Byla 2KT-4/2011
Dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-306-418/2011 nagrinėjimo ir šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Alma Urbanavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ direktoriaus V.V. pareiškimą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-306-418/2011 nagrinėjimo ir šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme 2011-05-18 gautas pareiškėjo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ direktoriaus V.V. pareiškimas dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-306-418/2011 nagrinėjimo ir šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui. Pareiškimas grindžiamas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartimi, kuria Druskininkų miesto apylinkės teismas buvo nušalintas nuo keturių civilinių bylų, kuriose dalyvaujančiu asmeniu yra UAB „Druskininkų autobusų parkas“, nagrinėjimo. Civilinė byla Nr. 2-306-418/2011, Vilniaus apygardos teismui sprendžiant klausimą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinių bylų, kuriose dalyvaujančiu byloje asmeniu yra UAB „Druskininkų autobusų parkas“, buvo išnagrinėta, tačiau Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2S-24-516/2011 su ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atskiruoju skundu, 2011 m. vasario 19 d. nutartimi panaikino Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartį ir bylą grąžino nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui. Kadangi civilinė byla pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V.V. dėl nuostolių atlyginimo grąžinta Druskininkų miesto apylinkės teismui, pareiškėjas teigia, kad Druskininkų miesto apylinkės teismas turėtų būti nušalintas nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo tais pačiais motyvais, kurie išdėstyti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartyje. Pareiškimo išnagrinėjimui 2011-05-26 Vilniaus apygardos teisme gauta Druskininkų miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-306-418/2011.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Asmens teisė ginti savo pažeistas ar ginčijamas teises, ar teisėtus interesus nepriklausomame ir nešališkame teisme, susijusi su teise pareikšti nušalinimą bylą nagrinėjančiam teisėjui. Ši teisė numatyta, atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį, kuris nurodo, jog kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo byla būtų nagrinėjama per įmanomai trumpiausią laiką lygybės ir viešumo sąlygomis pagal įstatymą sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo. Nušalinimo instituto tikslas yra sudaryti teisingo ir nešališko teismo proceso prielaidas, kad būtų užkirstas kelias bylą nagrinėti teismui, dėl kurio suinteresuotumo ar šališkumo konkrečioje byloje pareikšta pagrįstų abejonių. Pagal CPK 64 straipsnį teisėjas negali dalyvauti nagrinėjant bylą ir turi būti nušalintas, jeigu jis tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo.

5Atsižvelgiant į tai, kad teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija, būtina teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu, sąlyga, turi būti šalinamos prielaidos, galinčios sukelti pagrįstų abejonių dėl teisėjo ir teismo nešališkumo. CPK 34 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas nutartimi perduoda bylą nagrinėti kitam teismui, jeigu nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, jų pakeisti kitais tame teisme negalima.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 30 d. nutartimi nušalino Druskininkų miesto apylinkės teismą nuo civilinių bylų, kuriose dalyvaujančiu asmeniu yra UAB „Druskininkų autobusų parkas“ nagrinėjimo. Prielaidos, keliančios abejonių dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo nešališkumo ir objektyvaus civilinės bylos išnagrinėjimo, nėra išnykę, todėl gali būti pašalintos tik perdavus civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V.V. dėl nuostolių atlyginimo, nagrinėti kitam apylinkės teismui.

7Remiantis tuo, kas išdėstyta, Druskininkų miesto apylinkės teismas nušalinamas nuo civilinės bylos Nr. 2-306-418/2011 pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V.V. dėl nuostolių atlyginimo, nagrinėjimo, perduodant šią civilinę bylą nagrinėti kitam Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui, šiuo atveju – Varėnos rajono apylinkės teismui (CPK 35 str. 2 d.).

8Vadovaudamasis CPK 34 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 35 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

9Pareiškėjo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ pareiškimą tenkinti.

10Nušalinti Druskininkų miesto apylinkės teismą nuo civilinės bylos Nr. 2-306-418/2011 pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V.V. dėl nuostolių atlyginimo, nagrinėjimo.

11Civilinę bylą Nr. 2-306-418/2011 (Nr. 2-09-3-00359-2009-2) pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V.V. dėl nuostolių atlyginimo perduoti nagrinėti Varėnos rajono apylinkės teismui.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai