Byla 2A-215-212/2008

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Rimanto Savicko, kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės (pranešėja), Laimutės Sankauskaitės, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant atsakovui R. Š. ir jo atstovui adv. Nerijui Katiliui, ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai atstovui Olegui Juškai,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. Š. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai ieškinį atsakovui R. Š. dėl žalos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 24 728,52 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, įpareigoti atsakovą savo lėšomis išsikelti apskaitą į laisvai prieinamą vietą ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-06-28 bendrovės Panevėžio regiono elektros apskaitų skyriaus darbuotojai tikrino elektros energijos apskaitos prietaisus gyvenamajame name ( - ). Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenys neatitinka AB Rytų skirstomųjų tinklų darbuotojų 2006-02-11 užfiksuotų elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenų, t.y. 2006 m. vasario mėnesio suvartotos elektros energijos kiekis ir suvartojimą rodantys skaičiai buvo didesni nei 2006 m. birželio mėnesio patikrinimo metu nustatytas elektros energijos apskaitos prietaiso rodmuo, o būtent – 2006-02-11 apskaitos prietaiso rodmenys buvo: dieninės skalės D-025967 kWh, naktinės skalės N-025833, kai tuo tarpu 2006-06-28 to paties apskaitos prietaiso rodmenys buvo: D-022198, N-020753. Todėl 2006-06-28 buvo surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr.003494. Šį aktą atsakovas pasirašė, su akto turiniu susipažino ir nurodė, jog „surašyta teisingai“. Atsakovui visiškai naujas elektros energijos apskaitos prietaisas įrengtas 1999-12-20, apskaitos prietaiso gamyklinis numeris - 71355722.

5Norėdamas atlikti elektros energijos apskaitos prietaiso, įrengto atsakovui nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name, trasologinę ekspertizę, 2006-08-01 kreipėsi į Lietuvos teismo ekspertizės centrą. Buvo nustatyta, kad ekspertizei pateikto elektros energijos apskaitos prietaiso vinies formos plombos užspaustos ne tomis pačiomis plombavimo replėmis, gaubtas buvo nuimamas, skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami. Panevėžio regiono komisija, vadovaudamasi Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės aktu, Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr.4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 p., paskaičiavo vartotojo (atsakovo) padarytą žalą pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią už 3 metus. Perskaičiuotos suvartotos elektros energijos kiekis per laikotarpį nuo 2003-06-28 iki 2006-06-27 pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią sudarė 23 699,33 Lt. Nurodė, jog ekspertizės atlikimo išlaidos sudaro 930,34 Lt, elektros energijos apskaitos prietaiso remonto ir jo pakeitimo - 98,85 Lt, visa atsakovo padaryta žala ieškovui - 24 728,52 Lt.

6Su atsakovu 1999-12-20 buvo sudaryta elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis, kurioje numatyti šalių įsipareigojimai. Kadangi atsakovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, todėl jis privalo atlyginti nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo. Be to, jis privalo savo lėšomis įrengti įvadinę elektros spintą (skydelį) lauke, operatoriaus darbuotojams ištisą parą laisvai prieinamoje vietoje, arba apmokėti operatoriui elektros apskaitos įrengimo sąnaudas, kaip numato LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr.4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 56 p.

7Panevėžio miesto teismas 2008 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai: priteisė iš atsakovo R. Š. ieškovui 24 728,52 Lt žalos atlyginimo, 841,45 Lt bylinėjimosi išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2007-09-25 (bylos iškėlimo) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 34,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei; įpareigojo atsakovą savo lėšomis išsikelti apskaitą į laisvai prieinamą vietą. Nustatė, kad 2006 m. birželio 28 d. AB Rytų skirstomųjų tinklų Panevėžio regiono elektros apskaitos skyriaus darbuotojai tikrino elektros energijos apskaitos prietaisus gyvenamajame name ( - ), nuosavybės teise priklausančiam atsakovui R. Š.. Patikrinimo metu nustatyta, kad 2006 m. vasario mėnesį suvartotos elektros energijos kiekis ir suvartojimą rodantys skaičiai yra didesni, nei 2006 m. birželio mėnesį patikrinimo metu nustatytas elektros energijos apskaitos prietaiso rodmuo. Surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr.003494, iš kurio matyti, kad elektros apskaitos prietaiso rodmenys 2006-06-28 dieninės skalės buvo D-022198, naktinės skalės N-020753. Su aktu atsakovas susipažino ir nurodė, jog aktas surašytas teisingai. 2006 m. vasario 11 d. to paties elektros apskaitos prietaiso rodmenys buvo: dieninės skalės D-025967, naktinės skalės N-025833. Nustatė, jog 2006 m. liepos 25 d. elektros prietaiso apžiūros ir defektų nustatymo protokolas bei Panevėžio regiono skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisijos posėdžio 2006 m. liepos 25 d. protokolas buvo surašyti apžiūrėjus iš atsakovo paimtą elektros apskaitos prietaisą tik vizualiai, iki jo trasologinio tyrimo. Be to, 2006 m. liepos 25 d. Panevėžio regiono skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisijos išvada anuliuoti inžinieriaus įrašytus rodmenis, užfiksuotus 2006-02-11 D-025967, N-025833 kaip klaidingus, yra visiškai nemotyvuota. Vadovaudamasis liudytojo V. N. paaiškinimais, kuris nurodė, jog 2006 m. vasario mėnesį elektros energijos apskaitą pas atsakovą tikrino organizuoto reido metu ne vienas, o kartu su Bagdonu ir Pijoru, sprendė, jog atsakovas sako netiesą teigdamas, kad V. N. jo namuose elektros apskaitos netikrino. Pagal 2007 m. gegužės 2 d. ekspertizės akto Nr.11-2265 (06) išvadą nustatė, kad tyrimui pateikto elektros skaitiklio MM2600xhdf3 Nr.71355722 skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami. Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog metalinė dėžė, kurioje buvo elektros skaitiklis, plomba buvo nepažeista ir todėl jam atsakomybė dėl skaitiklio plombų ar mechanizmo pažeidimų kilti negali, kadangi byloje nėra įrodymų apie tai, kad dėžė, kurioje patalpintas elektros skaitiklis, patikrinimo metu buvo rasta užplombuota. Taip pat laikė nepagrįstu, jog, pasak atsakovo, jo namų valdoje ne kartą buvo keičiamas elektros apskaitos prietaisas, nes duomenų byloje, kad pastarajam elektros skaitikliai buvo keičiami, nėra.

8Atsakovas, sudarydamas 1999 m. gruodžio 20 d. elektros energijos tiekimo - vartojimo sutartį, įsipareigojo stebėti apskaitos prietaisų būklę ir veikimą, jų negadinti, nekeisti jungimo schemos, saugoti skaitiklius ir visas plombas, kurių kiekis ir numeriai įrašomi sutarties priede Nr.1, apie pastebėtus trūkumus nedelsiant pranešti tiekėjui (sutarties 2.3 p.), tačiau šio įsipareigojimo, kaip ir pareigos (sutarties 2.2 p.) iki nustatyto termino mokėti už suvartotą elektros energiją, nevykdė. Teismas nustatė, jog perskaičiuotos suvartotos elektros energijos kiekis nuo 2003-06-28 iki 2006-06-27 pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią sudaro 23 699,33 Lt, o ieškovas, siekdamas išsiaiškinti elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenų neatitikimo priežastis, patyrė 930,34 Lt išlaidų, sumokėdamas Lietuvos teismo ekspertizės centrui už trasologinę ekspertizę pagal PVM sąskaitą-faktūrą LTEC 07 Nr.000068, ir 98,85 Lt nuostolių dėl elektros energijos apskaitos prietaiso remonto ir jo pakeitimo.

9Nurodė, kad 2007 m. gegužės 28 d. elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisijos sprendimu atsakovas buvo įpareigotas iki 2007 m. rugsėjo 1 d. savo lėšomis išsikelti elektros energijos apskaitą į ištisą parą laisvai prieinamą vietą lauke, tačiau šio įpareigojimo iki šiol neįvykdė. Vadovaudamasis LR Ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr.4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 56 p., patenkino ieškovo reikalavimą dėl elektros apskaitos iškėlimo į laisvai prieinamą vietą.

