Byla e2-10223-877/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki prevencinio ieškinio pareiškimo atsakovėms Kauno miesto savivaldybės administracijai ir Kauno miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai (duomenys neskelbtini) mokyklai

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita Liukaitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų E. T., J. R., D. Z., R. T., R. A., B. S., V. P., D. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki prevencinio ieškinio pareiškimo atsakovėms Kauno miesto savivaldybės administracijai ir Kauno miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai ( - ) mokyklai.

2Teismas

Nustatė

3

  1. ieškovai prašo iki prevencinio ieškinio atsakovėms pareiškimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti ( - ) mokyklai vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartyse numatytą ugdymo procesą vykdyti bet kokiose kitose patalpose, išskyrus dabartinį mokyklos adresą ( - ). Jei teismas laikytų, kad tokios apimties laikinosios apsaugos priemonės pernelyg plačios, ieškovai prašo minėtas laikinąsias apsaugos priemones taikyti bent iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
  2. Ieškovai nurodo, kad pareiškėjų vaikai mokosi ( - ) mokykloje, kurios veikla vykdoma adresu ( - ). Šalys yra sudarę vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartis, kuriose nurodyta, jog vaikai mokysis adresu ( - ). Vykdant reorganizacijos procesą, be vaikų tėvų sutikimo, yra planuojama mokyklos veiklą perkelti adresu ( - ). Mokykla su tėvais tinkamai nebendradarbiauja, jų apie pasikeitimus neinformuoja, tėvams neaišku, kokiomis sąlygomis bus ugdomi jų vaikai adresu ( - ), kur jau veikia ( - ) mokykla ir ( - ) biblioteka. Tiek tėvams, tiek vaikams tai kelia didelį nesaugumo jausmą. Sutarčių sudarymo metu nebuvo tikėtasi, kad mokymosi veikla be vaikų tėvų žinios ir sutikimo gali būti perkelta į kitą miesto dalį. Tėvai mokyklą rinkosi pagal jiems patogią vietą. Dabar vaikai iš ( - ) rajono turės lankyti mokyklą ( - ) rajone, dėl to vaikai ir jų tėvai patirs daug nepatogumų. Mokykla privalo užtikrinti, kad esminė sutarčių sąlyga – mokymosi veiklos adresas – būtų vykdoma per visą sutarčių galiojimo laikotarpį. Pareiškėjai ketina reikšti prevencinį ieškinį dėl turtinės ir neturinės žalos padarymo pareiškėjams ir jų vaikams, kurių naudai sudarytos priėmimo į mokyklą sutartys. Prevenciniu ieškiniu bus prašoma uždrausti ( - ) mokyklai perkelti ugdymo procesą į kitą vietą, nei sutartyse nurodyta mokyklos veiklos (ugdymo proceso organizavimo) vieta (( - )).

4Prašymas netenkintinas.

