Byla 2S-24-516/2011
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Kutrienės ir Henricho Jaglinskio,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V. V. dėl nuostolių atlyginimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo V. V. 12 168 Lt nuostolių atlyginimo.

5Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009-12-17 nutartimi patvirtino taikos sutartį tarp ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“, atstovaujamo R. A. , ir atsakovo V. V. ir civilinę bylą nutraukė.

6Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-12-17 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

7Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. taikos sutarties sudarymas pažeidžia valdymo organų kompetencijos pasiskirstymą. Teigia, jog ieškovo valdyba 2009-10-02 posėdžio metu nutarė, kad siekiant atimti galimybę piktnaudžiauti savo teisėmis, uždrausti ieškovo direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, laikinai einančiam pareigas direktoriui, laikinajam turto administratoriui, įgaliotam ieškovo vardu veikti asmeniui ar bet kokiam kitam asmeniui, turinčiam teisę veikti Bendrovės vardu, be kitų draudimų, sudaryti taikos sutartis su UAB „Druskininkų autobusų parkas“ kreditoriais be atskiro rašytinio valdybos pritarimo. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009-10-06 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis uždraudė bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai, valdybai ir direktoriui atlikti savo teises ir pareigas bei nustatė laikinąjį turto administravimą. Administratoriumi paskyrė S. S. , kuriam pavedė vykdyti visas bendrovės direktoriaus teises ir pareigas. Vilniaus apygardos teismas 2010-01-07 nutartimi panaikino ieškovo organams taikytus draudimus bei laikinąjį turto administravimą. Apeliantas nurodo, jog 2009-10-02 bendrovės valdybos nutarimas yra galiojantis ir niekada nebuvo netekęs galios, todėl turėjo būti vykdomas ir S. S. , nes būtent šiam asmeniui buvo priskirtos būtent direktoriaus, o ne valdybos, stebėtojų tarybos ir pan., teisės ir pareigos. Ieškovas pabrėžia, jog 2009-12-17 taikos sutarčiai pasirašyti ieškovo valdyba rašytinio pritarimo neišdavė. Apelianto įstatų 5.65 p. nustato, kad bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos sprendiniais ir pareiginiais nuostatais. Kadangi 2009-10-06 nutartimi teismas administratoriui pavedė vykdyti visas direktoriaus teises ir pareigas, numatytas įstatymuose ir įstatuose, vadinasi, minimas įstatų punktas taikomas ir administratoriui, t.y. administratorius privalėjo laikytis 2009-10-02 valdybos nutarimo. Taigi darytina išvada, jog taikos sutarties sudarymas, neturint valdybos pritarimo, prieštarauja bendrovės įstatams, todėl tokia taikos sutartis negali būti vykdoma;
  2. CK 2.134 str. 3 d. numatyta, kad atstovas negali atstovaujamojo vardu sudaryti tokio sandorio, kurio sudaryti neturi teisės pats atstovaujamasis. Apelianto teigimu, S. S. įgaliojimu negalėjo perduoti R. A. daugiau teisių nei pats turi. Vadinasi, R. A. negalėjo sudaryti taikos sutarties, nes jam tokia teisė nebuvo suteikta;
  3. nors Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009-10-06 nutartimi S. S. pavedė vykdyti tik bendrovės direktoriaus teises ir pareigas, iš taikos sutarties matyti, jog šis asmuo leido sau prisiimti ir valdybos funkcijas. Dėl šios priežasties ieškovo akcininkų prašymu Kauno miesto apylinkės teismas 2009-11-26 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudė S. S. priimti ieškovo vardu sprendimus, kurie yra priskirti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos ir valdybos kompetencijai. Tai reiškia, kad S. S. nepaisė teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir vis tiek leido sau vykdyti valdybos funkcijas;
  4. Alytaus apskrities VPK 2010-01-14 raštas ir Alytaus rajono apylinkės teismo 2009-12-31 nutartis įrodo, jog S. S. veikė kitų bendrovės skolininkų naudai, švaistė turtą, per įgaliotą asmenį sudarė neteisėtą ir nenaudingą 2009-12-17 taikos sutartį, t.y. veikė priešingai bendrovės interesams;
  5. taikos sutartis prieštarauja bendrovės veiklos tikslams. Ieškovas buvo pareiškęs ieškinį atsakovui dėl 12 168 Lt nuostolių atlyginimo. Tačiau taikos sutartimi reikiamos kompetencijos neturintis asmuo bendrovės vardu atsisakė reikalavimo į 11 775 Lt nuostolių atlyginimą, sutikdamas tik su 393 Lt nuostolių atlyginimu, t.y. reikalavimai buvo sumažinti 30 kartų. Dėl šių priežasčių apelianto nuomone, taikos sutartis negalėjo būti patvirtinta, o nutartis, kuria buvo patvirtina tokia taikos sutartis, turi būti panaikinta.

8Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

11Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias atstovavimo teisinius santykius sudarant taikos sutartį, todėl tokią teismo nutartį yra pagrindas panaikinti.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalys- ieškovas UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ atstovaujamas R. A. ir atsakovas V. V. 2009 m. gruodžio 17 vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu pateikė teismui taikos sutartį (1 t., b.l. 143-144). Teismas taikos sutartį patvirtino ir bylą pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V. V. dėl nuostolių atlyginimo nutraukė konstatavęs, jog taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms bei viešajam interesui.

13Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad taikos sutarties sudarymas, neturint valdybos pritarimo, prieštarauja bendrovės įstatams, jos veiklos tikslams, interesams. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir paskirtas laikinasis atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ turto administratorius, nustatant visišką šios įmonės turto administravimą, administratoriaus pareigas pavedant vykdyti advokatui S. S. , jam priskiriant visas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vadovo (direktoriaus) teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įstatuose iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, taip pat uždrausta UAB „Druskininkų autobusų parkas“ visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai, valdybai ir bendrovės direktoriui įgyvendinti visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos/valdybos/vadovo funkcijas, teises, vykdyti pareigas bei atlikti kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos/valdybos/vadovo kompetencijai priskirtus veiksmus iki įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje. Tokiu būdu esant pritaikytoms nurodyto turinio laikinosioms apsaugos priemonėms, kai laikinajam turto administratoriui yra priskirtos visos atsakovo vadovo (direktoriaus) teisės ir pareigos, ir jam kaip bendrovės vadovui pagal UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įstatų (b.l. 130-138) 5.65 p. savo veikloje vadovaujantis įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos ir valdybos sprendiniais bei pareiginiais nuostatais, bei esant galiojančiam atsakovo valdybos 2009-10-02 nutarimui, kuris buvo pririmtas dar iki laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo ir kuriuo uždrausta atsakovo direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, laikinai einančiam pareigas direktoriui, laikinajam turto administratoriui, kitiems asmenims, turintiems teisę veikti bendrovės vardu, kreiptis į teismus dėl civilinių bylų, užvestų pagal bendrovės ieškinius, nutraukimo, ieškinio atsisakymų, atsiėmimų be atskiro rašytinio valdybos pritarimo, darytina išvada, kad laikinasis turto administratorius pažeisdamas įstatų 5.65 p. įgaliojo R. A. atstovauti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ teisme, be kitų teisių suteikdamas teisę sudaryti taikos sutartį, nors pats tokios teisės neturėjo, todėl pripažįstama, kad laikinojo turto administratoriaus įgalioto asmens pasirašyta taikos sutartis teismo negalėjo būti patvirtinta kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymų nuostatoms (Civilinio proceso kodekso 42 str. 2 d.), o civilinė byla negalėjo būti nutraukta.

14Kolegija taip pat pripažįsta pagrįstu apelianto argumentą, kad laikinasis turto administratorius, paskirtas iki teismas išnagrinės bylą ir priims joje sprendimą, sudarydamas taikos sutartį ir joje praktiškai atsisakydamas visų ieškinio, kurį pareiškė UAB „Druskininkų autobusų parkas“, reikalavimų (11775,41 Lt iš 12168 Lt ), veikė priešingai bendrovės interesams, kadangi ieškovas kreipėsi į teismą su turtinio pobūdžio reikalavimu atsakovui tokiu būdu tikėdamasis, kad, jo manymu, pažeista teisė bus apginta ir jo reikalavimas bus patenkintas. Laikino turto administratoriaus, kurio veiklą reglamentuoja Civilinio kodekso XIV skyrius (4.236-4.252 str.), pagrindinė funkcija – užtikrinti ieškovo turto apsaugą nuo iššvaistymo bei jo tinkamą naudojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, todėl taikos sutarties, kuria iš esmės atsisakoma ankstesniųjų įmonės valdymo organų pareikštų reikalavimų, pasirašymas, prieštarauja turto administratoriaus funkcijoms, todėl teismo nutartis, kuria taikos sutartis patvirtinta, negali būti palikta galioti. Tokia išvada daroma atsižvelgiant ir į tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 7 d. nutartimi Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-10-06 nutartį panaikino ir atmetė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo konstatavęs, kad tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šioje civilinėje byloje yra neproporcingas byloje pareikštiems prevencinio ieškinio reikalavimams, nes byloje nėra pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai ir nėra atliekamas juridinio asmens veiklos tyrimas, t.y. apeliacinės instancijos teismas pripažino turto administratoriaus paskyrimą nepagrįstu.

15Dėl kitų atskirojo skundo argumentų teisėjų kolegija detaliau nepasisako, kadangi aukščiau išdėstyti argumentai yra pakankami išvadai, kad taikos sutarties pasirašymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, padaryti.

16Esant išdėstytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės – UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinys atsakovui V. V. dėl atsakovo nuostolių atlyginimo, perduotinas nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 p.).

17Kadangi ieškovo atskirasis skundas tenkinamas, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidos (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.), kurios, remiantis Vilniaus apygardos teismo pažyma, sudarė 5,80 Lt.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

19Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti.

20Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V. V. dėl nuostolių priteisimo perduoti nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui.

21Priteisti iš V. V. į valstybės biudžetą 5,80 Lt (penkis litus ir 80 centų) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidų (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ kreipėsi į teismą,... 5. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009-12-17 nutartimi patvirtino taikos... 6. Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ pateikė atskirąjį skundą,... 7. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. taikos... 8. Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalys- ieškovas UAB ,,Druskininkų... 13. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad... 14. Kolegija taip pat pripažįsta pagrįstu apelianto argumentą, kad laikinasis... 15. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų teisėjų kolegija detaliau nepasisako,... 16. Esant išdėstytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis naikintina,... 17. Kadangi ieškovo atskirasis skundas tenkinamas, iš atsakovo į valstybės... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 19. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartį... 20. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“... 21. Priteisti iš V. V. į valstybės biudžetą 5,80 Lt (penkis litus ir 80...