10Apeliaciniu skundu atsakovas prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti bei priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas neteisingai aiškinant ir taikant materialines bei procesines teisės normas, netinkamai vertinant byloje esančius įrodymus. Teismo išvada, kad pas atsakovą esančio elektros energijos apskaitos prietaiso patikrinimo, vykdyto 2006 m. birželio 28 d., metu nustatyta, jog apskaitos prietaiso rodmenys mažesni, nei to paties apskaitos prietaiso rodmenys, užfiksuoti 2006 m. vasario mėnesį, nepagrįsta. Nors ji grindžiama 2006 m. vasario 11 d. elektros tinklų darbuotojo elektros apskaitų inžinieriaus V. N. užpildytame žiniaraštyje nurodytais duomenimis, tačiau teismas, remdamasis šiuo dokumentu, visiškai ignoravo atsakovo argumentus, kad žiniaraštyje užfiksuotais duomenimis neturėjo būti vadovaujamasi, nes ties 2 įrašu, kuriame pateikiami R. Š. priklausančiame name esančio skaitiklio rodmenys, nėra atsakovo parašo. Žiniaraštis vienašališkai užpildytas inžinieriaus V. N., nors elektros energijos vartotojo parašas atitinkamame žiniaraštyje užfiksavus tam tikrus duomenis yra būtinas. Teismo posėdyje pats V. N. patvirtino, jog jam, kaip AB Rytų skirstomieji tinklai darbuotojui, niekuomet nebuvo nurodyta, jog žiniaraštis gali būti pildomas kitaip, nei nurodyta atitinkamose žiniaraščio grafose, t.y. jog pildant žiniaraštį nebūtina pildyti grafos „vartotojo pavardė, parašas“. Teismas klaidingai nurodė, jog V. N. teismo posėdyje patvirtino, kad 2006 m. vasario mėnesį elektros energijos apskaitą pas atsakovą tikrino organizuoto reido metu ne vienas, o kartu su Bagdonu ir Pijoru. Pats V. N. patvirtino priešingai. Teismas neatsižvelgė ir į tai, jog žiniaraščio skiltyje „Plomb.viet/plomb.skaič.“ V. N. nurašė numerius nuo pas atsakovą esančio elektros apskaitos prietaiso plombų, kai tuo tarpu atitinkami skaitiklio plombų numeriai nefigūruoja vėlesniame akte. Mano, kad šiais duomenimis neturėjo būti vadovaujamasi. Nebuvo nustatyta, kad 2006 m. liepos 25 d. Elektros energijos vartojimo apžiūros akto svarstymo komisijos sprendimas dėl 2006-02-11 duomenų anuliavimo būtų buvęs panaikintas.

