Byla 2A-1173-603/2013
Dėl skolos, delspinigiu, metiniu palukanu priteisimo, tretysis asmuo UAB „Fiat Lux“

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Loretos Lipnickienes, kolegijos teiseju Danutes Kutrienes ir Andžej Maciejevski, viešame teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla pagal atsakovo UAB „Bemolinas“ apeliacini skunda del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. kovo 5 d. sprendimo civilineje byloje pagal ieškovo UAB “Baltronic Vilnius” ieškini atsakovui UAB „Bemolinas“ del skolos, delspinigiu, metiniu palukanu priteisimo, tretysis asmuo UAB „Fiat Lux“,

2n u s t a t e:

3ieškovas UAB „Baltronic Vilnius“ (toliau – ieškovas) ieškiniu praše priteisti iš atsakovo 14 270 Lt skolos pagal 2010-03-26 prekiu pirkimo – pardavimo sutarti Nr. 100326, 828,24 Lt delspinigiu, 6 procentu metines palukanas, bylinejimosi išlaidas. Nurode, jog ieškovas pardave atsakovui prekiu (paslaugu) už 118 773,24 Lt, taciau atsakovas sumokejo ieškovui 104 503,24 Lt. Pagal šaliu sudarytos sutarties 5.1. punkta, atsakovui neatsiskaicius sutartyje numatytu terminu, jis privalo moketi 0,05 proc. delspinigius. Ieškovas nesutinka su atsakovo galimai patirtais 14 270 Lt nuostoliais del tariamai ieškovo pateikto nekokybiško kabelio. Reaguodamas i atsakovo pretenzija, ieškovas operatyviai pakeite kabeli kito gamintojo kabeliu. Pats ieškovas patyre nuostoliu del skubaus 3 000 m kabelio atvežimo. Pagal ieškova, buvo nepakankama ieškovo pateikto kebelio testavima atlikusiu atsakovo darbuotoju kvalifikacija bei atsakovas galimai netinkamai atliko kabelio instaliavimo darbus.

4Atsiliepime i ieškini atsakovas su ieškiniu nesutiko ir praše ji atmesti. Nurode, kad atsakovas pateike nekokybiška kabeli, ka patvirtina paties ieškovo veiksmai skubiai pakeitus 3 000 m kabelio, nors ieškovas galejo prieš tai isitikinti jau pateikto kabelio kokybe. Ir veliau ieškovas nesieme jokiu priemoniu tam, kad patikrinti kabelio „Belconn“ kokybiškumo fakta. Gincyti atsakovo neatsiskaityma ieškovas pradejo tik po to, kai atsakovas pareiške pretenzija del kokybes. Kabeli panaudojusi UAB “Fiat Lux“ patyre 14 270 Lt nuostoliu del ieškovo parduotu nekokybišku prekiu išmontavimo, sumontavimo ir testavimo darbu. Esant galiojantiems priešpriešiniams vienarušiams reikalavimams atsakovas 2010-12-06 pareiškimu atliko iskaityma, nes atlygines 14 270 Lt nuostolius UAB “Fiat Lux“ atsakovas UAB „Bemolinas“ pats patyre tokio dydžio nuostolius (b.l.28-33, 114-116)

5Atsiliepime i ieškini tretysis asmuo su ieškiniu nesutiko ir praše ji atmesti. Nurode, kad ieškovas pateike atsakovui nekokybiška kabeli F/FTP PiMF 4 pairs Cat 6A LSZH, iš kurio tik dali ieškovas pakeite kokybišku. Del mineto fakto treciasis asmuo patyre 14 270 Lt nuostoli išmontuojant ir sumontuojant nauja kabeli bei atliekant testavimo darbus pagal 2008-02-17 subrangos sutarti su generaliniu rangovu AB „Panevežio statybos trestas“ (b.l.94, 95).

6Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2012 m. kovo 5 d. sprendimu ieškini tenkino visiškai: priteise iš atsakovo ieškovui 14 270 Lt skola, 828,24 Lt delspinigius, 6 proc. metines palukanas už priteista (15 098,24 Lt) suma nuo bylos iškelimo teisme - 2011-08-03, iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 1 653 Lt bylinejimosi išlaidu; priteise iš atsakovo 31 Lt pašto išlaidas valstybes naudai. Pirmosios instancijos teismas nustate, kad šalys 2010-03-26 sudare sutarti Nr. 20100326 (toliau - Sutartis), pagal kuria ieškovas isipareigojo parduoti atsakovui prekes ir paslaugas pagal asortimenta, kieki ir kainas, iš anksto suderintas abieju šaliu susitarimu (Sutarties 1.1p.). Prekiu ir paslaugu kainos, kiekiai nustatomi užsakymuose. Atsakovas isipareigojo sumoketi už prekes per 40 dienu po prekiu ir paslaugu pristatymo ir PVM saskaitos fakturos išrašymo dienos (Sutarties 2.1, 3.1 p.). Remiantis Sutarties 4.3 p. ieškovas isipareigojo pakeisti nekokybiškas prekes kokybiškomis ne ilgiau kaip per 4 savaites. Pagal sutarti ieškovas pateike atsakovui 35 000 m. kabelio F/FTP PiMF 4 pairs Cat 6A LSZH už 48 650 Lt ir 2011-05-07 išraše PVM saskaita faktura Nr. 100197, kuria apmoketi atsakovas turejo per 40 kalendoriniu dienu nuo prekes pristatymo ir saskaitos išrašymo. Atsakovas pirma pretenzija ieškovui pareiške 2010-08-18, kuria praše pakeisti nekokybiška kabeli. Atsakydamas ieškovas praneše atsakovui, kad situacija aiškinasi kartu su kabelio gamintoju, esanciu Italijoje ir papraše atsakovo, kad šis pateiktu visus instaliuoto kabelio testus. 2010-09-20 pretenzijoje atsakovas pareikalavo iš ieškovo, kad šis atlygintu del nekokybiško kabelio keitimo patirtus nuostolius. 2010-09-20 ieškovas paaiškino salygas, kurioms esant italu gamintojas Belconn taiko 1 metu garantijos salygas techniniams parametrams arba 25 metu ilgalaike sistemine garantija, kai inžinieriai yra išklause atitinkama kursu programa ir yra igije kvalifikacija irengti ISO/IEC 11801 standartus atitinkancius duomenu perdavimo tinklus, kai naudojamos tik Belconn medžiagos ir instaliuotojas pateikia detalia informacija apie sertifikuojama objekta: visu naudotu medžiagu nomenklatura ir kieki, tinklo brežinius, tinklo testus, galutinius vartotoju rekvizitus. 2010-09-21 raštu ieškovas papraše, kad atsakovas pateiktu sumontuoto kabelio testus be komutaciniu paneliu pagal Class EA: up to 500 MHz category 6A standarto reikalavimus, 580 darbo vietu testavimo rezultatus nenaudojant komutaciniu paneliu bei 580 darbo vietu testavimo rezultatus naudojant komutacines paneles remiantis ISO/IEC 11801 Cat6A Class E 250 MHz standarto reikalavimais tam, kad patvirtinti, jog 32 000 m Belconn F/FTP PiMF LSZH kabelio neatitinka Cat6A ir Cat6 standarto reikalavimu, pateikti prietaiso, su kuriuo atlikti testai technini aprašyma, galiojanti patikros sertifikata bei dokumentus, irodancius, jog minetas prietaisas yra patvirtintas kabeliniu sistemu gamintoju atlikti testus pagal Level III TIA 568 B ISO/IEC 11801 standarto reikalavimus, pateikti dokumentus apie testavimo darbus atlikusiu darbuotoju kursus, kvalifikacija, suteikiancia teise instaliuoti duomenu perdavimo tinklus. Atsakovas i ši prašyma pateike paaiškinima, testavimo rezultatus pagal ISO/IEC 11801 Cat6 iki 250 MHz standarto reikalavimus, prietaiso LANTEK 7G patikros sertifikata ir darbuotojo, atlikusio testavima, sertifikata. 2010-10-11 raštu ieškovas praneše atsakovui, kad atsakovo pateiktose duomenu laikmenose yra tik 497 m testuoto Belconn kabelio, todel atsakovo pretenzijos galetu buti pagristos tik nurodytu kabelio kiekiu. Ieškovas nurode atsakovui, jog UAB „Bemolinas“ nepateike reikiamu dokumentu apie kursus ir apmokymus, irodancius atsakovo kvalifikacija instaliuoti tinklus, pateiktas pažymejimas apie „LANTEK“ kursus nera pakankamas irodymas darbuotojo kvalifikacijai patvirtinti. 