Byla 2A-45/2013
Dėl vekselio bei vykdomojo irašo pripažinimo negaliojanciais, ir n u s t a t e :

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Audrones Jarackaites, Marytes Mitkuvienes ir Nijoles Piškinaites (kolegijos pirmininke ir pranešeja), teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal atsakovo R. Š. apeliacini skunda del Šiauliu apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. sprendimo civilineje byloje Nr. 264-368/2011 pagal ieškoves L. Š. ieškini atsakovui R. Š., dalyvaujant tretiesiems asmenims Šiauliu miesto 1-ojo notaru biuro notarui V. Ž., antstoliui R. K., del vekselio bei vykdomojo irašo pripažinimo negaliojanciais, ir n u s t a t e :

2I. Ginco esme

3Ieškove L. Š. kreipesi i teisma su ieškiniu atsakovui R. Š. prašydama pripažinti negaliojanciais 2008 m. birželio 15 d. L. Š. paprastaji vekseli (neprotestuotina) del 280 000 Lt sumokejimo R. Š. ir Šiauliu miesto 1-ojo notaru biuro notaro V. Ž. 2010 m. vasario 18 d. vykdomaji iraša (notarinio registro Nr. 1-2096) bei priteisti iš atsakovo bylinejimosi išlaidas.

4Ieškove nurode, kad 2010 m. vasario 9 d. gavo iš atsakovo laiška, kuriuo jai priminta sumoketi skola, o 2010 m. vasario 17 d. gavo pranešima, jog pagal paprastaji vekseli ji yra skolinga 280 000 Lt. 2010 m. vasario 18 d. gavo iš antstolio R. K. raginima ivykdyti sprendima, kuriame nurodoma, kad išieškotojas R. Š. pateike jam vykdyti Šiauliu miesto 1-ojo notaru biuro 2010 m. vasario 18 d. išduota vykdomaji iraša Nr. 1-2096 del 281 128 Lt skolos išieškojimo iš L. Š. išieškotojui R. Š.. Ieškove teige, kad ji nera skolinga atsakovui, nes niekada iš jo nesiskolino ir jokio vekselio neraše. Pripažista, kad nuo 2007 m. pabaigos iki 2009 m. rugpjucio menesio ja su atsakovu siejo artimi ryšiai, atsakovas buvo igijes jos pasitikejima, taciau nebuvo pagrindo išduoti atsakovui ginco vekseli. Nežino, kokiu budu vekselyje yra jos ranka parašytas jos asmens kodas, vardas, pavarde, gyvenamosios vietos adresas, bet parašas yra ne jos. Teigia, kad išvykdama popieriaus lapu su savo rekvizitais palikdavo motinai L. J., tam kad, esant reikalui, butu galima paimti ivairius statybos dokumentus, nes state privatu nama. Mano, kad tuo galejo pasinaudoti atsakovas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

6Šiauliu apygardos teismas 2011 m. kovo 17 d. sprendimu ieškini patenkino, pripažino negaliojanciais 2008 m. birželio 15 d. L. Š. paprastaji vekseli (neprotestuotina) del 280 000 Lt sumokejimo R. Š. nuo pasirašymo momento ir Šiauliu miesto 1-ojo notaru biuro notaro V. Ž. 2010 m. vasario 18 d. vykdomaji iraša (notarinio registro Nr. 1-2096) bei priteise iš atsakovo ieškovei ir valstybei bylinejimosi išlaidas.

