Byla e2-28167-925/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jorūnė Pukinskienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Juris LT“ ieškinį atsakovui UAB ,,Ecornus“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka pagal CPK XXII skyriuje nustatytas taisykles, prašydamas priteisti iš atsakovo 746,08 Eur skolą, 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidas, 45,46 Eur palūkanų, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

4Ieškovo reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintini dokumentinio proceso tvarka.

5Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB ,,Raitas” atsakovo UBA “Ecornus” užsakymu suteikė atsakovui serviso paslaugas ir pardavė prekes bei išrašė PVM sąskaitą-faktūrą apmokėjimui 2019-10-18 Nr. 46419 746,08 Eur sumai su PVM, sąskaitą atsakovas turėjo apmokėti iki 2019-11-02. Atsakovas pretenzijų dėl paslaugų ir prekių kokybės ar kitokių pretenzijų nereiškė, PVM sąskaitos-faktūros kaip išrašytos be pagrindo negrąžino, tačiau su pradiniu kreditoriumi nėra atsiskaitęs iki šiol. Remiantis naujo kreditoriaus/ieškovo UAB „Juris LT“ 2020-06-24 pranešimo atsakovui duomenimis, atsakovas yra skolingas ieškovui 746,08 Eur pagrindinės skolos.

62020-06-23 Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB ,,Raitas” reikalavimo teisę į atsakovo UAB ,,Ecornus“ įsiskolinimą perleido naujajam kreditoriui – ieškovui.

7Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Ieškovas ieškinyje nurodė, kad apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu, siųstu paštu. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalį, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant ir netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6. 205 straipsnis). CK 6. 38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Kadangi duomenų apie tai, kad atsakovas savo įsipareigojimus ieškovui įvykdė ir sumokėjo už parduotas prekes nėra, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, t. y. nepagrįstai vengia mokėti už parduotas prekes, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 746,08 Eur skolą ir 45,46 Eur palūkanų, priskaičiuotų už laiku neįvykdytą prievolę už 278 pradelstas dienas, taikant 8 proc. metinę palūkanų normą (CK 6.261 straipsnis), yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.205 straipsnis, CK 6.213 straipsnio 1 dalis, CK 6.256 straipsnio 1 dalis).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Remiantis CK 6.63 straipsnio 2 dalimi, nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Kadangi ieškovas patyrė 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, kurias remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 dalies 1 punktu, prašo priteisti jo naudai iš atsakovo. Šios išlaidos laikytinos pagrįstomis ir priteistinos ieškovui iš atsakovo.

10Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remdamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 8 procento metines procesines palūkanas. Ieškovo reikalavimai dėl palūkanų priteisimo pagrįsti įstatymo nuostatomis, todėl tenkintini, iš atsakovo priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (831,54 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020-08-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 9,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 300,00 Eur išlaidų už teisinę pagalbą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis), iš viso – 309,00 Eur.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428-429 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo UAB ,,Ecornus“, juridinio asmens kodas 302560246, 746,08 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt šešis eurus 8 ct) skolos, 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų 00 ct) skolos išieškojimo išlaidų, 45,46 Eur (keturiasdešimt penkis eurus 46 ct) palūkanų, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (831,45 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020-08-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 309,00 Eur (tris šimtus devynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Juris LT“, juridinio asmens kodas 303262509, naudai.

15Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
Ryšiai