2010-11-26 raštu ieškovas informavo atsakova, kad medžiagu gamintojas Plasticavi Italia s.p.a. išimties tvarka suteike 5 metu garantija STP Cat6a kabeliui, kaip atskiram komponentui. Taip pat praneše, jog remiantis italu gamintojo standartiniais isipareigojimais ieškovas negali pats prisiimti isipareigojimu finansuoti galimus kabelio pakeitimo kaštus, be to informavo atsakova, jog garantija negalioja tuo atveju, jeigu medžiagos instaliuotos neteisingai ir nesilaikant techniniu reikalavimu. Atsakovas 2010-12-06 pranešimu informavo ieškova, jog 14 270 Lt atsakovo patirta nuostoliu suma iskaito i moketina ieškovui už prekes suma, t.y. 14 270 Lt sumažina atsiskaityma už prekes. 2011-01-12 raštu ieškovas pareikalavo, kad atsakovas sumoketu 44 270 Lt isiskolinima, tarp kurio ir likusi skola pagal saskaita Nr. 100197 del 35 000 m kabelio pardavimo. Byloje nustatyta, jog savo valia pagal žodini atsakovo prašyma ieškovas pakeite 3 000 m kabelio atsižvelgdamas i objekto, kuriame turejo buti sumontuotas kabelis, svarba, tai patvirtino apklaustas liudytoju ieškovo projektu vadovas R. K.. Atsakovo atstove pripažino, kad kabelio testavimo darbai buvo atlikti tik tuomet, kai jis buvo sumontuotas 2010 m. birželio men., o pretenzija del kokybes atsakovas pareiške rugpjucio men. Todel nera pagrindo teigti, jog geruoju pakeites 3 000 kabelio vadovaujantis Sutarties nuostatomis ieškovas pripažino kabelio nekokybiškuma. Ieškovas pripažino, kad galejo buti nepakankamos kokybes 497 metrai kabelio, taciau del likusios dalies nekokybiškumo nera irodymu. Pripažintina, kad atsakovas nepateike reikiamu irodymu apie testu rezultatus, testavima atlikusiu darbuotoju kvalifikacija bei teise instaliuoti duomenu perdavimo tinklus, nekviete i testavimo procesa ieškovo atstovu tam, kad pats ieškovas galetu isitikinti jo pateikto kabelio atitikimu ar neatitikimu nustatytos kokybes reikalavimams. Be to pirmineje 2010-08-18 pretenzijoje atsakovas visiškai nenurode galimai nekokybiško kabelio kiekio. Teismas padare išvada, jog nera visu iskaitymui butinu salygu, t.y. nepripažintina visiškai nustatyta aplinkybe, kad ieškovas pateike atsakovui nekokybiška kabeli, o jei laikyti 497 m kabelio buvus nepakankamos kokybes, tai likusios gerokai didesnes kabelio dalies nekokybiškumas nepatvirtintas irodymais. Be to atsakovas, ieškovui pakeitus 3 000 m. kabelio, negražino ieškovui nepanaudotos kabelio dalies, nors atsakovas atsisake sumoketi už kabeli iš viso. Todel atsakovas neigijo galiojancio apibrežto reikalavimo i ieškova del 14 270 Lt nuostoliu atlyginimo. Atsakovas kaip savo patirtus nuostolius nurode kabelio demontavimo bei naujo kabelio montavimo darbus, taciau pažymetina, kad atsakovas nesudare reikiamu salygu isitikinti ieškovui perduoto kabelio kokybe, kuriam gamintojas garantija taike tik teisingai instaliavus medžiagas bei laikantis techniniu reikalavimu ir apie tai ieškovas atsakova informavo. Pagal ieškovo pateikus duomenis, atsakovas neapmokedavo ieškovo saskaitu tokiomis paciomis sumomis, kaip buvo nurodyta saskaitose, todel nera pagrindo teigti, kad 14 270 Lt skolos suma susijusi tik su 3 000 m kabelio pakeitimu. Esant nurodytoms aplinkybems, nepripažinus atsakovui atsiradusio griežtai apibrežto reikalavimo ieškovo atžvilgiu, o tuo paciu ir iskaitymo teises, ieškinys tenkintinas priteisiant iš atsakovo 14 270 Lt skola (CK 6.38, 6.205 str.). Teismo nuomone, ieškovas pagristai paskaiciavo atsakovui 828,24 Lt delspinigius už 116 dienu laikotarpi.