7Teismo motyvai: atsakovo teigimu, 280 000 Lt skolos suma pagal ginco vekseli sudare žemes sklypo, esancio ( - ), isigijimo pinigine verte – 150 000 Lt, mineto sklypo paruošimas namo statybai – 40 000 Lt; parduotuves, esancios ( - ), irengimo kaštai - 90 000 Lt. Byloje nustatyta, kad 2008 m. gegužes 30 d. buvo sudaryta nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kuria ieškove nupirko iš A. Š. 0,0901 ha ploto žemes sklypa, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ). Ieškove visa nekilnojamojo daikto kaina – 35 000 Lt, sumokejo atsakovui prieš pasirašant sutarti. Nors atsakovas pateike teismui II „Eksperts“ Nekilnojamojo turto rinkos vertes nustatymo ataskaita Nr. 11/01-005, kurioje nurodyta, kad ginco žemes sklypo rinkos verte nustatymo diena (2008 m. gegužes 1 d.) sudare 135 000 Lt, taciau minetoje ataskaitoje turto verte nustatyta, darant prielaida, kad yra atvesta elektra, suformuotas privažiavimas, o iš AB „Lesto“ 2011 m. kovo 2 d. pažymos Nr. 55810-64 matyti, kad ieškove nera sudariusi sutarties del elektros energijos tiekimo i objekta. Šios aplinkybes paneigia atsakovo teiginius, jog jis turejo išlaidu ivedant elektra i ieškoves gyvenamaji nama ir del to ieškove jam skolinga. Be to, iš 2010 m. balandžio 19 d. korporacijos „Matininkai“ išvados del turto vertes nustatyta, kad ginco žemes sklypo rinkos verte vertinimo diena (2008 m. balandžio 30 d.) buvo 65 000 Lt. Tokia išvada patvirtina ir VI Registru centro 2008 m. birželio 2 d. pažymejimas Nr. 147109, kuriame mineto sklypo rinkos verte nurodyta – 59 167 Lt. 2008 m. gegužes 30 d. nekilnojamojo daikto dovanojimo sutartimi atsakovo sunus A. Š. dovanojo ieškovei asmenines nuosavybes teise jam asmenines nuosavybes teise priklausiusia 163/1480 dali 0,1480 ha žemes ploto – ( - ) ivažiavimo, unikalus Nr. ( - ). Sutarties 5.8 punkte nurodyta, kad šalys sutarti sudare laisva valia, nenaudojant spaudimo, del kurio šalys butu priverstos sudaryti sutarti, taip pat, kad sutartis sudaryta vadovaujantis sažiningumo, teisingumo, proporcingumo principais. Apie visas sutarties sudarymo aplinkybes šalys žino. Del šiu aplinkybiu teismas priejo prie išvados, kad nera pagrindo teigti, jog ieškove yra skolinga atsakovui tiek už jai dovanota, tiek už parduota žemes sklypus. Ginco vekselis išrašytas 2008 m. birželio 15 d., o leidimas namo statybai gautas 2008 m. rugsejo 23 d., sutarti del statybos technines priežiuros vykdymo ieškove sudare 2008 m. spalio 23 d., minetas namas tinkamu naudoti pripažintas 2009 m. lapkricio 4 d. Iš to teismas sprende, kad namo statybos darbai bei mokejimai už atliktus darbus, pirktas medžiagas buvo pradeti veliau, nei išrašytas vekselis. Be to, ieškove pateike teismui rangos darbu sutarciu nuorašus. Šios sutartys pasirašytos ieškoves ir pagal jas skirtingi rangos darbai buvo pavesti atlikti kitiems rangovams, ne atsakovui R. Š.. Taip pat ieškove teismui pateike skirtingu PVM saskaitu fakturu, pinigu priemimo kvitu, mokejimu nurodymo, užsakymo sutarties nuorašus, kurie irodo, jog medžiagas namo statybai pirko ir saskaitas apmokedavo ieškove po vekselyje nurodytos pasirašymo datos. Nors atsakovas teismui pateike 2008 m. rugsejo 4 d. paslaugu pirkimo-pardavimo kvita už 5 000 Lt, taciau kaip pats atsakovas patvirtino, šis kvitas buvo išrašytas rangovui už namo stogo dengimo darbus, t. y. ne už namo pamatu irengimo ar sklypo užpylimo žvyru darbus. Be to, šis kvitas išrašytas veliau, nei buvo išrašytas ginco vekselis, todel neirodo ieškoves isiskolinimo pagal ginco vekseli. Teismo nuomone, atsakovo pateiktas teismui antstolio 2011 m. vasario 17 d. faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokolas taip pat neirodo ieškoves skolu atsakovui, nes iš šiame protokole 2009 m. rugpjucio 10 d. užfiksuoto asmenu pokalbio telefonu turinio matyti, kad kalbejusi moteris tvirtino sumokejusi už elektra 120 000 Lt, o 150 000 Lt dydžio skola atsakovui, kategoriškai ja neige. Pati ieškove šio pokalbio neneigia, taciau tvirtina jo neprisimenanti. Teismas padare išvada, kad toks ieškoves paaiškinimas yra suprantamas, nes ginco šalys daug laiko bendravo, konfliktavo, todel pokalbio, ivykusio daugiau nei prieš 1,5 metu ieškove gali detaliai neprisiminti.

8Teismas iš bylos medžiagos nustate, kad parduotuves, esancios ( - ), statybos darbus atliko ne atsakovas. Rangos sutartis su rangovais sudare UAB „Juodalksnis“. Pažymetina, kad mineta parduotuve priklauso UAB „Juodalksnis“ nuosavybes teise. Byloje nera duomenu, pagrindžianciu atsakovo teiginius del parduotuves, esancios ( - ), 90 000 Lt irengimo kaštu, o teismo sprendimas negali buti pagristas su bylos aplinkybemis susijusiomis prielaidomis (CPK 263 str.).

9Liudytojai R. S., R. L. ir R. Ž. del vekselio pasirašymo ir aplinkybiu atsiskaitant už atliktus darbus statant mineta ieškoves gyvenamaji nama nurode, kad jie yra atsakovo R. Š. draugai ir atsakovas jiems rode ieškoves pasirašyta vekseli, teigdamas, kad ieškove yra jam skolinga apie 300 000 Lt. Nurode, jog už darbus mokejo ieškovas. Kadangi liudytojai nemate vekselio pasirašymo momento, teismas sprende, kad šie liudytoju parodymai nepatvirtina, kad vekseli pasiraše ieškove. Taip pat teismas neturejo pagrindo tiketi atsakovo teiginiais apie jo atlikta darbu organizavima ar atsiskaitymus už ieškoves statyto gyvenamojo namo darbus, nes mineti liudytojai konkreciai nenurode, kiek pinigu jiems sumokejo atsakovas ir kokius konkreciai darbus jie atliko statant mineta nama.

