Byla 2-4722-570/2012
Dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,

2sekretoriaujant Sigutei Pranskevičienei,

3dalyvaujant ieškovei E. K.,

4atsakovui E. S. ir institucijai teikiančiai išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaikų teisių apsaugos skyriui nedalyvaujant

5teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės E. K. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir,

Nustatė

6Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-2091-570/2012 pagal teismo patvirtintą taikos sutartį tarp ieškovės E. K. ir atsakovo E. S. dėl materialinio išlaikymo dukroms B. S., gim. ( - ) ir J. S., ( - ) išieškojimo. Nurodė, kad atsakovas 2012-09-04 teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties gera valia nevykdo, 640 Lt abiems dukroms išlaikymą sumokėjo tik jai kreipusis į teismą, t.y. 2012 spalio 27 d., o įmoka už spalio mėnesį dar negauta. Jos manymu kita įmoka turi būti sumokėta iki 2012 m. lapkričio 4 d. Be to, antstolių kontoroje dar yra atsakovo 400 Lt išlaikymo įsiskolinimas pagal ankstesnį teismo sprendimą už 2012 m. rugpjūčio mėnesį.

7Atsakovas E. S. ir institucija teikianti išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaikų teisių apsaugos skyrius, būdami tinkamai informuoti apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl ieškovės prašymu byla nagrinėjama iš esmės be jų dalyvavimo (CPK 246 str. 2 d., 247 str.)

8Prašymas atmestinas.

9Sutinkamai su LR CPK 588 str. 1 d., teismo sprendimai ar nutartys yra vykdomi tik po to, kai įsiteisėja. Vykdytinam sprendimui (nagrinėjamu atveju nutarčiai) įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą, pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą (CPK 646 str. 1 d.)

10Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis kreipiasi į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Šis prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims, tačiau šių asmenų neatvykimas nekliudo teismui išspręsti vykdomojo rašto išdavimo klausimą.

11Nustatyta, jog 2012-09-04 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis, sudaryta tarp ieškovės E. K. ir atsakovo E. S. dėl materialinio išlaikymo dukroms B. S., gim. ( - ) ir J. S., gim. ( - ) išieškojimo.

12Nutartis yra įsiteisėjusi, todėl turi būti vykdoma. Kaip šalys susitarė, atsakovas E. S. 9185 Lt materialinio išlaikymo įsiskolinimą turėjo sumokėti iki 2012-10-01 ir nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos mokėti dukroms materialinį išlaikymą kiekvienai po 320 Lt kas mėnesį.

13Ieškovė patvirtino, kad E. S. materialinio išlaikymo įsiskolinimą 9185 Lt sumai sumokėjo pilnai ir laiku, o periodines išmokas už mėnesį 640 Lt sumai (už abi dukras) sumokėjo 2012 m. spalio 27 d. Už spalio mėnesį išlaikymo įmokos dar negavo.

14Atkreiptinas dėmesys, kad šalys taikos sutartyje nesusitarė iki kurios mėnesio dienos turi būti sumokamos periodinės įmokos dukrų išlaikymui, todėl jeigu atsakovas įsipareigojo padidintą materialinį išlaikymą teikti nuo 2012 m. rugsėjo 4 d., tai už einamąjį mėnesį jis 640 Lt yra sumokėjęs, o už spalio mėnesį įmoka turi būti sumokėta iki 2012 m. lapkričio 4 d. Todėl darytina išvada, kad 2012-09-07 teismo nutartimi patvirtintą šalių taikos sutartį atsakovas šiuo metu vykdo ir išduoti vykdomąjį raštą dėl priverstinio skolos išieškojimo vykdymo nėra pagrindo.

15Duomenų apie kito teismo sprendimo dėl materialinio išlaikymo priteisimo vykdymą (ar jo nevykdymą) byloje nėra ir teismas dėl to nepasisako.

16Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 4,65 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

17Vadovaudamasis LR CPK 290, 291, 646 straipsniais, teismas,

Nutarė

18Ieškovės E. K. a.k. ( - ) prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo atmesti.

19Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Marijampolės rajono apylinkės teismui.

Ryšiai