7Apeliaciniame skunde atsakovas praše Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. kovo 5 d. sprendima panaikinti ir byla gražinti nagrineti pirmosios instancijos teismui iš naujo; priteisti bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai ivertino byloje pateiktus irodymus ir neatskleide ginco esmes. Teismas sprendime visiškai nepagristai nurode, kad nera pagrindo teigti, jog geruoju pakeites 3000 m. kabelio, ieškovas pripažino kabelio nekokybiškuma. Byloje nera jokiu duomenu, kad ieškovui buvo trukdoma nuvykti i objekta ir isitikinti 3000 m. kabelio kokybiškumu, ieškovas pakeisdamas kabeli veike savo rizika ir prisieme iš to kilusias pasekmes. Teismas neivertino ieškovo dublike pripažinto fakto, kad dalis kabelio – 682,60 m. – buvo nekokybiškas. Todel teismui nemanant, kad 3000 m. kabelio nekokybiškumas pagrindžiamas jo faktiniu pakeitimu, teismas negalejo nepastebeti paties ieškovo pripažinimo, kad 682,60 m. kabelis buvo nekokybiškas, todel ieškini nepagristai tenkino visa apimtimi. Tikrinant ištisai viso kabelio kokybe butu patirtos neprotingo dydžio išlaidos, viršijancios paties kabelio verte, todel buvo tikrinama 682,60 m. atskiru atkarpu, likusiu kabelio atkarpu tikrinti nebuvo prasmes, nes kabelis yra vientisas gaminys. Atsakovo nuomone, egzistavo visos salygos iskaitymui atlikti, nes pagal teismu praktika, žala padares asmuo tampa skolininku nuo žalos padarymo momento.

