučia iki šiol, tačiau visiškai nepateikia tokį įrodomąjį faktą pagrindžiančių įrodymų. Iš bylos aplinkybių matyti, kad žalą padarė L. Š. , kadangi būtent jis iššovė iš dažasvydžio automato. Atsakovo civilinė atsakomybė, ieškovui įrodžius, kad būtent jis turėjo pareigą užtikrinti dažasvydžio pramogos saugumą ir tokią pareigą įvykdė netinkamai, būtų grindžiama atsakovo neatsargumu. Ieškovas ieškinyje nei atsakovo, nei kitų atsakovų kaltės neįrodinėja, fizines (bei dvasines kančias patvirtinančių įrodymų nepateikė. Atsakovo teigimu, žala atsirado dėl paties ieškovo didelio neatsargumo. Instruktorius A. J. tinkamai instruktavo ieškovą apie įrangos ir ginklų saugos reikalavimus, liepė visiems dažasvydžio pramogos dalyviams užsidėti apsaugos priemones (šalmus ir kt.), perskaitė saugumo taisykles. Tačiau ieškovas šalmo neužsidėjo. Todėl būtent dėl jo paties veiksmų, t.y. didelio neatsargumo, nebuvo išvengta žalos ieškovui padarymo. Dalyvauti dažasvydžio renginyje ieškovo niekas nevertė, be to, ieškovas galėjo tikėtis, kad dažasvydžio pramoga yra susijusi su galimomis neigiamomis pasekmėmis, todėl turėjo suprasti, kad, neužsidėjus apsaugos priemonių, kaip to reikalavo instruktorius, pats ieškovas prisiėmė bet kokių neigiamų pasekmių riziką. Be to, ieškovas neįrodė ir priežastinio ryšio tarp atsakovo elgesio, kuomet renginio organizavimas buvo patikėtas tos srities profesionalui VšĮ „Džiazo galerija“, ir ieškovo patirto sužeidimo, kaip tai numato CK 6.247 str.

5Atsakovas VšĮ „Džiazo galerija“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad pagrindinis renginio organizatorius bei užsakovas buvo UAB „Schneidersohne Baltija“, kuri kvietė į renginį dalyvius, renginį organizavo su alkoholiu ir t.t., turėjo pasirūpinti saugumu renginio metu. VšĮ „Džiazo galerija“ pretenzijos dėl renginio pravedimo pareikštos nebuvo. A. J. , vedęs dažasvydžio pramogą, prieš einant į dažasvydžio žaidimo aikštelę ir išdalinant dažasvydžio šautuvus, renginio dalyviams pravedė instruktažą, kaip saugiai elgtis su įranga ir ginklais, nurodė užsidėti apsaugos priemones (šalmus), perskaitė saugumo taisykles. VšĮ „Džiazo galerija“ su A. J. buvo sudariusi sutartį dėl dažasvydžio pramogos pravedimo, jis veikė savarankiškai, savo rizika, todėl už dažasvydžio organizavimą, jo pravedimą atsako jis pats. Be to, ieškovo pateikta asmens sveikatos istorijos kopija neįskaitoma, neaišku, kada jis kreipėsi į medikus (datos taisytos). Gydėsi apie du mėnesius ambulatoriškai, nuo stacionarinio gydymo atsisakė, nėra duomenų, koks jo regėjimas buvo iki įvykio, todėl pateikta specialistės Liucijos Karčiauskaitės išvada, padaryta iš jai pateiktų dokumentų, negali būti pagrindas reikalauti kompensacijos.

6A. J. prašė ieškinį atmesti ir paaiškino, jog jis pravedė instruktažą prieš dažasvydžio varžybas, išdavė šautuvus, apsaugos priemones. Dažasvydžio priemonės priklauso jam.