11Klaidingas teismo teiginys, kad byloje nėra įrodymų, jog dėžė, kurioje patalpintas atitinkamas elektros skaitiklis, patikrinimo metu buvo rasta užplombuota. AB Rytų skirstomieji tinklai Panevėžio regiono Panevėžio skyriaus komisijos 2006 m. liepos 25 d. Elektros prietaiso, elektros apskaitos schemos elementų, matavimo transformatorių, bandymo gnybtų apžiūros ir defektų nustatymo protokolu buvo konstatuota, kad Elektros apskaitos prietaiso, esančio R. Š. priklausančiame name, plombos yra nepažeistos. Protokolą surašė kvalifikuota komisija ir jos išvada nebuvo paneigta. Faktą, jog R. Š. gyvenamajame name esančio apskaitos prietaiso gaubtas buvo užplombuotas patikrinimų metu, patvirtino bylos nagrinėjimo metu teismo posėdyje dalyvavę asmenys, todėl ši faktinė aplinkybė laikytina nustatyta ir nebuvo ginčijama. Akivaizdu, jog atsakovas neturėjo galimybės prieiti prie elektros skaitiklio MM2600xhdf3 Nr. 71355722 mechanizmų. Iš teismo nustatytos aplinkybės, kad šalims 1999 m. gruodžio 20 d. pasirašant sutartį Nr. 6968337, jos priede Nr. 1, elektros skaitiklio MM2600xhdf3 Nr. 71355722 pastatymo metu jo rodmenys jau buvo 000856 ir 000860. Dėl to daro išvadą, kad apskaitos prietaisas galėjo būti paveiktas taip, kaip tai yra nurodyta 2007-05-02 Ekspertizės akte, tačiau tik iki sutarties dėl elektros energijos tiekimo tarp atsakovo ir ieškovo sudarymo, o ne po to, tuo labiau, kad ieškovas fakto, jog skaitiklis buvo sugadintas jau po to, kai tarp šalių buvo pasirašyta elektros energijos tiekimo sutartis, neįrodė. Be to, klaidingai nurodoma, kad pasak paties atsakovo, jo namų valdoje ne kartą buvo keičiami elektros apskaitos prietaisai. Priešingai, atsakovas teismui nurodė, jog jo namų valdoje esantis elektros apskaitos prietaisas ne kartą buvo tikrinamas, tačiau ne nekartą keičiamas. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad jis (atsakovas) neteisėtų veiksmų neatliko, todėl jo atsakomybė atsakovo atžvilgiu negalima. Tokiu būdu, ir teismo sprendimo dalis, kuria atsakovas įpareigotas savo lėšomis išsikelti elektros energijos apskaitą į laisvai prieinamą vietą, taip pat yra visiškai nepagrįsta ir naikintina.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo palikti galioti apylinkės teismo sprendimą. Nurodo, kad atsakovas apeliaciniame skunde pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes interpretuoja sau palankia linkme ir jas aiškina netiksliai. Liudytojų parodymais buvo nustatyta, kad 2006-02-11 reido metu buvo nurašyti apskaitos prietaiso rodmenys atsakovui nuosavybės teise priklausančiame name. Atliekant rodmenų nurašymą pas atsakovą atvyko AB Rytų skirstomųjų tinklų darbuotojai - A. P., V. N. ir E. B.. A. P. liko automobilyje, E. B. ir V. N. nuėjo pas vartotoją nurašyti rodmenų, o V. N. užpildė žiniaraštį, nurašydamas elektros skaitiklio rodmenis. Teigia, jog apeliantas nurodo tuos pačius argumentus, t.y. kad elektros energijos vartotojo parašas atitinkamame žiniaraštyje užfiksavus tam tikrus duomenis yra būtinas, kuriuos pirmosios instancijos teismas įvertino ir atmetė, tačiau nenurodo tokio savo teiginio pagrindo ir tokio rašytinio įrodymo netinkamumo pagrindo. Jokie teisės aktai ar įmonės vidaus teisės aktai nenumato vartotojo parašo privalomumo tais atvejais, kai yra paprasčiausiai tikrinami elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenys ir fiksuojami žiniaraščiuose.

13Nurodo, kad 2006-07-25 AB Rytų skirstomųjų tinklų Panevėžio regiono Panevėžio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisija nusprendė anuliuoti inžinieriaus 2006-02-11 fiksuotus elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis, nes sprendė, kad inžinieriaus užrašyti rodmenys yra klaidingi. Teismas teisingai įvertino faktinę bylos aplinkybę ir nurodė, kad šis sprendimas buvo priimtas tik vizualiai apžiūrėjus elektros skaitiklį iki jo trasologinio tyrimo atlikimo. AB Rytų skirstomieji tinklai darbuotojai, dalyvaujantys neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisijos darbe, nėra specialistai, kurie gali vizualiai nustatyti padirbtų plombų buvimą ar skaitiklio skaičiavimo mechanizmo priverstinį persukimą, todėl buvo nutarta kreiptis į Teismo ekspertizės centrą išvadai gauti. Ekspertizės aktu patvirtinta, kad elektros apskaitos prietaiso gamyklinės vinies formos plombos buvo nuimtos ir buvo persukamas elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmas.