8Atsiliepime i apeliacini skunda tretysis asmuo praše ji tenkinti. Nurode, kad ieškovo pateikta nekokybiška 3000 m. kabeli privalejo išmontuoti ir sumontuoti nauju pakeista 3000 m. kabeli, po to pakartotinai atlikti kabelio testavima. Ieškovo pateikti garantiniai raštai, reikalavimai pateikti sumontuoto kabelio testus ir ju rezultatus buvo susije su 32000 m. ilgio kabeliu, del kurio kokybes tarp šaliu buvo iškiles gincas, taciau šioje byloje sprendžiamas klausimas del 3000 m. nekokybiško kabelio pakeitimo – permontavimo. Ieškovas, pakeisdamas 3000 m. kabelio, pripažino šio kabelio nekokybiškuma. Pateiktu 682,60 m. kabelio testavimo rezultatu visiškai pakanka, kad butu pripažinta, jog visas ieškovo pateiktas kabelis nekokybiškas.

9Atsiliepime i apeliacini skunda ieškovas praše apeliacini skunda atmesti ir Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. kovo 5 d. palikti nepakeista. Nurode, kad ieškovas savo gera valia pakeite 3 000 m. atsižvelgdamas i objekto, kuriame turejo buti sumontuotas kabelis, svarba. Atsakovo atstove pripažino, kad kabelio testavimo darbai buvo atlikti tik tuomet, kai jis buvo sumontuotas, t.y. 2010 m. birželio men., pretenzija del kokybes atsakovas pareiške 2010 m. rugpjucio men. Todel nera pagrindo teigti, kad ieškovas, pakeisdamas 3 000 m. kabelio, pripažino jo nekokybiškuma. Byloje nera pagrindo išvadai, kad kabelis buvo instaliuotas teisingai ir nepažeidžiant techniniu reikalavimu. Atsakovas neišnagrinejes ginco del prekiu kokybes, vienašališkai prieme neteiseta sprendima iskaityti priešpriešini reikalavima. Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinejimo apeliacines instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisetuma ir pagristuma apskustoje sprendimo dalyje ir neanalizuoja tu sprendimo daliu teisetumo ir pagristumo, kurios nera skundžiamos. Apskustojo teismo sprendimo teisetumas ir pagristumas tikrinamas analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, - savo iniciatyva teismas negali išplesti skundo argumentu ir analizuoti tokiu, kuriais apeliaciniame skunde nesiremiama, išskyrus istatyme numatytas išimtis. Neatsižvelgdamas i apeliacinio skundo ribas, apeliacines instancijos teismas ex officio patikrina, ar nera CPK 329 straipsnyje nustatytu absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu. Nagrinejamoje byloje absoliuciu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu nenustatyta.

11Byloje nustatyta, kad šalis siejo pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai. Ieškovas praše priteisti iš atsakovo 14 270 Lt isiskolinima už patiektas prekes pagal tarp šaliu 2010-03-26 sudaryta pirkimo – pardavimo sutarti Nr. 100326 (b.l. 6-7). Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutiko motyvuodamas tuo, jog patyre 14 270 Lt nuostoliu, atsiradusiu del netinkamos ieškovo parduotu prekiu kokybes, t.y. del nekokybiško kabelio pakeitimo (permontavimo), todel atsakovas 2010-12-06 atliko vienašali iskaityma tenkindamas reikalavima iš ieškovui moketino isiskolinimo. Byloje nera ginco del to, jog ieškovas pateike atsakovui 35 000 m. kabelio F/FTP PiMF 4 pairs Cat 6A LSZH už 48 650 Lt ir 2011-05-07 išraše PVM saskaita faktura Nr. 100197, kuria apmoketi atsakovas turejo per 40 kalendoriniu dienu nuo prekes pristatymo ir saskaitos išrašymo (b.l. 149). Atsakovas 35 000 m. kabelio pardave treciajam asmeniui UAB „Fiat Liux“ (b.l. 39), kuris ji panaudojo statybos objekte statinio ryšiu tinklui irengti. Atsakovas nurode, jog tretysis asmuo UAB „Fiat Liux“, irenges ryšiu tinklus ir atlikes ju testavima nustate, kad 35 000 m. kabelis F/FTP PiMF 4 pairs Cat 6A LSZH yra netinkamos kokybes: 32 000 m. kabelis, kuris pagal atitikties deklaracija privalejo atitikti 6A kategorijos reikalavimus su viršutine dažnio riba 500 MHz, tik dalinai atitiko 6 kategorija su viršutine dažnio riba 250 MHz, o 3 000 m. kabelis neatitiko net 6 kategorijos su viršutine dažnio riba 250 MHz, todel pareikalavo atsakova: atlyginti del neatitinkancio reikalavimu 3 000 m. kabelio pakeitimo patirtus 14 270 Lt (be PVM) dydžio nuostolius; nekokybiška preke – 32 000 m. kabeli pakeisti kokybiška ir atlyginti su šio kabelio pakeitimu susijusius 132 880 Lt dydžio nuostolius (b.l. 87). Šias aplinkybes tretysis asmuo UAB „Fiat Liux“ patvirtino nurodydamas, kad 2010-12-01 atliko vienašališka vienarušiu priešpriešiniu reikalavimu, kylanciu iš su atsakovu sudaryto pirkimo – pardavimo sandorio, iskaityma. Bylos duomenys tvirtina, kad atsakovas pirma pretenzija ieškovui pareiške 2010-08-18, kuria praše pakeisti nekokybiška kabeli. Atsakydamas ieškovas 2010-08-19 praneše atsakovui, kad situacija aiškinasi kartu su kabelio gamintoju, esanciu Italijoje ir papraše atsakovo, kad šis pateiktu visus instaliuoto kabelio testus, kad butu galima nustatyti tikslu kabelio kieki (b.l. 99). Ieškovo paaiškinimais nustatyta ir šalys negincija fakto, jog ieškovas, reaguodamas i 2010-08-18 atsakovo pretenzija, pakeite 3 000 m. F/FTP PiMF 4 pairs Cat6A LSZH kabeli kito gamintojo kabeliu ir pristate ji i statybos objekta (b.l. 92). Atsakovas 2010-09-20 pateike ieškovui pretenzija, kurioje pareikalavo ieškova atlyginti nuostolius – nekokybiško kabelio demontavimo, naujo kabelio montavimo ir naujai sumontuoto kabelio testavimo išlaidas, iš viso – 14 270 Lt; taip pat nekokybiška preke – 32 000 m. kabeli pakeisti kokybiška ir atlyginti su šio kabelio pakeitimu susijusius 132 880 Lt dydžio nuostolius (be PVM) (b.l. 101). Ieškovas gincijo atsakovui parduotu kabeliu, iskaitant 3 000 m. ilgio kabelio, neatitikimo prekes kokybes reikalavimams fakta remdamasis tuo, kad kabeliai buvo instaliuoti nesilaikant techniniu reikalavimu.