7Atsakovas L. Š. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog byloje nėra duomenų, kad L. Š. šovė ir pataikė ieškovui. Byloje apklausti liudytojai to nepatvirtino. Byloje nėra jokių įrodymų apie buvusį ieškovo regėjimą iki įvykio. Nedarbingumo lygį nustato MSEK. Ieškovas nesikreipė į įgaliotą instituciją dėl nedarbingumo lygio nustatymo. Žalą įrodinėja tomis aplinkybėmis, kad iširo šeima. Byloje pateiktas teismo sprendimas neįrodo, kad šeima iširo dėl įvykio. Ieškovo atlyginimo dydžiu ir nedarbingumo netekimo laipsniu negalima vadovautis nustatant žalos dydį. Pagal pateiktus duomenis ieškovo atlyginimas nuo 2005 metų padidėjo. Jo nedarbingumo laipsnis byloje tinkamai neįrodytas, kaip neįrodytas ir darbo užmokesčio netekimas ar jo dalis. Nėra įrodytas ir priežastinis ryšys, atsakovas neįrodė nei vienos iš būtinų sąlygų atsakovo L. Š. atsakomybei atsirasti. Pats ieškovas nebuvo pakankamai atsargus.

8Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė ir nurodė, kad ieškovas nepateikė byloje neginčijamų įrodymų, jog sužalojimo pasėkoje jis neteko dalies regėjimo. Ieškovas byloje nepateikė jokių įrodymų, koks jo regėjimas kaire akimi buvo prieš įvykį. Ieškovas nurodė, kad ieškojo medicininių dokumentų apie savo regėjimo būklę iki įvykio, tačiau nerado. Ieškovui teismui nepateikus jokių duomenų apie tai, kad jo regėjimas pasikeitė dėl sužalojimo ir kiek pasikeitė, teismas sprendė, kad ši aplinkybė nėra įrodyta, nes žala gali būti konstatuota tik esant regėjimo skirtumui prieš įvykį ir po jo. Teismas nurodė, kad darbingumo netekimo lygį nustato Medicininės sveikatos ekspertizės komisija. Į šią instituciją ieškovas nesikreipė, todėl teismas sprendė, kad netekto darbingumo lygis įrodinėjamas netinkamais, neleistinais įrodymais. Byloje pateiktą įrodymą-specialisto išvadą teismas laikė rašytiniu įrodymu, kuris deklaruoja, jog 2008 05 20 dieną ieškovo regėjimas kaire akimi yra 0,3 laipsnio. Kad po įvykio ieškovo regėjimas kaire akimi sumažėjo byloje duomenų nėra pateikta. Teismas nurodė, kad atsakovų UAB „Papyrus Lietuva“ ir VšĮ „Džiazo galerija“ 2005-08-23 sudarytoje sutartyje nėra, o ir negali būti numatyta pareiga rūpintis renginio dalyvių saugumu, atsakyti už nelaimingus atsitikimus ir pan.. , tai yra komercinė šalių sutartis, sutartinė atsakomybė nagrinėjamu atveju nėra galima. Šiuo konkrečiu atveju atsakovo civilinė atsakomybė galėtų atsirasti tik nustačius, kad įrodytą ieškovo sveikatos pablogėjimą sukėlė atsakovo darbuotojų atlikti teisiniu požiūriu netinkami veiksmai (neveikimas). Tačiau šios aplinkybės ieškovas neįrodinėjo. Ieškovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodė, kad jam padaryta žala, padarytos žalos dydžio, atsakovai pagal byloje esančią 2005-08-23 sutartį atsakyti neprivalo, kaip neprivalėjo minėtoje sutartyje aptarti ir numatyti kokių tai renginio dalyvių saugumo ar jiems padarytos žalos atlyginimo klausimų. Teismas taip pat nurodė, kad nepagrįstas ieškovo prašymas priteisti žalos atlyginimą iš atsakovo A. J. , nes ieškovas saugos priemones dėvėjo netinkamai, ėjo pasikėlęs antveidį, nes rasojo kaukė. Be to šiuo atveju nėra galima atsakovo J. atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinių padarytą žalą, kadangi dažasvydžio priemonės negali būti padidinto pavojaus šaltinis, nes jos naudojamos masiniuose renginiuose pramogai, be to ieškovas savo noru dalyvavo dažasvydžio varžybose, pats paėmė iš J., turėjo ir tikėjosi naudotis dažasvydžio priemonėmis, kaip ir kiti renginio dalyviai. Teismas atmetė ieškinį ir atsakovo L. Š. atžvilgiu, nes ieškovas byloje leistinomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodė kad jam padaryta žala, padarytos žalos dydžio, o nesant šios būtinos civilinei atsakomybei atsirasti sąlygos, ieškinys atmestinas. O byloje nustatytos aplinkybės, kad L. Š. šūvį iš dažasvydžio prietaiso paleido nepriėjus jo dalyviams iki žaidimo vietos, negavęs iš renginio organizatoriaus komandos pradėti žaidimą, negali būti pagrindu tenkinti ieškinį atsakovo L. Š. atžvilgiu, kadangi atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti privaloma sąlyga-kad atsakovui padaryta žala (regėjimo sutrikimas) – neįrodyta.

9Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Ieškovas apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

101. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas neįrodė žalos. Turtinės žalos dydį įrodo pažymos apie darbo užmokestį, medikamentų receptai ir kasos čekiai. Neturtinės žalos dydis pagrįstas Mykolo Romerio Universiteto Teismo medicinos instituto Kauno skyriaus specialisto išvada, apeliantą gydžiusios gydytojos parodymai teisme bei ieškovo ligos istorija.

112. Atsakovai VšĮ „Džiazo galerija“ ir UAB „Papyrus Lietuva“ pažeidė pareigą laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Tai įrodo byloje esančio sutartys, kuriose visiškai neskirta dėmesio renginio dalyvių saugumui, o renginyje buvo sužaloti žmonės.

12A. J. kaip profesionalus dažasvydžio varžybų rengėjas, turėjo didesnę rūpestingumo pareigą, užtikrinant varžybų dalyvių saugumą, todėl jis turi solidariai atsakyti su kitais atsakovais.

134. Teismas ieškinį L. Š. atmetė dėl vienintelės priežasties – ieškovo neįrodytos žalos, tačiau teismui buvo pateikti visi įrodymai, pagrindžiantys žalos atsiradimą ir dydį.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ „Džiazo galerija“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad:

151. Apeliantas nepateikė neginčijamų įrodymų, jog dėl kamuoliuko pataikymo į kairę akį jis neteko dalies regėjimo.

162. Nepateikė jokių įrodymų koks buvo regėjimas iki įvykio, nors to ne kartą reikalavo Kauno apygardos teismas.

173. VšĮ „Džiazo galerija“ pasirūpino, kad renginio metu budėtų greitosios pagalbos automobilis.

184. Neatitinka tikrovės ieškovo teiginys, jog trauma prisidėjo prie šeimos iširimo.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Papyrus Lietuva“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad:

  1. Apeliantas leidžiamomis priemonėmis neįrodė žalos dydžio.Teismas pagrįstai nurodė, kad nedarbingumo netekimą turėjo nustatyti MSEK, o Teismo medicinos institutas neatlieka tokių ekspertizių. Todėl teismas pagrįstai ieškovo pateiktą specialisto išvadą laikė netinkamu įrodymu.
  2. Apeliantas neįrodė neturtinės žalos fakto ir nepagrindė reikalaujamos 150000 Lt neturinės žalos dydžio. Nė vienas apelianto pateiktas įrodymas nepagrindžia jo patirto fizinio skausmo ar psichinės/emocinės apelianto būklės.
  3. Žalos padarymą ieškovui sąlygojo L. Š. veiksmai ir paties ieškovo neatsargumas, nes jis ėjo pakėlęs antveidį. Instruktažas apie dažasvydį buvo pravestas. Atsakovas norėdamas, kad atsakovas UAB „Papyrus Lietuva“ atsakytų, turėtų įrodyti, kad asmenys veikė atsakovo nurodymu ir buvo atsakovo atstovai ar veikė jo pavedimu.
  4. Atsakovas UAB „Papyrus Lietuva“ atsižvelgdamas į tai, kad neturi patirties renginių organizavime, sudarė sutartį su VšĮ „Džiazo galerija“ dėl renginio organizavimo. VšĮ „Džiazo galerija“ specializuojasi renginių organizavime, todėl tikėjosi, kad renginys bus pravestas tinkamai.

20Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

21Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

22Kaip jau minėta ieškovai nurodo, kad atsakovai VšĮ „Džiazo galerija“ ir UAB „Papyrus Lietuva“ neužtikrino renginio dalyvių saugumo, todėl yra atsakingi už nelaimingą atsitikimą, kurio metu žuvo sužalotas ieškovas.

23Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas) arba pažeidžia bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Nagrinėdamas civilines bylas dėl žalos, padarytos asmenį sužalojus ar atėmus gyvybę, atlyginimo, teismas pirmiausia privalo išsiaiškinti bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas, be kurių atsakomybė iš viso neatsiranda. Nagrinėjamu atveju deliktinei atsakomybei atsirasti būtina atsakomybės sąlygų visuma: turi būti nustatyta žala, neteisėti veiksmai, kaltė ir priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjant šį ginčą tikslinga pasisakyti dėl kiekvienos iš civilinės atsakomybės sąlygos buvimo atskirai. Žalos faktą, jos dydį, priežastinį ryšį, neteisėtus veiksmus turi įrodyti ieškovas.

24Žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama, jis laikomas kaltu, kol neįrodo, kad jo kaltės dėl žalos atsiradimo nėra (CK 6.263 str.). Bet koks žalos padarymas laikomas deliktu, jeigu žalos padaręs asmuo neįrodo esant aplinkybių, dėl kurių jo civilinė atsakomybė negalima. Kadangi pagal generalinio delikto principą, žalos faktas kartu reiškia ir žalos padariusio asmens kaltės prezumpciją, tai nagrinėjamu atveju tam, kad būtų taikoma atsakovų civilinė atsakomybė, reikia įrodyti buvus atsakovų neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp tų neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos. Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje nustatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis); laikoma, kad asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę jis nebuvo tiek rūpestingas, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnio 3 dalis).

25Kadangi dėl aplinkybių, kuriomis buvo sužalotas ieškovas ginčo tarp šalių nėra, teismas šių aplinkybių nenagrinėja ir vertina ar atsakovų veiksmuose yra civilinės atsakomybės sąlygos.

26Dėl UAB „Papyrus Lietuva“ atsakomybės.

27Kaip jau minėta, ieškovas nurodė, kad UAB „Papyrus Lietuva“ organizuodama renginį nevykdė savo pareigos užtikrinti renginio dalyvių saugumo, todėl buvo sužalota ieškovo akis.

28Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Schneidersöhne Baltija“ (dabar UAB „Papyrus Lietuva“) 2005 m. rugpjūčio 23 d. su VšĮ „Džiazo galerija“ sudarė Renginio užsakymo sutartį Nr. 050823-1, pagal kurią VšĮ „Džiazo galerija“ atlygintinai įsipareigojo savo jėgomis ir priemonėmis suorganizuoti renginį (t. 1, b.l. 62-63).

29Teisėjų kolegijos nuomone, aukščiau nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovas UAB „Papyrus Lietuva“ organizuodamas renginį elgėsi atsakingai ir apdairiai, nes neturėdamas renginių organizavime patirties pasamdė VšĮ „Džiazo galerija“, kuri specializuojasi renginių techniniame aptarnavime ir organizavime, todėl atsakovas UAB „Papyrus Lietuva“ pagrįstai galėjo tikėtis, jog renginys bus suorganizuotas tinkamai. Nenustačius atsakovo UAB „Papurus Lietuva“ veiksmų neteisėtumo, negalima ir jo civilinė atsakomybė.

30Dėl atsakovų VšĮ „Džiazo galerija“ ir A. J. atsakomybės.

31Kaip jau minėta, pagal 2005 m. rugpjūčio 23 d. Renginio užsakymo sutartį Nr. 050823-1 VšĮ „Džiazo galerija“ atlygintinai įsipareigojo savo jėgomis ir priemonėmis suorganizuoti renginį. Iš bylos medžiagos matyti, kad VšĮ „Džiazo galerija“ dažasvydžio programai parengti ir instruktuoti dalyvius apie saugumo priemones ir ginklus pasamdė A. J. . Remiantis byloje apklaustų liudytojų parodymais A. J. prieš dažasvydžio varžybas instruktavo dalyvius, aprūpino juos specialiais drabužiais, kaukėmis ir paaiškino elgesio taisykles. Tačiau teismo posėdžio metu L. Š. nurodė, kad einant į žaidimo vietą jo šautuvas netyčia iššovė ir galbūt pataikė ieškovui.

32Teisėjų kolegijos nuomone, ši aplinkybė patvirtina, jog dažasvydžio dalyviai nebuvo tinkamai instruktuoti, t.y. atsakovai VšĮ „Džiazo galerija“, kaip renginio organizatorius ir A. J. , kaip dažasvydžio instruktorius, tinamai neįvykdė savo pareigos užtikrinti renginio dalyvių saugumą, dėl ko buvo sužalotas atsakovas. Esant neteisėtiems veiksmams ir priežastiniam ryšiui tarp veiksmų ir atsiradusios žalos atsakovai VšĮ „Džiazo galerija“ ir A. J. yra atsakingas už padarytą ieškovui žalą.

33Dėl atsakovo L. Š. atsakomybės.

34Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas L. Š. buvo instruktuotas kaip reikia elgtis su dažasvydžio šautuvu ir kada galima šaudyti, tačiau L. Š. šūvį iš dažasvydžio prietaiso paleido dar nepriėjus iki žaidimo vietos, negavus renginio organizatoriaus komandos pradėti žaidimą.

35Teisėjų kolegijos nuomone, byloje nenustačius, jog L. Š. šovė tyčia, laikytina, jog jis elgėsi nerūpestingai ir nusižengė dažasvydžio taisyklėms, todėl jis taip pat atsakingas dėl ieškovui padarytos žalos.

36Dėl žalos dydžio.

37Ieškiniu ieškovas prašo iš atsakovų solidariai priteisti 220,81 Lt dėl ieškovo sveikatos sužalojimo patirtų tiesioginių nuostolių, 302,65 Lt patirtų netiesioginių nuostolių (negautų pajamų) ir 150000 Lt neturtinės žalos.

38Turtinę žalą ieškovas grindžia dėl sužalojimo negautu atlyginimu.

39Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas nuo 2005 m. rugsėjo 12 d. iki 2005 m. spalio 14 d. buvo nedarbingas dėl ligos (t. 1, b.l. 90). Remiantis UAB „Aurea – Mediocritas“ pažyma apie draudžiamąsias pajamas (t. 1, b.l. 8) 2005 metais ieškovo mėnesinis atlyginimas buvo 809,27 Lt, o UAB „Artrema“ pažymoje nurodyta, jog ieškovas gaudavo 704 Lt atlyginimą. Iš viso ieškovo mėnesinis atlyginimas sudarė 1513,27 Lt. Nedarbingumo metu VSDFV ieškovui mokėjo 80 proc. atlyginimo sumos, t.y. 1210,62 Lt, todėl ieškovas patyrė 302,65 Lt turtinės žalos (1513,27 Lt - 1210,62 Lt =302,65 Lt), kurią sudaro negautas atlyginimas.

40Ieškovas nurodo, kad patyrė 220,81 Lt patirtų tiesioginių nuostolių vaistų pirkimui. Šią aplinkybę patvirtina byloje esantys vaistų receptai ir kasos kvitai.

