Byla 1A-130-300-2010

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vidmanto Mylės, teisėjų Raimundo Jurgaičio, Vaclovo Iždono, sekretoriaujant Vilmai Armalytei, dalyvaujant prokurorui Zenonui Griciui, gynėjui advokatui Edmundui Jankaičiui, nuteistajam V. V., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. V. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009-11-20 nuosprendžio, kuriuo V. V. pripažintas kaltu ir nuteistas:

2pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 3 d., 9 d. ši bausmė subendrinta su Alytaus rajono apylinkės teismo 2009-02-09 nuosprendžiu paskirta bausme dalinio sudėjimo būdu ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 4 (ketveriems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

4Teisėjų kolegija,

Nustatė

5V. V. nuteistas už tai, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą o būtent: 2008-07-30 tiksliai ikiteisminiu tyrimu nenustatytą valandą bet ne vėliau kaip iki 8.10 val., apgaule, tikslu savo naudai įgyti svetimą turtą, telefono numeriu ( - ) parašė SMS žinutę, kurios tekstas „mama pasuk man dabar būtinai šiuo numeriu, nes mane sulaikė policija", o nukentėjusiajai D. K., kuriai buvo atsiųsta ši SMS žinutė, būnant suklaidintai šios žinutės, susisiekus su V. V. telefono numeriu ( - ) (iš kurio buvo išsiųsta SMS žinutė), kuris jai prisistatęs teisėsaugos pareigūnu pavarde ( - ) galinčiu už atlygį padėti, kad jos dukra išvengtu galimų nemalonumų, sumelavo, kad jos dukra važiuodama automobiliu atsitrenkė į kitą automobilį ir sugadino tame automobilyje buvusį mobilaus ryšio telefoną bei užblokavo SIM kortelę, kuri buvo papildyta 120 litų, taip sąmoningai ją suklaidinęs, nurodė nupirkti „TELE 2 PILDYK" išankstinių apmokėjimo kvitų už 120 litų ir nukentėjusiajai D. K. nupirkus kvitų už minėtą 120 litų sumą, jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, dar pareikalavo nupirkti „TELE 2 PILDYK" išankstinių apmokėjimo kvitų už 300 litų ir nukentėjusioji per du kartus nupirko „TELE 2 PILDYK" išankstinių apmokėjimo kvitų už 420 litų, taip apgaule įgijo kvitus skirtus apmokėti išankstinius pokalbius, sumoje už 420 litų.

6Apeliaciniu skundu nuteistasis V. V. prašo paskirti švelnesnę bausmę.

7Skunde nurodo, kad prisipažino įvykdęs nusikaltimą, nuoširdžiai gailisi, atsiprašė nukentėjusiosios, dėl ko mano, kad jam paskirta per griežta bausmė.

8Teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Dėl teismo nustatytų faktinių nusikaltimo padarymo aplinkybių ir kitų nuteistojo apeliacinio skundo argumentų.

11Apylinkės teismas išsamiai, nešališkai ištyrė nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir teisingai kvalifikavo apelianto nusikalstamus veiksmus. Priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį V. V. atžvilgiu, apylinkės teismas pagrįstai nuosprendį pagrindė nukentėjusiosios D. K. parodymais, daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kitais ištirtais bei teismo nuosprendyje aptartais įrodymais ir padarė teisingą išvadą, kad V. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d.

12Apeliantas savo apeliaciniame skunde kaltės dėl padarytos nusikalstamos veikos faktinių aplinkybių ir jo veikos juridinės kvalifikacijos neginčija, tačiau skundu prašo sušvelninti bausmę. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 320 straipsnio 3 dalimi, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.

13Nuteistojo skunde nurodyti teiginiai, kad prisipažino įvykdęs nusikaltimą, jog nuoširdžiai gailisi, atsiprašė nukentėjusiosios, dėl ko prašo sušvelninti bausmę, atmestini. Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius baudžiamajame įstatyme numatytą veiką ir nuoširdus gailėjimasis pripažįstamas kaltininko atsakomybę lengvinančia aplinkybe tada, kai asmuo savo noru prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, o ne verčiamas objektyvių aplinkybių, ir nuoširdžiai gailisi. Nuoširdus gailėjimasis dėl nusikalstamos veikos yra tada, kai kaltininkas neigiamai vertina savo poelgius, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti nusikalstamos veikos padarinius. Pažymėtina, kad ši aplinkybė nėra nustatoma vien pagal bendrus kaltininko pareiškimus dėl kaltės pripažinimo – jis turi būti objektyviai įvertinamas pagal bylos aplinkybių visumą (pagal pranešimo apie padarytą nusikalstamą veiką aplinkybes, duotus parodymus, teisėsaugos institucijoms suteiktą pagalbą ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-539/2006). Taigi, norint pripažinti šią kaltininko atsakomybę lengvinančią aplinkybę, teismui reikia nustatyti tiek kaltininko prisipažinimą, tiek nuoširdų gailėjimąsi. Iš bylos medžiagos matyti, kad V. V. apylinkės teismo posėdžio metu prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir atsiprašė nukentėjusiosios, tačiau iki teisiamojo posėdžio nukentėjusiosios jis neatsiprašė, nesiekė jai atlyginti padarytą turtinę žalą ar susitarti dėl jos atlyginimo, taipogi nuteistasis jau teistas 21 kartą, išvadų iš ankstesnių teistumų nedaro, dėl ko jo atsiprašymas ir gailėjimasis laikytinas deklaratyviu. Taigi, nenustačius nuteistojo nuoširdaus gailėjimosi, teismas pagrįstai nenustatė BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės.