14Mano, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs 2007-05-15 ekspertizės akto išvadas pagal kurias nustatyta, kad elektros skaitiklio plombos užspaustos ne tomis pačiomis replėmis, skaitiklio gaubtas buvo nuimamas ir skaičiavimo mechanizmai buvo jėga priverstinai persukami, ir tai, kad prie elektros apskaitos skaitiklių, išskyrus atsakovą, niekas neprieina, o atsakovas pagal įstatymą yra įpareigotas palaikyti tvarkingą elektros energijos apskaitos skaitiklį, užtikrinti jo eksploatavimo saugumą, pagrįstai konstatavo, jog atsakovas yra atsakingas už elektros apskaitos prietaiso pažeidimą. Už elektros skaitiklio plombų ir jų skaičiavimo mechanizmo apsaugą atsako patalpų, kuriose įrengti elektros prietaisai, savininkai, todėl nustačius pažeidimus, preziumuojama vartotojo kaltė. Tokiu atveju, įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, tenka elektros energijos vartotojui (LAT 2000-12-14 nutartis c.b. Nr. 3K-3-1296/2000, 2005-04-06 nutartis c.b. Nr. 3K-3-241/2005). Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad elektros skaitiklis pažeistas ir žala ieškovui padaryta ne dėl jo kaltės.

15Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas galioti (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.).

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

17Byloje nustatyta, kad šalys 1999-12-20 sudarė elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartį pagal kurią ieškovas įsipareigojo vartotojo (atsakovo) objektams tiekti elektros energiją iki 4 kW galios. Nustačius apskaitos pažeidimą arba gedimą, atlikti elektros energijos analizę ir perskaičiuoti tiekėjui arba vartotojui padarytą žalą. Atsakovas (vartotojas) įsipareigojo už suvartotą elektros energiją pilnai atsiskaityti iki sekančio mėnesio 20 d. Stebėti apskaitos prietaisų būklę ir veikimą, jų negadinti, nekeisti jungimo schemos, saugoti skaitiklius ir visas plombas, kurių kiekis ir numeriai įrašyti sutarties priede Nr. 1. Apie pastebėtus trūkumus įsipareigojo nedelsiant pranešti tiekėjui (b. l. 11-12). Atsakovas savo įsipareigojimus pažeidė, už suvartotą elektros energiją mokėjo nereguliariai ir šią aplinkybę pripažino. Ieškovo darbuotojai elektros energijos apskaitos prietaisus atsakovo gyvenamajame name ( - ) tikrino 2006-02-11 ir 2006-06-28. Patikrinus prietaisus 2006-06-28 nustatė, kad šių prietaisų rodmenys mažesni nei rodmenys užfiksuoti 2006-02-11(b. l. 16-18). Dėl pažeidimo buvo surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo aktas, kurio pagrįstumą 2006-07-25 svarstė ieškovo sudaryta komisija. Komisija nutarė anuliuoti inžinieriaus 2006-02-11 fiksuotus rodmenis D. 025967 ir N. 025833 kaip klaidingus ir pasiūlė apeliacinei aktų svarstymo komisijai anuliuoti aktą (b. l. 19). Apeliacinė komisija, apsvarsčius minėtas išvadas ir neapskaitinio elektros energijos vartojimo 2006-06-28 aktą, sprendimo priėmimą atidėjo iki bus gautos išvados iš Teismo ekspertizės centro dėl elektros skaitiklio, paimto iš atsakovo namo, tyrimo (b. l. 20). Lietuvos teismo ekspertizės centro 2007-05-02 ekspertizės akte Nr. 11-2265 (06) ekspertas R. J. davė išvadas, kad iš trijų plombų, kuriomis buvo plombuotas elektros skaitiklis, dvi vinies formos plombos buvo užspaustos ne tomis pačiomis plombavimo replėmis (puansonais). Visos 3 plombos pažeistos nebuvo, tačiau prietaiso gaubtas buvo nuimamas ir skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami (b. l. 28-31). Gavus ekspertizės centro išvadas, neapskaitinio elektros vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisija 2007-05-28 posėdyje Nutarė vartotojo (atsakovo) padarytą žalą skaičiuoti pagal faktines elektros energijos imtuvų galią už 3 metus, nuo 2006-06-28 iki 2006-06-28; įpareigoti vartotoją (atsakovą) atlyginti padarytą žalą, ekspertizės išlaidas, skaitiklio remonto bei keitimo išlaidas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo iki 2007-09-01 savo lėšomis iškelti elektros energijos apskaitą į ištisą parą laisvai prieinamą vietą (lauke). Šiame posėdyje dalyvavo atsakovas, su komisijos nutarimu jis supažindintas ir su jomis nesutiko (b. l. 21).

18Pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes ir šalių pateiktus įrodymus, ieškovo reikalavimus patenkino visiškai.

19Apeliantas su sprendimu nesutinka ir nurodo, kad teismas nepagrįstai laikė įrodymu ieškovo 2006-02-11 žiniaraštį, nes jis užpildytas netinkamai, nėra atsakovo parašo grafoje, kur fiksuoti elektros prietaiso parodymai, šie parodymai buvo anuliuoti paties ieškovo komisijoje;

20klaidingai konstatavo, kad byloje nėra duomenų, jog dėžė, kurioje buvo patalpintas elektros apskaitos prietaisas, buvo užplombuota, nes tai paneigia faktas, kad elektros apskaitos prietaiso plombos nebuvo pažeistos;

21netinkamai įvertino tą aplinkybę, kad sudarant 1999-12-20 sutartį ir įrengiant elektros skaitiklį, jis jau buvo naudotas, nes jo rodmenys buvo 000856 ir 000860 ir galimai jau tuomet buvo paveiktas taip, kaip nurodo ekspertas;

22nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas yra atsakingas už elektros vartojimo pažeidimus, todėl atsakovas neprivalo savo lėšomis įrengti įvadinę elektros apskaitos spintą lauke.

23Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais.

24Kaip minėta, byloje surinkti įrodymai nenuneigia ieškovo darbuotojo 2006-02-11 žiniaraštyje fiksuotų elektros skaitiklio parodymų. Jokiais norminiais aktais nenumatyta, kad šiame žiniaraštyje turi būti atsakovo parašas, atsakovas taip pat pagrįstai ir įtikinamai nemotyvavo šio argumento. Kaip paaiškino ieškovo atstovas šis žiniaraštis sudarytas tiekėjo ir pildomas asmens, atliekančio tikrinimą, o vartotojo parašo buvimas, ar nebuvimas nekeičia esmės. Žiniaraštį pildęs V. N. paaiškino, kad 2006-02-11 vyko reidas, kuriame dalyvavo jis, Bagdonas ir Pijoras (b. l. 74). Duomenų, kad V. N. elektros skaitiklį tikrino vienas, kaip nurodo skunde apeliantas, byloje nėra. Minėtame žiniaraštyje fiksuoti duomenys neanuliuoti, priešingai apeliacinė komisija, gavusi ekspertizės išvadas, 2007-05-28 nutarė, kad atsakovas pažeidė elektros vartojimą ir būtent dėl tos priežasties nusprendė išieškoti padarytą žalą už 3 metus. Nors su šiuo nutarimu atsakovas nesutiko, tačiau jo neskundė.

25Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra duomenų apie dėžės, kurioje buvo patalpintas elektros skaitiklis, plombavimą. Tačiau ši aplinkybė esmės nekeičia, nes eksperto išvada, kad elektros prietaiso gaubtas buvo nuimamas ir skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo priverstinai persukami, nenuneigti.

26Elektros skaitiklis atsakovui įrengtas visiškai naujas 1999-10-12 (b. l. 51), t. y. prieš šalims sudarant sutartį. Iki 1999-12-20 už suvartotą elektros energiją atsakovas atsiskaitė tuo metu buvusiai gyvenamųjų namų bendrijai. Šios faktinės aplinkybės atsakovas nenuneigė. Atsakovas ne kartą tvirtino, kad elektros skaitiklis buvo keistas kelis kartus (b. l. 10, 72) tačiau duomenų, patvirtinančių šį faktą nepateikė. Apskaitos prietaisas įrengtas atsakovo namų valdoje, pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje, atsakovas įsipareigojo stebėti apskaitos prietaiso būklę ir veikimą, jo negadinti, o apie pastebėtus trūkumus nedelsiant pranešti (sutarties 2.3 p.).

27Įstatymas reglamentuoja, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos, arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6. 246 str.). Pagal CK 6.248 str. 3 d. laikoma, jog asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę ir kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina.