12CK 6.333 straipsnio 1 dalis numato, kad pardavejas privalo perduoti pirkejui daiktus, kuriu kokybe atitinka pirkimo - pardavimo sutarties salygas bei daiktu kokybe nustatanciu dokumentu reikalavimus. Teiseju kolegijos vertinimu, atsakovo patekti irodymai leidžia daryti išvada, jog ieškovas šia nuostata pažeide. Šalys privalo vykdyti sutarti tinkamai ir sažiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Vykdydamos sutarti, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 straipsnio 2 dalis). Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas, nustates prekiu kokybes trukumus, emesi visu priemoniu, pareiške ieškovui pretenzija, kurioje nurode kokybes trukumus. Remiantis CK 6.200 straipsnio 2 dalyje itvirtintu šaliu bendradarbiavimo principu, ieškovas manydamas, kad atsakovo pretenzija yra nepagrista, privalejo pareikšti atsakovui prieštaravimus del nuostoliu ir/ar ju dydžio. Ieškovas, gaves atsakovo pretenzija, 3 000 m. kabelio defekto fakto negincijo, atsakyme i pretenzija nenurode jokiu argumentu del šio kabelio testavimo eigos, rezultatu ir/ar darbuotoju, instaliavusiu duomenu perdavimo tinklus ir atlikusiu testavima, netinkamos kvalifikacijos. Pagal Sutarties 4.2. punkta, esant nekokybiškoms prekems ieškovas isipareigojo jas pakeisti kokybiškomis. Ieškovas, pripažindamas 3 000 m. kabelio trukumus, ivykde atsakovo reikalavima pakeisti 3 000 m. F/FTP PiMF 4 pairs Cat6A LSZH kabeli. Teismo posedyje ieškovo projekto vadovas liudytojas R. K. pripažino, jog 700 m. kabelio buvo nekokybiškas, o testavimo rezultatu iš atsakovo praše tik del 32 000 m. kabelio. Teiseju kolegija, remdamasi šaliu paaiškinimais ir i byla pateiktas irodymais daro išvada, kad ieškovas pardave atsakovui netinkamos kokybes 3 000 m. kabeli.