41Neturtinę žalą ieškovas grindžia tuo, kad dėl patirtos traumos jis neteko dalies regėjimo, didelė tikimybė, kad regėjimo negalia progresuos. Dėl patirto sužalojimo, jis ilgą laiką negalėjo vairuoti automobilio, buvo priverstas atsisakyti kai kurių planų ir stipriai pablogėjo santykiai šeimoje. Ieškovas taip pat nurodo, kad jo negalėjimas dirbti įmonei padarė žalos, nes negavo dalies pelno.

42Iš bylos medžiagos matyti, kad šventėje ieškovui buvo pataikyta dažasvydžio kamuoliuku į akį. Dėl patirtos traumos ieškovas kreipėsi į gydymo įstaigas, kuriose buvo diagnozuotas ieškovo akies obuolio sumušimas, tinklainės sukrėtimas ir kraujosruva. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto 2008 m. gegužės 20 d. specialisto išvadoje nurodyta, kad ieškovo sveikatos sutrikdymas atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl jo ieškovas dėl regėjimo susilpnėjimo prarado 15 procentų bendro pastovaus darbingumo.

43Tačiau teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vien ši specialisto išvada neįrodo, jog ieškovo regėjimas dėl patirtos traumos pablogėjo. Byloje nėra jokių įrodymų koks ieškovo regėjimas buvo iki traumos, todėl konstatuoti pablogėjimą nėra pagrindo.

44Pažymėtina, kad remiantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais darbingumo netekimo lygį nustato valstybės įgaliota institucija – Medicinos sveikatos ekspertizės komisija. Į šią instituciją ieškovas nesikreipė. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institute darbingumo netekimo lygio ekspertizės nėra atliekamos, todėl specialisto išvada vertintina, kaip įrodymas patvirtinantis dabartinę ieškovo sveikatos būklę.

45Kolegija laiko neįrodytu ieškovo teiginį, kad dėl patirtos traumos stipriai pablogėjo santykiai šeimoje, o bendrovė patyrė žalos. Byloje nėra jokių šią aplinkybę patvirtinančių faktų.

46Tačiau teisėjų kolegija mano, jog pagrįstas ieškovo teiginys, kad akies trauma jam sukėlė skausmą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą ir bendravimo galimybių sumažėjimą.

47Neturtinės žalos dydžio įrodinėjimo specifika pasižymi tuo, kad piniginės kompensacijos dydis kiekvienu konkrečiu atveju yra nustatomas teismo pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (LR CK 6.250 str. 2 d., 6.282 str.). Įstatymų leidėjas nėra nustatęs neturtinės žalos atlyginimo dydžio ribų, o tik įtvirtinęs nebaigtinį neturtinės žalos dydį pagrindžiančių kriterijų sąrašą, todėl teismas, kaip subjektas, nustatantis tokios žalos dydį, turi diskreciją sprendžiant dėl teisingo žalos atlyginimo nukentėjusiam asmeniui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad įstatyme nustatytas nebaigtinis neturtinės žalos dydžiui nustatytų reikšmingų kriterijų sąrašas laikytinas pagrindiniu (universaliu) sąrašu tokių kriterijų, kurie turėtų būti teismo ištirti ir įvertinti kiekvienu konkrečiu atveju. Tačiau kadangi neturtinės žalos dydį pagrindžiančių kriterijų sąrašas nebaigtinis, o kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama skirtinga įstatymo saugoma teisinė vertybė ir neturtinė žala patiriama individualiai, tai teismas turėtų spręsti dėl materialios kompensacijos už patirtą neturtinę žalą dydžio, aiškindamasis ir vertindamas individualias bylai svarbias neturtinės žalos padarymo aplinkybes ir kitus faktus, reikšmingus nustatant tokio pobūdžio žalos dydį, atsižvelgdamas į įstatyme bei teismų praktikoje įtvirtintus ir teismo šiuo konkrečiu atveju reikšmingais pripažintus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje D. M., L. M. v. UAB „Ekstra žinios“, bylos Nr. 3K-3-26/2009).