10Nors atsakovas teigia, kad ieškove vekseli pasiraše automobilyje, ten esant jo sunui A. Š. ir liudytojui R. G., taciau šis liudytojas nurode, jog automobilyje su ieškove ir atsakovu kalbejosi tik del stogo dengimo ir medžiagu. Taip pat nurode, kad nepamena ar tuo metu buvo pasirašyti kokie nors dokumentai. Šiauliu apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartyje taip pat konstatuota, kad ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje apklaustas liudytojas R. G. nurode, jog jis negali pasakyti ar R. Š. ir L. Š. automobilyje raše vekseli del skolos, nes neprisimena, todel teismas sprende, kad ir šis liudytojas iš esmes paneige atsakovo teiginius, kad vekselis buvo pasirašytas atsakovo nurodytomis aplinkybemis. Nors liudytojas R. G. nurode, kad už stogo dengimo darbus mokedavo atsakovas, taciau liudytojui nenurodant konkreciu gautu sumu už darbus, tikslios padarytu darbu apimties, teismas sprende, kad nera pagrindo teiginiui, jog ieškove skolinga atsakovui už jos namo stogo uždengima.

11Liudytojas M. C. parode, kad tieke medžiagas ieškoves namo statybai bei parduotuves remontui, o atsiskaitymus už prekes derindavo su ieškove ir atsakovu, nurode kad už prekes dažniausiai atsiskaitydavo ieškove. Remiantis šiais liudytojo parodymais negalima daryti išvados apie konkrecias atsakovo sumoketas pinigu sumas, todel atsakovo teiginiai apie atsiskaitymus su medžiagu tiekejais yra nepagristi. Minetas liudytojas teige, kad mate pas ieškova vekseli, taciau tai nera irodymas, jog vekseli pasiraše ieškove. Liudytojas A. Š. teige, kad vekselis buvo pasirašytas automobilyje atsakovo nurodytomis aplinkybemis, taciau teismas sprende, kad jo parodymai del vekselio surašymo aplinkybiu nera nuoseklus ir itikinantys, todel jais remtis nera pagrindo. Teismas priejo prie išvados, kad jei liudytojas A. Š. iš tikruju butu girdejes ieškoves ir atsakovo pokalbi del skolos ar pinigu, mates vekselio pasirašymo momenta, neabejotinai galetu patvirtinti tai ar pasirašant vekseli jame buvo kokie nors parašai ir, kaip jis pats teigia, atsakovui nebutu reikeje vekselio rodyti šiam liudytojui, veliau aiškinti, kam ir už ka buvo sumoketi pinigai. Liudytojas yra ieškovo sunus, suinteresuotas nagrinejamos bylos baigtimi, savo parodymus siekia priderinti prie atsakovo procesiniuose dokumentuose užimtos pozicijos ir nurodytu teiginiu, todel remtis jo parodymais nera teisinio pagrindo. Atsakovo teiginius, kad ieškovei statant nama bei remontuojat parduotuve ieškoves reikmems jis išleido 280 000 Lt, paneigia atsakovo 2007-2009 metiniu pajamu mokesciu deklaracijos iš kuriu turinio matyti, kad atsakovas 2007 metais turejo 25 967,16 Lt pajamu, 2008 metais jo pajamas sudare 32 264,23 Lt, o 2009 metais atitinkamai 15 275,79 Lt. Be to, 2007 m. rugsejo 25 d. ieškove su AB DnB Nord banku sudare dvi atvirkštinio atpirkimo sutartis, pagal kurias ieškove perdave banko nuosavyben vertybinius popierius už 312 000 Lt. Ieškove taip pat su AB DnB Nord banku 2008 m. rugsejo 29 sudare kreditavimo sutarti Nr. ( - ), pagal kuria ieškovei suteiktas 101 367 euru kreditas. Be to, ieškoves tevas liudytojas V. J. patvirtino, kad dave ieškovei apie 300 000 Lt namo, esancio ( - ), statybai ir apie 100 000 Lt parduotuves, esancios ( - ), remonto darbams. Teismas atkreipe demesi, kad iš AB PAREX BANKAS 2010 m. balandžio 16 d. pažymos Nr. MB8/687 matyti, kad ieškoves tevui V. J. pagal 2006 m. balandžio 20 d. kreditavimo sutarti Nr. ( - ) buvo suteiktas 210 000 Lt kreditas. Liudytojo V. J. teiginius del jo nurodytos pinigu dalies skolinimo ieškovei patvirtina byloje pateiktas paskolos raštas del 40 000 Lt paskolos suteikimo ieškovei. Tokias aplinkybes patvirtino ir liudytoja L. J.. Be to, iš ieškoves 2007-2009 metiniu pajamu mokesciu deklaraciju matyti, kad gyvenamojo namo statybos ir parduotuves remonto metu be minetu ieškoves gautu paskolu, ji turejo ir kitu pajamu. Iš minetu dokumentu teismas priejo prie išvados, kad yra pagrindas teigti, kad ieškove turejo pakankamai lešu sklypui, esanciam ( - ) pirkti, gyvenamajam namui statyti ir irengti, remontuoti mineta parduotuve.