13CK 6.333 straipsnyje itvirtinta pardavejo pareiga perduoti pirkejui kokybes reikalavimus atitinkancius daiktus. Ieškovas Sutartyje garantavo, jog prekes atitiks gamintojo nustatytus techninius duomenis (Sutarties 4.1. punktas). Pagal CK 6.256 straipsnio 2 dali, asmuo, neivykdes ar netinkamai ivykdes savo sutartine prievole, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, pagal to paties straipsnio 4 dali, kai sutartines prievoles neivykdo ar netinkamai ja ivykdo verslininkas, jis atsako visais atvejais. Ieškovas ir atsakovas yra verslininkai, todel laikytina, kad už netinkamos kokybes kabelio padaryta atsakovui žala atsakingas ieškovas, kaip netinkamos kokybes prekes pardavejas.

14Atsakovo pretenzijoje nurodyta, jog 3 000 m. F/FTP PiMF 4 pairs Cat6A LSZH nekokybiško kabelio demontavimo, naujo kabelio montavimo ir naujai sumontuoto kabelio testavimo išlaidos iš viso sudaro 14 270 Lt. Šios išlaidos turetu buti vertintinos kaip atsakovo nuostoliai, atsirade del netinkamos kokybes kabelio, kuriais mažintina ieškovo reikalaujama suma. Taciau ieškovas nesutiko su atsakovo pretenzijoje nurodytu atliktu darbu kiekiais ir ikainiais (b.l. 152) nurodydamas, kad tretysis asmuo UAB „Fiat Liux“ kabelio permontavimo kaštus nustate vienašališkai, ieškovas nebuvo kvieciamas dalyvauti kabelio defektu ir permontavimo kaštu nustatymo proceduroje. Šiu aplinkybiu pirmosios instancijos teismas neanalizavo ir del ju nepasisake. Byloje liko neatsakyta, ar atsakovo nurodytos 14 270 Lt išlaidos yra tiesiogiai susijusios su ieškovo parduoto 3 000 m. nekokybiško kabelio permontavimu, ar šios išlaidos yra realiai patirtos ir pagristos. Tuo atveju, kai šalis teisme pareiškia, kad prievole pagal ieškini yra pasibaigusi del iki bylos iškelimo ivykusio iskaitymo, teismas privalo patikrinti tokio atsikirtimo pagristuma, t. y. ne tik, ar iskaitymas ivyko ir, ar jis yra teisetas, ar buvo pagrindas atlikti iskaityma, bet ir kokio dydžio sumos galejo buti iskaitytos (CK 6.130 straipsnio 1 dalis), - teismas šiu reikalavimu nepaise ir išvardintu aplinkybiu neišsiaiškino.

15Teiseju kolegija pažymi, kad apeliacines instancijos teismas nagrineja tiek teises, tiek fakto klausimus, taciau apeliacija yra ne bylos nagrinejimas iš naujo, o tik jau priimto teismo sprendimo teisetumo ir pagristumo patikrinimas, be to, apeliacines instancijos teisme yra ribojamas nauju irodymu pateikimas teismui (CPK 314 straipsnis). Tai lemia, kad apeliacines instancijos teismas negali nustatyti nauju bylos aplinkybiu, kurios nesiaiškintos pirmosios instancijos teisme. Pirmosios instancijos teismo neištirtu aplinkybiu ir irodymu apimtis ir pobudis suteikia pagrinda išvadai, kad byla apeliacines instancijos teisme tures buti nagrinejama naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmes neatskleidima pirmosios instancijos teisme kaip pagrinda perduoti byla nagrineti iš naujo (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilineje byloje 3K-3-121/2009).

16Remiantis aukšciau išdestytu teiseju kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir nepilnai ištyre aplinkybes, svarbias nagrinejamam gincui išspresti, neatskleide bylos esmes, del ko ši byla galejo buti neteisingai išspresta, todel skundžiamas teismo sprendimas yra neteisetas, nepagristas ir naikintinas (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. kovo 5 d. sprendima ir perduoti byla nagrineti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Kolegijos pirmininke Loreta Lipnickiene

Proceso dalyviai
Ryšiai