48Atsižvelgdama į aukščiau nurodytus kriterijus, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo patirta neturtinė žala įvertintina 8000 Lt.

49LR CK 6.282 straipsnio 1 dalis nustato, kad tuo atveju, kai paties nukentėjusiojo asmens kaltė ar didelis neatsargumas padėjo žalai atsirasti yra pagrindas sumažinti atlygintinos žalos dydį. Tokiu atveju teismas turi nustatyti nukentėjusiojo ir žalos padariusio asmens kaltės dydį. Mišrios kaltės atveju, esant visoms žalą padariusio asmens civilinės atsakomybės sąlygoms, iš žalą padariusio asmens priteistinas žalos dydis turi būti proporcingas jo kaltei. Nustatant kiekvieno civilinės atsakomybės santykio dalyvio kaltę, jos dydis turi būti objektyvizuotas konkrečia skaitmenine ar procentine išraiška.

50Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas netinkamai dėvėjo apsaugos priemones, t.y. ėjo pakėlęs antveidį, nes rasojo kaukė. Ši aplinkybė, kolegijos nuomone, patvirtina, jog dėl žalos atsiradimo iš dalies yra ir ieškovo kaltės, nes jis elgėsi nerūpestingai.

51Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, sprendžia, jog dėl įvykusio nelaimingo atsitikimo yra 50 proc. ieškovo kaltės ir 50 proc. atsakovų A. J. , L. Š. ir VšĮ „Džiazo galerija“ kaltės. Todėl, remiantis šioje nutartyje nustatytu ieškovo neturtinės žalos dydžiu, iš atsakovų ieškovo naudai priteistina neturtinės žalos atlyginimo suma turėtų sudaryti 4000 Lt.

52Tuo pačiu pagrindu 50 proc. mažintina ir ieškovui priteistina turtinės žalos suma iki 261,72 Lt.

53Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, panaikintinas Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 8 d. sprendimas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkintinas iš dalies.

54Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį patenkinus iš dalies, tarp šalių paskirstytinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 93 str. 1 d., 302 str.).

55Atsakovas UAB „Papyrus Lietuva“ nurodo, kad advokatai pagalbai pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme sumokėjo 14228,14 Lt ir pateikia šios sumos sumokėjimo advokatų kontorai Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai faktą patvirtinančias sąskaitas-faktūras. Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, pagal atsakovo pateiktas sąskaitos-faktūras negalima nustatyti ar šie pinigai buvo sumokėti advokatei už atstovavimą šioje byloje ar už kitas teisines paslaugas, nes jose nėra jokių duomenų už kokias teisines paslaugas atsakovas UAB „Papyrus Lietuva“ mokėjo advokatų kontorai Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai. Teisėjų kolegijos nuomone, pateiktais dokumentais atsakovas neįrodė, jog turėjo tokio dydžio atstovavimo išlaidas šioje byloje, todėl atstovavimo išlaidos atsakovui nepriteisiamos. Kiti dalyvaujantys byloje asmenys nepateikė įrodymų apie turėtas atstovavimo išlaidas.

56Teisėjų kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

57Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 8 d. sprendimą panaikinti.

58Ieškinį tenkinti iš dalies.

59Priteisti solidariai iš atsakovų L. Š. , A. J. (a.k. 36908240862) ir Viešosios įstaigos „Džiazo galerija“ (įmonės kodas 300044409) ieškovo E. G. naudai 4000 Lt neturtinei žalai ir 261,72 Lt turtinei žalai atlyginti.

