Byla 2S-1696-773/2015
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens D. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui T. R., tretiesiems asmenims D. R., A. Z., N. T., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apylinkės teismas 2014 m. birželio 17 d. sprendimu patenkino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį ir įpareigojo atsakovą T. R. per 3 mėnesius įvykdyti ieškovo reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti ūkio pastatą (matmenys: 12,15 m x 8,20 m, aukštis iki stogo kraigo – 3 m), esantį (duomenys neskelbtini), o atsakovui įpareigojimo nustatytu terminu neįvykdžius, leido ieškovui nugriauti pastatą ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

5Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2014 m. lapkričio 6 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 17 d. sprendimą paliko nepakeistą. Atsakovas pateikė prašymą atidėti Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 17 d. sprendimo vykdymą. Atsakovas nurodė, kad yra bedarbis, todėl jo finansinė padėtis labai bloga, be to, jis turi tris vaikus, kuriuos privalo išlaikyti. Atsakovas teigė, kad teismo nustatytas 3 mėnesių sprendimo įvykdymo terminas yra per trumpas, jis šiuo metu intensyviai ieško darbo, o samdyti įmonę sprendimo įvykdymui neturi lėšų. Atsakovo nuomone, sprendimo neįvykdžius, teisę nugriauti statinį įgys ieškovas, o tai dar labiau padidins išlaidas ir pablogins atsakovo bei jo šeimos finansinę padėtį.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apylinkės teismas 2015 m. balandžio 29 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo atmetė. Teismas nurodė, kad atsakovui jau buvo duota pakankamai laiko (3 mėnesiai) teismo sprendimo įvykdymui, tuo tarpu jis nepateikė jokių svarių argumentų ir įrodymų apie savo turtinę padėtį, dėl kurių galėtų būti atidėtas sprendimo vykdymas dar ilgesniam terminui. Teismas laikė, kad darbo paieška ir trijų nepilnamečių vaikų turėjimas nėra pakankamas pagrindas prašymui tenkinti. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, teismo sprendimo vykdymo atidėjimas taikytinas tik išimtinais atvejais, esant itin sunkiai turtinei padėčiai ir labai nepalankioms aplinkybėms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Teismas taip pat nurodė, kad atsakovas nepateikė duomenų apie tai, kiek lėšų jam reikia teismo sprendimo įvykdymui, tuo tarpu iš bylos medžiagos darytina išvada, kad nesudėtingą medinių lentų statinį jis galėtų nugriauti savo jėgomis be didelių išlaidų.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu trečiasis asmuo D. R. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, atidedant teismo sprendimo vykdymą kaip įmanoma ilgesniam laikui. Apeliantė nurodo, kad dėl ligos negalėjo dalyvauti pirmosios instancijos teismo posėdyje ir prašė jį atidėti, tačiau teismas į šį prašymą nepagrįstai neatsižvelgė ir išnagrinėjo sprendimo vykdymo atidėjimo klausimą jai nedalyvaujant. D. R. atkreipia dėmesį, kad skundžiamoje nutartyje nepaaiškinta, dėl kokių motyvų prašymas atidėti teismo posėdį buvo netenkintas. Apeliantė nurodo, kad atsakovas pateikė pakankamai įrodymų dėl blogos savo finansinės padėties, tačiau teismas į juos neatsižvelgė, sprendimo vykdymo atidėjimo klausimą išsprendė formaliai; teismo motyvai, jog nesudėtingą medinių lentų statinį atsakovas galėtų nugriauti savo jėgomis be didelių išlaidų, yra subjektyvus, niekuo nepagrįstas vertinimas.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo atskirąjį skundą atmesti. Ieškovas nurodo, kad įpareigojimas nugriauti statinį buvo nustatytas atsakovui T. R., o ne trečiajam asmeniui D. R., todėl pastaroji turėjo nurodyti, kuo skundžiama teismo nutartis pažeidžia būtent jos teises, tuo tarpu atskirajame skunde tokių motyvų nėra ir vien jau dėl to šis skundas turėtų būti atmestas. Ieškovas nurodo, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog teismo sprendimo vykdymas gali būti atidedamas tik išimtinais atvejais, tačiau šios bylos situacijos nėra pagrindo traktuoti kaip išimtinės, o atskirojo skundo patenkinimas pažeistų šalių procesinio lygiateisiškumo, teismo sprendimo privalomumo, teismo pareigos atsižvelgti į abiejų šalių interesus, sąžiningo naudojimosi procesinėmis teisėmis principus.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo atskirąjį skundą atmesti. Trečiasis asmuo nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos įrodymus, o D. R. atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo panaikinti teismo nutartį.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šios taisyklės taip pat yra taikomos nagrinėjant atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių (CPK 338 straipsnis). Aptariamu atveju absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirajame skunde nustatytose ribose toliau tikrina skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.