12Nagrinejamoje byloje svarbia aplinkybe, paneigiancia atsakovo teiginius del vekselio pasirašymo bei ieškoves galimu skolu, teismas laike tai, kad Šiauliu miesto 1-jam notaru biurui 2010 m. vasario 18 d. padarius vykdomaji iraša del mineto vekselio, o antstoliui ta pacia diena pateikus raginima ivykdyti sprendima, ieškove nedelsdama, t. y. 2010 m. vasario 22 d. kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes prokuratura kategoriškai neigdama pasirašiusi ginco vekseli ir reikalaudama iškelti baudžiamaja byla atsakovui del dokumento klastojimo. Be to, ieškove nedelsdama, t. y. 2010 m. kovo 5 d. pateike ieškini Šiauliu apygardos teismui del mineto vekselio ir notaro vykdomojo irašo pripažinimo negaliojanciais. Šios aplinkybes paneigia atsakovo teiginius atsiliepime i ieškini, kad pasirašiusi vekseli ieškove jo negincijo dvejus metus.

13Nors Lietuvos teismo ekspertizes centro Šiauliu skyriaus 2010 m. gegužes 24 d. specialisto išvadose Nr. 11Š-107 (10) nurodyta, kad 2008 m. birželio 15 d. paprastajame vekselyje rankraštinius irašus ( - ) L. Š. ( - )“ paraše L. Š., kuri teismo posedžio metu labai konkreciai negalejo paaiškinti, kaip atsirado toks irašas vekselyje, taciau teismas sprende, kad šios aplinkybes negalima vertinti kaip vekselio pasirašymo fakto, nes IPVI 77 straipsnio 7 punkte nustatyta, kad paprastajame vekselyje turi buti išrašanciojo paprastaji vekseli asmens (paprastojo vekselio davejo) parašas, t. y. specialus paprastojo vekselio rekvizitas. Šiu išvadu 1.1 punkte nurodyta, jog „tiketina, kad 2008-06-15 paprastajame vekselyje šalia rankraštinio irašo „L. Š.“ pasiraše L. Š.“. Teismo nuomone, šios išvados negalima laikyti irodymu, kad vekseli pasiraše ieškove, nes specialisto išvados del jos parašo yra tiketinos, vekselio pasirašymo faktas nepagristas jokiais kitais irodymais, o teismo sprendimas negali buti pagristas su bylos aplinkybemis susijusiomis prielaidomis (CPK 263 str.). Be to, vertinant byloje esanciu irodymu viseta, negalima išvada, kad vekseli pasiraše ieškove. Mineto IPVI 78 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad dokumentas, kuriame nera nors vieno iš šio istatymo IPVI 77 straipsnyje išvardintu rekvizitu (šiuo atveju – ieškoves parašo), neturi paprastojo vekselio galios. Ištirtu irodymu pagrindu teismas sprende, kad nera duomenu, jog ginco vekseli pasiraše ieškove. Del to vekseli pripažino negaliojanciu (CK 1.93 str. 1 d.). Lietuvos teismo ekspertizes centro Šiauliu skyriaus 2010 m. gegužes 10 d. specialisto išvada Nr. 11Š-106 (10) baudžiamojoje byloje Nr. 40-2-046-10 teismas taip pat ivertino kaip tiketina del rankraštiniu irašu ir parašo, todel ja nesireme. Teismas priejo prie išvados, kad ieškove turejo pakankamai lešu sklypui, esanciam ( - ), pirkti, gyvenamajam namui šiame sklype statyti ir irengti; parduotuves, esancios ( - ), statybos darbai atlikti UAB „Juodalksnis“ lešomis; ieškove už žemes sklypa, esanti ( - ), su atsakovu atsiskaite visiškai; gyvenamojo namo rangos darbus atliko ne atsakovas, o kiti rangovai; 0,1480 ha žemes plota – ( - ) ivažiavima, ieškovei dovanojo atsakovo sunus; nera duomenu, kad ieškove ir atsakova siejo kokie nors teisiniai santykiai, del kuriu galejo buti pasirašytas ir išduotas ginco vekselis.

14III. Apeliacinio skundo argumentai

15Apeliaciniu skundu atsakovas R. Š. kelia irodymu vertinimo problema, taciau nepateikia irodymu apie vekselio išrašymo ir pasirašymo aplinkybes. Prašo panaikinti teismo sprendima ir priimti nauja sprendima – ieškini atmesti. Taip pat prašo priteisti bylinejimosi išlaidas. Apeliacini skunda grindžia šiais motyvais:

 1. 2008 m. birželio 15 d. paprastajame neprotestuotiname vekselyje, ieškoves išduotame atsakovui, yra nurodyta, kad šiuo paprastuoju vekseliu ieškove besalygiškai isipareigoja sumoketi atsakovui 280 000 Lt. Vekselis yra pasirašytas, ieškoves ranka užrašytas ieškoves asmens kodas, jos vardas, pavarde, adresas, taciau teismas sprende, kad nera pagrindo išvadai, kad ginco vekseli pasiraše ieškove, todel vekselis pripažintinas negaliojanciu (CK 1.93 str. 1 d.). Ši teismo išvada prieštarauja byloje esantiems irodymams ir yra aiškiai nepagrista. Ieškove neneige, kad vekselyje yra jos parašas, tik ji teige nepasirašiusi ant užpildyto vekselio, o kaltino atsakova, kad ant lapo su jos parašu bei rekvizitais buvo užspausdinta vekselio forma bei padaryti kiti rankraštiniai irašai. Šiu reikšmingu aplinkybiu, kurios visiškai prieštarauja teismo anksciau minetai išvadai, kad ant vekselio yra ne ieškoves parašas, teismas visiškai neaptare, jas nutylejo, todel toks sprendimas negali buti laikomas teisingumo vykdymu.
 2. Nors ieškove neneige, kad pasiraše vekseli, teismas vis tiek sprende, kad šios specialisto išvados negalima laikyti irodymu, kad vekseli pasiraše ieškove, nes, teismo teigimu, specialisto išvados del ieškoves parašo yra tiketinos, vekselio pasirašymo faktas nepagristas jokiais kitais irodymais, o teismo sprendimas negali buti pagristas su bylos aplinkybemis susijusiomis prielaidomis. Tampa logiškai nepaaiškinama, kodel teismas laike, kad nera irodymu, kad ant vekselio yra ieškoves parašas.
 3. Labai svarbi aplinkybe ta, kad 2010 m. gegužes 10 d. dokumentu specialisto išvadoje Nr. 11S- 106 (10) pateikta tiketina išvada, jog vekselyje rankraštiniai irašai ir parašas parašyti tuo paciu šratinuku. Šio irodymo bei jo svarbos, reikšmes teisingai išspresti bylai, kartu sprendžiant del šaliu sažiningumo, teismas visiškai neaptare, ši irodyma nutylejo, todel toks teismo sprendimas negali buti laikoma teisingumo vykdymu.
 4. Teismas nepaaiškino ir tos aplinkybes, kokiu budu pas atsakova atsidure vekselis su rankraštiniu irašu ( - ) L. Š. ( - )“, o šiuos irašus teismas pripažino kaip padarytus ieškoves. Nesuvokiama, kaip ieškove negali žinoti ir paaiškinti, kokiu budu dokumente jos ranka yra užrašyta ( - ) L. Š. ( - )“. Ieškove teige, kad, atsakovas galejo paimti iš jos namu tušcius lapus su irašytu ieškoves asmens kodu, vardu, pavarde, parašu, adresu, nes ieškove dažnai išvykdavusi, todel buvo palikusi tušciu lapu su savo rekvizitais savo mamai L. J., kad, esant reikalui, ji galetu paimti ivairius statybos projektus, žemes detaliojo plano dokumentus, nes tuo laikotarpiu vyko jos užsakymu statybos darbai, susije su jos privataus namo adresu ( - ) statymu, o veliau pats padaryti kitus vekselio irašus. Taciau anksciau mineta specialisto išvada, kad vekselyje rankraštiniai irašai ir parašas parašyti tuo paciu šratinuku, visiškai paneigia šia ieškoves gynybine versija ir irodo jos nesažininguma. Liudytoja L. J. apklausiama teisme 2010 m. lapkricio 24 d. teismo posedyje negalejo nurodyti ne vieno atvejo, kad ji butu iš kur nors kada tai paemusi ieškoves nurodytus dokumentus. Ji tik nurode, kad name adresu ( - ) metesi igaliojimu blankai su dukros parašais. Taciau baltas tušcias lapas su ieškoves anketiniais duomenimis bei jos parašu nera igaliojimas. L. J. butu galejusi ieškoves vardu gauti dokumentus, atlikti kitus veiksmus ieškoves vardu tik pagal notaro patvirtinta igaliojima.
 5. Vekselio davejas, išrašydamas vekseli, sukuria atitinkamas teises ir pareigas sau ir kitiems asmenims (vekselio gavejui, moketojui). Teismu praktikoje yra nurodoma, kad ne vekselio turetojas (šiuo atveju atsakovas), o butent vekselio davejas (šiuo atveju ieškove) turi pateikti irodymu, paneigianciu jo prievole pagal ginco vekseli. Ieškove neige savo prievole moketi 280 000 Lt pagal anksciau mineta paprastaji vekseli atsakovui teigdama, kad šis vekselis yra suklastotas. Pagal CPK 178 straipsni šalis turi irodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Ieškove nepateike isiteisejusio teismo nuosprendžio, kuriame butu konstatuota, kad anksciau minetas vekselis yra suklastotas. Todel ieškoves pagrindas, kuriuo ji neige savo prievole pagal vekseli, yra visiškai neirodytas.
 6. Atsakovas buvo nurodes, kad 280 000 Lt skolos suma sudaro taip pat ir 150 000 Lt už žemes sklypa, esanti ( - ). Teismas tinkamai neivertino II „Eksperts“ Nekilnojamojo turto rinkos vertes nustatymo ataskaita Nr. 11/01-005, kurioje nurodyta, kad žemes sklypo, esancio ( - ), rinkos verte 2008 m. gegužes 01 d. sudare 135 000 Lt. Todel akivaizdu, jog tokios vertes žemes sklypo pardavejas neparduos už 35 000 Lt, tai yra už beveik 4 kartus mažesne kaina, o taip pat nedovanos žemes sklypo. Pažymetina, kad ir ieškoves pateiktoje korporacijos „Matininkai“ išvadoje šis žemes sklypas 2008 m. gegužes 30 d. ivertintas 65 000 Lt, o tai taip pat beveik 2 kartus daugiau už 2008 m. gegužes 30 d. pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta kaina. Liudytojas A. Š. parode, kad jis pinigu už žemes sklypa negavo, del žemes sklypu perleidimo antstolio faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokole užfiksuotas atsakovo ir ieškoves pokalbis taip pat byloja apie daug didesne žemes sklypo kaina. Šios aplinkybes neabejotinai rodo, kad tarp šaliu del žemes sklypu perleidimo tikrieji susitarimai buvo kitokie, nei jie buvo išreikšti anksciau minetose sutartyse, ir tai patvirtina velesnis vekselio 280 000 Lt sumai išrašymas.
 7. Teismas nenurode ne vieno irodymo, kuris paneigtu atsakovo paaiškinimus, kad 2008 m. birželio 15 d. datai pamatai anksciau minetame žemes sklype jau buvo, išskyrus nurodyma i statybos leidimo namo statybai išdavimo data - 2008 m. rugsejo 23 d. Taciau šis dokumentas nepaneigia minetu atsakovo paaiškinimu ir neleidžia teigti, kad pamatai buvo pradeti daryti tik po statybos leidimo gavimo. Kiti irodymai, kuriu teismas visiškai neaptare, rodo, kad gyvenamojo namo statyba prasidejo anksciau nei buvo gautas statybos leidimas. UAB „Jupojos statybines medžiagos“ 2008 m. rugsejo 15 d. PVM saskaitos-fakturos patvirtina, kad tuo metu jau buvo perkama stogo danga. PVM saskaita-faktura JSM Nr. 0495582, išrašyta 2008 m. spalio 20 d., rodo, kad tuo metu jau buvo perkamos medžiagos garažo stogo apšiltinimui. UAB „Moki-veži“ 2008 m. rugsejo 30 d. PVM saskaita-faktura MAK Nr. 00366129 rodo, kad jau 2008 m. rugsejo 30 d. buvo perkamos medžiagos gyvenamojo namo antrojo aukšto apšiltinimui. I byla pateiktas 2008 m. rugsejo 4 d. prekiu (paslaugu) pirkimo-pardavimo kvitas, kuriame nurodyta, kad R. S. mokama avansas už atliekamus darbus adresu ( - ) taip pat irodo, kad gyvenamojo namo statybos darbai buvo pradeti anksciau nei buvo gautas statybos leidimas. R. S. denge gyvenamojo namo stoga, tai paaiškino ir jis pats, 2010 m. rugsejo 24 d. teismo posedyje nurodydamas, kad 2008 m. rugsejo pradžioje irenginejo stoga. Liudytojas R. G. 2010 m. lapkricio 24 d. teismo posedyje parode, kad dirbo prie statybu ( - ), o parduotuveje ( - ) vasara denge stoga, tai buvo prieš metus iki statybu pas L. Š. prie namo. I atsakovo klausima 2011 m. kovo 3 d. teismo posedyje „Ar buvo atvykes K. del neleistinos statybos“ ieškove atsake, kad nežino, tokiu budu nepaneige, kad gyvenamojo namo statybos vyko be leidimo ir tik veliau buvo gautas statybos leidimas.
 8. 5 000 Lt kvitas i byla buvo teikiamas ne tam, kad irodyti, jog ieškove skolinga pagal ginco vekseli, o tam, kad irodyti, jog ieškoves gyvenamojo namo statybos darbai prasidejo dar iki statybos leidimo gavimo. Kvite nurodyta suma ir negalejo ieiti i vekselio suma, nes atsakovas aiškiai nurode, kad i vekselio suma ieina 40 000 Lt už žemes sklypo paruošima ir pamatu irengima.
 9. Atsakovas nuosekliai teige, kad i vekselio suma iejo 90 000 Lt parduotuves, esancios Gvazdiku g. 6, Šiauliuose, irengimo kaštai. Liudytojas R. G. 2010 m. lapkricio 24 d. teismo posedyje parode, kad „parduotuveje ( - ) vasara dengeme stoga. Medžiagas veže R. Š.“. Liudytojas M. C. 2010 m. lapkricio 24 d. teismo posedyje parode, kad Š. su Š. yra mano klientai. Tiekdavau medžiagas jiems. Aš dirbau II „Bocas“. Kai pradejome irengineti parduotuve, tai ir pradejau bendrauti su atsakovu. Parduotuve kaip supratau priklause ieškovei. Š. mokedavo už prekes“. Esant irodymams, kad atsakovas turejo išlaidas anksciau minetos parduotuves irengimui nera pagrindo teigti, kad ieškove nebuvo skolinga atsakovui ir del to nebuvo pagrindo išduoti vekseli.
 10. Nors liudytojai R. S., R. L. ir R. Ž. nemate vekselio pasirašymo momento, taciau šiu liudytoju parodymai, atsižvelgiant i kitus byloje surinktus irodymus, irodo, kad ieškove atsakovui išdave vekseli.
 11. Teismo nurodytos aplinkybes del to, kad ieškove skolinosi pinigu iš banko, iš tevo niekaip nepaneigia byloje surinktu irodymu del vekselio išrašymo aplinkybiu.
 12. Teismo teiginiai, kad ieškovei statant nama bei remontuojant parduotuve atsakovas ieškoves reikmems išleido 280 000 Lt, irgi rodo, kad teismas neisigilino i bylos esme, nes atsakovas niekada nesake, kad jis išleido 280 000 Lt. I vekselio 280 000 Lt suma buvo iskaiciuota 150 000 Lt už žemes sklypa, 40 000 Lt žemes sklypo paruošimo darbai, pamatai.

16IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes, argumentai ir motyvai

17Apeliacinis skundas netenkinamas.

18CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas. CPK itvirtintai ribotai apeliacijai budinga tai, kad šioje bylos nagrinejimo stadijoje tiriama ar pirmosios instancijos teismas turejo pakankamai irodymu savo išvadoms pagristi, ar tuos irodymus tinkamai ištyre bei ivertino, ar nepažeide irodinejimo taisykliu. Ivertinus nagrinejamos bylos teisinius ir faktinius pagrindus nei absoliuciu, nei kitu procesiniu bei materialines teises normu pažeidimu, del kuriu skundžiamas teismo sprendimas turetu buti panaikintas ar pakeistas, nenustatyta.

19Nagrinejamoje byloje pateiktame paprastajame (neprotestuotiname) vekselyje nurodyta, jog ieškove L. Š. isipareigoja atsakovui R. Š. iki 2010 m. vasario 15 d. sumoketi 280 000 Lt skola. Vekselis pasirašytas ieškoves L. Š., nurodytas jos vardas, pavarde, gyvenamosios vietos adresas (1 t. 9 b. l.). Šiauliu miesto 1-asis notaru biuras 2010 vasario 18 d. išdave atsakovui vykdomaji iraša del 280 000 Lt skolos išieškojimo pagal 2008 m. birželio 15 d. vekseli (1 t., 11 b. l.). Ieškove gincija nurodyto vekselio išdavimo atsakovui fakta.

20Vekselis yra vertybinis popierius (CK 1.101 str.), kuriuo ji išrašantis asmuo be išlygu isipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumoketi tam tikra pinigu suma vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 str. 1 d., IPVI 2 str. 1 d.). Istatyme nustatytas reikalavimas, kad vekselyje turi buti besalyginis isipareigojimas sumoketi jame nurodyta pinigu suma, reiškia tai, kad vekselyje itvirtinta mokejimo prievole ir iš jos atsiradusi reikalavimo teise yra abstraktaus pobudžio, t. y. nesusijusi teisiniu ryšiu su jos atsiradimo pagrindu. Del to abstrakcios prievoles subjektai negali remtis tokios prievoles atsiradimo pagrindo buvimu, jo galiojimu ar negaliojimu, reikalaudami vykdyti ar atsisakydami vykdyti pareigas, kilusias iš šios prievoles. Vekselio išrašymu sukuriamas naujas civiliniu teisiu objektas – vertybinis popierius, kuriame itvirtinta nauja prievole dalyvauja civilineje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievole. Vekselyje itvirtintos prievoles abstraktumas ir griežti vekselio formalumo reikalavimai lemia tai, kad šio vertybinio popieriaus turetojas tol, kol neirodyta priešingai, laikomas teisetu jo savininku ir šiame dokumente itvirtintos reikalavimo teises turetoju (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2013 m. gegužes men. 3 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-258/2013). Pagal suformuota teismu praktika vekselio išrašymas yra valinis veiksmas, todel isipareigoje pagal vekseli asmenys gynybai negali vekselio turetojui pareikšti prieštaravimu, grindžiamu asmeniniais ju ir vekselio davejo arba ankstesniuju vekselio turetoju santykiais, nebent vekselio turetojas, igydamas vekseli, tycia butu veikes skolininko nenaudai (IPVI 19 str.). Aiškindamas šia istatymo nuostata, kasacinis teismas yra nurodes, kad skolininkas pagal vekseli gali reikšti prieštaravimus del reikalavimo sumoketi vekselyje nurodyta suma, taciau tik tokius, kurie susije su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trukumais (jo rekvizitais), arba su tiesioginiais (asmeniniais) skolininko pagal vekseli ir pirmojo vekselio turetojo santykiais, taip pat del vekselio turetojo nesažiningumo, igyjant vekseli (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestines teiseju kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilineje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilineje byloje M. S. v. AB Ukio bankas, bylos Nr. 3K-3-311/2008).