28Kaip ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, svarbu nustatyti, ar atsakovo faktinis elgesys atitinka tam tikrą elgesio standartą, t. y. tvarkingo elektros naudotojo (pirkėjo), kuris rūpinasi elektros įrenginiais, jam nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai. Civilinėje teisėje nesvarbus žalą padariusio asmens veiksmų vidinis vertinimas, asmens požiūris į savo veiksmus. Yra svarbus žalą padariusio asmens faktinio elgesio ir tam tikro elgesio standarto santykis. Asmuo pripažįstamas kaltu dėl žalos padarymo, jeigu jo elgesys neatitinka įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų veikimo tam tikroje situacijoje standartų, nes jis nesugebėjo pasielgti taip, kaip turėtų pasielgti protingas žmogus. Sprendžiant, ar žalos padaręs asmuo yra kaltas, būtina vertinti jo elgesį remiantis apdairaus, rūpestingo, atidaus žmogaus elgesio standartu (LAT nutartys civ. bylose: 2001-02-07 Nr. 3K-3-184/2001; 2006-06-27 Nr. 3K-3-390/2006).

29Atsakovo teisės ir pareigos numatytos šalių sutartyje bei Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių VII skyriuje. Nagrinėjamojoje byloje akivaizdu, kad atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, elgėsi nepakankamai atidžiai ir rūpestingai ir dėl to ieškovui buvo padaryta žala. Konstatuotina, kad tarp atsakovo pareigos elgtis rūpestingai nevykdymo ir ieškovui atsiradusios žalos yra nustatytas teisiškai reikšmingas priežastinis ryšys ir todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvada dėl atsakovo atsakomybės už ieškovui padarytą žalą.

30Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 56 p. nustato, kuomet yra nustatyta, kad vartotojas neteisėtai vartojo elektros energiją, jis pagal operatoriaus nurodymą privalo savo lėšomis įrengti įvadinę elektros apskaitos spyną (skydelį) lauke, operatoriaus darbuotojams ištisą parą laisvai prieinamoje vietoje arba apmokėti operatoriaus elektros apskaitos įrengimo sąnaudas. Byloje nustatyta, kad atsakovas neteisėtai vartojo elektros energiją, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino ieškovo reikalavimą ir įpareigojo atsakovą savo lėšomis išsikelti apskaitą į laisvai prieinamą vietą.

31Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikinti jo apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš R. Š., a.k. ( - ) 13 Lt (trylika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 24 728,52 Lt žalos atlyginimo, 5... 5. Norėdamas atlikti elektros energijos apskaitos prietaiso, įrengto atsakovui... 6. Su atsakovu 1999-12-20 buvo sudaryta elektros energijos pirkimo - pardavimo... 7. Panevėžio miesto teismas 2008 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. Atsakovas, sudarydamas 1999 m. gruodžio 20 d. elektros energijos tiekimo -... 9. Nurodė, kad 2007 m. gegužės 28 d. elektros energijos vartojimo vietos... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir... 11. Klaidingas teismo teiginys, kad byloje nėra įrodymų, jog dėžė, kurioje... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo palikti galioti apylinkės... 13. Nurodo, kad 2006-07-25 AB Rytų skirstomųjų tinklų Panevėžio regiono... 14. Mano, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs 2007-05-15 ekspertizės... 15. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Byloje nustatyta, kad šalys 1999-12-20 sudarė elektros energijos... 18. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes ir... 19. Apeliantas su sprendimu nesutinka ir nurodo, kad teismas nepagrįstai laikė... 20. klaidingai konstatavo, kad byloje nėra duomenų, jog dėžė, kurioje buvo... 21. netinkamai įvertino tą aplinkybę, kad sudarant 1999-12-20 sutartį ir... 22. nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas yra atsakingas už elektros vartojimo... 23. Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais.... 24. Kaip minėta, byloje surinkti įrodymai nenuneigia ieškovo darbuotojo... 25. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra... 26. Elektros skaitiklis atsakovui įrengtas visiškai naujas 1999-10-12 (b. l. 51),... 27. Įstatymas reglamentuoja, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 28. Kaip ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, svarbu... 29. Atsakovo teisės ir pareigos numatytos šalių sutartyje bei Elektros energijos... 30. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 56 p. nustato, kuomet yra... 31. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 12 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti iš R. Š., a.k. ( - ) 13 Lt (trylika litų) išlaidų,...