15Šioje byloje atsakovas T. R. įsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 17 d. sprendimu buvo įpareigotas per 3 mėnesius pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti ūkio pastatą (matmenys: 12,15 m x 8,20 m, aukštis iki stogo kraigo – 3 m), esantį (duomenys neskelbtini). Atsakovas pateikė prašymą atidėti minėto sprendimo vykdymą, tačiau skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi šis prašymas buvo atmestas.

16CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, savo sprendimo įvykdymą atidėti. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, sprendimo vykdymo atidėjimas yra išimtinio pobūdžio priemonė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011; 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004), todėl ją taikant turi būti konkrečiai įrodytos bei detaliai įvertintos atidėjimo būtinybę pagrindžiančios aplinkybės. Jeigu tokią būtinybę šalis grindžia turtinės padėties argumentais, ji pirmiausia turi išsamiai apibūdinti ir konkrečiais įrodymais pagrįsti savo turtinę padėtį bei jos įtaką negalėjimui įvykdyti teismo sprendimą be vykdymo atidėjimo.

17Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, teisingai konstatavo, kad atsakovas T. R. nepateikė jokių svarių argumentų ir įrodymų apie savo turtinę padėtį, dėl kurių galėtų būti atidėtas teismo sprendimo vykdymas. Atsakovas savo prašymą grindė sunkia turtine padėtimi, tačiau visiškai jos neatskleidė, nenurodė ir konkrečiais įrodymais nepagrindė, kokį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą turi, kokias pajamas gauna, kokia yra šeimos turtinė padėtis, kokie galimi sprendimo įvykdymo kaštai. Pateikti įrodymai apie vaikų turėjimą ir įsiregistravimą darbo biržoje tikrosios atsakovo turtinės padėties atskleidimui nėra pakankami ir, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, negali būti pagrindas tenkinti prašymą. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pats atsakovas T. R. pirmosios instancijos teismo nutarties net neskundė, o atskirąjį skundą padavė trečiasis asmuo D. R., kuri nėra teismo sprendimu įpareigotas veiksmus atlikti asmuo. Taip pat apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nuo Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 17 d. sprendimo priėmimo praėjo vieneri metai, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas bent būtų pradėjęs teismo sprendimą vykdyti, elgtųsi sąžiningai siekiant įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenustatė pagrindo atidėti Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 17 d. sprendimo vykdymą ir teisingai atitinkamą atsakovo prašymą atmetė. Trečiojo asmens D. R. atskirasis skundas pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų ir išvadų nepaneigia.

19Apeliacinės instancijos teismas taip pat laiko, kad, išnagrinėjęs sprendimo vykdymo atidėjimo klausimą nedalyvaujant trečiajam asmeniui D. R., pirmosios instancijos teismas jos procesinių teisių nepažeidė. CPK 284 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas nekliudo teismui išspręsti sprendimo vykdymo atidėjimo klausimą. Taigi, ir nagrinėjamu atveju trečiojo asmens D. R. neatvykimas į teismo posėdį nebuvo kliūtis pirmosios instancijos teismui priimti skundžiamą nutartį, juolab, kad D. R. nėra Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 17 d. sprendimu įpareigotas ir prašymą atidėti sprendimo vykdymą padavęs asmuo, o iš bylos nematyti, kad ji būtų galėjusi pateikti kokius nors konkrečius paaiškinimus, galinčius iš esmės pakeisti teismo padarytas išvadas. Be to, kaip liudija pirmosios instancijos teismo 2015 m. balandžio 22 d. posėdžio garso įrašas, D. R. prašymas atidėti posėdį jau buvo išspręstas žodine nutartimi posėdžio metu, todėl papildomai aptarinėti šį prašymą skundžiamoje nutartyje teismui nebuvo pagrindo.

20Atsižvelgiant į nurodytus motyvus skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

22Atskirąjį skundą atmesti.

23Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apylinkės teismas 2014 m. birželio 17 d. sprendimu patenkino... 5. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2014 m.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2015 m. balandžio 29 d. nutartimi atsakovo prašymą... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo D. R. prašo panaikinti Kauno apylinkės... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Nacionalinė žemės... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės... 15. Šioje byloje atsakovas T. R. įsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo 2014 m.... 16. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi... 17. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis,... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad pirmosios... 19. Apeliacinės instancijos teismas taip pat laiko, kad, išnagrinėjęs sprendimo... 20. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus skundžiama pirmosios instancijos teismo... 21. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339... 22. Atskirąjį skundą atmesti.... 23. Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.... 24. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....