21Istatyme nustatyta, kad šalys turi teise laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiura nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, versti kita asmeni sudaryti sutarti draudžiama, išskyrus atvejus, kai tokia pareiga nustato istatymai ar savanoriškas isipareigojimas sudaryti sutarti (CK 6.156 str. 1, 2 d.). Mineta, jog kasacinio teismo praktikoje nuosekliai aiškinama, kad vekselis, kaip rašytinis dokumentas, yra asmens vidines valios išraiškos rezultatas, todel galimi atvejai, kai asmens, t. y. vekselio davejo, veiksmai neatitinka jo vidines valios. Tokiais atvejais vekseli išrašes asmuo gali gincyti ši sandori, remdamasis ir bendraisiais sandoriu negaliojimo pagrindais del valios ydingumo (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-216/2007, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilineje byloje 3K-3-181/2011).

22Pirmosios instancijos teismas išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištyre bei ivertino byloje esanciu irodymu viseta ir priejo prie pagristos išvados, kad ieškovei nebuvo pagrindo pasirašyti ir išduoti ginco vekseli ir ji tokio vekselio neišraše ir nepasiraše, todel apelianto pateiktas vekselis neatitinka visu IPVI 77 straipsnio reikalavimu, keliamu paprastojo neprotestuotino vekselio rekvizitams (CK 1.93 str. 1 d., CPK 178 str.). Nors apeliantas kelia irodymu vertinimo problema, taciau nepateikia argumentu bei irodymu, paneigianciu pirmosios instancijos teismo išvada. Be to, nagrinejamoje byloje nustatyta, kad apeliantas R. Š. Šiauliu apygardos teismo 2012 m. lapkricio 15 d. nuosprendžiu (baudžiamoji byla Nr. 1-107-300/2012) pripažintas kaltu padares nusikaltima, numatyta BK 182 straipsnio 2 dalyje, t. y. pripažintas kaltu del to, kad jis pagamino netikra dideles vertes vertybini popieriu – 2008 m. birželio 15 d. neprotestuotina vekseli, ir tokiu budu apgaule igijo turtine teise i L. Š. turta – 280 000 Lt. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 26 d. nutartimi (bylos Nr. 1A-238/2013) nuteistojo R. Š. apeliacini skunda del Šiauliu apygardos teismo 2012 m. lapkricio 15 d. nuosprendžio atmete, todel pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra isiteisejes ir jame nustatytos faktines aplinkybes del apelianto nusikalstamu veiksmu pasekmiu turi prejudicine galia nagrinejamoje civilineje byloje (CPK 182 str. 3 p.).

23Netenkinus apeliacinio skundo, valstybei iš atsakovo priteisiamos 25 Lt bylinejimosi išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu ( 2 t. 161, 176 b. l.) (CPK 93 str. 1 d., 96 str.).

24Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Šiauliu apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. sprendima palikti nepakeista.

26Priteisti valstybei iš atsakovo R. Š. (a. k. ( - ) 25 Lt (dvidešimt penkis litus) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. I. Ginco esme... 3. Ieškove L. Š. kreipesi i teisma su ieškiniu atsakovui... 4. Ieškove nurode, kad 2010 m. vasario 9 d. gavo iš atsakovo laiška, kuriuo jai... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 6. Šiauliu apygardos teismas 2011 m. kovo 17 d. sprendimu ieškini patenkino,... 7. Teismo motyvai: atsakovo teigimu, 280 000 Lt skolos suma pagal ginco vekseli... 8. Teismas iš bylos medžiagos nustate, kad parduotuves, esancios 9. Liudytojai R. S., R. L. ir 10. Nors atsakovas teigia, kad ieškove vekseli pasiraše automobilyje, ten esant... 11. Liudytojas M. C. parode, kad tieke medžiagas ieškoves... 12. Nagrinejamoje byloje svarbia aplinkybe, paneigiancia atsakovo teiginius del... 13. Nors Lietuvos teismo ekspertizes centro Šiauliu skyriaus 2010 m. gegužes 24... 14. III. Apeliacinio skundo argumentai... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas R. Š. kelia irodymu... 16. IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes, argumentai ir motyvai... 17. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 18. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinejimo... 19. Nagrinejamoje byloje pateiktame paprastajame (neprotestuotiname) vekselyje... 20. Vekselis yra vertybinis popierius (CK 1.101 str.), kuriuo ji išrašantis asmuo... 21. Istatyme nustatyta, kad šalys turi teise laisvai sudaryti sutartis ir savo... 22. Pirmosios instancijos teismas išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištyre... 23. Netenkinus apeliacinio skundo, valstybei iš atsakovo priteisiamos 25 Lt... 24. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 25. Šiauliu apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. sprendima palikti nepakeista.... 26. Priteisti valstybei iš atsakovo R. Š. (a. k.