60Priteisti iš atsakovų A. J. , L. Š. ir VšĮ „Džiazo galerija“ į valstybės biudžetą po 29,7 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas E. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš... 4. Atsakovas UAB „Papyrus Lietuva“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad... 5. Atsakovas VšĮ „Džiazo galerija“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad... 6. A. J. prašė ieškinį atmesti ir paaiškino, jog jis pravedė instruktažą... 7. Atsakovas L. Š. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog byloje nėra duomenų,... 8. Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė ir... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m.... 10. 1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas neįrodė žalos. Turtinės... 11. 2. Atsakovai VšĮ „Džiazo galerija“ ir UAB „Papyrus Lietuva“... 12. A. J. kaip profesionalus dažasvydžio varžybų rengėjas, turėjo didesnę... 13. 4. Teismas ieškinį L. Š. atmetė dėl vienintelės priežasties – ieškovo... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ „Džiazo galerija“... 15. 1. Apeliantas nepateikė neginčijamų įrodymų, jog dėl kamuoliuko pataikymo... 16. 2. Nepateikė jokių įrodymų koks buvo regėjimas iki įvykio, nors to ne... 17. 3. VšĮ „Džiazo galerija“ pasirūpino, kad renginio metu budėtų... 18. 4. Neatitinka tikrovės ieškovo teiginys, jog trauma prisidėjo prie šeimos... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Papyrus Lietuva“ prašo... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 22. Kaip jau minėta ieškovai nurodo, kad atsakovai VšĮ „Džiazo galerija“... 23. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje... 24. Žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama, jis laikomas kaltu, kol... 25. Kadangi dėl aplinkybių, kuriomis buvo sužalotas ieškovas ginčo tarp... 26. Dėl UAB „Papyrus Lietuva“ atsakomybės.... 27. Kaip jau minėta, ieškovas nurodė, kad UAB „Papyrus Lietuva“... 28. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Schneidersöhne Baltija“ (dabar UAB... 29. Teisėjų kolegijos nuomone, aukščiau nurodytos aplinkybės leidžia daryti... 30. Dėl atsakovų VšĮ „Džiazo galerija“ ir A. J. atsakomybės.... 31. Kaip jau minėta, pagal 2005 m. rugpjūčio 23 d. Renginio užsakymo sutartį... 32. Teisėjų kolegijos nuomone, ši aplinkybė patvirtina, jog dažasvydžio... 33. Dėl atsakovo L. Š. atsakomybės.... 34. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas L. Š. buvo instruktuotas kaip... 35. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje nenustačius, jog L. Š. šovė tyčia,... 36. Dėl žalos dydžio.... 37. Ieškiniu ieškovas prašo iš atsakovų solidariai priteisti 220,81 Lt dėl... 38. Turtinę žalą ieškovas grindžia dėl sužalojimo negautu atlyginimu.... 39. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas nuo 2005 m. rugsėjo 12 d. iki 2005... 40. Ieškovas nurodo, kad patyrė 220,81 Lt patirtų tiesioginių nuostolių... 41. Neturtinę žalą ieškovas grindžia tuo, kad dėl patirtos traumos jis neteko... 42. Iš bylos medžiagos matyti, kad šventėje ieškovui buvo pataikyta... 43. Tačiau teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 44. Pažymėtina, kad remiantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais darbingumo... 45. Kolegija laiko neįrodytu ieškovo teiginį, kad dėl patirtos traumos stipriai... 46. Tačiau teisėjų kolegija mano, jog pagrįstas ieškovo teiginys, kad akies... 47. Neturtinės žalos dydžio įrodinėjimo specifika pasižymi tuo, kad... 48. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytus kriterijus, teisėjų kolegija... 49. LR CK 6.282 straipsnio 1 dalis nustato, kad tuo atveju, kai paties... 50. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas netinkamai dėvėjo apsaugos... 51. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, sprendžia, jog... 52. Tuo pačiu pagrindu 50 proc. mažintina ir ieškovui priteistina turtinės... 53. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 54. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį patenkinus iš... 55. Atsakovas UAB „Papyrus Lietuva“ nurodo, kad advokatai pagalbai pirmosios ir... 56. Teisėjų kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 57. Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 8 d. sprendimą panaikinti.... 58. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 59. Priteisti solidariai iš atsakovų L. Š. , A. J. (a.k. 36908240862) ir... 60. Priteisti iš atsakovų A. J. , L. Š. ir VšĮ „Džiazo galerija“ į...