14Dėl bausmės.

15Pirmosios instancijos teismas paskirdamas nuteistajam V. V. terminuotą laisvės atėmimo bausmę tinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, atsižvelgė į tai, kad jis padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą, į nuteistojo asmenybę, į tai, kad nenustatyta jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių.

16Vertinant V. V. asmenybę – teistas 21 kartą, nusikalto terminuoto laivės atėmimo bausmės atlikimo metu, Lietuvos Respublikos BK 27 str. prasme – recidyvistas.

17Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad nusikaltimas padarytas neatsitiktinai ir ne dėl susiklosčiusių nepalankių aplinkybių V. V. atžvilgiu, o kad jo padaryta veika yra dėsninga viso jo ankstesnio elgesio pasekmė. Iš šių aplinkybių galima daryti išvadą, jog nuteistasis nelinkęs persiauklėti ir pasitaisyti, todėl bausmės paskirtis, numatyta Lietuvos Respublikos BK 41 str. – sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, apriboti nuteistajam asmeniui galimybę padaryti naujas nusikalstamas veikas ir užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą gali būti pasiekta V. V. už padarytą nusikaltimą tik paskyrus realiai atlikti terminuotą laisvės atėmimo bausmę.

18Be to, atsižvelgiant į nuteistojo ankstesnius teistumus, pastebėtina, kad jo asmenybės bruožuose jau susiformavęs polinkis nepaisyti visuotinai priimtinų elgesio taisyklių, teisės ir moralės normų, todėl laisvės atėmimo bausmė jam skirta pagrįstai. Išdėstytų duomenų visumos pagrindu, kolegija daro išvadą, kad apylinkės teismas visiškai teisingai paskyrė nuteistajam griežčiausią Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. sankcijoje numatytą bausmės rūšį – laisvės atėmimą, bausmės dydį nustatydamas mažesnį nei sankcijoje numatytas bausmės vidurkis, todėl priešingai nei teigia apeliantas, bausmė nelaikytina per griežta.

19Taigi, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino ne tik nuteistojo padaryto nusikaltimo tyčios turinį, bei pagrįstai jo veiką kvalifikavo pagal 182 straipsnio 1 dalį, bet atsižvelgdamas į nuteistojo asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir kitas aplinkybes, paskyrė teisingą savo dydžiu ir rūšimi bausmę, todėl švelninti ją apeliacinio skundo argumentais ir motyvais pagrindo nėra.

20Taipogi teismas pagrįstai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 63 str. nuostatomis, subendrino paskirtą bausmę.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 332 str.,

Nutarė

22Nuteistojo V. V. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems)... 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 3 d., 9 d. ši bausmė... 4. Teisėjų kolegija,... 5. V. V. nuteistas už tai, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą o... 6. Apeliaciniu skundu nuteistasis V. V. prašo paskirti švelnesnę bausmę.... 7. Skunde nurodo, kad prisipažino įvykdęs nusikaltimą, nuoširdžiai gailisi,... 8. Teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą... 9. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. Dėl teismo nustatytų faktinių nusikaltimo padarymo aplinkybių ir kitų... 11. Apylinkės teismas išsamiai, nešališkai ištyrė nusikalstamos veikos... 12. Apeliantas savo apeliaciniame skunde kaltės dėl padarytos nusikalstamos... 13. Nuteistojo skunde nurodyti teiginiai, kad prisipažino įvykdęs nusikaltimą,... 14. Dėl bausmės.... 15. Pirmosios instancijos teismas paskirdamas nuteistajam V. V. terminuotą... 16. Vertinant V. V. asmenybę – teistas 21 kartą, nusikalto terminuoto laivės... 17. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad nusikaltimas padarytas... 18. Be to, atsižvelgiant į nuteistojo ankstesnius teistumus, pastebėtina, kad jo... 19. Taigi, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino ne tik nuteistojo... 20. Taipogi teismas pagrįstai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 63 str.... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 22. Nuteistojo V. V. apeliacinį skundą atmesti....