  1. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje proceso stadijoje, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, o jas taikyti prašantis asmuo tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą (CPK 144 str. 1 ir 3 d.). Teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir iki ieškinio teismui pareiškimo dienos (CPK 147 str. 3 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą.
  2. Teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jei šie reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą. Galutinis sprendimas yra teismo procesinis dokumentas, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės ir atsakoma į ieškovo ieškinyje pareikštus materialinius teisinius reikalavimus, t. y. ieškinys patenkinamas visiškai ar iš dalies, ar ieškinys atmetamas (CPK 259 str. 1 d., 260 str., 270 str. 5 d. 1 p.). Taigi būsimo teismo sprendimo galimas turinys ir su juo susijusios laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti vertinamos pagal byloje reiškiamus materialinius teisinius reikalavimus, todėl teismas trumpai pasisako dėl prevencinio ieškinio reiškimo sąlygų, kadangi tik įsitikinus, jog galimas prevencinio ieškinio teikimas, būtų sprendžiama, ar yra pagrindas jo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  3. CK 6.255 str. reglamentuota, kad prevenciniu ieškiniu laikomas ieškinys, kuriuo siekiama uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę. Prevenciniu ieškiniu siekiama uždrausti būsimus neteisėtus veiksmus. Prevenciniu ieškiniu reikalaujama ne žalos ar nuostolių, o siekiama užkirsti kelią, kad ateityje jų neatsirastų.
  4. Pareiškėjai nurodo, kad jie reikš prevencinį ieškinį, siekdami užkisti kelią galinčiai kilti turtinei ir neturtinei žalai, kuri atsirastų tuo atveju, jei ( - ) mokyklos vykdoma mokymosi veikla bus perkelta ir vykdoma kitu adresu, nei nurodyta pareiškėjų su mokykla sudarytose sutartyse dėl vaikų priėmimo į mokyklą. Prevenciniu ieškiniu bus prašoma uždrausti ( - ) mokyklai perkelti ugdymo procesą į kitą vietą, nei sutartyse nurodyta mokyklos veiklos (ugdymo proceso organizavimo) vieta (( - )).
  5. Kaip minėta, viena iš būtinų prevencinio ieškinio teikimo sąlygų yra būsimi neteisėti veiksmai. Taigi, šiuo atveju pareiškėjai laiko, kad būsimi neteisėti veiksmai būtų mokyklos organizuojamo ugdymo proceso perkėlimas kitu adresu. Susipažinus su pareiškėjų pateiktais duomenimis, taip pat viešojoje erdvėje skelbiama informacija apie ( - ) mokyklos reorganizavimą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. vasario 23 d. nutartimi Nr. eA-1930-624/2018 (CPK 179 str. 3 d.), nustatyta, kad ( - ) mokyklos higienos paso ugdymo veiklai galiojimas sustabdytas 2015 m. spalio 19 d., mokyklos pastato pertvarka nebuvo pradėta dėl pernelyg didelių investicinių lėšų poreikio, mokyklos reorganizavimo priežastis yra mokyklos patalpų neatitikimas higienos normų reikalavimams, todėl nutarta mokyklos ugdymo veiklą perkelti į kitas patalpas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 23 d. nutartimi Nr. eA-1930-624/2018 paliko galioti Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimą, kuriuo buvo atmesti skundai dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimų dėl mokyklos reorganizavimo ir Kauno visuomenės sveikatos centro veiksmų sustabdant mokyklos higienos paso galiojimą. Šiuo metu ( - ) mokykla neturi galiojančio higienos paso ir dėl to ugdymo veiklos turimose dabartinėse patalpose tęsti negali.
  6. Teismams konstatavus mokyklos reorganizavimo teisėtumą ir pripažinus, kad higienos paso galiojimas nebuvo pratęstas pagrįstai, ( - ) mokykla privalės vykdyti reorganizavimą ir perkelti ugdymo veiklą į kitas, higienos normas atitinkančias, patalpas (CPK 18 str.). Tokie mokyklos veiksmai negali būti kvalifikuojami kaip neteisėti ir todėl tokie veiksmai negali būti pagrindas prevenciniam ieškiniui reikšti ir jo užtikrinimui pareiškėjų prašomoms laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Kauno apylinkės teismas negali laikinosiomis apsaugos priemonėmis keisti priimto Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesinio sprendimo ir uždrausti vykdyti mokyklos reorganizaciją. Priešingu atveju, Kauno apylinkės teismas turėtų nurodyti nepaisyti sustabdyto mokyklos higienos paso ir leisti vaikams mokytis nesaugioje aplinkoje, o tai pažeistų ne tik aukštesnės instancijos teismo konstatuotus faktus ir priimtą sprendimą, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str.), bet ir pareiškėjų bei jų nepilnamečių vaikų teisę į saugią vaikų ugdymo aplinką. Pareiškėjų argumentai dėl mokyklos būsimos reorganizacijos keliamo streso ir galimų nepatogumų vežiojant vaikus į kitą miesto rajoną yra aiškūs ir suprantami, tačiau pagal pateiktus duomenis nepakankami taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki prevencinio ieškinio pareiškimo. Galimos žalos atlyginimo klausimas galėtų būti sprendžiamas ir kitu, nei prevencinio ieškinio reiškimas, būdu.
  7. Įvertinus nurodytas aplinkybes, pareiškėjams tikėtinai nepagrindus galimybės reikšti prevencinį ieškinį ir jo užtikrinimui taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių būtinybės, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki prevencinio ieškinio pareiškimo netenkintinas (CPK 145 str., 266 str.).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144–145 straipsniais, 266 straipsniu, teismas,

Nutarė

6netenkinti pareiškėjų E. T., J. R., D. Z., R. T., R. A., B. S., V. P., D. V. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki prevencinio ieškinio pareiškimo atsakovėms Kauno miesto savivaldybės administracijai ir Kauno miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai ( - ) mokyklai.

7Nutarties patvirtintą kopiją siųsti proceso dalyviams.

8Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai