Byla 2-2091-570/2012
Dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, sekretoriaujant Rimai Gucaitienei, dalyvaujant ieškovei E. K., jos atstovei advokato padėjėjai Rūtai Januškaitei, atsakovo atstovui advokatui Algirdui Sakalauskui, institucijos, teikiančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Ritai Strazdienei, atsakovui E. S. ir trečiajam asmeniui J. V. nedalyvaujant,

2parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės E. K. ieškinį atsakovui E. S., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų J. V., institucijai, teikiančiai išvadą byloje – Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo,

Nustatė

3Ieškovė prašė pakeisti 2005 m. sausio 27 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu dukroms B. S., gim. ( - ) ir J. S., gim. ( - ) iš atsakovo priteistą materialinį išlaikymą, jį padidinant ir iš atsakovo E. S., a.k( - ), priteisiant kiekvienai dukrai po 500 Lt kas mėnesį nuo ieškinio pateikimo teismui iki vaikų pilnametystės; pakeisti priteisimo materialinio išlaikymo formą nekilnuojamuoju turtu, t.y. dalį atsakovo E. S., a.k( - ), turimo įsiskolinimo sumoje 673 Lt pakeisti nekilnojamuoju turtu, ir priteisti 0,0930 ha žemės sklypą, kurio unikalus ( - ), vertė 673, esantį ( - ) bei priteisti iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l.2-4).

4Parengiamojo posėdžio metu šalys sutarė baigti bylą taikiai, prašė patvirtinti pateiktą taikos sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo susidariusį materialinio išlaikymo įsiskolinimą 9185 Lt sumai abiems dukroms sumokėti iki 2012-10-01, o dukroms B. ir J. teikti materialinį išlaikymą po 320 Lt kas mėnesį nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos iki dukrų pilnametystės.

5Institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolė savivaldybės administracijos VTAS atstovė nurodė, kad jos nuomone šalių sudaryta taikos sutartis dėl išlaikymo dydžio vaikų teisių ir interesų nepažeidžia, skirtinas materialinis išlaikymas tenkins vaikų poreikius, todėl taikos sutartis gali būti tvirtinama.

6Prašymas priimtinas ir tenkintinas.

7Taikos sutartimi sutarties šalys aptarė ir taikiai išsprendė ieškovės iškeltų reikalavimų tenkinimo klausimus. Sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, nepažeidžia jos šalių interesų. Taikos sutarties šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, todėl taikos sutartis tvirtinama, o byla nutraukiama (LR CPK 42 str. 1 d., 2d., 140 str. 3 d., 294 str., 293 str. 1 d. 5 p.).

8Bylą nutraukus dėl to, kad šalys sudarė taikos sutartį iš atsakovo, remiantis LR CPK 96 str. 1 d., 87 str. 2 d., valstybei priteistina 25 proc. mokėtino žyminio mokesčio, t.y. 22 Lt (išmokų padidinimo suma kiekvienam vaikui po 120 Lt x 2 x 12 mėn. x 3 proc. = 86 Lt x 25 proc.).

9Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 9,30 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu iš šalių valstybei nepriteistinos.

10Išaiškintina šalims, atsižvelgiant į tai, kad šeimos santykiai dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo bei materialinio išlaikymo priteisimo yra tęstiniai, pasikeitus esamai situacijai, tėvai turi teisę bet kada kreiptis į teismą iš naujo bendra tvarka.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., CPK 140 str. 3 d., 149 str. 1 d., 87 str. 2,3 d., 290-291str., 293 str. 1 d. 5 p.,

Nutarė

12Patvirtinti ieškovės E. K., a.k( - ) gyv. ( - ) ir atsakovo E. S., a.k( - ), gyv. ( - ), taikos sutartį civilinėje byloje Nr.2-2091-570/2012 šiomis sąlygomis:

  1. Ieškovė ir atsakovas susitaria civilinę bylą Nr.2-2091-570/2012 užbaigti taikos sutartimi.
  2. Ieškovė E. K. sutinka sumažinti ieškinio reikalavimą, t.y. sutinka, kad atsakovas E. S. savo nepilnametėms dukroms B. S. ir J. S. teiktų materialinį išlaikymą po 320 Lt (tris šimtus dvidešimt litų) kas mėnesį nuo šios sutarties patvirtinimo teismo sprendimu dienos iki dukrų pilnametystės.
  3. Atsakovas E. S. įsipareigoja padidinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2005 m. sausio 27 d. sprendimu priteistą materialinį išlaikymą nepilnametei dukrai B. S., gimusiai ( - ) ir nepilnametei dukrai J. S., gimusiai ( - ) ir mokėti po 320 Lt kiekvienai dukrai nuo šios sutarties patvirtinimo teismo sprendimu dienos iki dukrų pilnametystės.
  4. Atsakovas E. S., a.k. ( - ), įsipareigoja sumokėti priteisto materialinio išaikymo įsisikolinimą nepilnametėms dukroms B. S. ir J. S. – 9185 Lt iki 2012 m. spalio 1 d., pervedant pinigus į asmeninę E. K. sąskaitą Nr. ( - ), esančią ,,Swedbank“, AB banke.
  5. Atsakovui visiškai sumokėjus 9185 Lt materialinio išlaikymo įsiskolinimą nepilnametėms dukroms, ieškovė E. K. įsipareigoja apie tai pranešti antstoliui Artūrui Augliui, kurio žinioje yra vykdomoji byla Nr.0023/09/03148, dėl ko turės būti panaikintas areštas atsakovo turimam turtui.
  6. Ieškovė atsisako likusių ieškinio reikalavimų.
  7. Šalys susitaria, kad pašto išlaidas teismui padengia Atsakovas.
  8. Šalys patvirtina, kad ši taikos sutartis yra šalims priimtinas susitarimas, kuriuo yra išspręstas tarp šalių kilęs ginčas. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (LR CPK 42 str. 3 d., 293 str. 3 p., 294 str.), t.y., kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, teismas bylą nutraukia ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių tuo pačiu pagrindu negalima.
  9. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, po vieną tenkančiais taikos sutarties šalims ir vieną teismui.

13Civilinę bylą pagal ieškovės E. K. ieškinį atsakovui E. S., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų J. V., institucijai, teikiančiai išvadą byloje – Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo, nutraukti.

14Priteisti valstybei iš atsakovo E. S., a.k( - ) 22 Lt (dvidešimt du litus) žyminio mokesčio, sumokant jas į sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank", AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

15Išaiškintina šalims, kas jei nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Šis prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims.

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai